Sunteți pe pagina 1din 24

Tanaviosoft-2005 #

Tanaviosoft-2005 #
Capitolul 2
Presarea la rece a metalelor si aliajelor

# 2.1.Generalităţi.
# 2.2.Clasificarea operaţiilor de presare la rece.
# 2.3.Pregătirea materialelor.
# 2.4.Scule şi dispozitive utilizate la presarea la rece.
# 2.5.Utilaje folosite la presarea la rece.
# 2.6.Operaţiile de tăiere.
# 2.7.Operaţiile de deformare.
# 2.8.Controlul pieselor presate la rece.
# 2.9.Măsuri de tehnică a securităţii muncii.

Piese
obţinute
prin presare
la rece

Figura 2.1.Piese obţinute prin presare la rece


Tanaviosoft-2005 #
Lecţia 2
# 2.1.Generalităţi.
Definitie Presarea la rece este procedeul tehnologic de prelucrare
mecanica a metalelor si aliajelor,cu ajutorul unor dispozitive,nu-
mite stante si matrite,pe masini de presat.
Prin presarea la rece are loc modificarea formei şi dimensiunilor semifabricatelor.
Presarea la rece prezintă o serie de avantaje tehnico-economice,faţă de procedeele clasice de
prelucrare a metalelor şi aliajelor.
Avantaje:
™ se pot obţine piese de formă complexă,dificil de realizat prin alte metode;
™ piesele obţinute au precizie dimensională ridicată,ceea ce asigură interschimbabili-
tatea la montaj;
™ productivitatea utilajelor de presare este ridicată;
™ adaosurile de prelucrare sunt mici şi chiar pot fi eliminate;
™ rezistenţa mecanică a pieselor obţinute prin presare la rece este superioară;
™ procedeul se pretează mecanizării şi automatizării;
™ nivelul de pregătire profesională al lucrătorilor poate fi scăzut.

Dezavantaje:
™ preţul de cost al dispozitivelor este foarte ridicat.
Pentru amortizarea preţului de cost,procedeul este indicat în producţia de serie mare şi
masă.
Metalele şi aliajele destinate presării la rece sunt :table,platbande,ţevi,bare,profiluri.

Presă cu
excentric

Figura 2.1.1.Presa cu excentric


Tanaviosoft-2005 #
# 2.2.Clasificarea operaţiilor de presare la rece.
Presarea la rece

Operaţii de Operaţii de
tăiere deformare
Tanaviosoft-2005 #
# 2.3.Pregătirea materialelor.

O peraţiile de presare la rece se aplică aliajelor feroase (oţeluri carbon obişnuite,oţeluri


aliate) şi metalelor neferoase (cupru,alamă,tombac,alpaca,aluminiu).
Presarea la rece a metalelor şi aliajelor este determinată de:
¾ forma şi dimensiunile semifabricatelor;
¾ calitatea suprafeţelor;
¾ compoziţia chimică;
¾ structura cristalină;
¾ caracteristicile mecanice şi tehnologice.
Suprafeţele semifabricatelor trebuie să fie netede,fără deteriorări mecanice,oxizi sau
urme de grăsimi.Eliminarea acestor defecte se face prin îndreptare,decapare şi degresa-
re.
Forma şi dimensiunile semifabricatelor,toleranţele trebuie să se încadreze în limitele
prescrise de normative.
Proprietăţile mecanice,tehnologice,structura cristalină sunt indicate în standarde şi se
verifică prin încercări mecanice.

P resarea la rece presupune apariţia fenomenului de ecruisare prin care are loc durifica-
rea stratului superficial de metal,deci reducerea capacităţii de deformare plastică la
rece.Refacerea capacităţii de deformare plastică la rece se face aplicând tratamentul
termic de recoacere de recristalizare.

