Sunteți pe pagina 1din 1

Unele din prioritățile DÎTS Călărași din Programul de dezvoltare a învățământului în

raionul Călărași pentru anul 2017 – 2022 sunt dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura
calitatea vieţii, creşterea durabilă a economiei şi bunăstarea poporului prin satisfacerea cerinţelor
educaţionale ale individului şi ale societăţii. În acest context Serviciul raional de asistență
psihopedagogică este preocupat de capacitarea actorilor educaționali în direcția asigurării unui
proces educațional de calitate axat pe necesitățile copiilor/elevilor implicând cadrele didactice și
manageriale în diverse activittăți de formare (asistență metodologică individuală, seminare, mese
rotunde, conferințe).
A devenit deja o tradiție în sistemul educațional călărășean ca la începutul lunii noiembrie
să se facă schimb de experiență dintre actorii implicați în procesul de asigurare a educației
incluzive pentru copiii cu necesități. În acest context, la data de 01.11.2019 si-a desfășurat
lucrările Conferința raionala a educației incluzive, ediția a III-a cu genericul „Cadrul Didactic-
agent al schimbării”, în incinta LT „Vasile Alecsandri”, orașul Călărași sub egida SAP
Călărași, DÎTS Călărași, CRAP, cu participarea specialiștilor din SAP Șoldănești, Ungheni,
Fălești, a directorilor, directorilor adjuncți, a cadrelor didactice, psihologilor, psihopedagogilor,
logopezilor, cadrelor didactice de sprijin, educatorilor și părinților din raion.
Evenimentul a întrunit peste 160 de cadre didactice și manageriale, precum și 15 părinți
ale copiilor cu dificultăți de auz și TSA. Lucrările conferinței s-au desfășurat în 7 atelie, iar
concluziile au fost făcute în panel. Sondajul realizat de către psihologul școlar din LT M.
Eminescu, dna Rău Ecaterina, pe un eșantion de 78 cadre didactice din raion, în contextul
genericului conferinței a scos în evidență faprul că 35, 89% respondenți se consideră agenți al
schimbării deoarece asigură șanse egale la educație de calitate, la 28,2% le pasă de elevi, iar
25,64% din motivul că lucrează în echipă cu elevii. Totodată 71,79% respondenții pentru a
deveni agenți ai schimbării au nevoie de materiale didactice, iar ceilalți consideră că au nevoie
de formări multidimensionale.

Continuitatea conferinței va fi asigurată prin implimentarea practicilor de succes în


instituțiile raionului în cadrul întrunirilor metodice din instituțiile educaționale, dar și în cadrul
Săptămânii educației incluzive în perioada 02 – 06 decembrie 2019.