Sunteți pe pagina 1din 3

1. Se dau următoarele informaţii cu privire la o economie deschisă: economii private 100 u.m.

,
deficit bugetar 30 u.m., export net 20 u.m., impozite şi taxe colectate de stat 55 u.m., import
30 u.m. Pentru economia aflată la echilibru, să se determine nivelul investiţiilor private şi cel
al cheltuielilor guvernamentale.

Economii private = 100 u.m.

Deficit bugetar = 30 u.m

Export net = 20 u.m

impozite şi taxe colectate de stat 55 u.m

import 30 u.m

investitii private = ?

cheltuieli guvernamentale =

S + Tnete + Imp = I + G + Exp

2. Intr-o economie deficitul bugetar a fost de 3% raportat la PIB, deficitul comercial a fost de 5%
raportat la PIB, iar economisirea privată 15% raportată la PIB. Calculați ponderea investițiilor
în PIB (în %), în condiții de echilibru macroeconomic. Ce efect ar avea creșterea deficitului
bugetar peste 3% (ceteris paribus)?

3. Pe baza datelor Băncii Mondiale se observă că în 2016 PIB în China a fost de 20 ori mai mare
decât PIB în Suedia. Acest raport indică faptul că în China se trăiește mai bine decât în
Suedia? Argumentați.

Acest raport nu indica faptul ca in China se traieste mai bine, deoarece PIB / cap de locuitor
alcatuit de BM in 2016 indica Suedia ca fiind pe locul 8 in lume iar, China pe locul 71.

4. -

5. A) Produsul intern brut (PIB) potenţial este definit, conform Casetei explicative 2 din Raportul
asupra inflaţiei din august 2005, ca fiind nivelul PIB care nu generează presiuni asupra inflaţiei(
conform BNR) , iar PIB efectiv este PIB-ul actual.

B) PIB potential

C) -
6. Presupunem ca într-o economie se produc numai două bunuri finale x si y. In 2014 preturile
bunurilor si cantitatile produse au fost Px = 4, Py = 5, Qx = 50, Qy = 100. In 2015 preturile bunurilor si
cantitatile produse au fost Px = 6, Py = 5, Qx = 100, Qy = 80. Presupunând că în acea economie s-au
produs numai bunurile x şi y să se calculeze PIB nominal din cei 2 ani şi PIB real din 2015.

PIBnom 2014 = Px * Qx + Py*Qy = 200 + 500 = 700

PIBnom 2015 = PX * Qx + Py *Qy = 600 + 400 = 100

PIBreal 2015 =

7. Populaţia totală a unei ţări este de 22,5 milioane persoane. Populaţia în afara limitelor pentru
vârsta de muncă este 10 milioane persoane; populaţia în vârstă de muncă, dar inaptă, 0,2 milioane
persoane; persoane casnice, elevi, studenţi, militari în termen, 0,8 milioane persoane; populaţia
ocupată, 10 milioane persoane. Determinați numărul şomerilor şi rata şomajului calculată în raport
cu populaţia activă disponibilă.

Total = 22.5 milioane

Populatia in afara limitelor pentru varsta de munca = 10 milioane

populaţia în vârstă de muncă, dar inaptă = 0,2 milioane persoane

persoane casnice, elevi, studenţi, militari în termen = 0,8 milioane persoane

populaţia ocupată = 10 milioane persoane

22.5 – 10 – 0.2 – 0.8 – 10 = 1.5 milioane de someri

Rata somajului = nr . someri / populatie activa = 1.5 milioane / 10 milioane = 15 %

8. În 1997, rata dobânzii a fost de 80%, iar rata inflaţiei de 140%. Ce sumă va ridica peste un an
o persoană care a avut un depozit de 100 000 u.m. şi care va fi valoarea lor reală (puterea de
cumpărare a sumei existente după un an?

D = 80%
Ri= 140%

100 000 um X80% = 80.000 + 100.000 = 180.000 um. Suma ridicata peste un an

Valoarea reala = 128.000

9. Viteza de circulaţie a monedei este constantă. Dacă produsul intern brut creşte cu 5%, iar
masa monetară, cu 20,75%, atunci aflați rata inflaţiei.

M=1

M= P*Y/V

If =4.15%