Sunteți pe pagina 1din 1

Data

INSTITUȚIA PUBLICĂ
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI
Referința
FARMACIE
''NICOLAE TESTEMIȚANU ''
Pag. 1/1

Directorului IMSP
SCM nr. 2 ''Sf. Arhanghel Mihail''
Harghel Tatiana

NOTA INFORMATIVĂ

Prin prezenta, Catedra de ENDOCRINOLOGIE a USMF '''Nicolae Testemițanu'' Vă


informează că grupa 2 rezidenți anul III, specialitatea de Medicină Internă în perioada 28.03.2018-
26.04.2018 s-au aflat la modulul de ENDOCRINOLOGIE, șef disciplină Lorina Vudu .

Lista nominală a rezidenților:


1. Batin Tatiana
2. Culin Olesea
3. Munteanu Doina
4. Platon Elena
5. Surjco Olesea

Data_______________________ Coordonator rezidenți:


asist. universitar Dumitru Harea