Sunteți pe pagina 1din 2

Bratu Ioana

Clasa IA

Importanța studierii anatomiei pentru


asistentul medical practician

Anatomia (ana=prin și tomnein=tăiere) este o ramură a biologiei morfologice


care studiază forma și structura organismelor și ale părților lor componente. Anatomia, ca
ramură a biologiei, este ştiinţa despre substratul material al vieţii şi sănătăţii. Obiectul de
cercetare al anatomiei este organismul omului viu. În cadrul medicinii, anatomia
constituie temelia acesteia, pe care se sprijină toate celelalte ştiinţe medicale, care
formează edificiul impunător al medicinei.
Anatomia, fiind o ramură a biologiei, este în acelaşi timp şi cea mai veche dintre
ştiinţele fundamentale ale învăţământului medical fără de care nu poate fi conceput studiul
organismului fiinţei umane. Anatomia umana studiaza structura corpului uman și trebuie
sa reprezinte pentru asistentul medical practician una dntre materiile de bază de studiu,
deoarece cunoasterea structurii corpului uman constituie temelia cunostintelor si a
intelegerii cat mai exacte a substratului asupra caruia actioneaza medicamentul si deschide
o cale a înţelegerii fenomenelor morbide, ca localizare, mecanism de producere şi
cauzalitate. Anatomia omului este studiată, în general, prin observarea multiplelor şi
variatelor organe ale corpului. Multe dintre acestea pot fi grupate laolaltă în diferite
sisteme, pe baza modului în care unele organe şi structurile asociate lor acţionează
împreună pentru a îndeplini funcţiile specifice ale organismului. În final, toate sistemele –
şi celulele minuscule care sunt componentele de bază ale tuturor organelor şi ţesuturilor –
sunt implicate în menţinerea sănătăţii şi a unei stări de echilibru intern ale organismului în
prezenţa unor factori constant variabili.
Studierea anatomiei de către asistentul medical este imperios necesară. Această
disciplină are rolul de a forma competențe importante, necesare practicării acestei meserii.
Doar prin studierea ei, asistentul va cunoaşte structurile corpului uman, organizarea
acestora în sisteme şi raporturilor dintre ele. Aceste aspecte sunt extrem de importate
pentu asistentul medical, oferindu-i acestuia date foarte importante în vederea identificării
prin inspecţie şi palpare a reperelor musculo-osoase ale corpului uman, însuşirea
tehnicilor de explorare anatomică a cavităţilor corpului uman, recunoaşterea spaţiilor şi
lojelor viscerale, explorarea anatomică şi identificarea structurilor anatomice ale
sistemelor corpului uman, palparea pulsului arterial, masurarea tensiunii arteriale,
reperarea punctelor de puncţionare vasculară şi de blocaj ale nervilor etc.
Astfel este foarte important ca asistentul medical să cunoasca faptul că organismul
uman, ca orice ființă vie, există grație corelării fine și perpetue a tuturor structurilor și
proceselor sale, cu scopul realizării funcțiilor acestora. El constituie un sistem
ierarhizat, ce dispune de sisteme de autoreglare integrate. Deși majoritatea funcțiilor sunt
îndeplinite de structuri specializate, acestea nu acționează izolat, ci în strânsă dependență
de celelalte.
Așadar, în urma studierii anatomiei umane, asistentul va dobândi importante
cunostințe si competențe privind organismul uman, va fi capabil să identifice si sa
localizeze principalele parti componente ale corpului uman, va putea clasifica nivelurile
de organizare anatomica si fiziologica, va cunoaște modalitatile de adaptare a
organismului la variatiile de mediu, va cunoaște principalelor functii ale organismului,
informații fără de care asistentul medical nu va fi capabil să-și desfășoare activitatea în
mod corespunzător, nu va putea realiza tehnicile de nursing necesare, riscând a pune viața
pacienților în pericol.

S-ar putea să vă placă și