Sunteți pe pagina 1din 234

Automatizarea instalaiilor pentru construcii

Suport de curs

Index alfabetic
Acionare ...............................................................................................................103
Adaptor pneumatic ..................................................................................................14
Ajutaj-clapet ...........................................................................................14,38,39,41
Amplificator de putere..............................................................................39,40,41,42
Amplificator magnetic........................................................................................63,66
Amplificator ..............................................................................38,39,40,41,42,63,66
Ascensor ....................................................................................110,112,113,115,116
Automat.....................................................................................................................5
Automatizare ...........................................................................................................32
Autotransformator ...........................................................................................64,102
Baterie condensatoare.........................................................................................58,99
Bimetal ....................................................................................................................11
Bloc de derivare .................................................................................................44,48
Bobin .....................................................................................................................63
Came........................................................................................................................27
Caracteristic ...........................................................................................................31
Cazan.....................................................................................................................144
Central termic ............................................................................69,70,117,118,146
Circuit de sonerie ....................................................................................................97
Circuit RC ...............................................................................................................33
Circuit RLC .............................................................................................................99
Clapet de reglare....................................................................................................26
Clasificare.............................................................................................................7,31
Comand automat ...........................................................................................61,106
Comand centralizat ..............................................................................................69
Comparator...............................................................................................13,18,20,47
Compensator............................................................................................................43
Condensator..............................................................................................28,95,96,99
Conexiune ...............................................................................................................34
Contact ....................................................................................................................20
Contactor ............................................................................................................21,99
Convertor............................................................................................................17,46
Curent alternativ....................................................................................................111
Curent capacitiv.......................................................................................................99
Curent-presiune .......................................................................................................17
-213-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

Curgere fluid ...........................................................................................................11


Derivare...................................................................................................................44
Diagrama de funcionare ....................................................................................15,18
Diagramele de contacte ...........................................................................................89
Distribuitor mecanic cu came..................................................................................27
Electromagnet..........................................................................................................24
Element de execuie.......................................................................................25,42,49
Factor de putere..................................................................................................58,99
Fenomenul termoelectricitii..................................................................................11
Grup receptor...........................................................................................................59
Heron.........................................................................................................................5
Hidrofor..............................................................................................................73,74
Identiti de transfigurare ........................................................................................37
Iluminat exterior......................................................................................................61
nregistrator compensator automat ..........................................................................25
ntreruptor.........................................................................................................21,95
Limitator................................................................................................................110
Manometru cu contacte ...........................................................................................73
MAR........................................................................................................................24
Marcare borne ....................................................................................................50,53
Marcare mixt ....................................................................................................52,54
Marcare noduri ........................................................................................................51
Msurare de zero .....................................................................................................16
MEA ........................................................................................................101,102,111
Mecanism de ceasornic ...........................................................................................28
Miliampermetru regulator ........................................................................78,87,91,93
Modul grup termic VIADRUS G90 ......................................................................145
Motor asincron ................................................................................66,67,23,107,109
Motor de curent continuu ..............................................................................23,34,35
Motor sincron ..........................................................................................................67
Motor...................................................................................................23,69,29,68,96
Nivel .....................................................................................................................6,16
Oscilator .................................................................................................................99
Piston cu dublu efect i poziioner ..........................................................................49
Pomp.......................................................................................................56,57,71,72
Pornire MEA ...........................................................................................102,104,111
Pornire ...........................................................................67,100,102,101,106,107,109
Presostat ..................................................................................................................70
Principiu ..................................................................................................................11
Principiu ..........................................................................8,11,12,13,16,50,51,52,108
Punte Wheatstone....................................................................................................18
Punte........................................................................................................................15
Redresor trifazat ......................................................................................................22
-214-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

Reglare automat...............................................................................................5,6,99
Reglare debit ...............................................................................................87,88,151
Reglare nivel ......................................................................................................16,82
Reglare presiune...........................................................................76,77,78,80,81,151
Reglare temperatur ................................................................................................92
Regulator pneumatic ...............................................................................................47
Regulator .........................................................................................14,38,94,108,144
Relee...............................................................................................19,27,20,21,28,29
Reostat de pornire..................................................................................................106
Rezisten de descrcare..........................................................................................96
Robinet de reglare ..............................................................................................30,42
Robinet de secionare ..............................................................................................25
Robinet ..................................................................................................................144
RRAE .................................................................................................................23,24
Ruptor......................................................................................................................21
Sarcin termic ......................................................................................................144
Schem bloc .............................................................................................23,31,35,36
Schem comand...........................................56,57,60,99,105,110, 112,114,115,116
Schem conexiuni ..................................................................................53,54,55,144
Schem de acionare electric ...............................................................................100
Schem de conectare .....................................................................................60,95,96
Schem de msurare..............................................................................................144
Schem de montare ...............................................................................................144
Schem funcional .......................................................................................25,45,48
Schem monofilar..................................................................................................99
Schem tehnologic..........................................33,69,75,79,83,84,85,86,89,91,93,94
Selector pas cu pas ..................................................................................................29
Semnalizare optic i acustic ............................................................................97,98
Semne convenionale.................................................................................................1
Servomotor cu piston ..............................................................................................44
Servomotor hidraulic...............................................................................................26
Servomotor pneumatic .......................................................................................17,42
Simbol ................................................................................................................29,33
Sistem automat ................................................................................................5,31,36
Staie de pompare ....................................................................................................32
Stea-triunghi ..............................................................................................65,104,108
Surs de lumin .......................................................................................................60
Termometru manometric .........................................................................................92
Termorezisten ..................................................................................................10,91
Tiristor................................................................................................................22,65
Traductor analizator pentru lichide ...........................................................................9
Traductor capacitiv ..............................................................................................8,15
Traductor cu plutitor................................................................................................12
-215-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

Traductor cu SELSIN................................................................................................8
Traductor de debit ..............................................................................................11,12
Traductor de deplasare .........................................................................................8,13
Traductor de factor de putere ..................................................................................58
Traductor de presiune..............................................................................................11
Traductor de temperatur ........................................................................................45
Traductor de umiditate .........................................................................................9,10
Traductor hidraulic..................................................................................................12
Traductor inductiv ............................................................................................15,144
Traductor piezoelectric............................................................................................12
Traductor pneumatic ..........................................................................................13,44
Traductor rezistiv ...................................................................................................8,9
Traductor termomanometric....................................................................................10
Traductor varmetric.................................................................................................96
Traductorul rotametric.............................................................................................85

-216-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

Cuprins
1. Suport grafic:
1.1. Semne convenionale ...............................................................................1
1.2. Automatul lui Heron................................................................................5
1.3. Structura unui sistem automat..................................................................5
1.4. Locul regulatorului automat n sistemul de reglare automat ..................5
1.5. Sistem de reglare automat astatic pentru nivel.........................................6
1.6. Sistem de reglare automat static pentru nivel...........................................6
1.7. Traductoare. Clasificare...........................................................................7
1.8. Principiul traductoarelor rezistive............................................................8
1.9. Principiul traductorului cu SELSIN.........................................................8
1.10. Principiul traductorului de deplasare electromagnetic .............................8
1.11. Principiul traductorului capacitiv.............................................................8
1.12. Traductor de umiditate psihrometric........................................................9
1.13. Traductor analizor pentru lichide.............................................................9
1.14. Traductor rezistiv protejat contra atmosferei exterioare...........................9
1.15. Traductoare termomanometrice .............................................................10
1.16. Traductor de umiditate...........................................................................10
1.17. Termorezistena .....................................................................................10
1.18. Traductor de umiditate cu clorur de litiu..............................................10
1.19. Exemple de traductoare de presiune ......................................................11
1.20. Principiul de funcionare al bimetalului.................................................11
1.21. Traductor de debit n sistem manometric diferenial..............................11
1.22. Curgerea fluidului prin tuburi cu seciune variabil ..............................11
1.23. Principiul de aplicare a fenomenului termoelectricitii ........................11
1.24. Traductoare cu plutitor ..........................................................................12
1.25. Principiul traductorului hidraulic...........................................................12
1.26. Traductor electromagnetic de debit........................................................12
1.27. Principiul traductorului piezoelectric.....................................................12
1.28. Principiul traductorului pneumatic ........................................................13
1.29. Traductor de deplasare n montajul punii de curent alternativ..............13
1.30. Comparator cu prghie ..........................................................................13
1.31. Adaptoare pneumatice de tipul ajutaj-clapet ....................................14
1.32. Schema de principiu a regulatorului de depresiune ...............................14
1.33. Punte pentru traductoare capacitive .......................................................15
1.34. Punte pentru traductoare inductive ........................................................15
-i-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.
1.68.
1.69.
1.70.
1.71.
1.72.
1.73.
1.74.
1.75.

Principiul msurrii de zero...................................................................16


Regulator de nivel n cazane..................................................................16
Convertor curent-presiune .....................................................................17
Servomotor pneumatic cu simplu efect..................................................17
Servomotor pneumatic cu dublu efect ...................................................17
Comparator cu roi dinate .....................................................................18
Puntea Wheatstone i Diagrama de funcionare a punii ca element de
comparaie .............................................................................................18
Variaia forelor la releul electromagnetic neutru ..................................19
Releu electromagnetic neutru ................................................................19
Releu electromagnetic cu plonjor ..........................................................19
Montaj comparator pentru traductoare generatoare ...............................20
Releu diferenial ....................................................................................20
Releu optic electronic cu contacte .........................................................20
Contactoare i ruptoare ..........................................................................21
Contactoare i ruptoare cu relee.............................................................21
ntreruptor automat ..............................................................................21
Tiristor ...................................................................................................22
Redresor trifazat ....................................................................................22
Motor asincron monofazat .....................................................................23
Motor asincron bifazat...........................................................................23
Schema bloc RRAE ...............................................................................23
Motor de curent continuu cu excitaie separat......................................23
Schema electric a RRAE cu MAR trifazat...........................................24
Electromagnet cu curs lung ................................................................24
Electromagnet cu curs scurt ...............................................................24
Schema funcional a elementului mecanic de prescriere i programare25
Element execuie - electromagnet i robinet de secionare.....................25
Schema unui nregistrator compensator automat ...................................25
Clapet de reglare multipl basculant (jaluzele) ..................................26
Servomotor hidraulic rotativ pentru eforturi mari..................................26
Servomotor hidraulic cu piston fix ........................................................26
Servomotor hidraulic rotativ pentru eforturi mici ..................................26
Releul electromagnetic cu spir n scurtcircuit ......................................27
Distribuitor mecanic cu came ................................................................27
Releu polarizat.......................................................................................27
Releu de timp cu mecanism de ceasornic ..............................................28
Releu de timp cu condensator................................................................28
Selector pas cu pas.................................................................................29
Releu de timp cu motor electric .............................................................29
Simboluri pentru relee de timp ..............................................................29
Robinei de reglare cu 2 i 3 ci.............................................................30
-ii-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.76.
1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.
1.82.
1.83.
1.84.
1.85.
1.86.
1.87.
1.88.
1.89.
1.90.
1.91.
1.92.
1.93.
1.94.
1.95.
1.96.
1.97.
1.98.
1.99.
1.100.
1.101.
1.102.
1.103.
1.104.
1.105.
1.106.
1.107.
1.108.
1.109.
1.110.
1.111.

Caracteristicile unui sistem static i astatic ............................................31


Caracteristicile statice cu extrem: maxim, minim ..................................31
Clasificarea general a sistemelor automate...........................................31
Schema bloc a unui sistem automat nchis.............................................31
Automatizarea unei staii de pompare n funcie de nivelul apei dintr-un
rezervor..................................................................................................32
Simbolizarea grafic a unui sistem ........................................................33
Schema tehnologic a unui transportor cu band...................................33
Circuitul RC i schema de principiu a unui cuptor electric elemente de
tip PT .....................................................................................................33
Schema circuitului RLC i schema de principiu a unui oscilator
mecanic elemente de tip PT2 ..............................................................33
Conexiunea paralel i conexiunea cu reacie ..................................34
Scheme bloc corespunztoare ecuaiilor difereniale .............................34
Schema motorului electric de curent continuu.......................................34
Schema bloc structural a motorului electric de curent continuu...........35
Rezultatul transfigurrii schemei bloc structurale i transferul intrareieire al motorului de curent continuu ...................................................35
Schema bloc restrns a unui sistem automat nchis i a unui sistem
automat combinat ..................................................................................36
Schema bloc a unui sistem automat neliniar i a unui sistem automat cu
eantioane ..............................................................................................36
Identiti de transfigurare.......................................................................37
Echipajul mobil al regulatorului pneumatic...........................................38
Amplificatorul ajutaj-clapet cu efect de ejector................................38
Amplificatorul ajutaj-clapet cu ejecie..............................................39
Amplificatorul ajutaj-clapet n montaj diferenial ............................39
Amplificator de putere cu cinci membrane............................................39
Amplificator de putere cu compensare ..................................................40
Amplificator de putere fr compensare ................................................40
Amplificator de putere cu consum intermitent.......................................41
Amplificator de putere cu rezistene de tip ajutaj-clapet ..................41
Amplificator de putere cu dou mrimi de ieire...................................42
Element de execuie pneumatic cu membran .......................................42
Servomotor pneumatic cu robinet de reglare .........................................42
Compensatoare utiliznd principiul compensrii deplasrilor ...............43
Compensatoare bazate pe principiul compensrii forelor .....................43
Schema de principiu pentru traductoare pneumatice .............................44
Bloc de derivare.....................................................................................44
Servomotor cu piston cu dublu efect cu aciune proporional ..............44
Traductor pneumatic de temperatur .....................................................45
Schema funcional a traductorului de temperatur...............................45
-iii-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.112.
1.113.
1.114.
1.115.
1.116.
1.117.
1.118.
1.119.
1.120.
1.121.
1.122.
1.123.
1.124.
1.125.
1.126.
1.127.
1.128.
1.129.
1.130.
1.131.
1.132.
1.133.
1.134.
1.135.
1.136.
1.137.
1.138.
1.139.
1.140.
1.141.
1.142.
1.143.

Convertor electropneumatic...................................................................46
Regulator pneumatic cu burdufuri n cruce ...........................................47
Comparatoare bazate pe principiul compensrii forelor .......................47
Schema funcional a blocului de derivare ............................................48
Element de execuie cu piston cu dublu efect i poziioner ...................49
Principiul marcrii bornelor pentru scheme electrice.............................50
Principiul marcrii nodurilor .................................................................51
Principiul marcrii mixte .......................................................................52
Schema conexiunilor marcarea bornelor.............................................53
Schema conexiunilor marcare mixt...................................................54
Schema conexiunilor schem .............................................................55
Sistem de comand pentru 1+1 pompe la un pu de captare ..................56
Schema pentru comanda bateriilor de condensatoare cu 3 traductoare de
factor de putere ......................................................................................58
Schema pentru comanda bateriilor de condensatoare cu un singur
traductor de factor de putere ..................................................................58
Schema electric pentru conectarea simultan la reea a trei grupuri de
receptoare ..............................................................................................59
Schem de comand pentru mai multe surse de lumin.........................60
Schema pentru comanda automat a iluminatului exterior ....................61
Schema electric pentru pornirea MEA cu rezistene n
circuitul statoric .....................................................................................62
Schema electric pentru pornirea MEA cu bobine de reactan.............63
Schema electric pentru pornirea MEA cu amplificatoare magnetice
montate n circuitul statoric ...................................................................63
Schema electric pentru pornirea MEA cu autotransformator .............64
Schema electric pentru pornirea MEA stea-triunghi ...........................65
Schema electric pentru pornirea MEA cu tiristoare ............................65
Schema electric pentru pornirea MEA n funcie de timp ...................66
Schema electric pentru pornirea MEA automat cu amplificatoare
magnetice montate n circuitul rotoric ...................................................66
Schema de principiu a funcionrii motorului asincron cu rotorul bobinat
utiliznd cascada subsincronic .............................................................67
Schema electric de for a trei motoare electrice.................................68
Schema electric de comand a trei motoare electrice ..........................68
Schema tehnologic cu aparatura de comand pentru livrarea apei calde
de consum dintr-un punct termic ...........................................................69
Schema electric pentru SRA pentru livrarea apei calde de consum
dintr-un punct termic .............................................................................70
Schema electric pentru comanda unui compresor cu un presostat ......70
Schema electric pentru funcionarea a dou pompe active i a unei
pompe de rezerv pornit manual ..........................................................71
-iv-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.144. Schema electric pentru funcionarea a dou pompe active i a unei


pompe de rezerv pornit automat .........................................................72
1.145. Schema electric pentru comanda unui compresor cu un manometru cu
contacte..................................................................................................73
1.146. Schema unei staii de hidrofor ...............................................................73
1.147. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
comand a unei staii de hidrofor...........................................................74
1.148. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
bipoziional a presiunii cu regulator tip EIX 75 ...................................75
1.149. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
tripoziional a presiunii cu miliampermetru regulator tip AR 192 ....75
1.150. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea bipoziional a presiunii cu regulator tip
EIX 75 ...................................................................................................76
1.151. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea bipoziional a presiunii cu regulator tip
EIX 75 ...................................................................................................77
1.152. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripoziional a presiunii cu
miliampermetru regulator tip AR 192.................................................78
1.153. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
continu a presiunii cu regulatorul tip ELC 113A ..............................79
1.154. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
tripoziional a nivelului cu nregistrator tip ELR352 ...........................79
1.155. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea continu a presiunii cu regulatorul tip ELC
113A ...................................................................................................80
1.156. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea continu a presiunii cu regulatorul tip ELC
113A ...................................................................................................81
1.157. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripoziional a nivelului cu nregistrator tip
ELR352 .................................................................................................82
1.158. Schema tehnologic cu aparatura de automatizare pentru reglarea
continu a nivelului cu regulator tip ELC 113.......................................83
1.159. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
tripoziional a debitului cu indicator sau cu nregistrator electronic.....83
1.160. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
bipoziional a debitului cu regulator ELX 75.......................................84
1.161. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
tripoziional a debitului cu miliampermetru regulator AR 192 ............84
-v-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.162. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea


