Sunteți pe pagina 1din 2

CORNELIU ŞCHIOPU, MIHAIL ȘCHIOPU

INDICI DE ACTUALIZARE
COSTURI DE RECONSTRUIRE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CATALOG I. CLĂDIRI REZIDENŢIALE

CATALOG II. CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE ŞI AGRICOLE.


CONSTRUCŢII SPECIALE
CATALOG III. CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI,
STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE

Perioada: 1 august 2019 – 31 iulie 2020

IROVAL BUCUREŞTI
2019
Corneliu Șchiopu, Mihail Șchiopu

Indici de actualizare costuri de reconstruire - costuri de înlocuire.


Clădiri rezidențiale.
Clădiri industriale, comerciale și agricole. Construcții speciale.
Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek și construcții speciale

Perioada: 1 august 2019 – 31 iulie 2020

Indicii de actualizare pentru perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2020 au avut în


vedere creșterile prețurilor de materiale de construcții și instalații și creșterea
manoperei brute la un salariu minim brut de 3.000 lei lunar. Această creștere a
manoperei este hotărâtă de OUG nr.43 din 21 iunie 2019 (fosta OUG 114/XII/2018).
Recapitulația devizelor analitice pe categorii de lucrări respectă precizările din OUG.
Indicii actualizați conțin TVA 19 % și indicele de cheltuieli financiare 1,085.

Copyright © 2019 Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Toate drepturile rezervate.
Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloace, electronic,
mecanic, fotocopiere, de înregistrare, de scanare sau de alt tip, cu excepţia celor permise în conformitate cu art. 33 din Legea
nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără acordul prealabil, în scris, al editorului.

CD editat de IROVAL- CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL

ISBN 978-606-8316-45-1