Sunteți pe pagina 1din 3

Derivatele funcţiilor elementare

0
1. c =0
0
2. x =1
0
3. (xn ) = nxn−1 , n ∈ N

iuc
0
4. (xa ) = axa−1 , a ∈ R+
√ 0 1
5. ( x) = √ (obţinută ı̂n particular pentru a = 1/2)
2 x
 0
1 −1
6. = 2 (obţinută ı̂n particular pentru a = −1)
x x
0
7. (ax ) = ax ln a , a ∈ R+ , a 6= 1

c
0
8. (ex ) = ex (obţinută ı̂n particular pentru a = e)

9. (ln x) =
0

0
10. (sin x) = cos x
0
11. (cos x) = − sin x
1
x ati
0 1
M
12. (tg x) =
cos2 x
0 −1
13. (ctg x) =
sin2 x
0 1
14. (arcsin x) = √
1 − x2
0 −1
15. (arccos x) = √
n

1 − x2
0 1
16. (arctg x) =
1 + x2
cia

0 −1
17. (arcctg x) =
1 + x2
0 ex − e−x
def
18. (sh x) = ch x , unde sh x = este sinusul hiperbolic
2
x −x
0 def e + e
19. (ch x) = sh x unde ch x = este cosinusul hiperbolic
2
Lu
Derivatele funcţiilor compuse
0 0
1. (un ) = nun−1 · u , n ∈ N
0 0
2. (ua ) = aua−1 · u , a ∈ R+
√ 0 1 0
3. ( u) = √ · u (obţinută ı̂n particular pentru a = 1/2)
2 u

iuc
 0
1 −1 0
4. = 2 · u (obţinută ı̂n particular pentru a = −1)
u u
0 0
5. (au ) = au ln a · u , a ∈ R+ , a 6= 1
0 0
6. (eu ) = eu · u (obţinută ı̂n particular pentru a = e)
0 1 0
7. (ln u) = ·u

c
u
0 0
8. (sin u) = cos u · u

9. (cos u) = − sin u · u

10. (tg u) =

11.
0
(ctg u) =
0 1
cos2 u
−1
2
0

·u

·u
0

0
0

ati
sin u
M
0 1 0
12. (arcsin u) = √ ·u
1−u 2

0 −1 0
13. (arccos u) = √ ·u
1−u 2

0 1 0
14. (arctg u) = 2
·u
1+u
−1
n

0 0
15. (arcctg u) = ·u
1 + u2
0
e − e−u
 u
0 0
16. (sh u) = = ch u · u
cia

2
0
e + e−u
 u
0 0
17. (ch u) = = sh u · u
2

Operaţii cu funcţii derivabile


Lu

0
1. (f + g) (x) = f 0 (x) + g 0 (x)
0
2. (C · f ) (x) = C · f 0 (x)
0
3. (f · g) (x) = f 0 (x) · g (x) + f (x) · g 0 (x)
 0
1 −1 0
4. (x) = 2 g (x)
g g (x)
 0
f f 0 (x) · g (x) − f (x) · g 0 (x)
5. (x) =
g g 2 (x)
Integrale nedefinite
Z
1. dx = x + C

xα+1
Z
2. xα dx = + C , α ∈ R , α 6= −1
α+1
Z
1

iuc
3. dx = ln |x| + C
x
Z
1 1 x
4. dx = arctg + C , a 6= 0
x2 + a2 a a

x − a
Z
1 1 + C , a 6= 0
5. dx = ln
x2 − a2 2a x + a
Z
1 p
6. √ dx = ln x + x2 ± a2 + C , a 6= 0

c
x2 ± a2
Z
1 x
7. √ dx = arcsin + C , a > 0

8.

9.
Z

Z
x
a 2 − x2

a dx =
a x

ln a
a
ati
+ C , a > 0, a 6= 1 ,

sin xdx = − cos x + C


Z
ex dx = ex + C

Z
M
10. cos xdx = sin x + C
Z
1
11. dx = tg x + C
cos2 x
Z
1
12. dx = − ctg x + C
sin2 x
Z
1 x
13. dx = ln tg + C
n


sin x 2
Z
1  x π 
14. dx = ln tg + +C

cos x 2 4
cia

Z
15. tg xdx = − ln |cos x| + C
Z
16. ctg xdx = ln |sin x| + C

Metode de calcul
Lu

1. Formula de integrare prin părţi pentru integrala definită


Z b b Z b
0 0
f (x) g (x) dx = [f (x) g (x)] − f (x) g (x) dx.

a a a

Z b
0
2. Prima metodă de schimbare de variabilă pentru integrala definită: pentru a calcula f (u (x)) u (x) dx
a
not 0
se notează y = u (x) deci dy = u (x) dx şi are loc
Z b Z u(b) u(b)
0
f (u (x)) u (x) dx = f (y) dy = F (y) = F (u (b)) − F (u (a)) .

a u(a) u(a)