Sunteți pe pagina 1din 19

Manual de utilizare

Hydra Rain Jet Force

studiocasa.ro
ASPIRATOR CU FILTRARE PRIN APĂ, ŞAMPONARE ŞI ASPIRARE USCATĂ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

Vă mulţumim că aţi ales produsul nostru. Acest manual de instrucţiuni a fost conceput pentru a vă putea bucura şi
folosi produsul la performanţa sa optimă.

CITIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL ŞI PĂSTRAŢI


MANUALUL PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE

CONŢINUT
I. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE LEGATE DE SIGURANŢĂ ŞI UTILIZARE
II. DESCRIERE GENERALĂ
III. SPECIFICAŢII TEHNICE
IV. PREGĂTIREA UTILIZĂRII
V. UTILIZAREA APARATULUI
VI. CURĂŢARE & ÎNTREŢINERE

I. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ ŞI UTILIZARE

 Verificaţi dacă tensiunea indicată pe eticheta (în spatele grupului cu rotiţe) corespunde tensiunii reţelei
de electricitate înainte de a conecta aparatul.
 Aparatul se va conecta doar la prize care sunt adecvate pentru siguranţe de minim 10 Amp.
 Nu introduceţi priza importantă în priză decât după ce aparatul este gata de funcţionare.
 Scoateţi ştecherul din priză dacă nu folosiţi aparatul.
 Nu utilizaţi aparatul, în cazul în care cablul este defect, dacă prezintă defecţiuni sau dacă l-aţi scăpat pe
jos sau dacă are componente defecte. În aceste cazuri duceţi-l la centrul service pentru inspecţie,
reparaţii sau ajustări.
 Nu treceţi aparatul peste cablu, deoarece ar putea deteriora partea izolatoare
 Nu lăsaţi la îndemâna copiilor aparatul şi detergentul
 Nu folosiţi aparatul fără filtrul de spumă
 Nu introduceţi unitatea cu motor în apă
 Nu pulverizaţi şamponul pe prize, ştechere sau aparatură electrică.
 Nu încercaţi să utilizaţi aparatul, dacă apar defecţiuni
 Opriţi aparatul după utilizare şi scoateţi ştecherul din priza de perete.
 Goliţi şi curăţaţi containerul înainte de utilizare. Lăsaţi aparatul să aspire câteva minute aer prin tuburi şi
furtun. Aceasta împiedică mirosurile neplăcute şi astfel nu se udă coşul de hârtie.
 Nu ţineţi furtunul direcţionat spre ochi sau urechi, nu-l introduceţi în gură, dacă aparatul este în priză.
 Acordaţi atenţie sporită curăţării scărilor.
 Opriţi-l imediat în cazul în care apar scurgeri de lichid.
 Folosiţi accesorii şi componente originale pentru a asigura funcţionarea perfectă a aspiratorului şi pentru
a beneficia de garanţie.
 Pentru repararea componentelor adresaţi-vă agenţiei service locale.
 Nu folosiţi pompa dacă rezervorul este gol sau dacă nu este necesară injectarea apei sau şamponului.
Dacă pompa funcţionează fără apă, temperatura pompei opreşte funcţionarea pompei la componentele de
control. Pompa nu funcţionează timp de 30 de minute înainte de răcire.
 Folosiţi doar şamponul recomandat de producător.
 Asiguraţi-vă că textilele şi suprafeţele ce urmează a fi curăţate sunt adecvate pentru utilizarea
şamponului. Testaţi mai întâi efectul şamponului pe o suprafaţă mică, mai ales în cazul covoarelor
delicate, ţesute de mână.

AVERTISMENT: Nu folosiţi aparatul pentru a curăţa solvenţi inflamabili sau explozivi, obiecte îmbibate cu astfel de
solvenţi, praf exploziv, lichide, precum petrol, ţiţei, alcool, solvenţi sau alte obiecte cu o temperatură mai ridicată de
60°C, pentru că acest lucru ar putea provoca o explozie majoră şi pericol de incendiu! Aparatul nu se va utiliza în
apropierea substanţelor inflamabile şi nu se va utiliza pentru a curăţa praf ce prezintă pericole pentru sănătate.
II. DESCRIERE GENERALĂ
Sunt prezentate componentele principale după cum urmează (fig. 1)

A. UNITATE MOTOR
Acest grup conţine motor, întrerupător şi unităţi de funcţionare. Această unitate conţine un FILTRU HEPA care filtrează
praful şi alte particule din aer. Dacă îndepărtaţi filtrul de spumă, veţi observa un plutito de plastic mare într-o carcasă. Dacă
se umple containerul, plutitorul din plastic se ridică şi opreşte aspirarea pentru a avertiza că este necesară golirea acestuia.

