Sunteți pe pagina 1din 78

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

„Investeşte în oameni!”
Investeşte în oameni!
Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piață muncii”
Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces și participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: –„Atelierul de meserii - Cooperare transnațională, servicii de consiliere în carieră, calificare și recalificare pentru
angajații din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, București și Ilfov”
Contract nr: POSDRU/164/2.3/S/134056

Partener 2: Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS


AVIZAT COORDONATOR Prtener 2
Aurora Toea

A3. Schimb de experienta si diseminare de bune practici cu privire la programele de


calificare/recalificare

Caiet
de practica

CALIFICARE - INFIRMIERA

CURSANT:

Formator:
Formator:
Scurta descriere a abordarii stagiilor practice:

Modelul de formare abordat in cadrul acestui curs de calificare raspunde modelului de alternanta
integrativa teorie - practica.
Actiunea formativa presupune parteneriatul profesionistilor (formator in cadrul cursurilor teoretice,
instructor de practica, echipa de primire in stagiu, etc) in vederea formarii competentelor fiecarui
cursant in parte.
Interactiunea permanenta si in complementaritate intre formatori si echipele de la locul de stagiu
permit adecvarea permanenta a notiunilor teoretice si practice, stimuleaza reflectia asupra
activitatilor realizate, stimuleaza initiativa si asumarea responsabilitatii de catre cursant, permit
investitia personala a cursantului la locul de stagiu
Organizarea activitatilor practice favorizeaza realizarea unor activitati individuale in cadrul grupului
de cursanti pe parcursul derularii cursului de formare, realizarea legaturii intre continuturile teoretice
si deprinderile solicitate pentru o anumita competenta, realizarea unor sarcinio tinand cont de
beneficiar si de activitatile realizate sau planificate de catre echipa serviciului in care isi desfasoara
activitatea.
CUPRINS:
INTRODUCERE
SPECIFICUL LOCULUI DE PRACTICA
MODULUL I – PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITÃŢI;
PERFECŢIONAREA CONTINUÃ (86 de ore de pregatire practica)
MODULUL II - RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANEI
ÎNGRIJITE (26 de ore de pregatire practica)
MODULUL III - TEHNICI DE ÎNGRIJIRE, SUPRAVEGHEREA STĂRII
DE SĂNĂTATE A PERSOANEI INGRIJITE, ALIMENTAREA ŞI
HIDRATAREA PERSOANEI ÎNGRIJITE, TRANSPORTUL RUFĂRIEI,
TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎNGRIJITE (156 de ore de pregatire
practica)
MODULUL IV - ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR DE IGIENÃ PENTRU
PERSOANELE ÎNGRIJITE ŞI IGIENIZAREA SPAŢIULUI,
IGIENIZAREA SPAŢIULUI ÎN CARE SE AFLĂ PERSOANA ÎNGRIJITĂ,
ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR DE IGIENĂ PENTRU PERSOANA
ÎNGRIJITĂ (132 de ore de pregatire practica)
MODULUL V - COMUNICAREA INTERACTIVÃ ŞI LUCRUL ÎN ECHIPA
MULTIDISCIPLINARÃ, COMUNICAREA INTERACTIVĂ, LUCRUL ÎN
ECHIPA MULTIDISCIPLINARE (20 de ore de pregatire practica)
MODULUL VI - PRINCIPII ŞI VALORI ETICE (36 de ore de pregatire
practica)
MODUL VII – COMPETENTE CHEIE – MODUL TRANSVERSAL (24 de
ore de pregatire practica)
INTRODUCERE


Ocupatia de „Infirmierã” este inclusã în Nomenclatorul "Clasificarea ocupaţiilor din
România", la domeniul "Sãnãtate, igienã, servicii sociale", având codul 513204

1. Definitia Ocupatiei

Rolul infirmierei este deosebit de important, ea contribuind, în special, la asigurarea nevoilor


fundamentale ale persoanei ingrijite, şi anume confortul fizic al pacientului şi nevoile fiziologice
ale acestuia.
Infirmiera vine în întâmpinarea nevoilor de bazã ale pacienţilor, asigurã însoţirea şi transportul
pacientului, precum şi mobilizarea acestuia în vederea prevenirii escarelor. Pregãtirea infirmierei
este deosebit de importantã, dacã se ţine cont de faptul cã, în orice moment, îngrijirile acordate
de infirmierã pot pune în pericol siguranţa pacientului sau pot asigura confortul si pot creste
calitatea vietii persoanelor ingrijite.
Pacientii infirmierei pot fi: copii, adulti sau persoane varsnice, cu sau fara handicap, in situatie de
afectare acuta sau cronica sau care au nevoie de interventii de prevenire a alterarii starii de sanatate.

Ocupatia de „Infirmierã” este inclusã în Nomenclatorul "Clasificarea ocupaţiilor din


România", la domeniul "Sãnãtate, igienã, servicii sociale", având codul 513204

Deţinerea unui certificat de absolvire a cursului de calificare este o condiţie importanta în angajarea
infirmierelor în unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar.

