Sunteți pe pagina 1din 86

U.T.C.B.

-Facultatea de instalatii
Anul universitar 2003/2004
Semestrul 2

AUTOMATIZARI

PROIECT

Student : Indrumator proiect :


Onel Laurentiu prof. dr. ing. Sorin Larionescu
Anul IV , grupa 2

1
CUPRINSUL PROIECTULUI

Capitolul 1 : Tema de proiectare

1.1 Reteaua Petri pentru automatul servomotorului


reversibil cu initializare R4 ;
1.2 Schema tehnologica pentru aparatura de
automatizare pentru centrala termica :
1.2.1 De Dietrich;
1.2.2 Danfoss curs;
1.2.3 Danfoss on-line;
1.3 Spectrul variatiei temperaturii exterioare ;
1.4 Raspunsul indicial al instalatiei neautomatizate ;
1.5 Caracteristicile instalatiei de automatizare ;
1.6 Bibliografie .

Capitolul 2 : Proiectul functional

2.1 Proiectarea automatului de stringere :


2.1.1Analiza retelei Petri . Eliminarea blocarii .
Eliminarea conflictelor structurale . Cicluri
repetitive ;
2.1.2 Ecuatii logice cu implementarea APL si
contacte si relee ;
2.2 Sinteza perturbatiei (programul Foursynt) ;
2.3 Identificarea instalatiei si modelelor:
2.3.1 Identificarea prin met. Streje-Larionescu ;
2.3.2 Identificarea prin metoda Kupfmuller ;

2
2.4 Calculul robinetului de reglare :
2.4.1 Schema tehnologica de conexiune a
robinetului ;
2.4.2 Metoda Danfoss on-line ;
2.5 Calculul compensatorului erorii de tip P
(program Control Kit) :
2.5.1 Regulator tip P (met.Ziegler-Nichols) ;
2.5.2 Regulator tip PI (met.Z-N) ;
2.5.3 Regulator tip PID (met.Z-N);
2.5.4 Alte tipuri de regulatoare ;
2.6 Calculul performantelor C.T. :
2.6.1 Varianta aproximativa , manuala;
2.6.2 Varianta care foloseste Control-Kit .

Capitolul 3 : Proiectul constructiv

3.1 Scheme desfasurate electrice ;


3.2 Program APL pentru trilogic ;
3.3 Lista de aparate .

Capitolul 4 : Anexe

4.1 Documentatia tehnica robinet ;


4.2 Documentatia tehnica servomotor ;
4.3 Documentatia tehnica regulator ;
4.4 Documentatia tehnica traductor .

3
Capitolul 1 : Tema de proiectare

1.1 Reteaua Petri pentru automatul servomotorului


reversibil cu initializare R4 .

P. INITIALIZATA


L1
0000

p2.p1
p1.p2

DIRECT L5 INVERS
L2 1000 L3
0001 0010
o o
AVARIE
kt=(t/x3/105)
L4
0100

f f

4
5
6
Bus
Cascada

p
pf [SV] TT
n 21 Oe
0
y [ C] P

p yf [SV] TT Oc = y
o 38
Q>30%
rf y1f [SV]
rf [SV]
u= rf1
TK TK TC TC
FK TT
30 30 20 10 u [V] HC
5 [V] 23
0 1 0 0 1 r [0C] 30
s1
y1
TC
Cazan TT m.1 51
master 27 TZ
1 Oa
BT 10
30 >30% 1

Oa>650C
2 Os=300C Robinet termostatic

Or
TV M TK
A 10 11 y = Oc
2 44
36
Pompa ciculatie

Robinet de izolare M PK
monitorizat 36 14 7
Presostat lipsa apa
Schema tehnologica. Bucla de reglare a agentului termic. Schema bloc.

p (t)
R
100

r (t) rf (t) e (t) u (t) m (t) y (t)


F ∑ K E G
- 101+10
yf (t)

feed - back yt (t)


negativ ∑ H
23

n (t)

8
Schema tehnologica. Bucla de reglare a temperaurii din camera. Schema bloc.

B
21

R p (t)
200 +22 C

r (t) rf (t) u (t) m (t) y (t)


F ∑ K ∑ E G ∑ ∑

- 100
yf (t)

yt (t)
∑ H
38
n (t)

