Sunteți pe pagina 1din 1

AMG – G1 Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iași 2016-2019

Bazele științei nursingului

1. Identificați afirmația corectă:


c) din antichitate şi până în secolul XIX îngrijirile de sănătate erau asigurate de voluntari, fără
competenţe profesionale;
2. Tratamentul vindecătorului pentru îndepărtarea spiritelor rele constă în, cu o excepție
c) folosirea de droguri;
3. Identificați afirmația corectă:
d) în 1929, la Iaşi se înfiinţează Institutul Surorilor de Ocrotire, condus de Eugenia Costriş.
4. Caracteristicele inflamației în semiologia medicală a fost introdusă de:
a) Celsus;
5. Identificați răspunsul corect:
d) părintele medicinei este considerat Hipocrate.
6. Tratatele medicale hipocratice cuprind teorii etiopatogenice, enunțând principiul
a) oamenii sub influența factorilor cosmici sunt sangvinici, flegmatici, colerici, melancolici;
7. Recunoașteți contribuția lui Ambroise Pare la dezvoltarea chirurgiei, exceptând:
b) face prima descriere morfo-patologică;
8. Identificați afirmația incorectă:
d) elaborarea unei concepții medicale unitare bazate pe filozofia materialistă a fost făcută de
Herodot.
9. Diagnosticele actuale de îngrijire se formulează ca enunţuri cu:
c) trei elemente;
10. Intervenţiile autonome de îngrijire reprezintă:
d) intervenţii prescrise şi realizate de asistentă.
11. Scopul îngrijirilor medicale și spirituale la indieni se baza pe:
b) mântuirea omului de suferință;
12. Conform modelului conceptual al lui Abraham Maslow, nevoile fiziologice ale individului includ:
a) nevoia de hrană;
13. Modelul de nursing privind autoîngrijirea este elaborat de:
a) Dorotheea Orem;
14. Nursingul, ca parte integrantă a sistemelor de sănătate cuprinde, mai puțin:
c) managementul resurselor materiale și umane;
15.Prima şcoală de nursing din lume a fost înfiinţată de:
b) Florence Nightingale;
16. Conceptele pe care se bazează modelul conceptual al Dorotheei Orem sunt, cu excepția:
b) personalizarea;
17. Necesitățile fundamentale ale omului și centrarea activității de îngrijire pe persoana îngrijită va
fi realizată de:
a ) Virginia Henderson;
18. Alegeți varianta corectă:
a) termenul de”nursing psihodinamic”cuprinde orientarea și identificarea pacientului;
19. Alegeți afirmația incorectă:
d) rolul asistentului medical în societate este să asiste doar indivizi și familii.
20. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:
b) Abraham Maslow afirmă că individul uman este rezultatul interacţiunii dintre agenții patogeni
ce pot determina boala și nevoile fundamentale ale pacientului;

Bazele nursingului 1