Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRESII ARITMETICE

CLASA a IX-a

Fişa de lucru nr. 1


1. Să se determine al zecelea termen al şirului 1, 7, 13, 19, ... .
2. Scrieţi primii trei termeni ai fiecăruia dintre şirurile:
a) ( x n ) n1 , xn  n(n  1) , n  1; b) z1  0, z n1  n  z n , n  1.

Fişa de lucru nr. 2


1) Să se verifice dacă şirurile următoare formează o progresie aritmetică:
a) a n  2n  1 , n  1;
b) 3, 6, 9, ..., 3k, ...
1
c) a n  , n  1.
n
2) Aflați primii 5 termeni ai unei progresii aritmetice in care primul termen este 1
si rația este 1.
3) Aflați primii 5 termeni ai unei progresii aritmetice in care primul termen este 1
si rația este -1.

4) Se dă progresia aritmetică a n n 1 . Ştiind că:


a) a10  131, r  12 , calculaţi a1
b) a1  3, r  2 , calculaţi a15 .
5) Să se determine numarul real x ştiind ca numerele 1, 2x+1, 9, 13, .... sunt termenii
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
6) Ştiind că un copac creşte cu câte 7 cm în fiecare an, iar la plantare avea 0,5 m,
aflaţi înălţimea copacului peste 5 ani. Peste câţi ani va avea 99 cm?
PROGRESII ARITMETICE
CLASA a IX-a

Fişa de lucru nr. 3


(tema pentru acasă)
3n 2
1. Se consideră şirul (a n ) n1 cu termenul general a n   , n  1. Stabiliţi dacă şirul
5 5
(a n ) n1 este o progresie aritmetică.
2. Scrieţi primii cinci termeni ai progresiei aritmetice în cazurile:
a) a1  2, r  3 ; 1 1
c) a1  , r  .
1 1 3 2
b) a1   , r  ;
2 2

3. Să se determine numărul real x, ştiind că numerele x – 1, x+1 şi 2x – 1 sunt termeni


consecutivi ai unei progresii aritmetice.
4. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt termeni
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5. Progresia aritmetică (a n ) n1 de raţie r este definită prin anumite elemente date.
Determinaţi, în fiecare din cazuri, elementul cerut.
a) a1  1, r  2 . Calculaţi a 20 .
b) a30  60, r =2. Calculaţi a1 .
c) a1  3, a 27  81 . Calculaţi r.
d) a3  8, a4  5 . Calculaţi a1 şi r.
PROGRESII ARITMETICE
CLASA a IX-a