Sunteți pe pagina 1din 24

Programul Operaţional Capital Uman

Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți


Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont
propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri
nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est
Contract nr. POCU/82/3/7/106773

PLAN DE AFACERI
Înființare sală de fitness

Întocmit de:
Nume si prenume ……………………….
Grupa ………..
Curs de competente antreprenoriale

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Cuprins
1. Date generale ale solicitantului ........................................................................................... 4
2. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
activități, rezultate, indicatori); .................................................................................................... 4
2.1 Titlul proiectului .............................................................................................................. 4
2.2 Codul CAEN principal al firmei propuse .................................................................... 4
2.3 Activitatea codului CAEN principal al firmei .............................................................. 4
2.4 Forma juridică de organizare conform Legii nr. 31/1990 ........................................ 5
2.5 Cunoștințele/ Experiența anterioară a solicitantului în domeniul de activitate al
firmei 5
2.6 Necesitatea înființării firmei din punct de vedere al cererii de pe piață ................ 5
2.7 Locația afacerii ............................................................................................................... 6
2.8 Obiectivul general și obiectivele specifice afacerii ................................................... 7
2.9 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii .................. 8
2.10 Calendarul activităților de implementare a proiectului ......................................... 9
2.11 Rezultate ................................................................................................................... 10
2.12 Indicatori .................................................................................................................... 10
2.13 Investiții ...................................................................................................................... 11
3. Abordarea temelor orizontale în cadrul afacerii ............................................................. 11
4. Analiza SWOT a afacerii .................................................................................................... 12
5. Schema organizatorică și politica de resurse umane ................................................... 14
5.1 Schema organizatorică ............................................................................................... 14
5.2 Locuri de muncă nou create, cerințele pentru fiecare post creat ......................... 14
6. Analiza pieței de desfacere și a concurenței .................................................................. 14
6.1 Vadul comercial ........................................................................................................... 14
6.2 Principalii clienți ........................................................................................................... 15
6.3 Principalii concurenți ................................................................................................... 16
7. Strategia de marketing (mix-ul de marketing) ................................................................ 16
7.1 Strategia de produs/ serviciu ..................................................................................... 16
7.2 Strategia de preț .......................................................................................................... 17

2
7.3 Strategia de plasare/ distribuție ................................................................................. 18
7.4 Strategia de promovare .............................................................................................. 18
8. Principalele riscuri identificate în implementarea cu succes proiectului .................... 19
9. Bugetul proiectului. Proiecții financiare ........................................................................... 19

Notă! Se completează toate rubricile din model, prin tehnoredactare.


Recomandările scrise cu font italics între „<..>”nu vor fi preluate de către solicitant la
completarea Planului de afaceri)

ATENȚIE!
 Planul de Afaceri (PA) trebuie să respecte prevederile menționate în Schema de ajutor de
minimis România Start Up Plus, finanțat în cadrul POCU 2014-2020, OS 3.7: Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;
 Planul de afaceri trebuie să reflecte realitatea segmentului de piață vizat,să fie fundamentat
tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare
a proiectului;
 Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului
de afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor
eligibile;
 Ajutorul de minimis se va transfera catre beneficiarul de ajutorul de minimis în două tranșe,
după cum urmează:
 O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost
acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat;
 O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis,
după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă,
în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea
tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă;
 Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate
numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție;
 Finanțarea planurilor de afaceri - înființarea firmelor, implementarea planurilor de afaceri
(maxim 12 luni), decontarea cheltuielilor eligibile incluse în planul de afaceri;
 Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la
semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane;
 Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu,
domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în
mediul urban sau rural;
 Perioadei de sustenabilitate a planului de afaceri este de minimum 6 luni, în care beneficiarul
să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de
muncă; respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

3
1. Date generale ale solicitantului
Nume și prenume solicitant:……………………………….
Adresa solicitantului:…………………………………………..
Telefon:………………………………………………………
Adresa mail:……………………………………………………
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 ani
Categorie solicitant:
persoană șomeră
persoană inactivă
persoană care are un loc de muncă și vrea să înființeze o afacere pentru crearea
de noi locuri de muncă

2. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de


afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
2.1 Titlul proiectului: „Înființare sală de fitness”

2.2 Codul CAEN principal al firmei propuse - Cod CAEN 9313 Activități ale
centrelor de fitness

2.3 Activitatea codului CAEN principal al firmei


Producție
Programare IT (cod CAEN 6201)
Industrii creative – fără cod CAEN 6201
X Servicii
Comerț și alte activități

4
2.4 Forma juridică de organizare conform Legii nr. 31/1990
SRL – Societate cu Răspundere Limitată

2.5 Cunoștințele/ Experiența anterioară a solicitantului în domeniul de activitate


al firmei
La acest capitol fiecare cursant va prezenta o serie de informații, după cum urmează:

 Competenţe profesionale deținute (dacă este cazul)


- Diplomă de studii (absolvent de liceu, scoală tehnică, școală profesională, studii
superioare economice, tehnice, juridice,etc)…………………..
- Certificat de calificare - …………………….., dacă este cazul.
 Experiențe profesionale sau din proiecte/acțiuni/evenimente sau proiecte de voluntariat
sau participare la diverse evenimente ale altor firme cu domeniu similar, participare la
expoziții, târguri in domeniu, hobby – sport/altele care au legătura cu afacerea dvs.
sau
 Descrieți calitățile dumneavoastră ca viitor antreprenor:
Înainte de a-şi pune în aplicare ideea, fiecare întreprinzător trebuie să-şi definească
propriul profil, D - dorinţe, A - aptitudini, T - temperament, A – atuuri. Trebuie să
răspundeți la întrebări, ca de exemplu:
 Care sunt motivaţiile pentru a dezvolta o afacere proprie?“
 Care sunt competenţele profesionale deținute?
Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ?
sau
 Orice alte experiențe din viața dvs. pe care le puteți descrie mai jos, dar care sa
aibă legătură cu ideea de afaceri propusa prin planul de afaceri.

