Sunteți pe pagina 1din 159

.

1
(VI
MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE
MCOLAE TESTEMIANU

Victor GHICAVI Ecaterina STRATU


Vadim GAVRILUA Ina POGONEA Lucia URCAN
Tatiana CHIRIAC Iano CORECHI

MANUAL DE RECEPTUR
Ediia a IV-a, revzut i completat

CHIINU
2015
/5'.'/
. . .
MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA
/?
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE
NICOLA E TESTEMIANU

CATEDRA DE FARMACOLOGIE I FARMACOLOGIE CLINIC

Victor GHICAVI Ecaterina STRATU


Vadim GAVRILUA Ina POGONEA Lucia URCAN
Tatiana CIURIAC lano CORECHI

MANUAL DE RECEPTUR
Ediia a IV-a, revzut i completat

728592
UnverBibtae de3tat dc
? F&fTTsSiGlS
Htecfcs Tfeveraianu SL3>
i lita.

CHIINU
Centrul Editorial-Poligrafic Medicina
2015
CZU 615(075.8)
M30

Aprobat de Consiliul metodic central al Universitii de Stat de Medicin


i Farmacie Nicolae Testemiamr, proccs-verba! nr. 5 din 15.05.2014

Autorii:
Victor Ghica\>i Membru corespondent AM, profesor universitar
Ecaterina Strain Doctor n tiine medicale, confereniar universitar
Vadim Gavrilu(a Doctor n tiine medicale, confereniar universitar
Ina Pogonea Doctor n tiine medicale, confereniar universitar
Lucia urcan Doctor n tiine medicale, confereniar universitar
Tatiana Chiriac asistent universitar
lano Corechi Doctor n tiine medicale, asistent universitar

Recenzeni:
Veaceslav Gonciar - doctor habilitat n tiine medicale, profesor
universitar
Anatol Vinevschi doctor habilitat n tiine medicale, profesor
universitar

Redactor: Valentina Testemianu


Machctarc computerizat: Julia Don

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII

Manual de rcccptur / Victor Ghicavi, Ecaterina Stratu, Vadirn


Gavrilua [ct al.]; Catedra de farmacologie i farmacologie clinic. - Ed.

a 4-a, rev. i compl. - Chiinu: CEP Mediana, 2015. 158 p.
Bibliogr : p. 156 (16 tit.). - 400 cx.
ISBN 978-9975-118-75-0.
615(075 8)
M 30

ISBN 978-9975-118-75-0 CEP Medicina, 2015


V. Ghicavi .a., 2015
PREFA

Prescrierea corect a medicamentelor a fost i rmne unu! dintre


aspectele principale n formarea studenilor i a medicilor practicieni,
att la nivel naional, ct i internaional.
Actualmente, nu exist un standard unic internaional cu privire Ia
prescrierea medicamentelor. Fiecare ar i elaboreaz i implemen
teaz propriile standarde. ns, conform recomandrilor OMS (WHO
Guide to good prescribing , 1994), exist informaii pe care toate rile
tar excepie sunt obligate s le indice n reete.
Astfel, educarea deprinderilor practice referitor la prescrierea me
dicamentelor este extrem de important i ncepe odat cu studierea far
macologiei.
Prezentul manual vine cu completri i actualizri la ultima ediie,
determinate de progresul tiinific, precum i de modificrile legislative.
Apariia tehnologiilor avansate a fcut posibil renunarea treptat la for
mele medicamentoase magistrale de tipul pilulelor, pulberilor, soluiilor
sterile extemporale etc., att de rspndite odinioar i pentru a cror
preparare era nevoie de mult munc manual puin productiv. Actual
mente, formele medicamentoase industriale, cum ar fi comprimatele,
tabletele, capsulele, drajeurile, granulele, aerosolii, cmplastrele, liotele etc.,
au devenit cele mai frecvent ntrebuinate i mai solicitate, fiind n ace
lai timp mai potrivite i mai accesibile.
O realizare de ultim or n domeniu! farmaceuticii sunt formele
medicamentoase retard, care au mbuntit compliana tratamentului me
dicamentos, au redus considerabil reaciile adverse ale medicamentelor
i, n multe cazuri, au modificat nsui tactica farmacoterapeutic. Com
primatele retard, la prepararea crora se utilizeaz substane i chiar
albumine artificiale sunt deosebit de eficiente i inofensive n trata
mentul multor patologii ale secolului nostru.
Acestea i multe alte inovaii din domeniul farmaceuticii au adus
dup sine i schimbri n modul de prescriere al medicamentelor, pe
care autorii le-au descris n prezentul manual. Acest manual se adresea-
3
z. n primul rnd, studenilor i este o introducere in studiul farmacolo
giei. Sperm ns, c manualul va trezi i interesul medicilor practicieni.
Autorii vor fi receptivi la orice observaie sau propunere venit din
partea cititorilor.

Victor Glticavi
Beaterina Strata
Vadim Gavrilufa
Ina Pogonea
Lucia urcan
Tatiana Chiriac
Iano Corechi
PARTEA INTRODUCTIV

1. RECEPTURA. REETA
Receptura este partea farmacologiei care se ocup de studiul meto
delor de prescriere a medicamentelor, adic de redactarea corect a reetei.
Reeta sau ordonana, este un document prin care medicul se adre
seaz n scris ctre farmacist pentru a-l informa despre medicamentul
recomandat pacientului, despre compoziia acestuia, modul de preparare
i de administrare. Ea conine i indicaii pentru pacient, n limba cunos
cut de el, relative la utilizarea medicamentului prescris. Reeta este un
document medico-legal i financiar important, deoarece de coninutul ei
depinde sntatea pacientului i cheltuielile instituiilor medicale, prev
zute pentru asigurarea cu medicamente, costul crora este compensat
integral sau parial anumitor categorii de pacieni, Reeta trebuie scris
cite, fr. greeli, cu stiloul sau pixul. n conformitate cu ordinul Mi
nisterului Sntii al Republicii Moldova n vigoare eu privire la modul
de prescriere i eliberare a medicamentelor, se instituie 3 tipuri de
formulare de reet:
1 - pentru prescrierea i eliberarea medicamentelor;

2 pentru prescrierea i eliberarea medicamentelor cu coninut de
stupefiante i psihotrope;
3 - pentru prescrierea i eliberarea gratuit a medicamentelor.
Conform Regulilor generale de prescriere a medicamentelor, stipulate
n anexa 1 a ordinului respectiv, medicamentele urmeaz s fie prescrise
exclusiv sub form de denumiri comune internaionale (DCI), conform
indicaiilor medicale, de ctre medicii instituiilor medico-sanitare
publice (IMSP) (indiferent de subordonare i forma de proprietate n
baza creia activeaz), pentru tratament ambulator, pe formular de
reete aprobate de ctre Ministerul Sntii (MS), cu tampila de antet a
instituiei medico-sanitare publice (IMSP). Medicul completeaz toate
compartimentele reetei i confirm prescrierea sa prin aplicarea semn
turii i parafei personale.
5
Formularul de reet nr.l
pentru prescrierea i eliberarea medicamentelor
(dimensiuni lOOmm x 200)

tampila de antet a instituiei medico-sanitare

Medicul tel.
R e e t a
Data prescrierii reietei
u
"_ 20

Mumele i prenumele bolnavului/


Vrsta _ ani
Pre Rp.:

L.P. & ipa>n<b medicului

Reie:a e \a labil 70 zile. 1 luni ('specificare)


6
Verso
formularului de reet nr. 1

CLUZA MEDICULUI
este ctlis btcrte ndeplinirea tuturor compartimentelor
prevzute formular;
amprenta tzrnp ilei de antet a instituiei niedicc-snitare
trebuie s fie vizibili, pentru 2 fi uor determinat
denumirea mr,tituuei Dac denumirea instituuei tnedtcc-
sanitsre este aplicai de tipar, atunci tampila de antet nu se
aplici:
denumirea comun internaionali a medicamentului
industrial coninutul fctmei medicamentoase magistrale
(denumirile ingredientelor), adresai' ea ctre farmacist
despre preparai ea fermei inedtc2nieu tease i eliberarea ei
dm farmacie se prescrie in limba romni sau latini, cite
clar cu cerneal sau pix. Sunt interzise corectrile;
se admite prescrierea pe un formular numai a unut
medicament dm snips stupefiantelor, psihotropelor sau
precursorii or:
se admit numai abrevierile specificate in "Regulile
generale de prescriere a medicamentelor'-;
cantitatea substanelor lichide se prescrie in
-
nulilitri.rame sau picturi: a celor solide in grame sau
uniti de aciune.
modul de administrare se scrie in limba romani sau in
limba vorbit de pacient; nu se admit specificat de ordin
genera): "Cunoscut". "Conform schemelor", etc.
semnturi medicului se confirm cu parafa personal'
specificarea termenului valabilitii reetei se face pun
b ararea m utilului.
A A
Data recepie nit
A pi pani A v riscat
liberat

7
Formularul elf reet nr.2
pentru prescrierea 51 eliberarea medicamentelor cu
coninut de stupefiante i psihotrope
(dimensiuni lOOmmxlOmm)

DOCUMENT DE EVIDENA STRICTA


tampila de antet a instituiei medicc-sanitare

_Medicul
Tel
_R e e t _
Sena Ar,

_
Data prezerierii reetei " '
20

(numele i prenumele bolnavului)

Vrsta _ ani. Fia medical nr.


Pre RP-:

L.P. Semntura i parafa medicului

Reeta e valabil 1 0 zile

8
Verso
formularului de reet nr.2
CLUZA MEDICULUI
este obligatorie ndeplinirea tuturor datelor prevzute n
formular;
amprenta tampilei de antet a instituiei niedieo-
sanitare trebuie s fie vizibili pentru a fi uor determinat
denumirea instituiei;
denumirea comun internaional a medicamentului
industrial, coninutulformei medicamentoase magistrale
(denumirile ingredientelor), adresarea ctre farmacist
despre prepararea formei medicamentoase t eliberarea et
dm farmacie se prescrie in limba romn sau latini cite
clar cu cerneal sau pix. Sunt interzise corectrile;
pe un formular se va prescrie numai un medicament:
se admit numai abrevierile specificate in Regulile
generale de prescriere a medicamentelor1';
cantitatea substanelor lichide se prescrie in mililitri.
grame sau picturi:
a celor solide - in grame sau uniti de aciune;
modul de administrare se scrie in limba romn sau in
limba vorbit de pacient; nu se admit specificaii de ordin
general: Cunoscut. Conform schemelor" etc.;
semntura medicului se confirm cu parafa personal;
formularele de reet se afl la evident cantitativi

Data A jiioaii A p.'para: A vfias A libtm

9
Acest formular servete pentru prescrierea substanelor stupefiante
conform normativelor speciale ale legislaiei n vigoare.
Astfel, medicamentele cu coninut de stupefiante i psihotrope, aflate
sub control internaional pe teritoriul Republicii Moldova, conform Con
veniilor Internaionale, aprobate prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1088 din 05.10 2004 (Tabelul II, listele nr. 1 i nr. 2), se
prescriu pe formularul nr. 2 de reet special. Se permite prescrierea pe
o reet i eliberarea acestor medicamente n cantiti necesare pentru
durata unui tratament de pn la 10 zile. Conform legislaiei n vigoare,
n cazul epuizrii cantitii prescrise sau dac pe parcursul tratamentului
n starea sntii pacientului survin schimbri, ceea ce necesit modifi
carea dozelor sau nlocuirea medicamentelor, medicul poate emite o nou
prescripie pentru acelai pacient, nainte de expirarea tratamentului de
30 de zile, dar nu mai devreme de expirarea termenului de valabilitate a
reetei precedente.

10
Formularul de reet ttr.3
pentru prescrierea i eliberare gratuit a
medicamentelor
(dimensiuni 100 mm s 200 mm)
tampila de antet a instituiei medice -sanitate

(1)
Medicul
Tel. (2)
R e e t a
Seria Nr.
Dara prescrierii rsezei
20

O (& ;i prtmneie iairavhliis


L
N poica iiVai:-*;

A Vjrsta _ ani. Fia medicala Nr.


V
adrssi domiciliului
Pre Rp.:

L.P.
Semntura 'i parafei medicului _
P,eeta e valabila 10 zile. 30 zile, 2 luni (specificare)

11
Verso formularului de reet ur, 3

CLUZA MEDICULUI

este obli Estone indq>linirea tututor datelor prevzute in


formular;
amprenta tampilei de antet a instituiei medico-samtare
trebuie s fie vizibili pentru a fi uor determinat denumirea
instituiei. Dac denumirea instituiei este piteai de tipar,
atunci tampila de antet nu se aplic. Codul unitii medko-
sanitare se va aplica n cazul prelucrrii automatizate a reetelor
(i);
codul medicului (2) se va aplica in cazul prelucrrii
automatizate a reetelor;
denumirea comuni tntemancsial a medicamentului
industrial, contmutul foimei medicamentoase magistrale
(denumirile medianelor), adresarea ctre farmacist despre
prepararea formei medicamentoase t eliberarea ei dm farmacie
se prescrie in limba roman sau latini, cite, clar cu cerneal
sau pix. Sunt interzise corectrile,
pe un formular se va presare numai o singuri denumire de
medicament;
se admit numai abrevierile specificate in Regulile generale
de prescriere a medicamentelor
cantitatea substanelor lichide se prescrie in mililitn sau
picturi; a celor solide- in grame sau uniti de aciune.
modul de administrare se scrie lunba romai sau in
limba vorbit de pacient, nu se admit specificaii de ordin
general; "Cunoscut", "Conform schemelor", etc.;
semntura medicului se confirm cu parafa personal:
formularele de reeta se afl la eviden cantitativ;

Nr. Formei medicamentoase tampila farmaciei


A nctppoBii prepara: A verifica:

12
Pentru eliberare gratuit pot fi prescrise numai medicamente, lista
crora se stabilete prin acte normative. Medicamentele se elibereaz
gratuit unor anumite categorii de pacieni, specificate n hotrrile respec
tive ale guvernului (de ex., copiilor cu vrsta de pn la 3 ani, copiilor cu
handicap, bolnavilor de tuberculoz, diabet zaharat i insipid, SIDA etc.).
Categoriile de persoane specificate n hotrri guvernamentale speciale
(deintori de decoraii, pensionari, invalizi etc.) pltesc o jumtate din
costul remediilor medicamentoase.
Reeta are patru compartimente: superscripia, inscripia, subscrip
ia i instrucia sau signatura.
Superscripia este imprimat ad hoc pe formularele de reet.
Superscripia (superscriptio) const din tampila de antet a in
stituiei medico-sanitare publice (IMSP) sau a medicului particular. In
cazul instituiei de stat, n superscript se mai indic numele medicului
care a prescris reeta i telefonul su, numrul i seria formularului, data
prescrierii reetei, numele, prenumele i vrsta pacientului. Datele din
antetul unui medic particular trebuie s fie identice cu cele din cartea de
vizit (adresa, nr. licenei, data de eliberare i termenul de valabilitate a
acesteia i denumirea instituiei care a eliberat-o). Superscripia se termin
cu adresarea ctre farmacist cu cuvntul Rp.: abrevierea lui Recipe -
ia (de la verbul a lua). Aceast adresare se mai numete invocaie
( invocatio).
A doua parte a reetei, Inscripia ( inscripio sau designatio mate-
riarum), cea mai important, conine denumirea comun internaional
a medicamentului (DCI), denumirea formei farmaceutice, n unele ca
zuri, dozele respective i numrul prizelor. n cazul medicamentelor
magistrale se enumer toate ingredientele medicamentului solicitat,
aranjate dup importana lor (substana de baz, adjuvantul, corectivul,
excipientul). Doza fiecrei substane se indic n partea dreapt a
formularului, imediat dup denumirea substanei, n acelai rnd cu ea
sau, dac textul este prea lung, n rndul urmtor, ns tot n partea
dreapt. Inscripia se scrie n limba romn sau latin.
Exemple de inscripie:
a) specialiti
Rp.: Comprimate euglucon N. 30
sau
Rp.: Comprimate maninil 0,00175 N.120

13
n primul caz, nu s-a indicat doza, deoarece Eugluconul se produce
doar n comprimate a cte 5 mg. n cazul Maninilului, doza s-a indicat,
fiindc exist comprimate Maninil att de 3,5 mg, ct i de 5 mg.
b) forme magistrale
Rp.: Acid salicilic
Resorcin
Metronidazol 3,0
Cloramfenicol 2,5
Acid boric 1,5
Alcool etilic (96%) ad 50 ml
Subscripia ( subscripie ) este o indicaie succint privind forma
farmaceutic sau modul de preparare al medicamentului (dac acesta
este unul magistral), specific pentru fiecare dintre acestea ( Misce fiat
pulvis etc.) precum i numrul prizelor, prin indicaia Da (ales doses nu-
mero 10, deci elibereaz 10 asemenea doze. Subscripia se scrie n
limba romn sau latin.
Exemplu:
Rp.: Diclotiazid 0,125
Triamteren 0,25
D.t.d. N. 10 in tabl.
S. Intern. Cte un comprimat de 2 ori pe zi.
Formele magistrale sunt pe cale de dispariie, fiind aproape com
plet nlocuite de cele oficinale. Odat cu aceasta, i subscripia ocup n
reet un loc tot mai modest.
Instrucia sau signatura (instructio) este ultima parte a prescrip
iei. De cele mai multe ori, instrucia se reduce la D.S. (Da Signa), ceea
ce nseamn elibereaz, eticheteaz. Dup aceasta, urmeaz indica
iile date pacientului, scrise n limba cunoscut de pacient. Indicaiile
ncep cu calea de administrare a medicamentului prescris (intern, sub-
lingual, intrarectal, intravaginal, extern, inhalatorie, injectabil sub
cutanat, intram usc u Iar, intravenoas, etc.), modul de administrare, nu
mrul prizelor administrate pe parcursul zilei, momentul optim de ad
ministrare etc.
Dup prescriere, reeta urmeaz a fi recitit i redactat, apoi me
dicul semneaz i i aplic parafa personal i tampila instituiei
medicale (cnd este cazul).

14
2. MEDICAMENTUL
n conformitate cu legislaia n vigoare (Legea cu privire la medi
camente nr. 1409 XIII din 17. 12. 1997 cu modificrile ulterioare), prin
noiunea de medicament (produs medicamentos) se subneleg substan
ele sau amestecurile de substane autorizate n modul stabilit spre fabri
care, import, export i utilizare, pentru a trata, atenua, preveni, diagnos
tica o boal, o stare fizic sau psihic anormal sau simptomele acestora
la om sau animal, precum i pentru a stabili un diagnostic medical sau a
restabili, corija i modifica funciile dereglate ale acestora.
Medicamente sunt i acele produse cosmetice destinate pentru igiena
corpului, care conin substane cu aciune medicamentoas, precum i cele
dietetice, care includ n componena lor substane chimice sau naturale,
lipsite de efect nutritiv n cazul cnd acestea confer produsului unele
proprieti speciale folosite n terapeutic, dietetic sau pentru unele
probe.
Dup origine medicamentele pot fi minerale, animale, vegetale,
entomologice i sintetice.
Din regnul mineral provin preparatele cu fier, calciu, sodiu, po
tasiu, magneziu, iod, seleniu, cobalt, fosfai etc.
Preparatele de provenien animal i pstreaz valoarea i n
zilele noastre. Ele includ hormoni (insulina), enzime (pepsin, tripsin,
hialuronidaz), anticoagulante (heparin, hirudin), acizi biliari (care
servesc la sinteza hormonilor steroizi), untura de pete ca surs de
vitamine (A i D) etc. n ultimele decenii, au fost elaborate tehnologii de
obinere a polipeptidelor (insulin, hirudin, interferoni, somatotropin,
eritropoietin etc.) pe cale reconibinant (inginerie genetic), care face
posibil obinerea unor preparate proteice identice celor umane (insu
lin, eritropoietin, interferoni).
Plantele medicinale se folosesc de asemenea ca i medicamente.
Acestea sunt accesibile i ieftine. Se folosesc sub form de ceaiuri me
dicinale (infuzii, decocturi) sau forme galenice (tincturi i extracte), foarte
comode i adesea mai eficiente dect substana pur. Din regnul vegetal
provin diverse substane active, ca alcaloizii (morfin, chinin, reser-
pin, ergotamin etc.), heterozidele (digoxina, rutozidul), antibioticele
(penicilinele, cefalosporinele, tetraciclinele .a.). Substanele de origine
vegetal au servit ca surs de inspiraie pentru obinerea unor produse
mai active, mai puin toxice i mai accesibile dect cele naturale. Din
15
punctul de vedere al evoluiei medicamentelor, Cornelius Heymahs,
ilustru farmacolog belgian al secolului al XX-lea, laureat al premiului
Nobel, mparte istoria farmacologiei contemporane n trei etape:
La prima etap, omul a nvat s obin din plante principiile lor
active n stare pur, de exemplu, salicina din coaja de salcie, chinina din
coaja de cincon, cocaina din frunzele de coca etc.;
La etapa a doua, care ncepe la finele sec. al XVIII-lea, savanii,
pornind de la substanele naturale, le modific moleculele pentru a le
face mai practice, mai active, mai puin toxice i mai accesibile.
Astfel, de Ia salicina s-a ajuns la acidul salicilic i apoi, la acidul
acetilsalicilic, de la chinin la clorochin, de la cocain la procain etc.
La etapa a doua a disprut i necesitatea cultivrii unor imense plantaii
de cincon, coca etc.;
n fine, etapa a treia, dup C. Heymans, debuteaz cu sinteza unor
substane active noi, inexistente pn atunci n natur.
Sinteza chimic constituie a patra surs de medicamente. Paul
Ehrlich, ilustru savant german, laureat al premiului Nobel, printele chi
mioterapie!, este primul care introduce n terapeutic substane medica
mentoase de sintez, cum ar fi salvarsanul i neosalvarsanul, primele
medicamente antisifilitice. Calea de sintez chimic a condus la apariia
a numeroase grupe terapeutice noi, unele extrem de valoroase, ca beta-
adrenoblocantele, antipsihoticele, antidepresivele i multe altele, i au
fcut posibil deschiderea unor capitole noi ale farmacologiei, cum ar fi
farmacocinetica, farmacogenetica, cronofarmacologia etc.
Rolul medicamentelor n lumea modern este enorm, ele au con
tribuit la dispariia marilor epidemii i a permis exercitarea unui control
asupra bolilor infecioase, ca difteria, febra tifoid, tuberculoza, sifilisul
etc. persoanele afectate de diabet zaharat sau boli cardiovasculare, chiar
daca nc nu sunt vindecate pe deplin, pot duce o via activ i pro
ductiv. Interveniile chirurgicale devin tot mai ndrznee i mai perfor
mante graie anestezicelor, analgezicelor, antibioticelor. Datorit medi
camentelor, n mare parte, mortalitatea infantil (n rile dezvoltate) a
sczut considerabil, iar sperana de via a populaiei crete. n zilele
noastre, orice aciune medical se termin cu prescrierea medicamentelor.
Omul are dreptul la sntate, iar medicamentul este unul dintre instru
mentele eficiente accesibile pacienilor.

