Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Clasa a VI-a

Mărimi fizice: lungime, arie, volum, durată

Partea I

Subiectul I (4x0,5p=2p)

a) Lungimea se exprimă în Sistemul Internaţional în : 1) cm; 2) mm; 3) dm; 4) m; 5) hm.


b) Aria se exprimă în Sistemul Internaţional în : 1) cm2; 2) mm2; 3) dm2; 4) m2; 5) hm2.
c) Volumul se exprimă în Sistemul Internaţional în: 1) cm3; 2) mm3; 3) dm3; 4) m3; 5) hm3.
d) Durata se exprimă în Sistemul Internaţional în : 1) min; 2) s; 3) h; 4) zile; 5) luni.

Subiectul II (5x0,5p=2,5p)

a) Pune în ordine crescătoare duratele: 7,7s; 7,5s; 7,2s; 8,1s; 7,8s.


b) Un paznic începe serviciul luni la ora 22h30min şi-l încheie marţi la ora 04h50min.
Determină intervalul de timp în care paznicul este la muncă.
c) Descrie modul în care determini aria unei frunze.
d) Scufundâd 20 de bile într-o mensură cu apă volumul creşte de la 132 mL la 146 mL.
Determină volumul unei bile. Exprimă rezultatul în cm3.
e) Descrie cum procedezi pentru a determina perimetrul terenului de fotbal din localitate.

Partea a II-a

Subiectul III (2,5 p) Bogdan lucrează împreună cu tatăl său la restaurarea şarpantei căsuţei de
vară. Căsuţa este acoperită cu şindrilă (şindrilă, draniţă = scândurică de brad, îngustă și subțire,
care servește la acoperitul caselor). Măsurând o scândurică, Bogdan obţine următoarele date:

Nr. L l h
det. (cm) (cm) (cm)
1 60 12,1 1,0
2 60 12,3 1,1
3 60 12,2 1,2
4 60 12,2 1,1

Determină:
a) (0,5 p) Lăţimea medie a scândurii;
b) (1,0 p) Volumul mediu al scândurii;
c) (1,0 p) Suprafaţa acoperită dacă Bogdan bate 20 de scândurele una lângă alta.

Subiectul IV (2p) La o seră se foloseşte o instalaţie de irigat prin picurare. Rezervorul acesteia
conţine 8000 de litri de apă. Ştiind că într-o oră din rezervor curg 200 de litri de apă şi că
instalaţia a funcţionat de la ora 6.00 la ora 18.00, calculează volumul de apă rămas în
rezervor. Exprimă rezultatul în m3.

Se acordă 1 punct din oficiu.