9
1.2.3 Varianta Danfoss on-line

10
1.3 Spectrul variatiei temperaturii exterioare

• sinteza perturbatiei este reprezentata sub forma grafica;


reprezentarea grafica s-a realizat cu ajutorul programului Foursynt. Mai jos este
dat tabelul cu coeficientii seriei Fourier pentru sinteza perturbatiei p(t), pentru
N=22 ;
• spectrul variatiei temperaturii exterioare este data prin tema de proiectare si
este prezentata sub forma tabelara mai jos :
0 1 2 3 4 5 6 7
Ck 1
Sk -1

• sinteza semnalului periodic se poate face si cu relatia :


inf
p ( t ) = C 0 + ∑ [ C k cos kω 0 t + S k sin kω 0 t ]
k =1

11
1.4 Raspunsul indicial al instalatiei neautomatizate

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

12
1.5 Caracteristicile echipamentului de automatizare :

1. Automatul respecta caietul de sarcini dat sub forma retelei Petri din Anexa 1.
2. Regulatorul automat trebuie sa conduca procesul de incalzire a unei cladiri
caracterizate de raspunsul indicial .
3. Automatul instalatiei tehnologice este implementat in doua variante : cu contacte si
relee si cu automat programabil.
4. Regulatorul de temperatura al instalatiei pentru incalzirea cladirii poate fi ales din
mai multe tipuri cu impulsuri modulate in durata.

13
1.6 BIBLIOGRAFIE

1. Ionescu C., Vladeanu V., Larionescu S., Ionescu I., Automatizari, Ed. didactica
si pedagogica, Buc., 1982, p. 147 – 223.
2. Larionescu S., Introducere in ingineria sistemelor
automate, www.geocities.com/larionescu
3. Larionescu S., Accente noi in analiza si proiectarea sistemelor automate,
Conferinta de instalatii, Sinaia, oct. 2001, p.57 – 66, www.geocities.com/larionescu.
4. Larionescu S., Aprecierea robustetii sistemelor automate, Masurari si
Automatizari, Nr. 2, 2001, p. 55 – 56, www.geocities.com/larionescu.
5. Larionescu S., Compararea grafcetului cu reteaua Petri, Masurari si
Automatizari, Nr. 3, 2001, p. 52 – 54, www.geocities.com/larionescu.
6. Larionescu S., Schema bloc a unui sistem automat modern, Conferinta de
instalatii, Sinaia, 3-6 oct. 2000, www.geocities.com/larionescu.
7. Larionescu S., Documentatie si exemple ghid privind proiectarea sistemelor

automate,www.geocities.com/larionescu sau www.larionescu.home.ro sau


www.larionescu.tripod.com.
prof. dr. ing. Sorin Larionescu

14
Capitolul 2 : Proiectul functional
Proiectul functional va contine:
1. Grafcetul . Acesta va fi obtinut prin analiza retelei Petri care reprezinta caietul de
sarcini pentru conducerea instalatiei tehnologice . Se analizeaza interpretarea ,
marginirea , viabilitatea , siguranta si conflictele efective. Se transforma caietul de
sarcini intr-o retea Petri conforma (grafcet). Se realizeaza codificarea etapelor.
2. Calculul relatiilor logice pentru variabilele de stare si variabilele de iesire
prin metoda Larionescu in cazul implementarii cu automat programabil.
3. Calculul relatiilor logice pentru variabilele de stare si variabilele de iesire prin
metoda Larionescu in cazul implementarii cu contacte si relee.
4. Schema tehnologica cu aparatura de automatizare pentru instalatia de incalzire a
cladirii.
5. Schema bloc a sistemului de reglare automata a temperaturii din cladire cu
compensarea perturbatiei (feedforward).
6. Schema bloc a sistemului de reglare automata a temperaturii .
7. Analiza perturbatiei sistemului de reglare automata a temperaturii in cladire.
8. Identificarea procesului de incalzire prin metoda Kupfmuller si metoda Streje-
Larionescu.
9. Verificarea modelelor obtinute din identificarea experimentala.
10. Calculul robinetului de reglare si a dispozitivului sau de actionare.
11. Calculul compensatorului erorii in regim de stabilizare. Calculul performantelor
sistemului automat (eroarea indiciala stationara, timpul de crestere , durata procesului
tranzitoriu, suprareglarea, amortizarea, banda de trecere, frecventa de rezonanta,
marginea de faza si marginea de amplificare).

