Sunteți pe pagina 1din 8

Tabelul 1

Unii indicatori vizînd activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 2015

Numărul de unităţi Numărul de salariaţi Veniturile din vînzări Profit (+), pierdere (-) pînă la
impozitare
Denumirea indicatorilor
mii unităţi Ponderea în total mii persoane Ponderea în total mil. lei Ponderea în total mil. lei
republică, % republică, % republică, %
Total întreprinderi mici şi
49.8 97.2 281.4 55.1 86,824.6 30.8 3,037.6
mijlocii *
din care:
întreprinderi mijlocii 1.6 3.2 82.4 16.2 28,712.0 10.2 1,028.8

întreprinderi mici 10.0 19.5 115.1 22.6 46,833.1 16.6 1,875.8

întreprinderi micro 38.2 74.5 83.9 16.4 11,279.6 4.0 132.9


Notă *
Întreprindere mijlocie - întreprindere cu numărul mediu scriptic anual de salariaţi de pînă la 250 persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este pînă la
50 milioane lei.
Întreprindere mică - întreprindere cu numărul mediu scriptic anual de salariaţi de pînă la 50 persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este pînă la 25 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este pînă la 25
milioane lei. micro - întreprindere cu numărul mediu scriptic anual de salariaţi de pînă la 10 persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este pînă la 3 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este pînă la 3
Întreprindere
milioane lei.
Tabelul 2
Numărul ÎMM în 2015 pe genuri principale de activitate ale întreprinderilor
mii unităţi
Principalele genuri de activitate ale întreprinderilor ÎMM - din care:
total întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 49.8 1.6 10.0 38.2
Agricultura, silvicultura și pescuit 3.1 0.2 1.1 1.8
Industria prelucrătoare 4.2 0.2 1.0 2.9
Producția și furnizarea de energie electrică și
0.1 0 0.0 0.1
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
0.3 0.0 0.1 0.3
activități de decontaminare
Construcţii 2.9 0.1 0.8 2.0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și
19.8 0.5 3.5 15.8
repararea autvehiculelor și a motocicletelor
Transport și depozitare 2.6 0.1 0.8 1.7
Activități de cazare și alimentație publică 1.7 0.0 0.3 1.4
Informații și comunicații 2.0 0.0 0.3 1.6
Tranzacţii imobiliare 3.4 0.1 0.8 2.5
Activități profesionale, științifice și tehnice 4.2 0.0 0.4 3.7
Alte activităţi 5.5 0.2 0.9 4.4

Tabelul 3

Numărul de salariaţi ale ÎMM în anul 2015 pe genuri principale de activitate ale întreprinderilor

mii persoane
Principalele genuri de activitate ale întreprinderilor ÎMM - total din care:

întreprinderi întreprinderi întreprinderi


mijlocii mici micro
Total 281.4 82.4 115.1 83.9
Agricultura, silvicultura și pescuit 35.5 15.8 15.5 4.2
Industria prelucrătoare 38.5 15.8 15.3 7.4
Producția și furnizarea de energie electrică și
0.4 0 0.3 0.1
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
3.5 1.6 1.1 0.8
activități de decontaminare
Construcţii 20.7 6.0 9.9 4.9
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și
73.2 10.3 30.0 32.9
repararea autvehiculelor și a motocicletelor
Transport și depozitare 20.2 5.8 10.2 4.2
Activități de cazare și alimentație publică 11.9 2.7 5.3 3.9
Informații și comunicații 9.8 2.6 3.8 3.5
Tranzacţii imobiliare 12.9 2.3 5.3 5.3
Activități profesionale, științifice și tehnice 14.4 3.0 4.6 6.8
Alte activităţi 40.3 16.5 13.9 9.9
Tabelul 4

Veniturile din vînzări ale ÎMM în anul 2015 pe genuri principale de activitate ale întreprinderilor
mil. lei
Principalele genuri de activitate ale ÎMM - total din care:
întreprinderilor întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 86824.6 28712.0 46833.1 11279.6

Agricultura, silvicultura și pescuit 7837.6 3000.4 4219.7 617.5

Industria prelucrătoare 9996.0 4348.3 4761.3 886.4

Producția și furnizarea de energie electrică și


96.4 0 91.4 5.1
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea


328.9 167.7 108.4 52.8
deșeurilor, activități de decontaminare

Construcţii 6862.1 2281.6 3866.6 713.8


Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreținerea și repararea autvehiculelor și a 39227.1 12271.8 21562.0 5393.4
motocicletelor
Transport și depozitare 6889.6 1771.1 4473.1 645.4
Activități de cazare și alimentație publică 1756.1 543.8 860.1 352.2