continu a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar
diafragma de msurare...........................................................................85
1.163. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
continu a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar
traductorul rotametric ............................................................................85
1.164. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
continu a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar
detectorul electromagnet de debit ..........................................................86
1.165. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
tripoziional a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip
TMC ......................................................................................................86
1.166. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripoziional a debitului cu
miliampermetru regulator AR192..........................................................87
1.167. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea continu a debitului cu regulator tip ELC
cu detector electromagnetic de debit......................................................88
1.168. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripoziional a debitului cu indicator sau
nregistrator electronic ...........................................................................88
1.169. Schema tehnologic cu aparatur de automatizare pentru reglarea
tripoziional a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip
TMC ......................................................................................................89
1.170. Diagramele de contacte ale TIC 1 i TIC 2 aferente schemei tehnologice
cu aparatura de automatizare .................................................................89
1.171. Schema tehnologic cu aparatura de automatizare pentru reglarea
tripoziional a temperaturii cu logometru regulator LR192..................89
1.172. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripoziional a temperaturii
cu termometru manometric cu contacte tip TMC ..................................90
1.173. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru montajul termorezistenei cu trei fire.....................91
1.174. Schema electric pentru reglarea tripoziional a
temperaturii cu sau fr nregistratoare electronice................................91
1.175. Schema tehnologic cu aparatura de automatizare pentru reglarea
tripoziional a temperaturii cu miliampermetru regulator AR 192 .......91
1.176. Schema electric corespunztoare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripoziional a temperaturii cu termometru
manometric cu contacte tip TMC ..........................................................92
1.177. Schema electric pentru reglarea tripoziional a temperaturii cu
miliampermetru regulator AR 192.........................................................93
-vi-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.178. Schema tehnologic cu aparatura de automatizare pentru reglarea liniar


a temperaturii cu regulator direct de temperatur tip RDT ....................93
1.179. Schema tehnologic cu aparatura de automatizare pentru reglarea
continu a temperaturii cu regulator tip ELC.........................................94
1.180. Schema electric pentru reglarea cu regulator tip RPT .........................94
1.181. Schema electric pentru reglarea continu a temperaturii cu
regulator tip ELC ...................................................................................94
1.182. Schema de conectare a condensatoarelor de joas tensiune cu
ntreruptor independent........................................................................95
1.183. Schema de conectare a condensatoarelor de joas tensiune cu
ntreruptor comun pentru baterie i receptor ........................................95
1.184. Schema de conectare n trepte a bateriilor de condensatoare comandate
de la distan prin butoane .....................................................................95
1.185. Schema de conectare n trepte a bateriilor de condensatoare comandate
automat prin traductor varmetric............................................................96
1.186. Descrcarea condensatoarelor prin nfurrile unui motor electric ......96
1.187. Montarea rezistenelor de descrcare .....................................................96
1.188. Sistem simplu de semnalizare optic i acustic pentru hoteluri mici....97
1.189. Schema unui circuit de sonerie de la locuina de tip vil cu 4
apartamente, cu apel la intrarea n apartament.......................................97
1.190. Sistem de semnalizare optic i acustic la un hotel ..............................98
1.191. Sistem de semnalizare optic i acustic la un spital .............................98
1.192. Schema monofilar pentru reglarea automat a factorului de putere .....99
1.193. Contactor cureni capacitivi ...................................................................99
1.194. Schem comand baterii condensatoare.................................................99
1.195. Schem de acionare electric..............................................................100
1.196. Schema de principiu a pornirii automatizate reversibile ......................100
1.197. Pornire n funcie de curent n 2 trepte ................................................101
1.198. Schema principial de pornire n funcie de timp a MEA....................101
1.199. Pornire MEA cu ajutorul unor bobine de inducie sau rezistoare ........102
1.200. Pornire cu autotransformatorul ............................................................102
1.201. Schema electric pentru comanda acionrii........................................103
1.202. Pornire MEA cu rotor n scurtcircuit ...................................................104
1.203. Pornire MEA cu stea-triunghi..............................................................104
1.204. Schema cu comand indirect..............................................................105
1.205. Pornire cu reostat .................................................................................106
1.206. Reostat de pornire................................................................................106
1.207. Schema principial a sistemului de comand automat a pornirii n
funcie de viteza mainii ......................................................................106
1.208. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin conectare direct .......107
1.209. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin reactor .......................107
-vii-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

1.210. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin rezistene montate n


circuitul statoric ...................................................................................107
1.211. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin comutator
stea-triunghi.........................................................................................108
1.212. Principiul reglajului prin schimbarea numrului de perechi de poli ....108
1.213. Pornirea motoarelor asincrone n colivie prin autotransformator.........109
1.214. Schem comand prin butoane la un ascensor.....................................110
1.215. Limitator de curs ................................................................................110
1.216. Limitatoare de suprasarcin .................................................................110
1.217. Pornire MEA cu rotor bobinat .............................................................111
1.218. Schema pentru curent alternativ ..........................................................111
1.219. Schema de comand cu nsoitor permanent, ascensor cu o vitez,
comand pe manet .............................................................................112
1.220. Schema de for ascensor cu dou viteze, motor cu dubl nfurare ..113
1.221. Schema de comand universal - nregistrarea i memoria comenzilor n
cod binar ..............................................................................................114
1.222. Schema de comand universal - selectarea sensului de mers n cod
binar.....................................................................................................114
1.223. Schema de comand universal - ascensor cu dou viteze cu ui
automate ..............................................................................................115
1.224. Schem de comand cu nsoitor permanent ascensor cu dou viteze,
comanda pe butoane ............................................................................116
1.225. Legend scheme centrale termice ........................................................117
1.226. Scheme tehnologice i de automatizare pentru centrale termice ..........118
1.227. Schem de principiu a regulatorului de nivel RN cu 2 impulsuri, cu
regulator diferenial RD .......................................................................144
1.228. Schem de principiu a regulatorului de nivel cu impulsuri..................144
1.229. Schem de principiu a regulatorului de nivel cu 2 impulsuri...............144
1.230. Schema de principiu a regulatorului de nivel cu un singur impuls ......144
1.231. Schema de msurare a sarcinii termice a unui cazan ...........................144
1.232. Schema de montare a unui robinet pe o conduct................................144
1.233. Schema conexiuni a traductorului inductiv cu plonjor nedivizat .........144
1.234. Modul grup termic VIADRUS G90/10-48000/680000kcal/h .............145
1.235. Modul grup termic VIADRUS G90/12-57000/82000kcal/h ...............145
1.236. Scheme centrale termice ......................................................................146
1.237. Scheme de principiu pentru regulatoare directe de presiune/debit.......151
2. Dicionar tehnic .................................................................................................157
3. Index alfabetic ...................................................................................................213
3. Bibliografie........................................................................................................217

-viii-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

DICIONAR TEHNIC

- 157 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

abatere

- diferena ntre valoarea x a unei mrimi (prescrise) i o valoare de


referin (de reacie) xr, x=x-xr, ntr-un sistem reglare automat.

abatere medie
ptratic

- media ptratelor abaterilor valorilor xi rezultate din N experimente


asupra unei mrimi x, n raport cu o valoare de referin xr

M[x - xr ] 2 =

1
N

N -1

!( x - x
i

2
).

i=0

Dac mrimea considerat reprezint un proces aleator x(t) i ca


referin se alege valoarea medie, atunci abaterea medie ptratic
reprezint dispersia procesului aleator.
achiziie de
date

- proces sau metod de obinere a informaiilor, ntr-o form


corespunztoare modului de prelucrare ulterioar, despre procesul
condus.

acordare

- operaie de alegere a valorilor optime ale parametrilor care intervin


ntr-o lege de reglare n vederea obinerii unor performane ale
sistemului de reglare n conformitate cu un criteriu de performan
ales. In cazul legii de reglare tipizate PID, acordarea regulatorului
const n alegerea valorilor optime pentru cei 3 parametri KR, Ti, Td.
Acordarea optim a regulatoarelor se face pe baza caracteristicilor
instalaiilor tehnologice, respectiv pe baza informaiilor obinute
prin intermediul rspunsului acesteia la un semnal treapt.

- 158 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

acionare

- funcie a elementului de execuie exercitat asupra instalaiei


tehnologice n scopul modificrii cantitii de material sau energie
care intervine n procesul respectiv n vederea realizrii valorii
prescrise pentru mrimea reglat. Dup natura energiei utilizate,
acionrile sunt pneumatice, hidraulice, electrice. Dup tipul
modificrilor parametrilor elementelor de execuie, acionrile sunt
continue sau discrete. Sistemele de acionare realizeaz o conversie
a unei energii n energie mecanic. In raport de modul n care se
controleaz unul sau mai muli parametri asociai elementului de
execuie, acionrile pot fi de poziie, unghi, turaie. Acionrile
electrice automatizate realizeaz pornirea, frnarea i reglarea
turaiei motoarelor electrice dup anumite legi, putnd menine n
anumite limite i tolerane diferite mrimi electrice i mecanice
(limitri de curent, de cuplu, etc). Prin aceste limitri se asigur
protejarea instalaiei (de ex. a motorului i transmisiei mecanice)
mpotriva unor solicitri de natur mecanic (cuplu, acceleraie),
termic (nclzire motor), electric (i i di/dt pentru comutaia
motorului).

adaptor

- element component al aparatelor de msurat i traductoarelor, care


genereaz semnalul de ieire astfel nct s poat fi recepionat i
interpretat de utilizator. Intr-un sens mai larg, noiunea de adaptor se
refer la dispozitivele destinate s asigure compatibilitatea ntre
elementele care se interconecteaz n cadrul unui sistem, de ex.
transfomator de adaptare de nivel i de impedan.

- aer atmosferic care este supus unui proces de preparare constnd


aer preparat
(instrumental) din eliminarea impuritilor, apei, vaporilor de ap i uleiului. Aerul
preparat pentru traductoare, regulatoare i blocuri de calcul
pneumatice trebuie s aib o umiditate mai mic de 10% i
impuriti mai mici de 10-15m .

- 159 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

ajutaj-palet

- element de comand fluidic ce const din dou rezistene, dintre


care una avnd seciunea constant (ajutajul A) i alta cu seciune
variabil (ansamblul duz D - paleta obturatoare P) i o camer
interioar C. Deplasarea paletei, determinat de mrimea , modific
rezistena pneumatic i ca urmare presiunea fluidului n camera
interioar este funcie de poziia paletei fa de ajutaj (duz). Cnd
=0, paleta obtureaz complet duza i rezistena de eapare este
infinit. Ca urmare, debitul de aer Q este nul, cderea de presiune
P este nul i deci presiunea Pi-P0. Cnd crete, rezistena duzei
scade, debitul de fluid Q crete, cderea de presiune P crete, deci
presiunea de ieire (ctre utilizator) Pi va scade. Dispozitivele de tip
ajutaj-palet sunt utilizate la comanda elementelor de execuie cu
acionare proporional sau integral i la construcia convertoarelor
deplasare presiune. Amplificatoarele cu ajutaj-palet sunt elemente
de comand a presiunii n limite largi, folosind debite mici.
Dependena intrare-ieire Pi=f() n regim staionar este liniar
numai pentru o deplasare de 40-50m a paletei.
alfanumeric

- atribut al unui simbol de a aparine unei mulimi ce cuprinde


literele alfabetului unei limbi, cifrele zecimale, semnele de
punctuaie i alte simboluri speciale.

algoritm

- succesiune de operaii (de regul reprezentate ntr-o form


codificat) avnd drept scop rezolvarea unei probleme date.

algoritm PID

- algoritm de reglare conform cruia comanda u(t), aplicat


procesului este proporional cu eroarea (t) ntre mrimea de
referin r(t) i valoarea msurat y(t), ((t) = r(t) - y(t)),cu integrala
acesteia, precum i cu derivata erorii (t).
t

u(t) = K p % " (t) + K i $ " ( # )d# + K d


0

d" (t)
dt

Kp, Ki, Kd fiind constantele de acordare proporional, integral i


derivativ ale regulatorului ce implementeaz algoritmul.
- 160 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

amplidin

- main electric de curent continuu, amplificatoare, cu cmp


magnetic trasversal, funcionnd pe principiul amplificatoarelor n
cascad. Amplidina se realizeaz la puteri n gama: sute de wai
pn la cca 20 kW. Coeficientul de amplificare n putere al
amplidinei ajunge pn la ordinul zecilor de mii. Amplidina este
prevzut de obicei cu 3-4 nfurri de excitaie, care pot juca rolul
de nfurare de comparaie, de reacie pozitiv, de stabilizare sau de
comand. Amplidina este utilizat ca generator, pentru reglarea
automat a turaiei motoarelor electrice n sisteme de tip generatormotor.
amplificator

- dispozitiv prin intermediul cruia un semnal de intrare comand o


surs de putere, producnd la ieire un semnal care este o funcie de
intrare. In cazul n care semnalul de ieire l reproduce pe cel de
intrare multiplicat cu un factor de proporionalitate, ampliifcatorul se
numete liniar, iar factorul de proporionalitate reprezint
amplificarea. Amplificatoarele pot fi mecanice, electromecanice,
pneumatice, hidraulice, electronice.

amplificator
fluidic

- element activ din cadrul unui sistem pneumatic sau hidraulic, care
folosete energia extern furnizat de un fluid - gaz sau lichid , n
scopul amplificrii debitului sau presiunii semnalului de comand a
regulatoarelor sau elementelor de execuie. Amplificatoarele fluidice
sunt de tip pneumatic sau hidraulic.

- 161 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

amplificator
hidraulic

- amplificator fluidic ce utilizeaz energia unui lichid (de ex. ulei) i


furnizeaz la ieire o putere hidraulic mult mai mare dect puterea
consumat la intrare pentru comand. O clasificare a
amplificatoarelor hidraulice se poate face n funcie de: numrul de
etaje (cu 1, 2 sau 3 etaje), tipul primului etaj de amplificare (cu
ajutaj-palet, cu tub mobil, cu sertar), reacia intern (cu reacie
intern de poziie, cu reacie de for, cu reacie mecanic i cu
resoarte de centrare), modul de comand (cu comand electric,
pneumatic, hidraulic, mecanic), mrimea de ieire (cu ieire de
debit, de presiune). In figur se prezint un amplificator hidraulic cu
reacie de for. Echipamentul de interfa electrohidraulic este
realizat cu un convertor electromecanic cu magnet permanent cuplat
direct cu primul etaj de amplificare hidraulic.

- 162 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

amplificator
magnetic

- organ de execuie electric, a crui funcionare se bazeaz pe


neliniaritatea de tip saturaie a bobinelor cu miez de fier supuse n
acelai timp att unei magnetizri n curent alternativ, ct i unei
magnetizri n curent continuu. Aceasta din urm poate determina o
modificare a permeabilitii magnetice a miezului i deci i a
inductanei bobinei. Principal, un amplificator magnetic este format
din dou bobine montate pe acelai circuit magnetic: bobina de lucru
(BL) alimenteaz n curent alternativ i bobina de comand (BC).
Sarcina este notat cu Rs. Pentru a face sensibil amplificatorul
magnetic la sensul curentului de comand se folosesc mai multe
soluii: introducerea unei nfurri auxiliare de polarizare, montaj
diferenial sau montaj n punte. Amplificatoarele magnetice sunt
elemente statice, robuste, utilizate drept convertizoare de curent
continuu pentru comanda pe indus a motoarelor de curent continuu
nereversibile sau cu reversri rare, ct i pentru comanda excitaiilor
la care nu este necesar forarea micorrii curentului. Domeniul de
puteri de utilizare: pn la cca 250kW. Amplificatoarele magnetice
se folosesc i pentru reglarea turaiei motoarelor de curent alternativ
asincrone, cu inele. Convertizoarele cu amplificatoare magnetice se
utilizeaz n variant monofazat sau trifazat, avnd conectate
diodele conform schemei de saturaie (fig.c). Comanda
amplicatoarelor magnetice se face de la regulator prin intermediul
amplificatoarelor finale basculante. In acest scop, semnalele obinute
de la cele dou ieiri ale amplificatorului basculant se scad prin
aplicarea pe dou nfurri de comand ale amplificatorului
magnetic.
- 163 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

amplificator
operaional

- amplificator de curent continuu cu reacie negativ care permite


efectuarea unor operaii matematice cum sunt adunarea, scderea,
integrarea i diferenierea.
amplificator
pneumatic

- amplificator fluidic ce utilizeaz energia aerului comprimat i care


prelucreaz semnalele de comand de tip presiune sau debit,
deplasare sau for. Amplificatoarele pneumatice pot fi realizate
constructiv cu sau fr piese mobile. Un amplificator pneumatic
frecvent utilizat pentru amplificarea semnalului de eroare (ca
preamplificator) n regulatoarele pneumatice este cel de tip ajutajpalet. Pentru valori mici ale diferenei p = p1 - p2, caracteristica
static este liniar.
analogic

- denumire atribuit unor semnale de intrare, de comand, de ieire


etc. avnd variaii continue, similare cu cele ale mrimilor primare
pe care le reprezint. Prin extensie, dispozitivele, aparatele i
echipamentele care opereaz cu astfel de semnale sunt denumite
analogice. Relaiile care reprezint dependena intrare-ieire pentru
un dispozitiv analogic sunt funcii continue, care pot fi liniare sau
neliniare.

anclaare
automat a
alimentrii de
rezerv (AAR)

- sistem cuprinznd toate dispozitivele care, n cazul deconectrii


din orice cauz a alimentrii normale (de serviciu) cu energie
electric n instalaii de utilizare, distribuie i de producere a
energiei electrice, conecteaz automat alimentarea de rezerv.

- 164 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

asamblor

- sistem de programe ce translateaz un program scris n limbaj de


asamblare n cod main.

automatic

- parte a tiinelor tehnice care ncareaz teoria i practica realizrii


constructive a sistemelor de conducere, destinate eliminrii
interveniei umane n elaborarea deciziilor directe privind
funcionarea proceselor industriale.

automatizare

- aplicarea automaticii la un proces sau clas de procese specificate.


Automatizarea se impune cu necesitate n contextul dezvoltrii
rapide a complexitii proceselor industriale sub raportul preteniilor
funcionale impuse acestora, pretenii ce vizeaz cu precdre:
creterea productivitii i a calitii produselor, economisirea
materiilor prime i a energiei, creterea siguranei n funcionare,
exploatarea raional a utilajelor.

band de
proporionalitate

- procent din domeniul mrimii de intrare n regulator (t) pentru


care regulatorul de tip P determin o valoare u(t) egal cu 100% din
domeniul posibil pentru mrimea de ieire. Banda de
proporionalitate se exprim n funcie de factorul de amplificare KR
al regulatorului P. Presupunnd domenii de variaie egale la intrare
i la ieire rezult: BP = 1/KR 100 [%]. Dac domeniul de varianie
a mrimii (t) difer de cel al lui u(t), atunci banda de
proporionalitate
este
determinat
de
relaia:

BP =

100 domeniu "


[%]
%
K R domeniu u c

binar

- termen referitor la o variabil sau funcie ce poate lua valori la


mulimea de cardinal 2. De regul, mulimea valorilor este format
din elementele 0 i 1; dei abstarcte, aceste elemente sunt asociate
unor nivele de tensiune (de ex. 0V i 5V), unor stri (deschis sau
nchis) etc.

bit

- unitate de msur a informaiei, utilizat pentru reprezentarea n


form numeric a acesteia. De cele mai multe ori bitului i se
asociaz sensul de cifr binar (0 sau 1).

bloc

- grup de caractere (simboluri, locaii de memorie), care permite


ordonarea, nmagazinarea, implementarea i prelucrarea informaiei
n form discret. Administrarea memoriei pe baz de blocuri
implic alocarea unui bloc la crearea unei structuri de date.