15
2.1.1.Analiza R4. Eliminarea blocarii. Eliminarea conflictelor structurale. Cicluri repetitive.
• reteaua Petri este marginita daca numarul marcilor din fiecare pozitie este marginit.Intr-o
anumita pozitie, numarul marcilor poate creste la infinit:
• performanta de marginire este echivalenta cu performanta de stabilitate de la sistemele
continue;
• pentru ca o retea Petri sa fie sigura, ea trebuie sa fie marginita, iar numarul marcilor din
orice pozitie sa fie cel mult unu;
• aceasta conditie este respectata in cazul retelei noastre , deci reteaua este marginita si
sigura;
• eliminarea blocarii : pct 1.1;
• eliminarea conflictelor structurale efective s-a realizat la pct. 1.1;
• cicluri repetitive :
1) L1,L2,L4,L1
2) L1,L3,L4,L1

2.1.2. Ecuatii logice cu implementarea APL si contacte si relatii economice.


Pentru bitii activi initial avem urmatoarea formula :

xit+ = fit + gitxit + it (pt. etapele active initial)
Pentru bitii inactivi initial avem urmatoarea formula :

xit+ = (fit + gitxit) i (pt.etapele inactive initial)

fit = conditia de activare a locatiei ;

git = conditia de dezactivare a locatiei ;

i = 0,1,2,3,4

Codificarea etapelor in cod distributiv :

x0 x1 x2 x3 x4

L0 1 0 0 0 0

L1 0 1 0 0 0

L2 0 0 1 0 0

L3 0 0 0 1 0

L4 0 0 0 0 1

16
Stabilirea ecuatiei logice pentru bitii de stare:

L1 → x 0 t :

S0t = x3tft

r0t = p1p2 + p2p1x0t+ = x3tft + (p1p2 + p2p1)x0t + it

L2 → x 1 t :

S1t = x0tp1p2

r1t = of + fo

x1t+ = [x0tp1p2 + (of +fo)x1t]it

f1t g1t

L3 → x 2 t :

S2t = x0tp2p1

r2t = of + fo

x2t+ = [ x0tp2p1 + (of + fo)x2t ] it

L4 → x 3 t :

S3t = x2tof + x1tof

r3t = kt

x3t+ = [(x2tof + x1tof) + ktx3t]it = [(x2t + x1t)of + ktx3t]it

L5 → x 4 t :

S4t = x1tfo + x2tfo

r4t = b

x4t+ = [x1tfo + x2fo + bx4t]it

17
Scrierea ecuatiilor pentru implementarea cu APL si cu contacte si relee.
xnt+∆ = knt
xnt = knt
Rezulta :
k0 = k3tft + (p1p2 + p2p1)k0t + it

k1 = [k0tp1p2 + (of + fo) k1t]it

k2 = [k0tp2p1 + (of + fo)k2t]it

k3= [(k2t of + k1t of ) + kt k3t] it =[(k2t + k1t )of + kt k3t] it

k4= [k1t fo + k2t fo + b k4t] it

2.2 Sinteza perturbatiei (temperaturii exterioare)


18
• sinteza perturbatiei este reprezentata sub forma grafica;
reprezentarea grafica s-a realizat cu ajutorul programului Foursynt. Mai jos este
dat tabelul cu coeficientii seriei Fourier pentru sinteza perturbatiei p(t), pentru
N=22 ;
0 1 2 3 4 5 6 7
Ck 1
Sk -1

Sinteza semnalului periodic se poate face si cu relatia :


inf
p( t ) = C0 + ∑[ Ck cos kω0t + S k sin kω0t ]
k =1

Reprezentarea grafica este prezentata mai jos :

19
2.3 Identificarea instalatie si modelor

2.3.1. Identificarea prin metoda Streje – Larionescu

TA = TM = 0.296 ms = 2960s = 0.822h ;

TB = 0.333 ms = 3330 s = 0.925 h;

TC = 1.185 ms = 11850 s =3.291 h

∆U e1 1  0C 
k f = lim = = 0,312  
f →∞ ∆U 1 3.2
i V 

 N  22  TC
∆U i1 = 1 +  = 1 +  = 3.2V n=4⇒ = 4.46
 10   10  Tf

TC
Tf = = 11850
4.46 = 2657 s = 0.738 h
4.46

 −
t −TM
 ( t − TM ) ( t − TM ) 2 ( t − TM ) 
n −1

∆U ( t − TM ) = ∆U ( t − TM ) k f 1 − e f 1 +
T
1 1
+ + ... + 
e i
 
 1!T f 2!T f
2
( n − 1)!T f
n −1 


Functia de transfer este :

e − sTM e −0.925 s
G( s ) = k f = 0.312
(1 + T f s ) n (1 + 0.265 s ) 4
2.3.2. Identificarea prin metoda Kupfmuller
 −
t −TM

