Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public


Fundamentele constituţionale ale funcţiei publice şi funcţionarului public în state ale UE
Fundamentele funcţiei publice comunitare şi funcţionarului public comunitar în UE
Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în state ale UE
Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în UE
Desemnarea funcţionarilor publici în state ale UE
Desemnarea funcţionarilor publici în UE
Instituţii de management a funcţiei publice în state ale UE
Instituţii de management a funcţiei publice comunitare în UE
Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici în state ale UE
Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici comunitari în UE
Managementul raportului de serviciu al funcţionarului public în state ale UE
Managementul raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE
Regimul disciplinar al funcţionarilor publici în state ale UE
Regimul disciplinar al funcţionarilor publici comunitari în UE
Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici în state ale UE
Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE

Nota
În cazul referatelor care vizează state ale UE se poate aborda tema fie comparativ in doua
sau mai multe state fie in câte un stat, dar cu o dezvoltare mai amplă.

Bibliografie orientativa

Veginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu – Statutul funcţionarului comunitar


Verginia Vedinaş – Deontologia vieţii publice
Ioan Alexandru – Tratat de administraţie
Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ
Valentin Prisăcaru – Funcţionarii publici
Mocanu-Suciu Ana – Deontologia funcţiei publice
Lucica Matei – Management public
Cristian Clipa – Drept administrativ. Teoria funcţiei publice
www.gallica.fr
www.europerana.eu
Regulamentul european cu privire la statutul funcţionarilor comunitari ataşat
Revista transilvana de administraţie publică – www.rtsa.ro
www.ier.ro
www.anfp.gov.ro
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi legislaţia secundară
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici