Sunteți pe pagina 1din 16

`CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

CATEDRA SISTEME INFORMAȚIONALE

LUCRARE PRACTICĂ № 12 (6 ore)


Tema: Elaborarea planului de afaceri
Unitatea de curs: Bazele antreprenoriatului
Programul de formare: 61230 Rețele de calculatoare

Realizat:
Eleva /ul Anutoi Grigore grupa RC-0217
Data
Verificat:
Profesori discipline economice,
Grad didactic superior
Rodica Bodean ___________________ apreciat cu _________________________
CHIȘINĂU 2019
CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII
Scopul actvității: Formarea abilităţilor de elaborare și redactare a planului afaceri pentru propria idee de afaceri.
Obiective:
 Să completeze pagina de titlu;
 Să determine structura planului de afaceri;
 Să descrie fiecare capitol din structură conform cerințelor specifice.
 Să prezinte planul de afaceri redactat în forma cerută.
SUPORT TEORETIC!
Fără un plan de afaceri este ca şi cum ai intra într-un război fără o strategie! – cam asta reprezintă pe scurt
importanţa unui plan de afaceri pentru o firmă la început de drum.
8 firme din 10 care pornesc la drum fără un plan de afaceri concret şi bine stabilit ajung la faliment, sau
dacă nu la faliment, ajung la stagiul în care nu mai ştiu ce să facă ca să se dezvolte şi să atragă clienţi.
Planul de afaceri e un fel de biblie pentru un business, numai că în cazul acesta tu eşti responsabil să-l
realizezi la început pentru că nimeni nu o să-l facă pentru tine.
Scopul unui plan de afaceri: te ajută să înţelegi ce este bine să faci, cum să faci pentru ca la final să obţii ce
ţi-ai propus.
Planul de afaceri:
1.Este singurul document care te va ajuta să înţelegi mai bine cum să-ţi începi afacerea, cum să ţi-o finanţezi şi
cum să-ţi atragi clienţii potriviţi.
2. Este singurul document care te va ajuta să-ţi analizezi concurenţii şi să înţelegi modul prin care te diferenţiezi
faţă de aceştia.
3. Este singurul document care îţi oferă o perspectivă de ansambul pragmatică asupra viziunii tale.
Pentru cine faci un plan de afaceri?
1. Pentru potenţiali investitori 3. Pentru fonduri nerambursabile
2. Pentru bănci 4. pentru TINE
Un plan de afaceri trebuie să cuprindă următoarel capitole:
1. Descrierea planului de afaceri
2. Descrierea ideii de afaceri
3. Descrierea serviciilor sau a produselor
4. Analiza pieţei (market research)
5. Descrierea strategiilor de implementare/lansare
6. Strategia personalului şi a formei juridice
7. Planul financiar

Greșeli frecvente în întocmirea unui Plan de afaceri

Mulți antreprenori fac următoarele greșeli în întocmirea planurilor de afaceri:

• antreprenorul este mult prea optimist; veniturile planificate sunt prea mari în raport cu realitatea și multe riscuri
sunt trecute cu vederea;

• investiția este supradimensionată față de posibilitățile antreprenorului și/sau nevoile pieței;

• nu sunt analizate cu atenție nevoile clienților; oricât de inovator este produsul sau serviciul nou oferit, poate
clienții vizați chiar nu au nevoie să îl utilizeze.
Sfaturi pentru întocmirea unui plan de afaceri

• Planul de afaceri trebuie să fie concis, la obiect şi convingător!

• Stabiliți un termen limită pentru realizarea fiecărei secţiuni şi respectați-l!

• Includeți elemente financiare uşor de înţeles, realiste şi fezabile!

• Nu uitați că mediul de afaceri este unul concurenţial, şi că nu toate planurile de afaceri au şansa de reuşită!

• Nu prezentați planul de afaceri celor care nu se pot implica direct în desfăşurarea lui, inclusiv băncilor, irosindu-
vă reciproc timpul!