16
2.1. Componena medicamentului
Medicamentul poate fi simplu sau compus. Medicamentul simplu
const dintr-o singur substan, numit substan principal sau de
baz, basis:
Exemplu:
Rp.: Cloxil 2,0
D.t.d.N. 5
S. Intern. Cte un plicule de pulbere la fiecare 10 minute.
Medicamentul compus este constituit dintr-o serie de substane
(dou sau mai multe). Rolul principal l joac substana activ: substan
de baz (basis). Substana de baz ocup primul loc n reet, deoa
rece ea determin aciunea terapeutic propriu-zis a medicamentului.
Celelalte sunt auxiliare, iar rolul lor este de a face substana de baz
comod pentru utilizare. Printre substanele auxiliare, un rol deosebit l
joac adjuvantele, corectivele i excipienii.
Adjuvante se numesc compuii care nlesnesc aciunea substanei
de baz sau nltur vre-un efect advers.
Exemple:
Exemplul 1. Preparatul augmentin este constituit din dou substane -
amoxicilin (substana de baz, purttoarea aciunii terapeutice) i cla-
vulanat de potasiu (substana adjuvant). Amoxicilin este un antibiotic
cu aciune antibacterian. ns unele bacterii sintetizeaz enzime, numite
penicilinaze, care inactiveaz amoxicilin. Asemenea bacterii se numesc
rezistente la penicilin. Numrul acestora crete ncontinuu i face amoxi-
cilina tot mai puin eficient. Pentru a depi rezistena lor, se utilizeaz
clavulanatul de potasiu care inactiveaz penicilinazele. n consecin,
amoxicilin i face efectul chiar dac include n spectrul su antibac
terian i bacteriile productoare de penicilinaze (rezistente la penicilin).
Exemplul 2. Comprimatele nakom sunt un amestec din dou
substane - levodopa (substana de baz) cu aciune antiparkinsonian i
carbidopa (substana adjuvant), inhibitor al DOPA-decarboxilazelor
periferice. Levodopa se transform n organism, prin decarboxilare, n
dopamin, substan necesar encefalului pentru funcionarea normal a
sistemului extrapiramidal. Dac administrm numai levodopa, circa 80-
90% din doza administrat se inactiveaz de ctre decarboxilazele orga
nelor i esuturilor periferice i doar o mic parte ptrunde prin bariera
hematoencefalic n SNC, unde trebuie s-i fac aciunea. Fiind admi-
7 I Vnlvormltatoe de dc
728592 I
]

'
*
Fefmscie
nistrate mpreun (levodopa i carbidopa), eficacitatea levodopei crete
considerabil i permite micorarea dozelor acesteia de aproximativ 8 ori,
reducndu-se concomitent i intensitatea efectelor adverse ale acesteia.
Exemplul 3
Rp.: Pepsin 2,0
Sol. acid clorhidric diluat 2% - 200 ml
M.D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi n timpul mesei.
Medicamentul prescris se indic n caz de hiposecreie gastric.
Pepsina, fiind enzim proteolitic, are menirea s substituie insuficiena
propriei enzime a pacientului, pentru a-i normaliza digestia. ns, dup
cum se tie, pepsina este activ doar n mediul acid (pH = 1-2). Acidul
clorhidric, component al sucului gastric normal, creeaz un asemenea
mediu, nlesnind aciunea proteolitic a pepsinei.
Aceste trei exemple ne arat modul n care adjuvantul creeaz
condiii pentru creterea efectului substanei de baz.
Exemplul 4. Comprimatele moduretic sunt constituite din hidroclo-
rotiazid i amilorid. Hidroclorotiazida (substana de baz) este un
diuretic utilizat pe scar larg n tratamentul hipertensiunii arteriale i
altor boli cronice, ns ea are i un efect advers redutabil: n tratamentul
de durat, aceasta provoac hipokaliemie, reacie care poate avea conse
cine grave pentru pacient. Amiloridul (substana adjuvant) este un diu
retic care ns reine potasiul i astfel previne evoluia efectului advers
menionat.
Acest exemplu demonstreaz modul n care adjuvantul poate nl
tura un efect advers al substanei de baz. Prin urmare, substanele adju-
vante amplific efectul terapeutic al substanei de baz sau i reduc
efectele adverse.
Corectivele fac gustul, mirosul sau culoarea medicamentului mai
agreabile. Din ele fac parte edulcorantele, aromatizantele, coloranii etc.
De cele mai dese ori, n acest scop se folosesc siropurile (siropul simplu,
siropul de zmeur etc.).
Exemplu:
Rp.: Infuzie de iarb termopsis 0,2 - 100 ml
Sirop de zmeur 10 ml
M.D.S. Intern. Cte o linguri de 3 ori pe zi.

Siropul de zmeur din prescripia de mai sus joac rol de corectiv.


18
.< i
Excipientul- (excipiens) este ingredientul (sau ingredientele) care
permite obinerea formei farmaceutice respective (comprimate, unguente,
supozitoare, soluii, spray-uri .a.). De exemplu, apa purificat d
substanei medicamentoase hidrosolubile consistena de soluie, vaseli
na - de unguent, untul de cacao servete la fabricarea supozitoarelor etc.
Exemplul 1: Exemplul 2:
Rp.: Aceclidin 0,3 Rp.: Aceclidin 0,3
Ap purificat ad 1 0 ml Vaselin ad 1 0,0
M.D.S. Instilaii oftalmice M.f.ung.
D. S. Unguent oftalmic
In exemplele de mai sus, ap purificat i vaselina sunt excipieni.
Una i aceeai substan medicamentoas, aceclidin, fiind asociat cu
diferii excipieni, formeaz, n primul caz, o soluie pentru instilaii, n
cel de-al doilea - un unguent. Excipientul atribuie substanei active o
anumit form medicamentoas comod pentru utilizare. Excipientele
sunt neutre din punct de vedere terapeutic, ns i substanele inerte din
punct de vedere chimic pot influena cedarea principiilor active de ctre
forma medicamentoas, adic forma medicamentoas poate reine o parte
din substana activ administrat. Astfel se explic activitatea diferit a
unuia i aceluiai medicament, produs de diverse laboratoare farmaceutice.
Proprietatea de a ceda substana medicamentoas se numete disponibi
litate farmaceutic, in medicamentul ideal, aceast disponibilitate este de
aproape 100%, iar n realitate, ea este mai mic. n afar de disponibi
litatea farmaceutic, exist i disponibilitatea biologic, numit biodis-
ponibilitate. Aceasta este partea din doza administrat per os, care
ajunge n circuitul sistemic. Substana activ poate fi inactivat parial
sau total de sucurile digestive, enzimele mucoasei intestinale sau enzi-
mele hepatice.
2.2. Pstrarea medicamentelor
Calitatea medicamentelor depinde n mare msur de condiiile de
pstrare. Pentru o conservare mai bun, fiecare preparat trebuie ambalat
i etichetat: n acest scop se folosesc recipiente speciale - cutii, pungi,
folii, blistere, plicuri, fiole, flacoane, cartue, tuburi, balonae etc., care
trebuie s corespund anumitor cerine. Formele parenterale, care trebuie
s-i pstreze sterilitatea, se livreaz n fiole, flacoane, recipiente speciale,
cartue sau seringi preumplute. Orice substan medicamentoas poate
suferi modificri chimice, dac vine n contact cu oxigenul sau bioxidul
de carbon din aer, cu vaporii de ap, dac este supus aciunii razelor
19
solare sau temperaturii ridicate. Din aceste considerente, medicamentele
se pstreaz ntr-un loc rcoros, ferit de lumin i bine nchise. Pstrate
chiar i n condiii ideale, medicamentele, n special antibioticele i pre
paratele organice i pierd cu timpul proprietile curative.
Substanele medicamentoase se deosebesc i dup activitatea lor. Ast
fel, dup potena lor farmacodinamic, ele pot fi mprite n trei grupe:
1) substane foarte active, numite i toxice sau Venena, care con
stituie tabelul A. Acestea, chiar i n doze infime, pot declana
efecte farmacodinamice accentuate i prezint pericol de intoxi
caie n caz de neglijen. Tot n tabelul A se nscriu i substan
ele stupefiante care, utilizate Iar msur, pot conduce la nar-
comanii;
2) compui cu for farmacodinamic medie, substane zise puter
nic active, sau Separanda, care constituie tabelul B;
3) substane cu activitate farmacodinamic relativ slab, care nu se
nscriu n niciunul din tabelele menionate.
n farmacii, preparatele din tabelul A se pstreaz n dulapuri sau
safeuri speciale, dotate cu dispozitive de semnalizare i alarm. Pe par
tea interioar a uii dulapului sau safeului se face inscripia A,
Venena i se afieaz lista preparatelor pstrate n el.
Preparatele din tabelul B, destul de numeroase, se pstreaz n du
lapuri ncuiate; pe partea interioar a uii se face inscripia B,
Separanda i se afieaz lista preparatelor, uneori cu indicaia dozelor
lor maxime.
Preparatele din grupa a treia se pstreaz n dulapuri obinuite.

3. FARMACOPEEA

Farmacopeea (din lat. Pharmacopoea, de la cuvintele gr. Pharmacon -


medicament, i poea - fac, prepar) este un cod legislativ medico-
farmaceutic cu privire la remediile medicamentoase, preparatele i mate
rialele utilizate n medicin n scopuri curative, profilactice sau diagnos
tice, autorizate de organele de resort. Fiecare remediu medicamentos
este descris ntr-o monografie aparte, farmacopeea constituind, n fond,
o culegere de monografii aranjate n ordine alfabetic. Importana
farmacopeei rezid n faptul c ea stabilete standardele i etaloanele
necesare pentru prepararea i pstrarea medicamentelor n aa fel, nct
medicul i pacientul s poat beneficia ntotdeauna de medicamentele
20
cele mai adaptate. Ea conine descrierea medicamentului: formula chi
mic, reaciile analitice, constantele fizice, principalele proprieti chi
mice necesare pentru identificarea lor, iar n cazul medicamentelor com
puse sau al formelor medicamentoase - formula i modul de preparare.
De asemenea, se descriu metodele de control al puritii, al analizelor
calitative i cantitative ale principiilor active, al pstrrii n condiii
optime i, dac este nevoie, activitatea (standardizarea) biologic.
Primul pas spre apariia farmacopeelor, n sensul actual al cuvntu
lui, a fost publicarea lucrrii lui Valerius Cordus, n 1546 la Nuernberg,
numit Dispensaionum, tradus i introdus ca i obligatorie la Veneia
(1558), Amsterdam (1592) i n multe alte orae. n 1564, apare prima
farmacopee oficial (publicat la Augsburg, Germania), care devine, n
1573, un ghid farmaceutic pentru farmacitii i medicii acestui ora. n
urma acestei publicaii, n numeroase orae, apare un numr mare de
cri farmaceutice cu denumirea de Antidotarium sau Pharmacopoea.
Aceasta denumire devine predominant pe la sfritul sec. al XVI-lea i
capt, treptat, calitatea de termen oficial i confirm legal denumirea
de carte farmaceutic.
Dup farmacopeele oraelor sau districtelor, vin farmacopeele
rilor: Pharmacopoeea Austriaco-Viennensis (1729), Pharmacopoeea
Dannica (1772), Pharmacopoeea Svecica (1775) i multe altele. Au
fost fcute ncercri de a edita farmacopei internaionale: La Pharma-
copee Universelle de Lemery (1697), Pharmacopoeea Generalis de
Spielman (1783) i Pharmacopoeea Universalis de Geiger-Mohr
(1835-1845). n 1951 apare primul volum al Pharmacopoeea Intema-
ionalis elaborat de un Comitet special, numit de Organizaia Mondial
a Sntii (OMS). Ea nu are statut legislativ, dar este i o lucrare de
referin pentru farmacopeile naionale. n Farmacopeea Internaional
sunt incluse Denumirile Comune Internaionale (DCI) ale substanelor
medicamentoase, care trebuie s figureze alturi de cele naionale sau
comerciale ale diferitor productori farmaceutici. Farmacopeea trebuie
s fac n aa fel, ca una i aceeai doz a unui i acelai medicament,
fabricat de diverse laboratoare farmaceutice, s aib absolut acelai efect.
Fiecare stat i editeaz farmacopeea sa n limba de stat. Modificrile di
namice ale listei medicamentelor, condiionate de apariia unor prepa
rate noi i dispariia celor ineficiente, explic actualizarea periodic a
farmacopeelor.

21
n Romnia, prima farmacopee apare n 1 863, iar n Rusia, farma-
copeea civil de stat, apare n 1866. Republica Moldova se conduce
dup Farmacopeea European.

4. CUVINTE I SEMNE AUXILIARE N REETE

Abrevieri convenionale
n afar de denumirile substanelor medicamentoase i indicaiile
adresate farmacistului, medicul folosete n reete i unele cuvinte i
semne convenionale, ndeosebi, n prescripiile magistrale, ceea ce se
ntmpl de altfel din ce n ce mai rar, din cauza extinderii spectaculoase pe
piaa farmaceutic a formelor medicamentoase industriale (specialitile).
Reproducem unele dintre ele.
1) Ana (abreviat ) nseamn cte sau n pri egale i se
indic atunci cnd dozele a dou sau mai multe substane coincid:
Rp.: Acid salicilic
Resorcin
Metronidazol 3,0
n exemplul de mai sus, acidul salicilic, resorcin i metronidazo-
lul, se iau n doze egale, a cte 3 grame. De menionat, c urmeaz
dup ultimul ingredient luat n aceeai doz.
2) Ad- pn (la):
Rp.: Oxid de zinc 1,0
Vaselin ad 10,0
n medicamentul prescris, vaselina constitue 9 grame, deoarece oxidu
lui de zinc i revine 1 g, iar vaselinei - ceea ce mai rmne pn la 1 0 g.
3) Gtt sau gtts (abrevierea cuvintelor guttam sau guttas - pictur,
picturi, ambele la acuzativ):
Numrul picturilor se noteaz cu cifre arabe, deci n reet vom
scrie n loc de Ulei de mint guttam unam
Rp.: Ulei de ment gtt I
sau n loc de ulei de ment guttas duas,
Rp.: Ulei de ment gtts N
4) / (semnul exclamrii) urmeaz dup priz egal cu cea maxim
pentru o dat, n cazul cnd medicul o prescrie contient:
Rp.: Fenobarbital 0.2!
D.t.d. N. 6
S. Intern. Cte o doz nainte de somn.
22
n cazul depirii dozei maxime, regula cere s o scriem cu cuvinte:
Rp.: Fenobarbital 0,3 (trei decigrame)
sau
Rp.: Fenobarbital 0,3 (sic volo)
Cuvintele sic volo nseamn aa vreau i este o confirmaie a
faptului c medicul prescrie o doz mare n mod contient.
5) Cum - cu (cere cazul ablativ)
Exemplu: formula greoaie
Rp.: Metronidazol 0,5
Unt de cacao 4,0
M.f. suppositorium vaginale
D.t.d.N. 10
S. se poate nlocui cu una simpl, cu cuvntul cum, ceea ce
nseamn cu:
Rp.: Supositoare vaginale cum metronidazolo 0,05
D.t.d.N.10
S. Intravaginal. Cte un supozitor n vagin de 2 ori pe zi.
6) # semnul diez servete pentru a delimita dou prescripii pe un
singur formular:
Rp.: Comprimate atenolol 0,05 N. 50
D. S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
#
Rp.: Comprimate enalapril 0,0025 N. 20
D.S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
7) Pro me (pentru mine), pro autore (pentru autor), pro usu
proprio (pentru uz propriu) se scrie n cazul cnd medicul i prescrie
medicamentul sie nsui. Aceste cuvinte se scriu n locul numelui
bolnavului.
8) Citol - repede! Se scrie n colul drept de sus al reetei, pentru
ca medicamentul s fie eliberat tar ntrziere n caz de urgen.
9) Cnd medicamentul conine un numr mare de ingredieni, care
nu pot fl enumerai n formularul de reet, atunci acetea pot fi con
tinuai pe verso. Pentru a ateniona farmacistul, se folosete cuvntul
verte - ntoarce (formularul), scris n partea de jos din dreapta a
formularului.

23
Tabelul 1
Abrevierile admise la prescrierea reetelor
(conform ordinului Ministerului Sntii al Republicii Moldova cu privire
la modul de prescriere i eliberare a medicamentelor nr. 960 din 01.10.2012.
anexa nr. 2 referitor la regulile generale de prescriere):
Abrevierea n limba latin n limba romn
t.d. Tales doses Aceste doze
M. Misce, Misceatur Amestec, s fie amestecat
-s- quantum satis Ct este necesar
ana Cte
tabl. tabuletta Comprimat
dec., dct. decoctum Decoct
div. in p.aeq. divide in partes aequales Divizeaz n pri egale
D. Da, Detur, Dentur Elibereaz. S fie eliberat
D.t.d. Da (Dentur) tales doses Elibereaz (Eliberai) aceste doze
empl. emplastrum Emplastru
emuls. emulsum Emulsie
amp. ampulla Fiol
vitr. vitrum Flacon
gelat. gelatinosus (a, um) Gelatinos (de gelatin)
gran. granulum Granul (granulaie)
RP- Recipe Ia
in caps. in capsulis n capsule
in obl. in oblatis n caet (oblate)
in tabl. in tabulletis n comprimate
in amp. in ampullis n fiole
N. numero n numr de
linim. linimentum Liniment
mucii. mucilago Mucilagiu
P- aeq. partes aequales Pri egale
ad uz.ext. ad uzum extemum Pentru administrare extern
ad uz. lnt. ad uzum internum Pentru administrare intern
pro inject. pro injectionibus Pentru injecii
gtt. guts. gutta, guttae Pictur, picturi
pulv. pulvis Pulbere
Rep- Repete. Repetatur. Repet. S fie repetat
f. fiat (fiant) S se formeze
S. Signa. Signetur Semneaz (Eticheteaz)
S fie semnat (Etichetat)
sir. sirupum Sirop
sol. solutio Soluie

24
Continuare
supp. suppositoria Supozitoare
tine. tinctura Tinctur
ol
_ oleum
unguentum
Ulei
Unguent

5. PRESCRIPIA MEDICAMENTELOR
Dispoziiile medicului referitor la substanele medicamentoase re
comandate pentru tratamentul pacientului sau la modul de preparare i
de administrare a medicamentului se numesc prescripie. Cu alte cuvinte,
prescripia este coninutul propriu-zis al reetei.
Deosebim prescripii magistrale, oficinale i industriale.
Prescripia magistral (din lat. magister, nvtor) se numete
astfel, deoarece medicul i asum rolul de nvtor al farmacistului,
indicndu-i toate ingredientele medicamentului, dozele acestora i chiar
modul de preparare, n unele cazuri. Ea se mai numete prescripie ex-
temporanee.
Exemplu de prescripie magistral (extemporanee):
Rp.: Oxid galben de mercur 0,1
Ulei de vaselin 0,1 ml
Lanolin anhidr 0,8
Vaselin ad 5,0
M.f.ung.
D.S. Retropalpebral.
n aceast prescripie, medicul indic toate detaliile referitor la
componena i prepararea medicamentului recomandat pacientului su.
Prescripiile magistrale sunt, n prezent, utilizate foarte rar.
Prescripiile oficinale sau farmacopeice (din lat. ojficina, farmacie,
instituie unde, pe vremuri, se preparau n exclusivitate medicamentele)
sunt de provenien mai recent. Compoziiile medicamentoase cele mai
solicitate de medici i pacieni erau pregtite la farmacii n cantiti su
ficiente pentru a satisface cererea imediat. Odat cu apariia labora
toarelor i fabricilor farmaceutice, prescripiile oficinale au devenit
obinuite. Spre deosebire de cele magistrale, prescripiile oficinale sunt
fixe, standarde, calculate pentru cazul mediu, ns disponibile n orice
moment i mult mai accesibile. n prescripia oficinal se indic numai
denumirea farmacopeic a medicamentului. De exemplu, unguentul pre
scris mai sus poate primi o denumire oarecare, cum ar fi Unguent ofta-
lmic i prescris mai simplu:
25
Rp.: Ung. oftalmic 5,0
D.S. Retropalpebral.
Dup cum observm, n prescripia oficinal nu se arat compoziia
medicamentului, nici modul de preparare. Pentru a deveni prescripie
oficinal, medicamentul trebuie nregistrat n mod legal i inclus n far-
macopee.
Prescripiile industriale sau specialitile se prescriu ca i cele ofi-
cinale. Componena preparatelor este determinat de productor.
Rp.: Comprimate materna N. 100.
D.S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
Preparatul materna conine 12 vitamine i 9 minerale i microele-
mente. Laboratorul Wyeth-Lederle din SUA a nregistrat medicamentul
sub acest nume.