- 165 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

burduf

- element elestic de forma unui tub cilindric, prevzut cu ondulaii


pe suprafaa lateral, utilizat n construcia aparaturii de comand i
reglare pneumatic, datorit sensibilitii mari pe care o prezint.
Burdufurile asociate cu arcuri asigur n plus condiii de liniaritate,
precizie i fidelitate.

calculator
analogic

- sistem de calcul utilizat n rezolvarea de ecuaii difereniale, n care


una din variabilele independente eseniale este timpul. Numele se
datorete faptului c pentru efectuarea calculelor se utilizeaz
dispozitive care opereaz cu mrimi avnd variaii continue
analoage cu cele modelate. In principal calculatoarele analogice sunt
construite n jurul unor module realizate cu ajutorul
amplificatoarelor
operaionale
care,
prin
configuraii
corespunztoare ale impendanelor de intrare i de reacie, se
comport ca elemente de integrare, de ntrziere, etc.

calculator
numeric

- sistem de calcul destinat soluionrii unor probleme complexe,


constnd din operaii aritmetice, logice, colectare de date, stocarea
acestora, editarea de rapoarte, etc. In toate aceste operaii se folosesc
componente numerice, iar datele, dei uneori reprezint valori
analogice, sunt prelucrate i memorate n form numeric.
Avantajele calculatorului numeric sunt: precizia teoretic orict de
mare, posibilitatea de stocare pe timp nelimitat a datelor,
independena rezultatelor de variaia n limite rezonabile a
tensiunilor de alimentare i a temperaturii mediului ambiant,
reproductibilitatea rezultatelor, posibilitatea de operare cu un volum
teoretic nelimitat de date.

calculator de
proces

- sistem de calcul folosit n conducerea proceselor industriale.


Calculatorul de proces a fost creat prin adugarea la un sistem de
calcul universal a unui sistem de interfa care adapteaz natura
semnalelor, n esen analogice, prezente n cadrul procesului
industrial condus, la cea numeric necesar funcionrii
calculatorului numeric.

capsul
pneumatic

- element elastic alctuit din dou membrane prevzute cu ondulaii,


sudate ntre ele, utilizat ca element sensibil pentru traductoarele de
presiune. Sensibilitatea capsulelor pneumatice este mai mare dect
aceea a unei singure membrane.

- 166 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

clapet

- organ destinat reglrii debitelor de fluide ce curg prin conducte


(canale) avnd seciuni mari i cderi de presiune n sistem relativ
mici; modificarea seciunii de trecere a fluidului se face fie prin
deplasarea clapetului perpendicular fa de curentul de fluid n
micare, fie prin rotirea clapetului n jurul axei sale.

clas de
precizie

- indicator prin care se exprim eroarea tolerat asupra rezultatelor


msurtorilor individuale obinute cu un aparat de msurat n
condiiile utilizrii corecte a acestuia.Clasa de precizie este un
indicator de calitate a aparatelor de msurat. De regul, clasa de
precizie are caracterul unei erori relative i se exprim procentual.

comparator
diferenial

- element tipic al structurii de sistem de reglare automat, ce


realizeaz comparaia dintre mrimea de referin i msur. Aceast
comparaie se face prin diferen, rezultnd la ieirea comparatorului
diferenial mrimea de eroare.

compensare

- operaie utilizat n cadrul echipamentelor, aparatelor i


dispozitivelor tehnice care are drept scop echilibrarea, reducerea sau
eliminarea efectelor unei anumite mrimi prin intermediul unei alte
mrimi ale crei valori pot fi controlate i cunoscute.

compensator

- dispozitiv, aparat sau echipament prin care se realizeaz operaia


de compensare. Compensatorul tehnic de curent continuu este un
aparat destinat msurrilor de nalt precizie, prin metoda de
compensare a tensiunii de msurat cu o tensiune etalon.
Compensatorul automat este un echipament de msurare n cadrul
cruia operaia de compensare se efectueaz automat prin
intermediul unui sistem de urmrire.

comutator
analogic

- dispozitiv necesar pentru asigurarea conectrii conform unor


configuraii date ntre m intrri analogice i n ieiri analogice. Cazul
n=1 caracterizeaz multiplexorul analogic, ntlnit n sistemul
intrrilor analogice, n care m canale analogice de intrare folosesc n
comun un singur convertor analog-numeric. Cazul m=1
caracterizeaz demultiplexorul analogic, utilizat n acele sisteme ale
ieirilor analogice n care cele n ieiri necesit un singur convertor
numeric analogic.

- 167 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

conducere
ierarhizat

- metodologie de conducere a sistemelor complexe constnd din


divizarea sarcinii de conducere n mai multe componente,
distribuirea acestora spre execuie unor procesoare aflate pe un
acelai nivel ierarhic (nivelul ierarhic inferior) i coordonarea
execuiei n ansamblu a sarcinii de ctre un procesor aflat la nivelul
ierarhic superior.

conducere online

- metod de conducere caracterizat de conectarea la procesul


condus (prin intermediul sistemului de interfa) a sistemului de
conducere i de funcionarea n timp real a acestuia din urm.

contactor

- dispozitiv de reglare electric discret, al crui element de acionare


este de tip electromagnetic i care realizeaz deschiderea sau
nchiderea unui circuit electric, la comenzi realizate prin contactul
unui buton sau al unui releu. Contactorul se acioneaz prin
comand local sau de la distan. Contactorul are capacitate de
rupere important i prezint o rezisten mecanic la uzur; permite
un numr mare de manevre cu o frecven de conectare ridicat.
Acionarea contactoarelor se face la tensiuni cuprinse ntre 24 i
500V curent alternativ 50Hz i ntre 24 i 220V curent continuu;
contactoarele sunt prevzute cu contacte auxiliare normal nchise i
normal deschise.

control

- ansamblu de operaii destinat garantrii nscrierii performanelor


unui produs (aparat, instalaie, dispozitiv, etc) n limitele de
toleran admise.

controlabilitate - proprietate anticauzal fundamental a unui sistem, ce descrie


posbilitile de tranziie a unei faze (x,) n faza (0,t) sub aciunea
mrimii de comand u(t). O stare x este -controlabil dac exist
t> i o funcie de comand :[,t)->u, astfel ca:
(x,) -> (0,t)
Dac orice stare x&X este -controlabil, atunci se zice c sistemul
este controlabil; condiia ca un sistem liniar variant s fie controlabil
este ca matricea de controlabilitate
t

R( # ,t) = $ (( # ,' ) B( ' ) BT ( ' ) (T ( # ,' ) d'


#

s fie pozitiv definit. In cazul sistemelor invariante, condiia de


controlabilitate se formuleaz mai simplu, fiind identic cu condiia
de accesibilitate: un sistem liniar i invariant este controlabil dac i
numai dac R = Im[B AB A2B...An-1B] = Im R = Rn, adic
rangR=dimX. Controlabilitatea definete posibilitatea rezolvrii
- 168 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

problemei de alocare prin reacie dup stare (u=Fx), deci de fapt


definete posibilitatea de conducere a unui sistem prin reacie dup
stare.
controler

- comutator cu aciune multipl, destinat s realizeze o succesiune de


modificri a conexiunilor unor circuite de reglare sau de pornire a
motoarelor (vezi figura). In poziia 1 a reostatului de pornire de tip
controler, motorul este conectat la reea cu toat rezistena n serie,
iar n poziiile de la 2 la 7 treptele de rezisten sunt scurtcircuitate
n mod progresiv. Controlerele pentru circuitele principale racordate
la cutii cu rezistene se folosesc pentru pornirea i reglarea vitezei
motoarelor electrice, pentru cureni pn la 100 A. Se deosebesc
dou tipuri: controler cu tambur i controler cu came. Controlerele
pentru circuite secundare se folosesc pentru comutarea unor puteri
mari, cu aparate de gabarit redus.
convertor
analognumeric

- element utilizat la conversia semnalelor din form analogic n


form numeric, n vederea prelucrrii ulterioare prin mijloace
numerice. Semnalele analogice de intrare ale convertoarelor analognumerice sunt n mod obinuit tensiunni continue. Semnalele de
ieire din convertoarele analog-numerice sunt cuvinte cu numrul de
bii variind, de regul, ntre 8 i 20.

convertor
numericanalog

- element utilizat la conversia semnalelor din form numeric, emise


de regul de un sistem de calcul, n form analogic (fie tensiuni
continue, fie cureni continui).

corecie

- 1 (n comanda program a mainilor-unelte), mod de comand prin


care se poate modifica un regim programat de funcionare a mainiiunelte. Corecia se poate efectua manual, de la panoul de comand,
sau automat, prin program; 2 (n sistemele de reglare automat),

- 169 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

operaie prin care se realizeaz modificarea caracteristicilor


dinamice ale unui sistem de reglare n ideea satisfacerii unor
performane dinamice i staionare aprioric impuse. Modificarea
performanelor dinamice este realizat fie prin modificarea unor
parametri ce caracterizeaz structura dat (coeficieni de amplificare,
constante de timp), fie prin modificri de structur aduse
sistemului.In funcie de locul ocupat de elementul corector n cadrul
sistemului, rezult corector serie, la care elementul corector este
cuplat serie pe calea direct, i corector paralel, n cazul n care
elementul corector este fixat pe reacia invers globale (utilizarea
unei reacii elastice) sau paralel cu unul din elementele sistemului.
cuantizare

- operaie de transformare a semnalelor, prin care se realizeaz


discretizarea lor n amplitudine, n timp sau simultan n timp i n
amplitudine.Cuantizarea n amplitudine a unui semnal x(t) asociaz
semnalului iniial o valoare ct mai apropiat xk(t), dintr-o mulime
de valori aprioric fixate xk(t), (k=0,1,..,N). Diferena ntre dou
valori succesive qk = xk+1-xk poart numele de pas de cuantizare.
Cuantizarea n timp (eantionarea) const n transformarea unui
semnal continuu x(t) n impulsuri rectangulare x*(t) care se succed la
intervale discrete de timp kT, de amplitudine x(kT) i de durat
t<<T0, unde T reprezint perioada de cuantizare n timp.

cuplaj

- dispozitiv de interconectare a elementelor componente ale unui


sistem. In raport cu caracteristicile constructive ale elementelor,
cuplajele pot fi electromagnetice, electrice, mecanice, hidraulice,
optoelectronice.

cuplaj
electromagnetic

- component al elementelor de execuie electrice caracterizat prin


constante de timp electromecanice mici, acceleraii pozitive i
negative foarte mari i posibiliti de memorare a comenzii, putnd
fi astfel utilizate n sisteme de reglare a poziiei.

cutie neagr

- noiune abstract asociat comportamentului intrare/ieire al unui


sistem dinamic necunoscut i evideniind orientabilitatea acestuia n
sensul transferului cauzal de la intrare ctre ieire.

decodificator

- dispozitiv logic combinaional folosit pentru selectarea unui


anumit circuit sau element din mai multe posibile (n), pe baza
adresei codificate (compus din m bii) a circuitului selectat.

- 170 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

defazaj

- diferena de faz dintre dou semnale electrice periodice


(sinusoidale, rectangulare, .a) de aceeai frecven. La
reprezentarea semnalelor sinusoidale prin fazori n planul complex,
defazajul se asociaz prin unghiul dintre fazori corespunztori celor
dou semnale.

demodulare

- operaie de obinere a semnalului modulator (util) dintr-un semnal


modulat n amplitudine, faz sau frecven.

demodulator

- dispozitiv ce permite obinerea semnalului util din semnalul


modulat n amplitudine, faz sau frecven. Demodulatoarele sunt
construite cu dispozitive semiconductoare, ce lucrez de obicei n
regim de comutaie.

demultiplexor

- element utilizat pentru distribuirea datelor sau a semnalelor de tact


de la o surs unic ctre o destinaie selectat prin adresa aplicat.

descrcarea
automat a
sarcinii

- sistem de ntrerupere automat a alimentrii unor consumatori (mai


puin importani), la scderea frecvenei ntr-un sistem energetic,
realiznd o reducere a deficitului de putere i restabilind ct mai
rapid egalitatea dintre puterea electric activ generat n sistem i
puterea consumat, astfel ca frecvena s revin la valoarea de
consemn sau n vecintatea acesteia (la o valoare de revenire
admisibil).

detector

- denumire utilizat uneori pentru elementul sensibil al aparatelor de


msurat i traductoarelor. In general, denot dispozitive care permit
evidenierea unei anumite mrimi utile, n condiiile n care aceasta
apare mpreun cu alte mrimi perturbatoare.

diafonie

- efect perturbator ntlnit n transmisia informaiei pe canale de


comunicaie, provenind din semnalele utile ale altor canale. Diafonia
poate fi inteligibil dac perturbaia ce o provoac este puternic
coerent, sau neinteligibil dac perturbaia este slab coerent cu
semnalul util din alte canale.

diafragm

- disc metalic cu orificiu central care se introduce n conducte n


scopul msurrii debitului de fluide. Msurarea debitului se bazeaz
pe diferena de presiune care se creaz ntre cele dou zone ale
conductei separate prin diafragm datorit reducerii (strangulrii)
seciunii de trecere a fluidului. Pentru preluarea diferenei de
presiune, la periferia conductei pe cele dou fee ale diafragmei, se
prevd prize de presiune sub forma unor camere inelare. Expresia
debitului volumetric Q n funcie de cderea de presiune p pe
- 171 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

diafragm, n cazul unui fluid necompresibil este dat de relaia:

Qv = * S c

+p
)

unde reprezint coeficientul de debit dependent de raportul ntre


seciunea orificiului diafragmei, i seciunea conductei, vscozitatea
fluidului i caracterul curgerii acestuia; Sc - seciunea de trecere a
diafragmei i - densitatea fluidului. In cazul fluidelor compresibile
n expresia precedent intervine mutiplicarea cu un coeficient de
detent prin intermediul cruia se ine seama de transformrile de
stare ale acestor fluide la trecerea prin diafragm precum i de
influena temperaturii i presiunii (statice). Prin asocierea diafragmei
cu un transformator de presiune diferenial i un extractor de
radical se obine un traductor de debit.
dinamic

- atributul asociat unui sistem care arat c variabila timp este


variabila esenial, toate mrimile sistemului fiind funcie de
aceasta.

disc codificat

- dispozitiv destinat msurrii numerice a deplasrilor unghiulare cu


aplicaii n special la poziionri de precizie n cadrul conducerii
automate a proceselor.

dispersie

- abaterea medie ptratic n raport cu valoarea medie. Pentru


procesele aleatoare gaussiene de valoare medie nul dispersia
(denumit uneori i deviaie standard) constitue unicul parametru
prin care se definete funcia de repartiie a densitii de probalitate:

p(x) =

x2
1
- 2
2
e '
' 2,

Dispersia se utilizeaz n aprecierea calitii msurtorilor, fiind


principalul indicator prin care se caracterizeaz erorile aleatoare.
dispozitiv de
comutaie

- element electric sau fluidic care permite stabilirea sau ntreruperea


unui circuit sau a unei ci de trecere a curentului sau a aerului
comprimat. Dispozitivele de comutaie pot fi cu sau fr piese n
micare. In primul caz ele sunt realizate cu relee i contactoare,
robinete, ventile, distribuitoare, iar n al doilea caz cu tuburi
electronice, tranzistoare, diode, elemente fluidice cu ataarea jetului,
cu turbulen etc. Dispozitivele de comutaie sunt caracterizate
printr-o comportare binar, prin aceea c ofer doar dou stri
distincte i opuse din punctul de vedere al variaiei parametrului
asociat.
- 172 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

dispozitiv de
comutaie
static

- dispozitiv de comutaie fr piese n micare cu elemente electrice


sau fluidice. Dispozitivele de comutaie statice electrice pot fi
electronice, ionice, semiconductoare, magnetice. La dispozitivele de
comutaie statice electrice schimbarea strii se face prin schimbarea
discontinu a valorii unui parametru electric: tensiune sau curent.
Dispozitivele de comutaie statice fluidice se bazeaz pe unele
proprieti ale curgerii fluidelor (de ex. ataarea jeturilor - efect
Coand, principiul turbulenei, .a.).

distorsiune

- efect perturbator ntlnit n procesul de transmitere a informaiei pe


canale de comunicaie ce altereaz semnalul util de pe canal.
Distorsiune pot fi reversibile dac pot fi eliminate trecnd semnalul
printr-o reea de corecie (de ex. distorsiuni de faz, de frecven,
.a.), sau ireversibil dac sunt provocate de o transformare neliniar
ce nu admite o transformare invers, i ca atare nu pot fi eliminate
prin corecie.

distribuitor

- amplificator de putere hidraulic cu sertar, utilizat pentru comanda


motoarelor hidraulice. Distribuitoarele pot fi cu 2, 3 i 4 ci.
Distribuitoarele cu 2 i 3 ci sunt utilizate pentru comanda
elementelor de execuie proporionale cu simplu efect. Mrimea de
intrare pentru pilotarea pistonului poate fi generat de un
preamplificator hidraulic (ajutaj-palet, tub mobil), cnd
distribuitorul este hidraulic, de un regulator electronic, cnd
distribuitorul este electrohidraulic, sau de orice alt semnal furnizat
de un element de decizie.
divizor

- dispozitiv de calcul analogic sau numeric care efectueaz


mprirea a dou semnale i furnizeaz la ieire ctul lor, n aceeai
reprezentare ca operanzii.
- 173 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

electrovalv

- ventil electromagnetic cu trei ci, utilizat pentru comanda


elementelor pneumatice. Electrovalvele sunt prevzute cu dou
ventile acionate simultan (unul normal deschis, cellalt normal
nchis), care permit: punerea n legtur a elementului pneumatic cu
sursa de aer comprimat, trecerea spre evacuare a aerului fiind
blocat; punerea n legtur a elementului pneumatic cu calea de
evacuare a aerului, trecerea aerului comprimat de la surs la
elementul pneumatic fiind blocat.

