Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 17.05.2012
Educatoare: Ioana Bratu
Grupa: mare „A” – Mickey Mouse
Tema: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Subtema: „În lumea culorilor”
Tema zilei: „Armonia culorilor”
Forma de realizare: Activitate integrată
Durata: o zi

Elemente componente ale activităţii integrate:

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


 Întâlnirea de dimineaţă- „Care este culoarea ta
preferata?”;
 Rutine: „Cum ne purtam cu colegii?” - deprinderi de
convetuire sociala
 Tranziţii: „Culorile”- cantec
„Schimbăm ecusoanele”

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE


 Joc de masa: „Aşează-mă la culoarea mea”
 Artă: „Ecusoane personalizate”
 Construcţii: „Palatul culorilor”

Joc de mişcare: „Lanţul culorilor”

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE


 Domeniul limbă şi comunicare: „Culori calde, culori
reci”- joc didactic
 Domeniul estetic şi creativ: „Magia culorilor”- pictură

Scopul:
 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor privind culorile şi
nuanţele;
 Cultivarea imaginaţiei creatoare în interpretarea originală
a semnificaţiei culorilor;
 Stimularea creativităţii prin utilizarea diferitelor tehnici
de lucru specifice picturii;
 Consolidarea deprinderii de a despărţi cuvintele în silabe,
de a stabili numărul şi ordinea lor în cuvânt;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE


Joc de masă:
- Să identifice culoarea obiectelor primite;
- Să sorteze obiectele in funcţie de culoarea predominantă.

Artă:
- Să respecte indicaţiile date în realizarea ecusoanelor;
- Să utilizeze culori calde sau reci, în funcţie de cerinţe.

Construcţii:
- să sorteze cuburile/lego in functie de culoare;
- să construiască respectând indicaţiile primite.

2. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC):

– să denumească imaginile reprezentate pe jetoane;


– să despartă cuvintele în silabe;
– să precizeze numărul de silabele dintr-un cuvânt;
– să specifice prima silabă cu care începe cuvântul;
–să dea exemple de cuvinte care încep cu o anumită silabă;

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (DEC):


- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
- să folosească culori reci şi calde, armonizându-le sau
combinându-le;
- să respecte criteriile de acurateţe şi corectitudine a
tehnicii utilizate;
- să evalueze şi să autoevalueze corect lucrările.
Sarcina didactică: Denumirea imaginilor de pe jeton,
identificarea culorii predominante, despărţirea cuvintelor in
silabe, identificarea numărului acestora, specificarea primei
silabe şi alcătuirea altor cuvinte care încep cu silaba respectivă.

Regulile jocului:
- jocul se desfăşoară sub formă de concurs
- fiecare copil extrage câte un jeton, verbalizează acţiunea
- jetoanele se aşează în coşuri în funcţie de culoare
- copiii trebuie să vorbească doar in propoziţii şi întrebaţi

Elemente de joc:
- ecusoane şi împărţirea echipelor în funcţie de culoarea
ecusonului
- sortarea jetoanelor după culoare (caldă sau rece)
- aplauze
- buline
-
Strategii didactice:

Metode şi procedee: observarea, expunerea, explicaţia,


exerciţiul, conversaţia, jocul didactic, problematizarea,
instructajul, demonstraţia.

Material didactic: Calculator, preyentare PPS, ecusoane,


jetoane cu imagini pe culori, coşuri, planşa model, acuarele,
pensulă, aţă.

Material bibliografic:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani),
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, 2008
o Viorica, Preda, Mioara, Pletea, (2005), Ghid pentru proiecte
tematice- Abordare în manieră integrată a activităţălor din
grădiniţă
o Gabriela Necula, (2009), Metodica activităţilor instructiv-
educative în grădiniţa de copii, Ed. „Gheorghe-Cârţu
Alexandru”
o Georgeta Toma, (2009), Suport pentru aplicarea noului
curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Delta Cart
Educaţional
SCENARIUL ZILEI

Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii se


aşează în semicerc şi activitatea debutează cu salutul
educatoarei: „Bună dimineaţa, culori vesele!” după care se
va purta o discuţie despre culorile preferate, în care copiii vor
numi culoarea preferată şi vor argumenta alegerea.
Educatoarea va împărţi ecusoane colorate in culorile primare,
pe care copiii le vor purta pe parcursul activităţilor la alegere.
Se trece la completarea calendarului naturii, copiii sunt
solicitaţii să menţioneze: anotimpul, luna, ziua, data. Se poartă
discuţii despre vreme şi se completează calendarul cu jetoanele
corespunzătoare.
Educatoarea anunţă tema zilei: „Armonia culorilor”,
apoi prezintă activităţile pe care le vor desfăşura pe parcursul
zilei şi precizează pe scurt sarcinile ce trebuie îndeplinite în
cadrul activităţilor.
Vom cânta cântecul „Culorile” (TRANZIŢIE), în timp ce
copiii se vor grupa la centrele de interes în funcţie de culoarea
de pe ecuson.
Cei de la sectorul JOC DE MASA vor realiza tema „Aşează-
mă la culoarea mea”, la centrul ARTĂ: „Ecusoane
personalizate”, respectând indicaţiile date de educatoare, la
centrul CONSTRUCŢII: „Palatul culorilor”.
După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii
împreună cu educatoarea vor trece pe la toate centrele în care
s-a lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activităţii.
Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii
experienţiale, se realizează un joc-exerciţiu „Culori şi cuvinte”
(TRANZIŢIE). Se spun denumiri de culori şi copiii trebuie să
spună un obiect (lucru, fiinţă) de culoarea respectivă (ex.:
albastru-cerul, marea; galben-soarele, luna), după care vor
alcătui propoziţii cu acele cuvinte. Astfel se realizează
reactualizarea cunoştinţelor.
În acest mod are loc trecerea la următoarea etapă a zilei
şi anume a activităţilor pe domenii experienţiale, care
debutează cu jocul didactic „Culori calde, culori reci”
(DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE). Copiii se vor aşeza pe
scăunele, în formă de semicerc. Educatoarea va prezenta
copiilor elementul-surpriză: un plic cu jetoane şi le va spune că
se vor juca jocul „Culori calde, culori reci” sub formă de concurs
pe echipe. TRANZIŢIE: „Culorile”- joc
În cadrul DOMENIULUI ESTETIC ŞI CREATIV, copiii vor
realiza lucrările prin tehnica firului de aţa, cu titlul „Magia
Culorilor”
În încheierea activităţii se desfăşoară jocul de mişcare:
„Lanţul culorilor.”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenime
Strategii
nte Conţinut ştiinţific Evaluare
didactice
didactic

Moment Se creează condiţiile necesare desfăşurării


organiza activităţii:
toric - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului şi a materialului pe măsuţe;

Captare Se realizează prin prezentarea în Power Point a Expunere frontală


a unei poezii despre culori, urmată de o discuţie pe baza a
atenţiei acesteia. Se vor stabili culorile primare, culorile calde, Conversaţ
culorile reci. ia

Anunţar Astăzi vom desfăşura o activitate care se numeşte: Explicaţia


ea temei „Armonia culorilor”.
şi a Se prezintă pe înţelesul copiilor cele mai importante
obiectiv obiective ale activităţii.
elor

Prezent Se prezintă sarcinile pe care le au de rezolvat


area pe parcursul activităţii: vor desfăşura activităţile de la
conţinut centrele de interes; vor desfăşura un joc didactic; vor Observaţi
ului picta, iar la sfârşitul activităţi vor desfăşura un joc de Explicaţia a
şi mişcare. Demonstr sistemati
dirijarea Cu tranzacţia „Culorile” , copiii sunt invitaţi să aţia că
învăţării viziteze cele trei centre de interes deschise. Exerciţiul
Pentru fiecare centru se vor purta discuţii Observaţi
referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul a
materialelor puse la dispoziţie.
Copiii se organizează la centre în funcţie de
culoarea de pe ecuson, intuiesc şi se familiarizează cu
materialele pregătite, iar educatoarea va supraveghea
desfăşurarea activităţii intervenind dacă este necesar Jocul
sau este solicitată. didactic

Tranziţie: „Schimbam ecusoanele”- joc exerciţiu

În continuare se va desfăşura jocul didactic: „Culori


calde, culori reci” (DLC).
Copiii se vor aşeza pe scăunele, in forma de semicerc, Analiza
pe doua echipe, a culorilor calde, reprezentată de răspunsu
culoarea roşie şi a culorilor reci, reprezentată de rilor
culoarea albastru. Explicaţia Observar
 Intuirea materialului: coşuleţe cu jetoane, Demonstr ea
coşuleţe colorate. aţia
 Reactualizarea cunoştinţelor: se va explica copiilor că Exerciţiul
aşa cum propoziţia este formată din cuvinte, tot aşa Frontal
cuvintele sunt formate din silabe explicându-se Individual
faptul că unele cuvinte sunt alcătuite dintr-o silabă (o
singură deschizătură a gurii), altele din două sau mai
multe silabe (două sau mai multe deschizături ale Explicaţia Observaţi
gurii). i curente
Reactualizarea cunoştinţelor se realizează cu Execiţiul privind
ajutorul jocului „Culori şi cuvinte”. modul de
 Explicarea jocului: Copiii împărţiţi în două echipe în îndeplinir
funcţie de culoarea ecusonului vor merge pe rând la ea
coşuleţul cu jetoane şi vor extrage câte unul. sarcinilor
 Vor arata jetonul tuturor copiilor, după care va numi
culoarea predominantă de pe jeton şi imaginea Jocul Pe grupe
desenată. Va desparţi în silabe cuvântul ce didactic Individual
denumeşte imaginea şi va preciza numărul acestora, ă
după care îl vor aşeza în coşul corespunzător: al Problemat
culorilor calde sau reci. Copiii trebuie sa răspundă iza-rea analiza
doar in propoziţii şi pentru fiecare răspuns corect răspunsu
copilul va primi aplauze, iar echipa va primi o bulina, rilor
va câştiga echipa care a strâns cele mai multe
buline.
 Executarea jocului de probă: Un copil va urma
instrucţiunile educatoarei, executând jocul de probă.
 Desfăşurarea propriu-zisă a jocului: Se va urmări
şi dirija participarea copiilor la desfăşurarea jocului.
 Complicarea jocului:
Copiii vor extrage jetoane, vor denumi imaginea, vor
despărţi în silabe cuvântul şi vor preciza silaba cu care
acesta începe apoi vor de exemplu de un alt cuvânt
care să înceapă cu aceeaşi silabă.
Educatoarea va aprecia răspunsurile copiilor şi va oferi
lămuririle necesare.