Operatiile pregatitoare la presare sunt:


-decaparea;
-degresarea;
-spalarea;
-tratamentul termic de recoacere de recristalizare.
Decaparea pieselor de oţel,cupru şi alamă se face cu o soluţie de H2SO4 (15-20%),
încălzită la 50-600 C,iar pentru piese din aluminiu cu o soluţie de sodă caustică,încăl-
zită la 1000 C.
Spălarea se face în apă rece curgătoare, neutralizarea cu o soluţie alcalină încălzită la
60-800 C şi spălare finală în apă fierbinte(excepţie-aluminiul).
Aluminiul se introduce în soluţie de acid azotic(10%) şi se spală în apă fierbinte.
Tratamentul termic de recoacere de recristalizare
Tabelul 2.3.1.
Tanaviosoft-2005 #
# 2.4.Scule şi dispozitive utilizate la presarea la rece.
Stantele sunt dispozitive utilizate la realizarea operatiilor de
taiere.
Matritele sunt dispozitive urilizate la realizarea operatiilor de
deformare.
Clasificarea ştanţelor şi matriţelor
™ după tipul operaţiei tehnologice realizate:
de retezare;
ştanţe de decupare;
de perforare;
de tundere.

de ambutisare;
de bordurare;
matriţe de reliefare;
de umflare;
de evazare.
™ după complexitate:

ştanţe şi matriţe simple;


combinate.

™ după modul de ghidare:


cu placă de ghidare;
cu coloane de ghidare;
fără ghidare.

A.Ansamblul
mobil B.Ansamblul
fix

Figura 2.4.1.Ştanţa pentru tundere


Tanaviosoft-2005 #
Părţile componente ale ştanţelor şi matriţelor
1

9
3

4
8

5
7

Figura 2.4.2.Ştanţă de decupare 6 Figura 2.4.3.Matriţă de profilare

A.Ansamblul mobil-se fixează în berbecul presei prin cepul de prindere şi fixare.


B.Ansamblul fix-se fixează pe masa presei prin placa de bază. (fig.2.4.1.)

1.Cep de prindere şi fixare


2.Placă portcep
3.Coloane de ghidare
4.Placa de ghidare
5.Rigle de conducere
6.Placa activă
7.Placa de bază
8.Arcuri
9.Poanson
(fig2.4.2.)
Tanaviosoft-2005 #

Bucşa de
ghidare

Cep de
fixare

Placa
portcep
Placa de
presiune

Placa
portpoanson
Poanson
Tanaviosoft-2005 #

Coloana de
ghidare

Placa de
bază

Placa activă

™ Cepul de prindere şi fixare asigură legătura dintre ansamblul mobil şi berbecul