element de
acionare

- bloc component al unui element de execuie, reprezentnd partea


sa motoare. Elementul de acionare reprezint dispozitivul generator
de cuplu sau de for prin care elementul de execuie acioneaz
asupra organului de reglare. Aceste cupluri sau fore sunt generate
de elementele de acionare prin utilizarea energiei preluate de la
surse exterioare dispozitivului de automatizare, energie comandat
de mrimea u de la ieirea regulatorului. Dup natura energiei
utilizate, elementele de acionare sunt constituite din servomotoare
electrice, hidraulice sau pneumatice.

element de
anticipare

- sistem dinamic elementar, nerealizabil fizic, caracterizat de faptul


c faza sa este pozitiv n tot domeniul de pulsaii. Elementele de
anticipare apar ns n cadrul funciilor de transfer fizic realizabile
(corespunznd factorizrii, cu coeficieni reali, a numrtorului, deci
o factorizare dup zerouri) sau reprezint o aproximare, ntr-un
domeniu de frecven limitat, a unor sisteme realizabile. In contextul
funciilor de transfer raionale cu coeficieni reali H(s)&.(s) se
evideniaz urmtoarele elemente de anticipare: element derivativ,
element de anticipare de ordin 1, element de anticipare de ordin 2.
Deoarece aceste elemente nu sunt fizic realizabile nu are sens
determinarea rspunsului lor; putnd s apar n contextul unui
sistem fizic realizabil, studiul caracteristicilor de frecven ale
elementelor de anticipare este util pentru determinarea comportrii
n frecven a respectivului sistem.

element de
execuie

element al unui sistem automat care primete la intrare mrimea de


comand u de la regulatorul automat i furnizeaz la ieire mrimea
de execuie w, cu care acioneaz asupra instalaiei tehnologice (a
procesului reglat). In general, aciunea exercitat de elementele de
execuie asupra instalaiei tehnologice const n modificarea
cantitii de material sau de energie care intervine n procesul
respectiv, cu scopul realizrii valorii prescrise pentru mrimea
reglat. Un element de execuie este compus din element de
acionare, element de
- 174 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

execuie propriu-zis sau servomotor i organul de reglare (sau organ


de execuie). Din punctul de vedere al relaiei ntre w i u,
elementele de execuie pot fi cu aciune proporional i cu aciune
integral.
emulator

- sistem de microprograme, implementat pe un echipament, care


confer acestuia capacitatea de a accepta, interpreta i executa
comenzi primite din exterior, n mod obinuit prin intermediul unei
console, inclusiv de a rula programe scrise ntr-un anumit program.

eroare de
msurare

- diferena x dintre valoarea real X a mrimii msurate i rezultatul


msurrii Vi: Xi=Vi-X. Deoarece valoarea real nu este cunoscut,
n practic se utilizeaz ca referin o valoare convenional V ct
mai apropiat de cea real obinndu-se Vi=Vi-V. Erorile Xi se
numesc erori absolute reale, iar Vi - erori absolute convenionale.
De regul, se adopt pentru V media aritmetic a unui ir de
msurri. Eroarea de msurare este utilizat pentru a exprima
precizia msurrilor (clasa de precizie). In acest scop se folosesc
erorile relative de msurare obinute prin raportarea erorilor absolute
la valorile msurate.

eroare de
neliniaritate

- diferena maxim ntre valorile obinute la ieirea unui element


(sistem) a crui caracteristic static real este neliniar, n raport cu
cele corespunztoare unei caracteristici ideale, liniar pentru un
domeniu dat de variaie a mrimii de intrare. Eroarea de neliniaritate
se exprim adesea sub form relativ, n procente, prin raportare la
domeniul de variaie a mrimii de ieire:

" rn =

"n
x 100 [%]
Y max - Y min

eroare grosier - valoare inadmisibil a erorii de msurare obinut ca urmare a unor


greeli de metod, defecte ale aparatelor sau interpretrii
necorespunztoare a rezultatelor.
eroare
sistematic

- component a erorii de msurare caracterizat prin aceea c, la


repetarea operaiei de msurare folosind aceleai metode i aparate i
n aceleai condiii experimentale, apare cu aceeai valoare i acelai
semn. Erorile sistematice pot fi de metod, de aparat sau datorate
influenei factorilor perturbatori externi.

- 175 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

eroare tolerat - valoare a erorii de msurare specificat pentru un aparat de


msurat sau traductor, care n condiii corespunztoare de utilizare,
(admisibil)
nu poate fi depit.Eroarea tolerat poate fi exprimat sub form
absolut sau relativ i valoarea sa definete precizia msurrii.
eroarea
sistemelor
automate

- mrimea (t)=yref - y(t) n care yref(t) este mrimea de referin a


sistemului automat, iar y(t) mrimea msurat. Eroarea sistemelor
automate permite aprecierea cantitativ a performanelor sistemului
automat.

etalon

- realizarea fizic a unei uniti de msur, a unui multiplu sau


submultiplu a acesteia. Se disting urmtoarele categorii de etaloane:
de definiie, de conservare i de transfer. Etaloanele de definiie sunt
acelea care asigur generarea principalelor uniti de msur n
conformitate cu definiiile lor, pe care le realizeaz experimental.
Etaloanele de conservare servesc pentru menienrea (conservarea)
unitilor de msur n laboratoarele metrologice. Ele sunt
caracterizate printr-o mare stabilitate n timp i fa de influenele
exterioare, precum i prin proprietatea de reproductibilitate.
Etaloanele de transfer sunt cele utilizate pentru etalonarea tuturor
tipurilor de aparate de msurat i traductoare n intervale largi de
variaie a mrimii de msurat.

euristic

- caracter atribuit unor algoritmi a cror elaborare nu se bazeaz pe


principii de riguroas justificare teoretic, ci pe experiena, intuiia
sau inspiraia proiectantului. Spre deosebire de alte alternative,
algoritmii euristici conduc adesea la reduceri spectaculoase a
timpului de execuie a unei operaii date, chiar dac nu este posibil a
demostra teoretic c nu exist o alt mai potrivit pentru cazul
respectiv.

filtru

- dispozitiv de prelucrare a semnalelor n sisteme de conducere a


proceselor sau de transmitere a informaiei, realizat fie sub form de
program, n vederea asigurrii prin calcul numeric a funciilor de
estimare a strii, de reconstituire a datelor, de separare a semnalelor
care coexist pe un canal informaional, fie ca un circuit electric ce
permite netezirea semnalelor de ieire ale elementelor analogice i
separarea informaiei utile de zgomot la msurarea mrimilor din
proces.

fiier

- mulime de informaii, cu o organizare bine determinat, ce


caracterizeaz un anumit element sau activitate n cadrul unui proces
de conducere sau de calcul.
- 176 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

fluid

- agent de lucru, purttor de informaie i energie, n sistemele


hidraulice i pneumatice de automatizare. Sistemele hidraulice
folosesc ca fluid uleiuri minerale sau uleiuri sintetice din polimeri ai
oxidului de siliciu i compui pe baz de eter. In sistemele
pneumatice fluidul purttor de energie este aerul atmosferic sau un
gaz sub presiune.

fotoelement

- dispozitiv care convertete radiaia luminoas ntr-un semnal


electric. In funcie de natura fenomenelor care determin conversia
fotoelementele se clasific n: fotodetectoare bazate pe efectul
fotoelectric intern i fotodetectoare cu efect fotoelectric extern.
Fotoelementele sunt utilizate ca elemente sensibile pentru
traductoarele i aparatele de msurat mrimi caracteristice radiaiei
luminoase (intensitate, flux, strlucire).

frecven
purttoare

- frecven nalt a semnalului purttor ( a unei oscilaii sinusoidale


sau a unei succesiuni de impulsuri) al crui parametru este variat de
semnalul modulator.

funcie de
transfer

- pentru un sistem liniar, invariant i continuu (discret) cu o intrare i


o ieire, S - (A, b, cT), este prin definiie
+

H(s) / cT (sI - A )-1 b =  [h(t)]


+

(H(z) / cT (zI - A )-1 b)


caracteriznd complet sisemul, n condiii nule, x(0)=0. Cum
rspunsul unui sistem avnd condiii iniiale nule este
y(t) =  -1[y(s)]; t&.
(y(t) =Z -1[y(z)]; t&Z)
cu y(s) = H(s).u(s)
(y(z) = H(z).u(z))
rezult c

H(s) =

y(s)
u(s)

(H(z) =

y(z)
)
u(z)

deci funcia de transfer reprezint raportul transformatelor Laplace


(transformatelor Z) ale mrimilor de ieire i de intrare. Cu alte
cuvinte funcia de transfer se asociaz comportrii intrare-ieire a
sistemului continuu (discret) cu condiii iniiale nule.

- 177 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

funcie
pondere

- pentru un sistem liniar continuu i variant, cu o intrare i o ieire,


aplicaie definit de egalitatea
h(t,) = cT(t) (t,) b(), 0t,
unde (t,) este funcia de tranziie a strii. Rspunsul sistemului
(asociat strii x(t0)=0) se scrie
t

y(t) = $ h(t,# )u( # ) d# ,0t 1 t 0


t0

Dac sistemul este invariant atunci funcia pondere este definit de


aplicaia
h(t) = cTeAtb, t&.
rspunsul forat al sistemului fiind
t

y(t) = $ h(t - # )u( # ) d# ,0t 1 0


0

Pentru sistemele liniare discrete i invariante, cu o intrare i o ieire,


funcia pondere va fi:
h(t) = cTAt-1b, 12t&Z
rspunsul sistemului asociat strii iniiale nule fiind
t

y(t) = ! h(t - k)u(k), 4 3 t 1 1


k =0

Dup cum se poate usor constata, la un sistem liniar, continuu i


invariant, dac u(t)=(t) atunci
y(t) = h(t) =  -1[H(s)]
deci funcia pondere reprezint rspunsul sistemului cu condiii
iniiale nule, cnd mrimea de intrare este o funcie Dirac de arie
unitar, sau originalul funciei de transfer a sistemului.
generator de
impulsuri

- generator de semnal realizat cu circuite electrice oscilante sau


circuite basculante astabile, care emite un semnal de ieire sub form
de tren de impulsuri de form dreptunghiular, triunghiular,
trapezoidal, dinte de ferstru etc.

generator de
semnale

- dispozitiv destinat s furnizeze semnale electrice de amplitudini i


frecvene fixe sau variabile (n anumite game) i de forme diferite.
Generatoarele de semnale se caracterizeaz prin stabilitate mare a
semnalului de ieire, posibilitate de acordare ntr-o gam larg de
frecvene, posibilitate de a furniza semnale modulate n amplitudine
sau frecven.

- 178 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

giroscop

- dispozitiv utilizat n sistemele de conducere automat sau manual


a avianelor, vapoarelor, navelor cosmice, n scopul determinrii
direciei de deplasare a acestora. In general, giroscopul cuprinde un
disc de mas (inerie) relativ mare, susinut pe cadre inelare, care i
permit micri de rotaie n mai multe planuri. Dac rotorul este
supus unei micri de rotaie n jurul axei sale de simetrie, direcia
pe
care o ocup acesta prezint o mare stabilitate fa de aciunile
externe. Pe baza acestei proprieti giroscopul combinnd efectele
acceleraiilor proprii micrilor de translaie i de rotaie cu cea
gravitaional permite s se obin ceea ce se numete verticala real
(sau dinamic).

grad de statism - raportul S0n = (n0-nmin)/Pnom care caracterizeaz panta caracteristicii


externe statice turaie-putere a unui grup turbogenerator.
natural

- 179 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

grup
generatormotor

- ansamblu de maini electrice de curent continuu, utilizat n


reglarea automat a vitezei de rotaie a motoarelor de curent
continuu, independent de sarcin. Elementele de baz ale unui grup
Ward Leonard sunt: motorul de curent continuu, generatorul de
curent continuu cu excitaie separat i excitatoare care furnizeaz
curentul de excitaie att pentru motor ct i pentru generator (vezi
figura). Motorul de curent continuu de vitez reglabil se
alimenteaz direct de la generatorul de curent continuu cu excitaie
separat. Pentru antrenarea generatorului se utilizeaz de obicei un
motor asincron trifazat, cuplat mecanic. Acelai motor asincron
antreneaz i excitatoarea ce comand nfurarea de excitaie a
generatorului. Excitatoarea poate fi de tip: amplificator rotativ
(amplidin, rototrol), amplificator magnetic sau amplificatoare
speciale. Ca element de msur a vitezei motorului este utilizat un
tahogenerator cuplat la arborele motorului. Grupul generator motor
ofer avantajele reglrii n game largi a vitezelor motoarelor ce
furnizeaz totodat cupluri importante, sau a motoarelor ce trebuie
s funcioneze cu vitez cvasi constant (troliuri de mn, teleferice,
laminoare, excavatoare, .a.).
histerezis

- caracteristic static neliniar a unui sistem la care mrimea de


ieire depinde de valoarea intrrii dar i de sensul de variaie al
acesteia.

- 180 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

histogram

- reprezentare grafic care grupeaz rezultatele obinute dintr-o serie


de msurri sau valorile unei variabile aleatoare n scopul estimrii
pe baze experimentale a funciei densitii de repartiie de
probalitate. Presupunnd c se dispune de un numr n valori (n>20)
pentru care trebuie construit histograma, se stabilete mai nti
intervalul de grupare cu relaia lui Sturges:

+=

X max - X min
1 + 3,32 lg n

unde Xmax i Xmin sunt valorile extreme ale irului. Se numr apoi
valorile care corespund fiecruia din intervalele Xmin + i, i=0, 1,..,
n-1. Numerele ni obinute reprezint frecvenele de apariie a
valorilor aleatoare corespunztoare intervalului respectiv.
Histograma const n reprezentarea grafic, lund n ordonat
frecvenele ni i n abcis intervalele de grupare ale variabilelor
aleatoare.
identificare

- construcie a unui model matematic optim n raport de un criteriu


impus pentru obiectele automatizate pe baza datelor experimentale
obinute prin test sau din funcionare normal. Problemele de baz
ale identificrii proceselor sunt: alegerea tipului de model i a
criteriilor ce msoar adecvana modelului n raport cu instalaia,
alegerea metodei de identificare i prelucrarea datelor conform
algoritmului impus.

ierarhizare

- divizare funcional i/sau structural a unui sistem de reglare sau


de conducere n dou sau mai multe niveluri ierarhice n scopul
nlesnirii modului de soluionare a problemelor complexe de
conducere.

implementare

- etap a activitii de sintez a unui sistem de reglare sau de


conducere a procesului care const din construirea i realizarea
modelului fizic al sistemului, prin calculul i alegerea elementelor
funcionale, a circuitelor i structurilor de calcul, ct i prin
alctuirea sistemelor de programe care asigur materializarea
algoritmilor i a strategiilor de comand.

impuls de
sincronizare

- semnal sub form de tren de impulsuri de frecven fix, provenit


de la un oscilator stabil, sau variabil, obinut prin prelucrri logice
i/sau aritmetice ntr-un sistem numeric, utilizat pentru validarea
datelor la momente de timp predeterminate sau asociate unor etape
de calcul, ct i pentru coordonarea n timp a activitilor mai multor
blocuri funcionale din acel sistem.
- 181 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

increment

- variaie elementar asociat unei mrimi numerice sau unei mrimi


msurate din proces, supuse discretizrii. Contoarele de pai
utilizeaz incremente egale cu 1. Pentru msurarea incremental a
poziiei se asociaz domeniului maxim de deplasare Dmax un numr
N de impulsuri fiecare impuls furnizat de traductorcorespunznd
unui increment de poziie x: N = Dmax / x. Indicaia asupra
deplasrii reale D(k) se obine nsumnd impulsurile provenite de la
traductor:
D(k) = D(k-1) + x

- cel mai mic ntreg pentru care


indice de
controlabilitate
rang R+i = rang R , i11
unde
Rk = [B AB A2B...Ak-1B], k11
- cel mai mic ntreg v pentru care
indice de
observabilitate
rang Qv+i = rang Qv , i11
unde

:C
7
8CA 5
5 ,k 1 1
Qk = 8
8!
5
8 k -1 5
89CA 56
inductosyn

- traductor pentru msurarea deplasrilor liniare sau unghiulare


utilizat ndeosebi n sistemele de poziionare a mainilor unelte
(reglarea poziiei). Inductosynul se caracterizaez printr-o rezoluie
foarte ridicat care poate ajunge pn la 1..3m. Inductosynul este
denumit uneori i rezolvel liniar, respectiv, rotativ.

informaie

- msur a gradului de incertitudine ce se nltur prin realizarea


unui eveniment dintr-un cmp de evenimente posibile i care
depinde de probabilitatea de realizare a acelui eveniment.

iniializare

- aciune constnd n atribuirea unei stri cunoscute, de referin,


unui sistem de calcul sau unor blocuri componente ale acestuia, de
obicei la timpul zero de funcionare, sau n atribuirea unor valori
numerice cunoscute unor variabile i indici de contor ce intervin n
organigrame, altgoritmi, programe de calcul logic sau aritmetic, de
obicei la prima trecere.

- 182 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

- termen ce semnific faptul c mrimea de ieire a sistemului nu se


modific la o variaie a mrimii de intrare; gama de variaie a
mrimii

insensibilitate

de intrare pentru care mrimea de ieire nu variaz se numete zon


de insensibilitate.
instalaie
automatizat

- sistem ce corespunde instalaiei tehnologice supus conducerii


automate. Scopul acestei conduceri este de a asigura o variaie dorit
a mrimii de ieire din instalaia automatizat (mrimea de calitate z)
prin modificarea adecvat a mrimii de intrare (mrimea de execuie
w) n condiiile n care asupra instalaiei automatizate acioneaz si
mrimi ce nu pot fi controlate (perturbaia p). Instalaia automatizat
mpreun cu subsistemul de execuie i subsistemul traductor
formeaz un sistem cu funcionalitate determinat, numit n mod
uzual partea fixat a sistemului automat.

integrator

- element cu comportare liniar al unui sistel dinamic, avnd funcia


de transfer 1/s (pol n origine). Integratorul realizeaz dependena
intrare (x1)-ieire (x2) de forma:
x2(t) = x1(t)dt + C

inteligen
artificial

- domeniu de cercetare ce i propune s creeze sisteme capabile de a


ndelini activiti inteligente. Aceste activiti pot fi concepute: a) ca
scop n sine, situaie n care nu conteaz tehnica de realizare, ci
numai rezultatul, i se bazeaz pe valorificarea facilitilor de calcul
i capacitate de memorare ale calculatoarelor, pentru ndeplinirea
eficient a unor activiti laborioase; b) prin similitudine cu
mecanismele inteligenei, ncercnd s modeleze asociaii specifice
creierului uman: demonstrarea teoremelor, elaborarea deciziilor,
asimilarea.

interblocare

- metod de protejare a unei instalaii supuse automatizrii mpotriva


avariilor, care const n condiionarea emiterii unor comenzi ctre
proces de respectarea unor parametri de regim prescrii, de cuplarea
ntr-o ordine prestabilit a unor dispozitive, de atingerea unor poziii
limit etc. Interblocarea asigur i protecia mpotriva comenzilor
contradictorii sau eronate emise de operator.