∆U e1 (t −TM ) = ∆U i1 (t −TM )k f 1 −e T f 

 

TM = TA + TB = 0,296 + 0,333 = 0,629 ms = 6290 s =1.747 h

Tf = Tc = 1,185 ms = 11850 s = 3.291h

n=4

∆ Uc1 = 10C
 N  22 
∆U i1 = 1 +  = 1 +  = 3.2 V
 10   10 

∆U e1 1  0C 
k f = lim = = 0,312  
f →∞ ∆U 1 3. 2
i V 

20
 −
t −6290

∆U e1 (t −TM ) = ∆U i1 (t −TM )0,312 1 −e
11850

 

Functia de transfer este :


e −TM s e −1.747 ⋅s
G ( s ) = 0.312 = 0.312
1 +Tf s 1 + 3.291 ⋅ s

21
Indentificarea experimentala a sistemelor prin metoda STREJE – LARIONESCU
TC Step Response
Ue(t) 1

0.9

0.8

0.7

0.6
2.6. Calculul performantelor C.T.
Response Magnitude

22

2.6.1.0.5
Varianta aproximativa, manuala.

0.4

0.3

0.2

0.1
Time (Sec)
A
0 B 1
TB 2 3 4 5 6
TA X104 T

h 1 2 3 4 5 6
TA = 0.296 x104 = 2960 [sec]
1 2.7 3 4.46 5.2 5.7
TB = 0.333 x104 = 3330 [sec] TK = TA ; n = Round (10 TB +1) = Round (2.81 + 1) = 4
TC = 1.185 x104 = 11850 [sec] TC

22
2.4 Calculul robinetului

2.4.1 Schema tehnologica de conexiune a robinetului ;

2.4.2 Metoda Danfoss on-line .

23
24
25
26
27
28
29
2.4.3 Metoda Danfoss off-line

U.M. Heating ΔHW


Q m3/h 5,5 7,33
ΔPsupply kPa 122 122
ΔPsys kPa 58,33 73,33
ΔPv kPa 63,67 48,67

ΔPsupply = ΔPv + ΔPsys

ΔPv = ΔPsupply – ΔPsys

30
31
32
33
34
Selection results for motorized valves

Characteristic valve parameters:


Type and nom. diameter;VM 2 25
Valve code no.;065B2017
Connection type of the valve;ext. thread
Spindle travel [mm];5.0
Control characteristic;split
Control range;1:50
Leakage [%] Kvs;0.05
Nominal pressure [bar];25
Max. differential pressure [bar];16.0
kvs factor [m3/h];6.3
Max. medium temperature [°C];150

Selection parameters for the valve:


Calc. authority of fully open valve;0.57
Calc. diff. pressure at fully open valve [bar];0.76
Flow velocity of the medium [m/s];3.1
Assumed flow volume [m3/h];5.50

Remarks for the valve:


Material of valve body: gunmetal.
Spare parts: stuffing box and gland ring (065B2070).
Additional connection set with welded nipples / ext. threaded nipples: 003N5092 / 003N5072.

Selection parameters for the actuator:


Type of actuator;AMV 10
Code number;082G3002
Control type;3-point
Supply voltage [V];24
Power consumption [VA];2.2
Power output [N];300
Speed operation [s/mm];14.0
Spindle travel [mm];5.0
Enclosure IP;54
Ambient temperature [°C];0 ~ 55

Remarks for the actuator:


Built-in torque protection and position indication. Built-in manual operation.
Not allowed: Mounting with the connection upwards.

35
Selection results for valves

Characteristic parameters:
Type and nom. diameter;VM 2 25
Valve code no.;065B2017
Connection type of the valve;ext. thread
Spindle travel [mm];5.0
Control characteristic;split
Control range;1:50
Leakage [%] Kvs;0.05
Nominal pressure [bar];25
Max. differential pressure [bar];12.0
kvs factor [m3/h];6.3
Max. medium temperature [°C];150

Selection parameters:
Calc. authority of fully open valve;0.57
Calc. diff. pressure at fully open valve [bar];0.76
Flow velocity of the medium [m/s];3.1
Assumed flow volume: [m3/h];5.50

Remarks:
Material of valve body: gunmetal.
Spare parts: stuffing box and gland ring (065B2070).
Additional connection set with welded nipples / ext. threaded nipples: 003N5092 / 003N5072.