6. DOZA
Posologie - tiina despre dozele medicamentelor sau unitile de
msur. Doza este cantitatea medicamentului care se administreaz la o
priz sau pentru o perioad de timp i provoac o anumit reacie din
partea organismului. Doza medicamentelor solide sau semisolide se expri
m, de obicei, n grame, miligrame sau micrograme (g, mg, mcg), pentru
substanele i formele medicamentoase lichide - n mililitri sau n pic
turi (pentru anumite lichide). Unele substane medicamentoase se do
zeaz n uniti de aciune sau uniti internaionale (U), sau uniti spe
ciale. n reet, gramele se exprim dup cum urmeaz: 100 g = 100,0;
10 g = 10,0; I g = 1,0; I dg (decigram) = 0,1; 1 eg (centigram) = 0,01;
1 mg (miligram) = 0,001; 1 mcg (microgram) = 0,000001.
Stabilirea dozelor este important la redactarea unei prescripii, la
aplicarea unui tratament, la cercetarea unei substane medicamentoase.
Stabilirea valorii dozelor depinde de muli factori: vrst, masa cor
pului, sexul pacientului, proprietile farmacocinetice ale medicamentu
lui, natura bolii, ritmurile biologice, tolerana, dependena etc.
n funcie de situaie, deosebim mai multe tipuri de doze:
I. n funcie de efectul terapeutic
Doza iniial se administreaz la nceputul tratamentului, fiind
ulterior mrit pn la atingerea dozei de ntreinere.

26
Doza uzual sau terapeutic este cea obinuit, neprecedat de una
iniial sau de atac. Ea este egal cu 1/2 - 1/3 din doza maxim, dar
poate fi i mai mare n cazul administrrii dozelor de atac sau cnd pa
cientul a dezvoltat toleran la medicament.
Doza minim terapeutic - cea mai mic cantitate de medicament,
care provoac efect terapeutic.
Doza maxim terapeutic - cantitatea cea mai mare de medica
ment, care manifest efect terapeutic fr a provoca efecte toxice. Ea nu
poate fi depit fr riscul de a provoca o supradozare imediat sau
prin cumulare. Farmacopeea stabilete pentru fiecare preparat dou doze
terapeutice maxime: doza maxim pentru o priz ( dosis pro dosi) i
doza maxim pentru 24 ore sau nictimeral (dosis pro die).
Doza optim terapeutic - cantitatea de medicament, care provoac
cele mai favorabile ( optimus - cel mai bun) efecte terapeutice, aceasta
neaflndu-se neaprat la mijlocul intervalului dintre doza terapeutic
maxim i minim; ea depinde de starea pacientului, de gravitatea bolii
i de unele particulariti ale medicamentului.
Intervalul dintre doza terapeutic, minim i cea maxim se nu
mete diapazon terapeutic, iar raportul dintre doza toxic medie i cea
terapeutic medie (DT50/DE50) se numete indice terapeutic.
Cu ct aceti parametri sunt mai mari, cu att preparatul este mai
inofensiv. Diapazonul terapeutic ngust a glicozidelor cardiace, spre
exemplu, impune o deosebit pruden n administrarea acestora, dar i
suscit interesul cercettorilor pentru prospectarea altor grupe de medi
camente cu proprieti similare, ns mai sigure. Astfel s-a descoperit
efectul cardiostimulator al vasodilatatoarelor sistemice.
Doza toxic minim - cantitatea de medicament ce depete efec
tul terapeutic i la care apar fenomene secundare ce pericliteaz func
iile unor organe sau, ale organismului ntreg.
Doza letal minim - cantitatea de medicament, care provoac
moartea unui numr minim de animale crora li s-a administrat.
II. In funcie de modul de administrare
Doza parial - cantitatea de medicament administrat la o priz.
Doza zilnic ( nictimeral (pro die) - suma dozelor pariale din 24 ore.
Doza total - reprezint suma dozelor pariale pe durata unui ntreg
tratament.
Doza unic sau doza unimomentan - cantitatea de medicament care
se administreaz o singur dat n tot tratamentul cu scop terapeutic sau
pentru profilaxia unei boli (de ex. cefepimul la bolnavii de gonoree).
27
Doza de atac - doza administrat la nceputul unui tratament pentru
a obine o concentraie mai rapid i mai mare. Aceasta reprezint, de
fapt, 1/3 doza total sau doza total. Ea se administreaz n strile acute
i este de obicei mai mare dect cea terapeutic, pentru a stopa ct mai
rapid evoluia bolii. Dup trecerea fazei acute, tratamentul poate fi pre
lungit cu doza de ntreinere, mai mic.
Doza de ntreinere - doza administrat pentru meninerea unui efect
terapeutic i a unei concentraii eficiente a medicamentului n organism.
Ea se administreaz dup doza iniial sau cea de atac. Unele forme far
maceutice sunt destinate tratamentului de ntreinere. Pentru pacienii cu
insuficien renal sau trecui de 60-65 ani, crora li se administreaz
substane medicamentoase cu clearance-ul predominant sau exclusiv
renal, doza acestor substane se reduce n funcie de nivelul creatininei.
Doza de depozit - doza unic, dar cu efect prelungit (zile, sptmni
sau luni).
Dozele maxime ale medicamentelor admise oficial, prevzute pentru
o dat i pentru 24 de ore figureaz n farmacopee.
III. n funcie de vrst
Dozele maxime recomandate de Farmacopee sunt optime pentru
persoanele adulte (ntre 16 i 60 ani). O chestiune dificil, dar i foarte
important, este determinarea dozelor pentru copii, persoanele vrstnice
i cu unele afeciuni renale sau hepatice.
Dozele pediatrice se indic, de obicei, de productor sau n ghiduri
speciale, pentru fiecare grup de vrst, ns poate fi calculat i prin unele
ecuaii, n funcie de vrst, masa corporal sau suprafaa corpului.
n funcie de vrst. Cea mai simpl dintre ele este formula lui Dilling,
conform creia doza pentru un copil (d) este egal cu 1/20 parte din doza
pentru adult (D) pentru fiecare an de via: d = n * D/20, unde n este
vrsta copilului n ani.
Pentru sugari se folosete formula lui Fried:
d = vrsta (n luni) * D/ 1 50.
n funcie de masa corporal (M, m), doza poate fi determinat prin
formula lui Hamburger: d = m * D/70, unde M este masa corporal expri
mat n kg.

28
n funcie de-suprafaa corpului. Mai exact se consider doza cal
culat n funcie de suprafaa corpului:
S = MM25 x T0-725 x 0,007184
sau
log S - 0,425 1 ogM + 0,725 1 ogT - 2, 1 436337,
unde: S este suprafaa corpului n m2, M - masa corporal n kg i T - talia
(nlimea) n cm.
Dup cum s-a menionat mai sus, pentru persoanele vrstnice, doza
multor medicamente, ndeosebi a celor eliminate preponderent pe cale
renal, se micoreaz proporional cu clearance-ul creatininei. La per
soanele adulte sntoase, concentraia seric a creatininei este mai mic
sau egal cu 1 mg %. Pe msura mbtrnirii (dup 60-65 ani), nivelul
seric al creatininei crete, ceea ce nseamn c clearance-ul ei scade.
Acesta este un indiciu c excreia renal a substanelor medicamentoase
eliminate preponderent sau exclusiv pe cale renal este ncetinit i do
zele lor trebuie reduse, pentru a evita acumularea acestora n organism
i apariia efectelor toxice.
Doza poate fi ajustat la nivelul seric al creatininei, dup cum
urmeaz:

Tabelul 2

Concentraia seric a creatininei, mg% Procentul dozei uzuale


>1,0 100
1,1-1,3 80
1,4-1 ,6 65
1,7-1,9 55
2,0-2,2 50
2,3-2,5 40
2,6-3,0 35
3, 1-3,5 30
3,6-1,0 25
4, 1-5,1 20
5,2-6,6 15
6,7-8,0 10

29
CLEARANCE-UL CREATININEI (CC brbai, ml/mim) poate fi
calculat conform ecuaiei:
CC brbai= ( 1 40-V)(Mid) : 72Cser
unde: este vrsta n ani, Mid- masa corporal ideal (n cazurile obinuite se
ia masa corporal real) exprimat n kg, Cser - creatinina seric n mg%.
CC femei = 0,85 * CC brbai
MASA CORPORAL IDEAL,
Brbai = 50 kg+[2,3(H-l 52,5):2,54]
Femei = 45 kg+[2,3(H-l 52,5):2,54]
De obicei, dozele pentru btrni vor constitui 3/4 - 2/3 - 1/2 din
dozele pentru aduli. La vrsta naintat, oamenii sunt deosebit de sen
sibili la medicamentele deprimante ale SNC.
Exerciii:
1) Determinai doza de acid acetilsalicilic pentru un copil de 10 ani,
dac doza pentru un adult este de 250 mg.
2) Calculai doza de paracetamol pentru un copil cu masa corpora
l de 12 kg, dac doza pentru un adult este de 350 mg.
3) Care este doza de vinblastin, calculat dup suprafaa corporal,
pentru un copil cu masa corporal de 20 kg i talia (nlimea)
de 75 cm?
4) Aflai masa corporal ideal pentru un tnr cu talia de 182 cm.
5) Calculai masa corporal ideal pentru o tnr cu talia de 164 cm.
6) Care este doza de gentamicin pentru un pacient cu concentraia
creatininei serice de 2 mg%, dac doza acesteia pentru un adult
cu funcia renal normal este de 3 mg/kg/zi divizat n trei admi
nistrri i.m.?
Indicele terapeutic
n condiii experimentale (pe animale), indicele terapeutic se defi
nete ca fiind raportul dintre doza letal medie (DL50) i doza terapeu
tic medie (DE50):
DL50
IT =
DE50

30
La fiinele umane, indicele terapeutic se definete ca fiind raportul
dintre doza toxic medie (DT50) i doza terapeutic medie (DE50):
DT 50
IT =
DE 50
Medicamentele actuale au, n general, indicele terapeutic cuprins
ntre 20 i 50, uneori ntre 50 i 100.
De regul, nu se accept introducerea pe pia a unor medicamente
noi cu un indice terapeutic mai mic de 20. Exsist situaii n care lipsa
alternativelor impune utilizarea unor medicamente mai vechi, cu indice
terapeutic mic, uneori, chiar n jur de 2-3, de exemplu digoxina. Este
vorba despre un medicament vechi, dar pentru care nu s-a gsit echiva
lent modern la fel de eficient. n cazul acestora, dozele terapeutice sunt
foarte apropiate de cele toxice, iar stabilirea latidudinii terapeutice (a
intervalului de doze pentru care eficiena tratamentului este cert, fr a
determina ns toxicitatea) este foarte dificil.
Latitudinea terapeutic
Reprezint intervalul cuprins ntre doza minim i doza maxim
terapeutic, n limitele cruia medicul poate prescrie o doz pe care o
consider potrivit unui pacient.

7. DENUMIREA I NOMENCLATURA
MEDICAMENTELOR
Substanele medicamentoase au cteva denumiri:
a) chimice (raionale);
b) oficinale;
c) comune internaionale (generice);
d) comerciale.
a) Denumirile chimice sunt, fr ndoial, cele mai exacte i corecte,
deoarece descriu structura substanei ntr-un limbaj laconic i precis.
Aceste denumiri sunt n acelai timp i cele mai incomode i mai greu
de utilizat. Ele se folosesc numai n cazul compuilor neorganici (ex: clo-
rur de sodiu, sulfat de magneziu etc.). Ct despre substanele organice,
denumirile lor chimice sunt greu de memorizat. De exemplu: Benzenaceto-
nitril, a-[3-[2-(3t 4-dmetoxifenil)etil) metilaminopropilJ-3 ,4-dimetoxi-(-a-
1-metiletil) clorhidrat este denumirea chimic a verapamilului. Verapamil
este denumirea comun internaional a acestei substane.
31
b) Denumirile oficinale sunt cele prevzute pentru medicamente n
farmacopeea n vigoare n fiecare ar.
c) Denumirile comune internaionale (DCI, Denominations Commu
nes Internationales, sau, n englez, INN - International Nonproprietary
Names), numite i nepatentate, stabilite de Organizaia Mondial a
Sntii (OMS) ncepnd cu anul 1953, sunt numele oficiale unice ale
substanei medicamentoase active, acceptate n farmacopeele diferitor
ri i servesc pentru evitarea confuziei, produse de multitudinea denu
mirilor comerciale. DCI mai sunt numite i specialiti sau sinonime;
ele sunt atribuite medicamentelor produse de ctre companiile sau labo
ratoarele farmaceutice, pentru a putea fi recunoscute de ctre consuma
tor i concureaz ntre ele pe piaa farmaceutic. Denumirile comune
internaionale ale medicamentelor sunt ntocmite pe baza a 3 principii:
- claritatea pronunrii i prescrierii;
- deosebirea de alte denumiri de marc sau generice deja existente;
- apartenena la acelai grup de medicamente, adic la preparatele
asemntoare dup structur sau mecanismul de aciune.
n elaborarea denumirilor comune internaionale, OMS recomand
utilizarea unor segmente-cheie. Iat cteva exemple:
Tabelul 3

Segmente-cheie Grupa farmacologic Medicamente


-arol Anticoagulante acenocumarol
-azepam Benzodiazepine diazepam, oxazepam
-cain Anestezice lidocain, procain
cef- Cefalosporine cefalexin, cefazolin
-cilin Peniciline amoxicilin, oxacilin
-ciclin Teracicline doxiciclin, metaciclin
-estr Estrogeni megestrol, gestrinon
-fibrat Hipolipemiante (fibraii) ciprofibrat, fenofibrat
-statin Hipolipidemiante (statinele) Iovastatin,
pravastatin,
simvastatin
-formin Hipoglicemice (guanidine) buformin, metformin
gli- Hipoglicemice-sulfamide gliclazid, glipizid
-nidazol Antiprotozoice metronidazol, tinidazol
-oloi P-adrenoblocante propranolol, oxprenolol
-pram in Antidepresante clomipramin, melipramin
32
Continuare
-prost Prostaglandine dinoprost, alprostadil
sulfa- Sulfamide sulfadimizin, sulfalen
-terol Bronhodilatatoare fenoterol, clenbuterol
-tiazid Diureticele (tiazide) ciclometiazid, hidroclortiazid
-verin Spasmolitice drotaverin, papaverin

Specialitile sunt denumiri comerciale sau de marc. Marca este


proprietatea comercial nregistrat (Registered Trade Mark) sau numele
depus (engl. Brand names). Prin denumirea comercial se nelege de
numirea sub care un produs farmaceutic este comercializat. Ele poart
semnul , de la cuvntul englez Registered, nregistrat. Fiecare compa
nie farmaceutic i nregistreaz denumirea preparatelor proprii. Ins sub
denumirea comercial se recomand s fie indicat i denumirea comu
n internaional. Denumirile comerciale sunt cele mai rspndite, mai
variate i mai uor de memorizat. Una i aceeai substan medicamen
toas poate s apar sub diverse denumiri, care nu sunt altceva dect
sinonime. De exemplu denumirile comerciale ale unei singure substane,
creia i s-a conferit DCI de acid acetilsalicilic (Acidum acetylsalicyli-
cum), nregistrate n ara noastr: acetysal, acid acetilsalicilic, activ
tablets, acylpyrin, alka-selt-zer N, anopyrin, aspirin, aspinn protect,
aspisol, children's aspirin, colfarit, europirin, europirin T, new-asper,
plidol, therapin, therapin chewable. Deseori, la denumirile acestea se
anexeaz anumite pri ce indic apartenena preparatului unei anumite
companii, de obicei, la sfritul denumirii ket sau mak etc.
Exemplu: izosorbid dinitrat-izoket, izomak.

8. FORMA MEDICAMENTOAS SAU FARMACEUTIC


Pentru a putea fi utilizat, substana medicamentoas trebuie su
pus unor procese tehnologice, n urma crora ea capt o anumit
form, numit form medicamentoas sau form farmaceutic. Unul i
acelai principiu activ poate aprea sub diverse forme medicamentoase
n funcie de destinaia lor, proprietile farmacologice, chimice i fizico-
chimice ale substanei i tactica terapeutic a medicului. De exemplu,
hidrocortizonul exist sub form de comprimate, soluie injectabil,
unguent oftalmic, unguent dermatologic. Cele spuse pot fi ilustrate prin
schema:
33
Substana medicamentoas + Substane auxiliare =
= Forma medicamentoas
Formele medicamentoase se mpart n:
1) solide;
2) semisolide sau moi;
3) lichide;
4) gazoase.

I. Forme medicamentoase solide


Pulberi (nedozate, efervescente, dozate n plic, pentru prepara
rea siropului, pentru prepararea suspensiei buvabile, pentru pre
pararea picturilor buvabile, pentru injecii, pentru uz extern sau
pudre)-,
Granulate sau Granule (nedozate, efervescente, dozate n plic,
pentru prepararea suspensiilor buvabile);
Capsule (capsule dure sau gelule, capsule retard, capsule entero-
solubile, capsule vaginale, capsula amilacee (caeta), capsule
elastice sau perle);
Comprimate sau Tablete (comprimate, comprimate filmate, com
primate retard, rapid-retard, comprimate pentru supt, comprimate
masticabile, comprimate efervescente, comprimate enterosolu-
bile, comprimate pediatrice, comprimate vaginale, implanturi,
comprimate pentru prepararea soluiilor, ciocolata medicamen
toas, liocurile, microtabletele oftalmice etc.);
Drajeuri (obinuite, retard, enterosolubile, n ambalaj calenda
ristic);
Pilule;
Pelicule (filmele sau plcuele, ocusertul);
Specii;
Caramele, trochistii;
Creioane;
Brichete;
Conuri dentare.
II. Forme medicamentoase semisolide sau moi
Unguente (dermice, oftalmice, nazale, vaginale, rectale);
Paste (dermice, stomatologice);
34
Supozitoare (rectale, vaginale sau ovule);
Linimente;
Emplastre sau plasturi, sisteme terapeutice (dispozitive trans-
dermale sau timbre intrauterine sau pesare);
Cataplazme;
Spunuri.
III. Forme medicamentoase lichide
1. Soluii;
2. Suspensii;
3. Picturi;
4. Forme parenterale;
5. Soluii extractive:
- Soluii extactive apoase
- Soluii extractive alcoolice
- Soluii extractive uleioase
- Soluii extractive maxim purificate
6. Emulsii;
7. Siropuri;
8. Ape aromatice;
9. Sucuri medicamentoase;
10. Mixturi;
1 1 . Alte forme medicamentoase lichide.