presei.Ele pot fi oscilante sau fixe.Se execută din oţel laminat OL42,OL50.
™ Bucşele de ghidare au rolul de a asigura o poziţie precisă a poansonului în
raport cu placa activă şi de reducere a frecărilor cu coloanele de ghidare.Se
asamblează în placa port cep prin presare uşoară.Se confecţionează din alame
sau bronzuri.
™ Coloanele de ghidare au rolul de a asigura o poziţionare corectă a elementelor
active.Se asamblează în placa de bază prin presare.Realizează cu bucşele de
ghidare un ajustaj alunecător.Se confecţionează din OLC45, se durifică prin căli-
re şi se finisează prin rectificare.
™ Placa portcep are rolul de a asigura legătura între cepul de fixare şi poanson.Se
confecţionează din OL42,OL50.
™ Placa de presiune are rolul de a prelua şocurile datorate poansonului,evitând
deformarea plăcii portcep.Se confecţionează din OLC10 şi se durifică prin
călire.
Tanaviosoft-2005 #
™ Placa portpoanson are rolul de fixare a poansonului în ansamblul mobil.Se
confecţionează din OL50,OL60.
™ Poansonul este element activ,cu rol de tăiere sau de deformare..Poansonul
pentru tăiere este prevăzut cu muchii ascuţite (unghi drept),iar poansonul pentru
deformare este prevăzut cu muchii rotunjite.Se confecţionează din oţeluri aliate,
C120,40C10,VCW85 şi se durifică prin călire.Se finisează prin rectificare.
™ Placa activă are rolul de a realiza operaţia de tăiere sau de deformare.Poate fi
prevăzută cu muchii ascuţite sau cu muchii rotunjite.Se confecţionează din
oţeluri aliate,se durifică prin călire şi se finisează prin rectificare.
™ Placa de bază are rolul de a fixa pe masa presei ansambul fix şi de a susţine
placa activă.Se confecţionează din oţel laminat,OL50,OL60.
™ Placa de ghidare are rolul de a conduce poansonul în placa activă,asigurând un
joc uniform între acestea.Se confecţionează din OLC25,OLC35.
™ Desprinzătorul are rolul de a desprinde semifabricatul sau piesa de pe poanson
la cursa de ridicare a berbecului presei.
™ Aruncătorul are rolul de a evacua piesa din cavitatea matriţei în cazul operaţii-
lor de ambutisare,profilare.
™ Riglele de conducere au rolul de a asigura o poziţie corectă a semifabricatului
în raport cu elementele active.
™ Cuţitul de pas asigură avansul semifabricatului în cazul operaţiei de ştanţare.
™ Arcurile au rolul de a uşura repoziţionarea elementelor active pentru o nouă
cursă a berbecului presei.
La asamblarea plăcilor,ghidarea este realizată cu ajutorul ştifturilor de ghidare,iar
fixarea prin şuruburi.
Tanaviosoft-2005 #
Lecţia 3

# 2.5.Utilaje folosite la presarea la rece.

P entru a realiza presarea larece se utilizează foarfece şi prese,acţionate


electromecanic sau hidraulic.După modul de acţionare,foarfecele şi presele pot fi
cu acţionare manuală sau mecanică.
Clasificarea preselor
™ după modul de acţionare:
¾ prese manuale;
¾ prese mecanice:
9 prese electromecanice;
9 prese hidraulice.
™ după modul constructiv:
¾ prese cu excentric;
¾ prese cu fricţiune;
¾ prese cu genunchi;
¾ prese cu coloane.

Figura 2.5.1.Presa cu excentric Figura 2.5.2.Presa cu excentric


Tanaviosoft-2005 #

Fig. 2.5.3.Presa cu fricţiune Fig. 2.5.4.Presa cu genunchi Fig. 2.5.6.Presa hidraulică

Fig. 2.5.7.Presa hidraulică Fig. 2.5.8.Presa cu excentric


Tanaviosoft-2005 #

Reglarea utilajului.

9 se ung bucşele şi ghidajele şi se inchide matriţa;


9 se roteşte volantul până în punctul mort exterior;
9 se aşează matriţa pe masa presei;
9 se deplasează masa presei pe verticală până când cepul de prindere intră în berbecul
presei;
9 se fixează placa de bază pe masa presei şi cepul de prindere în berbecul presei;
9 se reglează cursa berbecului în funcţie de grosimea materialului;
9 se aşează un material subţire (preşpan) pe placa activă,se coboară poansonul ,se
presează uşor şi se examinează uniformitatea amprentei.
Tanaviosoft-2005 #
# 2.6.Operaţiile de tăiere.

Retezarea este operatia de taiere care consta in separarea


completa sau partiala a semifabricatelor,dupa un contur deschis.

R etezarea se realizează cu ştanţe de retezat sau cu foafecele.Ea se utilizează la tăierea


foilor de tablă în benzi sau în dreptunghiuri necesare unor operaţii ulterioare.În
producţia de serie mare se foloseşte croirea combinată a tablei.În acest mod,se realizează
tăierea din aceeaşi tablă a mai multor forme.Se realizează economii de material de până la
30%.

