Sunteți pe pagina 1din 6
Proiect cofinan ţ at din Fondul Social European prin Programul Opera ţ ional Sectorial Dezvoltarea

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” Investeşte în oameni! Axa Prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piată muncii” Domeniul major de interventie 2.3 „ Acces si participare la formare profesională continuăTitlul proiectului: –„Atelierul de meserii - Cooperare transnatională, servicii de consiliere în carieră, calificare si recalificare pentru angajatii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti si Ilfov” Contract nr: POSDRU/164/2.3/S/134056

Evaluare teoretica Infirmiera

1. “Echipamentul este format din halat, pantaloni şi bonetă albă sau de diferite culori, în funcţie de

unitate. Trebuie să fie confecţionaţi dintr-un material moale, care să nu facă zgomot, cu tocuri joase, comozi, având în vedere că munca infirmierei se desfăşoară în picioare. În timpul iernii, când trebuie

să părăsească secţia, infirmiera va purta peste echipament halat de molton. Acesta va fi purtat doar în curtea spitalului, nu şi pe secţie.”.

Adevarat

Fals

2. Orice muncă a infirmierei trebuie repartizată în etape obligatorii (varianta multipla):

Pregătirea materialelor necesare;

Pregătirea bolnavului;

Efectuarea muncii propriu zise;

Reorganizarea locului de muncă - strângerea, curăţarea şi punerea la loc a materialelor

3. Cele 3 metode de eficientizare a timpului sunt (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte)

Organziarea

Ierarhizarea

Planificarea

4. Accesoriile patului sunt (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte):

salteaua

plastic

pernele

pătura

lenjeria -

dispozitive auxiliare

5 “Formarea profesională continuă este ansamblul activităţilor profesionale care, dincolo de pregătirea de bază, de formarea iniţială, permite fiecărui profesionist să evolueze sau să îşi menţină nivelul solicitat de aptitudini şi abilităţi în domeniul profesional în care activează. Formarea continuă constituie un instrument esenţial de adaptare a infirmierelor la nevoile specifice ale fiecărui loc de muncă”.

Adevarat

Fals

6. „Prima dintre legile cadru pe care o vom face referire este Constituţia României, prin care

garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor României”

Adevarat

sunt

Fals

utilizate.

7. Ca tip de construcţie spitalele pot fi (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte):

Spitale pavilionare

Spitale accesibile

Spitale monobloc

8. Printre calităţile infirmierei se numără (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte):

Abilităţile de comunicare

Empatia

Respectul

9. „Munca infirmierei presupune ajutarea persoanele îngrijite în îndeplinirea activităţilor cotidiene şi

acordarea îngrijirilor în vederea satisfacerii nevoilor fundamentale ale pacienţilor”.

Adevarat

Fals

10. „Lipidele (grăsimile) sunt substanţe organice produse atât în regnul animal cât şi în cel vegetal.

Valoare energetică a lipidelor este de două ori mai mare decât a proteinelor şi a glucidelor. Bila este

aceea care transformă grăsimile insolubile în grăsimi solubile prin descompunerea acizilor graşi, condiţie indispensabilă a trecerii lor în sânge”.

Adevarat

Fals

11. Omul are nevoie de lichide pentru a menţine bilanţul hidric la nivelul normal. Consumul mediu

de apă este evaluat la 2-2,5 l/zi”.

Adevarat

Fals

12. „Regimul hidric - supe limpezi de legume, ceaiuri îndulcite cu zaharină sau ne îndulcite, zeamă

de orez, supe diluate şi degresate din carne, apa fiartă şi răcită”.

Adevarat

Fals

13. “Regimul diabetic - în funcţie de toleranţa la glucide, regimul va cuprinde alimente cântărite în

mod obligatoriu şi alimente necântărite. Alimentele cântărite: pâine, lapte, cartofi, făinoase, legume uscate, fructe. Alimentele necântărite: peşte, carne, mezeluri, ouă, supe de carne, sosuri fără făină, ulei”.

Adevarat

Fals

14. „Comunicarea este procesul prin care are loc schimbul de informaţii între indivizi, prin utilizarea

unui sistem comun de simboluri, semne sau comportamente”.

Adevarat

Fals

15.Pentru a putea comunica cu pacientii violenti se respecta urmatoarele regului:

NU de recomandă atingerea

NU se fac mişcări bruşte

se comunică numai cu faţa către pacient

se va păstra distanţa care să asigure securitatea

se vor discuta doar lucrurile importante

16. Pentru a putea comunica cu pacientii cu tulburări vizuale se respecta urmatoarele regului :

prezentarea la intrarea în cameră

se va explica fiecare zgomot din încăpere

i se vorbeşte înainte de a-l atinge

i se explica fiecare manevră

17. “ In alimentatia pacientului, infirmiera trebuie sa detina date despre (răspuns multiplu, încercuiţi

răspunsurile corecte) :

Afecţiune, regim, orarul meselor, repartizarea alimentelor pe mese;

Posibilităţile de mobilizare, dacă pacientul este imobilizat, dacă are indicaţie de repaus;

Posibilitatea de a-şi folosi membrele superioare şi nivelul de autonomie (se poate alimenta singur-activ, sau este alimentat de altă persoană - pasiv);

Efectuarea unor examene care impun un anumit regim sau restricţii alimentare înainte sau

după acestea;

Administrarea unor medicamente înainte, în timpul mesei sau după masă”.