Se trece la activitatea artistico-plastică.


Anunţarea temei: Educatoarea anunţa tema
activităţii: „Magia Culorilor”
Explicaţia
Intuirea materialelor: Copiii observă materialele de Exerciţiul Evaluare
pe măsuţe şi le denumesc: foi de bloc, acuarele, Instructaj individual
pensule, aţa. ul ă
Demonstr
Prezentarea şi analizarea lucrării model: Se aţia
prezintă lucrarea model şi se analizează.

Instructajul şi demonstraţia: Se prezintă modul în


care se va realiza lucrarea şi se demonstrează. Vom
colora aţa cu acuarele folosind o cantitate mare de
culoare. Vom îndoi foaia de la jumătate şi vom aşeza
aţa pe o parte a acesteia cu un capăt afară şi o vom
presa cu cealaltă parte. Vom ţine presată foaia şi vom
trage de capătul aţei. Vom obţine o formă nedefinită.
Fiecare copil îşi va imagina cu ce seamănă acea formă
şi va picta ce şi-a imaginat.
Desfăşurarea activităţii propriu-zise:
Se vor executa exerciţii de încălzire a mâinilor după
care vor începe să lucreze.
În timp ce copiii lucrează, educatoarea
supraveghează modul de lucru şi oferă indicaţii şi ajutor
acolo unde este nevoie.

Aprecierea lucrărilor: Se numesc 2 copii pentru a


alege cele mai frumoase lucrări. Se apreciază critic şi
autocritic lucrările.

Asigurar Frontală
ea Se discută activitatea desfăşurată. Se punctează Conversaţ
retenţiei aspectele importante, se reamintesc noţiunile învăţate ia
şi despre culori, despre cuvinte, despre silabe.
transfer Se verbalizează modul în care s-a realizat lucrarea Explicaţia
ul plastică şi se specifică tehnica folosită.

Evaluare Conversaţ Aprecieri


a Se apreciază modul de desfăşurare a întregii ia finale
activităţi, se apreciază răspunsurile copiilor şi se oferă
stimulente.

Încheier Exerciţiul aprecieri


ea În încheierea activităţii se desfăşoară jocul: „Lanţul verbale
activităţ culorilor”.
ii
Anexa 1

CULORILE

Roşii sunt macii şi focul Şi pe câmp mândra floare


La fel şi inima mea Are albastru pe deplin.
Căpşunica din grădină
Roşie este şi ea. Munţii sunt maro pe hartă
Maro e ursul din pădure,
Galbeni sunt puii de raţă Maro este chiar şi ariciul,
Narcisele sunt flori Dar şi trunchiul de copac.
Galben este astrul zilei
Ce iese din nori. Albă e făina care
Se va face pâine acuş
Verdele e primăvara Spune-ţi voi cine este albă
Şi-n iarbă şi-n copaci Când te duci la derdeluş?
E culoarea frunzei
Şi-a ochişorilor brotaci. Poţi crea o lume-ntreagă
Pe o foaie cu-n creion sau
Văd în ochii cei albaştri Luând culori dintr-o cutie
Cerul când e senin Din lumea acuarelelor.

Anexa 2 – joc de mişcare

LANŢUL CULORILOR

Copiii stau într-un spaţiu dinainte delimitat, al terenului


de joc. Unul din copii este ales conducătorul lanţului. El vine
spre locul în care stau copiii şi, din mers, atinge pe unul din
ei pe umăr. Acesta este obligat să treacă în spatele
conducătorului şi să-l urmeze, formând astfel prima verigă
a lanţului.
Conducătorul lanţului îşi continuă drumul pe trasee
variate apoi se întoarce la ceilalţi copii, unde atinge din nou
umărul unui copil. Acesta la rândul său aşezându-se în
spatele ultimului copil devine o nouă verigă a lanţului. În
felul acesta lanţul se măreşte treptat, până când şi ultimul
copil din grupă i s-a alăturat.
Când lanţul este complet, conducatorul pe
neaşteptate, se opreşte şi exclamă: “Toate culorile la loc!”.
Atunci toţi copiii trebuie să alerge cât mai repede înapoi la
locul de unde au pornit. Cine ajunge primul la locul de
întâlnire ia locul conducătorului de joc.

S-ar putea să vă placă și