Sunteți pe pagina 1din 8

Statutul persoanei fizice/juridice

1. In materia starii civile si capacitatii persoanelor fizice


- starea civila si capacitatea persoanei fizice - legea sa nationala
- cand o persoana are mai multe cetatenii: legea aceluia dintre state a carui cetatenie o are si
de care persoana este cel mai strans legata
- problema apatridului: legea statului unde are resedinta obisnuita
- ce se intelege prin resedinta obisnuita
- domeniu

2. Capacitatea civila a persoanei fizice


- capacitatea de folosinta
 regula = lex patrie.
 exceptie = incapacitatile de folosinta. incapacitatile cu caracter de masuri de
ocrotire = legea actului juridic prohibit, adica dupa lex contractus, incapacitati cu
caracter de sanctiune civila = legea nationala a persoanei in cauza.
 domeniu
- capacitatea de exercitiu
 regula = lex patriae
 exceptia = masuri de abilitare a incapabilor care implica interventia autoritatilor
publice -> legea autoritatilor publice sau dupa lex fori
 domeniu

3. Legea aplicabila ocrotirii majorului


- regula = legii resedintei ei obisnuite
- exceptia = legea proprie a raportului juridic respectiv = cand judecatorul considera ca legea
resedintei obisnuite nu acorda o protectie adecvata majorului
- regula – resedinta obisnuita; exceptia – legea proprie
- domeniul de aplicare al legii aplicate majorului

4. Legea aplicabila ocrotirii tertilor - teoria interesului national


- teoria interesului national
- conditii:
a. Persoana sa fie lipsita de capacitate de exercitiu/ cu capacitate de exercitiu restransa
potrivit legii sale nationale;
b. Persoana sa aiba capacitate de exercitiu deplina ca urmare a aplicarii legii locului
intocmirii actului;
c. Actul sa se fi incheiat intre prezenti, nu prin corespondenta;
d. Cocontractantul sa fie de buna-credinta, adica sa nu fi stiut si nici sa nu fi trebuit sa
stie ca persoana cu care contracteaza este incapabila potrivit legii ei nationale
e. Actul a carui anulare se cere sa produca un prejudiciu
- Efecte = mutarea punctului de legatura din sfera lui lex patriae in sfera lui lex loci actus,
- Temei = ocrotirea bunei-credinte a cocontractantului local care in exercitarea profesiunii
sale nu trebuie sa faca o verificare a identitatii persoanei cu care contracteaza. Pt ocrotirea
tertului: daca tertul, cu buna-credinta a crezut ca e reprezentant potrivit legii locului
intocmirii actului. Conditia este aceea ca falsul reprezentant, potrivit legii persoanei care a
dat imputernicire, sa incheie actul fata in fata cu tertul.
5. Normele conflictuale privind statutul organic al persoanei juridice - legea nationala
- criteriu general/ de drept comun al nationalitatii = persoana juridica are nationalitatea
statului pe teritoriul caruia si-a stabilit prin actul constitutiv sediul socia
- criterii speciale = criteriul controlului - o persoana juridica poate fi socotita ca apartinand
unui stat strain, desi ea are sediul, spre ex, pe teritoriul Romaniei, datorita controlului pe
care interese straine il exercita asupra acelei societati. Interese straine = nationalitatea/
cetatenia asociatilor; provenienta capitalului social; cetatenia persoanelor care formeaza
organele de conducere ale persoanei juridice.
- persoana juridica are sediile in mai multe state = sediul real - unde se afla centrul principal
de conducere si de gestiune a activitatii statutare. Exceptie - legea statului unde persoana
juridica a fost constituita
- legea aplicabila statutului organic al sucursalelor si filialelor
 filiala e supusa legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul sediu;
 sucursala este supusa legii nationale a societatii mama din strainatate.
- cazul fuziunii unor persoane juridice - legile nationale aplicabile statutului organic al
ambelor persoane implicate
- Domeniul de aplicare
 distinctie intre persoanele juridice cu scop lucrativ si persoanele juridice fara
scop lucrativ.
a. Persoanele juridice cu scop lucrativ sunt recunoscute in Ro daca sunt valabil
infiintate in tara unde isi au sediul – recunoastere de drept.
b. Persoanele juridice fara scop lucrativ nu sunt recunoscute de drept in tara,
ci trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 aprobare prealabila a Guvernului Romaniei;
 sa fie indeplinita conditia reciprocitatii;
 sa fie valabil constituita in tara de sediu;
 scopurile urmarite sa nu fie contrare ordinii publice de dip roman.
 Efectele recunoasterii persoanelor juridice straine

