Sunteți pe pagina 1din 10

coala: Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca, Bihor Profesor: Joldo Crina Laura

Disciplina: Limba latin


Filiera teoretic, profil umanist

Clasa: a IX -a B
Nr. de ore/sptmn: 1
Planificare calendaristic

Structura anului colar 2012-2013 are 36 sptmni; 36 ore / an


Semestrul I: 14 sptmni x 1 or / sptmn = 14 ore
Semestrul al II-lea: 21 sptmni x 1 or / sptmn = 21 ore ( + 1 sptmn coala altfel--- sptmna a XII-a a semestrului i aXXVI-
a a anului colar)
Teze - semestrul I - pn pe 30 noiembrie 2012 (sptmna a XII-a);
- semestrul al II-lea pn pe 25 mai 2013 (sptmna a XXXII-a)

Programa 1
(Curriculum difereniat pentru filiera teoretic, profil umanist)
Competene generale

Receptarea textelor auzite sau scrise n diferite situaii de comunicare

Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte

Realizarea de interaciuni n comunicarea oral sau scris

Transferul i medierea mesajelor orale sau scrise n situaii variate de comunicare

Valori i atitudini
Asumarea contient a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual european
Contientizarea contribuiei limbii latine i a civilizaiei romane la elaborarea modelului cultural european
Dezvoltarea unei gndiri logice i critice prin descoperirea elementelor i structurilor specifice limbii latine i civilizaiei
romane prezente n diverse domenii ale cunoaterii i aciunii umane

1
Coninuturi recomandate
Teme
Se recomand ca activitile de nvare s fie proiectate i realizate n contextul urmtoarelor teme:
Domeniul social i politic
- Mentaliti i instituii n perioada regalitii, republicii, principatului.
- Concepte politice (regnum, magistratus, respublica, consulatus, principatus) i morale (fides, auctoritas, virtus, pietas) vehiculate n
timpul acestor forme de guvernare.
Domeniul antropologic
- Mituri i legende specifice fondului cultural mediteranean (sincretism greco-latin) din perioadele menionate.
- Simboluri ( simbolistica cifrelor 3, 7, lupa, aquila, pomerium, toga, purpura, fasces, sella curulis, imperium.
- Tipuri / prototipuri umane: conditor, rex, pontifex, dux, populus Romanus, civis Romanus, senatus, consul, dictator, imperator,
princeps.
- Moteniri lingvistice (romanizare/ reromanizare) i elemente de civilizaie roman n spaiul romnesc.

Elemente de construcie a comunicrii


Pe parcursul clasei a IX-a se recomand a se utiliza urmtoarele elemente i structuri lingvistice:
Substantivul: gen, numr, caz, declinarea I- III ( consolidare), declinarea IV-V
Adjectivul: clasificare, grade de comparaie (consolidare), comparaia neregulat, prezentarea unor adjective neregulate, neologisme n
romn i n alte limbi moderne
Pronumele: prezentare general, pronume personal (consolidare), reflexiv (consolidare), posesiv (consolidare), relativ-interogativ,
demonstrativ ( hic, ille)
Numeralul: cardinal 1- 10 (consolidare), ordinal 1-10 (consolidare); cardinal zeci, sute, mii; cifre romane
Verbul:
sistematizare:
- esse, verbe regulate tema prezentului, diateza activ: modul indicativ (prezent, imperfect, viitor I), modul conjunctiv (prezent,
imperfect);
elemente noi:
- modul imperativ (prezent), modul participiu (prezent), modul gerunziu, tema perfectului: modul indicativ (perfect, mai mult ca
perfect, viitor II), modul conjunctiv (perfect, mai mult ca perfect)
Noiuni de sintax a propoziiei i a frazei
- Regimul prepoziiilor : in + Ac./ Abl.
- prepoziii + Ac: ad, ante, apud, inter, post, trans

2
- prepoziii + Abl. : abs / ab / a, cum, de, ex, sine
- Valorile conjunciilor ut i cum.
Confluene lexicale i morfosintactice ale limbii romne i ale altor limbi moderne cu limba latin

Funcii comunicative ale limbii


Pe parcursul clasei a IX-a se vor utiliza urmtoarele funcii comunicative ale limbii:
a solicita / a oferi informaii despre diverse evenimente
a descrie personaje, locuri, evenimente
a cere i a oferi informaii de orientare n spaiu i timp
a exprima atitudini intelectuale
a compara aciunile prezente cu cele trecute
a cere i a formula opinii
a motiva puncte de vedere
a convinge, a determina cursul unei aciuni
a justifica atitudini morale.