2. Sectoare/ Locuri de exercitare a ocupatiei - posibile roluri in acel loc de munca

Infirmiera îşi exercitã activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical,
medico-social sau social si participa la îngrijirile de sãnãtate preventive, curative sau paliative – atat
in mediul institutional, cat si la domiciliul pacientului.
Sectoare de activitate

Servicii sanitare (spitale, clinici - asigurarea igienei personale şi a igienei spaţiului


private sau publice) de viaţã al persoanei îngrijite;
- asigurarea hidratãrii şi a alimentaţiei
corespunzãtoare a persoanei îngrijite;
- stimularea participãrii persoanei îngrijite la
activitãţile zilnice;
- transportul şi însoţirea persoanei îngrijite,
respectând permanent drepturile şi
confidenţialitatea privind evoluţia stãrii de
sãnãtate a persoanei îngrijite.
Servicii medico-sociale (camine, - asigurarea unui mediu de viaţã şi climat adecvat
institutii de ocrotire pentru persoane îngrijirii complexe din punct de vedere fizic,
varstnice, servicii de recuperare, crese, psihic, afectiv;
centre de zi, publice sau private, etc) - asigurarea suportului pentru persoanele îngrijite
astfel incat acestea sã îşi îndeplineascã activitãţile
vieţii cotidiene
- efectueazã îngrijiri legate de funcţii de întreţinere
şi continuitate a vieţii.
- contribuie la îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate şi la
redobândirea autonomiei, în mãsura în care este
posibil.
Servicii sociale (ingrijire persoane - asigurarea unui mediu de viaţã şi climat adecvat
varstnice la domiciliu acestora, etc ) îngrijirii complexe din punct de vedere fizic,
psihic, afectiv;
- asigurarea suportului pentru persoanele îngrijite
astfel incat acestea sã îşi îndeplineascã activitãţile
vieţii cotidiene
- efectueazã îngrijiri legate de funcţii de întreţinere
şi continuitate a vieţii.
- contribuie la îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate şi la
redobândirea autonomiei, în mãsura în care este
posibil.

3. Arii de competenta in conformitate cu standardul ocupational

In conformitete cu standardul ocupational „Infirmiera”, o persoana care doreste sa dobandeasca


calificarea trebuie sa dovedeasca ca a dobandit urmatoarele competente in cadrul cursului:

- Planificarea propriei activităţi


- Perfecţionarea continuă
- Lucrul în echipa multidisciplinară
- Comunicarea interactivă
- Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
- Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
- Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
- Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
- Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
- Transportarea rufăriei
- Transportul persoanelor îngrijite
SPECIFICUL LOCULUI DE PRACTICA


Analizati si descrieti serviciul in care va derulati activitatea practica. In descriere va rugam sa
amintiti:
- Numele serviciului
- Beneficiari
- Echipa - categorii de personal
- Responsabilitatile infirmierei (fisa de post)
MODULUL I – PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITÃŢI;
PERFECŢIONAREA CONTINUÃ - 86 de ore de pregatire practica -

I.1. PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITATI SI PERFECTIONAREA CONTINUA


I.2. PERFECTIONAREA CONTINUA

MODUL I.1. : PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITATI SI PERFECTIONAREA


CONTINUA 45 ore instruire practica


Activităţile ce urmează a fi derulate de către infirmieră sunt ierarhizate după identificarea nevoilor
persoanei îngrijite. Într-o măsură mai mare, îngrijirile de bază sunt afectate de anumite simptome sau
sindroame, cum ar fi coma, delirul, deshidratarea, incapacitatea motrică, lipsa de oxigen. În
particular, îngrijirile necesare pacientului, sunt influenţate de vârstă, de fondul cultural şi de mediul
social, balanţa emoţională şi capacitatea sa fizică şi intelectuală. În acordarea îngrijirilor şi alcătuirea
planului, infirmiera trebuie să ţină seama de toţi aceşti factori.


Care sunt nevoile care trebuiesc satisfacute de catre infirmiera in acordarea ingrijirilor acordate
pacientilor?

Detaliati programul de activitati pentru o tura pe care il are o infirmiera in serviciul in care
realizati stadiul practic:


Descrieti care sunt reperele de care se tine cont in activitatea infirmierei la locul in care va
desfasurati activitatea practica.
I.2. PERFECTIONAREA CONTINUA – 41 ore instruire practica


Formarea profesională continuă este ansamblul activităţilor profesionale care, dincolo de
pregătirea de bază, de formarea iniţială, permite fiecărui profesionist să evolueze sau să îşi menţină
nivelul solicitat de aptitudini şi abilităţi în domeniul profesional în care activează.
Formarea continuă constituie un instrument esenţial de adaptare a infirmierelor la nevoile specifice
ale fiecărui loc de muncă.


Credeti ca infirmiera trebuie sa participe la cursuri de formare? Trebuie sa se specializeze
continuu? Explicati in cateva randuri de ce aveti aceasta opinie.

Va rugam sa va ganditi si sa enumerati cateva subiecte despre care ati dori sa obtineti infotrmatii
suplimentare. Argumentati de ce le considerati importante si cum va planificati sa obtineri
informatiile despre aceste subiecte.

VERIFICARE COMPETENTE
STAGIU PRACTIC
MODUL I

Perioada de desfãşurare a stagiului practic:

Serviciul

Punctualitate, participarea la program:

Data

Numãr de
ore

Semnatura
instructor
practica

Cerinta pentru cursant:


Va rugam sa raspundeticat mai detaliat tuturor intrebarilor de mai jos. Aveti de raspuns la 4
intrebari, pentru care veti fi punctat.

1. Descrieţi principalele
atribuţii pe care le aveţi
la locul de muncă
(2 punct)
Comentariu Formator 1:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:

1
Formatorul va aprecia modalitatea in care cursantul raspunde la cerinta . Va face sugestii in
legatura cu modalitatile in care se se poate imbunatati modalitatea de raspuns si le va discuta cu
participantul la curs.
2. Care sunt
documentele oficiale
care reglementează
activitatea şi atribuţiile
infirmierei? (2 puncte)

Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
3. Descrieţi rolul
dumneavoastră în
stabilirea şi
implementarea planului
individualizat de
protecţie şi îngrijire a
pacientului şi care sunt
principalele activităţi
cuprinse în planul
individualizat de
protecţie şi îngrijire
(2 puncte)

Comentariu Formator:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
4.Alegeti un situatia
unui pacient pe care il
ingrijiti. Descrieti
modalitatea prin care:
- acordati îngrijiri
corespunzător vârstei şi
regimurilor
recomandate;
- asigurati normele de
confort ale persoanei
îngrijite

(4 puncte )