Exemplul pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness:


Mi-am dorit foarte mult să deschid o sală de fitness!
Nu pot spune că este ușor sau greu, dar știu exact ce vreau.
Voi întocmi prezentul plan de afaceri, in ideea ca voi accesa fonduri europene, si pe care
il voi urma pas cu pas si cu siguranța voi reuși.
Consider că afacerea ideala este aceea care iți aduce si beneficii personale, nu numai
cele de natura financiara.
Numărate pe degete, sunt câteva domenii in care te poti lauda ca te încarci cu energie
intr-o măsura mai mare decât o consumi. In plus, care afacere iți imprima un stil sănătos
de viața, cu multa mișcare, si iti ofera posibilitatea sa fii tu însuti, fara norme care iti impun
o conduita rigida? De aceea am ales sa înființez o sala de sport, la care sa fiu chiar eu
clientul meu, iar prietenii mei îmi vor fi alături.

2.6 Necesitatea înființării firmei din punct de vedere al cererii de pe piață


<Precizați căror nevoi identificate în piață se adresează activitatea de bază a firmei>
Explicați caracterul inovativ al afacerii (dacă este cazul) – de ex. activitatea este nouă pe piața
locală/ națională, tehnologia cu care produsele/ serviciile sunt realizate este nouă pe piață>
Atentie! In cazul serviciilor în turism si activităților meșteșugărești se poate descrie și potențialul
local

5
La acest capitol fiecare cursant va descrie ideea de afaceri, încercând sa răspundă la
următoarele întrebări referitoare la produsul/serviciul/activitatea ce urmează a se
dezvolta prin punerea în practică a prezentului planul de afaceri:
 Ce există pe piață pentru produsul/serviciul dvs?
 Ce credeți ca lipsește pe piață?
 Ce își dorește clientul?
 Ce facilități există?

Exemplul pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness:

Importanța exercițiilor fizice și a unui stil de viață sănătos este conștientizată de un număr
tot mai mare de persoane, astfel că și am constat ca si numărul de săli de fitness este în
creștere continuă în ultimii ani, mai ales in mediul urban.
In calitate de viitor antreprenor, doresc să amenajez un spațiu pe care il dețin in orasul
unde locuiesc, prin înființarea unei sali de fitness si sa angajez doua persoane, respectivi
doi antrenori de sport.

Înființarea sălii de fitness pe piața identificată (precizati arealul geografic identificat – piata
afacerii - orașul Galați/Brăila/Tulcea/Constanta) răspunde nevoii de mișcare pentru
majoritatea segmentelor de populație active din zona, studenți, șomeri, dar mai ales
acelora care desfasoara munca de birou, locatia disponibila fiind intr-o zone unde sunt
mai multe spatii de birouri si un centru rezidențial.

In urma unei cercetări de piață personale si obținând părerile unor prieteni care
frecventează săli de fitness, am identificat ca potențialii clienți își aleg sala de fitness la
care vor merge în funcție de câteva criterii, iar prețul nu este neapărat cel mai important
factor:
 amplasarea sălii de fitness în apropierea locuinței sau a locului de muncă ar fi,
pentru cei mai mulți corespondenți, principalul factor analizat;
 calitatea serviciilor oferite, incluzând aici curățenia sălii de fitness, a grupurilor
sanitare și a vestiarelor, dar și amabilitatea personalului și gradul lor de pregătire;
 dotarea sălii de fitness cu echipamente de calitate și variate, astfel încât să fie
acoperite o gamă cât mai mare de nevoi, iar gradul de ocupare al acestora să nu
ridice probleme clienților, sa nu fie foarte aglomerate seara;
 evident, prețul abonamentelor este un factor de luat în calcul, iar acesta il voi stabili
prin analiza concurenței și trebuie să reflecte și îndeplinirea celorlalte criterii
amintite mai sus.
Sala de fitness va trebui amplasată într-o zonă rezidențială sau de birouri, cu o densitate
mare a persoanelor, astfel că locația ideală ar fi într-o clădire de birouri sau în interiorul
cartierelor foarte populate.

2.7 Locația afacerii


<Sediul social și, după caz, punctul/tele de lucru trebuie să fie în mediul urban în regiunea de
dezvoltare în care se implementează proiectul, respectiv județele Vrancea, Buzău, Tulcea, Galați,
Brăila și Constanța;>

<Detaliați locaţia propus pentru implementareai (sediu social și punctul(ele) de lucru) afacerii cu
accent pe preț chirie (dacă este cazul), suprafaţă neceară, perioadă de închiriere și valoarea

6
chiriei (dacă este cazul), accesul la locație, cu ce mijloace se poate ajunge la punctul de lucru (la
mijloace de transport în comun, autovehicul propriu). Precizați dacă locația respectivă dispune de
toate utilitățile>

Locația disponibilă pentru înființarea sălii de fitness se află într-o zona rezidențială unde
sunt mai multe spatii de birouri si un centru de afaceri, din orasul
Galati/Braila/Tulcea/Constanta.
Locația este suficient de mare si spațioasa pentru a permite amplasarea echipamentelor
necesare și în același timp a vestiarelor și a grupurilor sanitare. Locația este disponibila,
fiind preluata de la familie pe baza unui contract de comodat, in acest sens nu vom avea
de achitat chirie, cel puțin pentru perioada de 3 ani. Locația dispune de utilitati, fiind
necesara doar o igienizare a spațiului si o amenajare specifica unui sali de fitness. Locatia
este amplasat la parterul unui centru rezidențial, iar accesul se face din incinta spațiului
rezidențial.

