Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIU PERSONAL

PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE


Numele şi prenumele:
Cod Numeric Personal:
Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea:

Nivelul Actul de studii Seria şi Unitatea de


Perioada
educaţional1) dobândit2) numărul învăţământ emitentă

Domiciliul:

CAPITOLUL II – STUDII (formare iniţială)

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI CALIFICĂRI OBŢINUTE PRIN DIFERITE


FORME DE PERFECŢIONARE (cursuri de formare, grade didactice, studii
postuniversitare, doctorat etc.)

Competenţe/calificări Perioada Instituţia organizatoare Actul 4)


obţinute 3)
CAPITOLUL IV - ALTE APTITUDINI/COMPETENŢE DOBÂNDITE,
RECUNOSCUTE SAU NU PRINTR-UN ACT DE STUDIU

Enumeraţi Contextul în care Dovezi Persoane care pot furniza


aptitudinile/competenţele au fost dobândite5) referinţe (date de
dobândite identificare)

CAPITOLUL V – ALTE MENŢIUNI6)

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

SEMNĂTURĂ,

AVIZAT.
DIRECTOR,