Comentariu Formator:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
MODULUL II - RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANEI
ÎNGRIJITE(26 de ore de pregatire practica)


De-a lungul istoriei umanităţii, a dezvoltării relaţiilor interumane, a dezvoltării societăţii omeneşti,
au intervenit modificări, perfecţionări, specializări legate de profesiunea de infirmieră.
De la comuna primitivă până la momentul actual, viaţa personală şi socială a oamenilor a suferit
profunde schimbări. Cele mai grele perioade sunt considerate sclavagismul, marile războaie. În zilele
noastre sunt războaie, ostateci, exploatare mascată sub diferite denumiri, exploatare a copiilor, trafic
de carne vie, atât copii, femei cât şi bărbaţi. În anul 1948, în urma celui de al-Doilea-lea Război
Mondial, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite adoptă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Această declaraţie este adoptată de aproape toate statele Lumii. Obiectivul ei a fost şi este
încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor acestuia. Ea promovează drepturile personale,
civile, politice, economice, sociale şi culturale ale omului.


Ce intelegeti prin: "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi"?.
Desscrieti in cateva randuri.


Printre drepturile menţionate în declaraţie sunt (scrieti cateva dintre acestea, care vi se par cele mai
importante):

Drepturile Copilului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat
naştere prima mişcare preocupată de aspecte referitoare la DEZVOLTAREA copilului, care pleda
pentru PROTECŢIA copilului împotriva neglijării, exploatării şi a violenţei. În Europa, această
perioadă s-a caracterizat prin deschiderea unui număr considerabil de instituţii publice de ocrotire,
şcoli şi instituţii separate pentru copii delincvenţi, precum şi de tribunale pentru minori. Spre
sfârşitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de PARTICIPARE ale copilului. Mai mulţi
lideri de opinie au susţinut că şi copiii au competenţele necesare pentru a lua decizii în privinţa
problemelor importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să participe la luarea acestor decizii.
Pe 20 noiembrie 1989, s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Aceasta a intrat
în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratificată de majoritatea ţărilor din lume, cu excepţia Statelor
Unite ale Americii şi a Somaliei.
România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990 şi s-a inspirat din
aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.


Care sunt categoriile de drepturi ale copiilor si la ce se refera acestea?

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Persoanele adulte cu handicap grav şi cele cu handicap accentuat au o indemnizaţie lunară, indiferent
de venituri, conform Legii 448/2006. In plus, persoanele care sunt cu handicap grav pot opta între
asistent personal si indemnizaţia de însoţitor. O altă noutate se referă la adultul cu handicap grav sau
accentuat care nu dispune de spaţiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la
nivelul salariului mediu pe economie. Acesta beneficiază de asistent personal profesionist. Asistentul
personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi protecţia
adultului cu handicap grav sau accentuat aflat în situaţia expusă mai sus.


Printre drepturile menţionate în lege sunt (scrieti cateva dintre acestea, care vi se par cele mai
importante):

Drepturile pacienţilor
Sunt stabilite în Legea nr. 46/2003 şi detaliate în Ordinul Ministerului Sănătăţii. Principalele
categorii de drepturi ale pacientului indicate în Legea nr. 46/2003:
Dreptul la îngrijiri medicale;
Dreptul la informare şi caracterul obligatoriu al consimţământului pacientului;
Drepturi decurgând din dreptul fundamental la viaţă;
Drepturi decurgând din dreptul fundamental la respectul vieţii private.


Descrieti ce inseamna pentru dumneavostra : „Dreptul pacientului la informare şi caracterul
obligatoriu al existenţei consimţământului său pentru actele medicale”.

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice

Sunt stabilite în Legea nr. Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei
persoanelor cu tulburari psihice. Promovarea sanatatii mintale vizeaza modele de conduita si un
mod de viata sanatos, care cresc rezistenta la factorii perturbatori si reduc riscul de aparitie a
bolilor psihice. Promovarea sanatatii mintale se realizeaza prin mijloace educationale si
informationale specifice celor utilizate pentru promovarea bunastarii fizice. Apararea
sanatatii mintale consta in adoptarea de masuri de catre institutiile abilitate prin lege, prin
care sa se limiteze raspandirea conceptiilor, atitudinilor si comportamentelor daunatoare
pentru sanatatea mintala, in special abuzul de substante psihoactive, violenta, comportamentul
sexual anormal si pornografia.


Printre drepturile menţionate în lege sunt (scrieti cateva dintre acestea, care vi se par cele mai
importante):

Formele răspunderii Infirmierei

Răspunderea juridică a infirmierei poate îmbrăca următoarele forme: răspundere disciplinară;


răspundere civilă; răspundere penală.


Scrieti care sunt principalele elemente cuprinse in Regulamentul de Ordine Interioara al serviciului
in care va derulati stagiul practic.

VERIFICARE COMPETENTE
STAGIU PRACTIC
MODUL II

Perioada de desfãşurare a stagiului practic:

Unitatea/Serviciul

Secţia

Punctualitate, participarea la program:

Data

Numãr de
ore

Semnatura
instructor
practica

Cerinta pentru cursant:

Cititi cu atentie urmatoarele articole din DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR


OMULUI
Articolul 1
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Elesunt înzestrate cu raţiune
şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unii faţă de altele în spiritul fraternităţii.
Articolul 3
Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.
Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Activitatea curenta a infirmierei se bazeaza pe intelegerea si respectarea drepturilor fiecarei


persoane, indiferent de sex, stare de sanatate, situatie economico-sociala, dizabilitati etc.
Beneficiarii serviciilor dvs sunt persoane aflate in dificultate – sociala, de sanatate, cu dizabilitati;
indiferent de varsta lor si de problematica specifica datorita careia se afla in grija unui
centru/serviciu din cadrul DGASPC, aceste persoane au in primul rand drepturi, si nu probleme.
Daca intr-o unitate medicala (spital, clinica de recuperare etc) pacientii pe care-i ingrijeste infirmiera
sunt de obicei persoane cu probleme de sanatate, intr-un serviciu social infirmiera lucreaza cu
beneficiari care, pe langa problemele de sanatate, au probleme sociale, iar misiunea sa devine mai
complexa.

