Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

MF-5
_______________________________
(denumirea întreprinderii)
_______________________________
(codul fiscal)

APROB:
_________________________
(funcţia)
_______________ _________________________
(semnătura) (numele, prenumele)
„______” _______________ 20____

BON
de mişcare internă a mijloacelor fixe
nr._____ din „ _____” ___________ 20_______

În baza ordinului (dispoziţiei) nr. ____ din „ ____” ________________20____,


subsemnatul predător: ______________ _________________________________
(funcţia) (numele, prenumele)
şi subsemnatul primitor: ______________ _________________________________
(funcţia) (numele, prenumele)

au întocmit prezentul bon de mişcare internă a următorului obiect de mijloace fixe (grupe de obiecte):

Nr. Denumirea obiectului Nr. de Data Valoarea Secţia, sectorul, Secţia, sectorul,
crt. de mijloace fixe inventar punerii de subdiviziunea, subdiviziunea,
în intrare, serviciul serviciul
funcţiune lei predător primitor
1 2 3 4 5 6 7

Total

Obiectul de mijloace fixe a fost predat de gestionarul


_________________ _________________________ ________________
(funcţia) (numele, prenumele) (semnătura)
şi primit de gestionarul
_________________ ______________________ ________________
(funcţia) (numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea mişcării interne a obiectului de mijloace fixe (grupei de
obiecte):
_________________________________ nr. _____ din „ ____” ______________20_____
(denumirea documentului, registrului)

Contabil-şef ______________________ _______________________________


(semnătura) (numele, prenumele)

„ ____” _____________20_____