Informații și comunicații 2475.2 661.0 1395.2 419.0


Tranzacţii imobiliare 2082.8 669.5 1041.3 372.0
Activități profesionale, științifice și tehnice 3053.5 539.5 1618.6 895.3

Alte activităţi 6219.3 2457.3 2835.2 926.8

Tabelul 5
Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare ale ÎMM în anul 2015 pe genuri principale de activitate ale
întreprinderilor
mil. lei
Principalele genuri de activitate ale ÎMM - total din care:
întreprinderilor întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 3037.6 1028.8 1875.8 132.9

Agricultura, silvicultura și pescuit 328.5 109.5 214.5 4.6

Industria prelucrătoare 288.3 229.8 104.5 -46.0

Producția și furnizarea de energie electrică și


-22.5 0.0 -9.9 -12.6
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea


-9.3 -23.5 18.2 -4.0
deșeurilor, activități de decontaminare
Construcţii 393.2 133.1 236.5 23.7
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreținerea și repararea autvehiculelor și a 895.0 438.8 652.9 -196.7
motocicletelor

Transport și depozitare 440.1 264.5 183.8 -8.2


Activități de cazare și alimentație publică -165.5 -63.4 -39.8 -62.3
Informații și comunicații 97.3 -20.8 85.8 32.3
Tranzacţii imobiliare 21.3 -127.2 104.3 44.2
Activități profesionale, științifice și tehnice 434.2 22.0 154.9 257.3
Alte activităţi 336.8 66.1 170.1 100.6
Tabelul 6
Numărul ÎMM în anul 2015 pe forme de proprietate
mii unităţi

din care:
Forme de proprietate ÎMM - total
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro

Total ÎMM 49.8 1.6 10.0 38.2

proprietatea publică 0.9 0.2 0.4 0.3

proprietatea privată 44.8 1.2 8.5 35.1

proprietatea mixtă (publică şi privată)


0.1 0.0 0.0 0.0
fără participarea străină

proprietatea străină 2.4 0.1 0.6 1.6

proprietatea întreprinderilor mixte (cu


1.7 0.1 0.4 1.1
participarea capitalului străin)

Tabelul 7

Numărul de salariaţi ai ÎMM în anul 2015 pe forme de proprietate

mii persoane

din care:
Forme de proprietate ÎMM - total
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro

Total ÎMM 281.4 82.4 115.1 83.9

proprietatea publică 30.8 20.6 9.0 1.2

proprietatea privată 222.1 49.6 94.8 77.7

proprietatea mixtă (publică şi privată)


2.4 1.7 0.6 0.1
fără participarea străină

proprietatea străină 15.7 6.9 6.0 2.9

proprietatea întreprinderilor mixte (cu


10.5 3.7 4.7 2.0
participarea capitalului străin)
Tabelul 8

Veniturile din vînzări ale ÎMM în anul 2015 pe forme de proprietate


mil. lei
din care:
Forme de proprietate ÎMM - total întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro

Total ÎMM 86824.6 28712.0 46833.1 11279.6

proprietatea publică 3041.6 2118.0 845.2 78.4

proprietatea privată 74343.8 22570.6 41163.1 10610.2

proprietatea mixtă (publică şi privată)


449.1 343.4 98.8 6.9
fără participarea străină

proprietatea străină 5049.6 2146.8 2540.4 362.5

proprietatea întreprinderilor mixte (cu


3940.4 1533.2 2185.6 221.6
participarea capitalului străin)

Tabelul 9

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare ale ÎMM în anul 2015 pe forme de proprietate

mil. lei

din care:
Forme de proprietate ÎMM - total
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro

Total ÎMM 3037.6 1028.8 1875.8 132.9

proprietatea publică 158.6 162.6 3.8 -7.8

proprietatea privată 3500.2 1149.6 2063.1 287.5

proprietatea mixtă (publică şi privată)