A1 – Întrerupător pompă
A2 – Întrerupător Pornit/Oprit
A3 – Conector furtun şampon
A4 - Carcasă filtru Hepa
A5 – Filtru Hepa
A6 – Capac carcasă filtru Hepa
A7 – Unitate plutitor
A8 – Filtru spumă

B. UNITATE CONTAINER
Unitatea container este partea din mijloc a aspiratorului şi serveşte la colectarea prafului şi a apei murdare. Această unitate
este prinsă de unitatea motorului cu ajutorul unor clame de închidere.

B1 – Container
B2 – Unitate filtru apă
B3 – Burete pentru filtru apă
B4 – Tub filtru apă
B5 – Dispozitiv de etanşare negru
B6 – Cleme
B7 – Garnitură de blocare
B8 – Orificiu de aspiraţie

C. UNITATE REZERVOR ŞAMPON.

Rezervorul de şampon conţine şampon şi apă curată.


În momentul în care pompa funcţionează, şamponul şi apa ies din rezervorul de şampon. Apa din rezervor este pulverizată
prin tubul de apă. Rezervorul de şampon se află între container şi unitatea cu roţi.

C1 – Rezervor şampon
C2 – Furtun scurt şampon
C3 – Adaptor conectare furtun şampon
C4- Indicator nivel de apă

D. UNITATE ROŢI
D1 – Şasiu roţi
D2 – Roată
D3 – Cârlig de blocare

E. UNITATE FURTUN
Această unitate conţine un furtun de aspirare cu mâner, unitate de furtun cu şampon şi tuburi de aspiraţie. Furtunul de
aspiraţie este conectat la container prin inserarea furtunului de aspiraţie în orificiul de aspiraţie. Tuburile de aspiraţie se pot
conecta la mâner, dacă este necesar. Mânerul conţine un regulator mecanizat pentru reglarea puterii de aspiraţie şi buton de
pulverizare a apei şi a şamponului. Unitatea furtunului se poate monta pe unitatea motorului cu ajutorul unui cârlig.

E 1 – Fixare furtun aspiraţie


E2 – Fixare furtun şampon
E3 – Furtun şampon
E4 – Cleme
E5 – Furtun aspiraţie
E6 – Buton şampon
E7 – Control putere aspiraţie
E8 – Mâner
E9 – Tub aspiraţie
E10- Cârlig tub

F. DUZĂ ŞAMPON

Se foloseşte pentru aspirarea lichidelor de pe covoare, preşuri, pardosea. Apa şi şamponul sunt pulverizate prin acest
accesoriu. Pentru pardosea se foloseşte cu accesorii de adaptare la suprafeţe tari.

F1 – Duză şampon
F2 – Adaptor suprafeţe tari

G. MINI-PERIE UDĂ
Această duză este utilă pentru a şampona mobila, perdelele şi pentru a aspira lichidele de pe suprafeţele înguste.

H. UNITATE ACCESORII
Există diverse accesorii pentru diverse moduri de curăţenie.

H1 Suport accesorii
H2 Duză fanată
H3 Duză rotundă
H4 Duză tapiserie
H5 Duză
H6 Parfum
H7 Şampon

III. SPECIFICAŢII TEHNICE

Tensiune: 220-230V, 50-60 Hz


Putere: 2400 W max.
Clasa de izolaţie electrică: II
Grad de protecţie: IPX4
Capacitate container: 10 l
Lungimea cablului: 6 m
Greutate: 11,5 kg/7 kg
Durată de viaţă: 10 ani

IV. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

 ATENŢIE – Nu introduceţi ştecherul în priză până ce aparatul nu este pregătit pentru utilizare.
 Ridicaţi unitatea motorului folosind mânerul, scoateţi accesoriile din container.
 La despachetare verificaţi dacă sunt toate componentele şi dacă acestea sunt funcţionale.
 Păstraţi accesoriile pentru utilizări ulterioare.
 Asiguraţi-vă că filtrul de spumă este fixat pe carcasa flotorului.
 Instalaţi tubul de filtrare a apei.
 Amplasaţi unitatea motorului din nou în aparat şi închideţi clapetele.
 Pentru a conecta furtunul, introduceţi-l în orificiul de aspiraţie.

