Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME...................................

SCOALA..........................................

Test clasa a V-a

Din oficiu 10 puncte

1. Scrie secole pentru următorii ani: 10 puncte

1231= 1567= 700= 1999=

2. Definește următorii termeni: 20 puncte

- istorie -

- cronologie -

- metalurgie -

- litos -

3. Citește textul și răspunde întrebărilor de mai jos:

Din timpuri străvechi, oamenii au fost interesați să știe cum au trăit și ce au


realizat cei dinaintea lor, pentru a învăța din faptele trecutului și din experiența
înaintașilor. Astfel a apărut istoria ca știință. Alături de cronologie istoria colaborează
și cu alte știinte pentru aflarea adevărului istoric: numismatica, cartografia,
paleografia, epigrafia, etc. Istoria se bazează pe dovezi, ele fiind numite izvoare, fie
scrise, fie nescrise. Pentru a evidenția evoluția societății istoria cunoaște 5 mari epoci.
Dacă prima epocă este Preistoria, oferind detalii despre primii oameni, epoca în care
trăim noi este epoca Contemporană.

A. Subliniază în text izvoarele istoriei și oferă câte două exemple pentru fiecare izvor.
15 puncte

B. Subliniază în text știința care se ocupă cu datarea evenimentelor. 5 puncte

C. Alege din text două știinte ajutătoare ale istorie și specifică ce studiază fiecare. 15
puncte
NUME SI PRENUME...................................
SCOALA..........................................
D. Scrie în ordine epocile istoriei. 10 puncte

E. Scrie o propoție cu următoarele cuvinte: trecut, adevăr. 5 puncte

F. Descrie într-o compunere de maxim 10 rânduri, viața oamenilor în preistorie. 10


puncte