2.8 Obiectivul general și obiectivele specifice afacerii


<Precizați minim 3 obiective specifice; acestea trebuie să fie SMART (specifice, cuantificabile,
realizabile, relevante, încadrate în timp)>

Obiectivul general
Înființarea unei afaceri bazată pe furnizarea de produse/servicii/activități în mediul urban
din regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, respectiv județele
Tulcea/Galați/Brăila/Constanța, prin crearea de locuri de muncă.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie să prevadă minimum 3 obiective specifice, și să stabilească ponderile
aferente fiecăruia (procente) și să fie stabilite în funcție de importanța acestora la
realizarea obiectivului general propus.

Exemplul pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness:

Obiectivul general al prezentului plan de afaceri este de înființarea și dezvoltarea unei


afaceri bazată pe furnizarea de servicii de fitness, aerobic, zumba si pilates, respectiv
prin crearea acel puțin 2 (doua) locuri de munca.

1. Obiectul specific este dezvoltarea resursei umane, prin angajarea a doi


antrenori/trainer de fitness.
2. Obiectivul specific este achiziționarea de echipamente complete de fitness, set de
mobilier – vestiare, un laptop cu licența inclusa.
3. Obiectivul specific realizarea unui portofoliu stabil de clienți, crearea unui renume
pe piata locala prin promovare on line și realizare web-site,

Obiectivele propuse vor fi implementate intr-o perioada de 12 luni si se vor monitoriza pe


o perioada de 6 luni, in vederea menținerii obiectivelor si după finalizarea implementării
planului de afaceri.

7
Exemplu obiective specifice pentru prezentul plan de afaceri - Inființarea salii de fitness:
Nr.crt. Obiectiv specific Descriere Acțiunile care se vor Procent
obiectiv realiza pentru aferent
specific îndeplinirea obiectivelor obiectivului
(se acorda
pentru
fiecare
obiectiv
specific
asumat)
1. Obiectivul specific Contract de Se vor angaja 2 persoane 50%
1 - este muncă: 2 calificate - antrenori de
dezvoltarea fitness
resursei umane,
prin angajarea a
doua antrenori de
fitness
2 Obiectivul specific Achiziția de Achiziția de active 35%
2 - este active tangibile:
achiziționarea de tangibile: 7 - set mobilier pentru
echipamente de vestiare – 1 buc,
fitness, set de - echipamente complete
mobilier – de fitness – 5 buc
vestiare, un laptop -1 laptop cu licente
cu licența inclusa. inclusa – 1 buc.

3 Obiectivul specific Campanie de Se va crea site-ul 15%


3 - Promovarea promovare on societatii – 1 buc.
serviciilor de line și realizare Achizitie servicii de
fitness web-site publicitate on-line – 1
campanie
TOTAL 100%

2.9 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii


< Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde
Descrieți fluxul tehnologic pentru realizarea produselor (în cazul activității de producție)
Descrieți fluxul de aprovizionare (principalii furnizori de materii prime/ materiale consumabile/
mărfuri, etc.)
Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele
oferite de concurenţă
8
Precizați dacă produsele/ serviciile sunt sezoniere și prezentați o estimare a cererii lunare pentru
acestea>

Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness

Oferta de servicii:
1. 1 ședință FITNESS A.M. (acces până în ora 17:00 și în weekend) 19 RON
2. Nelimitat FITNESS A.M. + 1 ședință Personal Trainer 99 RON
3. 1 ședință FITNESS P.M. 24 RON
4. 8 ședințe FITNESS P.M. 109 RON
5. 12 ședințe FITNESS P.M. 129 RON
6. Nelimitat FITNESS P.M. + 1 ședință Personal Trainer 149 RON
7. 1 ședință Personal Trainer 59 RON
8. 4 ședințe Personal Trainer 210 RON
9. 8 ședințe Personal Trainer 390 RON
10. 12 ședințe Personal Trainer 549 RON

Abonamente: Pilates, Spinning, Step Aerobic


1. 1 ședință P.M. 24 RON
2. 8 ședințe P.M. (2 ședințe pot fi folosite la spinning) 139 RON
3. 12 ședințe P.M. (4 ședințe pot fi folosite la spinning) 169 RON
4. Full abonament P.M. (acces nelimitat la clasele de aerobic) 199 RON
5. Full abonament si fitness P.M. (acces nelimitat la fitness și clasele de aerobic) 249
RON

La realizarea ofertei de servicii am ținut cont de urmatoarele aspecte:


- Perioada orara disponibila pentru activitati sportive pentru fiecare categorie
de clienti – studenti,, someri, angajati)
- Stabilirea unor abonamente pentru care au au fost stabilite preturi mai mici
fata de pretul pe o sedinta
- Asigurarea de servicii individualizate pentru clientii care solicita trainner
individual.
Serviciile vor fi furnizate pe tot parcursul anului, cu toate aceste estimam ca pe perioada
vacantelor de vara, programul orar sa fie modificat, ca urmare a faptului ca numărul
clienților ar putea fluctua destul de mult.