36
Selection results for valves

Characteristic parameters:
Type and nom. diameter;VM 2 32
Valve code no.;065B2018
Connection type of the valve;ext. thread
Spindle travel [mm];7.0
Control characteristic;split
Control range;1:50
Leakage [%] Kvs;0.05
Nominal pressure [bar];25
Max. differential pressure [bar];12.0
kvs factor [m3/h];10.0
Max. medium temperature [°C];150

Selection parameters:
Calc. authority of fully open valve;0.42
Calc. diff. pressure at fully open valve [bar];0.54
Flow velocity of the medium [m/s];2.5
Assumed flow volume: [m3/h];7.33

Remarks:
Material of valve body: gunmetal.
Spare parts: stuffing box and gland ring (065B2070).
Additional connection set with welded nipples / ext. threaded nipples: 003N5093 / 003N5073.

37
Selection results for motorized valves

Characteristic valve parameters:


Type and nom. diameter;VM 2 32
Valve code no.;065B2018
Connection type of the valve;ext. thread
Spindle travel [mm];7.0
Control characteristic;split
Control range;1:50
Leakage [%] Kvs;0.05
Nominal pressure [bar];25
Max. differential pressure [bar];16.0
kvs factor [m3/h];10.0
Max. medium temperature [°C];150

Selection parameters for the valve:


Calc. authority of fully open valve;0.42
Calc. diff. pressure at fully open valve [bar];0.54
Flow velocity of the medium [m/s];2.5
Assumed flow volume [m3/h];7.33

Remarks for the valve:


Material of valve body: gunmetal.
Spare parts: stuffing box and gland ring (065B2070).
Additional connection set with welded nipples / ext. threaded nipples: 003N5093 / 003N5073.

Selection parameters for the actuator:


Type of actuator;AMV 20
Code number;082G3008
Control type;3-point
Supply voltage [V];24
Power consumption [VA];2.2
Power output [N];450
Speed operation [s/mm];15.0
Spindle travel [mm];10.0
Enclosure IP;54
Ambient temperature [°C];0 ~ 55

Remarks for the actuator:


Built-in torque protection and position indication. Built-in manual operation.
Not allowed: Mounting with the connection upwards.

38
System diagrams for motorized valves

39
System diagrams for temperature controllers

40
2.5 Calculul compensatorului erorii de tip P (program Control Kit)

2.5.1 Regulator tip P ( metoda Ziegler-Nichols )

k1 kc P.M. G.M. y1st e1st σ ζ To Ttr I.S.E.


1 6,31 180 53,75 0,72 0,27 70,92 0,20 3 30 17,495
5 6 3 6 6

41
SORIN LARIONESCU - Control system design

42
43
44
45
46
2.5.2 Regulator tip P I ( metoda Ziegler-Nichols )

k1 kc P.M. G.M. y1st e1st σ ζ To Ttr I.S.E.


1/s 0,03 17,33 1,391 1 0,01 21,34 0,44 8 16 6,084
4 8 1

47
48
49
50
51
2.5.3 Regulator tip P.I.D. ( metoda Ziegler-Nichols )

Close loop

Σ = 50%
kTlim = 1,04
Tlim = 3,442 sec
Ti = 2,104 sec
Td = 0,42 sec
k1 = k T ( 1 +1/Ti·s + T d·s ) = 1,231 ( 1 + 0,42·s + ½,104·s )

Open loop

kfix = 3,219
Tm = 0,841 sec
Tfix = 2,224
kf = e-0,841·s/2,224·s+1

52
53
54
2.6. Calculul performantelor C.T.

