Sunteți pe pagina 1din 4

NEVOILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Virginia Henderson (30 noiembrie 1897 – 19 martie 1996) a fost o persoană


care a influențat major nursingul, cercetător, teoretician și autor. Este numită
“prima doamnă a nursingului”.

Conceptul de nursing al Virginiei Henderson are la bază 14 nevoi


fundamentale, cu componentele bio-psiho-sociale, și culturale ale individului.
Conform acesteia, asistenta medicală trebuie să aibă ca și țel al profesiei, atingerea
de către pacient a independenței acestor nevoi principale. 
Nevoile descrise de către Virginia Henderson sunt nevoi fundamentale, vitale și
esențiale ființei umane. Atingerea gradului de independență a acestor nevoi
asigură pacientului starea de bine, atât fizică, cât și mentală.
Planul de nursing al asistentei trebuie să conțină demersuri și acțiuni care duc la
satisfacerea acestor nevoi esențiale.

  Cele 14 nevoi fundamentale


1. A comunica. → necesitatea de a schimba informaţii cu semenii printr-
un proces dinamic verbal şi nonverbal.
Asistenta trebuie să supravegheze bolnavul, să observe faciesul, starea acestuia,
modul în care comunică și cât comunică.

2. Nevoia de a se mișca şi a avea o bună postură → necesitatea de a fi în


mişcare, de a se mobiliza, de a păstra anumite poziţii.
Pentru atingerea gradului de independență al acestei nevoi, asistenta trebuie să
observe poziția pacientului și să îl mobilizeze.
3. Nevoia de a fi curat, îngrijit, a proteja tegumentele şi mucoasele. →
necesitatea de a menţine o ţinută decentă, piele curată, sănătoasă.
Pacientul trebuie să aibă lenjerie curată de pat, să asigure igiena, să i se îngrijească
plăgile și să se prevină apariția escarelor de decubit.

4. Nevoia de a se îmbrăca si dezbrăca. → necesitatea de a purta haine


adecvate.
Asistenta trebuie să acorde ajutor pacientului pentru a se îmbrăca și dezbrăca.

5. Nevoia de a respira si a avea o circulație adecvată. → captarea


oxigenului din mediu extern, necesar proceselor de oxidare din
organism, şi de a elimina bioxidul de carbon rezultat din arderi celulare.
Pentru satisfacerea acestei nevoi, asistenta trebuie să observe și să noteze
respirația, pulsul, tensiunea arterială.

6. Nevoia de a menține temperatura corpului in limite normale. →


necesitatea de a menţine temperatura corpului la valori normale,
constante.
Asistenta medicală trebuie să măsoare temperatura pentru a observa și a o menține
în limite fiziologice.

7. Nevoia de mânca si a bea → necesitatea de a ingera şi absorbi alimente


de bună calitate şi în cantitate suficientă.
Asistenta trebuie să observe apetitul pacientului, să îl alimenteze activ sau pasiv și
să calculeze rația alimentară.

8. Nevoia de a elimina → necesitatea de a elimina substanţele


nefolositoare, vătămătoare, rezultate din metabolism.
Asistenta trebuie să măsoare și să noteze diureza, expectorația, vărsăturile,
scaunele. Ea trebuie să facă bilanțul hidric.

9. Nevoia de a evita pericolele → necesitatea de a fi protejat contra


agresiunilor interne sau externe, pentru menţinerea integrităţii sale fizice
şi psihice.
Asistenta trebuie să asigure un cadru sigur din punct de vedere psihic, să respecte
cu strictețe normele de asepsie, antisepsie, sterilitate.

10.Nevoia de a dormi si a se odihni → necesitatea de a se odihni timp


suficient, în bune condiţii.
Asistenta trebuie să asigure bolnavului un cadru de relaxare, unde să poate să aiba
un somn de calitate și odihnitor. Ea trebuie să învețe pacientul cu probleme în
această nevoie, metode de odihnă și de relaxare.

11.Nevoia de a acționa conform credințelor si valorilor → necesitatea


individului de a face sau exprima gesturi, acte, conform formaţiei sale,
de bine şi de rău, de dreptate, în virtutea unei ideologii.Respectarea
oricărei credințe, religii, valori.

12. Nevoia de a fi util si a se realiza  Nevoia de a înfăptui activități utile


zilnice.

13.Nevoia de a se recrea → necesitatea de a se destinde, de a se distra,


recurgând la activităţi agreabile, pentru relaxare fizică şi psihică.
Pentru independența acestei nevoie este necesară integritatea fizică și psihică și
atingerea acestui scop.
14.Nevoia de a invăţa → necesitatea de a acumula cunoştinţe, atitudini şi
deprinderi pentru modificarea comportamentului sau adoptarea de noi
comportamente, în scopul redobândirii sănătăţii sau menţinerii ei.

S-ar putea să vă placă și