2.10 Calendarul activităților de implementare a proiectului


ATENTIE! Durata de implementare a proiectului: maxim 12 luni
De la data semnării contractului de subvenție, prin PA, beneficiarul subvenției se angajează să
respecte condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up
Plus”, respectiv:
 angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
 asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o
perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent
contractului de finanțare;
 asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să
asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de

9
muncă;
 respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

<Prezentați activitățile necesare implementării cu succes a proiectului


ex. : - asigurarea spaţiului de lucru (proprietatea solicitantului/ închiriere),
- amenajarea spaţiului;
- achiziţionarea de echipamente, mobilier;
- obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului;
- asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc
- recrutare/selecţie/angajare personal
- acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
- aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri>

Activitate/ L L L L L L L L L L1 L1 L12 L1 L1 L1 L1 L1 L1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Finalizare 3 4 5 6 7 8
luna perioada
de
implement
are a
planului de
afaceri
A1.
Management
ul afacerii
A2.
Achiziții
A3.
Angajare
personal
A4.
Informarea și
publicitatea
A5.
Realizare
servicii și
comercializar
ea acestora

2.11 Rezultate
<Pentru fiecare activitate menționată la pct. 2.9, completați principalele rezultatele ce urmează a
fi obținute>

Activitate Rezultate (in 18 luni)


Furnizare de ședințe de fitness 450
Furnizare de abonamente de fitness 135

2.12 Indicatori

10
Nume indicator Număr
Număr locuri de muncă create în perioada de implementare a proiectului 2
Număr locuri de muncă la finalul implementării proiectului 2
Număr locuri de muncă la sfârșitul monitorizării proiectului 2

2.13 Investiții
<Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care
sunt necesare fiecare dintre acestea>
Categorii de investitii – active Necesar (bucati) Pret/u.m.(lei/buc)
tangibile
Set mobilier pentru 1 7.000
vestiare
Echipamente complete de 5 3.000
fitness
Laptop cu licența inclusa 1 4.000

3. Abordarea temelor orizontale în cadrul afacerii


< Propuneți măsuri concrete pentru promovarea și atingerea unei/unor teme orizontale de mai
jos:
 dezvoltare durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii, precum:
dezvoltarea parteneriatelor între întreprinderi, institute și universități pentru a facilita
schimbul de date științifice și tehnologice și a asigura asistența tehnică necesară pentru
dezvoltarea durabilă, dezvoltarea unor baze de date relevante și a unor sisteme de
monitorizare a mediului, transmiterea datelor și prelucrarea acestora, participarea la
cursuri de specialiști în managementul deșeurilor certificate și sau altele echivalente,
derularea unui progam în cadrul întreprinderii de reciclare selectivă, achiziționarea/
utilizarea unor echipamente ce permit un consum redus, activități dedicate protecției
mediului, eficienței energetice, biodiversității, atenuării schimbărilor climatice și adaptării
la acestea, rezistenței la dezastre, etc.
 sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficiență din
punct de vedere al utilizării resurselor, precum: achiziționarea/ utilizarea unor
echipamente ce permit un consum redus, ex. cele clasa A++, derularea unor campanii de
informare pentru promovarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea energiei din
resurse regenerabile în IMM-uri, activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, investiții în utilizarea
mai largă a contractului de performanță energetică, eficiență energetică și instalații de
încălzire și răcire pe baza de energie din surse regenerabile, etc.
 inovare socială, precum: derularea unor campanii de informare pentru promovarea
inovării sociale, egalității de șanse, de gen, nedescriminării, accesabilitatea persoanelor
cu dizabilități, dar și aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării,
crearea/ dezvoltarea unui produs/ serviciu de inovare socială, etc.
 TIC, precum: promovarea, susținerea și participarea în cadrul unor cursuri de dobândire
și/sau dezvoltare a competențelor digitale, TIC (ECDL, competențe informatice, etc.),
diferite soluții TIC pentru „întreprinderi inteligente”, dezvoltarea unor soluții TIC pentru
informarea și acordarea de drepturi consumatorilor, în cazul întreprinderilor ce furnizează
servicii turistice, dezvoltarea unui conținut electronic relevant, etc.

11
 consolidare a cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, precum:
dezvoltarea parteneriatelor între întreprinderi, institute și universități pentru a facilita
schimbul de date științifice și tehnologice și a asigura asistența tehnică necesară pentru
consolidarea cercetării și a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, activități de cooperare
cu actorii din domeniul cercetării și al educației, transferul de tehnologie, cercetare
aplicată, dezvoltare tehnologică și instalații demonstrative, înregistrarea și obținerea unui
brevet, înregistrarea la OSIM, etc.>

Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness

Caracterul inovativ va fi demonstrat prin tehnologiile de ultima ora folosite in dezvoltarea


acestor echipamente de fitness. Din bugetul alocat investițiilor se vor achiziționa 5
echipamente de fitness, de exemplu: bara olimpica cu suport larg, banca impins negativ,
banca ramat, presa picioare, aparat extensia/flexia piciorului, banda alergare, bicicleta
eliptica, stepper, discuri, gantere si multe alte echipamente necesare acestui domeniu.
In sala de fitness se pot realiza mai multe tipuri de exercitii: pentru dezvoltarea fiecarei
grupe de muschi: genoflexiunile, indreptarile, flotarile la paralele, tractiunile, impinsul la
banca, exerciti cardio;aerobic;metabolic training; zumba fitness.

4. Analiza SWOT a afacerii


<menționați minimum trei aspecte pentru fiecare secţiune a analizei SWOT>
Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness
Puncte tari Puncte slabe
• Avantaj competitiv - Locație disponibila • Vulnerabilități
intr-o zona rezidențiala si in apropierea • Interval de timp –
unui centru de afaceri perioada de 12 luni
• Marketing implementare este un
– Unde ajunge termen relativ scurt,
produsul/servicul/activitatea având in vedere ca
– Distribuție trebuie sa realizezi
– Conștientizare (campanii, venituri in valoare de
cercetări de markenting) 30% din prima transa.
• Procese • Limite de timp
– Sisteme • Presiuni
– IT • Date
– Comunicare – Calificare in • Soliditate
domeniu a administratorului • Predictibilitate – Dificil
afacerii de estimat număr de
• Resurse servicii vandute
– Active • Financiar
– Echipa (disponibilitate, • Cash Flow – Depinde de
competențe profesionale, finanțarea planului de
aptitudini) – Exprimare de afaceri in cadrul
angajare ca trainer de fitness din schemei de minimis
partea unui bun prieten Start-up Plus
• Locații locale & regionale - Locatie • Reputație
disponibila intr-o zona rezidentiala si in • Activități de bază
apropierea unui centru de afaceri • Efecte