Identificati si enumerati care sunt activitatile pe care le realizati dumneavoastra si care corespund
fiecarui articol mentionat anterior (fiecare cerinta este punctata):

1. ACTIVITATI
desfasurate de catre
infirmiera si care
respecta Articolulul 1
„Toate fiinţele umane
se nasc libere şi egale
în demnitate şi în
drepturi. El e sunt
înzestrate cu raţiune şi
conştiinţă şi trebuie să
se comporte unii faţă de
altele în spiritul
fraternităţii
(3 puncte)
Comentariu Formator2:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
2. ACTIVITATI
desfasurate de catre
infirmiera si respecta
Articolul 3 „Orice
fiinţă umană are dreptul
la viaţă, la libertate şi la
securitatea persoanei
sale”

(3 puncte)

2
Formatorul va aprecia modalitatea in care cursantul raspunde la cerinta . Va face
sugestii in legatura cu modalitatile in care se se poate imbunatati modalitatea de
raspuns si le va discuta cu participantul la curs.
Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
3. ACTIVITATI
desfasurate de catre
infirmiera si care
respecta Articolul 5
„Nimeni nu va fi supus
torturii, nici la pedepse
sau tratamente crude,
inumane sau
degradante”

(4 puncte)

Comentariu Formatorul:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
MODULUL III - TEHNICI DE ÎNGRIJIRE, SUPRAVEGHEREA STĂRII DE
SĂNĂTATE A PERSOANEI INGRIJITE, ALIMENTAREA ŞI HIDRATAREA
PERSOANEI ÎNGRIJITE, TRANSPORTUL RUFĂRIEI, TRANSPORTUL
PERSOANELOR ÎNGRIJITE (156 de ore de pregatire practica)

III.1. SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A PERSOANEI INGRIJITE


III.2. ALIMENTAREA ŞI HIDRATAREA PERSOANEI ÎNGRIJITE
III.3. TRANSPORTUL RUFĂRIEI
III.4. TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎNGRIJITE

III.1. SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A PERSOANEI INGRIJITE – 36 ore instruire


practica


Principalele sisteme anatomice sunt:

SISTEMUL OSOS e format din totalitatea oaselor legate prin articulaţii. Principala sa funcţie este
susţinerea şi protecţia corpului. Este componenta pasivă a sistemului locomotor.
SISTEMUL MUSCULAR cuprinde muşchii scheletici, muşchiul inimii, muşchii netezi. Este
principalul sistem efector al organismului. Reprezintă componenta activă a sistemului locomotor.
SISTEMUL NERVOS cuprinde totalitatea organelor nervoase formate din neuroni şi nevroglii. El
recepţionează, transmite şi integrează informaţiile primite din mediul extern sau intern, realizând
coordonarea şi integrarea organismului în mediul de viaţă.
SISTEMUL RESPIRATOR e reprezentat de plămâni şi de căile respiratorii. Realizează schimbul de
gaze dintre organism şi mediu.
SISTEMUL CIRCULATOR SANGUIN cuprinde inima şi vasele de sânge. Este un sistem de
transport al nutrimentelor, al gazelor respiratorii şi al produşilor nefolositori sau toxici.
SISTEMUL URINAR e format din rinichi şi căi urinare şi are rol esenţial în menţinerea homeostazei
organismului.
SISTEMUL ENDOCRIN e format din toate glandele endocrine. Coordonează şi controlează
creşterea şi dezvoltarea organismului şi interacţionează cu sistemul nervos adaptând şi integrând
organismul în mediul de viaţă.
SISTEMUL DIGESTIV e format din tubul digestiv şi din glandele anexe. Are rol în digestia şi
absorbţia nutrimentelor şi în eliminarea reziduurilor neasimilabile.
SISTEMUL REPRODUCĂTOR e format din gonade şi structuri anexe asociate funcţiei de
reproducere. Prin producerea gameţilor şi a hormonilor sexuali, asigură perpetuarea speciei.
SISTEMUL CIRCULATOR LIMFATIC trimite în sânge lichidul interstital în exces şi apără
organismul de boli.

Puneti in relatie cu o sageata urmatoarele:

URECHI APARAT CARDIOVASCULAR


PLAMANI SISTEM NERVOS
INIMA APARAT RESPIRATOR
STOMAC SISTEM ENDOCRIN
GLANDA TIROIDA SISTEM DIGESTIV


Dezvoltarea omului este un proces care durează toată viaţa şi cuprinde modificări fizice,
comportamentale, cognitive şi emoţionale. În primele etape ale vieţii, de la sugar la copil, de la copil
la adolescent şi de la adolescent la adult, persoana trece prin modificări semnificative.


Enumerati etapele de varsta ale omului

Bolnavul trebuie privit ca un om care suferă, speră şi are dreptul la sănătate şi la viaţa.

Datoria celor din jurul său este să îl ajute fie în sensul însănătoşirii sale depline, dacă acest lucru este
cu putinţă fie în sensul ameliorării sănătăţii sale. Însuşi bolnavul incurabil are dreptul la alinarea
suferinţelor fizice şi la liniştea sa sufletească. Aflate în contact direct cu persoanele bolnave,
infirmierelor le revine un rol deosebit atât în comunicarea cu aceste persoane, cât şi în acordarea
îngrijirilor elementare şi a măsurilor de urgentă. Pentru îndeplinirea efectivă a acestui rol, pregătirea
lor profesională trebuie să răspundă unor obiective:
Să aibă capacitatea de a recunoaşte semnele de boală şi de a depista particularităţile specifice
anumitor boli.
Să aibă capacitatea de a efectua observaţii asupra bolnavului şi de a informa corect medicul sau
asistenta medicală.
Să aibă abilitatea de a aplica tehnicile de prim ajutor şi măsurile elementare de intervenţii (
diferenţiat în funcţie de boli ).
Să aibă abilitatea de a aplica tehnicile de îngrijire adecvate diferitelor maladii şi a tehnicilor variate
de alimentaţie.