IV. Forme medicamentoase gazoase


1. Aerozoli, spray-uri.

35
PARTEA SPECIAL
FORME MEDICAMENTOASE SOLIDE

1. PULBERI (Pulveres)
(Lat. Pulvis, -eris; rus. )
Pulberile sunt forme farmaceutice solide cu aspect pulverulent,
compuse din particule uniforme ale uneia sau mai multor substane
active, asociate sau nu cu substane auxiliare. Ele sunt destinate pentru
uz intern, extern sau parenteral (dup dizolvare n vehiculul respectiv) i
pot fi simple sau compuse. Pulberile constituite dintr-o singur substan
(substana activ) se numesc simple. Pulberile care conin dou sau
mai multe substane active sau cel puin o substan activ i substane
auxiliare se numesc compuse.
Pulberile pentru uz intern se beau cu ap sau cu un alt lichid ca de
ex. lapte, sucuri, ap mineral. Acestea pot fi simple i compuse i se
mpart n nedivizate sau nedozate i divizate sau dozate. Pulberea
simpl const dintr-o singur substan. Pulberea compus conine dou
sau mai multe substane.
Pulberile nedivizate. Substanele relativ inofensive i cu marj mare
de siguran (hidrocarbonatul de sodiu, crbunele medicinal) pot fi pro
puse pacienilor n cantiti suficiente pentru ntreaga cur de tratament,
nedivizate n doze separate, pacientul urmnd s-i ia din pachet can
titatea necesar.
Pulberile nedivizate simple constau dintr-o singur substan, eli
berat bolnavului n cantiti suficiente pentru ntreaga cur de tratament.
Pacientul i-o dozeaz el nsui cu: vrful de cuit, linguria, lingura (n
unele cazuri pulberea se completeaz cu lingurie dozatoare).
Exemplu:
Rp.: Hidrocarbonat de sodiu 50,0
D.S. Intern. Cte 1/2 linguri de 3 ori pe zi.
Aceast pulbere este simpl, deoarece const dintr-o singur substan
i este nedivizat, deoarece nu este mprit n doze separate.
36
Pulberile nedivizate compuse constau din cteva substane active i,
n unele cazuri, din substane auxiliare, care se prescriu pentru o cur de
tratament, fr a fi divizate n doze pentru o priz. n cazul cnd medicul
i prescrie compoziia lui proprie, reeta poate avea urmtoarea form:
Rp.: Crbune medicinal 20,0
Oxid de magneziu
Tanin 10,0
M.f. pulv.
D.S. Intern. Cte o linguri la un pahar de ap de 3 ori pe zi.
Pentru pulberile compuse este necesar indicaia Misce ut fiat pulvis
(M.f.pulv.).
Pulberile divizate se elibereaz pacientului n doze ambalate aparte,
fiecare pentru o singur priz. Pulberile divizate pot fi i ele simple i
compuse.
Pulberi divizate simple. Sub form de pulbere divizat simpl se
poate prescrie orice substan solid a crei doz se afl n limitele de
0,1-1 g (n unele cazuri i mai mult).
Exemplu:
Rp.: Metionin 1,0
D.t.d.N.10
S. Intern. Cte o pulbere de 3 ori pe zi.
La ora actual, aproape toate pulberile divizate sunt compuse, deoarece
conin, pe lng substana activ, edulcorani, aromatizani, colorani etc.
Pulberea divizat compus. n cazul cnd doza substanei active este
mai mic de 0,1 g, la aceasta se adaug substane auxiliare. Masa pulbe
rii divizate compuse se aduce astfel pn la aa-zisa mas medie sau op
tim, care este de 0,3-0,5 g. Substanele auxiliare folosite n acest scop
joac rolul de excipient (constituens ). n calitate de excipient pentru
pulberile divizate compuse se utilizeaz: zahrul, lactoza, glucoza, hidro-
carbonatul de sodiu.
Exemplu:
Rp.: Acid nicotinic 0,05
Zahr 0,3
M.f.pulv.
D.t.d.N. 30
S. Intern. Cte o pulbere de 3 ori pe zi.
Doza acidului nicotinic (substan activ) din reeta de mai sus este
inferioar masei normale a pulberii divizate (0,1), de aceea s-a adugat
zahr, pulberea devenind compus.
37
Pulberea n plicuri sau pachete (fr. Sachets, engl. Packets) este o
form dozat de administrare a pulberilor. Pulberea divizat se intro
duce ntr-un plic de hrtie simpl, hrtie cerat, sau polietilen, staniol
sau hrtie special, nchis ermetic. Plicurile sunt o form foarte comod
de ambalaj pentru pulberi, dar i pentru alte forme medicamentoase (de
ex. granulate, geluri). Pachetul poate conine una sau mai multe substane
active, nglobate sau nu n excipient - o pulbere inert ca lactoza sau
amidonul. Greutatea minim este de 0,5 g, dar un pachet poate ajunge i
pn la 10 g, atunci cnd acesta conine o pulbere mai dens. Exist
numeroase pulberi efervescente. Dizolvate n ap, ele produc gaz carbo
nic i fac produsul mai plcut la gust. Acest gaz rezult din reacia dintre
hidrocarbonatul de sodiu i acidul citric sau acidul tartric, care intr n
componena pulberii ca i excipieni. Pe lng acetia, se mai utilizeaz za
hrul sau un alt edulcorant, substane aromatizante, colorani etc. De regul,
aceste pulberi se livreaz, de asemenea, n plicuri pentru a le feri de aciu
nea factorilor atmosferici. Laboratoarele farmaceutice produc pulberi pentru
prepararea siropurilor, suspensiei buvabile sau a picturilor buvabile.
Nu se administreaz sub aceasta form pulberi higroscopice i de-
licvescente, cu gust neplcut sau care irit mucoasa gastric. Pachetul
trebuie s fie de preferin din hrtie cerat sau polietilen, pentru a
mpiedica degradarea pulberii. Exist i varianta efervescent a pache
tului, sau unele pachete pot conine substane active sub forma de gel
sau granulate. Toate se prescriu ca pulberile divizate simple.
Rp.: Andrews answer N. 6
D.S. Intern. Coninutul unui plic se va dizolva ntr-un pahar de
ap; de 4 ori pe zi.
Dac substana activ este insolubil n ap, atunci ea va forma o
suspensie buvabil.
#
Rp.: Smecta N. 10.
D.S. Intern. Coninutul unui plic se va dizolva n ' pahar de
ap; de 3 ori pe zi.
#
Rp.: Rehydron 18,9
D.t.d N.10
S. Intern. Coninutul plicului se dizolv ntr-un litru de ap
fiart, se administrez de 4-6 ori pe zi.
Pulberea dozat uscat, pentru administrare parenteral, este am
balat n flacoane i destinat preparrii ex tempore a suspensiei sau a
soluiei injectabile.
38
Pulberea se-amestec cu solventul sau agentul suspendat uniform
timp de 20 secunde, agitndu-se uor. Ca solvent, se folosete apa disti
lat, soluie cloruro-sodica de 0,9% i ali solveni.
Rp.: Cefazolin 1,0
D.t.d.N.10
S. Coninutul flaconului se va dizolva n 3 ml ap injectabil;
se administreaz intramuscular de 3 ori pe zi.
Unele medicamente necesit solveni speciali, care se livreaz m
preun cu medicamentul (ex. Hemisuccinat sodic de prednizolon, pul
bere steril, este livrat cu un solvent special).
Pulberile dozate liofilizate pentru soluie injectabil (pareneral).
Liofilizarea este modalitatea cea mai avantajoas de condiionare i ad
ministrare a unor produse instabile sub form de soluie (extracte de or
gane, seruri, vaccinuri, antibiotice, preparate de snge, unele anestezice).
Deoarece deshidratarea produselor se obine datorit aciunii concomi
tente a vidului i a temperaturii joase, de +75C, procedeul permite:
- deshidratarea unor produse termolabile pe care uscarea obi
nuit prin nclzire le-ar degrada;
- liofilizarea n straturi a substanelor incompatibile;
- liofilizarea emulsiilor care, la amestecarea cu ap revine Ia sta
rea de emulsie.
Astfel, produsele capt o stabilitate mare (pot fi conservate mai
mult de 2 ani) i se dizolv rapid datorit structurii poroase ce favori
zeaz suprafaa mare de contact cu solventul (ex. ACTH, pulbere liofi
lizata, n flacoane, pentru prepararea de soluii injectabile).
Pulberile efervescente gazogene se obin prin adugarea unui acid
organic (tartric, citric) i a bicarbonatului de sodiu, precum i a unor
corectivi de gust sau miros. In mediu apos, ntre aceti componeni, se
produce o reacie chimic de neutralizare, cu degajare de bioxid de
carbon, fcnd mai plcut administrarea unor substane active.

2. PUDRE SAU PULBERI PENTRU UZ EXTERN


(Pulveres subtilissimi, aspersiones)

Pulberile pentru uz extern sunt extrafine ( subtilissimus), pentru o


aderare mai bun Ia piele. n calitate de constituent, ele conin talc, ami
don sau un alt produs neutru. Se aplic prin pudrare pe suprafeele lezate
ale pielii. Ele ader uor la piele, mresc suprafaa de evaporare, o usuc.
39
Exist pudre simple i compuse. Cele simple constau dintr-o singur
substan, iar cele compuse din dou sau mai multe substane. Pudrele
simple nu sunt altceva dect o substan medicamentoas bine mrunit
pn la starea extrafin, destinat uzului extern pentru tratamentul leziu
nilor pielii.
Exemplu:
Rp.: Pudr streptocid 20,0
D S. Pentru uz extern.
sau
Rp.: Streptocid extrafin 20,0
D.S. Pentru uz extern.
Pudrele oficinale simple sau compuse sunt preparate la fabricile
farmaceutice i poart denumiri comerciale. Se prescriu ca i pudrele
simple.
Rp.: Pudr Galmanin 50,0
D.S. Extern. Pentru pudrarea picioarelor.
Galmanina este o pudr compus care, n forma magistral, se pre
scrie n felul urmtor:
Exemplul 1:
Rp.: Acid salicilic 2,0
Oxid de zinc 10,0
Talc
Amidon ad 100,0
M.f. pulv. subt.
D.S. Extern. Pudr antiseptic i desicant.
Exemplul 2:
Rp.: Pudr pentru copii 50,0
D.S. Extern. Pentru pudrarea suprafeelor intertriginoase ale
pielii.
Este evident c prescripia oficinal este mai simpl.
Pudrele compuse. Cnd substana activ se ia n cantiti mici sau
infime, aceasta se amestec cu pulberi neutre ca talcul, caolinul, amido
nul, oxidul de zinc, formnd cu ele o pudr compus. Aceste substane
joac rol de excipient, ele modific concentraia principiului activ, deci
i efectul pudrei. Concentraia optim este indicat n ghidurile de spe
cialitate.
Exemplu: S se prescrie 50,0 pudr 5% de anestezin.

40
Metod oficinal
Rp.: Pudr anestezin 5% - 50,0
D.S. Pentru uz extern.
Metod magistral
Rp.: Anestezin 2,5
Talc ad 50,0
M.f. asp.
D.S. Pentru uz extern
sau
Rp.: Anestezin 2,5
Talc ad 50,0
M.f. pulv. subt.
D.S. Pentru uz extern.
Calculul dozei substanei active n prescrierea magistral se face i-
nndu-se cont de concentraia recomandat (n cazul anesteziei - 5%).
Procentul indic cte grame de substan activ se gsesc n 100 g de
pudr. Deci 100 g de pudr ar conine 5 g de anestezin (5 g/100 g), iar
50 g de pudr conin x g de anestezin. Deci:
5g lOOg
xg 50 g

5x50
2,5 g.
100
Exerciii:
Prescriei n reete urmtoarele preparate sub form de pulberi.
Utilizai ghidul.
Pulberi nedivizate:
1 . Acemin 50 g - cte /2 linguri de 2 ori pe zi.
2. Bilignin 75 g-cte 1-2 lingurie de 3 ori pe zi nainte de mas.
3. Oxid de magneziu 50 g - cte o linguri de 3 ori pe zi.
Pulberi divizate:
1 . Acid aminocapronic - cte 2 g de 3 ori pe zi, 5 plicuri.
2. Salicilat de sodiu - cte 1 g de 6 ori pe zi, 10 plicuri.
3. Pentoxil - cte 0,2 g de 3 ori pe zi, 5 plicuri.
4. Acid acetilsalicilic - 25 centigrame de 2 ori pe sptmn timp
de 3 luni, 50 plicuri.
41
5. Bendazol, fcnobarbital, papavcrin cloihidrat i teobromin n
doze egale a cte 2 ccntigrame. Cte o doz de 3 ori pe zi, timp
de 2 sptmni, 1 0 doze.
6. Fcnobarbital - 2 ccntigrame. Cte o doz de 3 ori pc zi, timp de
2 sptmni, 1 0 doze.
7. Pulberi n plicuri, a cte 10 doze: Gelusil-lac, Enterol, Tri-om,
Magurlit (a cte 2 g), Fosfalugel (16 g).
8. Pulberi pentru prepararea siropului, a cte 10 doze: ampicilina
(20 g), amoxicilin (3 g), azitromicin (600 mg).
9. Pulberi pentru prepararea suspensiei buvabile. amoxicilin (3 g)
1 0 doze.
10. Pulberi pentru uz extern (pudre): galmanin, baneoein (n pulve-
rizator), bivacin, dermatol, sulfacil, pudr pentru copii 75 g, ci-
minal 5 g; acid salicilic 2% - 20 g; chiniofon 10%- 50 g; etacri-
din lactat 2,5% - 30 g; acid boric 5% - 1 0 g; chinosol - 2%
15 g; sulf precipitat 20% - 15 g.

3. GRANULATE SAU GRANULE (Granulata)


(Lat. Granulum, -i; rus. )

Granulatele sunt preparate farmaceutice solide, constituite din par


ticule de form neregulat, vermicular, cilindric sau sferic. Granula
tele conin substane active i auxiliare i sunt destinate administrrii pc
calc oral. Printre substanele auxiliare sunt zahrul, glucoza, lactoza,
amidonul, dextranul, substanele aromalizante, coloranii .a. Fie sunt una
din formele cele mai potrivite pentru copii, deoarece permit dozarea cu
precizie, posed un grad nalt de biodisponibilitate i proprieti organo
leptice excelente. Ca i pulberile, granulatele pot fi dozate i nedozate.
Exist granulate efervescente. Toate se prescriu ca pulberile nedivizate
simple. nainte de ntrebuinare, granulatele se dizolv n ap, n care
formeaz soluii simple, inclusiv efervescente, sau suspensii buvabile.
Exemplu:
Rp : Granulate Mucofalk aple 150,0
D.S. Intern. Cte o linguri la 1 pahar de ap de 6 ori pe zi.
#
Rp.; Granulate Mucofalk orange N.20
D.S. Intern. Cte 1 plic la 1 pahar de ap de 6 ori pc zi.

42
n ultimul timp, tot mai mult se produc preparate medicamentoase
sub form de granule, destinate copiilor. Aceste granulate se livreaz n
flacoane speciale, pe care este marcat cu un semn nivelul volumului de 60
sau 100 ml. Anume pn la acest semn se toarn ap pentru a dizolva
granulele i a obine soluia sau suspensia care se va administra cu
linguria: acid glutamic 10 g, neostigmin 60 g, furazolidon 50 g etc.
Rp.: Granulate ospamox 0,25 N.5
D.S. Intern. Pentru prepararea suspensiei buvabile 250 mg/5 ml
n flacoane a cte 60 ml. Cte 5 ml suspensie de 3 ori pe zi.
Exerciii:
Prescriei granulate, folosind ghidul: blcmaren 200 g, venter 50 g,
uricol 50 g, cimalon 100 g, plantaglucid 50 g, urodan 100 g, acid ami-
nocapronic 60 g.

4. CAPSULE (Capsulae)
(Lat. Capsula, -ae; rus. )

Capsulele sunt forme farmaceutice constituite din nveliuri solu


bile, care conin doze unitare de substane active asociate sau nu cu
substane auxiliare. Majoritatea capsulelor se administreaz pe cale oral,
ns exist capsule retard i capsule vaginale.
Capsulele sunt o form medicamentoas foarte practic deoarece
protejeaz substanele medicamentoase de aer, umiditate, lumin i le
atenueaz gustul sau mirosul neplcut. De cele mai dese ori, capsulele
sunt confecionate din gelatin ( Capsulae gelatinosae). Exist dou ti
puri de capsule gelatinoase:
Capsula gelatinoas este constituit de obicei din doua recipiente
din gelatin sau din substane sintetice ca metilceluloza, derivai ai aci
dului alginic. Unite ntre ele i astfel formnd capsula, acestea pot avea
consistena supl sau rigid, forma ovoid, sferic (perle). Capsula are o
capacitate care variaz ntre 0,25 i 0,5 g i servete pentru administra
rea medicamentelor cu gust sau miros neplcut sau/i care irit mucoasa
gastric. Aceste capsule pot fi gastro-solubile sau entero-solubile, atunci
cnd sunt tratate pe exterior cu soluie diluat de fenol, salol, toluen,
cheratin etc. Sub aceast form, se pot administra i pulberi higrosco-
pice i substane lichide (ex. vitamina A palmitat - n perle, cloramfeni-
col - n capsule operculate).
43
Capsulele operculate ( operculum nseamn capac) sau (Spansule)
sau gelule, constau din 2 tuburi mici cilindrice care se mbrac unul pe
altul formnd un nveli, pentru pulberi, granule, microgranule sau micro-
capsule. Extremitile tuburilor sunt nchise i rotunjite pentru a putea fi
uor nghiite. De obicei, ele se nghit ntregi, ns, n rare cazuri, se
permite deschiderea lor i fracionarea dozei. Gelulele se dizolv uor n
mediul gastric (5-15 min), elibernd coninutul.
Prescrierea. S se prescrie 20 de capsule cu Ulcoran n doz de
150 mg.
Rp.: Ulcoran 0,15
D.t.d. N.20 in caps. gel.
S. Intern. Cte o capsul de 2 ori pe zi
sau
Rp.: Capsule ulcoran 0,15 N.20
D.S. Intern. Cte o capsul de 2 ori pe zi.
#
Rp.: Capsule andriol 0,04 N.60
D.S. Intern. Cte o capsul o dat pe zi.
Substanele active, care se inactiveaz n mediul acid al stomacului
(hormoni polipeptidici, enzime .a.), se livreaz n capsule enterosolubile.
Acestea sunt confecionate din gelatin prelucrat cu acid tanic sau aco
perite cu un strat subire de substane speciale acidorezistente, pentru a
rezista aciunii sucului gastric i a conduce substanele active n duoden.
Rp.: Capsule digestin N.20
D S. Intern. Cte o capsul de 3 ori pe zi dup mas.
Capsulele retard cedeaz principiul activ ncet, timp ndelungat
(ntre 12 i 24 ore) i pot fi administrate o dat sau de 2 ori pe zi.
Rp.: Capsule cardisorb 0,04 N.20
D.S. Intern. Cte o capsul o dat pe zi.
Capsulele vaginale se introduc profund n vagin unde, dup dezin
tegrare, cedeaz substanele active, de regul, cu aciune antibacterian
i/sau antimicotic.
Rp.: Capsule vaginale poliginax N.6
D.S. Intravaginal. Cte o capsul o dat pe zi.

44
Capsulele elastice sunt de form ovoi-
d (capsulae gelatiuosae moles) sau sferic,
numite perle ( Perlae gelatiuosae). Ele con
*>
in, de obicei, substane lichide cu gust ne
plcut ( Fig. I ).
Exemplu:
Rp.: Capsule untur de pete 0,5 N. 1 00
D.S. Intern. Cte 1-2 capsule de
3 ori pe zi. Fig. L Capsulele elastice
sunt de form ovoid
Capsula amilacee sau caeta, este format din doua recipiente din
amidon, de forma discoidal, ce se cupleaz pentru a forma o cutie n
care se nchide substana activ. Exist patru dimensiuni de caete, ele
pot conine 0,25, 0,5, 0,75 i 1 g de pulbere. Sub aceast form se admi
nistreaz substane cu gust sau miros neplcut. Nu se vor administra sub
aceasta form medicamente higroscopice sau iritante ale mucoasei gas
trice, deoarece aceste capsule se dezagreg la nivelul stomacului.
Microcapsuleie i nanocapsuleie. Mi-
crocapsulele au un diametru de 100-500 de
micrometri; nanocapsulele sunt mai mici
de 1 mcm, adic se msoar n nanometri.
Ele conin cantiti infime de substane
medicamentoase pe care le protejeaz con
tra aciunii agenilor externi i le mascheaz
gustul neplcut (Fig. 1). Prin microcapsu- Fig. 2. Microcapsule
lare se urmrete scopul crerii aciunii
retard, adic a prelungirii aciunii medicamentelor, datorit eliminrii
lente a principiilor active. Microcapsulele i microdrajeurile pot fi
incluse n capsule operculate obinuite, numite n acest caz spansule sau
capsule retard. De asemenea, acestea pot fi ncorporate n comprimate,
numite prin analogie comprimate retard. Diferena dintre comprimatele
obinuite i cele retard o ilustreaz n mod pregnant exemplul com
primatelor Nitroglicerin i Sustac. Ambele tipuri conin unul i acelai
preparat - Nitroglicerin. n primul caz, aceasta este liber i i exercit
aciunea imediat, timp de numai cteva minute, iar n cel de-al doilea -
nitroglicerina este microcapsulat, efectul fiind lent, ns de lung durat:
de la 4 la 5 ore).

45
Exerciii
Prescriei n capsule urmtoarele preparate, numrul - la alegere:
a) Capsule elastice
1. 10 capsule nitroglicerin 0,0005. Cte o capsul sub limb
(capsula se va strivi ntre dini) n caz de acces anginos;
2. 10 capsule olimetin 0,5 g. Cte 2 capsule de 3 ori pe zi dup
mas;
3. 1 5 capsule cu ulei de ricin 1 g. Cte 1 5 capsule ca purgativ;
4. 14 capsule cu extract de ferig 0,5 g. Se vor ingera 14 capsule ca
antihelmintic.
b) Capsule operculate:
1.10 capsule cu piracetam 0,4 g. Cte o capsul de 3 ori pe zi;
2. 1 0 capsule ritmilen 0, 1 g. Cte o capsul de 3 ori pe zi;
3. 10 capsule palin 0,2 g. Cte 2 capsule de 2 ori pe zi;
4. 10 capsule metaciclin 0,15 g. Cte o capsul de 3 ori pe zi;
5. 10 capsule Madopar-250. Cte o capsul de 2 ori pe zi.

5. COMPRIMATE SAU TABLETE ( Comprimata tabuletlae)


(Lat Comprimatum, -i sau Tabuletta, -ae; rus. )

Comprimatele sunt forme farmaceutice


solide, care conin doze unitare din una sau
mai multe substane active; se obin prin com
primarea unui volum constant de substane
active, asociate sau nu cu substane auxiliare
(Fig. 3). Aprute acum un secol i jumtate
n urm, n zilele noastre comprimatele au
devenit forma medicamentoas cea mai rs
pndit (cca 40% din solicitri), datorit nu
meroaselor avantaje. Printre acestea un loc Fig. 3. Comprimate
deosebit l ocup posibilitatea automatizrii enterosolubile
producerii, comoditatea transportrii, stocrii, eliberrii i administrrii,
aspectul i gustul agreabil, posibilitatea obinerii unor preparate cu
destinaie divers (enterosolubile, retard, implantabile, vaginale .a.),
eventualitatea modificrii parametrilor farmacocinetici etc.