12
– Materiale • Distracții
• Experiență • Lipsuri in capacitati –
– Cunoaștere financiare, pe termen mediu este
– Date necesara o linie de credit.
• Rezerve finanicare • Lipsa de putere competitivă
• Capacități
• Acreditări
– Premii
– Certificate
– Calificări
• Puncte unice de vânzare

Oportunități Amenințări
• Geografie • Guvernamentale
– Import – Politica
– Export – Politici – fiscale in
• Parteneriate continua modificare, in
– Programe afiliate defavoarea micilor
– Programe de referință agenti economicii –
– Agentii fiscalitate excesiva
– Distribuție • Puncte slabe
• Economie – Angajați – trebuie
– Volum gândite facilitați pentru
– Producție menținerea angajaților,
• Influențe avand in vedere ca s-a
– Globale oferit salariu minim pe
– Locale economie
• Piețe noi • De mediu
– Verticale • Cerere de piață
– Orizontale • Obstacole
• Piețe in dezvoltare – Resurse financiare
– Tendinte – in creștere, favorabila – Sezoane – fluctuații in
afacerii privind înființarea unei timpul vacantelor de vara
Sali de fitness • Obligațiuni competitive
– Stiluri de viata – favorabil, – Piete interne
majoritatea persoanelor doresc sa – Industrii globale
aibă un stil de viața sănătos, in care • Dezvoltare tehnologică
sportul are o importanta majora – Servicii
– Tehnologie – Inovativa, – Idei
performanta
– Nișă
• Punctele slabe ale competitorilor
• Dezvoltare
– Afacere
– Produs
– Tactică

13
5. Schema organizatorică și politica de resurse umane
5.1 Schema organizatorică
<Reprezentați grafic schema organizatorică ulterior creării posturilor în firmă>
Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness

Administrator
Manager

Promotor servicii
(ctr. de prestări-serv)

Trainer fitness Trainer fitness Contabil


1 - angajat 1 - angajat (ctr.de prestări-serv)

5.2 Locuri de muncă nou create, cerințele pentru fiecare post creat
<Precizați posturile create și cerințele fiecărui post (studii, experiență, responsabilități), numărul
locurilor de muncă create în perioada de implementare a proiectului și post-implementare proiect>
Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness
Trainer fitness – Student la Facultatea de Educație Fizica si Sport sau pasionat de
2 posturi acest domeniu
Descrierea jobului
Instructor de fitness, cunoscători ai domeniului.
Cunoștințe de anatomie, nutriție, principii de antrenament personal
se vor împleti cu carisma personala.

6. Analiza pieței de desfacere și a concurenței


6.1 Vadul comercial
<Descrieți amplasarea locaţiei unde se va derula afacerea din punct de vedere a vadului
comercial, avantajele acestei locații ținând cont de relaţia cu furnizorii/clienţii/distribuitorii>
Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness
Locatia disponibila pentru infiintarea salii de fitness se afla intr-o zona rezidentiala unde
sunt mai multe spatii de birouri si un centru de afaceri, din orasul
Galati/Braila/Tulcea/Constanta.

14
Locația este suficient de mare si spațioasa pentru a permite amplasarea echipamentelor
necesare și în același timp a vestiarelor și a grupurilor sanitare. Locația este disponibila,
fiind preluata de la familie pe baza unui contract de comodat, in acest sens nu vom avea
de achitat chirie, cel puțin pentru perioada de 3 ani. Locația dispune de utilități, fiind
necesara doar o igienizare a spațiului si o amenajare specifica unui săli de fitness. Locatia
este amplasată la parterul unui centru rezidențial, iar accesul se face din incinta/ spațiul
de acces al centrului rezidențial.

6.2 Principalii clienți


<Prezentați pontențialii clienți (persoane fizice, persoane juridice-denumire firmă, localitate; la
nivel local/ regional/ național/ internațional) și precizați căror nevoi ale acestora se adresează
produsele/serviciile dumneavoastră. De ce ar cumpăra potențialii clienți de la dumneavoastră în
detrimentul concurenţei? Descrieți segmental (segmentele) de piaţă căruia (cărora) vă adresaţi:
trend, situația pieței (creştere/declin) etc.>

Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness

Importanța exercițiilor fizice și a unui stil de viață sănătos este conștientizată de un număr
tot mai mare de persoane, astfel că și am constat ca si numărul de săli de fitness este în
creștere continuă în ultimii ani, mai ales in mediul urban.

Clientii tinta ai firmei sunt toti oamenii care vor sa isi imbunatateasca starea de sanatate
si care isi doresc o sala dotata corespunzator, antrenori gata sa te ajute si sa te motiveze
la orice ora si o diversitate de programe care sa nu te plictiseasca.

Clientii provin din diferite medii sociale si au varste cuprinse intre 10 si 60 de ani. Ceea
ce au cu totii in comun este preocuparea pentru sanatate si propria imagine.

Unii sunt sportivi amatori, care se pregătesc pentru competitii, altii fac miscare la
recomandarea medicului, pentru a-si ameliora problemele de sanatate sau a preveni
riscurile asociate cu obezitatea si sedentarismul.

Sunt insa si clienti care fac fitness strict pentru a arata bine, deoarece, in multe situatii,
un trup frumos lucrat si radiind de sanatate este un argument tacit in afirmarea sociala si,
poate, chiar in cariera.