Decuparea este operatia de taiere care consta in separarea


semifabricatelor dupa un contur inchis.

I nteriorul obţinut prin decupare reprezintă piesa,iar exteriorul rezultat prin decupare este
deşeul.Decuparea se realizează cu ştanţe de decupare.

Fig.2.6.1.Ştanţă de decupare Fig.2.6.2.Elemente active


Tanaviosoft-2005 #

Cep de
prindere
Placa
portcep

Poanson

Arcuri

Coloane de
ghidare
Rigle de
conducere
Desprinzător

Placa de
Placa activă bază
Fig.2.6.3.Ştanţă de decupare

Poanson

Piesa decupată
Placa activă

Fig.2.6.4.Decuparea
Tanaviosoft-2005 #
Perforarea este operatia de taiere care consta in separarea
semifabricatelor dupa un contur inchis.

I nteriorul obţinut prin perforare reprezintă deşeul, iar exteriorul rezultat prin perforare este
piesa.Perforarea se realizează cu ştanţe de perforare.

Părţi componente
2
1.Cep de prindere
2.Placa portcep
3 3.Placa de presiune
11
4.Placa portpoanson
4 5.Poanson
6.Placa de ghidare
10
5 7.Bucşe de ghidare
8.Placa de bază
9.Inel de fixare
9 6
10.Coloane de ghidare
11.Arcuri
8 7

Fig.2.6.5.Ştanţă de perforare

Tunderea este operatia de taiere care consta in separarea


surplusului de material de la marginea pieselor ambutisate.

Fig.2.6.6.Ştanţa de tundere Fig.2.6.7.Piesă tunsă


Tanaviosoft-2005 #
# 2.7.Operaţiile de deformare.

Profilarea este operatia de deformare care consta in modificarea


formei semifabricatelor dupa un contur deschis.

Fig.2.7.1.Matriţa de profilare Fig.2.7.2.Piesă profilată

Pentru operaţia de profilare se utilizează matriţe de profilare.


Tanaviosoft-2005 #
Indreptarea este operatia de deformare care consta in aducerea
unei piese la forma rectilinie sau plana.

Ambutisarea este operatia de deformare care consta in modificarea


formei si dimensiunilor semifabricatelor dupa un contur inchis.

Ambutisarea se realizează cu matriţe de ambutisat.În


funcţie de complexitatea piesei,ambutisarea se poate realiza
în una sau mai multe faze.În ultimul caz,între faze se aplică
tratamentul termic de recoacere de recristalizare, prin care
se reface capacitatea de deformare plastică la rece.

Fig.2.7.3.Piesă ambutisată
Bordurarea este operatia de deformare prin care,marginile pieselor
cave se rotunjesc.

B ordurarea se realizează cu matriţe de bordurare.Prin bordurare se evită pericolul


unor accidente şi se măreşte rezistenţa mecanică a pieselor,asigurând stabilitatea
formei lor (întărirea marginilor).

1 1.Placă superioară
2.Poanson
3.Piesă
2 6
4.Placă activă
5.Placă de bază
3 6.Canal de aerisire
7
7.Bordură
4

Fig.2.7.4.Matriţă de bordurare
Tanaviosoft-2005 #

Fig.2.7.5.Piesă bordurată Fig.2.7.6.Piesă bordurată

Reliefarea este operatia de deformare care consta in modificarea


superficiala a starii plane a semifabricatelor.

Reliefarea se realizează cu matriţe de reliefare.Constă în scoaterea în relief a unor


inscripţii,desene.

Gatuirea este operatia de deformare care consta in reducerea


sectiunii transversale a unor piese ambutisate.

Gâtuirea se realizează cu matriţe de gâtuire.Operaţia se aplică pieselor din metale şi


aliaje moi.