Semestrul I
Unitatea de CS Coninuturi Nr. de ore Sptmna Observaii
nvare alocate
Introductio 2.1 Mentalitati si institutii romane 1 1
3.1
3.2
4.2
I. Aeneas 1.1 Fabula(tio) et historia: Aeneas. Prima colonizare. Caderea 5 2-6
1.2 Troiei
1.3 Textul Pater Aeneas
1.4 Substantivul Declinarile I-III
1.5 Adjectivul Clasa I
2.1 Verbul Indicativ prezent
2.2 Prepozitiile In, ad, cum
3.1 Mythologica: Monstra horribilia
3.2
4.1
4.2
4.3

3
II. Romulus 1.1 Fabula(tio): Romulus si Remus 5 7 - 11
si Remus 1.2 Historia: Semnificatia intemeierii unei cetati
1.3 Caracterul national si istoric al mitologiei romane
1.4 Textul Primus conditor Romae
1.5 Substantivul Declinarile I-III
2.1 Adjectivul Clasa I
2.2 Verbul Indicativ imperfect, viitor
3.1 Mythologica: Parcae, fatum, oracula, augures, haruspices
3.2
4.1
4.2
4.3
Pregtire pentru tez i teza, inclusiv discutarea tezei 2 12 - 13
Obs: Discutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului
Ore la dispozitia profesorului (recapitulare semestriala, evaluare semestriala) 1 14
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 14

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Coninuturi Nr. de ore Sptmna Observaii
nvare alocate
III. Regi 1.1 Fabula(tio) aut historia? Regi legendari ai Romei. 4 16 - 19
legendari ai 1.2 Regalitatea.Functiile regelui
Romei 1.3 Textul Numa Pompilius, Sabinus rex
1.4 Adjectivul Clasa a II-a.Gradele de comparatie
1.5 Verbul Imperativ prezent, conjunctiv prezent , gerunziu
2.1 Substantivul Declinarea a IV-a
2.2 Valori ale conjunctiei ut
3.1 Mythologica: Juppiter, Mars, Quirinus, Vesta, Ianus
3.2
4.1
4.2
4.3
IV. Brutus si 1.1 Historia: Brutus si Republica. Institutii republicane 4 20-23
Republica 1.2 Textul Brutus, primus consul
1.3 Pronumele Personal, reflexiv, posesiv
1.4 Adjectivul Comparatia neregulata
1.5 Substantivul Declinarea a V-a

4
2.1 Verbul Indicativ perfect
2.2 Prepozitii Ante, post, de, sine
3.1 Mythologica: Sacra agraria
3.2
4.1
4.2
4.3
V.Razboaiele 1.1 Historia: Razboaiele pumice. Hannibal. Scipio Africanus 3 24-27
punice 1.2 Textul Romani apud Cannas
1.3 Pronumele Demonstrativ (prezentare generala).Hic, ille
1.4 Verbul Participiul prezent
1.5 Mythologica: Horae, Gratiae, Musae, Furiae
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
VI. Criza 1.1 Marius si Sulla. Pompeius si Caesar. Dictatura . 4 28-31
republicii 1.2 Viri illustres
1.3 Textele: - Sulla, sollers dux belli
1.4 - Caesar, unicus dux
1.5 Pronumele si adjectivul relativ si interogativ
2.1 Verbul Conjunctiv imperfect si mai mult ca perfect
2.2 Valorile conjunctiei cum
3.1 Prepozitiile a(b), de
3.2 Numeralul cardinal, cifrele romane
4.1 Mythologica: Orientales divinitates
4.2
4.3
Pregatire pentru teza si teza, inclusiv discutarea tezei 2 32-33
Obs: Discutarea tezei poate avea loc in alta saptamana, spre sfarsitul semestrului
VII. Pax 1.1 Historia. Pax aurea. Octavianus Augustus. Principatul 2 34-35
aurea 1.2 Textul Octavianus Augustus
1.3 Verbul Indicativ viitor II, conjunctiv perfect, infinitiv prezent
1.4 si perfect

5
1.5 Mythologica: Apollo
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
Exercitia 1.1 Exercitia finalia 1 36
finalia 1.3 Mosteniri de civilizatie romana in spatiul romanesc
1.4 Mosteniri culturale valorificate in spatiul scolii
1.5 Alfabetul grecesc
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
Ore la dispozitia profesorului (inclusiv recapitulare finala) 1
TOTAL ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 21
TOTAL ORE / AN 36

