Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic la ora de diriginție

Clasa:
Data: 12.02.2015
Disciplina de învăţămînt: Diriginţie
Subiectul lecţiei: „ Siguranța pe internet”.
Subcompetenţe:
1. Dezvoltarea strategiilor de folosire a internetului;
2. Conștientizarea modului în care este utilizat timpul;
3. Descrierea pericolelor folosirii internetului;

Obiective operaţionale: Elevii vor fi capabili să:


O1-să identifice pericolele folosirii internetului;
O2-să deducă avantajele și dezavantajele internetului;
O3-să stabilească limite în ce privește de prieteniile online;
O4 -să aprecieze la justa valoare importanta internetului;.
O5- să constientizeze atît pericolele cît și beneficiile internetului;

Tipul lecţiei: Mixtă.

Metode şi procedee: conversația, explicația, argumentarea, braistorming-ul, jocul didactic,


prezentare Power Point, problematizarea, discuția dirijată, metoda pro/contra, metoda:
Stiu/Vreau sa stiu/ Am învățat ;

Materiale didactice: fişe de lucru, carioci, videoproiector, laptop, tablă, grafice, foaie de
flipchart;

Forme de activitate: în perechi, lucrul în grup, frontală, individuală;

Tipuri/metode/ tehnici de evaluare: evaluare curentă, povestirea, portofoliul, conversatia


de verificare, scheme, grafice, etc.
Metode și Mijloace

Obiective
Etapele Activităţi (învăţător – elev) procedee de
lecţiei de lucru. instruire

Evocare Salutul.
Elevii se pregătesc pentru lecţie.
Se stabileşte un climat propice desfăşurării lecţiei

Joc didactic: ”Cine sunt” (pentru crearea unui


climat de acceptare, încredere și comunicare
verbală), astfel:
-Se acroșează fișe cu valori:
Politețe, hărnicie, sinceritate, zîmbet. Fişe cu
Sarcina 1: fiecare participant îşi pune numele acolo Joc didactic valori
unde el crede că există o trasătura ce-l
caracterizează.
Sarcina 2: fiecare participant scrie numele altui
participant în dreptul unei trăsături.

Cuvîntul profesorului:
-fiecare dintre voi ați ales acele valori care cu
adevărat vă caracterizează și-mi pare bine că vă
cunoașteți bine colegii de clasă.

Realizar Anunțarea subiectului și a obiectivelor. Fișe cu


ea obiective
sensului O1 Metoda: Știu/Vreau să știu/ Am învățat;
Elevilor li se prezintă o fișă cu un tabel, ce
cuprinde metoda: Stiu/Vreau sa stiu/Am invatat, și Metoda: Tabel:
li se explica ceea ce au de facut. Stiu/Vreau Stiu/Vrea
În coloana I trebuie să scrie ceea ce stiu ei despre sa stiu/ Am u sa stiu/
internet; învățat Am
În coloana II ceea ce ar vrea sa stie în plus fata de învățat
ceea ce stiu pană în prezent , iar ultima coloana
ramane necompletata.
Are loc o discutie frontala .

Activitate în grup:
O2 Elevii sunt împartiti în grupe;
Individual, elevii grupei pare trebuie sa scrie pe Lucrul în
foaia lor care sunt avantajele internetului, iar elevii grup Foaie de
grupei impare, care sunt dezavantajele internetului. flipchart
Dupa cîteva minute membrii fiecarei grupe se
întrunesc, le discută în grup din nou si le finalizeaza Braistormin Carioci
scriindu-le pe foaia de flipchart . Apoi fiecare g
grupa își alege un lider care le va prezenta în fata
clasei.

Se analizează raspunsurile fiecărui grup, după


necesitate se aduc completari celor prezentate.

Prezentare Power Point: Prezentare Laptop


O3 Profesorul propune spre vizionare o prezentare Power
Power Point cu tema: Securitatea pe internet; Point Videoproi
Vor fi scoase în evidență modalități concrete de a ne ector
proteja identitatea și bunurile atunci cînd folosim
internetul.

Metoda: Dezbaterii (spoturilor). Dezbaterea


Se va vizualiza două spoturi ale campaniei Safer Pro/Contra
O4 Internet (spotul national si cel european). Obiectivul
O5 urmărit este de-a se indentifica atît beneficiile cît și Materiale
riscurile asociate utilizarii Internetului. video
Argumenta
Vor fi alese doua grupe a cate 3 elevi care doresc să rea Videoproi
participe la dezbatere. O grupa va fi pro, iar cealalta ector
contra temei identificate în spotul urmarit. Grupa Dezbaterea
“Pro”, va găsi argumente pentru comportamentul Laptop
din spot, iar grupa “Contra” va gasi argumente
contra. Vor face o lista care sa îi ghideze în Problemati
dezbaterea propriu-zisa. Timpul alocat desemnarii zarea
membrilor echipelor nu va lua mai mult de 1 min,
iar realizarea listei de argumente nu trebuie mai
mult de 8 min.

Odata pornită dezbaterea, grupa “Pro” va desemna


o persoana care îi va reprezenta, la fel și cea
“Contra”. Dezbaterea va continua pana la epuizarea
argumentelor, sau cel mult 10 min.
Discuție Tabelului:
Reflecția O5 Profesorul îndemnă elevii să completeze a trei dirijată Știu/Vrea
coloană a Tabelului: Știu/Vreau să știu/ Am învățat. u să știu/
Acest tabel va fi păstrat în portofoliul personal al Am
fiecărui elev. învățat.
Bilanțul
lecție Se apreciază rezultatele activității elevilor
Nume si prenume:__________________________
Clasa: ________________

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT