Sunteți pe pagina 1din 2

Momentele subiectului operei literare „Muntele de foc”

de Vasile Alecsandri
S.I. – Vasile Alecsandri împreună cu amicii săi coborau din munții Apenini

C.A. – Sir Antonio la masă vorbi despre un vulcan numit Muntele de foc.

D.A. – Ghidul găsi locomotive sigure pentru drum numite asini și porniră la drum

1. Caravana lor se depărtase de Petra-Mala și ajunseră la Muntele de foc

2. Călătorii aflarără despre cum apăru acest vulcan și cum își arse genele și barba
padre Bertelomo.

3. A 2-a legendă spunea că Petro Foscari era cel mai nobil și însemnat patrician,dar în
același timp foarte urît și într-o zi fu înnebunit de frumusețea Letiției Orloni.

S.D. – Contele Foscari o iubi pe Letiția mai mult ca pe o madonă și nu putea trăi fără ea.

D.S.D. – Petro cîntă o serenadă sub balconul Letiției, dar uită că natura îl tratase fără
milă și avea un glas de motan răgușit

1. Amalteo izbucni in rîs, iar contele rămase ca un om trăsnit de fulger și nu mai fu


văzut vreodată

2. Marco Brojio era căpitanul hoților contele Foscari în același timp și nu se temea ne
vremea rea.

3. Amalteo și Letiția nimeriră în gheareale lui, dar la primul pas fu trăsnit de un fulger
ce zgudui muntele.

S.F. – În locul unde a fost Marco Brojio acum ies mii de limbi de foc ce nu pot fi altceva
decît o răsuflare a iadului.

Evaluare