Sunteți pe pagina 1din 1

Marți, 17 aprilie 2018 Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din

Moldova a organizat în cadrul Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor un seminar


practic cu subiectul: Metode pozitive de educație. În cadrul seminarului cadrele didactice au avut
posibilitatea de a analiza metodele de activitate implementate cu părinții elevilor din CESPA. Seminarul
a avut drept obiective:

 Conștientizarea rolului abordării pozitive a comportamentelor elevilor;


 Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice prin care să se poată influența și direcționa pozitiv
comportamentul elevilor;
 Învățarea de metode constructive pentru tratarea comportamentelor nedorite ale elevilor .

În cadrul seminarului participanții au avut posibilitatea de a-și împărtăși experiența pe care o au și de


a face schimb de opinii referitor la metodele de educație aplicate în cadrul procesului instructive-educativ.

Participanții au apreciat la superlative activitatea formatorului, care a reușit constructive să implice


formabilii în activitate, oferind răspunsuri clare la problemele cu care se confruntă adolescenții.