46
Comprimatele se obin pe cale industrial prin tehnologii speciale.
In afar de substana sau substanele active, n componena acestora mai
pot intra unele substane auxiliare, printre care: diluante, liante, lubri-
fiante, dezintegrante.
Substanele diluante servesc la diluarea substanei active n cazul
cnd doza acesteia este foarte mic. Liantele cimenteaz comprimatul,
redndu-i forma i soliditatea necesar. Substanele lubrifiante i glisante
uureaz procesul de alunecare a comprimatului prin maina de compri
mare. Substanele dezintegrante reduc comprimatul, n mediul lichid, la
starea de pulbere. Se mai pot aduga substane colorante, conservante,
nveliuri etc.
Prescrierea comprimatelor. Exist cteva forme de prescriere:
Rp.: Comprimate amoxicilin 0,5
D.t.d. N.10
S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
#
Rp.: Amoxicilin 0,5
D.t.d. N.10 in tabl.
S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
#
Rp.: Comprimate amoxicilin 0,5 N.10
D.S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
Comprimatele compuse se prescriu la fel.
Rp.: Acid acetilsalicilic 0,25
Cafeina 0,05
D.t.d. N.10 in tabl.
S. Intern. Cte un comprimat n caz de cefalee.
#
Rp.: Comprimate acid acetilsalicilic 0,25
cu cafein 0,05
D.t.d. N.10
S. Intern. Cte un comprimat n caz de cefalee.
#
Rp.: Comprimate acid acetilsalicilic 0,25 cu cafein 0,05 N.10
D.S. Intern. Cte un comprimat n caz de cefalee.
Pentru a simplifica prescrierea comprimatelor compuse, acestora li
se atribuie denumiri speciale comerciale sau brevetate (denumiri paten
tate).
47
Exemplu:
Rp.: Bismut subnitrat 0,35
Magneziu carbonat 0,4
Natriu hidrocarbonat 0,2
Pulbere de rizom calami
Pulbere de scoar frangul 0,025
Kelin
Rutin 0,005
D.t.d. N.10 n tabl.
S. Intern. Cte un comprimat de 3 ori pe zi.
Pentru a simplifica prescrierea, dar i pentru o mai bun memorizare
a denumirii, acest medicament a primit denumirea comercial de Vicalin
i se prescrie n modul urmtor:
Rp.: Comprimate vicalin N.100
D.S. Intern. Cte un comprimat de 3 ori pe zi.
V atragem atenia asupra faptului c denumirea comercial Vica-
lina (luat ntre ghilimele) rmne la nominativ.
n exemplele de mai sus, excipienii comprimatelor nu au fost in
dicai, cu toate c i ei intr n componena acestora.
Dozele principiilor active din comprimate sunt standarde, fixe, cal
culate pentru pacientul adult mediu, de aceea individualizarea strict a
dozei este absolut necesar. Deseori, medicul este nevoit s recomande
un fragment de comprimat sau, din contra, cteva comprimate la o pri
z. Unele comprimate sunt prevzute cu nulee speciale pentru a pu
tea fi frnte n dou sau n patru fragmente relativ egale: comprimate
secabile, respectiv bisecabile sau cvadrisecabile.
Exemple:
1. De administrat paraaminosalicilat de sodiu cte 3 g de 3 ori pe zi.
Din ghiduri, aflm c preparatul se livreaz n comprimate a cte 0,5 g.
Rp.: Comprimate paraaminosalicilat de sodiu 0,5 N.100
D.S. Intern. Cte 6 comprimate de 3 ori pe zi.
2. De administrat 0,1 g acid acetilsalicilic. Substana se livreaz n
comprimate a cte 0,25 i 0,5 g. Prin urmare, recomandm pacientului
fie o jumtate de comprimat de 0,25 g, fie un sfert de comprimat de 0,5 g.
n ambele cazuri, pacientul va primi 0,125 g, ceea ce se apropie de doza
necesar.
Rp.: Comprimate acid acetilsalicilic 0,25 N.10
D.S. Intern. Cte o jumtate de comprimat de 3 ori pe zi.
48
La fel se procedeaz de cele mai multe ori cnd se administreaz *

comprimate copiilor i btrnilor. Avnd n vedere c aceste grupuri de


pacieni nghit comprimatele cu greu, ele pot fi n prealabil frmiate.
Comprimate orale sau obinuite se nghit ntregi sau crocate. n
mediul lichid al stomacului, acestea se dezintegreaz n cteva minute i
elibereaz substanele active, care se absorb n circuitul sistemic sau i
exercit aciunea n tractul gastrointestinal.
Varieti de comprimate:
Comprimatele filmate sau peliculate (drajefiate) sunt acoperite cu
o pelicul subire constituit din rezine naturale sau sintetice, gume,
ceruri etc. Uneori li se mai adaug substane aromatizante, zahar. Filmul
este neted, adesea strlucitor, colorat.
Comprimatele efervescente se dizolv n ap, n care formeaz bioxid
de carbon datorit ncorporrii n ele a unui acid organic (de obicei citric
sau tartric) i unui bicarbonat sau carbonat (de sodiu sau potasiu) n
proporie potrivit. Ele se beau numai dup dizolvarea complet n ap
(50-150 ml). Exemple: Supradin (multivitamine), Plusssz (multi vitamine),
Redoxon (acid ascorbic, 50 mg), Efferalgan (paracetamol, 500 mg),
Acilpirin (acid acetilsalicilic, 500 mg). Exemple de comprimate eferves
cente pediatrice: Antigripin (paracetamol 250 mg, clorfenamin 3 mg, acid
ascorbic 50 mg).
Comprimatele masticabile conin gume speciale de mestecat i sunt
destinate mestecrii. Substanele active, fie c i exercit aciunea n ca
vitatea bucal sau orofaringe, fie c se nghit cu saliva sau se absorb prin
mucoasa bucal. Se vor administra preponderent copiilor i tinerelor.
Comprimatele perlinguale sau sublinguale se in sub limb pn la
absorbia total a substanei active, care se produce destul de repede,
datorit vascularizrii bogate a acestei regiuni. Vasele sangvine sublin
guale comunic cu sistemul venei cave superioare. Astfel preparatul
ajunge direct n circuitul sistemic i nu n cel portal, cum se ntmpl cu
medicamentele perorale. Acestea din urm sunt supuse fenomenului de
prim pasaj (care are loc la trecerea substanei medicamentoase prin mu
coasa intestinal i ficat), unde o bun parte din doza administrat poate
fi inactivat.
Exemple:
Rp.: Nitroglicerin 0,0005
D.t.d. N.10 in tabl.
S. Se administreaz sublingual n caz de angor pectoral.

49
Comprimatele solubile pentru prepararea soluiei buvabile. nainte
de ntrebuinare, acestea se dizolv n ap.
Exemplu:
Rp.: Comprimate solpadein N.12
D.S. Intern. Cte un comprimat la V* pahar de ap, de 4 ori pe zi.
Comprimatele enterosolubile sunt o varietate a comprimatelor fil
mate, ns nveliul lor este acidorezistent (gastrorezistent) i constituit
din unul sau cteva straturi de substane rezistente la aciunea sucului
gastric (acetilftalat de celuloz, gluten, copolimeri anionici ai acidului
metacrilic i ai esterilor si etc.). Aceasta le permite s treac nedezagre
gate prin sucul gastric. Se recurge la o astfel de form pentru a proteja fie
substana activ, labil n mediul acid, de aciunea sucului gastric (de
exemplu enzimele pancreatice), fie mucoasa gastric, de aciunea iritan
t sau ulcerogen a substanei active (indometacina, de exemplu). Com
primatele enterosolubile nu se frng i nu se crocheaz.
Exemple:
1) Substane instabile n sucul gastric:
Rp.: Comprimate pancreatin 0,25 N.30
D.S. Intern. Cte un comprimat de 3 ori pe zi n timpul mesei.
2) Substane care irit mucoasa gastric:
Rp.: Comprimate diclofenac 0,05 N.30
D.S. Intern. Cte un comprimat de 3 ori pe zi.
Comprimatele retard elibereaz ncet i timp mai ndelungat substana
activ, datorit incorporrii acesteia n microcapsule cu vitez diferit
de cedare sau cu alte metode, mai complexe. Sunt convenabile din mai
multe considerente: reduc numrul prizelor la 2 sau 1 pe zi, menin con
centraia plasmatic a substanei active la un nivel relativ constant etc.
Multe specialiti poart indicele R (retard), SR (slow release) sau
calificativele Long, Retard, Chrono etc., care subliniaz aciunea nde
lungat a comprimatelor respective.
Exemple:
Rp.: Comprimate feloran 0,1 N.30
D.S. Intern. Cte un comprimat o dat pe zi.
Not. Feloranul este o variant a diclofenacului, prescris mai sus, n compri
mate obinuite. Comprimatele retard se administreaz mai rar.
Comprimatele pentru supt ( susetele ) se in n cavitatea bucal pn
la resorbia complet. Substana lor activ, fie c este un antiseptic cu

50
aciune topic, fie c excit receptorii nervoi senzitivi i acioneaz n
mod reflex.
1) Preparat cu aciune topic (antiseptic oro-faringian):
Rp.: Comprimate antiangin 2,5 N.12
D.S. Perlingual. Cte un comprimat la flecare 2-3 ore.
2) Preparat cu aciune reflex:
Rp.: Comprimate validol 0,06 N.10
D.S. Perlingual. Cte un comprimat n caz de accese de spasm
coronarian.
Comprimatele pentru prepararea soluiilor sunt o form potrivit
pentru substanele dozate care permit obinerea soluiilor pentru uz extern.
Exemplu:
Rp.: Comprimate hidroperit 1,5 N.6
D.S. Extern. Cte un comprimat la o lingur de ap pentru
prepararea apei oxigenate.
Comprimatele implantabile ( implanturile ) sau peletele. De form
sferic sau discoidal, sterile, acestea se introduc subcutanat prin incizie
sau prin intermediul unor seringi speciale. Rmn n locul administrrii
pentru un timp anumit, de obicei cteva luni sau ani, de unde substana
activ se absoarbe lent i uniform astfel nct nivelul ei n snge i efec
tul se menin constante (de ex. comprimate cu dietilsti Ibestrol, preparat
estrogenic cu aciune intens i de lung durat).
Comprimatele vaginale i exercit aciunea local. Unele conin i
substane spumigene pentru a uura acoperirea total a mucoasei. De obi
cei, conin substane antibacteriene, antifungice, antiprotozoice, hormoni.
Pentru introducerea mai uoar, unele se livreaz direct cu aplicatoare.
Aplicatorul reprezint un tub de 5-8 mm grosime i de 12 cm lungime
cu comprimatul la un capt i un propulsor la cellalt. Extremitatea cu
comprimatul se introduce profund n vagin, n poziia culcat, se apas
pe propulsor pentru evacuarea comprimatului, dup care aplicatorul se
extrage (de ex. Metronidazol, comprimate vaginale, util n uretrita i
vaginita cu Trichomonas vaginalis, lamblioza).
Exemplu:
Rp.: Comprimate vaginale Vagifem N. 1 5
D.S. Intravaginal. Cte un comprimat n vagin o dat pe zi
timp de 15 zile.

51
Rondelul este o form farmaceutic a crui denumire provine de la
numele primului spermicid comercializat ca preparat tipizat (Randells).
Spre deosebire de comprimatul vaginal, randelul este friabil i conine
substane care modific pH-ul intravaginal.
Comprimatele pentru gargar se dizolv n solvent nainte de uti
lizare, pentru prepararea unei soluii cu care se va efectua gargara.
Comprimatele depozit. Pe lng posibilitatea de retardare chimic
(prelungirea aciunii prin modificarea structurii chimice a substanei
active), exist posibilitatea retardrii galenice, prin condiionarea con
ceput special n acest scop. Aceste comprimate din pulbere activ,
amestecata cu excipieni, cedeaz substana activ lent i constant. Ac
iunea acesteia poate dura de la 10 pn la 24 de ore (de ex. Notromint
retard - comprimate depozit cu nitroglicerina).
Liocurile (numite i liofilizate orale) se deosebesc puin de com
primate. Se obin prin evaporarea n vid, la temperatur joas, a unui
amestec de ageni farmacologici activi, cu substane gumoase i zahr n
soluii concentrate. Rezult o form farmaceutic friabil, care se dizolv
aproape instantaneu n apa sau dup administrarea sublinguala (de ex.
Sermion Lyoc: nicergolina).
Microtabletele oftalmice au diametrul de 3 mm, form circular i
greutatea de cteva centigrame, fiind foarte subiri. Se aplic pe mu
coasa ocular i se dizolv repede n lichidul lacrimal. Sunt fabricate pe
baz de gelatine transparente, uor colorate, sterile. Se administreaz n
sacul conjunctival unde se solubilizeaz.
Ciocolata medicamentoas seamn cu tableta, conine o cantitate
mare de corectivi, pentru a masca gustul sau mirosul foarte neplcut al
substanelor active (Ciocolax, conine fenolftalein i se utilizeaz ca
purgativ).
Ambalarea comprimatelor
Comprimatele se ambaleaz n folii, blistere, borcnae, cutiue,
flacoane etc.
Mai convenabile par a fi blisterele sau alveolele termoformate, n
care fiecare comprimat se pstreaz aparte n condiii ermetice, iar
tabletele se pot desprinde fr a le atinge pe celelalte.
Exerciii:
A. Prescriei n comprimate preparatele enumerate mai jos, n
dozele indicate:
52
a) Comprimate obinuite (simple):
1. Nitrazepam a 0,005 (N.10). Intern. Cte un comprimat nainte
de somn.
2. Furosemid a 0,04 (N.20). Intern. Cte un comprimat dimi
neaa nainte de mas.
3. Verapamil a 0,08 (N.40). Intern. Cte un comprimat de 3 ori
pe zi.
4. Sulfadimetoxin a 0,5 (N.60). Intern. Cte 2 comprimate de
2 ori pe zi.
5. Metronidazo! a 0,25 (N.20). Intern. Cte un comprimat de 3 ori
pe zi.
b) Comprimate compuse (cu denumiri comerciale):
1 . Nacom N. 1 00. Intern. Cte un comprimat de 2 ori pe zi.
2. Co-trimoxazol N.40. Intern. Cte 2 comprimate de 2 ori pe zi.
3. Adelfan N.30. Intern. Cte un comprimat de 3 ori pe zi.
4. Sedalgin N.20. Intern. Cte un comprimat n accese de ce-
falee.
5. Saridon N.40. Intern. Cte un comprimat pentru dureri den
tare acute.
Ce substane medicamentoase intr n componena comprimatelor
compuse enumerate mai sus? Utilizai ghidul.
c) Comprimate sublinguale:
1. Metiltestosteron 0,005 (N.20). Sublingual. Cte un comprimat
de 3 ori pe zi.
2. Metilandrostendiol 0,01 (N.20). Sublingual. Cte un compri
mat de 3 ori pe zi.
3. Etisteron 0,01 (N.30). Sublingual. Cte un comprimat de 2 ori
pe zi.
4. Dezoxicorticosteron acetat a 0,005 (N.50). Sublingual. Cte
un comprimat o dat la 2 zile.
d) Comprimate enterosolubile:
1. Diclofenac 0,025 (N.30). Intern. Cte un comprimat de 3 ori
pe zi.
2. Triferment N.20. Intern. Cte 2 comprimate de 3 ori pe zi.
3. Nigedaz 0,15 (N.30). Intern. Cte un comprimat de 3 ori
pe zi.
4. Acid glutamic 0,25 (N.40). Intern. Cte un comprimat de 3 ori
pe zi.

53
5. Ademetionin 0,4 (N. 20). Intern. Cte 2 comprimate de 3 ori
pe zi.
B. Prescriei cte 10 comprimate n blistere, utiliznd ghidul:
1 . Cimetidin, rantac.
2. Comprimate filmate - dormicum, diclofenac, ranital, ulcoran.
3. Comprimate retard - nitrong, isosorbitdinit retard, lekoptin,
chinidin-R, dalat long, almiral SR, depakin.
4. Comprimate rapid-retard - adalat SL.
5. Comprimate masticabile - plenil, maalox.
6. Comprimate enterosolubile - ipertrofan, orfiril.
7. Comprimate pentru supt - antiangin, salbei, voseptol.
8. Comprimate pentru prepararea soluiilor - furacilin, neomagnol.
9. Comprimate implantabile -esperal, implanon.
10. Comprimate vaginale - nistatin, canesten, betadin.

6. DRAJEURI
(Fr. Dragees; rus. )
Drajeurile (din fr. Dragees) sunt o form medicamentoas solid cu
aspect sferic sau lenticular, constituit din dou straturi: spaiul insecabil,
unul intern, nucleul, care conine substana sau substanele active, i
altul extern - un nveli din zahr i ali
excipieni. Drajeurile se nghit (numai
unele se sug), iar n stomac se dezinte
greaz peste aproximativ 30 minute.
Altele sunt enterosolubile: ele se dizolv
n intestin, protejnd astfel preparatul de
aciunea sucului gastric. Drajeurile au .
_ ,
avantajul de a masca gustul i mirosul
preparatului, dar i de a-1 proteja contra Fig. 4 Drajeuri
aciunii agenilor externi.
Drajeurile stratificate conin mai muli componeni activi, separai
ntre ei, ceea ce permite de a evita amestecurile incompatibile sau de a
realiza o cedare a substanelor active la diferite niveluri ale tractului
gastrointestinal. Astfel se obine o aciune prelungit (de ex. Mexase,
drajeuri stratificate care conin mai multe enzime digestive, ele fiind in
dicate ca tratament de substituie n diverse tulburri dispeptice digestive).
Prescrierea. S se prescrie 30 de drajeuri cu clorpromazin a cte
25 mg. Se prefer metoda prescurtat de prescriere, deoarece drajeurile
54
sunt forme oficinale produse pe cale industrial i se prescriu doar sub
form oficinal.
Metoda I
Rp.: Drajeuri clorpromazin 0,025 N.30
D.S. Intern. Cte un drajeu de 2 ori pe zi.
Metoda a Il-a
Rp.: Clorpromazin 0,025
D.t.d. N. 30 in dragee
S. Intern. Cte un drajeu de 2 ori pe zi.
Drajeuri le ce conin 2 sau mai muli ingredieni activi poart de
numiri comerciale i se prescriu numai prin metoda prescurtat, fr a
se indica dozele ingredientelor.
Rp.: Drajeuri Aaevit N.30
D.S. Uz intern. Cte un drajeu de 2 ori pe zi.
Exerciii. S se prescrie n drajeuri urmtoarele preparate:
Drajeuri simple
I. 50 de drajeuri cu bromhexin a 4 mg. Intern. Cte un drajeu de
3 ori pe zi.
2. 20 de drajeuri cu indapamid a 25 mg. Intern. Cte un drajeu
dimineaa.
3. 100 de drajeuri cu silibinin a 70 mg. Intern. Cte 2 drajeuri de
4 ori pe zi.
4. 20 de drajeuri cu amitriptilin a 10 mg. Intern. Cte un drajeu de
2 ori pe zi.
5. 50 de drajeuri cu pentoxifilin a 100 mg. Intern. Cte 4 drajeuri de
3 ori pe zi.
Drajeuri compuse
1. 50 de drajeuri adelfan-ezidrex. Intern. Cte un drajeu de 2 ori pe
zi.
2. 50 de drajeuri beloid. Intern. Cte un drajeu de 6 ori pe zi.
3. 21 de drageuri nonovlon. Intern. Cte un drajeu o dat pe zi.
Drajeuri enterosolubile
1.30 de drajeuri panzinorm forte. Intern. Cte 2 drajeuri de
3 ori pe zi.
2. 20 de drajeuri mezim forte. Intern. Cte un drajeu de 3 ori pe zi.
3. 40 de drajeuri cu diclofenac a 50 mg. Intern. Cte un drajeu de
3 ori pe zi.

55
7. PILULE (Pilula,-ae)
(Lat. Pilula, -ae; rus. )
Pilulele sunt o form medicamentoas dozat, magistral, consti
tuit din principiul activ i masa pilular. Pilulele sunt preparate n mod
manual, deaceea ele sunt tot mai puin utilizate i pe cale de dispariie.
Orice substan medicamentoas poate fi prescris sub form de
pilule. S-a constatat ns c c unele forme oficinale i industriale, ca de
exemplu comprimatele, capsulele sau drajeurile, sunt mai convenabile.
Doar n virtutea tradiiei, unii compui mai continu s fie prescrii n
pilule. Din ei fac parte nitratul de argint, iodul, anhidrida arsenioas,
unii alcaloizi.
Excipientul pilulelor se mai numete mas pilular i const dintr-
un amestec de extract moale din rdcinile unor plante, ca odoleanul
(Valeriana officinalis L.), ghinura (Gehtiana Iuea L), lemnul dulce
(Glycyrrhiza glabra L.) i pulberea obinuit din aceleai rdcini. Pro
poriile componenilor amesticului se determin astfel nct masa pilu
lar cptat s aib o consisten elastic.
Pilulele se prepar dup cum urmeaz. Mai nti se ia substana
medicamentoas recomandat de medic n cantitatea corespunztoare
numrului de doze prescrise. De obicei, se prescriu 25 sau 30 pilule. Se
iau, deci, 25 sau 30 doze de substan activ i se amestec uniform cu
pulberea din rdcina respectiva. Apoi, la pulbere se adaug extractul
moale din cantitatea necesar i se amestec cu pulberea pn la obi
nerea unei mase elastice, care se mparte n 25 sau 30 de pri egale, c
rora li se d form sferic.
Anumite substane necesit folosirea, n calitate de mas pilular, a
unor excipieni ineri din punct de vedere chimic cu care acestea nu
intr n reacie. n asemenea cazuri se utilizeaz caolinul (Bolus alba).
Pentru a simplifica munca medicului n prescrierea pilulelor, vom
preciza excipientul sau masa pilular, iar cantitatea ei o vom lsa pe
seama farmacistului, indicnd doar cantitatea (quantum satis), tiind c
masa unei pilule trebuie s constituie 0,5-0,6 g.
Prescrierea. S se prescrie 30 pilule cu nitrat de argint n doza
pentru o priz de un centigram (0,01 ).
Rp.: Nitrat de argint 0,3
Massae pilularum q.s. ut f.pil. N.30
D.S. Intern. Cte o pilul de 3 ori pe zi.