~
interpolare

- procedur de evaluare a valorilor unei funcii f(x) cunoscut printrun set de valori xi ntr-un interval dat, prin aproximarea cu o funcie
f (x) definit analitic pe intervale prestabilite, astfel nct eroarea de
aproximare s se ncadreze n limite date.
- 183 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

interpolator

- dispozitiv specializat care realizeaz funcia de interpolare,


prevzut cu funcii de calcul i cu o baz de timp proprie ce permite
sincronizarea n timpul procesului de interpolare.

interval de
ncredere

- domeniu n cadrul cruia se pot situa valorile unei variabile


aleatoare cu o probabilitate dat. Probabilitatea aceasta se numete
nivel de ncredere, iar valorile emtreme limite de ncredere.
Intervalul de ncredere pentru nivelul de ncredere specificat se
poate estima pe baza funciei de densitate a repartiiei de
probabilitate a variabilei aleatoare conform relaiei:
x2

; = $ p(x) dx
x1

n care [x1,x2] reprezint intervalul de ncredere, nivelul de


ncredere i p(x) este funcia de densitate de repartiie.
inversor

1) inversor analogic - dispozitiv care schimb polaritatea sau sensul


de variaie al semnalului aplicat la intrare; 2) inversor logic - circuit
lucrnd n cod binar, care realizeaz funcia logic de negare asupra
semnalului de intrare.

nregistrator

- aparat folosit pentru trasarea automat, sub form de curbe


continue sau discret prin puncte, a graficelor de variaie n timp ale
uneia sau mai multor mrimi msurate.

ntreruptor
automat

- aparat care servete pentru conectarea sau deconectarea circuitelor


electrice de for. Denumirea de automat provine din faptul c
acionarea sa se face prin comenzi automate (de ex., de la instalaiile
de protecie sau de la dispozitivele de automatizare a anclarii sau
declanrii). Dispozitivele de acionare a ntreruptoarelor automate
pot fi electromecanice sau pneumatice, cerina principal fiind aceea
de a efectua operaiile de comutare n intervale de timp foarte
reduse.

jet

- vn de fluid la trecerea printr-un orificiu. La un jet, de-a lungul


curentului, pe conturul seciunii transversale, acesta este n contact
tot timpul cu un alt fluid.

- 184 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

lege de
comand

- funcia u=k(x,v) n care x&.


.n este starea, u&.
.m mrimea de
m
comand i v&.
. este noua mrime de intrare; legea de comand
este liniar dac funcia k este liniar n x i v, deci:
U = Fx + Gv
n care Fx reprezint legea de reacie dup stare. In teoria clasic a
sistemelor automate prin legea de comand se nelege i
funcionalitatea regulatorului automat.

limbaj

- instrument de exprimare i transmitere a informaiei ntre


elementele componente ale unui sistem de conducere, incluznd
operatorul de proces i procesul condus. Limbajul este compus din
simbolurile de reprezentare a informaiei, setul de reguli de
combinare a acestora (sintaxa limbajului), precum i setul de reguli
de stabilire a nelesului combinaiilor de simboluri (semantica
limbajului).

limitator de
curs

- dispozitiv electromecanic cu contacte, care prin acionare de ctre


un element al organului de execuie, la poziiile extreme ale acestuia
nchide (deschide) o cale de curent ntr-un circuit electric de
comand, control sau supraveghere.

limit de
stabilitate

- regim ideal de funcionare a unui sistem liniar, fixat la grania


dintre funcionarea stabil i funcionarea instabil, i n care
sistemul oscileaz armonic. Pentru sistemele liniare, netede, finit
dimensionale i staionare caracteizarea funcionrii la limita de
stabilitate se face n condiia interseciei hodografului cu axa real
pe coordonata (-1,j0).
H(j*) = -1
Pentru acest caz pulsaia de autooscilaie este *.

- 185 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

magistral

- ansamblu de linii purttoare de semnal pe care se vehiculeaz - de


regul, n paralel - date, adrese, sau comenzi ntre elementele
componente ale sistemelor de calcul destinate conducerii proceselor.
Intr-o viziune mai cuprinztoare magistrala nu se refer numai la
semnalele fizice, ci i la protocolul care guverneaz transferul
acestora.

magistral de
adrese

- magistrala sistemului de conducere pe care se vehiculeaz n form


binar adresa unei anumite locaii de memorie sau adresa unui
anumit port de intrare/ieire.

magistral de
comenzi

- magistrala sistemului de conducere pe care elementul funcional al


acestuia desemnat dret master emite comenzi pentru elementul
(elementele) de tip slave. In mod obinuit liniile e comand ce
alctuiesc magistrala de comenzi sunt destinate citirii din memorie,
ncrierii n memorie etc. La acestea se adaug linii de uz general
(semnale de ceas, linii de ntrerupere, etc).

magistral de
date

- magistrala sistemului de conducere prin intermediul creia sunt


vehiculate datele propriu-zise ntre elementele funcionale ale
acestuia.

marc
tensiometric

- element sensibil utilizat n structura traductoarelor pentru fore,


cupluri, deformaii, solicitri mecanice, presiuni, al crui principiu
de funcionare se bazeaz pe conversia mrimilor menionate ntr-o
variaie de rezisten electric. Marca tensiometric const, de
regul, dintr-un suport din hrtie pe care se afl fixat o rezisten
ntr-un fir foarte subire sau sub forma unei pelicule, realizat prin
tehnologia circuitelor imprimate.

mrime de
comand

- orice component a vectorului u&.


.m furnizat de dispozitivul de
conducere a sistemului automat i prin variaia cruia se asigur
ndeplinirea dezideratelor de conducere. Vectorul de comand u este
o submulime a vectorului de intrare n partea fixat a sistemului
automat, care mai conine i vectorul perturbaie.

mrime de
ieire

- component a vectorului y (sau vectorul y) din modelul unui sistem


dinamic. Specific mrimii de ieire este faptul c variaia sa este
determinat de variaia mrimii de intrare, prin intermediul
sistemului.

- 186 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

mrime de
intrare

- component a vectorului de comand u&.


.m sau a vectorului
e
perturbaie p&.
. pentru sistemul:
<

x = Ax + Bu + Ep
y = Cx + Gp
msurare

- operaie avnd drept scop determinarea valorii numerice a unei


mrimi fizice i exprimarea sa ntr-o form adecvat pentru
utilizator. Msurarea se realizeaz printr-un procedeu experimental
de comparaie a mrimii de msurat cu o mrime de aceeai natur,
denumit unitate de msur.

medie

- valoare reprezentativ obinut ca urmare a unor operaii


matematice aplicate asupra unui ir de date. Dup caracterul
operaiilor se pot calcula urmtoarele medii:

- 187 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

<= media aritmetic a n date discrete V1, V2, ... , Vn

mv =

1 n
!V i
n i=1

<= media valorilor absolute

ma =

1 n
!Vi
n i=1

<= media ptratic


n

!v

>=

i=1

<= media ponderat


n

!pV
i

mp =

i=1
n

!p

i=1

unde pi sunt ponderile.


<= media geometric

m g = n V 1 V 2 ...V n
<= media armonic

1
m arm

i= 1

Vi

=!

<= media temporal pe un interval [0,T] a unei mrimi


reprezentat printr-o funcie continu de timp x(t)
T

x(t) =

1
x(t)dt
T $0

<= media unei variabile aleatoare X, caracterizat prin


funcia de repartiie de probabilitate F(X)
1

M ( x) / $ XdF ( X )
0

- 188 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

membran

- element elastic utilizat n construcia aparaturii de msurare i de


automatizare pneumatic. Membrana se utilizeaz ca element
sensibil n traductoarele de presiune. Cu ajutorul membranelor,
presiunea (diferenial, relativ sau absolut) este convertit ntr-o
for (deplasare). Aceasta moduleaz o mrime de natur electric
sau o presiune auxiliar, care determin semnalul de ieire,
reprezentnd presiunea msurat.

memorie

- element component al structurii sistemelor de conducere destinat


pstrrii temporare sau permanente a informaiei n vederea utilizrii
ulterioare momentului stocrii. Este considerat de tip permanent,
memoria care nu si pierde coninutul la dispariia tensiunii de
alimentare, chiar dac, ulterior, acesta poate fi modificat prin
proceduri bine definite. In memoria permanent se memoreaz
programele sistemului de conducere, precum i acea parte a bazei de
date ce nu sufer modificri pentru aplicaia dat. Memoria
temporar conine date cu valabilitate limitat n timp, rezultate
intermediare etc. Din punctul de vedere al poziiei n cadrul
sistemului de conducere memoria este de tipul intern sau extern.
Memoria intern conine programele i datele strict necesare
desfurrii evenimentului curent. Pentru aplicaiile mai complexe,
pentru care memoria intern nu poate conine toate programele i
datele necesare bunei desfurri a activitii sistemului, acestea sunt
coninute de memoria extern i transferate n memoria intern pe
msur ce devin necesare.

memorie
analogic

- circuit analogic destinat memorrii unei tensiuni analogice pe


durate de timp de la zeci de s la cteva zeci de min. Memoria
analogic se compune dintr-un condensator cu o foarte ridicat
valoare a rezistenei de pierderi, conectat la intrarea unui
amplificator de amplificare unitar, caracterizat de impedan de
intrare de ordinul a 1012, ceea ce impune utilizarea tranzistoarelor
cu efect de cmp n etajul de intrare.

memorie
EPROM

- memorie n care informaia este nscris de ctre utilizator prin


arderea unor sigurane constituite dintr-un material semiconductor
special. Arderea const n polarizarea - ntr-un cmp electric
adecvat - a materialului din care sunt constituite siguranele. Prin
iluminarea cu lumin ultraviolet acestea i recapt proprietile
iniiale. In funcionare normal coninutul memoriei EPROM este
nealterabil, el putnd fi doar citit.

- 189 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

memorie
PROM

- memorie n care informaia este nscris de ctre utilizator prin


arderea ireversibil (n procesul de programare) a unor sigurane
fuzibile, ceea ce are drept efect nevolatilitatea cu tensiunea de
alimentare a coninutului memoriei PROM.

memorie RAM - memorie n care informaia poate fi nscris sau citit prin acces
direct (spre deosebire de accesul secvenial). Memoriile RAM
statice au celulele elementare de memorare realizate din circuite
bistabile. Pentru creterea capacitii de memorare memoriile RAM
dinamice se bazeaz pe memorarea informaiei n capacitatea
jonciunii semiconductoare, ceea ce necesit remprosptarea
coninutului la intervle regulate de timp.
memorie ROM memorie n care informaia este nscris n procesul de fabricaie, n
conformitate cu specificaiile utilizatorului, ceea ce confer
nevolatilitate la dispariia tensiunii de alimentare. In funcionare
normal coninutul memoriei ROM, este nealterabil, el putnd fi
doar citit.
mentenabilitate

- proprietate a unui dispozitiv, aparat sau echipament, exprimat prin


probabilitatea asigurrii supravegherii, ntreinerii i reparrii
defeciunilor ntr-o anumit perioad de timp.

mesaj

- concept informaional ce corespunde unei realizri particulare din


ansamblul de idei, imagini, date, ce trebuie transmise de la o surs
de informaie ctre un corespondent. In vederea transmisiei pe un
canal, un mesaj este convertat ntr-un semnal sau o combinaie de
semnale; un mesaj discret este astfel o mulime de simboluri (sau
caractere). In procesul de transmisie, mesajul conine pe lng textul
informaional propriu-zis o serie de caractere ce indic nceputul i
sfritul mesajului, asigur sincronizarea sau controlul corectitudinii
mesajului transmis.

metoda
trapezelor

- metod de calcul aproximativ al rspunsului indicial al sistemelor


liniare, pe baza caracteristicilor de freven ridicate experimental.
Metoda se bazeaz pe descompunerea caracteristicii reale de
frecven n trapeze elementare pentru care valorile rspunsului
indicial sunt tabelate.

metode de
frecven

- proceduri de analiz i sintez a sistemelor automate liniare, pe


baza caracteristicilor de frecven. Metoda de frecven apeleaz, n
general, la caracteristicile de frecven ale prii fixate, ridicate
experimental fr s fie nevoie s se cunoasc explicit funcia de
- 190 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

transfer. Operaia cea mai dificil n cadrul metodei de frecvenei


este corelaia dintre caracteristicile de frecven i performanele
sistemului care, uzual, se dau n domeniul timp (pe rspunsul n timp
al sistemului); aceast operaie se face fie prin relaii aproximative
de calcul, fie prin diagrame prezentate n lucrrile de specialitate.
Metoda de frecven apeleaz n principal la caracteristicile
logaritmice i la caracteristica hodograf, permind determinarea
funciei de transfer a regulatorului automat, pentru care, sistemul
automat ndeplinete o serie de performane tranzitorii i staionare.
microprocesor - unitate central a sistemelor de conducere a proceselor realizat
prin integrare pe scar larg, avnd facilitile necesare rulrii de
programe. Pentru ndeplinirea funciilor necesare microprocesorul
comunic cu mediul exterior prin intermediul magistralelor de
adrese, de date i de comenzi. Structura unui microprocesor
cuprinde: o unitate aritmetic i logic, avnd drept scop efectuarea
de operaii aritmetice i logice elementare; un set de registre pentru
memorarea temporar i manipularea cu vitez ridicat a unui numr
relativ mic de rezultate intermediare; un bloc de comand i
secveniere, care asigur desfurarea ordonat a tuturor operaiilor
n interiorul microprocesorului, precum i comunicaia acestuia cu
lumea exterioar; un bloc de decodificare a instruciunii curente,
care interpreteaz instruciunea n curs i determin aciunile ce se
impun; un bloc de tratare a cererilor de ntrerupere utilizat pentru
luarea n considerare a evenimentelor asincrone fa de desfurarea
programului; tampoane ntre microprocesor i magistralele
sistemului.
microprogramare

- metod de realizare a automatelor de comand prin nscrierea


programelor acestora ntr-o memorie.

minimizarea
funciilor
booleene

- operaie de simplificare a unei funcii booleene ntlnit n analiza


i sinteza schemelor logice, avnd drept scop funcionarea corect i
sigur a acestora i stabilirea necesarului minim de piese pentru
implementare.

model

- reprezentare matematic a dependenei dintre mai multe mrimi.


Cnd dependena corespunde unui proces fizic realizabil, modelul se
numete sistem, aceasta nsemnd implicit c ntre mrimile ce apar
n model exist o relaie de cauzalitate care separ mrimile n dou
clase: mrimi de intrare (cauz) i mrimi de ieire (efect).
Implementarea unui model pe un dispozitiv de calcul (analogic,
respectiv numeric), n vederea studierii proprietilor eseniale ale
- 191 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

acestuia (rspuns la intrri tip, performane, stabilitate) se numete


modelare (analogic, respectiv numeric). Dac modelul reprezint
un deziderat al conducerii, el se numete model etalon, iar
conducerea este adaptiv cu model etalon. Modelele matematice se
pot deduce pe cale analitic, pe baza legilor fizice care
caracterizeaz bilanurile de materiale i energie pentru procesul
considerat sau pe cale experimental prin identificare.
modem

- bloc component al aparaturii pentru transmiterea automat a


datelor. Modemul realizeaz modularea semnalului n cazul emisiei
i operaia invers, demodularea, n cazul recepiei. Majoritatea
modemurilor actuale prelucreaz direct informaia, n vederea
transmiterii ei prin canalul de comunicaie sub form de impulsuri.

modulaie

- proces de variaie n timp a parametrilor unui semnal (purttor) n


raport cu valorile curente ale unui alt semnal (modulator).

monitor

- component a sistemmului de programe destinat soluionrii


tuturor problemelor de alocare a resurselor, de distribuire a
ncrcrii ntre elementele ce compun sistemul i de comunicare
ntre acestea.

motor

- element de acionare (main de for) care preia o form de


energie, transformnd-o n energie mecanic a unor corpuri aflate n
micare. Principalele tipuri de motoare sunt prevzute cu rotor (la
care mecanismul motor are o micare de rotaie) sau cu piston (la
care mecanismul motor are o micare rectilinie - alternativ sau
rotativ).

motor de
curent
continuu cu
excitaie
derivaie

- motor conectat prin bornele A, B la o reea electric de curent


continuu cu tensiune constant, de la care absoarbe un curent I care
se ramific n cele dou nfurri n derivaie: I = IA + Ie. Acest tip
de motor se utilizeaz numai la acele instalaii care necesit vitez
de rotaie practic constant.

