Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme

Cap. 1

1. Exemplu: dacă statul ar avea un deficit bugetar de 100 u.m. şi investitiile firmelor sunt de
300 u.m., aflaţi S (în condiţii de echilibru macroeconomic)
2. Exemplu. De ce s-a mărit deficitul comercial al României între 2004 şi 2008)?

Aplicaţii:
1) Economiile sunt 500, investiţiile 400, iar deficitul bugetar 50. Aflaţi
surplusul/deficitul comercial (în condiţii de echilibru macroeconomic).
2) S=I=500, deficitul comercial = 50, iar G = 300. Aflaţi taxele nete şi soldul bugetar
(în condiţii de echilibru macroeconomic).
3) Deficitul comercial în 2008 a fost de 12% din PIB, iar deficitul bugetar de 5,5% din
PIB, S fiind de 15% PIB. Aflaţi ponderea investiţiilor în PIB în anul 2008 (în
condiţii de echilibru macroeconomic).
4) Deficitul comercial în 2010 a fost de 5,5%PIB, iar deficitul bugetar de 6,5% PIB.
S = 17%PIB. Aflaţi ponderea investiţiilor în PIB în anul 2010 (în condiţii de
echilibru macroeconomic).

Cap. 2

Exemplu: Preţul de vânzare al unei pâini este 1 leu şi acesta include TVA 24%.
Determinaţi pretul pe care îl incasează producătorul pâinii.
Exemplu: o fermă obţine grâu în valoare de 100 u.m., care este vândut unei firme
de morărit. Aceasta obţine făina pe care o vinde cu 250 u.m. unei firme de
panificaţie. Aceasta produce pâine pe care o vinde cu 350 u.m. Aflaţi:
a) Consumul intermediar total b) PIB
c) PGB
Exemplu:
C = 100 u.m., din care 60 u.m. pentru bunuri produse intern => importul de bunuri de
consum este 40 u.m.
Ib = 70 u.m., din care 50 u.m. pentru bunuri produse intern => importul de bunuri de
investiţii este 20 u.m.
G = 40 u.m., din care 10 u.m. pentru bunuri produse intern => importul de bunuri este 30
u.m.
Exporturile = 30 u.m.
PIB = ? (metoda cheltuielilor)

Aplicaţii:
1) Consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut, consumul guvernamental
6%, iar investiţiile 22%. În aceste condiţii: a) exportul a fost mai mare decât importul cu 8
puncte procentuale din produsul intern brut; b) exportul a fost mai mic decât importul cu
8 puncte procentuale din produsul intern brut; c) exportul net a fost pozitiv, reprezentând
8% din produsul intern brut; d) exportul net a fost nul; e) balanţa comercială şi balanţa
serviciilor au fost, cumulat, excedentare.
2) Exportul este mai mic decât importul cu 5 puncte procentuale din produsul intern brut.
Dacă investiţiile brute reprezintă 25% din produsul intern brut, iar consumul
guvernamental 10% atunci consumul populaţiei este de: a) 25% din produsul intern brut;
b) 35% din produsul intern brut; c) 70% din produsul intern brut; d) 75% din produsul
intern brut; e) 90% din produsul intern brut.
3) Presupunem ca într-o economie se produc numai două bunuri finale x si y. In 2014
preturile bunurilor si cantitatile produse au fost Px = 4, Py = 5, Qx = 50, Qy = 100. In
2015 preturile bunurilor si cantitatile produse au fost Px = 6, Py = 5, Qx = 100, Qy = 80.
Presupunând că în acea economie s-au produs numai bunurile x şi y să se calculeze PIB
nominal din cei 2 ani şi PIB real din 2015.
4) În anul 2014, într-o economie s-a produs o cantitate de 100 bunuri x şi 200 y. Preţurile
unitare au fost de 20 u.m pentru x şi, respectiv, 5 u.m. pentru y. În 2015, preţul lui x a fost
de 22 u.m., iar al lui y de 10 u.m. pe bucată, în condiţiile în care cantitatea produsă din
cele două bunuri a fost de 110 x şi 250 y. Presupunând că în acea economie s-au produs
numai bunurile x şi y să se calculeze PIB nominal din cei 2 ani şi PIB real din 2015.

