Sunteți pe pagina 1din 3

Planul de pregaă tire pentru programul de formare

INFIRMIERĂ, cod COR 5132.2.1


Modul Teorie Practică Total
1 PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITĂȚI
Planificare și documentare 5 10 15
2 PERFECȚIONARE CONTINUĂ
Perfecționare continuă 5 10 15
3 LUCRUL ÎN ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ
Cunoașterea activităților în diferitele secții din cadrul spitalelor,
îngrijiri speciale acordate în diferite patologii 25 50 75
Îngrijire paleativă 10 20 30
Gerontologie, geriatrie 15 30 45
4 COMUNICARE INTERACTIVĂ
S Infirmierul și locul de muncă al acestuia 5 10 15
Comunicare interpersonală 25 50 75
5 RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANEI ÎNGRIJITE
Noțiuni de legislație (etica îngrijirii, dreptul la egalitate,
drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități,
drepturile pacienților) 10 20 30
Primirea persoanei în mediul spitalicesc, mediul ambiant 5 10 15
Normele privind Protecția Muncii, prevenirea și stingerea
incendiilor 5 10 15
6 SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
Conceptul de sănătate, boală 5 10 15
Anatomia și fiziologia omului 10 20 30
Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite, urmărirea
funcțiilor vitale 10 20 30
Pregătirea persoanei îngrijite pentru investigații paraclinice 5 10 15
Prevenirea complicațiilor prin îngrijiri adecvate (prevenirea
escarelor de decubit) 5 10 15
Măsuri de prim ajutor 5 10 15
7 ALIMENTAREA ȘI HIDRATAREA PERSOANEI ÎNGRIJITE
Alimentarea și hidratarea persoanei îngrijite - general 5 10 15
Alimentarea și hidratarea persoanei îngrijite - diete 5 10 15
8 IGIENIZAREA SPAȚIULUI ÎN CARE SE AFLĂ PERSOANA ÎNGRIJITĂ
Normele de igienă în unitățiile sanitare 5 10 15
Curățare, dezinfecție, sterilizare 10 20 30
Prevenirea infecțiilor nozocomiale, precauțiuni universale 5 10 15
Boli infecțioase 5 10 15
Caritas Alba Iulia ● Asistență Medicală și Socială
Formarea profesinală adulților
Organizaţie de utilitate publicaă CF/CUI: 15070152
RO-530203 Csííkszereda, Szeí k uí tja 147.
Tel.:+40-266-315.763, Fax: +40-266-313.101
homecare.office@caritas-ab.ro
http://www.facebook.com/CaritasAB
www.caritas-ab.ro
Boli infecțioase (ale copilăriei) 5 10 15
ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR DE IGIENĂ PENTRU PERSOANA
9 ÎNGRIJITĂ
Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoana îngrijită 15 30 45
10 TRANSPORTUL RUFĂRIEI
Circuite interioare 5 10 15
Gestionarea deșeurilor, transportul lenjeriei curate și murdare 5 10 15
11 MOBILIZAREA ȘI TRANSPORTUL PERSOANEI ÎNGRIJITE
Dezvoltarea competenței miscării (Kinaesthetics) 20 40 60
Transportul persoanelor îngrijite și a decedaților 5 10 15
240 480 720

Nr.crt. Modul Teorie Practică Total

Caritas Alba Iulia ● Asistență Medicală și Socială


Formarea profesinală adulților
Organizaţie de utilitate publicaă CF/CUI: 15070152
RO-530203 Csííkszereda, Szeí k uí tja 147.
Tel.:+40-266-315.763, Fax: +40-266-313.101
homecare.office@caritas-ab.ro
http://www.facebook.com/CaritasAB
www.caritas-ab.ro
1 Infirmierul și locul de muncă al acestuia (spital) 5 10 15
2 Comunicare interpersonală 25 50 75
3 Perfecționare continuă 5 10 15
4 Conceptul de sănătate, boală 5 10 15
5 Anatomia și fiziologia omului 10 20 30
6 Norme de igienă în unităţile sanitare(spital) 5 10 15
7 Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoana îngrijită 15 30 45
8 Boli infecțioase (ale copilăriei) 5 10 15
9 Prevenirea infecțiilor nozocomiale, precauţiuni universale(spital) 5 10 15
10 Boli infecțioase 5 10 15
11 Curăţare, dezinfecție, sterilizare(spital) 10 20 30
12 Circuite interioare(spital) 5 10 15
13 Gestionarea deşeurilor, transportul lenjeriei curate şi murdare (spital) 5 10 15
14 Planificare și documentare(spital) 5 10 15
15 Primirea persoanei în mediul spitalicesc, mediul ambiant 5 10 15
16 Pregătirea persoanei îngrijite pentru investigații paraclinice 5 10 15
Prevenirea complicaţiilor prin îngrijiri adecvate (prevenirea escarelor
17 de decubit) 5 10 15
Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite, urmărirea
18 funcțiilor vitale 10 20 30
19 Măsuri de prim ajutor 5 10 15
20 Alimentarea și hidratarea persoanei îngrijite - general 5 10 15
21 Alimentarea și hidratarea persoanei îngrijite - diete 5 10 15
22 Transportul persoanelor îngrijite şi a decedaţilor(spital) 5 10 15
23 Îngrijire paleativă 10 20 30
24 Gerontologie, geriatrie 15 30 45
Noţiuni de legislaţie (dreptul la egalitate, drepturile copilului,
25 drepturile persoanelor cu dizabilităţi, drepturile pacienţilor) (spital) 10 20 30
26 Dezvoltarea competentei miscarii (Kinaesthetics) 20 40 60
Cunoașterea activităților în diferitele secții din cadrul spitalelor,
27 îngrijiri speciale acordate în diferite patologii(spital) 25 50 75
Normele privind Protecția Muncii, prevenirea și stingerea
28 incendiilor(spital) 5 10 15
240 480 720

Caritas Alba Iulia ● Asistență Medicală și Socială


Formarea profesinală adulților
Organizaţie de utilitate publicaă CF/CUI: 15070152
RO-530203 Csííkszereda, Szeí k uí tja 147.
Tel.:+40-266-315.763, Fax: +40-266-313.101
homecare.office@caritas-ab.ro
http://www.facebook.com/CaritasAB
www.caritas-ab.ro