2 1.Placa superioară
2.Dispozitiv de
strângere
3
3.Inel de gâtuire
4.Piesa
4 5.Dispozitiv de fixare
6.Placa de bază
5

Fig.2.7.7.Matriţă de gâtuire
Tanaviosoft-2005 #

Fig.2.7.8.Piesă gâtuită Fig.2.7.9.Piesă gâtuită

Umflarea este operatia de deformare care consta in cresterea


sectiunii transversale a unor piese ambutisate.

Se utilizează matriţe de umflare.Se aplică metalelor şi aliajelor neferoase (alame,cupru,


aluminiu).

1
5 1.Portpoanson
2.Poanson
3.Corp matriţă
2 6
4.Placa activă
5.Piesa
6.Inel de cauciuc
7.Dop
3 7 8.Şurub de
fixare

4 8

Fig.2.7.10.Matriţă de umflare
Tanaviosoft-2005 #

Fig.2.7.11.Piesă umflată Fig.2.7.12.Piesă umflată

Evazarea este operatia de deformare care consta in marirea


progresiva a diametrului interior a unei piese cave.

Piesa
Poanson

Fig.2.7.13.Evazarea

Fig.2.7.14.Poanson Fig.2.7.15.Piesa
Tanaviosoft-2005 #
Refularea este operatia de deformare care consta in ingrosarea
locala a semifabricatelor prin deplasare in directie transversala.

Operaţia de refulare se aplică la obţinerea capetelor buloanelor,şuruburilor sau niturilor


din metale şi aliaje neferoase.

Presarea este operatia de deformare care consta in modificarea


formei si dimensiunilor semifabricatelor masive,in cavitatea unei
matrite.

Piesele presate se realizează în matriţe de presat.

Schema tehnologică
2 1.Semimatriţă superioară
2.Piesa
3.Semimatriţă inferioară

Fig.2.7.16.Schema de principiu

Fig.2.7.18.Semimatriţa inferioară
Tanaviosoft-2005 #
Faltuirea este operatia de deformare care consta in asamblarea
marginilor a doua table sau piese prin indoirea acestora.

Fălţuirea se realizează cu matriţe de fălţuit.

4
Explicaţii
1.Piesa
1 2.Piesa
5
3.Placa de fălţuire
4.Dispozitiv de fixare
2 5.Poanson
6.Zona de fălţuire
6

Fig.2.7.19.Matriţă de fălţuire

Fig.2.7.20.Piesa Fig.2.7.21.Piesa

Sertizarea este operatia de deformare care consta in strangerea


prin presare a materialului unei piese in jurul alteia,pentru a
evitarea deplasarea lor relativa.
Tanaviosoft-2005 #
# 2.8.Controlul pieselor presate la rece.

P iesele presate la rece au un înalt grad de precizie,dacă ştanţele şi matriţele au fost


executate corect.Prima piesă se controlează după operaţia de omologare a ştanţelor
şi matriţelor.
Controlul se execută mijloace de control universale,cu şabloane.Se acordă o atenţie
deosebită verificării calităţii materialului presat.

# 2.9.Măsuri de tehnică a securităţii muncii.

L
presei.
a operaţiile de presare la rece au loc accidente frecvente,care constau în general în
prinderea mâinilor între poanson şi placa activă şi mai rar între părţile rotative ale

Cauzele producerii acestor accidente sunt:


9 pornire neaşteptată a maşinii datorită acţionării greşite a manetei sau pedalei de
pornire;
9 introducerea sau scoaterea piesei în timpul mişcării;
9 pornirea presei fără o asigurare prealabilă;
Introducerea sau scoaterea piesei în timpul lucrului se va face cu penseta de prindere.
la operaţiile de tăiere se utilizează mănuşi de protecţie.

Pentru fixarea cunoştinţelor legate de capitolul Presarea la rece se poate accesa

fişierul Power Point „Presarea la rece”.

Windows 98 Windows XP

Pentru evaluarea cunoştinţelor se va accesa fişierul Word 2000 „Presarea la rece”.