• Concentrați-vă pe nevoile şi sursele de finanţare, căutați alternative!

Sarcină: Parcurgeți pașii propuși în continuare și elaborați Planul de afaceri pentru propria idee!
Modulul V.PLANIFICAREA UNEI AFACERI

activitate practică:

 Elaborarea foii de titlu, a cuprinsului şi descrierea propriei idei de afaceri.


Sugestii de rezolvare:

__Noiembrie, 2020____

(luna şi anul elaborării)

PLAN DE AFACERI
al ___S.R.L Games Word
(forma organizatorico-juridică şi denumirea întreprinderii)

privind iniţierea afacerii de


_____________sala de jocuri video_____________
(producere a cărui bun sau prestarea a căror servicii)

Elaborat în scop de instruire

Administrator: ________________Anutoi Grigore_______________________

(numele antreprenorului)

Adresa juridică:_________________or. Chisinau, str. Ismail 12____________________________

(adresa unde se va desfăşura afacerea)


Cuprinsul planului de afaceri (rămîne neschimbat)
№ Compartimentul planului Pagina

Sumarul

1. Descrierea ideii de afaceri 6

1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate 6

1.2. Scopul şi obiectivele afacerii 6

1.3. Analiza SWOT 7


1.4. Strategia afacerii 7

1.5. Descrierea produsului/serviciului 8

2. Planul de marketing 9

2.1. Piaţa şi consumatorii 9


2.2. Concurenţii 9

2.3. Plasamentul şi distribuţia 10


2.4. Politica de preţ 10

2.5. Promovarea 10
3. Planul operaţional 11

3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională) 11


3.2. Schema fizică 11

3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acestora 12


3.4. Furnizorii 12

4. Necesarul de resurse umane 13


4.1. Structura organizatorică 13

4.2. Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor 13


5. Planul de finanţare 13

5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii 13


5.2. Bilanţul contabil 14

5.3. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor 14


5.4. Fluxul de numerar 16

5.5. Raportul privind rezultatul financiar 16


Sumarul
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AFACEREA
Fondatorul Anutoi Grigore
Forma organizatorico- S.R.L deoarece este mai potrivită pentru genul de activitate pe care-l desfăşor
juridică (argumentaţi
alegerea făcută)
Genul activitate al afacerii 1. .
(se aleg din CAEM cu 2. .
coduri, max 5 genuri ): 3. .
4. .
5. .
Producerea / prestarea or. Chişinău, str. Ismail 12
serviciului va fi plasată în
localitatea: (notaţi)
Implementarea ideii de  realizarea propriei idei de afacere
afaceri prin

Mărfuri/servicii prestate Oferirea calculatoarelor puternice in Mai multe scopuri


(descrieţi)
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PIAŢA ŞI CONSUMATORII
Destinatarul produselor Clienţi din mediu urban, cu orice virsta
/serviciilor
Cererea pentru produsul/ Din datele acumulate, avem un procentaj acceptabil de jucatori.
serviciul propus
(argumentaţi)
Produsele /serviciile
propuse sunt unice prin: Serviciu nostru reda o atmosfera placuta de a juca joci preferate cu o calitate a imaginii
(descrieţi prin ce produsul mai presus.
sau serviciul tău este mai
bun pentru clienți)

3. ANALIZA AFACERII
Punctele forte ale afacerii Preţuri acceptabile
(din analiza SWOT) Calculatoare cu posibilitatea de a fi in stare la orice joaca
Punctele slabe Lipsa de experienţă în primul an de activitate
(din analiza SWOT)
4. NECESARUL DE 1 Contabil
PERSONAL (nr. şi postul) 1 casier
1 inginer
1 servitoare
5. MIJLOACELE FINANCIARE
Suma mijloacelor financiare
necesare pentru 76 000lei
lansarea/succesul ideii de
afaceri
Tipul de finanţare vă este  investiţii proprii______________45000_____________lei
necesar (bifaţi şi indicaţi  împrumut de la persoane fizice ____________________ lei
suma banilor necesari):
 credit ____________________ lei
 grant __________35000___________ lei
Cheltuieli anuale
prognozate 166130lei
Venituri anuale prognozate 175350 lei
Profitul net anual 175350lei
Perioada de recuperare a
investiţiilor 1 an
Rentabilitatea financiară 15%
Rentabilitatea economică
8%
Rentabilitatea vînzărilor 45%