18. Tehnica servirii mesei la pat în poziţie şezând sau semişezând presupune sa (răspuns multiplu,

încercuiţi răspunsurile corecte) :

Aşezaţi pacientul în poziţie confortabilă;

Protejaţi lenjeria pacientului cu ajutorul unui prosop dacă este cazul;

Aşezaţi tava cu alimente în faţa pacientului sau adaptaţi o măsuţă specială;

Ajutaţi pacientul să taie alimentele dacă este necesar;

Observaţi dacă pacientul consumă toate alimentele.

19.Ingrijirea pacientului după alimentare ca infirmiera sa (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte) :

Aşeze pacientul în poziţie comodă dacă nu poate singur;

Refaca patul, îndepărteze eventualele firmituri sau sa schimbe lenjeria dacă este necesar;

Verifice dacă prezintă cumva senzaţie de greaţă;

Ajutate pacientul să-şi facă toaleta cavităţii bucale.

20. Dintre componentele îngrijirii de bază fac parte (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile

corecte):

Ajutorul pentru menţinerea igienei corporale.

Comunicarea

Ajutorul pentru recuperare

21. Formarea continuă este un demers profesional care permite (răspuns multiplu, încercuiţi

răspunsurile corecte):

analizarea practicii profesionale;

îmbogăţirea cunoştinţelor;

promovarea;

actualizarea cunoştinţelor;

dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi.

22. “Primul

situaţiile de urgenţă din domeniul sănătăţii”.

ajutor

se refera la prevenirea, pregătirea pentru şi oferirea unui răspuns iniţial la

Adevarat

Fals

23. „Sănătatea individului este rezultatul unui echilibru relativ constant între funcţionarea normală a

organismului său şi adaptarea acestui organism la mediul exterior”.

Adevarat

Fals

24. „Semne de boala in situatia gastritelor sunt:

gură, salivaţie abundentă, cefalee, inapetenţă, anemie, slăbire în greutate”.

arsuri sau dureri localizate în epigastru, amar în

Adevarat

Fals

25. „Îngrijirile paliative se referă la prevenirea şi alinarea suferinţelor, graţie unei identificări

precoce, unei evaluări riguroase şi unui tratament eficace al durerii şi al oricărei alte probleme,

fizice, psihosociale şi spirituale”.

Adevarat

Fals

26. Drepturile copilului pot fi grupate in trei categorii (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile

corecte):

drepturile de protecţie ;

drepturile de dezvoltare

drepturile de participare

27. Legea nr. 272/2004 este legea care face referire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Adevarat

Fals

28. Legea nr. 448/2006 este legea care face referire la protectia drepturilor persoanei cu dizabilitati.

Adevarat

Fals

29. In memtinerea igienei pacientului activitatea infirmierei constă în (răspuns multiplu, încercuiţi

răspunsurile corecte) :

Prelucrarea igienică a pacientului la internare

Însoţirea pacientului la salonul repartizat

Asigurarea cu lenjerie curată pentru fiecare pacient nou internat şi schimbarea acesteia ori de cate ori este nevoie sau cel puţin o dată la 3 zile.

Asigurarea în timpul internării a toaletei zilnice a bolnavilor şi îmbăierea acestora cel puţin o data pe săptămână si ori de cate ori este nevoie.

Asigurarea pentru fiecare pacient a lenjeriei curate de pat şi schimbarea acesteia la maximum 3 zile şi ori de cate ori este nevoie.

30. Răspunderea juridică a infirmierei poate îmbrăca următoarele forme (răspuns multiplu, încercuiţi

răspunsurile corecte):

răspundere disciplinară;

răspundere civilă;

răspundere penală.

31. Celula este cea mai simplă unitate anatomică alcătuită din membrană, citoplasmă şi nucleu”.

Adevarat

Fals

32. „Sistemul Circulator Sanguin cuprinde inima şi vasele de sânge. Este un sistem de transport al

nutrimentelor, al gazelor respiratorii şi al produşilor nefolositori sau toxici.”

Adevarat

Fals

33. „Prin poziţie anatomică normală (PAN) se înţelege poziţia care se ia în considerare atunci când

se descriu elementele anatomice şi relaţiile dintre ele”.

Adevarat

Fals

34. Scheletul uman se împarte în (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte):

scheletul capului;

scheletul gâtului;

scheletul trunchiului;

scheletul centurii brahiale /scapulare;

scheletul centurii pelvine;

scheletul membrelor.

35. Rolul coloanei vertebrale (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte) :

Susţine greutatea corpului de la craniu până la pelvis,

Serveşte drept punct de ancorare pentru mai mulţi muşchi,

Formează canalul vertebral şi structura de protecţie pentru măduva spinării

36. „Aparatul Cardiovascular este aparatul care cuprinde ca şi componente inima şi vasele de sânge,

artere şi vene”.