56
n cazul de mai sus s-au luat 30 de doze de nitrat de argint (0,01 * 30 =
= 0,3).
Precum s-a subliniat mai sus, pilulele sunt o form medicamen
toas prescris rar, deoarece prezint anumite dezavantaje. Primul con
st n faptul c prepararea necesit lucru manual. Un alt neajuns este
dezagregarea lor lent n tubul digestiv, deaceea perioada de laten a
aciunii principiului activ este mai ndelungat, iar n cazul deshidratrii
pilulelor se reduce biodisponibilitatea.
Exerciii. Prescriei sub form de pilule urmtoarele substane n
dozele indicate pentru o priz.
1. 25 de pilule de lactat de fier a cte 2 centigrame. Intern. Cte o
pilul de 2 ori pe zi.
2. 30 de pilule ce conin 5 decimiligrame de iod i 5 miligrame
iodur de potasiu la o priz. Intern. Cte o pilul de 3 ori pe zi.
3. 25 de pilule cu anhidrid arsenioas a cte un miligram la o
priz. Intern. Cte o pilul de 2 ori pe zi.

8. PELICULE, FILME SAU PLCUE (MembranuUae )


(Lat. Membranulla, -ae; rus. )

Peliculele sunt o form medicamentoas solid, constituit din prin


cipiul activ i excipient (un polimer special). Peliculele pot fi considerate
sisteme retard, deoarece elibereaz lent substana medicamentoas i au
o aciune ndelungat. n acelai timp, filmele ader uor la mucoase,
fixndu-se pe locul unde au fost aplicate.
Exist pelicule pentru administrarea intrabucal i retropalpebral
(pelicule oftalmice).
Peliculele pentru administrarea intrabucal se aplic pe gingie. n
practica medical se cunosc peliculele cu nitroglicerin (Trinitrolong)
ce conin 1 sau 2 mg de substan activ. Nitroglicerina eliberat se ab
soarbe ncet prin mucoasa bucal direct n sistemul venei cave supe
rioare. Substana exercit o aciune att imediat, ct i durabil (3-4 ore) i
este recomandat att pentru abolirea accesului anginos, ct i pentru
profilaxia acestuia. Un avantaj al peliculelor const n posibilitatea n
lturrii acestora de pe gingie, n cazul unui efect major cu consecine
nedorite. Dar peliculele trebuie s fie aplicate n aa fel, nct s nu m-
pedice masticaia. n acest caz, acestea se pot desprinde i pot fi nghiite.

57
Astfel, ele ader la mucoasa esofagian, ceea ce asifur absorbia siste-
mic, dar odat cu asta i posibilitatea unor efecte adverse.
Peliculele oftalmice se aplic retropalpebral. Substanele active se
dizolv lent n lichidul lacrimal, exercitnd o aciune asupra ochiului
(miotic, midriatic, antiseptic).
Ocusertul este o form farmaceutic cu aspect lenticular ce conine
substane active nglobate n gelatine i care se aplic ca i lentila de
contact.
Prescrierea. Deoarece sunt forme medicamentoase oficinale, se
prefer forma prescurtat de prescriere cu specificare, n cazul pelicu
lelor oftalmice, a tipului de pelicule.
1 . S se prescrie 50 de pelicule cu trinitrolong a cte 1 mg.
Rp.: Pelicule trinitrolong 0,001 N.50
D.S. Intrabucal. Cte o pelicul de 3 ori pe zi, se aplic pe
gingia maxilar.
2. S se prescrie 30 de pelicule oftalmice cu pilocarpin clorhidrat
Rp.: Pelicule oftalmice pilocarpin clorhidrat 0,0027 N.30
D.S. Retropalpebral. Cte o pelicul n sacul conjunctival, seara.
Exerci(ii. Prescrieri pelicule oftalmice cu urmtoarele substane:
1. 30 de pelicule cu atropin a 0,001. Cte o pelicul retropalpe
bral o dat pe zi.
2. 20 de pelicule cu sulfinpiridazin sodic. Cte o pelicul n sa
cul conjunctival de 2 ori pe zi.

9. CARAMELE (Caramel)
(Lat. Caramel, -is; rus. )

Caramelele sau pastila sunt o form medicamentoas solid pre


parat din zahr, melas i o substan medicamentoas. De obicei, ele
se in n cavitatea bucal, unde se dizolv, elibernd principiul activ, care
exercit aciune topic.
Deoarece caramelele sunt oficinale, ele se prescriu n form pre
scurtat.
Exemplu: S se prescrie 100 de caramele cu decamin a 15 centi-
miligrame.
Rp.: Caramele decamin 0,00015 N.100
D.S. Intrabucal. Cte o caramel la fiecare 2 ore. Se ine n
cavitatea bucal pn la resorbie complet.
58
Trochistii sunt o varietate a caramelelor. Ei au consistena solid, .
forma discoidal i sunt aromatizai i colorai. Excipientul este format
dintr-o past de zahar i gum arabic prelucrat cu sirop, glucoz sau
soluie de sorbitol care permite eliberarea lent i treptat, a substanei
active n cavitatea bucal. Se in n gur (se sug), nu se nghit, acetea
exercitnd astfel un efect strict local la nivelul mucoasei bucale. Deseori,
tronchistii conin substane cu rol antiseptic i uor anestezic local (ex.
faringosept).

10. CREIOANE (Sti/I)


(Lat. Stilus, -i; rus. )

Creioanele sunt forme farmaceutice solide, capetele acestora avnd


forma unui con sau a unei calote ovoide. Acestea sunt nite bastonae
cu lungimea de 5 cm, cu diametrul de 3-5 mm i greutatea de 4-8 g. Se
obin din unele substane compresate sau din amestecul acestora cu
parafin i ali compui solizi. Au ntrebuinare topic. Se prescriu n
form prescurtat, deoarece sunt preparate oficinale.
Rp.: Creioane mentol N. 3
D.S. Topic. Se fricioneaz tmplele n caz de migren.
Creioanele caustice sunt preparate solide ce conin substane caustice
i care au forma unor bastonae cilindrice cu lungimea de 5 cm i cu
diametrul de 3-5 mm (de ex. Creioane de nitrat de argint, pentru cauteri-
zarea plgilor).
Exerciii: Prescriei urmtoarele creioane.
1 . 10 creioane hemostatice.
2. 10 creioane de nitrat de argint.

11. BRICHETE (Briketa)


(Lat. Briketum, -i; rus. )

Brichetele sunt produsele obinute prin presarea sau brichetarea


unor pulberi obinute din plante medicinale. De cele mai multe ori,
brichetele sunt divizate prin nulee sau crestturi n 10 pri egale.
Fiecare segment poate fi detaat i folosit pentru prepararea infuziei sau
decoctului. De obicei, o brichet se infuzeaz ntr-un pahar de ap. So
luia extractiv obinut se folosete intern sau pentru splturi pe par
cursul unei zile sau la o baie.
59
Brichetele se prescriu n form prescurtat.
Exemplu: S se prescrie brichete cu denti.
Rp.: Brichete iarb denti 75,0
D.S. Un segment se ine n ap clocotit timp de 10 minute. Se
filtreaz i se toarn n apa pentru baia copilului.
Exemple de brichete:
1. Brichete frunze eucalipt 100,0.
2. Brichete nervoflux 37,5.

12. SPECII (,Species)


(Lat. Species, -ei; rus. )
Speciile sunt amestecuri uniforme de plante sau pri din plante
medicinale, transformate n pulbere grosier i folosite pentru prepara
rea ceaiurilor medicinale. n unele cazuri, n specii se introduc uleiuri
eseniale i alte substane. Este forma medicamentoas cea mai veche,
cunoscut i de strmoii notri. Plantele medicinale incluse n compo
nena speciilor se aleg dup aciunea lor i se prepar n prezent n mod
industrial. Speciile se afl n vnzare liber. Exist urmtoarele specii
oficinale:
Specie antiastmatic Specie polivitaminic
Specie expectorant Specie sedativ
Specie diuretic Specie colagog
Rp.: Specie diuretic N. 2
D.S. Intern. Se pregtete infuzie, cte o lingur la un pahar de
ap clocotit.

13. CONURI DENTARE


Conurile dentare sunt forme solide speciale, alungite, ce conin di
verse substane, n special anestezice locale, care se folosesc n stomato
logie (de ex. Apernil, conuri anestezice pentru tratamentul alveolitelor).

60
FORME MEDICAMENTOASE SEMISOLIDE SAU MOI

Formele medicamentoase semisolide, zise i moi, sunt destinate


uzului extern, administrrii n cavitile corpului, iar n unele cazuri ac
iunii resorbtive. Din ele fac parte unguentele i varietile lor (balsamul,
gelul, crema, pomada), pastele, linimentele, supozitoarele, emplastrele.

1. UNGUENTE (Unguenta )
(Lat. Unguentum, -i; rus. )

Unguentele sunt o form medicamentoas de consisten pstoas,


care se aplic pe piele sau mucoase pentru aciune local sau resorbtiv.
Ele sunt constituite din substane medicamentoase (substane de baz) i
excipieni, numii n acest caz baze de unguent, care se nmoaie la tem
peratura corpului. In funcie de origine, n calitate de baze de unguent se
folosesc:
1 . Grsimile animale:
a) solide - grsimile de pasre i de animale terestre: lanolina ( La-
nolinum, Adeps lanae ), untura de porc {Axungia porcina, Adeps suillus);
b) lichide - grsimile de pete i alte specii marine: untura de pete
{Oleum jecoris Xselli). n unele ri (SUA, Marea Britanie) grsimile
animale au fost excluse din lista oficinal a bazelor de unguente.
2. Uleiurile minerale (grsimile lichide):
a) ce se solidific n contact cu aerul - uleiul de in {Ol. Lini), uleiul
de cacao {Ol. Cacao), uleiul de nuci {Oi Nucis), uleiul de cnep {OI.
Cannabis)',
b) ce nu se solidific n contact cu aerul - uleiul de piersici {Ol.
Persicorum), uleiul de msline {Ol. Olivarum), uleiul de ricin (Olrici-
num), uleiul de arahide {Ol. Arachidis), uleiul de soia {Ol. Soae), uleiul
de floarea-soarelui {Ol. Helianthi), uleiul de porumb (Ol. Maydis),
uleiul de bumbac (OI. Gossypum).
3. Grsimile minerale:
a) solide - vaselina galben (Vaselinum flavum) i alb (Vaselinum
album)',
b) lichide - uleiul de vaselin sau parafina lichid (Oleum vaselini
s. Paraffinum liqiudum)', ulieurile minerale i alcoolii cu mas molecu
lar mic (polieti lengl icolul).
4. Ceara sau produsele similare - ceara alb sau galben (Cere alba
s. Jlava)', spermacetul sau cetaceul (Cetaceum, Spermacetum)', parafina
61
solid ( Paraffinum solidum)\ ozocherita ( Ozocheritum medicinalis)-,
laneta ( Lanelte ).
5. Produse sintetice pe baz de:
a) polieti lenglicoli (etilenoxid);
b) celuloz;
c) siliconi;
d) fosfolipide (fosfatide).
Substanele ncorporate n unguent formeaz cu baza de unguent o
anumit concentraie, care se exprim n procente. Aciunea terapeutic
a unguentului depinde de concentraia acestuia.
In prezent, unguentele se produc de ctre companiile farmaceutice
i ambaleaz n tuburi sau, mai rar, n borcnae. Ele poart denumi
se
rea substanei active sau denumiri comerciale.
n funcie de modul de administrare, se disting unguente pentru uz
extern, unguente oftalmice i unguente nazale.
Unguente pentru uz extern. Acestea sunt prescrise preponderent n
caz de aciuni topice (exist unguente dermice, vaginale, rectale) i, mai
rar, pentru efect sistemic (care se constata dup absorbie).
Prescrierea. Exist 2 forme de prescriere: oficinal i magistral.
La prescrierea unguentelor oficinale se indic, mai nti, denumirea for
mei medicamentoase (unguent), apoi denumirea, substanei medicamen
toase, concentraia i cantitatea de unguent. n cazul unor denumiri co
merciale, dup denumire urmeaz masa unguentului. n cazul prescrierii
magistrale (preparat n farmacie) se indic, mai nti, substana activ,
apoi excipienii, iar apoi indicaia de a amesteca ambii componeni pen
tru a obine unguentul.
Exemple:
1. S se prescrie 10 g unguent 0,1 % gentamicin.
Prescripia oficinal Prescripia magistral
Rp.: Ung. gentamicin 0,1% -10,0 Rp.: Gentamicin 0,01
D.S. Extern. Se aplic pe su- Vaselin ad 10,0
prafaa lezat a pielii. M.f. ung
D.S. Extern. Se aplic pe su
prafaa lezat a pielii

2. S se prescrie 30 g unguent diprogent


Rp.: Ung. diprogent 30,0
D.S. Extern. Se aplic pe suprafaa lezat a pielii.
62
Diprogent este un unguent care arc 2 componeni: betametazon
i gentamicin, deaceea poart o denumire comercial i se va prescrie
doar n forma oficinal.
3. S se prescrie 15 g unguent fluorocort.
Rp.: Ung. fluorocort 15,0
D.S. Extern. Se aplic pe poriunile afectate ale pielii.
Denumirea fluorocort o poart unguentul, dar nu i substana
activ. Prescrierea acestui unguent dup denumirea substanei active (n
cazul acesta triamcinolona acetonid cu o concentraie de 0,1%), atunci
reeta ar indica i metoda prescrierii - oficinal sau magistral:
Rp.: Ung. triamcinolon acetonid 0,1% - 15,0
D.S. Extern. Se aplic pe poriunile afectate ale pielii.
#
Rp.: Triamcinolon acetonid 0,015
Vaselin ad 15,0
M.f.ung.
D.S. Extern. Se aplic pe poriunile afectate ale pielii.
Exerciii
Prescriei urmtoarele preparate sub form de unguente:
1. Mupirocin 2% 15 g. Afeciuni purulente ale pielii.
2. Bacitracin 28 g. Afeciuni purulente ale pielii.
3. Betametazon 0,1% -15 g. Afeciuni inflamatorii ale pielii.
4. Bonafton 0,5% - 25 g. Afeciuni micotice ale pielii.
5. Fenilbutazon 5% - 20 g. Tromboflebite superficiale ale extremi
tilor inferioare.
6. Indometacin 10% -40 g. Artrite, poliartrite.
7. Ihtiol 10% - 25 g. Combustii, nevralgii.
8. Heliomicin 4% - 10 g. Piodermite, ulcere trofice.
9. Decamin 0,5% - 30 g. Epidermofiie.
10. Hidrocortizon 1% 10 g. Afeciuni inflamatorii ale pielii.
Prescriei urmtoarele unguente cu denumiri comerciale:
1 . Apisartron 20 g 4. Micosolon 15 g 7. HioxisonTO g
2. Viprosal 50 g 5. Dermosolon 5 g 8. Irusor 30 g
3. Apilac 50g 6. Depersolon 10 g 9. Fastin 50 g

63
Unguentele manifest, n general, o aciune local, ns exist pro
babilitatea absorbiei principiilor active n snge i exercitrii unui efect
sistemic cu att mai evident, cu ct este mai mare suprafaa corpului pe
care s-a aplicat unguentul. Pentru substanele cu activitate biologic pu
ternic, cum ar fi preparatele hormonale (glucocorticoizii), acest lucru
trebuie luat n consideraie. n acelai timp, se elaboreaz derivai cu
absorbie lent, ceea ce evit generalizarea aciunii.
Unguentele pot fi folosite, n unele cazuri, ca resorbtive. n trecut,
de exemplu, unguentul de miercur concentrat, se folosea n tratamentul
sifilisului. Miercurul din unguent se absoarbe prin piele i manifest ac
iune terapeutic, iar n unele cazuri i toxic.
n prezent, unguentul cu nitroglicerin se utilizeaz pentru trata
mentul sistematic al bolii ischemice, de exemplu, unguentul Nitro (Nitro
2% voide-salva), care se aplic de 2-3 ori pe zi pe pielea prii anterio-
superioare a cutiei toracice unde nitroglicerina se absoarbe lent.
Unguente oftalmice. Unguentele folosite pentru tratamentul bolilor
de ochi se numesc oftalmice. Ele se prescriu n cantiti relativ mici
(2,5-10,0) i se aplic n sacul conjunctival. Unele laboratoare farma
ceutice ambaleaz unguentele oftalmice n tuburi speciale, practice
pentru inseria direct a medicamentului. Se prescriu ca i unguentele
pentru uz extern. n reet se poate indic: unguent oftalmic. Unguen
tele oftalmice se prescriu de obicei dup metoda oficinal, deoarece
acestea sunt preparate pe cale industrial.
Exemplu. S se prescrie 10 g de unguent oftalmic de 1% de pilo-
carpin clorhidrat.
Rp.: Ung. oftalmic pilocarpin clorhidrat 1% - 10,0
D.S. Unguent oftalmic. Se aplic retropalpebral de 2 ori pe zi.
n signatur se va specifica modul de utilizare, ndeosebi atunci
cnd substana activ se utilizeaz att pentru uz extern, ct i n trata
mentul maladiilor oftalmice.
Exerciii. Prescriei urmtoarele substane sub form de unguente
oftalmice.
1. Aceclidin 3% - 20 g. Pentru tratamentul glaucomului.
2. Aciclovir 5% - 5 g. Pentru tratamentul conjunctivitei virale.
3. Bonafton 0,05% - 10 g. Pentru cheratita herpetic.
4. Viosept 15 g. Pentru conjunctivit.
5. Tetraciclin 1% - 7 g. Pentru conjuctivit.
6. Tebrofen 0,5% - 10 g. Pentru kerato-conjunctivit adenovirotic.
7. Hidrocortizon 0,25 % - 5 g. Pentru procese oftalmice inflamatorii.
64
Unguente nazale. Se introduc n meaturile nazale pentru tratamen
tul rinitelor. Sunt utilizate comparativ rareori.
Exemple.
1. Sunoref 15 g. Pentru rinite ca decongestionant.
2. Mupirocin 2% - 3 g. Pentru afeciuni bacteriene.
3. Oxolin 0,25% - 10 g. Pentru afeciuni herpetice.
4. Mentol 0,5% - 10 g. Pentru rinite.
Deoarece unguentele sunt preponderent fabricate pe cale industria
l, aceste medicamente se prescriu dup metoda oficinal. n caz de ne
cesitate, se poate specifica c este vorba despre un unguent nazal; iar n
signatur, se va meniona obligator modul de administrare.

