Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

1. TITLUL________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. DATA
3. OBIECTIVE____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. LOCUL DE DESFĂŞURARE______________________________________________
________________________________________________________________________
5. PARTICIPANŢI ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. PUBLIC ŢINTĂ _________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. PARTENERI ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. RESURSE______________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE (activităţi/ strategii)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10.EVALUARE (feed-back) _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. MEDIATIZARE ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Susţinător proiect, Director, Consilier educativ,


Prof.________________ Prof. Drîmbă Florin Prof.