Tipuri de servicii oferite Tipul de clienți


Abonamente Persoane juridice din orașul
Galati/Braila/Tulcea/Constanta
Persoane fizice din orașul
Galati/Braila/Tulcea/Constanta
Ședințe individuale Persoane fizice din orașul
Galati/Braila/Tulcea/Constanta

15
6.3 Principalii concurenți
<Prezentați principalii concurenţi (denumire firmă, localitate) pe grupe de produse/servicii şi
caracteristicile produselor/serviciilor în comparație cu cele ale concurenţilor, avantaje/
dezavantaje, reputaţie, cotă de piață deținută, tip de clienţi, grad de tehnologizare, nivel de preţuri
şi calitate, etc.>

Principalul atu al firmei noastre față de potențialii concurenți îl reprezintă echipamentele


de ultimă generație cu care se vor presta servicii de înaltă calitate și cu care poate acoperi
o gama largă de servicii, dar și pregătirea profesională și abilitățile trainerilor de fitness.
Alte avantaje ale firmei față de competitori:
- Calitatea ridicată a serviciilor oferite;
- Proximitatea serviciului oferit;
- Orarul de funcționare ale salii, inclusiv sâmbăta si duminica este deschis;
- Oferirea de promoții pentru cei care prelungesc abonamentele cu mai mult de 3 luni.

În orasul Galati/Braila/Tulcea/Constanta, unde se află sediul social și unde își desfășoară


activitatea firma noastra există societăți care să desfășoare activității similare, si care pot
fi potentiali concurenti, dar avantajul principal al firmei este reprezentat de elementul de
proximitate fiind amplasat intr-o zona rezidentialal si in apropierea unui centru de afaceri,
precum si faptul ca pe oraza de 3 km nu exista nicio sala de fitness.

7. Strategia de marketing (mix-ul de marketing)


7.1 Strategia de produs/ serviciu
<Descrieţi modul de prezentare a produselor/serviciilor dumneavoastră din puncte de vedere al
caracteristicilor principale: standarde/ personalizate, dimensiuni, culoare, calitate, ambalaje, tip
de garanţii, etc.>

Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness


Mixul de maketing ales este compus din umatoarele politici de marketing:

Politica de produs:
Dezvoltarea explozivă, în ultimii ani, a sectorului de servicii constituie una dintre
tendințele de bază ale economiei românești.

Serviciile de fitness sunt incluse în categoria categoria serviciilor de înfrumusețare si


recreative.

Activitatea de marketing care are ca obiectiv informarea potențialilor clienți despre


ofertele și avantajele pe care le poate oferi firma, atât pe plan local, regional și/sau
național. În acest scop se vor realiza o campanie de promovare online si se va realiza un
website de prezentare, inclusiv cu elemente de identitate vizuală (logo).

Firma noastră va opta pentru strategie de diversificare a serviciilor. Diversificarea se va


baza pe adaptarea la nevoile clienților (persoane fizice si persoane juridice), urmărindu-
se prin această strategie oferire de mai mult opțiuni pentru fiecare client în funcție de
necesitățile și dorințele fiecăruia. Se vor realiza serviciile de o calitate deosebită pentru
diverse categorii servicii, respectiv abonamente/ședințe individuale cu trainer personal.

16
În cadrul planului de afaceri se pune accent pe creșterea și menținerea unui nivel de
calitate corespunzător a serviciilor prestate.
Din punct de vedere al obiectivelor specifice, politica de produs va avea următoarele
scopuri, după cum urmează:
 să contribuie la creșterea capacității concurențiale a firmei, precum și la consolidarea
poziției firmei în cadrul segmentului de piață;
 să contribuie la creșterea gradului de satisfacție a cerințelor clienților și necesităților
consumatorilor;
 să asigure un grad ridicat de mobilizare și folosire a potențialului uman, material și
financiar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în proiect, inclusiv performanțelor
economice și financiare fixate.

7.2 Strategia de preț


<Prezentați următoarele aspecte:
 preţul mediu estimat pe fiecare categorie de produs/servicii în comparație cu cel al
concurenților
 adaosul comercial pe categorii de produse/ servicii
 cifra de afaceri estimată pe 2019, 2020, 2021 și 2022
 reduceri, dacă se vor acorda, pentru fidelizarea clienților>

Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness

Politica de preț: se referă la procesul de stabilire a prețului pentru un produs, inclusiv


reducerile de preț.

Prețul reprezintă o variabilă importantă a mix-ului de marketing, prin intermediul căreia


pot fi realizate anumite obiective strategice ale firmei. Politica de preț a firmei poate fi
transpusă în practică printr-o serie de strategii concrete, adecvate specificului pieței pe
care firma acționează.

Strategia pentru am optat presupune stabilirea unor prețuri mai reduse la început pentru
a stimula crearea și a acapara un număr cât mai mare de clienți. Această strategie,
specifică fazei de lansare a unei afaceri este justifică în acest fază de următoarele
considerente: gradul de noutate al serviciilor oferite, noutate pentru zonă, servicii ușor
imitabile, plasarea afacerii în mediul rural. Strategia adoptată are drept obiectiv de profit
pe termen lung, realizarea unei cote de piață, cât mai mare și dominarea pieței serviciilor
fotografice din zonă. Pentru a asigura reușita acestei strategii, firma noastra va trebui să
asigure o politică de comunicare de marketing intensă.

Prețul constituie unul dintre elementele principale ale mix-ului de marketing, comparativ
cu restul componentelor mix-ului, acesta comportă aspecte și situații diferite și complexe.
Astfel, în comparație cu restul elementelor mix-ului prețul are un caracter dual față de
factorii de influență.