Definiti starea de sanatate


Definiti starea de boala

Enumerati parametrii urmariti in supravegherea starii de sanatate:


Situaţie de urgenţă - Un eveniment care creează o primejdie, afectând un individ sau o comunitate,
şi necesită o acţiune imediată.
Prim ajutor - Prevenirea, pregătirea pentru şi oferirea unui răspuns iniţial la situaţiile de urgenţă
din domeniul sănătăţii.


Descrieti PROTOCOLUL de acordare a primului ajutor

Enumerati manevrele care trebuiesc realizate in situatia in care victima NU respiră normal


Îngrijirea pacienţilor cu boli infecto-contagioase trebuie să se adapteze la particularităţile speciale
ale acestor boli.
Astfel:
bolile infecto-contagioase acute evoluează cu o stare febrilă, care epuizează şi astenizează
organismul, reducând forţele lui de apărare;
evoluând relativ rapid, boala trece în scurt timp prin diferitele ei faze, fiecare necesitând îngrijiri
specifice;
din cauza reducerii capacităţii de apărare, organismul acestor pacienţi prezintă o receptivitate
crescută şi faţă de alte infecţii;
bolnavul contagios reprezintă o sursă de infecţie pentru anturajul lui, personalul de îngrijire şi restul
pacienţilor.

Particularităţile bolilor infecto-contagioase determină sarcinile infirmierei în îngrijirea acestei


categorii de bolnavi.

Cum este asigurata supravegherea bolnavilor cu boli infecto-contagioase şi recunoaşterea precoce
a complicaţiilor.

III. 2 ALIMENTAREA ŞI HIDRATAREA PERSOANEI ÎNGRIJITE – 40 ore instruire practica


Organismul omului, pentru a funcţiona, are nevoie de sursă de energie (care este asigurată de
alimente), de substanţe de protecţie (asigurate de vitamine, săruri minerale, fier, iod, acizi graşi
nesaturaţi, etc.), de apă.
Cunoaşterea surselor şi consumului de energie în organismul omului, a principiilor alimentare şi a
fenomenelor fiziologice care influenţează alimentaţia (temperatura ambiantă, clima, poluarea, starea
psihică, starea de sănătate, sexul, vârsta, religia, etc.) prezintă o mare însemnătate pentru alegerea
soluţiilor celor mai pertinente în alegerea alimentelor.
La copil aportul energetic variază cu vârsta şi depinde în mod egal de viteza de creştere a copilului şi
de activitatea fizică a acestuia. Variaţia aportului în timpul creşterii se datorează formării de ţesuturi
ale organismului.
La adult necesarul energetic este în funcţie de activitate.
La persoanele în vârstă nevoia de energie este influenţată şi de diminuarea forţei masei musculare şi
reducerea activităţilor fizice.

Descrieti de ce sunt necesare:

Glucidele (carbo hidratii)

Lipidele (grăsimile)

Proteinele

Apa

Săruri minerale, oligoelemente


Vitaminele


Enumerati principalele reguli privind modul în care ne alimentăm sănătos

Numim regim alimentar = folosirea alimentelor în conformitate cu anumite reguli impuse de
conditiile de sănătate sau de boală a unei persoane.


Descrieti care sunt alimentele permise in urmatoarele regimuri alimentare:

Regimuri alimentare Alimente permise

Regimul hidric

Regimul hidro-
zaharat

Regimul lactat

Regimul hepatic
Regimul renal

Regimul semilichid

Regimul cardio-
vascular

Regimul diabetic

Regimul lacto - făinos


vegetarian

Regimul hipocaloric

Notati cu un “X” de cate ori ati ajutat un pacient sa se alimenteze:

Pregatirea materialelor
pentru alimentatie

Pregatirea pacientului

Pregatirea fizica

Alimentatie Sezand sau


activa semisezand

Sezand in
decubit
lateral
Alimentatie pasiva

Ingrijirea pacientului
dupa alimentare

III. 3. TRANSPORTUL PERSOANELOR INGRIJITE – 40 ore instruire practica


Datorită stării sale sau terapiei, pacientul în pat poate să se afle într-o poziţie activă, pasivă sau
forţată.
Poziţia activă - este cea a pacienţilor aflaţi în stare bună, care sunt mobili şi nu au nevoie de ajutor
pentru a se mişca.
Poziţia pasivă - este poziţia pacienţilor aflaţi în stare gravă, lipsiţi de forţa fizică, care au nevoie de
ajutor pentru orice mişcare.
Poziţia forţată - este determinată

Descrieti cum trebuie asezat corect pacientul in situatia in care este asezat in:

Decubit dorsal orizontal

Decubit dorsal

Decubit lateral


Notati cu un “X” de cate ori ati ajutat un pacient sa:

Se ridice in pat

Se ridice la marginea
patului

Sa se aseze in scaun

Sa se ridice în poziţie
ortostatică
Sa realizeze cativa pasi


TRANSPORTUL ŞI ÎNSOŢIREA PACIENŢILOR se realizeaza in funcţie de gravitatea afecţiunii,
si se face cu:
brancarda ( targa);
cărucior;
fotoliu şi pat rulant;
cu mijloace improvizate în caz de urgenţă;
cu vehicule speciale: autosalvări, avioane sanitare.