- 192 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

motor de
curent
continuu cu
excitaie mixt

- motor electric de curent continuu pe ai crui poli magnetici sunt


bobinate dou nfurri conectate una n serie i cealalt n
derivaie cu indusul. Infurrile de excitaie pot avea un efect
adiional sau diferenial n producerea fluxului motorului.

motor de
curent
continuu cu
excitaie serie

- motor electric alimentat de la reeaua de curent continuu cu


tensiune constant U, nfurarea de excitaie avnd rezistena Re
fiind legat n serie cu nfurarea indusului. Puterea mecanic
cedat pe la arbore instalaiei antrenate este practic constant,
indiferent de valoarea cuplului rezistent, ceea ce impune utilizarea
acestui motor la instalaiile de ridicat (macarale, ascensoare) i n
traciunea electric.
motor electric

- motor care transform puterea electric primit de la o reea


electric n putere mecanic prin intermediul cmpului
electromagnetic.

motor electric
pas cu pas

- motor comandat n impulsuri electrice, care const dintr-un rotor


dinat la periferie, fr bobinaj, i un stator cu aceleai numr de
dini, bobinat astfel nct s formeze poli alternani. Acest motor
lucreaz pe principiul reluctanei minime, adic poziia de echilibru
stabil a rotorului este aceea n care dinii statorului i ai rotorului
sunt fa n fa.

motor
hidraulic

- motor care folosete ca agent de lucru un lichid sub presiune, de


obicei uleiul. Din punct de vedere constructiv motoarele hidraulice
nu difer principial de motoarele pneumatice. Se construiesc
motoare hidraulice cu membran, cu piston i distribuitor. Fa de
motoarele pneumatice, motoarele hidraulice prezint urmtoarele
avantaje: dezvolt fore de acionare mult mai mari la aceleai
gabarite i au o aciune mai rapid.

motor
pneumatic

- motor care utilizeaz energia elastic a aerului comprimat la


presiuni de 5-6atm. Motoarele pneumatice pot fi rotative (realizate,
de obicei, cu palete) i liniare cu piston (folosite cnd sunt necesare
- 193 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

deplasri mari) sau liniare cu membran. Motoarele pneumatice cu


palete sunt indicate pentru acionrile pneumatice. Aceste motoare
au o construcie asemntoare compresoarelor rotative. Aerul
comprimat pierde din presiune n urma cedrii de energie,
producnd astfel o micare de rotaie, pentru ca n final s fie
evacuat n atmosfer. Rotorul este plasat excentric ntr-o carcas,
crend camere cu perei n form de secer, asupra crora acioneaz
aerul comprimat.
motor sincron

- motor electric care nu dezvolt cuplu de pornire, dar dac printr-un


mijloc oarecare este antrenat pn la viteza de sincronism, atunci el
poate dezvolta un cuplu activ. Motorul sincron poate fi adus la
viteza de sincronism prin antrenarea lui de ctre un mic motor
asincron cuplat pe acelai arbore care, dup prinderea n
sincronism este scos din funciune. O alt metod utilizat pentru
pornire este aa-numita pornire n asincron. Rotorul este prevzut
cu o colivie de veveri, pornirea fcndu-se cu nfurarea rotoric
nchis pe o rezisten i numai n momentul apripierii de viteza de
sincronism este conectat nfurarea de excitaie pe sursa de curent
continuu.

multiplexor
analogic

- dispozitiv analogic, comandat de o adres de selecie, care dirijeaz


una din multele intrri ctre o ieire unic. Multiplexorul analogic
este utilizat n seciunea de achiziie a datelor din proces, n sisteme
de conducere cu calculator, n care intervine suficient un singur
convertor analog-numeric, plasat dup multiplexorul analogic.

multiplexor
numeric

- dispozitiv combinaional, comandat de o adres de selecie, care


dirijeaz una din multele intrri ctre ieirea unic.

multiplicator
analogic

- dispozitiv electronic de calcul care realizeaz nmulirea a dou


semnale analogice aflate ntr-o anumit gam de variaie.

multivariabil

- atribut al unui sistem la care mrimea de intrare sau/i mrimea de


ieire are mai multe componente.

nestaionar

- atribut ce desemneaz caracterul variant al unui sistem, prin


dependena parametrilor sistemului de variabila independent timp
(t).

nivel de semnal - denumire folosit uneori pentru a defini amplitudinea unui semnal
n raport cu o stare de referin sau anumite limite ale unui domeniu
de variaie.
- 194 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

nivel ierarhic

- mod de caracterizare a poziiei unui element component al


sistemului de conducere n ansamblul acestuia n funcie de
atribuiile i prioritatea sa fa de luarea deciziei.

numrtor

- dispozitiv logic secvenial ce memoreaz numrul de impulsuri de


tact care au fost aplicate la intrare.

numeric

- atribut referitor la exprimarea unei mrimi sub o form discret,


printr-o operaie de cuantificare, constnd n asocierea acesteia cu
un numr de cuante egale ntre ele.

observabilitate - proprietate cauzal fundamental a unui sistem liniar ce


caracterizeaz posibilitatea reconstituirii unei stri interne x pe baza
conoaterii mrimilor intrare i ieire.
octal

- mod de reprezentare a informaiei numerice ntr-un sistem de


numeraie n baza 8.

octet

- entitate informaional coninnd 8 bii. Ca urmare a conveniilor


adoptate pentru reprezentarea informaiei (ASCII, EBCDIC)
lungimea de 8 bii sau de multipli de 8 bii a devenit extrem de
uzual pentru dimensiunea cuvintelor calculatoarelor.

off-line

- mod de funcionare a unui sistem de conducere, caracterizat de


faptul c acesta nu este legat direct la procesul condus, informaiile
dinspre proces fiind furnizate de ctre operator, tot acesta avnd
latitudinea implementrii comenzilor elaborate de ctre sistemul de
conducere n funcionarea off-line.

on-line

- mod de funcionare a sistemului de conducere care presupune


conectarea direct a acestuaia la procesul condus i operarea sa n
timp real.

operare n
timp real

- mod de operare caracterizat de faptul c deciziile sistemului de


conducere sunt luate ntr-un interval de timp suficient de scurt
pentru ca implementarea lor sub form de comenzi ctre sistemul
condus s poate fi fcut la momentul de timp oportun.

optimizare

- determinarea unei soluii pentru o problem sau o situaie de


decizie care, dintr-un anumit punct de vedere prestabilit, este cea
mai bun dintre toate soluiile posibile.

- 195 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

organ de
reglare

- element prin intermediul cruia se intervine n instalaia


tehnologic, n sensul modificrii cantitii de material sau de
energie, sub aciunea forei sau cuplului determinate de elementul de
acionare. Organul de reglare este realizat este realizat sub forma
unor dispozitive adaptate la caracteristicile instalaiei tehnologice:
roninete, dozatoare, dispozitive de amplasare etc. Mrimea de ieire
a organului de reglare se prezint de cele mai multe ori sub forma
unei deplasri (liniar sau unghiular), ea reprezentnd n acelai
timp i ieirea elementului de execuie.

oscilator

- circuit electronic fr reacie sau cu reacie pozitiv, care produce


prin oscilaie electromagnetic un semnal periodic sinusoidal sau
nesinusoidal.

oscilator
comandat

- oscilator a crui frecven este comandat de o tensiune sau de un


curent (oscilator modulat n frecven).

oscilator de
relaxare

- oscilator ce produce oscilaii de relaxare, caracterizate printr-un


interval de variaie relativ lent, urmat de un interval de variaie
rapid n timp.

pachet

- entitate de date ce constituie unitatea de transmisie n cadrul unei


reele de comunicaie. Principial pachetul const dintr-un antet ce
descrie informaia coninut i date privind emitorul i
destinatarul, precum i din informaia propriu-zis, compus de
regul, dintr-un numr de cuvinte egal cu o putere a lui 2.

panou de
comand

- bloc funcional ce intr n componena unui echipament de


conducere a proceselor, avnd drept funcii de baz introducerea
manual a datelor i afiarea continu sau la cerere a unor informaii
privind evoluia procesului i starea echipamentului de comand.

parametru

- coeficient ce apare n reprezentarea sistemic a unui proces care


dei este, n prim analiz, presupus constant, poate s se modifice.

parte fixat

- ansamblul format din procesul propriu-zis (instalaie automatizat),


elementul de execuie i traductor, care pentru un sistem automat
reprezint un sistem cu funcionalitate fix i cunoscut, ce face
obiectul conducerii automate.

performanele - indici ce caracterizeaz rspunsul unui sistem automat, permind


formularea dezideratelor de conducere ca nite condiii de reglare i
sistemelor
stabilitate intern i avnd prin excelen, un caracter ingineresc.
automate

- 196 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

perturbaie

- component a vectorului perturbaie p (sau ntregul vector) care


grupeaz o submulime a mrimilor de intrare ntr-un sistem, a crei
variaie este lsat, intenionat sau fortuit, liber, urmnd ca efectul
ei asupra mrimii de ieire din sistem s fie nlturat cu ajutorul
mrimii de comand u.

pilot automat

- echipament care comand automat instalaiile i agregatele de zbor


i o poziie determinate n raport cu o traiectorie prescris.

poli

- zerourile numitorului funciei de transfer H(s) (dac sistemul este


continuu) sau H(z) (pentru cazul discret). Dac H(s), (H(z)) este
ireductibil, mulimea polilor  (H(s)) (.(H(z))) este identic cu
mulimea valorilor proprii ale matricii A((A)), n caz contrar
 (H(s)) ? (A).
Cum rspunsul indicial al unui sistem continuu (discret) fr poli n
origine descris de

H(s) =

R(s)
=
P(s)

R(s)
n

F (s - p )

mi

i=1

E
B
C
@
R(z)
C H(z) = R(z) =
@
n
C
@
P(z)
(z - p i )mi @
C
F
i= 1
D
A

cu n - numrul de poli distinci i mi - ordinul de multiplicare a


polului pi este

y (t ) /

R(0) n mi
t j -1 pi t
e ,. 3 t 1 0
G !! aij
P(0) i /1 j /1 ( j - 1)!

y (k ) /

R(1) n mi
G !! aij Ckj -1 pik - j , k & 
P(1) i /1 j /1

se deduce imediat c performanele dinamice ale sistemului sunt


influenate, n principal, de amplasarea polilor n planul s(z) i de
aceea majoritatea procedurilor de sintez sunt de tipul cu alocare de
poli pe baza performanelor impuse.
poli dominani - poli ce determin, n principal rspunsul unui sistem stabil; de ex.,
cazul unui sistem liniar continuu polii dominani sunt polii din
semiplanul stng care sunt cei mai apropiai de axa imaginar, iar un
sistem discret sunt polii cei mai apropiai de cercul de raz unitar
(interiori acestui cerc), cu centrul n origine. Indeplinirea, prin
- 197 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

sintez, a unui set de performane revine la alocarea polilor


dominani.
pondere

- (a unui cuvnt de cod) numrul de componente diferite de zero


ntr-un cuvnt de cod. In codurile de grup ponderea minim nenul
reprezint distana Hamming.

pornirea
automat a
motoarelor

- operaie prin care se asigur atingerea regimului nominal de


funcionare a unui motor, cu respectarea limitelor admisibile de
curent, n funcie de una din mrimile care se modific n intervalul
pornirii: curent, vitez timp etc.

post procesor

- program de calcul (elaborat ntr-un limbaj specializat de


programare automat a mainilor unelte), pe baza cruia un
calculator universal prelucreaz datele din lista de date de ieire din
procesor i furnizeaz pe baza lor programul main. Principala
funcie a postului procesor este de a adapta datele din lista de date de
ieire procesor la condiiile constructive i funcionale ale unui
anumit tip de main-unealt.

poziionare

- mod de comand program a mainilor unelte n care deplasrile


organelor mobile pe diferite axe nu sunt coordonate ntre ele, putnd
fi succesive sau simultane. Un echipament de poziionare urmrete
numai atingerea (cu o anumit vitez) a punctului final, nu i
traiectoria pe care se face deplasarea spre acel punct.

prag de
sensibilitate

- cea mai mic variaie a mrimii aplicat unui aparat de msurat


care poate fi afiat n mod cert de ctre acesta.

precizia
msurrii

- indicator prin care se caracterizeaz gradul de conformitate a


rezultatului unei msuri cu valoarea real sau cu o valoare
convenional, reprezentnd mrimea msurat.

precizia
sistemelor de
reglare

- precizia de aproximare de ctre mrimea de ieire a sistemului a


mrimii de ieire dorite, impus prin program. Diferena dintre
ieirea real si cea dorit poart numele de de eroare sau abatere.

- metod de conducere utilizat n cadrul sistemelor ierarhizate, car


predicia
interaciunilor const n elaborarea comenzilor pe baza valorilor predictate ale
interaciunilor ce rezult ntre subprocese ca urmare a implementrii
comenzilor menionate.
prelucrare
primar

- ansamblu de operaii de prelucrare la care sunt supuse datele,


obinute de la ieirea convertorului analog-numeric al unui sistem al
- 198 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

intrrilor analogice, n vederea conversiei lor ntr-o form imediat


utilizabil pentru prelucrarea propriu-zis, avnd drept scop
elaborarea comenzilor spre procesul condus.
principiul
superpoziiei

- principiu ce servete, n multe cazuri, drept definiie a sistemelor


liniare i care afirm c la o sum de cauze se obine un efect, care
este suma efectelor corespunztoare fiecrei cauze.

problema
reglrii

- problem de baz n cadrul teoriei sistemelor, ce const n


determinarea legii de comand
u = F1x1 + F2x2
astfel nct eroarea de calitate a unui sistem s satisfac condiia:

lim z(t) = 0
t IH

procesor

- program de calcul (elaborat ntr-un limbaj specializat pentru


programarea automat a mainilor unelte) pe baza cruia un
calculator universal prelucreaz datele dintr-un program-pies i
furnizeaz pe baza lor lista de date de ieire ale procesorului.

program

- modalitate de reprezentare a unui algoritm, matematic sau de


alt natur, fiecare modul asigurnd o anumit funcie, bine
precizat n cadrul sistemului de program.

program
main

- transcrierea codificat a programului pies de purttorul de


informaii acceptat de echipamentul de comand al mainii unelte n
codul i formatul adecvate acestui echipament, n scopul asigurrii
comenzii mainii unelte.

programare

- ansamblu de operaii avnd ca scop transpunerea n form de


program a unui algoritm matematic sau de alt natur. Activitatea de
programare presupune elaborarea specificaiei funcionale a
sistemului de programe, elaborarea programelor programelor
propriu-zise, testarea acestora, implementarea pe sistemul de
conducere, documentarea i eventual ntreinerea.

programare
absolut

- (a mainilor cu comand numeric), programare n care


dimensiunile geometrice sunt exprimate prin distane fa de
originea axelor de coordonate.

protocol

- raport elaborat periodic sau la cerere de ctre sistemul de


conducere i care conine date despre procesul condus sau chiar
despre sistemul propriu-zis.

- 199 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

protocol de
comunicaie

- colecie de reguli care guverneaz transferul de date ntr-o reea,


reguli ce asigur eficiena i corectitudinea transmiterii datelor de la
un punct al reelei la altul.

punte

- circuit electric folosit pentru msurri de rezistene, inductiviti i


capaciti.Cele mai frecvent utilizate sunt punile Wheatstone pentru
msurarea rezistenelor. Puntea Wheatstone cuprinde 4 brae
alctuite din 3 rezistene variabile i rezistena de msurat. Intr-una
din diagonalele este conectat sursa de alimentare, iar n cealalt un
detector de nul (de ex. un galvanometru).

purttor de
informaie

- suport fizic ce permite nregistrarea, stocarea i redarea datelor


informaionale.

raport semnal- - indicator al efectului perturbator al zgomotului asupra unui semnal,


ntr-un canal de comunicaie.
zgomot
rspuns
indicial

- rspunsul n timp al unui sistem la o mrime de intrare de tip


treapt. Pe rspunsul indicial se definesc performanele tranzitorii
(timp de cretere, timp de ntrziere, suprareglare, timp tranzitoriu).

rspuns n
timp

- mrimea de ieire y(t), t t0 a unui sistem i care depinde de


mrimea de intrare, de condiia iniial i de sistemul respectiv.

reacie

- element definitoriu al structurii de sistem automat, la care mrimea


de comand u se elaboreaz pe baza erorii = yr - y dintre mrimea
de referin yr i mrimea msurat y. Efectele principale ale
reaciei: desensibilizarea sistemului automat la perturbaii i la
variaia parametrilor din sistem precum i posibilitatea stabilizrii
sistemelor instabile.

realizabilitate
fizic

- condiie esenial pe care trebuie s o ndeplineasc un model


matematic abstract pentru a fi sistem, i anume s aib drept
corespondent un proces fizic realizat (sau realizabil). Condiia de
realizabilitate fizic impus unui model matematic revine la condiia
ca ordinul de derivare a mrimii de ieire s fie mai mare strict dect
ordinul de derivare a mrimii de intrare.

reananclaarea - realizarea, prin dispozitive automate, a restabilirii alimentrii cu


tensiune pe linii la care ntreruptoarele au fost declanate de
automat
rapid (RAR) protecia prin relee, presupunnd c avaria a avut un caracter
pasager.
redresor

- circuit care transform energia electric de curent alternativ, n


general de joas frecven, n energie electric de curent continuu.
- 200 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

Un redresor se compune din: transformator (ce modific tensiunea


alternativ astfel ca la ieirea redresorului s se obin o gam larg
de tensiuni dorite), redresor propriu-zis (element neliniar, cu o
rezisten mic n sens direct i mare n sens invers), filtru de
netezire (are rolul de a obine practic o tensiune continu), bloc de
reglare i stabilizare (cu rol de a menine constante tensiunea sau
curentul prin sarcin).
redresor
comandat
(reglabil)

- redresor ce folosete n locul diodelor obinuite elemente de


redresare cu electrod (gril) de comand i care permite ca, printr-o
reglare potrivit a tensiunii aplicate acestui electrod, s se modifice
n limite foarte largi valoarea medie a tensiunii i a curentului
reglat.

redresor dubl - redresor monofazat care redreseaz ambele alternane ale tensiunii
de intrare alternative. Acesta poate fi cu priz median sau n punte.
alternan
redresor
monoalternan

- redresor monofazat necomandat care redreseaz doar o alternan a


tensiunii de intrare alternative.

redresor
polifazat
necomandat

- redresor necomandat care asigur tensiuni de ieire cu un factor de


ondulaie mul mai mic dect cele monofazate.

redundan

- (n sens general) folosirea unui numr mai mare de elemente dect


cele absolut necesare realizrii unui anumit scop; (n sens
informaional) redundana unei surse de informaie este diferena
dintre valoarea maxim posibil a entropiei sursei i valoarea ei real.

refacerea
semnalelor

- procedur de reconstituire a unui semnal n urma eantionrii.