Varieti mai rare de unguente


Din grupul unguentelor fac parte balsamurile, pomezile, cremele,
gelurile.
Balsamul (din lat. balsamum) este un unguent consistent, care con
ine rini, uleiuri eseniale i acizi aromatici. Se cunosc urmtoarele
balsamuri: Steaua de aur, Sanitas etc.
n unele cazuri sunt numite balsamuri, n mod impropriu, i rinile
sintetice, de ex., eterul polivinilbutiric, zis i Balsamul ostakovski.
Pomada (din fr. pommade, care n traducere nseamn unguent)
este constituit dintr-o substan activ i o baz liposolubil. Ea for
meaz pe suprafaa pielii un strat protector subire, care cedeaz lent
principiul activ. Pomezile au efect emolient, ocluziv i congestiv i se
recomand pentru dermatoza cronic sau subacut, dar nu i pentru cea
acut sau pentru leziunile exudative.
Crema (din fr. creme, smntn, frica), spre deosebire de pomad,
este un unguent rcoritor i decongestiv, proprieti ce se datoreaz evapo
rrii apei pe care o conine. Crema se mai numete i unguent emulsionant.
Ea reprezint o form medicamentoas semisolid sau lichid, la baza
creia st un sistem bifazic ce const din 2 componeni nemiscibili -
grsime (lipide, ulei) i ap. Consistena fazei lichide a emulsiei poate
varia de la ap pn la gel vscos, iar a celei lipidice - de la lichid pn
la solid.
Unul din componeni (faza dispersat) se afl n altul (mediu de
dispersie) sub form de picturi mici (cu diametrul de 0,2-0,5 mcm),
din care cauz, datorit tensiunii superficiale mici dintre faze, nu va avea
loc formarea de conglomerate. O astfel de emulsie va fi stabil timp
65
ndelungat. Dac dimensiunile picturilor vor fi mai mici de 0,2 mcm,
se vor forma microemulsii (transparente sau puin opace) care vor avea
proprieti deosebite (de ex.: absorb cantiti mari de ap, transform n
micropicturi murdriile sau alte particule). Din aceast cauz, micro-
emulsiile au proprieti detergente i dezinfectante marcate i sunt o form
convenabil de dispersare a preparatelor medicamentoase, a solvenilor etc.
n majoritatea cazurilor, pentru emulsionarea fazelor descrise, se trece
printr-o faz intermediar numit emulgator sau substan tensioactiv.
Aceasta micoreaz tensiunea superficial i face ca emulsia s fie mai
stabil.
Se disting:
a) creme lichide sau de tip ulei n apa ", care se obin prin disper
sia grsimii n ap, se spal cu ap i ngra uor pielea;
b) creme grase sau coldcreme, sau de tip apa n ulei" care se ob
in prin dispersarea apei n mediu lipidic i nu se spal cu ap;
c) ambifiile - ambele tipuri de emulsii ntr-un sistem. Un exemplu
de crem de tip ulei n ap este laptele, iar de tip ap n ulei - untul.
Cremele se folosesc pentru tratamentul dermatitelor, dermatozelor,
afeciunilor micotice etc.
Dup modul de administrare se deosebesc creme pentru uz extern:
dermice, nasale, creme vaginale i creme pentru unghii. Deoarece sunt
forme oficinale, ele se prescriu dup metoda prescurtat, indicndu-se
mai nti denumirea formei medicamentoase, apoi cea a substanei
active, concentraia i cantitatea.
Exemplu. S se prescrie 20 g de crem de 1% clotrimazol.
Rp.: Crem clotrimazol 1 % - 20,0
D.S. Extern. Pentru tratamentul afeciunilor micotice.
Exerciii. S se prescrie sub form de creme:
1. 50 g crem 1% ciclopiroxolamin. Pentru epidermofiie.
2. 15 g crem 0,1% gentamicin. Pentru afeciuni bacteriene cutanate.
3. 15 g crem 1% terbinafin. Pentru afeciuni micotice.
4. 30 g crem diprogent. Pentru afeciuni bacteriene cutanate.
5. 20 g crem 2% clindamicin. Vaginal.
6. 15 g crem 0,1% estriol. Vaginal, seara.
7. 10 g crem 1% bifonazol. Se aplic pe unghiile lezate.
Gelul (din lat. Gelum, nghe) conine baze de unguent hidrosolu-
bile, miscibile cu apa, cu care formeaz soluii coloidale (polietilenglicoli,
66
amidon, pectine, lginai, metilceluloz, bentonite etc.). Gelul reprezint
o mas gelatinoas, capabil s-i pstreze forma, care posed elastici
tate i plasticitate. Dac mediul de dispersare este apa, asemenea geluri se
numesc apoase sau hidrogeluri, iar dac particulele se disperseaz n
hidrocarburi, forma obinut se numete gel organic. Mai frecvent se fo
losesc hidrogelurile, care sunt o form medicamentoas coloid (soluii
cu viscozitate nalt). Aceasta se prepar din substane hidrofile, care n
ap cresc n volum i formeaz coloid: gelatina, agar - agar, guma ara
bic, tragacontul, amidonul, pectina etc. Gelurile hidro-glicerinice conin
glicerin, oxid de zinc etc., i sunt nite baze transparente, care se mbi
b rapid i se usuc pe piele. De regul, acestea conin 2-3% de gelatin,
10-30% de glicerin i 70-80% de ap. In ultimul timp, pentru fabrica
rea gelurilor se folosesc carboximetilceluloza, carboximetilenu! i polia-
crilatul. n aceste baze se pot aduga diferite preparate medicamentoase.
Gelurile sunt destinate preponderent pentru uz extern, ns n ultimul
timp, au aprut i geluri pentru uz intern, inhalatorii i orale.
Deoarece gelurile sunt forme oficinale, se recurge la metoda pre
scurtat de prescriere. Medicii se vor conduce de aceleai reguli de pre
scriere ca i pentru unguente, specificnd modul de administrare. Gelu
rile pentru uz intern sunt ambalate, de regul, n pachete ce conin o
doz unic de preparat (n structura reetei trebuie s figureze numrul
de doze) sau, mai rar, n ml i atunci se dozeaz cu picturile.
Exemplu:
Rp.: Gel fuzidin 2% 1 5,0
D.S. Pentru uz extern.
Exerciii
Prescriei sub form de gel urmtoarele substane medicamentoase:
1 . 20 g gel solcoseril 20%. Se aplic pe plgi.
2. 25 g gel diclofenac 1%. Se aplic pe articulaii.
3. 10 g gel heparin 1000 UI. Se aplic pe segmentele afectate ale
venelor.
4. 50 g gel mentoclar. Pentru inhalaii.
5. 30 g gel metronidazol 1%. Se aplic pe plgi cu infecii anaerobe.
6. 6-10 pachete cu gel aluminiu fosfat a cte 8,8 g. Intern. Ulcer
duodenal.
7. 50 g gel indometacin 1%. Se aplic pe articulaiile afectate.
8. 25 ml gel anavenol. Cte 20 de picturi de 4 ori pe zi.

67
2. PASTE ( Pastae )
(Lat. Pasta, -ae; rus. )
Pasta (din latin pasta - aluat) este o varietate de unguent, n care
substanele pulverulente ocup cel puin 25%, iar de cele mai multe ori -
pn la 65%. Aceasta nu se dizolv n baza de unguent i formeaz n ea
o suspensie. Pe lng substana activ, pastele mai conin i pulberi indi
ferente - talc, argil alb, oxid de zinc, amidon. Pastele manifest un efect
protector, sicativ, adsorbant, calmant. Se aplic pe zonele lichenificate
sau pe leziunile uor zemuinde. Bazele de unguent sunt aceleai ca i la
unguente. Pastele pot fi lipidice, uscate i paste-creme. Cele lipidice
(grase) se obin prin mrirea cantitii de grsimi i seamn mai mult cu
unguentele, care exercit o aciune mai profund, nu usuc pielea i au
proprieti de protecie. Ele nu sunt solubile n ap i se nltur greu de
pe suprafaa pielii.
Pastele uscate, dup aciune, seamn cu pudrele sau suspensiile
agitate, exercit o aciune mai superficial i usuc pielea. Se nltur
uor.
Ca substanele medicamentoase active din paste s exercite o
aciune mai profund, acestea trebuie s conin lanolin.
Prescrierea. Pastele se prescriu dup ambele metode: metoda pre
scurtat pentru pastele oficinale i cea magistral pentru prescrierea
unei paste n funcie de consisten.
S se prescrie 20 g de past 20% oxid de zinc. Dac nu se indic
consistena pastei (procentul de substane pulverulente), atunci aceasta
se prepar din 50% de substane pulverulente i 50% de baz de un
guent (vaselin).
Rp.: Oxid de zinc 4,0
Amidon 6,0
Vaselin ad 20,0
M.f. pasta
D.S. Extern. Se aplic pe poriunile lezate ale pielii.
O past oficinal de oxid de zinc se prescrie dup metoda prescur
tat.
Rp.: Past oxid de zinc 20% - 20,0
D.S. Extern. Se aplic pe segmentele lezate ale pielii.

68
Exercifii. S se prescrie urmtoarele medicamente sub form de past:
1. 50 g past nitrofural 0,2%. Piodermie.
2. 20 g past etacridin lactat 5% (substanele pulverulente s con
stituie 40%).
3. 25 g past Lsri. Dermatite.
4. 15 g past dermatol 10%. Se aplic pe sectoarele lezate ale pielii.
5. 25 g past clindamicin 2%. Se aplic pe plgi infectate.
Paste stomatologice. n stomatologie, pastele sunt extrem de variate
i ntrebuinate pe larg. Ele reprezint nite suspensii concentrate, n care
substana activ pulverulent formeaz faza solid (dispersat), iar faza
lichid const, de cele mai multe ori (cca 50% din cazuri), din glicerina.
n afar de glicerin, se mai utilizeaz fenolul, vaselina, microcidul,
uleiul camforat, apa distilat etc.
Exemplu de past stomatologic
Rp.: Stroniu clorid 15,0
Glicerina 5 ml
M.f. pasta
D.S. Past stomatologic.
De regul, pastele stomatologice se prepar nemijlocit nainte de
utilizare, de exemplu, ca material pentru plombe.
Pasta de dini este destinat ntreinerii igienei cavitii bucale i
curirii dinilor i produce i o intensificare a irigaiei sanguine a gin
giilor. Aceasta conine substane abrazive (carbonat de calciu, magneziu,
hidroxid de aluminiu), detergeni (laurilsulfat), aglutinani (glicerogel
de amidon), aromatizani (mentol, diferite uleiuri volatile), conservani,
dezodorizante, colorani, antiseptice, edulcorani (miere, zahar, glicerina)
(5-20 g), este preparat manual. Pasta de dini are un termen de vala
bilitate de 30 zile. Exist i colir preparat pe cale industriala (ex. Colir
cu sulfacetamid).

3. SUPOZITOARE (Suppositoria)
(Lat. Suppositorium, -i; rus. )

Supozitoarele servesc pentru introducerea substanelor medicamen


toase, n cavitile corpului. La temperatura ambiant, ele au consisten
solid, iar la temperatura corpului se topesc, elibernd substanele active.
Dup modul de ntrebuinare, supozitoarle se mpart n:
69
1 . supozitoare rectale;
2. supozitoare vaginale;
3. bujiuri (uretrale).
n calitate de excipient pentru prepararea supozitoarelor se utilizea
z diverse grsimi sau amestecuri de substane grase, care imit pro
prietile untului de cacao ( Butirum sau Oleum Cacao). La temperatura
ambiant, acesta are consisten solid, iar la cea corporal, se lichefia
z. Supozitoarele pot fi preparate i la farmacii, ns n prezent ele se
produc aproape n exclusivitate de industria farmaceutic. n unele ca
zuri, supozitoarele se coloreaz, de regul, n culori deschise.
Supozitoare rectale
Supozitoarele rectale sunt destinate pentru introducerea substan
elor medicamentoase n rect, cu scopul tratrii locale a patologiilor
rectului sau aciunii rezorbtive.
De cele mai multe ori, supozitoarele rectale au forma unei torpile,
ns mai pot avea form conic sau cilindro-conic. Diametrul este de
8-15 mm, lungimea de 2-3 cm i masa de 1,4-4 g (n medie 3 g).
Prescrierea supozitoarelor. S se prescrie 1 0 supozitoare rectale cu
extract de beladon. Doza - un centigram.
Metoda I
Rp.: Extract de beladon 0,01
Unt de cacao 3,0
M.f.supp. rect.
D.t.d.N. 10
S. Pe cale rectal, cte un supozitor de 3 ori pe zi.
Metoda a Il-a
Rp.: Extract de beladon 0,01
Unt de cacao q.s.ut f. supp. rect
D.t.d.N.10
S. Pe cale rectal, cte un supozitor de 3 ori pe zi.
Metoda a III-a (prescurtat)
Rp.: Sup. rectale cu extract de beladon 0,01 N. 10
D.S. Pe cale rectal, cte un supozitor de 3 ori pe zi.
Prescrierea supozitoarelor rectale oficina/e. De regul, acestea
poart denumiri speciale (comerciale, nume depuse).

70
Exemplu: S se prescrie I O supozitoare Betiol.
Rp.: Sup. rectale Betiol N. 10
D.S. Pe cale rectal, cte un supozitor de 2 ori pe zi.
Exerciii. S se prescrie urmtoarele substane sub form de supozi
toare rectale. Dozele vor fi cele indicate mai jos.
1.10 supozitoare cu indometacin a cte 5 centigrame. Pe cale rectal.
Cte un supozitor, seara.
2. 30 de supozitoare cu benzocain a cte 5 decigrame. Pe cale rectal.
Cte un supozitor, de 3 ori pe zi.
3. 15 supozitoare cu piroxicam a cte 1 centigram. Pe cale rectal.
Cte un supozitor, seara.
4. 12 supozitoare cu mesalazin a cte 1 g. Pe cale rectal. Cte un
supozitor, de 4 ori pe zi.
5. 15 supozitoare cu ketoprofen a cte 1 decigram. Pe cale rectal.
Cte un supozitor, cnd apar dureri.
6. 12 supozitoare cu procain a cte 15 decigrame. Pe cale rectal.
Cte un supozitor, de 2 ori pe zi.
Prescriei urmtoarele supozitoare rectale cu denumiri comerciale:
1. Anestezol 3. Cefecon 5. Pimafucin
2. Neo-anusol 4. Anusol
Supozitoare vaginale
Supozitoarele vaginale servesc pentru tratamentul local al afeciu
nilor acestuia sau ca spermatocide. Ele pot avea form de globule (forma
sferic), ovule (forma ovoid) sau pesarii (forma plat cu o parte ascu
it). Masa supozitoarelor vaginale variaz ntre 3 i 5 g (n medie 4 g).
Ovulele sau globulele vaginale sunt forme ovoidale de consisten
solid sau semisolid, cu o greutate de 4-6 g, dac excipientul este untul
de cacao, sau de 10-15 g dac excipientul este glicero-gelatina, gelul de
agar sau sintetic. Sub aciunea temperaturii corpului i a secreiilor va
ginale. ovulele se topesc sau se dizolv, elibernd substana activ (de ex.
Ovestrol, ovule ce conin un estrogen de sintez i sulfatiazol).
Prescrierea supozitoarelor vaginale
Metoda I (magistral)
Rp.: Metronidazol 0,5
Unt de cacao 4,0
M.f. supp.vaginale
D.t.d.N.10
S. Intravaginal, cte un supozitor pe zi.
71
Metoda - (magistral)
Rp.: Metronidazol 0,5
Unt de cacao q.s. ut f. supp. vaginale
D.t.d.N.10
S. Intravaginal, cte un supozitor pe zi.
Metoda a III -a (oficinal)
Rp.: Sup. vaginale cu metronidazol 0,5 N.10
D.S. Intravaginal, cte un supozitor pe zi.
Prescrierea supozitoarelor vaginale oficinale
n present, supozitoarele vaginale se produc aproape exclusiv la ntre
prinderile farmaceutice i poart denumiri oficinale (comerciale, nume
depuse), atunci cnd sunt compuse, sau denumirea substanei active.
Exemplu. S se prescrie 10 supozitoare vaginale Osarbon.
Rp.: Sup. vaginale osarbon N. 10
D.S. Intravaginal, cte un supozitor o dat pe zi.
Exerciii. Prescriei urmtoarele substane medicamentoase sub
form de supozitoare vaginale:
1. 7 supozitoare cu miconazol a cte 2 decigrame. Remediu antifun-
gic.
2. 6 supozitoare cu natamicin a cte un decigram. Remediu antifun-
gic.
3. 5 supozitoare cu acid pipemidic a cte 2 decigrame. Remediu
antiinflamator.
4. 5 supozitoare cu aminitrozol a cte 12 decigrame. Preparat anti-
trichomonazic.
5. 6 supozitoare cu econazol a cte 5 centigrame. Preparat antimi-
cotic.
6. 5 supozitoare cu clotrimazol a cte 1 centigram. Preparat antimi-
cotic.
7. 10 supozitoare cu indometacin a cte 5 centigrame. Preparat
antiinflamator.
8. 10 supozitoare osarcid. Preparat antiprotozoic.

Bujiuri ( Bacilli) (Lat. Bacillus, -i; rus. )


Bujiurile (sau creioanele medicamentoase) sunt o form de supozi
toare care servesc la introducerea substanelor medicamentoase n unele
72
caviti naturale (uretr, canalul colului uterin) sau patologice (canale
fistulare). Spre deosebire de supozitoarele rectale i vaginale, bujiurile
trebuie s corespund dup dimensiuni (grosime i lungime) canalului
n care urmeaz s fie introduse. Din aceast cauz, bujiurile se prepar
numai la prescripia medicului n conformitate cu dimensiunile indicate
de el, deaceea acestea se prescriu doar dup metoda magistral. Bujiuri
oficinale nu exist. Bujiurile au form cilindric i un capt ascuit,
pentru a putea fi uor introduse n canal. Medicul va specifica lungimea
i grosimea. In calitate de excipient se folosete untul de cacao sau orice
substituent al acestuia. Bujiurile se prescriu rareori.
Metoda I
Rp.: Sintomicin 0,1
Unt de cacao q, s.ut f. bacillus lungitudinem 2 cm et crassitu-
dinem 0,5 cm
D.t.d.N.10
S. In canalul colului uterin, cte un bujiu de 2 ori pe zi.
Metoda a Il-a
Rp.: Sintomicin 1,0
Unt de cacao q.s. ut fiant bacilli N. 10 lungitudinem 2 cm et
crassitudinem 0,5 cm.
D.S. n canalul colului uterin, cte un bujiu de 2 ori pe zi.
Exerciii
1. Bujiuri cu xeroform a cte 15 centigrame cu lungimea de 2 cm
i grosimea de 0,5 cm. n canalul colului uterin.
2. Bujiuri cu colargol a cte un centigram cu lungimea de 1 cm i
grosimea de 0,3 cm. n canalul uretral.

4. LINIMENTE (Linimenta)
(Lat. Linitnentum, -i; rus. )

Linimentele sunt forme medicamentoase pentru uz extern. Acestea


sunt nite unguente lichide sau semisolide, folosite pentru friciuni sau
aplicaii locale. Majoritatea linimentelor reprezint amestecuri omogene
cu aspect de lichide dense.
Linimentele sunt nite emulsii (linimentul de aloe, linimentul amo-
niacal, linimentul Naftalgin), sau suspensii (linimentul balsamic

73
A.V. Vinevschi), sau emulsii-suspensii (linimentul de sintomicin,
streptocid), sau mixturi (linimentul compus de metilsalicilat, linimentul
compus de terebentin, linimentul Sanitas etc.), iar n unele cazuri - un
simplu amestec de lichide imiscibile, care, fiind agitate nainte de ntre
buinare, se transform n emulsii nestabile. Datorit strii lor lichide,
linimentele sunt considerate ca forme medicamentoase lichide.
Linimentele magistrale se prescriu sub form desfurat. Dup
enumerarea ingredientelor linimentului i cantitilor acestora, se scrie
M. f. linimentum (Misce ut fiat linimentum - Amestec pentru a
obine liniment) i D.S.
Un exemplu simplu de liniment:
S se prescrie liniment compus din cloroform (Chloroformium) i
metilsalicilat a cte 25 ml. Pentru fricionarea articulaiilor.
Rp.: Metilsalicilat
Cloroform 50 ml
M.f. lin.
D.S. Extern. Pentru friciuni (remediu analgezic i antiinfla-
mator).
n cazul menionat, ambele substane sunt lichide i imiscibile, nu
se amestec i fiecare dintre ele este principiu activ. Se poate prescrie i
una singur, ns, n acest caz, mai ales dac substana n cauz este
iritant, ea se va amesteca cu un ulei vegetal inert - ulei de floarea-soa-
relui (Oleum Helianthi) sau chiar activ - ulei de mslari (Oleum
Hyoscyamf), ulei de laur sau ciumfae {Oleum Stramonii).
Rp.: Cloroform
Ulei de floarea-soarelui 50 ml.
M f. lin.
D. S. Extern. Pentru friciuni (aciune revulsiv).
n present, o serie de linimente se prepar n mod industrial i se
prescriu sub form prescurtat.
Exemplu:
S se prescrie 25 ml de liniment oficinal de sintomicin de 5%. Se
aplic pe segmentele lezate ale pielii.
Rp.: Liniment sintomicin 5% -25 ml
D.S. Extern. Se aplic pe poriunile lezate ale pielii.

74
Emulsiile i.suspenziile stabile pentru uz extern, numite i ele lini-
mente, se produce la ntreprinderile farmaceutice. Ele se prescriu dup
cum urmeaz:
Rp.: Liniment "naftalgin" 100 ml
D.S. Extern. Pentru friciuni (aciune analgezic).
nainte de ntrebuinare, aceste linimente se vor agita, aceasta se va
meniona n signatur. Ele se elibereaz din farmacie cu eticheta Se va
agita nainte de ntrebuinare.
Dup cum s-a menionat, 1 iminentele pot avea consistena unor
mase gelatinoase, care se topesc la temperatura corpului ( Linimentele
saponiforme). Asemenea linimente fac parte din formele medicamentoase
moi.
Exercifii
Prescriei sub form de linimente urmtoarele substane lichide:
Metilsalicilat,
Ulei de terebentin.
Prescriei urmtoarele linimente oficinale (denumiri comerciale):
1) Capsin 50 ml (revulsiv);
2) Liniment piper camforat 80 ml (revulsiv);
3) Spedian 100 ml (aplicaii pe arsuri);
4) Liniment aloe 50 ml (aplicaii n radioterapie);
5) Liniment sintomicin (1%, 5% i 10%) 25 ml (aplicaii n trata
mentul plgilor, trahomului etc.);
6) Liniment tesan 30 ml (pe decubituri, arsuri).