Cap. 6

Aplicaţii:
1) Populaţia totală a unei ţări este 22 mil. persoane, din care 8 mil. sunt inapte de muncă, din
populaţia aptă 10 mil. au loc de muncă remunerat. Din populaţia aptă neocupată, jumătate
caută loc de muncă şi sunt dispuşi să se angajeze imediat. Numărul şomerilor şi rata
şomajului calculată în raport cu populaţia activă disponibilă sunt: a) 2,0 milioane, 23%;
b) 2,3 milioane, 20%; c) 1,5 milioane, 15%; d) 1,5 milioane, 13,4%; e) 2,0 milioane,
14,2%.
2) Populaţia totală a unei ţări este de 20 milioane indivizi. Din aceştia 10 milioane sunt în
afara vârstei de muncă, iar alţi 500 000 sunt inapţi de muncă. Ştiind că elevii şi studenţii,
militarii în termen şi persoanele casnice sunt în număr de 500 000 şi că populaţia ocupată
este 9/10 din populaţia activă, în ţara respectivă şomajul este de: a) 100 000; b) 500
000; c) 400 000; d) 150 000 e) 855 000.
3) Populaţia totală a unei ţări este de 22,5 milioane persoane. Populaţia în afara limitelor
pentru vârsta de muncă este 10 milioane persoane; populaţia în vârstă de muncă, dar
inaptă, 0,2 milioane persoane; persoane casnice, elevi, studenţi, militari în termen, 0,8
milioane persoane; populaţia ocupată, 10 milioane persoane. Numărul şomerilor şi rata
şomajului calculată în raport cu populaţia activă disponibilă sunt: a) 2,3 milioane, 23%;
b) 2,3 milioane, 20%; c) 1,5 milioane, 15%; d) 1,5 milioane, 13,04%; e) 2,5 milioane,
21,73%.

Cap. 7

Exemplu:
V ↑ 5%
IGP = 106%
PIBreal ↑ 1,5%
Cu cât se modifică M?
Exemplu: Un individ face un depozit de 100 lei cu o rată a dobânzii de 7% pe un an. În
acel an, preţul bunurilor de consum ↑ cu 10%. Cum se va modifica puterea de cumpărare a
sumei existente după un an?

Aplicaţii:
1) Să presupunem că o persoană a găsit o cutie îngropată ce conţinea 100.000 u.m. Dacă
persoana respectivă foloseşte aceşti bani pentru a-şi deschide un cont şi dacă banca
trebuie să păstreze sub formă de rezerve o cotă de 20% din depozite, suma maximă cu
care creşte masa monetară este:a)100.000 u.m.; b)120.000 u.m.; c)180.000 u.m.;
d)400.000 u.m.; e)500.000 u.m.
2) Viteza de circulaţie a monedei este constantă. Dacă produsul intern brut creşte cu 5%, iar
masa monetară, cu 20,75%, atunci rata inflaţiei este: a)15%; b)15,75%; c)20,75%;
d)25,75%; e)26,79%.
3) Pe piaţa monetară cererea şi oferta de fonduri de împrumut sunt Cm=10-20d’ şi
Om=530d’, unde d’ reprezintă rata dobânzii. La echilibru, rata dobânzii şi mărimea
fondurilor de împrumut (în mii mld. lei) sunt: a) 15% şi respectiv 8; b) 15% şi respectiv
10; c) 10% şi respectiv 8; d) 10% şi respectiv 10; e) 25% şi respectiv 10.
4) Cât a fost rata rezervei obligatorii dacă la o bază monetară de 10 mld. u.m. s-a creat, prin
sistemul bancar, monedă de cont în valoare de 50 mld. u.m.? a) 10%; b) 15%; c) 20%; d)
50%; e) 25%.
5) Cu cât ar trebui să sporească volumul bunurilor şi serviciilor astfel încât la o creştere a
masei monetare cu 20% şi o viteză de rotaţie constantă, puterea de cumpărare a banilor să
nu se modifice? a) 20%; b) 30%; c) 15%; d) 10%; e) 25%.
6) În 1997, rata dobânzii a fost de 80%, iar rata inflaţiei de 140%. Ce sumă va ridica peste un
an o persoană care a avut un depozit de 100 000 u.m. şi care va fi valoarea lor reală
(puterea de cumpărare a sumei existente după un an): a) 180 000 u.m.; 75 000 u.m.; b)
80 000 u.m.; 57 142 u.m c) 180 000 u.m.; 252 000 u.m.; d) 180 000 u.m.; 128 571
u.m.; e) 180 000 u.m.; 180 000 u.m.;