Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 10

Formular INV-6

Aprobat prin ordinul comun


al Departamentului Statistică şi Sociologie
nr.15 din 18 februarie 2000 şi
Ministerului Finanţelor
nr.24 din 21 februarie 2000
___________________________
(denumirea întreprinderii)

LISTA DE INVENTARIERE A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR


Pagina ___

În baza deciziei (dispoziţiei) nr.__ din "__" _________ 200__ s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii
şi debitorii la "__" ___________ 200__
În urma inventarierii s-a constatat:

Creanţe

Nr. d/o Denumirea Cont Sume aferente bilanţului Data Data Sume la care Alte
posturilor de contabil total din care: înregistrării expirării a expirat menţiuni
bilanţ confirmate neconfirmate creanţelor termenului termenul de (cod)
(denumirea de debitori de debitori creanţelor prescripţie
debitorului
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL X X X X X
Preşedintele comisiei Membrii comisiei de inventariere Contabil
Numele şi prenumele
Semnătura

Anexa 10
(VERSO)
Formular INV-6

__________________________
(denumirea întreprinderii)

LISTA DE INVENTARIERE A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR


Pagina _______

În baza deciziei (dispoziţiei) nr.__ din "__" _________ 200__ s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii şi
debitorii la "__" _________ 200__
În urma inventarierii s-a constatat:

Datorii (obligaţiuni)

Nr. d/o Denumirea Cont Sume aferente bilanţului Data Data Sume la care Alte
posturilor de contabil Total din care: înregistrării expirării a expirat menţiuni
bilanţ confirmate neconfirmate datoriilor datoriilor termenul de (cod)
(denumirea de creditori de creditori prescripţie
creditorului
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL X X X X X
Preşedintele comisiei Membrii comisiei de inventariere Contabil
Numele şi prenumele
Semnătura