Sunteți pe pagina 1din 2

GRILE

SUBIECTUL 2 (Varianta Bia)


1) Care dintre urmatoarele mecanisme este un stabilizator automat?
Ajutorul de somaj
2) Care este indicatorul care nu intra in metodologia de determinare a PIB-ului prin metoda
veniturilor?
Subventiile
3) Care dintre indicatorii: indicele, ritm de variatie, rata de variatie, variatia medie si
indicele mediu de crestere este indicator absolut al variatie agregatelor macroeconomice?
Variatia medie
4) Care dintre urmatoarele efecte nu este generat de deprecierea cursului de schimb intr-o
economie cu regimuri de schimburi flexibile
Scaderea investitiilor
Efecte generate: cresterea exporturilor, scaderea importurilor, scaderea deficitului
extern, scaderea somajului
5) Legea lui OKUN face legatura dintre rata somajului si cresterea economica
6) Curba Philips face legatura dintre inflatie si somaj
7) O crestere a cheltuielilor publice (daca LM ramane nemodificata) va conduce la
=> cresterea PIB
8) Care dintre urmatoarele efecte este generat de cresterea ratei dobanzii intr-o economie
deschisa cu regim al cursului de schimb fix
Scaderea deficitului balantei comerciale
9) O crestere a masei monetare (daca LM este verticala) va conduce la:
scaderea somajului
10) Care dintre urmatoarele efecte este specific fazei de recesiune dintr-un ciclu economic?
Scaderea investitiilor
GRILE BUICA
1) Urmatoarele(venitul personal disponibil, cheltuielile de consum, averea personala,
produsul intern brut) sunt variabile de flux cu exceptia:
=>averea personala
2) in peioadele in care avem inflatie
=>
Variabile de stoc si de flux
Variabile de stoc reprezinta cantitati masurate la un moment dat (averea personala,
numarul somerilor, capitalul dintr-o economie, datoria publica)
Variabile de flux reprezinta cantitati masurate pe unitatea de timp (venitul si cheltuielile,
investitia, deficitul bugetar)
Grile examen ID:
1) Care dintre urmatorii indicatori macroeconomici nu face parte din Venitul National?
Taxe indirecte

2)

3)

4)

5)

Care dintre urmatoarele caracteristici corespunde modelelor economice?


Simplitate
O crestere a cheltuielilor publice (daca LM ramane nemodificata) va conduce la :
Cresterea PIB
Curba Philips descrie legatura dintre
Rata inflatiei si rata somajului
Cresterea masei monetare (in conditiile in care IS este verticala) conduce la
Scaderea ratei dobanzii

Grile Test
1) In care dintre urmatorii indicatori nu intra Amortizarea? (in tot ce inseamna NET)
PNN la pretul pietei
2) Legea lui OKUN reprezinta legatura dintre
rata somajului si cresterea economica
3) Relaia de echilibru ntre acumulare i investiiintr-o economie nchis
I=YC=S
4) Obiectiv ce nu apartine unei politici economice
Scaderea costurilor
5) Nu constituie un factor de productie
Inovarea
6) Nu este specific unui graphic:
Modul de calcul al unui graphic
7) Suma dintre economii si taxe:
I+G
8) Curba Philips: relatia dintre inflatie si somaj