-14.0 -2.0 -6.6 -5.4
fără participarea străină

proprietatea străină -419.1 -267.3 -121.1 -30.7

proprietatea întreprinderilor mixte (cu


-188.1 -14.1 -63.4 -110.6
participarea capitalului străin)
Tabelul 10
Rezultatele activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în profil teritorial în anul 2015

Venituri din vînzări Profit pînă la


Numărul de unităţi Numărul de salariaţi
(cifra de afaceri) impozitare
în % faţă în % faţă
mii în % faţă de total
mii unităţi de total de total mil. lei mil. lei
persoane UAT
UAT UAT
A 1 2 3 4 5 6 7

REPUBLICA MOLDOVA 49.8 97.18 281.4 55.15 86,824.6 30.76 3,037.6


Municipiul Chisinau 32.3 97.02 150.9 49.38 55,055.7 26.65 2,139.4
REGIUNEA DE NORD 6.1 97.29 49.7 56.76 12,233.5 37.09 406.1
Mun.Balţi 2.4 97.36 13.3 41.15 3,501.0 25.10 196.8
R-nul Briceni 0.3 97.73 3.3 84.06 745.1 76.23 22.2
R-nul Dondiuseni 0.2 95.41 1.7 48.57 517.2 39.24 14.0
R-nul Drocia 0.5 97.20 4.1 59.09 1,026.3 26.83 9.9
R-nul Edineti 0.3 95.05 3.8 62.43 1,120.9 28.08 36.3
R-nul Falesti 0.3 97.63 3.7 67.98 847.6 72.35 44.3
R-nul Floresti 0.3 94.72 3.2 47.67 771.4 42.05 0.6
R-nul Glodeni 0.2 98.03 2.9 78.21 543.3 65.60 28.2
R-nul Ocnita 0.2 96.52 2.0 70.71 310.2 48.16 23.6
R-nul Riscani 0.4 98.64 3.7 80.03 760.0 64.94 6.4
R-nul Singerei 0.4 98.85 3.5 87.61 995.7 85.15 9.5
R-nul Soroca 0.6 97.56 4.7 60.18 1,094.9 52.03 14.5
REGIUNEA DE CENTRU 7.4 97.71 47.8 69.07 12,015.9 42.26 188.4
R-nul Anenii noi 0.6 96.41 4.4 60.60 1,075.9 36.11 24.0
R-nul Calarasi 0.3 97.71 2.9 69.45 533.0 50.27 25.2
R-nul Criuleni 0.4 97.78 2.6 72.29 690.2 56.29 -6.5
R-nul Dubasari 0.2 99.44 1.4 95.98 303.8 98.91 13.0
R-nul Hincesti 0.7 97.85 4.6 74.84 1,111.6 48.07 3.8
R-nul Ialoveni 1.1 97.29 5.9 65.07 2,076.1 40.02 55.0
R-nul Nisporeni 0.3 97.35 2.0 64.85 509.4 44.56 11.2
R-nul Orhei 1.1 98.10 6.5 60.82 1,473.4 43.55 -21.5
R-nul Rezina 0.3 95.78 2.5 78.58 587.8 22.01 15.8
R-nul Straseni 0.9 98.06 5.1 77.48 1,698.3 52.56 41.6
R-nul Soldanesti 0.2 100.00 2.1 100.00 360.8 100.00 -21.6
R-nul Telenesti 0.3 97.70 2.0 80.64 397.3 51.77 6.6
R-nul Ungheni 1.0 98.11 5.7 62.00 1,198.2 31.51 41.8
REGIUNEA DE SUD 2.6 97.77 23.0 70.94 5,138.7 61.01 232.0
R-nul Basarabeasca 0.1 98.46 1.3 93.06 237.7 82.34 17.3
R-nul Cahul 0.8 97.30 6.0 58.52 1,280.1 58.37 75.5
R-nul Cantemir 0.1 94.12 1.5 51.56 367.0 35.89 5.0
R-nul Causeni 0.5 98.76 4.0 79.42 938.7 79.69 57.0
R-nul Cimislia 0.3 98.20 3.0 79.56 743.5 56.23 51.0
R-nul Leova 0.2 98.30 1.8 93.03 382.3 84.37 14.8
R-nul Stefan-Voda 0.4 98.08 2.8 73.39 627.5 68.15 43.0
R-nul Taraclia 0.3 97.57 2.7 78.33 561.8 53.78 -31.4
UTA Gagauzia 1.3 96.32 9.9 64.60 2,380.8 40.66 71.6