1. Descrierea ideii de afaceri


1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate
Descrieţi activitatea principală a întreprinderii. Evidenţiaţi care sunt factorii care determină succesul afacerii dvs. (ex: localizare,
tehnologie, experienţa anterioară a întreprinzătorului, forţa de muncă disponibilă etc.).
Afacerea reprezintă o sala pentru persoane doritoare de a juca la calculatoare mai puternici

Sala de jocuri va fi înregistrat sub forma organizatorico-juridică de S.R.L.


Activitatea de bază fiind sala cu calculatoare de jucat
Cheia succesului fiind calitate înaltă şi intr-un asortiment larg de jocuri.
Intreprinderea oferind o sala de comfort cu calculatoare

1.2. Scopul şi obiectivele afacerii


Menţionaţi scopul şi rezultatele urmărite prin realizarea ideii de afaceri.
Scopul ideii de afaceri:
În scop sunt indicate date (cifre, ani, %, etc.) concrete pe care doreşti sa le atingi (exemplu: Ideea de afaceri X îşi propune sa
mărească volumul vînzărilor cu 10 % în al doilea trimestru anul 2020)
Deschiderea afacerii cu Sala de jocuri să mărească volumul vînzărilor cu 28% în al 3-lea an de activitate,pastrind
calitatea produsului prestat.
Obiectivele ideii de afaceri
Obiectivele sunt metode (strategii) pentru a realiza scopurile (de exemplu: prin utilizarea metodelor de promovare X şi Y, volumul
vînzarilor se măreşte cu 10% în al doilea trimestru anul 2020).

Obiectivele trebuie sa fie reale, măsurabile, specifice activităţii, adevărate şi relevante.


Pentru stabilirea acestora se utilizează analiza SWOT .
1. Să avem un număr de 40 de clienţi/zi în primul an de funcţionare.
2. Deschiderea unei Sali de jocuri calitative
3. Crearea unei relaţii de încredere cu clienţii, astfel promovarea salii realizîndu-se prin recomandare.
4. Volumul vînzărilor crescînd cu 14% în al doilea an de funcţionare.

1.3. Analiza SWOT


Punctele tari şi punctele slabe – avantaje/dezavantaje care vin din partea ideii de afaceri (din interiorul ei), care depind de mediul
intern si pot fi înlăturate (îmbunătăţite) de antreprenor (exemplu: uzura rapidă a utilajului)

Oportunităţi sau riscuri (pericole) – avantajele/dezavantajele ce nu pot fi schimbate, influenţate sau înlăturate de către
antreprenor (exemplu: preţul înalt al energie electrice)

N.B.! Revedeţi analiza SWOT elaborate anterior

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Preţ accesibil. Locuri de muncă limitat.
Amplasarea localului într-un
spaţiu aglomerat. Defectarea calculatoarelor

Echipament performant. Lipsa de experienţă.


OPORTUNITĂŢI RISCURI
Colaborarea cu alte
întreprinderi. Risc de concurenţă.
Lipsa unui renume pe piaţă. Condiţii de creditare mai aspre.
Existenţa furnizorilor pe
piaţă O posibilă scădere a consumului.

1.4. Strategia afacerii


În urma analizei, dintre oportunităţi sau riscuri si dintre punctele tari sau punctele slabe se va stabili strategia pe care
întreprinderea trebuie să o urmeze (exemplu: creşterea sau reducerea preţului, diversificarea produselor, reducerea anumitor
riscuri, etc.).