2.6.1. Varianta aproximativa, manuala.

1. Functia de transfer a instalatiei neautomatizate ;

Modelul Kupfmuller, din raspunsul indicial

TM = TA + TB = 2960 + 3330 = 6290 s = 1.747 h

Tf = Tc = 3.291h

∆U e1 1  0C 
k f = lim = = 0,312  
f →∞ ∆U 1 3.2
i V 

e −TM ⋅s e −1.747 ⋅s
G( s ) = k f = 0.312
1 +Tf ⋅ s 1 + 3.291 ⋅ s

2. Functia de transfer a compensatorului erorii de tip P (proportional):

1 Tf 1 3.291 V 
k ( s) = k f = = = 6.037  0 
k f Tm 0.312 1.747  C

3. Functia de transfer a instalatiei automatizate:

ω n2 Y ( s)
G ( s ) = k 0 e −Tms =
s + 2ξ ωn s + ω n R ( s )
2 2

kr k f 6.037 ⋅ 0.312
k0 = = = 0.653
1 + kr k f 1 + 6.037 ⋅ 0,312

1 + kr k f 1 + 6.037 ⋅ 0.312
ωn ≅ 2 =2 = 1.416
T f Tm 3.291 ⋅1.747
55
Tm + T f 1.747 + 3.291
2ξ ωn = = = 1.038
T f Tm 3.291 ⋅1.474

2.005 e −1.747 s
H ( s ) = 0,653 e −1.747 ⋅s = 1 . 309
s 2 +1.038 s + 2,005 s 2 +1.038 s + 2.005

4) Performantele din raspunsul indicial.

Y 1 ( s ) = G( s )
1 L−1
s


→Y 1 (t ) = k 0 u 1 (1 − Tm ) 1 −

e −ξ ωnt
1 −ξ 2
[( ) ] 

cos ωn 1 − ξ 2 ⋅ t − ϕ 

 

1.038 1.038
2ξ ωn = 1.038 ⇒ ξ = = = 0.366
2ωn 2 ⋅1.416

ξ 0.366
⇒ϕ = arctg = arctg = arctg 0.3932 = 0.374 [ rad ]
1 −ξ 2
1 − 0.366 2

 e −0.519 t 
Y 1 (t ) = 0.653 u 1 ( t −1,474 ) 1 − cos (1.226 t − 0.374 ) 
 0.9306 

56
2.6.2 Varianta care foloseste Control Kit

Performantele C.T. s-au determinat folosind Control Kit , la paragrafele


2.5.1 , 2.5.2 , 2.5.3

57
3 PROIECTUL CONSTRUCTIV
3.1 Scheme desfasurate electrice

• Mai jos sunt prezentate schemele de implementare cu circuite si


relee pentru ecuatiile de la paragraful `Scrierea ecuatiilor pentru
implementarea cu APL si cu contacte si relee` :

Contactorul K0 Contatorul K1

k1 k8 k0 k0 k1

k0 k0 p3 0

a kt p1 p1 p1 f

p2 p2

k0 k1

Contatorul K2 Contactorul K3

I I

k1 k2 k1 k 2 k3

p2 0

p1 f 0 0 kt

k2 k3

Contactorul K4

k1 k 2 kt
58
f f a

k4

3.2. Program APL

• acest program a fost realizat pentru bitul K0 ; pentru restul biţilor , programul realizîndu-se
analog :

000 L I 0,4
001 = M 0,4
002 L I 0,10
003 = M 0,10
004 L I 0,3
005 = M 0,3
006 L I 0,5
007 = M 0,5
008 L I 0,0
009 = M 0,0
010 L I 0,6
011 = M 0,6
012 L I 0,7
013 = M 0,7
014 L I 0,11
015 = M 0,11
016 L M 0,4
017 A M 0,10
018 O M 0,3
019 A M 0,5
020 O M 0,0
021 AN M 0,0
022 AN M 0,6
023 A M 0,7
024 ON M 0,0
025 AN M 0,7
026 A M 0,6
027 O M 0,11
028 = M 0,12
029 L M 0,12
030 = Q 0,0

59
CAPITOLUL 4 : Anexe

Documentatia tehnica

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Lista de preturi

Co
de Product Category Product Type Price in
Number Euro

087B1120 Electronic controller ECL COME 390,3


ORT 200
087B1164 Outdoor temperature ESM-10 37,1
sensor
084N1050 Flow temperature ESMU 100 81,9
sensor,DHW
065F2033 Control valve, VMA 80,1
DHW(valve)
013U8008 Control valve, RAVI 72
DHW(actuator)
003N2026 Differential/pressure/plan AVP 236,8
controller
065F2113 Control valve, VS2 60,6
heating(valve)
082G3001 Control valve, AMV10 255,4
heating(actuator)
087B1165 Flow temperature sensor, ESM-11 37,1
heating
087B1164 Room temperature ESM-10 37,1
sensor
087B1165 Retain temperature ESM-11 37,1
sensor, heating

86