Descrieti cum se aseaza pacientul pe targa.
III. 4 TRANSPORTUL RUFĂRIEI – 40 ore instruire practica


Efectuarea procedurii de schimbare a lenjeriei de pat pentru un pat fara pacient presupune:

Verificaţi materialele alese;


Transportaţi materialele în salon;
Îndepărtaţi noptiera de lângă pat;
Aşezaţi cele două scaune cu spătar, spate în spate lângă patul pacientului, lateral, în partea dreaptă
spre capul patului;
Puneţi sacul pentru lenjeria murdară în partea opusă a patului, la picioare;
Aşezaţi materialele pregătite pe cele două scaune astfel: pătura şi cearceaful de pătură pliate în
armonică; muşamaua şi aleza rulate din două părţi egale până la mijloc; cearşaful de pat rulat la fel;
faţă de pernă.
Îndepărtaţi lenjeria murdară şi introduceţi-o în sacul special pregătit;
Spălaţi-vă pe mâini, îmbrăcaţi mănuşi;
Puneţi cearceaful de pat peste saltea la mijloc;
Întindeţi cu o mână o parte a cearceafului spre cap, iar cu cealaltă spre picioare (partea opusă);
Introduceţi cearceaful adânc sub saltea la capetele patului şi cu mâna de lângă pat prindeţi partea
liberă a cearceafului la o distanţă de colţ egală cu lungimea marginilor care atârnă şi ridicaţi-o în sus
lângă (pat) saltea;
Introduceţi sub saltea partea din triunghiul format care o depăşeşte, apoi lăsaţi în jos partea ridicată
şi introduceţi sub saltea restul triunghiului împreună cu partea laterală a cearceafului realizând un
plic;
Procedaţi la fel şi pentru celelalte colţuri;
Aşezaţi muşamaua şi aleza la mijlocul patului şi derulaţi-le ca pe cearceaful de pat;
Introduceţi muşamaua şi aleza adânc sub saltea pe părţile laterale ale patului;
Întindeţi cearceaful plic în lungimea patului şi peste el pătura;
Introduceţi pătura în cearceaf şi fixaţi colţurile;
Fixaţi cearceaful şi pătura la picioarele patului introducându-le sub saltea;
Efectuaţi pliul de confort (cu o mână deasupra patului iar cu cealaltă dedesubt, trageţi spre picioare
şi formaţi această cută);
Aranjaţi colţurile de la capătul distal al patului sub formă de plic;
Introduceţi pătura şi cearceaful pe părţile laterale ale patului;
Puneţi la capul patului perna înfăşată.

Scrieti care sunt etapele pe care le-ati urmat in schimbarea lenjeriei si notati cu un „X” de cate ori
ati realizat acea etapa:

10

Descrieti in ce situatii se utilizeaza:
a. schimbarea patului in latime
Pacientul_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b. schimbarea patului in lungime


Pacientul_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VERIFICARE COMPETENTE
STAGIU PRACTIC
MODUL III

Perioada de desfãşurare a stagiului practic:

Serviciul

Punctualitate, participarea la program:

Data

Numãr de
ore

Semnatura
instructor
practica

Cerinta pentru cursant: Raspundeti urmatoarelor intrebari:

1. Descrieti care este


procedura de informare
a sefului ierarhic de
anuntare a schimbarii
starii de sanatate a
pacientului in serviciul
in care va desfasurati
stagiul practic?
(3 puncte)
Comentariu formator3:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
2. Descrieti procedurile
de transport al
alimentelor cu
respectarea normelor
de igiena utilizate la
nivelul serviciului in
care va desfasurati
activitatea practica

(3 puncte)

3
Formatorul va aprecia modalitatea in care cursantul raspunde la cerinta . Va face sugestii in legatura cu
modalitatile in care se se poate imbunatati modalitatea de raspuns si le va discuta cu participantul la curs.
Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:
Data:
3. ACTIVITATI Maria
are 40 de ani, este
imobilizata la pat ca
urmare a fracturarii
ambelor picioare. In
ultimul timp, durerile s-
au atenuat si medicul ii
permite sa iasa afara sa
se stea la aer. Descrieti
modalitatea prin care o
ajutati sa ajunga sa stea
la aer .
(4 puncte)

Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
MODULUL IV - ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR DE IGIENÃ PENTRU
PERSOANELE ÎNGRIJITE ŞI IGIENIZAREA SPAŢIULUI, IGIENIZAREA
SPAŢIULUI ÎN CARE SE AFLĂ PERSOANA ÎNGRIJITĂ (132 de ore de
pregatire practica)

IV.1. IGIENIZAREA SPAŢIULUI ÎN CARE SE AFLĂ PERSOANA ÎNGRIJITĂ - 64 instruire


practica
IV.2. ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR DE IGIENĂ PENTRU PERSOANA ÎNGRIJITĂ - 68
instruire practica

IV.1. IGIENIZAREA SPAŢIULUI ÎN CARE SE AFLĂ PERSOANA ÎNGRIJITĂ - 64 instruire


practica


Epidemiología - este ştiinţa medicală care se ocupă cu identificarea factorilor de agresiune pentru
sănătate, cu stabilirea mijloacelor şi metodelor de neutralizare a acţiunii lor asupra grupelor
populaţionale cu risc crescut.
Sfera de activitate a epidemiologiei cuprinde supraveghere şi control atât a îmbolnăvirilor datorate
bolilor transmisibile cat si a celor netransmibile.
Principalul scop al epidemiologiei este prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor, în vederea asigurării
condiţiilor necesare menţinerii stării de sănătate
Prin activitatea pe care o desfăşoară în unitatea sanitară infirmiera alături de ceilalţi membrii ai
echipei medicale trebuie să contribuie la punerea în aplicare a metodele specifice de prevenire si
control al bolilor transmisibile.


Puneti in relatie cu o sageata urmatoarele:

sursa de infectie organismul care se infecteaza


calea de transmitere este un organism (uman sau animal) care are
capacitatea să găzduiască, să asigure
supravieţuirea, multiplicarea şi diseminarea
(răspândirea) unui agent patogen, prin
intermediul căilor de transmitere sau direct, spre
organismul receptiv, prezentând sau nu semene
clinice de boală
masa receptivă Propagarea infecţiilor de la sursa de infecţie.