Principalele operaii matematice care permit reconstituirea
semnalului original sunt: transformarea invers Fourier, convoluie
sau filtrare. Intervalul minim de timp Te ntre dou eantioane
succesive care permite refacerea semnalului original este dat de
condiia lui Shannon (TeTm/2), unde Tm reprezint cea mai perioad
evideniat n spectrul semnalului original.

regim automat - mod de funcionare care nu presupune intervenia direct a unui


operator uman.
regim manual

- preluarea operaiilor de reglare sau de conducere, efectuate n mod


normal de echipamente de automatizare, de ctre un operator i
executarea lor prin comenzi i/sau acionri manuale.
- 201 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

reglare
combinat

- reglare ce se efectueaz dup principiul completrii reglrii dup


eroare cu o reglare dup perturbaie. Introducerea reglrii dup
perturbaie asigur intrarea n aciune a schemei nainte ca efectul
perturbaiei s se manifeste prin variaia nedorit a mrimii de ieire
din sistem i a erorii.

reglare cu
predicie

- reglare ce permite compensarea influenei nefavorabile a timpului


mort asupra performanelor tranzitorii ale unui sistem automat.

reglare de
raport

- operaie de reglare ce const n meninerea la o valoare constant a


raportului a dou mrimi, prin modificarea uneia dintre acestea,
cealalt putnd varia liber n domeniul su admisibil.

reglare n
cascad

- reglare ce se bazeaz pe principiul mpririi prii fixate a


sistemului automat n mai multe poriuni prin alegerea unor mrimi
intermediare ce se transmit ntre aceste poriuni.

reglarea
debitului

- obiectiv al automatizrii proceselor industriale ce const n


meninerea unei valori impuse a debitului.

reglarea
frecvenei i
puterii active

- procedur de reglare prin care, meninnd constant frecvena n


sistemul energetic, se realizeaz concomitent o redistribuire a
sarcinilor active.

reglarea
mrimilor
analitice i a
compoziiei
gazelor

- obiectiv al automatizrii proceselor industriale constnd n


meninerea n anumite limite a valorii unor mrimi de tip densitate,
vscozitate, pH, conductibilitate, umiditate, compoziie.

reglarea
nivelului

- obiectiv al automatizrii proceselor industriale ce const n


meninerea unei valori impuse a nivelului. In scopul asigurrii
informaiei tehnologice se impune msurarea nivelului.

reglarea
poziiei

- obiectiv al automatizrii proceselor industriale ce const n


comanda i supravegherea deplasrii unui organ mobil n vederea
realizrii unei valori impuse a acesteia, cu un regim de vitez
specificat.

reglarea
presiunii

- obiectiv al automatizrii proceselor industriale ce const n


meninerea unei valori impuse de presiune. Informaia tehnologic
necesar reglrii este furnizat de traductoarele de presiune.

- 202 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

reglarea
temperaturii

- obiectiv al automatizrii proceselor industriale ce const n


meninerea unei valori impuse de temperatur. In scopul asigurrii
informaiei tehnologice se utilizeaz traductoare de temperatur.

regulator

- sistem dinamic, component de baz al structurii de sistem automat,


destinat obinerii mrimii de comanda u, printr-o prelucrare adecvat
a erorii , astfel nct s se asigure ndeplinirea dezideratelor de
conducere formulate la nivelul mrimii de calitate z (sau al mrimii
msurate y), deziderate ce se concretizeaz, n general, printr-o list
de performane pe care trebuie s le ndeplineasca funcia z(t)
(respectiv y(t)).

regulator P

- regulator cu aciune proporional. Are funcia de transfer

H R (s) =

KR
J KR
1 + T qs

unde KR este factorul de amplificare al regulatorului, iar Tq este o


constant de timp parazit, ce se poate neglija n raport cu cele ale
prii fixate.
regulator PI

- regulator cu aciune proporional-integral. Are funcia de transfer

H R (s) = K R

1+ T i s
1+ T i s
1 7
:
= K R 81 +
J KR
5
T i s(1 + T q s)
Tis
9 Tis6

adic dependena de timp intrare-ieire este:


t
:
7
1
u(t) = K R 8" (t) + $ " (t)dt 5
Ti 0
9
6

i unde KR este factorul de amplificare, iar Ti constanta de timp de


integrare.
regulator PID

- regulator cu aciune proporional-integral-derivativ. Are funcia


de transfer

H R (s) = K R

1+ T i s + a2 s2
1+ T i s + a2 s2
=
J
T i s(1 + T q 1s)(1 + T q 2s)
Tis

1
1
:
7
:
7
= K R 81 +
+ a 2 s 5 = K R 81 +
+ T d s5
9 Tis Ti 6
9 Tis
6
unde KR, Ti, Td reprezint factorul de amplificare, constanta de timp
de integrare, respectiv derivare. Raportul Td/Ti = reprezint
factorul de coreclaie i este specific fiecrui regulator. Fa de
regulatorul PI, n acest caz apare i componenta derivativ astfel c
n timp
- 203 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

dependena intrare-ieire este


t
:
1
d" (t) 7
u(t) = K R 8" (t) + $ " (t) dt + T d
5
dt 6
Ti 0
9

care poate s asigure o vitez de rspuns mai mare pentru sistemul


automat.
rejecia
perturbaiilor

- nlturarea efectului perturbaiilor (nemsurabile) asupra mrimii


de ieire cu ajutorul mrimii de comand. Cnd perturbaiile sunt
dintr-o clas precizat de funcii, rejecia semnalelor revine de fapt
la condiia de reglare.

relaie de
echivalen

- relaie binar ntre dou elemente a&A, b&B, unde A i B sunt


mulimi, iar elementul obinut prin relaia R, care se noteaz aRb,
aparine unei submulimi a produsului de echivalen A x B i care se
bucur de proprietile de reflexivitate (aRa), de simetrie (dac
a1Ra2, atunci a2Ra1) i tranzitivitate (dac a1Ra2 i a2Ra3, atunci
a1Ra3).

releu

- element de automatizare cu o caracteristic neliniar, la care


mrimea de ieire variaz brusc (n salt) atunci cnd mrimea de
intrare, variind n mod continuu, ajunge o valoare prescris, numit
valoare de acionare.

repetabilitate

- noiune prin care se exprim gradul de coinciden a indicaiilor


unui aparat de msurat pentru un numr de msurri consecutive ale
aceleeai mrimi, efectuate n condiii identice. Pentru definirea
repetabilitii se consider c atingerea valorii msurate se face din
aceeai direcie (numai prin valori cresctoare sau descresctoare) i
msurrile repetate se ncadreaz ntr-un interval de timp redus.

reproductibilitate

- noiune similar celei de repetabilitate definit ns pentru


apropierea de valoarea msurat din ambele direcii i raportat la un
interval lung de timp.

rezervare
automat

- procedur de asigurare a unei fiabiliti nalte a unui sistem de


reglare numeric, care const din detectarea automat a defectrii
unui regulator primar (de baz) sau a cderii tensiunii sale de
alimentare, anunarea cderii operatorului i comutarea automat,
ntr-un timp ct mai scurt, a funciilor de reglare a procesului asupra
unui regulator de rezerv, identic cu cel de baz.

- 204 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

rezoluie

- cea mai mic variaie a mrimii de intrare care poate fi detectat i


discriminat la ieirea unui aparat de msurat, a unui traductor sau
dispozitiv de automatizare.

robinet de
reglare

- organ de execuie utilizat n automatizarea proceselor n care


intervin fluide. Robinetul de reglare se plaseaz pe conductele de
fluide, permind varierea debitului prin modificarea seciunii de
trecere.

robot

- sistem cibernetic complex de prelucrare o informaiei cu grad mare


de adaptabilitate, destinat s opereze ntr-un spaiu concret potrivit
unei funcii scop i s interacioneze cu elemente ale mediului
nconjurtor, avnd mai mult sau mai puin un caracter
antropomorfic.

robotic

- ansamblu al metodelor i tehnicilor de inteligen artificial i de


automatizare avnd drept scop conceperea de sisteme cu grad mare
de adaptabilitate, destinate s acioneze ntr-un mediu dat, avnd
caracter antropomorfic.

saturaie

- neliniaritate static tipic, de tipul celei prezentate n figur, n care


u1, respectiv u2, se numete prag de saturaie, iar y1, respectiv y2,
nivel de saturaie. Saturaia poate s fie nesimetric i corespunde
unei funcionalitate ntr-o plaj limitat pentru mrimile unui sistem.
Prezena unui sistem cu saturaie ntr-o structur oarecare, confer
caracter de sistem neliniar ntregului ansamblu.
schem bloc

- reprezentare grafic general prin care se evideniaz principalele


blocuri constitutive ale unui sistem (proces, instalaie, echipament)
cu conexiunile dintre ele.

schem de
principiu

- reprezentare grafic a unui echipament, instalaie sau agregat


cuprinznd elementele componente i conexiunile dintre acestea
reprezentate prin simboluri specifice care reflect principial att
funciunile ct i realizrile constructive.
- 205 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

schem
desfurat

- reprezentare grafic detaliat a circuitelor unui echipament sau


instalaie electric n care sunt cuprinse toate legturile ntre
aparatele i dispozitivele componente n ordinea lor funcional.

schem logic

- 1.reprezentare grafic a unui algoritm, destinat programrii i


documentrii acesteia. 2.model fizic pentru realizarea unui set de
funcii logice.

semnal

- mrime fizic apt de a se propaga ntr-un anumit mediu. In


general, noiunea de semnal (util) se refer la acele mrimi fizice
care conin un mesaj destinat unui receptor, excluznd mrimile
perturbatoare care pot aprea fie n procesul de generare fie n cel de
transmisie.

sensibilitate

- (cu referire la aparate de msurat i traductoare) raportul dintre


variaia mrimii de ieire y i variaia corespunztoare a mrimii de
intrare x.

senzor

- denumire utilizat uneori pentru elementul sensibil al unui


traductor.

sertar

- element de comand format dintr-un cilindru n interiorul cruia se


deplaseaz, sub aciunea unei mrimi exterioare, un piston avnd
dou sau mai multe gulere. Controlul debitului de fluid prin
elementul de comand se realizeaz printr-o combinaie
corespunztoare de orificii cu seciuni variabile sau printr-o
combinaie de orificii cu seciuni fixe i variabile prevzute n
cilindru.

servomecanism - sistem automat n care una sau mai multe dintre mrimi sunt de
natur mecanic. Servomecanismele sunt de regul sisteme de
urmrire n cadrul crora se realizeaz controlul automat al poziiei
unui mecanism (platform, crm etc) n funcie de variaiile unei
mrimi de intrare care poate fi i de alt natur dect mecanic.
servomotor

- motor electric, pneumatic sau hidraulic utilizat ca element de


caionare ntr-un sistem automat.

servomotor
electric de
curent
alternativ

- motor electric de curent alternativ utilizat drept element de


acionare. Are aplicabilitate larg pentru comanda organelor de
reglare care necesit puteri reduse de acionare, de la fraciuni la sute
de wai, datorit unor proprieti ca: robustee mai mare i inerie
mai mic dect la servomotoarele de curent continuu, simplitate a
circuitelor de comand, .a.
- 206 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

servomotor
electric de
curent
continuu

- motor de curent continuu de construcie special, ce poate fi


realizat n variantele: cu magnei permaneni, cu circuite imprimate,
sau fr perii, servind drept element de acionare n sistemele
automate.

servomotor de - servomotor de curent continuu la care indusul-rotor are o


construcie clasic, inductorul-stator este realizat cu magnei
curent
permaneni.
continuu cu
magnei
permaneni
servomotor de
curent
continuu cu
circuite
imprimate

- servomotor de curent continuu la care indusul-rotor este lipsit de


fier, iar inductorul-stator este realizat cu magnei permaneni.
Avantaje: putere specific (raportat la greutate) relativ mare;
caracteristici mecanice riguros liniare, constante de timp electrice
neglijabile; gam de viteze foarte larg, n ambele sensuri; comutaie
foarte bun n toate regimurile de funcionare.

servomotor de
curent
continuu cu
rotor cilindric

- servomotor de curent continuu cu circuite imprimate, la care


rotorul este un cilindru gol pe care se afl imprimat bobinajul
indusului. Prezint viteze i acceleraii extrem de ridicate, cu
momente de inerie proprii de pn la 2.10-7 kgm2 (indus+
tahogenerator) i acceleraii de la 1 la 3000 rot/min n 2 ms.

servomotor de
curent
continuu cu
rotor disc

servomotor de curent continuu cu circuite imprimate, la care rotorul


este alctuit din unul sau mai multe straturi de conductoare lamelare
din cupru, imprimate sau tanate, izolate ntre ele. Aplicaiile lor
sunt poziionare pas cu pas, intermitent i continu, la acionri de
avans ale mainilor unelte, la echipamente periferice ale
calculatoarelor, la servocomenzi industriale.

servomotor de - servomotor de curent continuu la care se inverseaz constructiv


indusul cu inductorul (rotorul susine polii magnetici de excitaie, iar
curent
continuu fr statorul - crestturile nfurrii indusului), i la care lipsesc periile.
perii
servomotor
hidraulic

- servomotor ce transform energia potenial a unui lichid sub


presiune n energie mecanic sub form de deplasare rectilinie sau
unghiular. Serovomotoarele hidraulice sunt utilizate n special la
acionarea organelor de execuie ce necesit fore sau cupluri
nsemnate.

- 207 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

servomotor
hidraulic cu
poziioner

- servomotor hidraulic cu reacie negativ, prin care se realizeaz o


dependen proporional ntre semnalul de comand i deplasarea
tijei.

servovalv

- amplificator electrohidraulic utilizat pentru comanda elementelor


de execuie de tip hidraulic. Sistemele n bucl deschis cu acionare
continu sunt formate dintr-o servovalv i un motor hidraulic, cu
care formeaz o unitate constructiv i funcional independent.

simbol

- 1.element fundamental ireductibil care conine informaie; se mai


numete i liter; 2.entitate care desemneaz un obiect sau o stare,
printr-o reprezentare fizic care poate fi nregistrat, transmis sau
prelucrat.

simulare

- procedeu de reprezentare a unui proces real printr-un model


idealizat, fizic realizabil sau numai conceptual, prin intermediul
cruia se urmrete obinerea de informaii privind comportarea
procesului respectiv.

sistem
autoinstruibil

- sistem capabil ca pe baza unei analize corelate ntre deciziile luate


i valorile unui criteriu de calitate aprioric impus, n prezena
mrimilor perturbatoare, s-i ajusteze funcionarea n scopul
atingerii unor performane mbuntite.

sistem de
programe de
aplicaii

- component a sistemului de programe al unui sistem de conducere


care particularizeaz sistemul de conducere universal (compus din
echipament de conducere i sistem de programe de baz) la
caracteristicile unui anumit proces condus.

sistem
distribuit

- sistem de conducere ale crui componente sunt separate de distane


geografice de ordinul metrilor comunicaia ntre acestea fcndu se,de regul, pe legturi seriale.

sistem unificat - sistem de dispozitive, elemente i echipamente de automatizare,


comenzi secveniale, interblocri, semnalizri etc. caracterizat prin
posibilitatea conectrii directe a diverselor blocuri componente.
Compatibilitatea elementelor unui sistem unificat este asigurat de
funcionarea lor cu acelai tip de semnal (semnal unificat) i prin
adaptarea de impedan corespunztoare.
sumator

- dispozitiv de calcul analogic sau numeric, care efectueaz adunarea


a dou sau mai multe mrimi, furniznd la ieire suma lor, n aceeai
form ca i operanzii de intrare.

- 208 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

suprareglaj

- mrimea = ymax - yst eventual exprimat n procente din yst

'=

y max - y st
x 100[%]
y st

n care yst / lim y (t ) este valoarea staionar (stabilizat) i ymax


t IH

este valoarea maxim pentru mrimea de ieire y(t), cnd mrimea


de intrare este o treapt.
supravegherea
automat a
arderii
combustibului
n cuptoare

- procedur de automatizare care are drept scop detectarea prezenei


flcrii att timp ct exist transfer de combustibil spre cuptor;
cuprinde dou operaii: aprinderea imediat ce apare combustibilul
(dispozitiv de aprindere automat) i urmrirea flcrii i blocarea
combustibilului la acesteia (supraveghere automat a flcrii).

surs de
informaii

- mecanism prin care din mulimea mesajelor posibile se alege ntrun mod imprevizibil, un mesaj particular destinat a fi transmis unui
corespondent.

tahogenerator

- micromain electric generatoare de tensiune proporional cu


viteza unghiular a rotorului. Tahogeneratoarele sunt folosite n mod
frecvent n automatizarea acionrilor ca traductoare de vitez de
rotaie (turaie). In acest scop rotorul este cuplat mecanic cu axul
motorului a crui turaie se msoar i care trebuie s permit
ncrcarea cu puterea necesar antrenrii tahometrului.

tampon

- numele generic dat uneia sau mai multor celule de memorie,


destinat comunicrii ntre dou echipamente sau programe cu
funcionare asincron.

telecomand

- funcie de telemecanic cu caracter calitativ incluznd metode i


mijloace tehnice pentru transmiterea la distan a mrimilor de
comand cu caracter discret, fiecrui proces fiindu-i asociate un
numr discret de comenzi, n general mai mare de dou (pornit-oprit,
nchis-deschis etc).

telemsur

- funcie de telemecanic cu caracter cantitativ, ce permite


transmiterea la distan ctre un punct dispecer a unei informaii cu
caracter continuu sau echivalentul codificat al acesteia, n scopul
msurrii unui anume parametru.

terminal

- echipament periferic destinat interfeei ntre un sistem de calcul i


operator.