Pentru Pentru a diminua punctele slabe, vom îmtreprinde urm. măsuri:


diminuarea Participarea la diverse campionate/evenimente pentru a dezvolta şi a face
punctelor slabe se
vor întreprinde Mai cunoscută sala. Menţinerea utilajului şi echipamentului într-o stare
următoarele bună.
măsuri:
Pentru Pentru a diminua riscul de o posibilă concurenţă, vom face tot posibilul să
diminuarea avem calculatoare noi.
riscurilor se vor
întreprinde Pentru a creşte vizitatorii , vom petrece, după posibilitate, diverse campionate
următoarele live,
măsuri:

1.5. Descrierea produsului/serviciului


Se include informaţii privind caracteristicile cantitative şi calitative, asortimentul cu date concrete, avantajele produsului,
ambalajul, durata de funcţionare şi etapele cele mai importante de creare a produsului/serviciului. Argumentarea alegerii
produsului de către consumatori, de ce este mai bun dacît celelalte. Anexarea unor fotografii sau schiţe ar reprezenta un avantaj
(opţional).
Caracteristicile sala pentru calculatoare este respectat în conformitate cu cerinţele şi recomandările pentru a
tehnologice şi nu dauna sanatatii
calitative ale
produsului/servici
ului

Denumirea produsului/serviciului Cantitatea anuală (buc.)


Asortimentul şi
nomenclatura, cu Abonament lunar 100
precizarea
cantităţilor anuale abonament zilnic 50
exprimate în
unităţi fizice Abonament pe ora 40

Necesităţile pe Buna dispoziţie a clienţilor.


care le satisface
produsul sau
serviciul dat
Calitatea Calitatea inalta a echipamentelor necesare pentru calculatoare
produsului/servici
ului

Ambalajul,
design-ul
produsului

Deservirea Comunicarea fiind foarte respectuoasă cu clienţii.


clienţilor

2. Planul de marketing
2.1. Piaţa şi consumatorii
Indicaţi cine sunt consumatorii şi potenţialii clienţi – date demografice, preferinţe, structura in consumul produselor în
dependenţă de venituri, vârsta, ocupaţie. Evoluţia pieţei.
Caracteristicile pieţei Conform unor statistici, 35% dintre persoanele de la noi din ţară
Folosesc calculatorul o data pe zi, 30% de cîteva ori pe zi, 45% mai mult
de 2 ori pe zi

Consumatorii şi potenţialii clienţi Majoritatea clienţilor sunt din mediu urban şi au vîrsta pînă la 50 de
ani.
Tendinţele de dezvoltare a pieţii
Din datele acumulate, avem un procentaj acceptabil de clienti in fiecare
zi
2.2. Concurenţii
Indicaţi cine sunt concurenţii şi descrierea produselor lor. Analiza concurenţilor prin metoda comparativă. Măsuri de diminuare a
riscului concurenţial

Denumirea firmei Produsul/serviciul oferit Avantaje Dezavantaje

Game house Sala de jocuri Utilaje performate Mai putin cunoscut

kybersports Sala de jocuri Experienţă de muncă Preţ mare-calitate mai mică

PUBG Sala de jocuri Experienta de munca Mai puţin cunoscut

2.3. Plasamentul şi distribuţia


Locul amplasării, avantajele/dezavantajele amplasării (existenta concurenţilor, parcări – locuri aglomerate, furnizori, distribuitori,
fluctuaţia de persoane, etc.). Logistica - metoda de comercializare / distribuţia la consumator, aprovizionarea cu materii prime.

Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării


Sala va fi amplasată în or. Chişinău, sectorul

Centru, str. Ismail 12 . Astfel crescînd probabilitatea

de număr maxim de clienţi.

Metoda de comercializare cu amănuntul (la unitate).

2.4. Politica de preţ

Notaţi cum se formează preţul, care sunt preţurile, evoluţia preţurilor.

