Sunteți pe pagina 1din 3

PERIOADA: 11.05- 15.05.

2015
TEMA DE STUDIU: Când/cum şi de ce se întâmplă?
PROIECTUL: temă în afara proiectului
CONŢINUTURI: legume de primăvară
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT VIZATE:
DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ
Să demonstreze control asupra corpului echilibru şi coordonare a mâinilor şi a picioarelor)
DOMENUL DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
Să imite comportamentele adulţilor din anturajul lui apropiat
Să aleagă din multiple variante de obiecte, acţiuni, persoane pe cea/cel pe care o/îl doreşte la un moment dat.
DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII
Să asculte mesajele transmise de ceilalţi, să răspundă la întrebări, solicitări şi să pună întrebări.
Să comunice în propoziţii simple sau cu cuvinte frază
DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ
Să observe şi să exprime relaţii cantitative
DOMENIUL ATITUDINI ŞI CAPACITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Să combine original materiale în configuraţii noi.
Să finalizeze ce a început

ACTIVITATE DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR

TEMA PROPUSĂ/ MIJLOC DE REALIZARE SEMNĂTURA


TURA I TURA II

„Ce fel de părinţi suntem?”- dezbatere

ACTIVITATE METODICĂ

TURA I SEMNĂTURA TURA II SEMNĂTURA

- Întocmirea planificării pentru săptămâna - Întocmirea planificării pentru săptămâna


viitoare viitoare
- Pregătirea materialului didactic necesar - Completarea fişelor de observaţii;
pentru buna desfăşurare a activităţilor - Pregătirea materialului didactic necesar
didactice; pentru activităţile didactice
- Aşezarea lucrărilor în portofoliile - „Managementul grupei de copii”-
preşcolarilor studiu individual
- Completarea caietului de observaţii - Aşezarea lucrărilor în portofoliile
- „Jocuri pentru antepreşcolari”- studiu preşcolarilor
individual
SĂPTĂMÂNA: 11.05- 15.05.2015 SUBTEMA: „LEGUME MICI PENTRU PITICI”
DATA/ SEMNĂ-
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA I
ZIUA TURA
L
U Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
N
I BIBLIOTECĂ: DŞ: „Ridichea”- observare 1. Primirea copiilor (deprinderi de
11.05 1. „La sera de legume”- citire de comportament civilizat)
imagini- lectură 2. „Iepurii şi grădinarul”- joc de
2. „Citim imagini cu munci mişcare în aer liber
M specifice primăverii” DLC, DOS: „Ce ridiche uriaşă!”- activitate 3. Întâlnirea de dimineaţă:
A integrată „Legumele năzdrăvane”
R ARTĂ: DLC: „Ridichea uriaşă”- povestea educatoarei 4. „Legumele- izvor de sănătate”-
Ţ 3. „Ridichea uriaşă”- pictură DOS: „Ridichea”- rupere, lipire educaţie pentru sănătate
12.05 4. „Ridichi”- modelaj 5. „Mereu împreună”- „În lumea
poveştilor”- activitate în
M JOC DE MASĂ: parteneriat
I 5. „Legume”- puzzle DOS: „Supa de zarzavat”- vizionare PPT
E 6. „Ce-i trebuie grădinarului?”- DEC: „Coroana”- joc cu text şi cânt- predare
R sortare „Ploaia”- joc muzical- repetare Activitate de consiliere şi orientare:
C „Ne jucăm frumos împreună”
U CONSTRUCŢII:
R 7. „Scăriţa micului grădinar”
I 8. „Lădiţe pentru legume”
13.05
J JOC DE ROL:
O 9. „La piaţă” DŞ: „Pune în coşuleţ atâtea ridichi câte îţi
I 10. „De-a gospodinele” spun eu!”- exerciţii cu material individual
14.05

V
I DPM: „Aruncarea mingii cu două mâini în
N sus, jos şi lateral”- predare
E „Aruncă mingea!”- joc
R
I
15.05
SĂPTĂMÂNA: 11.05- 15.05.2015 SUBTEMA: „LEGUME MICI PENTRU PITICI”
DATA/ SEMNĂ-
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA II
ZIUA TURA
L
U Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
N 1. „Du-te unde îţi spune
I BIBLIOTECĂ: DŞ: „Ceapa verde”- observare iepuraşul”- joc de atenţie
11.05 1. „Grădina de zarzavat”- citire de 2. „Vreau să servesc masa în
imagini- lectură linişte” (deprinderi de
comportare civilizată)
M
3. „Singurel mă îngrijesc”
A
JOC DE ROL: DOS: „Ridichea”- rupere, lipire- finalizarea (deprinderi igienico-sanitare)
R
2. „De-a grădinarii” lucrărilor 4. „Aranjăm jucăriile pe rafturi”
Ţ
3. „De-a gospodinele” (deprinderi de ordine)
12.05
5. „Cum îngrijim plantele din
M straturi?”- educaţie ecologică
I CONSTRUCŢII: DLC, DŞ: „La piaţă”- activitate integrată 6. „Unde am ascuns ridichea?”-
E 4. „Magazinul cu legume” DLC: „Ridichea uriaşă”- repovestire joc distractiv
R DŞ: „Câte ridichi am în coş”- joc didactic 7. „Semănăm şi culegem
C JOC DE MASĂ: ridichi”- joc sportiv
U 5. „Aşează imaginea la locul 8. „Ce ai gustat?”- joc senzorial
R potrivit” 9. „Trezeş-te, iepuraşule!”- joc
I de mişcare
13.05 10. „Salut colegii şi pe doamna
J educatoare”(deprinderea de a
O DOS: „O faptă bună”- poveste creată saluta)
I DEC: „Coroana”- joc cu text şi cânt- repetare
14.05
Activitate de consiliere şi
V orientare: „Ce pot face două mâini
I DPM: „Aruncarea mingii cu două mâini în dibace?”
N sus, jos şi lateral”- repetare
E „Mingea la perete”- joc
R
I
15.05