6
Proiectul unitii de nvare

Unitatea de nvare: I. Aeneas


Nr. de ore alocate: 5

Continuturi Competente Activitati de Resurse


(detalieri) specifice invatare Timp Materiale Forme de Evaluare
didactice organizare
1. Substantivul 1.3 -Exercitii de 1 ora Tabele, scheme Activitate Evaluare
-declinarea I 4.1 discriminare a gramaticale individuala formativa
II temelor nominale Manual Activitate pe Autoevaluare
III -Exercitii de Dictionar latin- grupe Evaluare prin
identificare a roman consultare, in
substantivelor la grupuri mici (2-4
declinarea I, II, III elevi)
-Exercitii de declinare Observarea
a substantivelor sistematica a
elevilor
Tema pentru
acasa
2. Adjectivul 1.3 -Exercitii de 1 ora Tabele, scheme Activitate Evaluare
-clasa I 4.1 discriminare a gramaticale frontala formativa
temelor nominale Manual Autoevaluare
(adjectivale) Dictionar latin- Evaluare prin
-Exercitii de roman consultare, in
identificare a Anexa 1 grupuri mici (2-4
adjectivelor de clasa I elevi)
(Anexa 1) Observarea
-Exercitii de declinare sistematica a
a adjectivelor elevilor
Tema pentru
acasa
-Exercitii de
3. Verbul 1.3 discriminare a Tabele, scheme Evaluare
-indicativ prezent 4.1 temelor verbale gramaticale Activitate formativa
-Exercitii de Manual individuala Autoevaluare
identificare a verbelor Dictionar latin- Activitate pe Evaluare prin
de conjugarea roman grupe consultare, in
7
I,II,III,IV grupuri mici (2-4
-Exercitii de elevi)
conjugare a verbelor Observarea
in limba latina si de sistematica a
traducere in limba elevilor
romana Tema pentru
acasa

4. Prepozitiile: 1.1 -Exercitii de Manual Evaluare


in, ad, cum 1.3 traducere si Dictionar latin- Activitate formativa, orala
1.5 retroversiune roman, roman- frontala Evaluare prin
4.3 latin consultare, in
grupuri mici (2-4
elevi)
Observarea
sistematica a
elevilor
5. Fabula(tio) et 1.3 -Exerciti de lectura 1 ora Epopeea Activitate Evaluare
historia: Aeneas. 1.4 integrala a epopeii Eneida individuala formativa
Prima colonizare. 2.1 Eneida (varianta (varianta Activitate Observarea
Caderea 2.2 povestita pentru povestita pentru frontala sistematica a
Troiei. 3.1 copii) copii) elevilor
Mythologica 3.2 -Exercitii de Harta itinerarul Tema pentru
4.1 redactare: rezumatul lui Aeneas acasa (redactarea
4.2 epopeii rezumatului
-Exercitii de povestire epopeii Eneida)
a epopeii Vor fi notati
-Exercitii de selectare elevii care:
a ideilor principale -prezinta oral
din epopee subiectul epopeii
-Conversatie, -ilustreaza fiecare
descriere, discutie, capitol cu un
schema, prezentare, desen
dialog, comparatie reprezentativ
-Exercitii de transfer
de informatie in
8
coduri nou-lingvistice
(ilustratii, picturi,
imagini, benzi
desenate); (elevii
talentati vor ilustra
fiecare capitol din
Eneida cu un desen
reprezentativ)
6. Pater Aeneas - 1.1 -Exercitii de citire a 1 ora Manual Activitate Evaluare
text 1.2 textului Dictionar latin- individuala formativa
1.3 -Exercitii de roman Activitate pe Autoevaluare
1.5 pronuntare si Tabele grupe Evaluare prin
4.1 accentuare corecta gramaticale Activitate consultare, in
4.3 -Exercitii de frontala grupuri mici (2-4
traducere a textului elevi)
latinesc Observarea
-Exercitii de sistematica a
confirmare a elevilor
intelegerii sensului Tema pentru
global din textul scris acasa (analiza
-Exercitii de gramaticala a
discriminare (a cuvintelor)
temelor verbale si
nominale)
-Exercitii de analiza
gramaticala pe textul
tradus:
substantive la
declinarea I, II, III
adjective de clasa
I
verbe la indicativ
prezent
prepozitiile: in,
ad, cum
7. Test de 1.3 -Exercitii de 1 ora Manual Activitate Evaluare
evaluare 1.4 identificare (a Epopeea individuala sumativa, scrisa

9
sumativa: Ad 4.1 claselor de flexiune in Eneida Observarea
bene sciendum 4.2 functie de (varianta sistematica a
(manual, pag. 21) 4.3 desinente/terminatii) povestita pentru elevilor
-Exercitii de copii) Autoevaluarea
discriminare (a
temelor verbale si
nominale)
-Exercitii de
desprindere/intelegere
a ideilor dintr-un text
(schema)
-Exercitii de
traducere
-Exercitii de analiza
gramaticala

10