6. Normele conflictuale privind relatiile de familie


- Incheierea = legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la data incheierii promisiunii
- Efectele
 legea resedintei obisnuite comune a viitorilor soti la data promisiunii;
 daca nu au o resedinta comuna, legea nationala comuna a viitorilor soti la data
promisiunii;
 daca nu e nici aceasta, se aplica legea Ro.
- Domeniu

7. Legea aplicabila conditiilor de fond la casatorie


- legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la momentul celebrarii casatoriei
- domeniu
- impedimentele legii straine - vor fi inlaturate ca inaplicabile in cazul in care unul dintre
viitorii soti este cetatean roman si casatoria se incheie pe teritoriul tarii.

8. Legea aplicabila conditiilor de forma la casatorie


- legii statului pe teritoriul caruia casatoria se celebreaza – lex loci actus
- situatii speciale: casatoria care se incheie in fata agentului diplomatic = legea
functionarului
9. Casatoria religioasa potrivit legii Romane
- legiuitorul roman permite cetateanului ro aflat in strainatate sa incheie o casatorie
religioasa in mod valabil
- potrivit legii locului incheierii, casatoria religioasa sa produca efecte juridice (acele efecte
vor fi recunoscute in România).
- Domeniu

10. Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei– cadrul primar imperativ
- pachet primar imperativ de norme, de la care nu putem deroga
 legea resedintei obisnuite comune a sotilor;
 legea cetateniei comune a sotilor;
 legea statului pe teritoriul caruia casatoria a fost celebrata – lex loci actus.
- domeniul de aplicare

11. legea aplicabila regimului matrimonial prin vointa partilor


- regimul matrimonial e supus legii alese de soti:
 legea statului pe teritoriul caruia oricare dintre ei isi are resedinta la data alegerii,
 legea statului a carui cetatenie o are oricare dintre soti,
 legea statului unde sotii isi stabilesc prima resedinta obisnuita comuna dupa
celebrarea casatoriei
- sotii pot alege oricand o alta lege aplicabila regimului matrimonial, aceasta producand
efecte doar pt viitor
- conventie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial.

12. Determinarea legii aplicabile regimului matrimonial in cazul in care sotii nu si-au
exprimat vointa – determinarea obiectiva
- determinare obiectiva a legii aplicabile. Legea care se aplica in cazul determinarii obiective
e una din legile care guverneaza efectele generale ale incheierii casatoriei
!! 11 + 12 = Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial indiferent cum e ea determinata,
conditiile de validitate a conventiei privind alegerea legii aplicabile regimului matrimonial cu
exceptia capacitatii care merge dupa lex patriae

13. Legea aplicabila prin vointa partilor


- sotii pot alege de comun acord una din urmatoarele legi
 legea statului pe teritoriul caruia sotii isi au resedinta obisnuita comuna la data
conventiei de alegere a legii aplicabile divortului;
 legea statului pe teritoriul caruia au avut ultima resedinta obisnuita comuna daca
cel putin unul dintre soti mai locuieste acolo;
 legea statului cetateniei oricaruia dintre soti;
 legea statului pe teritoriul caruia sotii au locuit in timpul casatoriei lor cel putin 3
ani;
 legea romana.
- Conventia de alegere a legii aplicabile divortului se poate incheia cel mai tarziu la data
sesizarii autoritatii competente sa pronunte divortul. Este posibil, daca legea permite, ca
alegerea sa se faca pana la primul termen de judecata in fata instantei.

