Sunteți pe pagina 1din 3

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Proiect: DREAM-Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială
Contract: POCU/82/3/7/106194

ANEXA 1

Fișă privind descrierea ideii de afaceri

Nume și prenume:

1. Domeniul de activitate al ideii de afacere


Se va preciza pe scurt care este domeniul de activitate al afacerii pe care doriți să o creați,
precum și codul CAEN

2. Descrierea produsului sau serviciului


Care sunt produsele sau serviciile pe care doriți să le comercializați și specificațiile lor
principale

1
Care sunt problemele sau nevoile pe care produsele sau serviciile le rezolvă pentru
potențialii clienți?

Care sunt principalele avantaje ale produselor sau serviciilor comparativ cu cele deja
existente pe piață?

3. Segmentele de clienți
Se vor prezenta principalele categorii de clienți vizați de afacere

2
4. Rentabilitatea afacerii

Nr. crt. Indicator Valoare totală


Venituri estimate pentru primele 12 luni de
1
activitate
Cheltuieli estimate pentru primele 12 luni
2
de activitate

3=1-2 Rezultat (profit / pierdere)

5. Experiență relevantă în domeniul de activitate în care este încadrată ideea de afacere


Se va preciza pe scurt experiența de lucru în domeniul de activitate al afacerii și studii,
certificări sau cursuri relevante

Semnătura,