Pe de o parte, prețul nu poate fi pe deplin o variabilă controlabilă de către firmă, iar pe de


altă parte nu poate să constituie o variabilă care este străină de controlul firmei.
În accepțiunea societății prețul serviciului/produsului va fi influențat de următorii factori:

17
 timpul de furnizare;
 calitatea serviciului;
 prețurile de pe piață locala/regională, societatea urmărind să ofere pe piață un raport
preț/calitate cât mai avantajos pentru client, însă cu menținerea unei marje de
profitabilitate cât mai ridicată;
 durata de colaborare pe care societatea o are cu clientul respectiv, cantitatea de
servicii prestate clientului respectiv, în funcție de care se pot oferi discount-uri si
abonamente de fidelizară pentru clienții fideli.

7.3 Strategia de plasare/ distribuție


<Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie: cu ridicata, cu amănuntul, prin
magazine proprii, reţea de magazine specializate, la comandă, etc.).
Precizaţi serviciile post-vânzare pe care le veți acorda (transport, garanţie, reparaţii etc.)>

Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness

Rolul și scopul principal al activităților de distribuție este de a găsi calea cea mai potrivită
de a oferi un serviciu persoanei care nevoie de serviciile respectiv, la momentul și locul
potrivit.
Principalele canale de distribuție pe care solicitantul le preconizează, conform proiectului
propus, sunt următoarele:
 sediul firmei: la sediul firmei vor fi expuse afișe, pliante cu categoriile de servicii oferite,
inclusiv informațiile despre pachetele promoționale oferite de societate din care clienții
pot alege serviciile dorite;
 promovarea și vânzare on-line: se va avea în vedere crearea unui site de prezentare,
promovare și vânzare. Aceasta formă electronică de distribuție aduce un avantaj
fundamental, respectiv facilitează informarea unui număr relevant de clienți potențiali
și presupune costuri reduse în raport cu canalele clasice de distribuție.
 Distribuire de pliante și cărți de vizită în rețeaua de clienți pe care o are deja formată
solicitantul urmare realizării serviciilor de transport rutier de mărfuri perisabile.

Prestarea serviciilor se va realiza la locația desfășurării evenimentului, locație ce va fi


trecută în contractul de prestări servicii dintre societate și client. Societatea va presta
servicii în orasul Galati/Braila/Tulcea/Constanta, iar serviciile se vor adresa în special
populației din mediul urban, dar nu numai.
 client,
Serviciile ce vor fi prestate de firma se adresează atât persoanelor fizice (elevi, tineri,
adulți, familii, femei, bărbați), precum si companiilor/persoane juridice care doresc sa
ofere angajaților servicii gratuite de fitness, ca extra bonusuri fata de salarii.

7.4 Strategia de promovare


<Prezentaţi metodele de promovare a produselor/ serviciilor: publicitate online (website propriu),
rețele de socializare, pliante, broşuri, bannere etc. Estimaţi costurile anuale de promovare (2019,
2020, 2021, 2022) pe fiecare metodă (cantitate și preț unitar).>

18
Exemplu pentru prezentul plan de afaceri – Înființare sala de fitness
Politica de promovarea:
Promovarea serviciilor se va realiza prin intermediul website-ului ce va fi creat în
implementarea proiectului, unde se vor prezenta o parte din serviciile realizate de
societate. Prin intermediul website-ului, clienții potențiali vor putea consulta portofoliul de
servicii oferite. De asemenea, se vor elabora campanie de publicitate on-line si distribui
afișe și pliante în zonele intens circulate și vor fi realizate și distribuite cărți de vizită.
Obiectivele urmărite în campania de promovare:
- informarea pieței în legătură cu apariția noilor servicii oferite;
- încurajarea reorientării clienților spre serviciile oferite;
- Crearea unei noi imagini a firmei pentru o nouă activitate.
Campania de promovare va începe in cel mai scurt timp de la semnarea contractului de
finanțare.

8. Principalele riscuri identificate în implementarea cu succes


proiectului
<Prezentaţi principalele riscuri și modalităţile de minimizare a riscurilor (ameninţărilor)>

In vederea implementării în condiții optime a planului de afaceri am evaluat riscurile


implicate de proiect și am identificat măsuri fezabile pentru înlăturarea lor. Riscurile în
activitatea economică rezultă în principal din incapacitatea firmei de a-și adapta continuu
costul (în sensul micșorării) și de a se adapta la mediul economic existent.

Principalele riscuri care pot apărea sunt:


 Riscuri de neîndeplinire a obiectivelor – Pentru evitarea acestui risc firma va da
dovadă de profesionalism și va urmări constant respectarea obligațiilor contractuale
și care derivă din prezentul plan de afaceri.
 Riscul pierderii unor clienți – cauzele apariției acestui risc pot fi diverse însă în
principal ar putea fi apariția unor noi concurenți pe piață sau în zonă. Astfel, pentru
combaterea acestui risc se va urmări fidelizarea clienților și creșterea numărului de
clienți prin campanii de promovare. În urma desfășurării campaniilor de promovare
și de informare cu privire la serviciile oferite, notorietatea afacerii va crește,
beneficiarul creându-și o bază de date proprie cu clienți potențiali și fideli cărora le
vor fi prezentate ofertele derulate de societate.
 Riscul deteriorării echipamente – firma își propune să achiziționeze echipamente
noi, performante, cu garanție, astfel, riscul de a rămâne fără echipamente de lucru
este minim. Societatea intenționează să asigure echipamente, prin întocmirea unei
polițe de asigurare.