14. Legea aplicabila cand partile nu si-au exprimat vointa


- determinarea obiectiva
o legea statului pe teritoriul caruia sotii isi au resedinta obisnuita comuna la data
introducerii cererii de divort;
o daca nu exista, legea statului pe teritoriul caruia sotii au avut ultima resedinta
obisnuita comuna, daca cel putin unul dintre ei mai are resedinta obisnuita acolo la
data introducerii cererii de divort;
o daca nu exista, legea cetateniei comune a sotilor;
o daca nu exista, legea ultimei cetatenii comune a sotilor, daca cel putin unul din ei
s-a pastrat acea cetatenie;
o daca nu exista, legea romana.
- domeniul legii divortului:
 nu intra:
a. legea straina competenta sa se aplice divortului potrivit uneia din normele
conflictuale de mai sus, nu permite divortul = este de ord pub in dip roman
si textul spune ca se va aplica legea romana
b. repudiere/ denuntarea unilaterala a casatoriei de catre barbat. Prin exceptie,
repudierea va fi recunoscuta in Romania daca:
 actul de repudiere indeplineste toate conditiile de fond si de forma
prevazute de legea straina subb incidenta careia s-a produs
repudierea;
 daca sotia a acceptat in mod liber si neechivoc aceasta modalitate de
desfacere a casatoriei;
 daca nu exista un alt motiv de refuz de recunoastere a desfacerii
acelei casatorii.
- reglementare europeana

15. Legea aplicabila nulitatii casatoriei


- nulitatea casatoriei este supusa legii incheierii casatoriei
 cauzele de nulitate = legea locului celebrarii ei
 efectele nulitatii sunt supuse legii care guverneaza efectele generale ale nulitatii
- hotararea judecatoreasca prin care a fost pronuntata nulitatea va fi recunoscuta in
Romania numai daca sanctiunea nulitatii este prevazuta si de legea romana => se
impune conditia reciprocitatii de reglementare.

16. Filiatia copilului din casatorie


- legea care la data cand copilul s-a nascut carmuieste efectele generale ale casatoriei
parintilor
- in cazul in care parintii ulterior sunt in situatia ca legea aplicabila casatoriei lor sa fie alta
– ramane valabila legea din momentul nasterii copilului.
- Domeniu – stabilirea filiației fata de mama/tata
- Efecte = numele copilului din casatorie, in ce conditii se poate dobandi si raporturile dintre
parinti si copii, personale si patrimoniale, cu exceptia obligatiei de intretinere (reglementare
speciala).

17. Filiatia copilului din afara casatoriei


- potrivit legii nationale a copilului de la data nasterii sale
- lex patriae a copilului de la data nasterii solutioneaza conflictul mobil de legi in favoarea
legii vechi
- domeniul
o Stabilirea filiatiei fata de mama si fata de tata
o Efectele filiatiei = raporturile personale si patrimoniale dintre parinti si copil, cu
exceptia obligatiei de intretinere

18. Legea aplicabila incheierii adoptiei


- atat legii nationale a adoptatorului, cat si legii nationale a adoptatului, precum si
conditiilor obligatorii stabilite pentru ambii in aceste doua sisteme de drept
- In cazul in care sunt doi soti care adopta impreuna sau atunci cand un sot adopta copilul
celuilat sot se aplica legea care guverneaza efetele generale ale casatoriei parintilor
- Domeniu:
 Cerinte de fond/forma

19. Legea aplicabila efectelor adoptiei


- Legea nationala a adoptatorului
- domeniu = relatiile personale/patrimoniale intre adoptat si adoptator

20. Legea privind desfiintarea adoptiei


- Nulitatea = este supusa pentru conditiile de fond – legii aplicabile fondului adoptiei, iar la
forma – legea aplicabila conditiilor de forma ale adoptiei.
- Desfacerea adoptiei = este supusa legii care guverneaza efectele adoptiei => legii nationale
a adoptatorului si legii care guverneaza casatoria sotilor
- Domeniu

21. Legea aplicabila masurilor de protectie a copilului


- Regula = in exercitarea competentelor care le sunt atribuite, autoritatile publice ale statelor
contractante aplica legea lor nationala
- Exceptie = in masura in care protectia persoanei sau bunurilor copilului o impune, in mod
exceptional, aceste autorit pot aplica legea unui alt stat decat legea lor nationala atunci cand
legea acelui alt stat prezinta legaturi mai stranse cu situatia respectiva
- Domeniul = persoana, bunurile