Adevarat

Fals

37. Ficatul (răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte):

cea mai mare glandă (1,5 - 2 kg),

este situat în partea dreaptă superioară a abdomenului, sub diafragm;

pe faţa superioară a ficatului se observă lobul drept şi lobul stâng;

produce zilnic aproximativ 1 litru de bilă care alimentează în permanenţă vezicula biliară.

38. “Aparatul excretor sau sistemul urinar este unul din sistemele esenţiale ale organismului care

produce, stochează şi elimină deşeurile organismului prin urină. El este alcătuit din doi rinichi, două canale numite uretere, vezica urinară, uretră

Adevarat

Fals

39. În funcţie de gravitatea afecţiunii, de scopul transportului, de distanţă, transportul se face cu

(răspuns multiplu, încercuiţi răspunsurile corecte) :

brancarda ( targa);

cărucior;

fotoliu şi pat rulant;

cu mijloace improvizate în caz de urgenţă;

cu vehicule speciale: autosalvări, avioane sanitare.

40. Apariţia escarelor de decubit este favorizată de urmatorii factori locali:

umezeală ( incontinenţă urinară şi fecală, transpiraţii abundente),

menţinerea bolnavului în aceeaşi poziţie,

cute ale lenjeriei de pat şi de corp, cusăturile, nasturi, firimituri,

obiecte uitate în pat,

căldura excesivă a patului umed;

41. Principalele atribuţii ale unei infirmiere în cazul unui pacient agitat sunt (răspuns multiplu,

încercuiţi răspunsurile corecte) :

Anunţarea de urgenţă a asistentelor din secţie şi supravegherea acestuia până la luarea

deciziei de către medic a contenţionării;

Participarea la imobilizarea pacientului în cămaşa de forţă (cu ajutorul şi îndrumarea asistentelor din secţie);

Supravegherea pacientului contenţionat şi hidratarea acestuia în caz de nevoie;

Decontenţionarea pacientului după cel mult 4 ore şi alimentarea acestuia;

Ajutarea asistentelor care monitorizează funcţiile vitale.

42. “Modul de transmitere directa a agenţilor patogeni presupune: inhalarea, contactul fizic, sărutul,

contactul sexual, transferul transplacentar, cât şi utilizarea batistei contaminate sau a prosopului, a unor instrumente medico-chirurgicale infectate recent”.

Adevarat

Fals

43. „Dezinfecţia este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe

suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici”.

Adevarat

Fals

44. „In situatia dezinfectiei preţilor (faianţei, tapetului lavabil, uleiaţi etc.), uşilor, ferestrelor

(tocărie) se insistă asupra curăţării părţilor superioare ale pervazurilor şi a altor suprafeţe orizontale, precum şi ale colţurilor, urmată de dezinfecţie (ce poate fi de nivel scăzut, mediu sau înalt ca, de exemplu, în cazul prezenţei produselor biologice)”

Adevarat

Fals

45. “Ambalarea lenjeriei murdare se face, în funcţie de gradul de risc, în (răspuns multiplu, încercuiţi

răspunsurile corecte):

ambalaj dublu pentru lenjeria contaminată;

ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminată”.

46. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale = reprezintă reglementarea modului în

care se colectează, se ambalează, se depozitează temporar, se transportă şi se elimină aceste deşeuri.

Adevarat

Fals

47. “Clasificarea

între 75 - 85 (90) de ani, perioada de bătrân; peste 85 (90) de ani, marea bătrâneţe sau perioada de longeviv”.

curentă a persoanelor în vârstă distinge: între 65 - 75 ani, perioada de vârstnic;

Adevarat

Fals

48. „La copil aportul energetic variază cu vârsta şi depinde în mod egal de viteza de creştere a

copilului şi de activitatea fizică a acestuia”.

Adevarat

Fals

49. “La adult necesarul energetic este în funcţie de activitate”.

Adevarat

Fals

50. Nevoile pacientilor pe care infirmiera urmareste sa fie indeplinite sunt (răspuns multiplu,

încercuiţi răspunsurile corecte):

Să respire normal,

Să mănânce şi să bea normal,

Să elimine pe toate căile de eliminare,

Să se mişte şi să menţină o postură bună (în mers, aşezat, întins şi când schimbă de la o poziţie la alta),

Să doarmă şi să se odihnească,

Să aleagă îmbrăcăminte adecvată, să se îmbrace şi să se dezbrace,

Să menţină temperatura corpului în limite normale prin adaptarea îmbrăcămintei şi modificarea mediului,

Să menţină corpul curat şi bine îngrijit şi să protejeze tegumentele,

Să evite riscuri în mediul bolnavului şi să evite accidentarea altora în jurul său,

Să comunice cu alte persoane pentru a-şi exprima emoţii, temeri, nevoi etc.,

Să-şi practice religia,

Să aibă o ocupaţie care să-i dea un sentiment de a se simţi util,

Să practice diverse forme de recreare,

Să studieze, să descopere sau să-şi satisfacă curiozitatea care conduce la dezvoltarea „normalăşi sănătate.