9. Bugetul proiectului. Proiecții financiare


<În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către
persoanele care verifică Planul de Afaceri) care au stat la baza realizării previzionării procentului
stabilit la obiectivul obligatoriu: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum
evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică şi producţia valorică estimată în urma
realizării investiţiei.>

19
Ipoteze luate în calcul bugetului proiectului
<Justificați fiecare venit și cheltuială trecută în buget prin prezentarea calculului ce a stat la baza
valorii. Câteva exemple de astfel de calcule sunt prezentate mai jos.>

 Cheltuieli salariale
-lei-
Funcție Cheltuială salarială Nr. luni Total cheltuieli salariale
brută / lună acoperite de brute / poziție
subvenție
Angajat 1 3.228 18 58.104
Angajat 2 3.228 18 58.104
Total cheltuieli salariale 6.456 18 116.208 lei
26.033 euro

 Active fixe corporale și necorporale

Activ Număr bucăți Preț unitar (fără TVA) TVA Valoare totală
(include (TVA)

Echipamente de 5 7.000 19% 41.650


fitness
Mobilier – set complet 1 3.000 19% 3.570
pentru vestiare
Laptop include licenta 1 4.000 19% 4.760
Licențe - - -
Total cheltuieli cu 7 - - 49.980 lei
active fixe corporale 11.196 Euro

 Chirie

Activ Preț/mp Suprafață totală Valoare chirie Valoare chirie


(fără TVA) închiriată/comodat (fără TVA) (cu TVA)

Sediu social 0 120 mp 0 0


Punct de lucru - - - -
Total cheltuieli cu chiria 0 120 mp 0 0

Bugetul proiectului
<În tabelul de mai jos treceți toate cheltuielile care le veți realiza și care vor face obiectul
subvenției. În stabilirea bugetului, aveți în vedere lista cheltuielilor eligibile prevăzute în Ghidul
solicitantului – condiții specifice România Start Up Plus.
Inserați atâtea linii cât aveți nevoie. La categoriile de cheltuieli unde TVA nu se aplică, se va trece
0. Toate cifrele vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg
Valoare (fără TVA) = (1) X (2)
Valoare (TVA inclus) = 3+4
Pentru acele categorii de cheltuieli unde nu se poate cuantifica numărul, cum este cazul taxelor
pentru înființarea întreprinderii, în col. 1 se va trece 1.>

20
Categorie de Nr. buc./ Pret/ Cost Valoare Valoare Valoare
cheltuiala Cant./ Nr. unitar (fără TVA) (fără TVA) TVA (TVA inclus)
0 1 2 3=1x2 4 5=3+4
Taxe pentru 1 1.000 1.190 190 1.190
înfiinţarea
întreprinderii
Cheltuieli cu salariile 2 3.228 - - 116.208
personalului nou-
angajat
Cheltuieli cu - - - - -
deplasarea
personalului
Achiziţii de servicii 1 1.200 - - 1.200
specializate
Achiziții de active 7 - 42.000 7.950 49.980
fixe corporale
Chirie - - - - -
Cheltuieli de 1 4.000 4.000 760 4.760
informare şi
publicitate
Licențe - - - - -

Alte cheltuieli - - - - -
Total buget 47.190 8.900 115.234 lei
38.831 Euro
Total subvenție max. 40.000 Euro

Total buget in RON = 115.234 lei

Total buget in EURO = 38.831 Euro

<ATENȚIE! pentru transformarea bugetului în euro, veți utiliza cursul inforeuro din luna august
2016: - 1 Euro = 4,4639 lei

Valoare Tranșa I = 75 % X total buget EUR 75% X 38.831 euro –> 29.123,25 Euro

21
Estimarea veniturilor în perioada de implementare - 12 luni

LUNA
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Cantitate 0 0 0 27 45 54 63 80 98 116 125 156
Nr.
abonamente
Preț mediu 0 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56
(euro)
Total 0 0 0 1.500 2.500 3.000 3.500 4.500 5.500 6.500 7.000 8.736,96
venituri (30% din
(euro) valoarea
T 1 pentru
a se
acorda
T 2)

Luna estimată pentru solicitarea celei de-a doua tranșe: maxim a 12 luna de
implementare

- Euro -
Buget de venituri si cheltuieli
Nr. Perioada de An 1 de An 2 de An 3 de
crt. implementare monitorizare monitorizare monitorizare
(max. 12 luni)
A Bugetul proiectului 12
Valoarea bugetului în lei 38.831
(calculat mai sus)
B VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri din produsul 8.736,96 5.000 11.000 11.000
1/serviciul 1
Venituri din produsul - - 12.000 12.000
2/serviciul 2
… - -
Subvenția primită 29.123,25 8.736,96 0 0
(rest din
subvenție
incasata in
prima luna a
anului 1 pentru
plata salariilor
in per. de
monitorizare 6
luni)
Alte venituri -
TOTAL VENITURI 37.860,21 13.736,96 23.000 23.000
C CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Cheltuieli cu materii 3.000 3.000 3.000 3.000
prime/marfuri şi materiale

22
Buget de venituri si cheltuieli
Nr. Perioada de An 1 de An 2 de An 3 de
crt. implementare monitorizare monitorizare monitorizare
(max. 12 luni)
consumabile aferente
activităţii desfaşurate
Cheltuieli salariale 17.355,23 8.677,61 17.355,23 17.355,23
Chirii 0 0
Utilităţi 1.200 1.200 1.200 1.200
Cheltuieli de marketing 896 300 0 0
Cheltuieli investiti 11.196,48 0 0 0
Alte cheltuieli 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI 33.647,71 13.177,61 21.555,23 21.555,23
D Rezultat (profit sau pierdere) 4.212,5 559,35 1.444,77 1.444,77

Programul Operaţional Capital Uman


23
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării
pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de
afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est
Contract nr. POCU/82/3/7/106773

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a


Uniunii Europene sau a Guvernului României

24

S-ar putea să vă placă și