Sunteți pe pagina 1din 2

Hemiciclurile

Cei 751 de deputați în Parlamentul European se reunesc în hemiciclurile de la Strasbourg și


Bruxelles în cadrul ședințelor în plen.

1 Cum sunt repartizate locurile?

Regulile privind atribuirea locurilor în cadrul fiecărui hemiciclu sunt stabilite de către
Conferința președinților:

 Deputații în Parlamentul European se grupează în funcție de afinitățile lor politice, și


nu în funcție de naționalitate.
 Președinții grupurilor politice iau loc în rândul întâi și formează un semicerc în
dreptul Președintelui Parlamentului European.
 Rândul al treilea este ocupat în special de membrii Biroului (vicepreședinți și
chestori).
 Distribuția celorlalte locuri în cadrul grupurilor politice se face, în general, în ordine
alfabetică.

2 Planurile hemiciclurilor

Cele două planuri cuprind:

 o listă numerotată în care se precizează corespondența dintre numărul locului și


numele deputatului care ocupă locul respectiv;
 o listă alfabetică a deputaților în care se indică, pentru fiecare deputat în parte,
numărul locului care îi este atribuit.

Numerele locurilor de la Strasbourg diferă de cele de la Bruxelles. Ocazional, din motive


tehnice sau organizatorice, deputații pot ocupa un alt loc decât cel care le este alocat.
Tribuna
 Dezbaterile din Parlamentul European sunt publice. O tribună este rezervată pentru public,
care poate urmări astfel dezbaterile. Anumite secțiuni ale tribunei sunt rezervate pentru
reprezentanții presei acreditate, pentru invitații oficiali pentru corpul diplomatic.

Interpreții
 Interpreții asigură interpretarea simultană a dezbaterilor. Ei transmit mesajul vorbitorilor din
cadrul ședințelor în plen în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Deputații europeni
 Începând din 14 iulie 2009, Parlamentul European numără 736 de deputați. Locurile sunt
repartizate proporțional cu populația fiecărui stat membru. Deputații în Parlamentul
European se grupează în funcție de afinitățile lor politice, și nu în funcție de naționalitate. Ei
sunt aleși prin vot universal direct pe o durată de cinci ani.

Președinți / Purtători de cuvânt ai grupurilor politice


 Majoritatea deputaților fac parte din unul dintre diferitele grupuri politice din Parlamentul
European. Deputații care nu fac parte din niciun grup își exercită mandatul în calitate de
deputați „neafiliați”. Fiecare grup politic este condus de un președinte.

Consiliul Uniunii Europene:


 Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene participă în numeroase ocazii la activitățile
Parlamentului European, fiind reprezentat de către președintele său, mai precis de către
ministrul competent al statului membru care exercită timp de un semestru Președinția prin
rotație a Consiliului.

Comisia Europeană
 Practic, Comisia ia parte la toate dezbaterile din Parlamentul European, în special pentru a-și
prezenta propunerile legislative. În mod normal, Comisia este reprezentată de către
comisarul competent pentru subiectul dezbătut.

Președintele Parlamentului European


 Ședințele în plen sunt prezidate fie de către Președintele Parlamentului European, fie de
către unul dintre cei paisprezece vicepreședinți. Durata mandatului Președintelui și al
vicepreședinților este stabilită la doi ani și jumătate.

Secretariatul
 Funcționarii Parlamentului European ocupă locuri situate în stânga și în dreapta
Președintelui și îi acordă asistență pe durata desfășurării ședinței în plen. De asemenea, sunt
prezenți funcționari însărcinați cu întocmirea procesului-verbal și a stenogramei ședinței.