- 209 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

terminal
inteligent

- terminal dotat cu capacitate proprie de prelucrare a informaiei,


ceea ce nlesnete accesul operatorului la sistemul de calcul la care
este conectat terminalul inteligent i, de asemenea, contribuie la
diminuarea traficului pe canalul de comunicaii ntre terminalul
inteligent i sistemul de calcul.

termistor

- semiconductor a crui rezisten electric variaz cu temperatura


dup o lege descresctoare, conform relaiei

RT = RT 0

B(

i 1
- )
T0 T

n care RT i Rto sunt valorile rezistenei la temperaturile absolute T


i T0, iar exponentul B constituie o caracteristic de material.
termocuplu

- element sensibil utilizat n componena aparatelor de msurat i a


traductoarelor de temperatur. Principiul de funcionare a
termocuplului se bazeaz pe efectul Seebeck, care const n
generarea unei tensiuni electromotoare ntr-un circuit format din
dou metale cu poteniale de ieire diferite n cazul n care cele dou
jonciuni se afl la temperaturi diferite.

termorezisten

- element sensibil pentru aparate de msurat i traductoare de


temperatur a crui funcionare se bazeaz pe variaia cu
temperatura a rezistenei electrice a metalelor conductoare.

termostat

- regulator direct care prin ntreruperea, respectiv restabilirea


circuitului de alimentare a elementului furnizor de cldur, permite
meninerea temperaturii ntre dou limite: superioar, la atingerea
creia se produce ntreruperea nclzirii, i inferioar, la atingerea
creia se produce reluarea procesului de nclzire.

testare

- ansamblu de operaii avnd drept scop evaluarea, cantitativ i


calitativ, a strii unui echipament, program, sistem etc.

timp de
comutaie

- durata necesar comutrii unui tranzistor din starea de blocare n


starea de conducie i invers.

timp de
cretere

- intervalul de timp n care mrimea de ieire variaz n intervalul


10%yst - 90%yst, unde yst este valoarea staionar a mrimii de ieire
y(t).

timp de
stabilire

- intervalul minim n care mrimea de ieire ajunge la valoarea de


regim staionar.

timp mort

- durata n care mrimea de ieire nu prezint variaie n contextul


unei modificri a mrimii de intrare.
- 210 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

timp real

- noiune utilizat pentru caracterizarea operaiilor cese desfoar n


sincronism cu evenimentele lumii exterioare. Un sistem de
conducere are o comportare n timp real dac deciziile elaborate de
acesta sunt emise la momentul oportun, adic sunt aplicate
procesului condus nainte ca ele s-i piard valabilitatea.

timp
tranzitoriu

- intervalul de timp n care, n mod convenional, se consider


ncheiat regimul tranzitoriu al unui sistem.

traductor

- element component al unui sistem automat prin intermediul cruia


este msurat mrimea de ieire din procesul automatizat (parametru
de calitate) i convertit ntr-un semnal apt de-a fi comparat cu
mrimea de referin.

transformator - aparat prin intermediul cruia se convertete energia unui sistem


fizic sau tehnic n energia altui sistem.
transformator - transformator de msur n care curentul secundar este practic
proporional cu curentul primar i defazat fa de acesta cu un unghi
de curent
apropiat 180.
transformator - transformator electric destinat s permit conectarea aparatelor de
msurat i prin extensie a traductoarelor, releelor sau altor aparate
de msur
analogice.
transformator - transformator de msur n care tensiunea secundar este
proporional cu tensiunea primar i defazat fa de aceasta cu un
de tensiune
unghi apropiat de 180.
transformator - aparat conectat ntre reeaua electric de curent alternativ i un
receptor a crui tensiune nominal de funcionare nu coincide cu
electric
tensiunea reelei.
transformator - transformator ce primete n primar semnale sub form de
impulsuri, permind, printr-o serie de msuri constructive
n impulsuri
transmiterea n secundar a unor impulsuri cu front foarte scurt,
separate galvanic fa de cele din primar.
transmisie
paralel

- metod de comunicare a informaiei numerice, care const n


emisia i recepia simultan a tuturor biilor cuvntului de date.

transmisie
serial

- metod de comunicare a datelor numerice care const n


transmiterea sincronizat, bit cu bit, a cuvntului de date.

- 211 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

tranziia
ieirilor

- comutarea setului de ieiri Y ale unui automat sevenial, ca urmare


a unei tranziii de stare.

tranziie de
semnal

- comutare a unui semnal logic din 0 n 1 sau din 1 n 0.

trapez unitar

- caracteristic real de frecven ideal avnd forma prezentat n


figur, ce permite determinarea rspunsului indicial al unui sistem
pe baza caracteristicii reale de frecven. Coeficientul =d/0 se
numete coeficient de pant.
treapt unitar - funcie (de intrare) de tip polinomial definit prin

N 0, t P 0
K
u (t ) / 1(t ) / M1 / 2, t / 0
K 1, t O 0
L
n cazul continuu, respectiv n cazul discret

N0, k P 0
u (k ) / 1(k ) / M
L 1, t O 0
Treapta unitar este fie funcie de test pentru un sistem, obinndu-se
la ieirea acestuia un rspuns numit indicial pe care se definesc
performanele clasice (timp tranzitoriu, suprareglaj etc), fie permite
aproximarea polinomial a mrimii de intrare.
trigger Schmitt - circuit de formare a impulsurilor, prin introducerea unei reacii
pozitive n circuit, pentru a obine un ctig mai mare i histerezis.
variabil

- mrime dependent de timp. Se utilizeaz n teoria sistemelor sub


denumirile de variabil de stare x(t), variabil de intrare u(t),
variabil de ieire y(t) etc.

valoare
admisibil

- valoare maxim a unei mrimi fizice permis n cadrul unui sistem


fr ca acesta s fie solicitat mai mult dect prevd prescripiile
privind asigurarea integritii
caracteristicilor funcionale.
- 212 -

constructive

meninerea

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

valoare
instantanee

- valoare pe care o ia, la un moment dat, o mrime variabil n timp.

valoarea medie - media aritmetic a tuturor valorilor pe care le ia o mrime


variabil.
valoare
msurat

- reprezentare sub form numeric asociat unei mrimi fizice ca


urmare a unui proces de msurare.

valoarea real

- valoarea unei mrimi fizice atribuit axiomatic sau obinut printrun proces de msurare ideal.

valoare
prescris

- valoarea la care trebuie s fie meninut mrimea de ieire


(parametrul de calitate) ntr-un sistem de reglare automat.

ventil de
distribuie (de
cale)

- ventil care influeneaz circulaia fluidului prin nchidere,


deschidere sau stabilirea sensului de circulaie. Din punct de vedere
constructiv, exist dou categorii importante de ventile de
distribuie: cu scaun i cu sertar de distribuie. La cele cu scaun,
cile de trecere a fluidului sunt nchise sau deschise cu plci, talere,
bile sau conuri. Ventilele cu sertar de distribuie se construiesc n
variantele: cu sertar de distribuie longitudinal, sau cu sertar de
distribuie plan.

ventil cu
comand
dubl

- ventil de nchidere cu dou intrri i o ieire. Inchiderea se produce


ntotdeauna n sensul intrrii la care nu exist semnal, trecerea
fluidului fiind astfel permis de la intrarea prin care are loc admisia,
la ieirea unic.

ventil de
nchidere

- ventil vare blocheaz trecerea fluidului ntr-un sens permind


trecerea n sens opus.

ventil de
reinere

- ventil de nchidere ce funcioneaz cu pierderi ct mai mici de


presiune. In momentul n care (n sensul de trecere) presiunea de
intrare a aerului depete fora resortului, organul de blocare
deschide calea de trecere a fluidului.

ventil de
strangulare i
reinere

- ventil care asigur strangularea pentru sensul de comand al


elementelor fluidice i nchiderea pentru sensul de revenire.

zgomot

- denumire utilizat n domeniile sistemelor electronice de msurare,


conversie i transmisie a datelor, n tele- i radiocomunicaii pentru a

- 213 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

defini mrimi perturbatoare care suprapunndu-se peste semnalul


util pot s modifice sau s ngreuneze evidenierea coninutului
informaional al acestuia.
zgomot alb

- mrime cu variaie aleatoare caracterizat printr-un spectru n


frecven infinit.

- 214 -

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs

Bibiografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ardelean Iulian, s.a. Circuite Integrate CMOS, Editura Tehnic, Bucureti, 1986
Arhipov G.V. Reglarea automat a ventilrii i condiionrii aerului, Editura Tehnic,
Bucureti, 1964
Asandei Dumitru Automatizarea centralelor termoelectrice, Editura Tehnopres, Iai,
1999
Asandei Dumitru, Leca Mihai Elemente de reglare automat, Editura Tehnopress, Iai
2001
Athanasovici V., s.a. Termoenergetic industrial i termoficare, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1988
Bahrin Vasile Acionri electrice n construcii, Editura Performantica, Iai, 1997
Bejan I., Balaban G. Automatizri i telecomenzi n Electroenergetic, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976
Bejan I., s.a. Automatizri n sistemele energetice, Indrumar de laborator, Institutul
Politehnic Iai, 1975
Bichir Nstase, s.a. Maini, aparate, acionri i automatizri, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1995
Birescu M. Maini electrice rotative, Editura de Vest, Timioara 1997
Bivolaru I Montarea instalaiilor de automatizare, vol 1, Editura Tehnic, Bucureti,
1987
Bivolaru I Montarea instalaiilor de automatizare, vol 2, Editura Tehnic, Bucureti,
1987
Bohm Gerd Tehnica nclzirii,
Cileanu Corneliu Algoritmi de comand a motoarelor de curent alternativ, MatrixRom,
Bucureti, 1998
Cileanu Corneliu Algoritmi de comand a motoarelor de curent alternativ, Editura
Matrix Rom, Bucureti 1998
Clin S., s.a. Automatizri electronice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972
Clinoiu Constantin, s.a. Modelarea, simularea i identificarea experimental a
servomecanismelor hidraulice, Editura Tehnic, Bucureti, 1998
Carabogdan I.Gh.,s.a. Instalaii termice industriale, vol 1,2, Editura Tehnic, Bucureti,
1983
Crn Gh., s.a. Reele neuronale i sisteme expert n energetic, Editura Gh.Asachi
Iai, 1994
Ciubotaru Acionarea i automatizarea mainilor n construcii, MatrixRom, Bucureti,
1998
Coma D., s.a. Proiectarea instalaiilor electrice industriale, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1983
Conecini I., s.a. Informatizarea sistemic a filialelor reelelor electrice, Editura Tehnic,
Bucureti, 1996
-217-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs
23. Constantin P., s.a. Electronic industrial, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1980
24. Crian O. Sisteme electroenergetice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979
25. Cuciureanu C., Mateescu D. Ascensoare electrice. Editura Tehnic, Bucureti, 1985
26. Curd E.F., Howard C.A., MacMillian, London, 1980
27. Dnescu Al., s.a. utilizarea energiei solare, Editura Tehnic, Bucureti, 1980
28. Deppert W., Stoll K. Iniiere n pneumoautomatic, Editura Tehnic, Bucureti, 1975
29. Dobkin V.M., Reglarea automat a proceselor termice, Editura Tehnic, Bucureti, 1964
30. Doma Antoniu Simulri numerice pentru procese termice, Editura U.T. PRES, ClujNapoca, 2002
31. Doma Antoniu Soluii moderne de reglare automat n centrale termice, Editura U.T.
PRES, Cluj-Napoca, 2002
32. Duminicatu M., s.a. Instalaii electrice pentru construcii, Editura Tehnic, Bucureti,
1987
33. Dumitrache I., Clin S., Boan C., Nitu C. Automatizri i echipamente electronice,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
34. Dumitrache I., s.a. Automatizri electronice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1993
35. Dumitrache Ion, s.a. Reele neuronale Identificarea i conducerea proceselor,
MatrixRom, Bucureti, 1999
36. Dumitrescu Stelian Electrinic Industrial i automatizri, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1983
37. Eykhoff Pieter Identificarea sistemelor, Editura Tehnic, Bucureti, 1977
38. Fara Vladimir, Grigorescu Radu Conversia energiei solare n energie termic, Editura
Stiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982
39. Fisher Jeff HVAC Control Tutorial, www.hometechsolution.com, 2000
40. Ganea Nicolae Alegerea, exploatarea i ntreinerea pompelor, Editura Tehnic,
Bucureti, 1981
41. Gavril Horia Electrotehnic i echipamente electrice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1994
42. Greeno Roger, Building Services, Technology and Design, Logman Edinburg, 1997
43. Hall F. Essential Building Services and Equipment, Clays Ltd, Oxford, 1988
44. Hngnu M., s.a. Programe FORTRAN comentate, n Automatic , Editura Tehnic,
Bucureti, 1974
45. Hngnu Marius Automatica, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981
46. Ignat Jan Conducerea i exploatarea instalaiilor de alimentare cu energie electric,
Rotaprint I.P.Iai, 1993
47. Ignat Jan, Glanu Ctlin D. Observabilitatea Reelelor Electrice de Distribuie de
Medie Tensiune, Editura Ventura, 1995
48. Ion I. Ionel Instalaii de pompare reglabile, Editura Tehnic, Bucureti, 1976
49. Ion I.Ionel Acionarea electric a turbomainilor, Editura Tehnic, Bucureti, 1980
50. Ionescu C., Vldeanu V. Automatizarea instalaiilor pentru construcii, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981
51. Ionescu G. s.a. Traductoare pentru automatizri industriale, vol. 1, Editura Tehnic,
Bucureti 1985
52. Ionescu G. s.a. Traductoare pentru automatizri industriale, vol. 2, Editura Tehnic,
Bucureti 1996
-218-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs
53. Ionescu Gabriel, s.a. Automatica de la A la Z, Editura tiinific i Enciclopedic,
Bucureti, 1987
54. Iordache Florin Comportamentul dinamic al echipamentelor i sistemelor termice,
Editura MatrixROM, Bucureti 2002
55. Iordache Florin, Bltreu Florin Modelarea i simularea proceselor dinamice de
transfer termic, Editura MatrixROM, Bucureti 2002
56. Kalman R.E., s.a. Teoria sistemelor dinamice, Editura Tehnic, Bucureti, 1975
57. Kaminski E.A. Cum se citesc schemele instaiilor electrice, Editura Tehnic, Bucureti,
1974
58. Landau I.D. Identificarea i comanda sistemelor, Editura Tehnic, Bucureti, 1997
59. Lazr Corneliu Ingineria reglrii automate, Rotaprint I.P.Iai, 1997
60. Manea A., Scrltescu M., Aparate electronice pentru protecia muncii,Editura Tehnic,
Bucureti, 1976
61. Marinoiu Vasile s.a. Elemente de execuie Robinete de reglare, Editura Tehnic,
Bucureti, 1999
62. Micu Emil, s.a. Electrotehnica de la A la Z, Editura tiinific i Enciclopedic,
Bucureti, 1985
63. Mihe I., Furtunescu H. Sigurana n exploatare a instalaiilor energetice, Editura
tehnic, Bucureti, 1987
64. Mihoc D., s.a. Teoria i elementele sistemelor de reglare automat, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1980
65. Mihoc Dan Automatizri n energetic, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1978
66. Murean T., s.a. Aparate i instalaii pentru reducerea consumurilor de energie electric
n industrie, Editura Facla, Timioara, 1984
67. Nemescu M.V., s.a. Bazele Automatizrii, Editura Gh.Asachi Iai, 1995
68. Niculi P., s.a. The Automation of refrigeration plants, Editura Tehnic, Bucureti,
1993
69. Nitu C., s.a. Echipamente electrice i electronice de automatizare, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1980
70. Olah Iosif, s.a. Echipamente i structuri convenionale de automatizare Indrumar de
laborator, Rotaprint Universitatea Tehnic Gh.Asachi Iai, 1998
71. Olaru Radu, Zamfir Doina Teoria sistemelor i automatizri, Rotaprint Universitatea
Tehnic Gh.Asachi Iai, 1995
72. Oprean A., s.a. Acionri i automatizri hidraulice Modelare, Simulare, Incercare ,
Editura Tehnic, Bucureti, 1989
73. Papadache Ilie Automatica aplicat, Editura Tehnic, Bucureti, 1971
74. Penescu C., s.a. Identificarea experimental a proceselor automatizate, Editura Tehnic,
Bucureti, 1971
75. Pslrau I., s.a. Alimentri cu ap, Editura Tehnic, Bucureti, 1981
76. Popa B., Vintil C. Termotehnic i Maini termice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1977
77. Prodea V. Utilizarea raional a energiei n industria uoar, Editura Tehnic, Bucureti,
1983
78. Rsvan Vladimir Stabilitatea absolut a sistemelor automate cu ntrziere, Editura
Academiei, Bucureti, 1975
79. Rotariu Mugurel Termoenergetic industrial i termoficare, Rotaprint I.P.Iai, 1999
-219-

Automatizarea instalaiilor pentru construcii


Suport de curs
80. Sngeorzan Dan Regulatoare adaptive, Editura Militar, Bucureti, 1992
81. Srbu Ioan Calculul instalaiilor pentru construcii, Editura Tehnic, Bucureti, 1994
82. Srbu Ioan Optimizarea energetic a sistemelor de distribuie a apei, Editura Academiei
Romne, Bucureti, 1997
83. Srbu Ioan Utilizarea calculatoarelor n ingineria de instalaii, Editura Helicon,
Timioara, 1995
84. Sebastian L. Automatica - Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1973
85. erban S., s.a. Teoria sistemelor, Culegere de probleme, MatrixRom, Bucureti, 1997
86. Shinners Stanley M. Modern Control System Theory and Application, Addison-Weley
Publishing, New-York, 1979
87. Shinskey F.G. Practica sistemelor de reglare automat, Editura Tehnic, Bucureti, 1969
88. Simion E., s.a. Montaje electronice cu circuite integrate analogice, Editura Dacia, ClujNapoca, 1986
89. Skoblo D.I., Gliblin I.P. Automatizarea n industria alimentar, Editura Tehnic,
Bucureti, 1964
90. Sofron E., s.a. Sisteme de control Fuzzy- Modelare i proiectare asistate de calculator,
Editura ALL Educational, Bucuresti 1998
91. Spnulescu I., s.a. Metode electronice n fizica experimental, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1975
92. Stnescu A., s.a.- Sisteme de automatizare pneumatice, Editura Tehnic, Bucureti, 1987
93. Stratulat Florin Teoria sistemelor Analiza asistat de calculator a sistemelor liniare,
MatrixRom, Bucureti, 2000
94. Suciu M., s.a. Microprocesoare, microcalculatoare i roboi n automatizri industriale,
Editura Tehnic, Bucureti, 1986
95. Sufrim M., s.a. Mijloace moderne de protecie mpotriva tensiunilor accidentale n
instalaiile electrice de joas tensiune, Oradea 2000
96. Tacu Al.P., s.a. Fuzzy Systems in Economy and Engineering, Publishing House of the
Romanian Academy, Bucureti, 1994
97. Tunsoiu Gh., s.a. Acionri electrice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
98. Ursea P.C., s.a. Electrotehnic aplicat, Editura Tehnic, Bucureti, 2000
99. Varga A., Sima V. Ingineria asistat de calculator a sistemelor automate, Editura
Tehnic, Bucureti, 1997
100. Voicu Mihail - Introducere n automatic, Editura Polirom, 2002
101. Voloencu Constantin Standardizare i metodologii de proiectare n automatizri
industriale, MatrixRom, Bucureti, 1999
102. Wittmers Hugo Tehnica Reglrii, Editura Tehnic, Bucureti, 1965
103. xxx - Catalog Module Romstal, ediia a III-a, 2001
104. xxx - Catalog SAUTER Control products, 1999
105. Zdrenghea Horea Automatizarea instalaiilor pentru construcii, Editura Clusium, 1997
106. Duleev Reglarea automat a proceselor termice, Editura Tehnic, Bucureti, 1968
107. Pietrreanu Agenda electricianului, Editura Tehnic, Bucureti, 1986
108. *** - Catalog Dietrich
109. *** - Manualul de Instalaii, Editura Artecno, Bucureti, 2002

-220-