Descrieti căile de transmitere a infectiilor:


Continuati urmatoarea fraza: „Modul de transmitere a agenţilor patogeni este:


Enumerati cele trei porti de intrare ale infectiilor/agentilor patogeni:


Infecţia nosocomială (IN) este infecţia dobândită în unităţi sanitare, care se referă la orice boală
infecţioasă ce poate fi recunoscută clinic şi/sau microbiologic şi pentru care există dovada
epidemiologică a contractării în timpul spitalizării/actului medical sau manevrelor medicale, care
afectează fie bolnavul - datorită îngrijirilor medicale primite, fie personalul sanitar - datorită
activităţii sale şi este legată prin incubaţie de perioada asistării medicale în unitatea respectivă,
indiferent dacă simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitalizării.

Care sunt caile de transmitere ale infectiilor nosocomiale?


Enumerati minim 5 factori favorizanţi în apariţia infecţiilor nozocomiale:

Principalele măsuri de profilaxie se adresează căilor de transmitere, prin neutralizarea
factorilor care pot favoriza diseminarea germenilor.


Principalele măsuri de profilaxie sunt:


Principalele circuite funcţionale într-un spital/institutie rezidentiala:

Curăţenia este o etapă preliminară obligatorie, permanentă şi sistemică în cadrul oricărei activităţi
sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv
tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau
chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se
desfăşoare în condiţii optime de securitate.
Curăţenia este cea mai răspândită metodă de decontaminare utilizată în unităţile sanitare prin care se
îndepărtează microorganismele de pe suprafeţe, obiecte sau tegumente odată cu îndepărtarea prafului
şi substanţelor organice.
Aplicarea raţională a metodelor de curăţenie a suprafeţelor încăperilor, obiectelor si echipamentelor
poate realiza o decontaminare de 95-98 %, foarte apropiată de cea obţinută printr-o dezinfecţie
eficace. Curăţenia are avantajul că acţionează asupra tuturor microorganismelor. Curăţenia
reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curăţare.
Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro - sau microscopic materii organice ori
anorganice se definesc ca suprafeţe şi obiecte murdare.
Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat.
Programul de curăţare şi dezinfecţie este parte integrantă a planului propriu al unităţii
sanitare/serviciului social de supraveghere şi control ale infecţiilor nozocomiale.

Spălarea
 Descrieti :

Stergerea umedă a
suprafeţelor

Aspirarea

Argumentati urmatoarea afirmatie:

Curăţenia nu înlocuieşte dezinfecţia.


Descrieti minim 3 reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie

Dezinfecţia este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe
suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici.

Dezinfecţia reprezintă procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate microorganismele
patogene (distrugere în proporţie de 99,99 % ) de pe obiectele din mediul inert, cu excepţia sporilor
bacterieni.

Dezinfecţia este o procedura preventivă, nu „curativă”


Descrieti in ce consta:

Dezinfecţia prin mijloace fizice

Dezinfecţia prin mijloace chimice


Descrieti care sunt criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante:

Descrieti pasii efectuării curăţeniei în saloane


Materialele textile şi mai ales lenjeria pot constitui un factor important în răspândirea infecţiilor
nozocomiale atunci când sunt în cantităţi insuficiente, când nu sunt schimbate la timp sau când nu li
se asigură un circuit corespunzător.


Descrieti care sunt procedurile utilizate in evitarea riscurilor de răspândire a germenilor patogeni
prin textile

Definiti:

Sterilizarea

Dezinsecţia

Deratizarea


Descrieti in ce situatii:
Va spalati pe maini

Purtati echipament de protectie


IV.2. ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR DE IGIENĂ PENTRU PERSOANA ÎNGRIJITĂ - 68
instruire practica

Descrieti care sunt procedurile pentru

Schimbarea lenjeriei de pat


neocupat - fără pacient

Schimbarea lenjeriei patului


ocupat de pacientul imobilizat -
cu pacientul în poziţie şezândă şi
în decubit
Schimbarea lenjeriei de corp in
cazul pacientului imobilizat

Toaleta pacientului - igiena


corporală şi vestimentară

Ordonati in ordinea corecta procedurile in care se efectueaza toaleta, trecand in patrat numarul
operatiunii, in ordine crescatoare:

□ fată şi gât
□ partea anterioara a toracelui
□ membrele superioare
□ abdomenul
□ partea posterioară a toracelui şi regiunea sacrată
□ membrele inferioare
□ organele genitale şi regiunea perianală


Descrieti de ce este importanta pentru ingrijirea pacientului pregatirea :

psihica

fizica

Notati cu un “X” de cate ori ati ajutat un pacient in acordarea ingrijirii igientice:

Igiena cavităţii bucale

Ingrijirea unghiilor

Ingrijirea părului

Mobilizarea pacientului

Ridicarea în poziţie
şezând

Efectuarea primilor paşiVERIFICARE COMPETENTE
STAGIU PRACTIC
MODUL IV

Perioada de desfãşurare a stagiului practic:

Serviciul

Punctualitate, participarea la program:

Data

Numãr de
ore

Semnatura
instructor
practica

Cerinta pentru cursant: Raspundeti urmatoarelor intrebari:

1. Descrieti ce inseamna
prevenirea escarelor si
de ce este importanta
pentru sanatatea
pacientilor?
(5 puncte)
Comentariu formator4:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:

4
Formatorul va aprecia modalitatea in care cursantul raspunde la cerinta . Va face sugestii in legatura cu
modalitatile in care se se poate imbunatati modalitatea de raspuns si le va discuta cu participantul la curs.
2. Descrieti procedurile
de captare a
varsaturilor
(3 puncte)
Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
3. descrieti care sunt
pregatirile psihice si
fizice necesare in
captarea sputei (2
puncte)
Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
MODUL V : COMUNICAREA INTERACTIVA SI LUCRUL IN ECHIPA
MULTIDISCIPLINARA
20 instruire practica

