Sunteți pe pagina 1din 6

DIAREEA CRONICĂ ȘI

SINDROMUL DE
Capitolul
? MALABSORBȚIE– ABORDARE
DIAGNOSTICĂ
Daniela E. ŞERBAN, Daniela POP

Condiții preliminare: Cunoștințe despre diareea cronică la adult


Obiective educaționale:
La sfârșitul cursului, studenții vor fi capabili să:
- Enumere cauzele principale ale diareii cronice
- Justifice modul de evaluare a copilului cu diaree cronică, din punct de vedere
clinic și paraclinic, în funcție de vârstă

I. Definiții
A. Diareea cronică reprezintă creșterea frecvenței( > 3/zi), a fluidității și volumului
scaunelor (> 10 g/kg/zi la cei < 2 ani și > 200 g/zi, după această vârstă), timp de
peste 14 zile.
B. Malabsorbția reprezintă alterarea transportului uneia sau mai multor substanţe
nutritive prin mucoasa intestinală în circulaţie. Poate să fie consecinţa defectelor
congenitale în sistemele de transport membranare (malabsorbţia primară) sau
defecte dobândite ale suprafeţei epiteliale absorbtive (malabsorbţie secundară).
C. Maldigestia este consecinţa defectelor în prelucrarea nutrienţilor în lumenul
intestinal sau la nivelul marginii în perie a celulelor epiteliale ale mucoasei.
II. Epidemiologie
A. Prevalența variază la nivel mondial între 3 și 20%, în funcție de vârstă, arie
geografică și nivelul de dezvoltare socio-economică.
III. Etiologie (Tabelul 1)
A. Depinde de nivelul socio-economic: în țările subdezvoltate predomină infecțiile
cronice, cu risc de malnutriție; în cele dezvoltate predomină cauzele funcționale,
malabsorbțiile specifice, anomaliile de digestie și bolile cu componentă
imună/autoimună, dar pot fi regăsite și infecțiile.
1
Capitolul – Sindromul de malabsorbţie şi diareea cronică-abordare diagnostică – Daniela E. ŞERBAN,
Daniela POP
B. Depinde mult și de vârstă (Tabelul 2).

Tabelul 1. Cauze de diaree cronică la copil


Categorie de boli Exemple
E. coli enteroaderent, Campylobacter jejuni, Yersinia
Infecții digestive* enterocolitica, Salmonella, Clostridium difficile, Giardia lamblia,
HIV, Cryptosporidium, Boala Whipple
Infecții
Otită ± mastoidită, adenoidită, infecție urinară
extradigestive*
Funcționale Diaree funcțională/Sindrom de intestin iritabil
Boli pancreatice (mucoviscidoză, sindrom Schwachmann,
pancreatite cronice)*
Anomalii de
Boli hepato-biliare cronice cu colestază*, Deficit in lactază
digestie
(primitiv sau secundar)*, Deficit in enterokinază*, Deficit în
sucrază-izomaltază*, Rezecții ileale terminale*
Malabsorbția Malabsorbția glucozei-galactozei*, Malabsorbția fructozei,
nutrienților Sindromul de intestin scurt*
Alergie la proteinele alimentare (ALPA)*, Boală celiacă*, Boală
inflamatorie intestinală*,
Boli
Enteropatia autoimună*, Deficite imune (imunodeficit
imune/inflamatorii
combinat sever, deficit în Ig A, boală granulomatoasă cronică,
SIDA)*
Anomalii Diarei grave rebele (atrofia microvilozitară, displazia epitelială)*
structurale Limfangiectazie intestinală*
Defecte ale
Diaree clorată congenitală*, Acrodermatitis enteropatica*
transportului
A-β-lipoproteinemie, Boala retenției de chilomicroni*
electroliților și
metaboliților
SindromZollinger-Ellison, tumori secretante de VIP,
Anomalii
Hipertiroidism
hormonale și ale
Deficit în 21-hidroxilază, boală Addison
peptidelor
Diabet zaharat, Hipoparatiroidism, Peudohipoparatriroidism

2
Capitolul – Sindromul de malabsorbţie şi diareea cronică-abordare diagnostică – Daniela E. Şerban,
Daniela POP

Neuroblastom, Limfom, Carcinoid, Polipoze, Mastocitoză,


Tumori
Histiocitoză cu celule Langerhans*
Anomalii de
Boală Hirschsprung*
motilitate
Alimente cu exces în zaharide, sorbitol, manitol, xilitol, lichide
Substanțe exogene bogate în metil-xantine (ceai, cola, cafea)
Preparate cu fier, săruri de magneziu, antibiotice
Cauze complexe Malnutriție severă*
* - pot evolua cu sindrom de malabsorbție/maldigestie