V. MOD DE FUNCŢIONARE A APARATULUI

ASPIRARE USCATĂ
 Asiguraţi-vă că ştecherul este scos din priză.
 Asiguraţi-vă că tuburile, unitatea furtunului şi containerul sunt uscate şi curate.
 Deschideţi clamele şi scoateţi unitatea motorului cu capul în jos.
 Nu folosiţi aparatul fără filtru de spumă.
 Ridicaţi unitatea motorului.
 Scoateţi unitatea filtrului de apă şi umpleţi containerul cu apă curată (max. 2 l). Înlocuiţi unitatea filtrului de apă.
 Amplasaţi din nou motorul la lo şi închideţi clemele.
 Fixaţi accesoriile de curăţare adecvate tipului de funcţionare pe tuburile de aspiraţie sau direct pe la mâner.
 Pentru o curăţare eficienţă se pot folosi următoarele accesorii.
 Duză (H5) pentru îndepărtarea prafului de pe carpete, preşuri şi pardoseli solide.
 Duză fantă (H2) pentru colţuri şi locuri greu accesibile
 Tub de aspiraţie directă (E9) pentru aspirarea murdăriei, a resturilor firelor de păr, firmituri, scame.
 Duză tapiserie (H4) şi tubul de aspiraţie pentru îndepărtarea prafului de pe rafturi, cărţi, abajur, bibelouri, perdele,
îmbrăcăminte, echipament electronic, suprafeţe.
 Scoateţi cablul din aparat şi introduceţi-l ştecherul în priză. Împingeţi butonul Pornit/Oprit (A2) pentru a porni
aparatul

 ATENŢIE: Nu folosiţi pompa

ASPIRARE CU ŞAMPON ŞI APĂ

 Ridicaţi unitatea motorului din container.


 Asiguraţi-vă că filtrul de spumă este introdus. (Fig. 5)
 Scoateţi tubul filtrului de apă. Se pot crea bulbuci mici.
 Înlocuiţi filtrul (fig.12)

NU UMPLEŢI CONTAINERUL CU APĂ CURATĂ ÎN TIMP CE PREGĂTIŢI APARATUL PENTRU


ŞAMPONARE

 Umpleţi rezervorul de şampon cu apă curată (folosiţi indicatorul de nivel al apei C4 ca referinţă) Introduceţi
rezervorul de şampon în unitatea cu roată (fig.15).
 Amplasaţi containerul pe rezervorul de şampon şi unitatea motorului pe container. Închideţi clemele. (Fig.4)
 Introduceţi furtunul şamponului (C3) în rezervorul de şampon (fig. 16) şi în conectorul din partea din spate a
unităţii motorului (A3).
 Fixaţi butonul pentru şampon pe mânerul furtunului de aspiraţie.
 Anexaţi furtunul lung de şampon la furtunul de aspiraţie şi tuburile de aspiraţie cu ajutorul clemelor.
 Ataşaţi duza de şampon (F1) la tuburile de aspiraţie sau direct pe mâner. Mini-Peria udă se poate ataşa doar pe
mâner. Pentru şamponarea covoarelor, preşurilor şi a pardoselii folosiţi duza, pentru şamponarea fotoliilor, a
canapelelor, perdelelor, tapiseriei maşinii etc. folosiţi mini-peria udă. Fixaţi-o direct pe mâner.
 Introduceţi ştecherul în priză.
 Apăsaţi întrerupătorul pompei şi folosiţi pompa pentru a injecta amestecul de apă şi şampon pe suprafaţa ce
urmează a fi tratată.
 Şamponul şi apa sunt injectate din rezervorul de şampon cu ajutorul pompei şi pulverizate prin duză pe suprafaţa
pe care doriţi să o curăţaţi. Şamponul penetrează fibrele, dizolvând chiar şi murdăria cea mai persistentă. Aşteptaţi
cel puţin trei minute pentru a permite şamponului să pătrundă complet.
 Apăsaţi întrerupătorul pornit/oprit care activează funcţia de extragere şi treceţi peste suprafaţă fără ca pompa să se
afle în funcţiune. Pentru a curăţa tapiseria, aspirarea apei murdare, pulverizarea şamponului şi funcţia pentru
amestecul apei se poate face simultan prin folosirea butonului pornit/oprit şi a pompei. Dacă ies baloane de săpun
din duză, opriţi imediat aparatul şi goliţi containerul, verificaţi cantitatea de şampon pe care aţi introdus-o în apă.
 Imediat ce containerul este plin de lichid murdar, plutitorul blochează automat funcţionarea aspiraţiei şi motorul
face mai mult zgomot. Opriţi IMEDIAT aspiratorul şi pompa, trageţi ştecherul din priză, scoateţi furtunul de
aspiraţie (E3) din conectorul furtunului, scoateţi unitatea motorului şi goliţi containerul.
 Pentru a curăţa suprafeţele tari, cum ar fi cărămizile, marmura, etc. fixaţi adaptorul pentru suprafeţe tari pe capul
mare pentru funcţionare cu apă şi fixaţi-l de la stânga la dreapta. Procedaţi conform descrierii din această secţiune
pentru operaţiunile de pulverizare şi aspirare a lichidelor.
 Prin folosirea duzei tip fantă puteţi aspira apa vărsată de pe spălător sau maşina de spălat, apa de la
dezgheţarea frigiderului sau a congelatorului.
ATENŢIE: Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus creează riscul de producere a spumei în exces din filtrul Hepa.
În această situaţie opriţi aparatul, goliţi rezervorul de apă, curăţaţi filtrul de apă şi uscaţi-l. Scoateţi apoi filtrul
Hepa şi uscaţi-l. Spălaţi filtrul de spumă aflat pe unitatea plutitorului şi uscaţi-l. Aşteptaţi 1-2 ore pentru ca spuma
din motor să se ususce.