V.I. COMUNICAREA INTERACTIVĂ - 12 instruire practica


V.II. LUCRUL ÎN ECHIPA MULTIDISCIPLINARA - 8 instruire practica

V.I. COMUNICAREA INTERACTIVĂ - 12 instruire practica


Eficienţa îngrijirilor medicale acordate pacienţilor depinde foarte mult de munca, comunicarea în
echipă. S-a constatat că dincolo de eficienţă, apar frecvent probleme legate de comunicare, de
organizarea activităţii, de calitatea relaţiilor interpersonale, de satisfacţia în muncă sau de retribuire.
Toate acestea necesită o intervenţie care să vizeze analiza şi ameliorarea climatului socioprofesional,
concretizată prin realizarea unui manual de instruire a personalului auxiliar sanitar.


Argumentatu de ce este importanta comunicarea in activitatea infirmierei.

Enumerati care sunt categoriile de personae cu care sunteti intr-o relatie de comunicare in
activitatea curenta


La ce credeti ca se refera urmatoarea afirmatie:
„A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt. Comunicarea se desfăşoară în registrul
afectiv al unei relaţii umane”.

Ce inseamna ascultarea activa?


Dati exemple de bariere in comunicare:
Bariere care
tin de mediu

Bariere
personale

Barierele care
tin de emitător
se referă la

Bariere de
receptie
V.II. LUCRUL ÎN ECHIPA MULTIDISCIPLINARA - 8 instruire practica


Echipa este:
- o echipă are 2 sau mai mulţi membri
- membrii utilizează ceea ce ştiu să facă mai bine, aptitudinile pe care le au şi cunoştinţele pe care le
deţin
- există obiective comune ale tuturor membrilor
- fiecare membru al echipei îndeplineşte unul sau mai multe roluri
- echipa are o identitate proprie
- echipa are căi de comunicare specifice , propriul limbaj, semne etc..
- rezultatele şi eforturile echipei sunt analizate şi discutate de toţi membrii săi


Descrieti echipa din care faceti parte : numar si categorii profesionale.


Enumerati cateva cauze pentru care o echipa nu poate sa functioneze


Cu alte infirmiere
Enumerati activitatile in cadrul carora infirmiera lucreaza in echipa:
Cu membrii
echipei serviciului

VERIFICARE COMPETENTE
STAGIU PRACTIC
MODUL V

Perioada de desfãşurare a stagiului practic:

Serviciul

Punctualitate, participarea la program:

Data

Numãr de
ore

Semnatura
instructor
practica

Cerinta pentru cursant: Raspundeti urmatoarelor intrebari:

1.Dl. Matei are 75 de ani


si este o persoana care a
suferit un acident
vascular cerebral usor. Se
afla in grija familiei sale,
avand usoare dificultati
de utilizare a mainii si
piciorului drept. Datorita
nasterii unui nepot,.
Pentru o scurta perioada
de timp, dl. Matei a fost
adus la Centrul de
Ingrijire si Asistenta, in
urma cu 3 zile. Este
irascibil si nu accepta sa
fie ajutat, desi nu
reuseste sa manance sau
sa se spele eficient. Cum
comunicati cu acesta
pentru a-l face sa
coopereze?
(5 puncte)

Comentariu formator5:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:

5
Formatorul va aprecia modalitatea in care cursantul raspunde la cerinta . Va face sugestii in legatura cu
modalitatile in care se se poate imbunatati modalitatea de raspuns si le va discuta cu participantul la curs.
2. Cum transmiteti
informatia catre schimbul
de tura in serviciul in
care va desfasurati
activitatea? Descrieti :
proceduri si instrumente
pe care le utilizati.
(3 puncte)

Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
3. Daca ai fii lider de
echipa ce strategie ai
aplica pentru
eficentizarea lucrului in
echipa? (2 puncte)

Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
MODUL VI: PRINCIPII SI VALORI ETICE - 36 instruire practica


De ce credeti ca respectul pentru viaţă este principiul moral fundamental profesiunii infirmierii.


Argumentati de ce este importanta in activitatea infirmierei respectarea confidentialitatii

Ce presupune PRINCIPUL RESPONSABILITATII in activitatea infirmierei?

VERIFICARE COMPETENTE
STAGIU PRACTIC
MODUL V

Perioada de desfãşurare a stagiului practic:

Serviciul

Punctualitate, participarea la program:

Data

Numãr de
ore

Semnatura
instructor
practica

Cerinta pentru cursant: Raspundeti urmatoarelor intrebari:

1. Două infirmiere,
prietene, lucrează de mai
mult timp în aceeaşi tură.
Una dintre ele observă că
atunci când prietena ei ii
ajuta sa se toaleteze,
pacientii sunt extrem de
stresati, avand un
comportament temator.
Ea îşi suspectează
prietena de un
comportament usor
agresiv. După o
observare mai atentă,
suspiciunea ei se
confirmă. Ce ati face in
aceasta situatie?
(5 puncte)
Comentariu formator6:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:

6
Formatorul va aprecia modalitatea in care cursantul raspunde la cerinta . Va face sugestii in legatura cu
modalitatile in care se se poate imbunatati modalitatea de raspuns si le va discuta cu participantul la curs.
Aveti un pacient bolnav
cu leziuni hepatice
majorede alcool. In afara
faptului ca sunteti o
persoana care nu accepta
sub nici o forma
consumul de alcool,
sunteti constient/a ca
boala pacientului s-a
agravat „din vina lui”.
Ce comportament
adoptati in ceea ce-l
priveste?

(5 puncte)

Comentariu instructor practica:

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:

S-ar putea să vă placă și