Tabelul 2. Cele mai frecvente cauze de diaree cronică, în funcție de vârstă


< 6 luni 6 luni – 6 ani > 6 ani

Gastroenterită infecțioasă
Alergie la proteinele Gastroenterită infecțioasă
Gastroenterită
laptelui de vacă Boală celiacă
infecțioasă
Intoleranță secundară la Intoleranță primară la lactoză
Diaree funcțională
lactoză de tip adult
Intoleranță secundară
Mucoviscidoză Boală inflamatorie intestinală
la lactoză
Anomalii congenitale (de cronică
Boală celiacă
structură, transport, Intestin iritabil
digestie, malabsorbție)

IV. Fiziopatologie (frecvent, mecanisme intricate)


A. Diminuarea absorbției intestinale
1. Scăderea suprafaței absorbtive: leziuni ale mucoasei intestinale (enterocite,
atrofie vilozitară), rezecții intestinale.
2. Tranzit intestinal accelerat (diaree motorie)
3. Mecanism osmotic
B. Creșterea secreției de apă și electroliți în lumen (prin cAMP, cGMP, mecanism
calciu-calmodulină): enterotoxine bacteriene, prostaglandine E 1 și 2.
C. Exsudație de origine inflamatorie: pierdere de sânge, plasmă, mucus, proteine.

3
Capitolul – Sindromul de malabsorbţie şi diareea cronică-abordare diagnostică – Daniela E. ŞERBAN,
Daniela POP
V. Tablou clinic
A. Diaree cronică – materii fecale (în funcție de etiologie):
1. Consistență redusă, ± mucus
2. Apoase, explozive, acide
3. Voluminoase, grăsoase
4. Muco-sanguinolente
B. Semne/simptome de sindrom carențial (Tabelul 3).

Tabelul 3. Manifestări clinice ale malabsorbţiei diferitelor substanţe nutritive


Nutrientul malabsorbit Manifestări clinice
Scaune voluminoase, păstoase, deschise la culoare, scădere
Lipide
în greutate
Scaune apoase, flatulenţă, borborisme, meteorism,
Carbohidraţi
distensie abdominală
Proteine Scădere în greutate, atrofie muscular, edeme
Fier, vitamina B12, acid
Glosită, paloare, palpitaţii, astenie
folic
Calciu, magneziu Tetanie, parestezii
Zinc întârzierea vindecării plăgilor, disgeuzie, acrodermatită
Afectarea vederii nocturne, keratomalacie, tegumente
Vitamina A
uscate
Vitamina D Rahitism, osteomalacie
Vitamina E Neuropatie periferică
Vitamina K Hemoragii

V. Investigații paraclinice
A. Se efectuează conform suspiciunii clinice (Tabelul 4)

Tabelul 4. Teste efectuate în diareea cronică

4
Capitolul – Sindromul de malabsorbţie şi diareea cronică-abordare diagnostică – Daniela E. Şerban,
Daniela POP

Tip de test/Material biologic Exemple


Culturi pentru bacterii, toxine de Clostridium
difficile, examen microscopic (paraziți, leucocite,
grăsimi neutre), reacție Gregersen, pH, detectarea
Teste coprologice
substanțelor reducătoare, steatoree cantitativă
(metoda bilanțului pe 3 zile; grăsimile eliminate >
10% din cele ingerate), elastaza, calprotectina
Teste urinare Sumar, sediment, urocultură
Teste sanguine inflamatorii VSH, PCR, leucocite și formula leucocitară
Transaminaze, fosfataza alcalină, γGT,
Teste sanguine de funcție
colinesteraza, timp de protrombină, amilaza,
hepatică și pancreatică
lipaza
Testul sudorii ; serologie pentru boala celiacă; Ig E
specifice; Ig A, G, M serice; burst-test, test HIV,
Teste etiologice
hormoni tiroidieni, acid vanil-mandelic, clearance
-1 antitripsină etc
Rx – abdomen pe gol, vârsta osoasă, ecografie
Teste imagistice
abdominală
Endoscopie digestivă Superioară și/sau inferioară, cu biopsii
Hb, CHEM, VEM, Fe, feritină; albumină și proteine
totale; electroliți; parametrii Astrup; 25-OH-
Teste de sindrom carențial
vitamina D; acid folic seric; vitamina B12;
trigliceride; colesterol; LDL-Col; HDL-Col

Bibliografie:
1. Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clin
Gastroenterol Hepatol 2017; 15(2): 182-93.
2. Kehar M. Chronic diarrhea in children. Gastroenterol Hepatol Endosc 2016; 1(2):
40-3.

5
Capitolul – Sindromul de malabsorbţie şi diareea cronică-abordare diagnostică – Daniela E. ŞERBAN,
Daniela POP
3. Şerban DE. Diarrhée chronique. In: Şerban DE (ed). Pédiatrie. Cours pour étudiants
en Médecine. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară “IuliuHaţieganu”; 2013:
195-203.