VI. CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE


 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză înainte de a începe orice operaţiuni de întreţinere şi curăţare.
 După folosire, goliţi, curăţaţi şi uscaţi containerul.
 Înainte de golirea murdăriei şi a apei uzate scoateţi furtunul de aspiraţie din unitatea cu furtun şi ridicaţi unitatea
motorului prin tragerea clemelor de închidere.
 Filtrul de spumă se poate spăla cu apă caldă, săpun sau apă curentă. Uscaţi-l cu atenţie înainte de a-l folosi pe
carcasa plutitorului. Nu spălaţi filtrul de spumă în maşina de spălat cu apă fierbinte.
 Spălaţi supapa filtrului şi verificaţi dacă se mişcă în interiorul carcasei. Pentru verificarea plutitorului ridicaţi
Unitatea motorului şi scuturaţi-o.
 Înlocuiţi sacul de praf dacă s-a umplut.
 Verificaţi periodic gradul de murdărire a filtrului hepa. Curăţaţi filtrul dacă nu este curat. Filtrul îşi pierde
din caracteristici după o anumită perioadă şi necesită înlocuire.

Acest aparat nu este recomandat spre a fi folosit de catre persoane ( inclusiv copii) cu abilitati fizice,senzoriale sau
mentale reduse sau cu lipsa de experienta/cunostinte,decat daca sunt supravegheati de catre o persoana responsabila
de siguranta lor.
Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.

INFORMATII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTA A


PRODUSULUI IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC

La sfarsitul perioadei de utilizare,produsul nu va fi inlaturat ca orice deseu orasenesc.Trebuie dus la un


centru specializat de colectare a deseurilor sau la o societate care furnizeaza acest serviciu.
Inlaturand separat dispozitivele electronice,veti evita eventualele consecinte negative pe care le-ar putea avea asupra
mediului si sanatatii inlaturarea incorecta si veti permite valorificarea materialelor
constituente pentru economisirea energiei si a resurselor.Dezafectarea separata a unui dispozitiv electrocasnic este
specificata prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele taiate.
DECLARATIE DE CONFORMITATE
03.01.2014

Noi M&N ITALY TRADING SRL, cu sediul in Voluntari, str. Campul Pipera,
nr. 1B, parter, jud. Ilfov, cu certificat de inregistrare nr.J23/109/2006, garantam si
declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. din HG nr. 1.022/2002
privind regimul produselor si al serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul, marca STUDIO CASA:

Aspirator cu filtrare prin apa si spalare HYDRA RAIN JET FORCE.

la care se refera aceasta declaratie , nu pune in pericol, viata, sanatatea , securitatea


muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:
- Directiva europeana nr. 73/23/EEC amendata cu 93/68/EEC si amendata cu
2006/95/EC, stadardele EN 60335-2-2: 2010+A11, EN 60335-1: 2012 ZEK 01.4-
08/11/11 , pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune conform HG nr. 457/2003 cu modificarea 1514/2003.
- Directiva europeana nr. 2004/108/(89/336)CEE, standardele EN 55014-1: 2006/ EN
55014-1 +A1:2009/ EN 55014-1 +A1+A2 :2011,
EN61000-3-2: 2006 ,EN61000-3-2+A1 :2009, EN61000-3-2+A1+A2 :2009
EN61000-3-3:2008
EN 55014-2: 1997/ EN 55014-2 +A1:2001/ EN 55014-2 +A1+A2 :2008,
EN61000-4-2: 2009
EN61000-4-4: 2004,EN61000-4-4-+A1 :2010, EN61000-4-5: 2006,EN61000-4-
6- :2009,EN61000-4-11 :2004, pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice
conform HG nr. 982/2007.

- Pentru asigurarea securitatii echipamentelor de joasa tensiune s-a efectuat raport de


incercari nr. 27106063007, efectuat de Tuv Rheinland LGA Germania, iar pt.
compatibilitate electromagnetica s-a efectuat raport de incercari nr. EMC-2011087.01 de
catre ESIM Test.

Produsele sunt marcate CE atat pe ambalaj cat si pe produs din anul 2004 si sunt
fabricate de SENUR ELEKTRIK MOTORLARI A.S

Voluntari

Cod: F -8.2.4-00rev0
Bdul Eroilor,nr.130(Intrarea Frasinului)
Voluntari,jud Ilfov| Tel. 021 352 33 10