22. Raspunderea parinteasca


- cand nu implica interventia unei autoritati este supusa, la modul general, legii resedintei
obisnuite a copilului
- domeniu - atribuirea raspunderii parintesti, cat si pentru exercitarea raspunderii parintesti +
incetarea raspunderii parintesti.
- problema lipsa calitatii de reprezentant = teoria interesului

23. Obligatia de intretinere


- Localizarea obiectiva a obligatiei de intretinere
- Regula generala = obligatia de intretinere este supusa legii statului in care creditorul
obligatiei isi are resedinta obisnuita.
- Reguli speciale
a. favorizeaza anumite categorii de creditori
 Categrii de creditori privilegiati:
 intretinerea datorata de parinti copiilor
 obligatia de intretinere a altor persoane decat parintii pentru ocrotitul care
nu a implinit inca 21 de ani
 obligatia de intretinere datorata de copil parintilor.
 In cazul in care oricare dintre persoanele ocrotite de mai sus nu poate obtine
intretinere de la debitor conform regulii generale => se poate intemeia pe legea
forumului =>legea instantei sesizate.
 Cand nu este favorabila regula generala, iar creditorul a sesizat instanta
competenta/autoritatea din statul in care debitorul isi are resedinta obisnuita =>
are dreptul creditorul sa solicite aplicarea legii forumului.
 In cazul in care nu exista o solutie favorabila sau creditorul considera asta prin
aplicarea regulii generale sau a oricareia din cele 2 reguli de mai sus, iar partile
au o cetatenie comuna – se poate aplica legea cetateniei comune
a. A doua exceptie de la regula generala – in cazul obligatiei de intretinere intre
soti si fosti soti. In acest caz, daca sotul creditor considera ca regula generala nu
ii este favorabila => poate solicita aplicarea legii cetateniei comune a sotilor daca
au o asemenea cetatenie.
b. A treia regula speciala – nu mai favorizeaza o categorie de creditori privilegiati, ci
priveste situatia altor obligatii de intretinere intre alte persoane decat cele mentionate
mai sus.
c. A treia regula speciala – nu mai favorizeaza o categorie de creditori privilegiati, ci
priveste situatia altor obligatii de intretinere intre alte persoane decat cele mentionate
mai sus.

Normele conflictuale privind bunurile si fiducia

24. Statutul real al bunurilor = posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra
bunurilor sunt carmuite de legea locului unde sunt situate sau se afla, lex rei sitae
- Continutul normei conflictuale = statutul real, punctul de legatura = locul unde bunul este
situat (bun imobil) sau se afla (bun mobil). Lex rei sitae este una dintre cele mai vechi norme
conflictuale.
- Domeniul
- modalitati de dobandire/transmitere/stingere a drepturilor reale:
 modurile specifice de dobandire a dreptuilor reale = accesiunea, uzucapiunea,
ocupatiunea, traditiunea, inscrierea in CF sunt supuse legii locului situarii bunului
 modurile nespecifice de dobandire a drepturilor reale – conventia, succesiunea,
aspectele reale privind drepturile asupra bunurilor sunt supuse legii locului situarii
bunului chiar cand dreptul se naste prin contract sau succesiune.
 Celelalte aspecte, care nu sunt reale, sunt supuse altei legi – contract (capacitatea de a
contracta lex personalis, forma actului = locul incheierii actului etc.)
 mijloacele de aparare = regimul actiunilor reale (actiunea in revendicare, negatorie)
lex rei sitae
 continutul drepturilor reale (prerogativele pe care drepturile reale le confera titularilor
lor si modul de exercitare) = lex rei sitae
- legea aplicabila patrimoniului de afectatiune = legii statului cu care masa patrimoniala are
legaturile cele mai stranse => legea proprie
- legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile care sunt furate sau exportate ilegal
 revendicarea este supusa la alegerea proprietarului originar fie legii statului pe
teritoriul caruia bunul s-a aflat in momentul furtului sau exportului ilegal, fie legii
statului pe care bunul se afla in momentul revendicarii
 masura de protectie a tertului de buna-credinta = tertul de buna-credinta poate
invoca fie legea statului pe teritoriul caruia bunul s-a aflat, dar daca aceasta nu
contine masuri de protectie a tertului, acesta poate invoca legea statului pe terioriult
caruia se afla in momentul revendicarii.
- legea aplicabila uzucapiunii = uzucacpiunea mobiliara este supusa legii statului unde bunul
s-a aflat la inceputul curgerii termenului de posesie utila care duce la uzucapiune. => se
aplica legea initiala. DAR, in cazul in care bunul, in timpul curgerii termenului de
uzucapiune, este transmutat intr-un alt stat unde se implineste termenul de uzucapiune,
posesorul poate invoca legea acestui din urma stat care poate contine un termen de uzucapiune
mai scurt.