Denumirea produsului/serviciului Preţ uitate (lei)


Abonament lunar 300 lei

Achitare zilnica 50 lei

Achitare ora 25 lei

2.5. Promovarea
Descrierea metodelor de promovare, costul şi eficienţa.

Metoda de promovare Costul (lei) Eficienţa (rezultatul aşteptat)

Prin intermediul recomandărilor 0 Mărirea diapazonului de clienţi.

Publicitate în reţelele de 1$ /zi Va atrage atenţia unui număr mare de persoane


socializare
Colaborarea cu influecerii Preţ variat Va informa şi va crea o imagine favorabilă pentru
potenţialii clienţi.
Organizarea unui even. de 300 lei + Oportunitatea de a atrage atentia investitorilor
lansare potenţiali.
Planul operaţional

activitate individuală:

 . Elaborarea planului de operaţional al propriei idei de afaceri.


3. Planul operaţional

3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)

3.2. Schema fizică


Indicaţi cum va arăta spaţiul de producţie/prestare a serviciilor indicînd amplasamentul utilajului tehnic, a mobilierului etc.
Legenda: Numărul Descifrarea

3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acestora


Determinaţi cheltuielile pentru spaţiu, utilaj, materie primă, consumabile(de exemplu, furnitură) necesare la iniţiere afacerii.
Materiale necesare Nr. de unităţi Costul unităţii, Suma totală, lei
lei
Calculataore 4 5000 20000
Accesorii necesare pentru calculator 4 3300 3300
Piese de calculator 10 1010 10100
monitoare modernizate 4 10050 41200
mobilier 1 7000 28000

3.4.Furnizorii
Prezentarea ofertelor furnizorilor şi a materiilor prime, cheltuielile , calitatea produsului/serviciului.
Denumirea furnizorului Materiale furnizate Nr. unităţi Preţ uitate Suma totală
(lei) (lei)
Asus calculator 4 5000 20000
LG Accesorii necesare 10050 41200

samsung monitoare 4 150-200 3300


Total 15250 64500

4. Necesarul de resurse umane


4.1. Structura organizatorică
Completaţi structura organizatorică a organizaţiei (organigrama).
Proprietar

Contabil

casier

4.2. Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor


Nr Funcţia Nr. de persoane Salariul lunar, lei
.

1. Contabil 1 6000

2. casier 1 5500

inginer 1 7000

Total 2 18500

5. Planul de finanţare
5.1 Bilanţul contabil
Întocmiţi bilanţul contabil simplificat pentru iniţierea afacerii.

Active Suma Pasive Suma

Active pe teren lung Capital propriu 45000

calculatoare 41000

Piese de calculator 3300


Active curente Capital împrumutat (datorii)

Monitoare 41200 35000

Mobilier 7000

Total active 35000 Total pasive 45000

5.3. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor


Estimaţi veniturile şi cheltuielile pe care le va genera afacerea în primul an de activităţii.
Prognoza veniturilor

Produsul /
Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct.
serviciul

Cantitate, 50 45 38 42 29 34 60 40 37
Abonatement Preţ, lei 300 300 300 300 300 300 300 300 300
lunar

Suma, lei 15 000 13 500 11 400 12 600 8 700 10 200 18 000 12 00011 100

Cantitate, 10 17 19 16 13 8 18 9 13
achitare
zilnic Preţ, lei 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Suma, lei 500 850 950 800 650 400 900 450 650
Achitare 100 80 40 75 87 84 56 76 89
Cantitate,
pe ora
Preţ, lei 25 25 25 25 25 20 20 20 20
Suma, lei 2 500 2 000 1 000 1 875 2 175 1 680 1 120 1 520 1 780
Total venit 18000 16350 13350 15275 11525 12280 20020 13970 13530

Prognoza cheltuielilor
5.4.Fluxul de numerar
Întocmiţi fluxul de numerar pentru primul an de activităţii.

Raportul privind rezultatul financiar


Întocmiţi raportul privind rezultatul financiar al primului an de activitate

S-ar putea să vă placă și