Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

DALIROM FOREST SRL

SCHELAR
Şantier………………….. Nume:....................
Punctul de lucru............................ Prenume:................
Autorizaţie nr. ...... /anul..........

PROCES – VERBAL
de predare primire a

SCHELEI DACA
EŞAFODAJULUI DACA

Locul de montaj...........................................................................................................

Confirm că asamblarea (execuţia) corespunde:


- instrucţiunii tehnice a producătorului DA
- scopului pentru care a fost solicitată DA

RESTRICŢII :
- Schela nu se va utiliza pentru lucrări la instalaţii electrice;
- În timpul furtunilor sau când viteza vântului, depăşeşte 4m/s;
- Niciodată să nu montaţi o schelă şi să o lăsaţi nesupravegheată
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

PREDAU : Semnătura :………………… Data :………………………………….

În urma recepţiei accept să utilizez schela DA eşafodaj DA Fiindu-mi clare restricţiile pentru a
căror respectare răspund.

La predare –primire trebuie să se facă:


- verificarea poziţionării corecte a eşafodajului ;
- verificarea suporţilor eşafodajului;
- verificarea ancorării schelei;
- verificarea podinii de lucru;
- verificarea balustradelor schelei;
- verificarea legăturii la pământ a schelelor metalice;
- verificarea montării (asamblării) corecte a schelei.

PREIAU : Şef de lucrare : …………………………………….... Semnătura………………………….


Data : ……………………….