25. Legea aplicabila fiduciei


- alegerea legii aplicabile fiduciei prin vointa constituitorului, lex voluntatis
- In cazul in care constituitorul nu si-a exprimat vointa sau in cazul in care acesta a trimis
la un sistem de drept prin vointa lui care nu cunoaste fiducia se va aplica legea cu care
fiducia are legaturile cele mai stranse:
 locul unde este administrata masa fiduciara, determinat de constituitor
 legea unde sunt situate bunurile care fac obiectul fiduciei
 legea unde fiduciarul (persoana careia i s-a incredintat administrarea fiduciei) isi are
resedinta obisnuita/sediul social
 locul unde se realizeaza scopul fiduciei (ex: crearea unei fundatii intr-o anumita tara,
desfasurarea unei activitati intr-o anumita tara)
- Domeniul

26. Legea aplicabilă formei testamentului


- oricare dintre urmatoarele legi:
 legea națională a testatorului lex patriae,
 legea reședinței obișnuite,
 legea locului unde a fos întocmit - lex loci actus,
 legea locului unde imobilului este situat - lex rei sitae,
 legea instanței sau a organului care îndeplinește procedura de transmitere a
bunurilor ce fac obiectul testamentului – lex auctoris sau lex fori
- domeniul

27. Legea aplicabilă succesiunii vacante


- calificarea succesiunii ca fiind vacantă sau nu – pentru a califica dacă o succesiune este
vacantă se aplică legea moștenirii – legea ultimei reședințe sau legea cetățeniei dacă și-
a ales-o.
- dacă, potrivit legii succesiunii este declarată vacantă, bunurile fie că sunt imobile sau mobile
sunt preluate de statul român, dacă ele sunt situate, respectiv se află pe terit româniei

28. Legea aplicabilă succesiunii în ansamblul său (reglementarea UE)


- legea aplicabilă pe criterii obiective, criteriile obiective de determinare a legii
succeisunii sunt două:
 legea reședinței obișnuite a defunctului în momentul decesului
 soluția de excepție = în cazul în care succesiunea apare în mod clar că prezintă
legături mai strânse cu legea unui alt stat se va aplica legea acelui stat
- lex volutatis, legea aplicabilă prin voința părților

29. Legea aplicabilă dispozițiilor pentru cauză de moarte (reglementarea UE)


- Legea aplicabilă condițiilor de fond ale dispozițiunilor pentru cauză de moarte
 testament și alte dispoziții pentru cauză de moarte decât pactele asupra unei
succesiuni viitoare = fie legea reședinței, fie legea cetățeniei.
 Condițiile de fond pentru pactele asupra unei succesiuni viitoare = legea
reședinței obișnuite sau legea cetățenie
- Legea aplicabilă condițiilor de formă ale dispozițiunilor pentru cauză de moarte:
 Legea locului întocmirii acelei dispoziții
 Legea cetățeniei testatorului la momentul emiterii dispoziției sau la momentul
decesului (lex patriae)
 Legea domiciliului testatorului în oricare dintre cele două momente
 Legea reședinței obișnuite în oricare dintre cele două momente
 Legea locului unde sunt situate bunurile imobile care fac obiectul declarației,
lex rei sitae
-

S-ar putea să vă placă și