5. EMPLASTRE sau PLASTURI ( Emplastru )


(Lat. Emplastrum, -i; rus. )
Emplastru! sau plasturile sunt o form medicamentoas plastic
inofensiv, care se nmoaie la temperatura pielii i ader la epiderm.
Este constituit din sruri metalice ale acizilor grai sau spunuri (emplastru
simplu de plumb, emplastru compus de plumb etc.) sau cauciuc (emplastru
adeziv elastic, emplastru adeziv bactericid etc.), rezine, ceruri, substane
grase. Acestea au aciune protectoare mpotriva agenilor externi i o
aciune antiseptic, cheratolitic, astringent sau analgezic. Amestecul
se aplic pe o pnz, sau se ntinde pe hrtie, ntr-un strat de 1 mm. Em-
plastrele sunt destinate pentru protejarea unor poriuni ale corpului contra
75
unor factori nocivi externi, pentru tratamentul unor patologii (aciune re-
vulsiv), precum i pentru fixarea pansamentelor etc. Pnza poate fi
perforat pentru aerisirea pielii i drenarea secreiilor din plgi. Emplas-
trele se aplic pe plgi i trebuie s fie sterile (ex. Romplast).
Fiind forme oficinale, prescrierea emplastrelor se efectueaz prin
metoda prescurtat.
S se prescrie un emplastru adeziv cu lungimea de 500 cm i limea
de 3 cm.
Rp.: Emplastru adeziv 3><500 cm
D.S. Pentru fixarea pansamentului.
Panglicele de emplastru adeziv au dimensiuni ce variaz ntre 1 i
5 cm i lungimea de 5 m.
Emplastre lichide
Emplastrele lichide sau cleiurile dermice sunt preparate din soluii
etero-alcoolice de nitroceluloz care, dup evaporarea solventului, for
meaz pe suprafaa pielii o pelicul protectoare. De exemplu, soluia etero-
alcoolic de 4% de nitroceluloz se numete colodiu. Dup consisten,
emplastrele pot fi lichide sau dense, n funcie de raportul prilor com
ponente. n afar de eter i alcool, ca excipieni pot servi apa sau cola
genul. n chirurgie emplastrul se folosesc pentru pansamente ce conin
oxid de zinc i gelatin, a cte 15,0 glicerin, 25 ml, ap purificat 45
ml.
Rp.: Oxid de zinc
Gelatin aa 15,0
Glicerina 25 ml
Ap purificat 45 ml
M.D.S. Pentru fixarea pansamentului.

Sistemele terapeutice transdermale sau Timbrele


Sistemele terapeutice transdermale (Transdermic Therapeutic Systems,
TTS) sau timbrele sunt o form de emplastre mai recent introduse n
practic. Din acestea, substana activ ptrunde direct n piele. Aceste
sisteme sunt constituite din urmtoarele pri:
a) rezervorul cu substana activ sub form de gel sau unguent;
b) membrana (din polimer), care regleaz intensitatea difuziei prin
cipiului activ spre piele;

76
c) stratul adeziv, care prinde sistemul de piele, ca orice alt em-
plastru;
d) folia protectoare extern, care protejeaz sistemul de influenele
mediului ambiant.
Exemple de sisteme terapeutice transdermale: deponit 5/10, nitro-
dur 10 i 15 mg/24 ore (20 i 30 cm2), nicotinel 10, 20 i 30 m2, estra
diol 12,5 i 25 cm2. Deseori, la prescrierea emplastrelelor cu aciune
rezorbtiv, n afar de dimensiunile lor, se mai indic i cantitatea de
substan activ destinat pentru aciunea sistemic, de regul, pentru
un interval de timp (24 ore). Avantajele acestor forme medicamentoase
sunt multiple: stabilitatea ndelungat a concentraiei, comoditatea ad
ministrrii, posibilitatea respectrii regimului de dozare. In caz de supra-
dozare, emplastrul se poate nltura ceea ce duce la ntreruperea aciunii
preparatului.

6. CATAPLASME

Acestea conin pulberi vegetale (de in, mutar, amidon) amestecate


cu ap, rezultnd o form de consisten moale care se aplic pe piele n
scop emolient, revulsiv, decongestiv.

7, SPUNURI ( Sapo , sapones)

Spunurile sunt forme farmaceutice de consistent moale sau so


lid, obinute din sruri ale acizilor grai superiori, mai ales ale acidului
stearic, palmitic, oleic, linoleic i arahidonic, cu hidroxid de sodiu, de
potasiu, de amoniu, trietanolamin, precum i din srurile alkaline ale
acizilor grai amestecate cu substane active (de ex. spun cu sulf, spun
gudronat etc.). Spunurile servesc drept excipieni pentru prepararea
unor remedii de uz extern sau, datorit proprietilor lor tensioactive, ca
emulgatori. Utilizate pe larg n trecut, astzi interesul fa de aceste s
punuri a sczut; se mai prescrie doar spunul de potasiu (verde sau moale,
Sapo widis), care se obine din ulei de in i hidroxid de potasiu i care
servete pentru curirea pielii sau pentru prepararea alcoolului saponat.
Prescrierea. S se prescrie 50 g de spun verde pentru uz extern.
Rp.: Spun verde 50,0
D.S. Pentru uz extern.
77
FORME MEDICAMENTOASE LICHIDE

Formele medicamentoase lichide reprezint un mediu de dispersie


(vehicul lichid), n care sunt dispersate substanele medicamentoase.
Faza dispersat poate: gazoas, lichid sau solid.
Din formele medicamentoase lichide fac parte:
1. Soluiile,
2. Suspensiile,
3. Picturile,
4. Formele parenterale,
5. Soluiile extractive: apoase, alcoolice, uleioase i maxim purificate,
6. Emulsiile,
7. Siropurile,
8. Apele aromatice,
9. Sucurile medicamentoase,
10. Mixturile,
1 1. Alte forme medicamentoase lichide.
n calitate de ambalaj primar pentru formele medicamentoase li


chide se folosesc de obicei:
Flaconul - recipient mic pentru medicamentele parenterale cu
dop nchis etan, coninutul fiind extras prin perforarea dopului.
Exist flacoane unidoz i multidoz. Flaconul este un recipient
cu sau fr gt, de obicei cu baza plat (fig. 5a).
- Fiol - recipient nchis prin termosudare i care se deschide ex
clusiv prin rupere; coninutul este destinat unei singure utilizri
(fig. 5b).
- Flacon picurtor - recipient, prevzut cu aplicator pentru picu
rare (fig. 5c).
- Sering pre-umplut - sering ce conine o doz sau mai
multe doze de medicament {fig. 5d).
Bidon - recipient de dimensiuni mari (fig. 5e).
- Recipient unidoz i multidoz - recipient care conine o can
titate de preparat pentru una, dou sau mai multe doze (fig. 5f).
- Recipient multidoz cu pomp - pompa mpiedic ptrunde
rea aerului (fig. 5g).

78
1. SOLUII (Solutiones)
(Lat. Solutio, -onis; rus. )

Soluia este un sistem constituit din dou faze: dispersat i disper-


sant. Faza dispersat, sau substana dizolvat, este principiul activ pro-
priu-zis, substana de baz care, n stare pur, poate fi solid (de cele
mai multe ori), lichid sau gazoas. Faza dispersant, sau vehicolul, se
mai numete solvent sau dizolvant.
Dup compoziie, soluiile se clasific n simple i compuse. Solu
iile simple conine o singur substan, iar cele compuse mai multe. So
luiile compuse dizolvate se mai numesc mixturi.
79
Exist mai multe criterii de clasificare a soluiilor.
a) Dup modul de prescriere exist soluii:
- magistrale;
- industriale;
- oficinale.
b) Dup compoziie:
- simple (cu o singur substan medicamentoas);
- compuse (cu dou sau mai multe substane medicamen
toase dizolvate, mixtur).
c) Dup natura solventului:
- apoase;
- alcoolice;
- glicerolice;
- uleioase;
- cu solveni anhidri: propilenglicol, polietilenglicol.
d) Dup modul de preparare:
- obinute prin dizolvare;
- obinute prin amestecare;
- obinute prin extragere.
e) Dup modul de condiionare:
- unidoze;
- multidoze.
f) Dup calea de administrare:
- pentru uz intern;
- pentru uz extern;
- pentru administrarea parenteral.
g) Dup modul de administrare:
- cu msuri dozatoare;
- administrate n picturi;
- pentru fricionare, pensulaii etc.
Prepararea soluiilor medicamentoase necesit:
- substane medicamentoase: solutul (sau dizolvatul);
- substane auxiliare: solventul (dizolvantul, vehicolul), adju-
vani i aditivi;
- materiale i recipiente de condiionare.

80
Soluii pentru uz extern
(Solutiones ad usum externum s. Solutiones pro usu externo)
Soluiile pentru uz extern sunt destinate pentru dezinfecie i anti-
sepsie, tratamentul leziunilor pielii i al mucoaselor, irigarea plgilor,
splarea cavitilor corpului etc.
n calitate de vehicul se folosete apa purificat, alcoolul etilic, gli-
cerolul, diverse uleiuri vegetale sau grase (uleiul de piersici, de amigdale,
de floarea-soarelui sau uleiul de ricin, vazelina sau parafina lichid etc.).
Apa purificat este un lichid limpede, incolor, inodor, fr gust.
Pentru prepararea soluiilor, aceasta trebuie s fie pur din punct de ve
dere chimic i microbiologic. Apa purificat se pstreaz n recipiente
bine nchise.
Alcoolul etilic este al doilea solvent ca utilizare n practica farma
ceutic. Alcoolul se obine prin fermentarea unor lichide care conin zahr.
Este miscibil n orice proporie cu ap, glicerol, aceton, cloroform,
eter, propilenglicol i polietilenglicol lichid.
Glicerolul se obine prin saponificarea grsimilor. Glicerolul este
un solvent polar i se prezint sub form de lichid limpede, incolor,
vscos, higroscopic, fr miros, cu gust dulceag, cu densitatea mai mare
dect apa. Glicerolul este miscibil cu apa i alcoolul, puin solubil n ace
ton i practic insolubil n cloroform, eter, uleiuri grase i uleiuri volatile.
Uleiurile vegetale sunt fluide la 20C, limpezi, de culoare galben
deschis, fr miros (sau miros slab caracteristic), vscoase, cu densitate
mai mic dect apa. Exist i uleiuri vegetale solide la 20C (de exemplu
Cacao oleum). Uleiurile vegetale sunt insolubile n ap i n alcool, dar
solubile n majoritatea soluiilor apolare (benzen, cloroform etc.). Uleiu
rile vegetale au dezavantajul de a se autooxida (rncezesc) datorit pre
zenei legturilor duble n moleculele acizilor esterificai cu glicerolul.
Parametrul principal al soluiilor pentru uz extern este concentraia
acestora, de care depinde intensitatea aciunii. Concentraia eficient a
substanei medicamentoase se indic n manualele sau ndrumarele de
specialitate. Scopul nostru ns este de a prezenta metodele de prescrie
re a soluiilor i indicarea concentraiilor acestora n reet.
Exist dou forme de prescriere: magistral i oficinal. n confor
mitate cu metoda magistral, n reet se enumer componenii soluiei
i cantitile acestora. n prezent, metoda magistral este foarte puin uti
lizat din motivul c majoritatea soluiilor se produc n mod industrial.
Metoda oficinal este cea mai utilizat: se indic substana activ, tipul

81
soluiei (cu excepia celor apoase), concentraia i volumul sau cantitatea
ei. Concentraia poate fi exprimat n procente, proporie sau n raportul
mas-volum.
Soluii apoase sau hidrice
n soluiile apoase vehiculul este apa purificat.
Exemplu de soluie apoas:
S se prescrie 500 ml de soluie 0,02% Nitrofural.
Metoda I (n procente)
Procentul arat cte grame de substan activ se afl n 100 ml de
soluie.
Rp.: Sol. nitrofural 0,02% - 500 ml
D.S. Extern. Pentru curarea plgilor.
Metoda II (n proporie)
Proporia arat n ci mililitri de soluie se afl lgram de substan
activ. n metoda 1 s-a specificat c soluia este de 0,02%, ceea ce
nseamn c n 100 ml de soluie sunt 0,02 g de nitrofural.
0,02 g 100 ml
g
1x100
x ml
x =-= 5000 ml
0,02
Prin urmare: Proporia va fi de 1:5000, deci 5000 ml soluie vor
conine I g de nitrofural.
Rp.: Sol. nitrofural 1 :5000 - 500 ml
D.S. Extern. Pentru curirea plgilor.
Aceast metod se folosete pentru exprimarea concentraiilor in
fime (soluiilor foarte diluate), mai mici de 1 : 1 000.
Metoda Ill- (raport mas-volum)
Raportul mas-volum arat cte grame de substan sunt ntr-un
volum bine determinat de soluie. n cazul analizat:
0,02 g L_ 100 ml
xg 500 ml
500x0,02
x =-= 0,l(g)
100
Rp.: Sol. nitrofural 0,1 - 500 ml
D.S. Extern. Pentru curirea plgilor.
82
n reetele de mai sus nu se indic solventul (vehiculul). n aseme
nea cazuri se subneleg soluiile apoase.
Metoda a IV-a (magistral)
Metoda magistral presupune indicarea componenilor soluiei i
dozelor acestora. Dup cum vedem din reeta precedent, 500 ml de so
luie conin 0,1 g de nitrofural. Deci, se va prescrie:
Rp.: Nitrofural 0,1
Apa purificat ad 500 ml
M.D.S. Extern. Pentru irigarea plgilor.
Recipientele pentru ambalare trebuie s fie bine splate cu ap po
tabil, apoi cltite cu ap distilat i uscate nainte de ambalarea soluiei.
Indiferent unde sau n ce condiii se prepar soluia (soluii magis
trale sau soluii oficinale), condiionarea se face n recipiente corespun
ztoare scopului urmrit. n farmacii se vnd recipiente din sticl (colo
rate sau incolore), din plastic, de diferite mrimi: 10 g, 20 g, 30 g, 50 g,
100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g i mai rar - de 1000 g.
Exerciii. Prescriei n soluii apoase pentru uz extern urmtoarele
substane n concentraiile i cantitile indicate.
1. Permanganat de potasiu 0,05% - 500 ml. Pentru splarea plgilor.
2. Acid boric 2% - 50 ml. Pentru gargar, cte o linguri la un pa
har cu ap.
3. Clorhexidin 0,05% - 100 ml. Pentru splarea minilor.
4. Resorcin 2% - 100 ml. Pentru comprese.

5. Clotrimazol 1% 20 ml. Soluie antimicotic. Pentru aplicaii pe
zonele afectate.
6. Ciclopiroxolamin 1% - 50 ml. Pentru uz extern. Soluie contra
micozelor cutanate.
7. Protargol 0,5%'- 200 ml. Pentru splarea vezicii urinare.
8. Clorur sodic 10% - 50 ml. Pentru aplicaii pe plgi.
Lichidele medicamentoase se mai numesc licori (din lat. Liquor
sau fr. liqueur, lichid cu concentraie stabilit de Farmacopee). Generi
cul Liqour ntrunete soluiile cu concentraie stabilit (lichid acetat de
potasiu, lichid Burov, lichid amoniu caustic etc.) sau vscoase (lichid
acid salicilic, Lichid Novikov).

83
Exemple de licori
Lichid de calozitate:
Acid salicilic 10,0
Alcool etilic 10 ml
Verde de briliant 0,1
Colodii ad 100 ml
M.D.S. Extern.
Lichid de amoniu anisat:
Rp.: Ulei de anason 2,81
Sol. amoniu caustic 15 ml
Alcool etilic (90%) - 100 ml
M.D.S. Extern.
Lichid Novicov:
Rp.: Tanin 1,0
Verde de briliant 0,2
Alcool etilic 96% - 0,2 ml
Ulei de ricin 0,5 ml
Colodii ad 20 ml
M.D.S. Extern.
Exerciii. Prescriei lichide medicamentoase pentru uz extern.
Lichid amoniu caustic 10% - 100 ml.
Lichid arsenic de potasiu 1% - 50 ml.
Lichid Burov sau sol. aluminiu subacetat 8% - 50 ml.

Lichid acetat de potasiu 71% 100 ml.
Sub form de soluie (lichid) se pstreaz srurile higroscopice (ace-
tatul de potasiu, subacetatul de aluminiu, arsenitul de potasiu), precum
i gazele (amoniacul sub form de soluie 10% - lichid amoniu caustic).
Exemplu I
Rp.: Lichid amoniu anisat 15 ml
D.S. Extern. Cte 10 picturi la 1 pahar de ap de 3 ori pe zi.
Exemplu II
Rp.: Lichid Novikov 20 ml
D.S. Extern. Pentru badijonarea poriunii lezate a pielii.
#
Rp.: Lichid de calozitate 15 ml
D.S. Extern. Se aplic pe calozitate zilnic.
84
Soluii alcoolice (Solutiones spirituosae)
Pentru obinerea soluiilor alcoolice, n calitate de excipient se folo
sete alcoolul etilic. Alcoolul etilic exist n diverse concentraii: 40%,
70%, 90% i 95%. Dac medicul nu indic concetraia alcoolului etilic
n reet, atunci farmacistul va utiliza alcool de 90%. Alcoolul etilic se
amestec cu apa n orice proporie.
Exerciiu. S se prescrie 10 ml soluie alcoolic de 5% de iod.
Metoda oficinal
Rp.: Sol. alcoolic iod 5% - 10 ml
D.S. Extern.
Metoda magistral
Rp.: Iod 0,5
Alcool etilic ad 10 ml
M.D.S. Extern.
Lofiunile sunt soluii alcoolice sau, de cele mai dese ori, hidroal-
coolice, folosite extern ca preparate cosmetice pentru ngrijirea pielii sau
prului, n unele cazuri ns, i ca preparate medicamentoase pentru
splarea sau ngrijirea plgilor, precum i n calitate de antipruriginoase
locale.
Exemplu: Formidon 50 ml.
Exerciii. Prescriei n soluii alcoolice:
1 . Camfor 1 0% - 40 ml. Extern. Pentru friciuni, n scopul profilaxiei
decubiturilor.
2. Mentol 2% - 50 ml. Extern. Pentru friciunea articulaiilor.
3. Acid formic 1,4% - 50 ml. Extern. Pentru friciuni.
4. Novamin 1% - 10 ml. Se aplic pe plag diluat cu ap n propor
ii de la 1 la 10.
5. Albastru de metilen 1% n alcool de 70% - 10 ml. Pentru uz
extern.
6. Clorofilipt 1% - 200 ml. Extern.
7. Usninat de sodiu 1% - 50 ml. Pentru badijonri.
8. Salvin 1% - 10 ml. Se dilueaz n ap n proporie de 1 la 10.
Pentru badijonri.

85
Soluii glicerolice (Sohitiones glycerinosae)
Excipientul acestor soluii este glicerolul, un dizolvant excelent. Ca
i alcoolul etilic, glicerolul se amestec cu ap n orice proporii. Solu
iile medicamentoase preparate pe baz de glicerol se mai numesc i
glicelorate. Se dozeaz n grame.
Prescripia. S se prescrie 30 g soluie glicerolic de 20% de tetra-
borat de sodiu.
Metoda oficinal
Rp.: Sol. glicerolic tetraborat de sodiu 20% - 30,0
D.S. Extern. Pentru badijonri.
Metoda magistral
Rp.: Tetraborat de sodiu 6,0
Glicerol ad 30,0
M.D.S. Extern. Pentru badijonri.
Soluiile gliceroase vscoase sunt folosite pentru badijonarea gingiilor,
faringelui, cavitii bucale i se numesc colutorii (de la fr. collutoire).
Exerciii. Prescriei urmtoarele soluii glicerolice:
1. Fenol 5%- 10 g. Pentru instilaii auriculare.
2. Ihtiol 10% - 25 g. Pentru aplicaii.
Soluii uleioase ( Solutiones oleosae)
Excipienii soluiilor uleioase sunt diferite uleiuri grase de proveni
en vegetal destinate pentru uz extern sau intern. Ca vehicul, se pot
folosi uleiurile de: floarea soarelui, germeni de porumb, soia, sezam, se
mine de bumbac, msline, ricin, semine de dovleac, de mac etc. Uleiul
de pete este singurul ulei animal utilizat pentru soluiile uleioase.
Exemplu. S se prescrie 20 ml soluie uleioas de 10% de camfor.

Metoda oficinal
Rp.: Sol. uleioas camfor 10% - 20 ml
D.S. Extern.
Metoda magistral
Rp.: Camfor 2,0
Ulei de piersici ad 20 ml
M.D.S. Extern.

86
Exerciii. S se prescrie soluii uleioase:
1. Vinilin 20% - 100 ml. Pentru pansament.
2. Usninat de sodiu n ulei de ricin 0,5% - 25 ml. Aplicaii pentru
tratamentul plgilor.
3. Clorofilipt 1% - 200 ml. Pentru badijonarea eroziunilor colului
uterin.
Soluii medicamentoase administrate pe mucoase
Duurile bucofaringiene sunt soluii apoase introduse n cavitatea
bucal n jet sub presiune, cu ajutorul unui dispozitiv adecvat (par de
cauciuc, sering, canul conectat la un irigator).
Apele de gur sunt nite soluii apoase, hidro-alcooiice, destinate
igienei mucoasei bucale sau chiar utilizate n scop curativ. Pentru obine
rea acestei forme, se utilizeaz urmtoarele ingrediente: substane active
(antiseptice, deodorante, antiinflamatoare, astringente sau anestezice lo
cale) dizolvate singure sau mpreun cu ali auxiliari ntr-un solvent po
trivit. Pentru prepararea acestei forme, se utilizeaz substane ca: acidul
boric, acidul benzoic, timolul, eucaliptolul etc., iar n calitate de solveni -
ap, soluii hidro-alcoolice cu o concentraie de 50-80 i uneori cu
adaos de glicerol. Apa de gur se menine n contact cu mucoasa bucal
un anumit timp, apoi se elimin i cavitatea bucal se cltete.
Colutoriile (badijonaje) sunt forme farmaceutice vscoase, desti
nate administrrii topice pe mucoasa bucal. Pentru obinerea acestor
forme se utilizeaz urmtorii componeni: substane active (albastru de
metilen 1-3%, colargol 1-2%, fenosept, acid lactic, nistatin, borax, anes
tezice locale, antiinflamatoare); iar ca vehicule se utilizeaz: glicerol,
propilenglicol, polietilenglicoli lichizi, mucilagii de metilceluloz sau
carboximetilceluloz etc. Avnd o viscozitate ridicat, aceste vehicule
asigur o aderen mai bun la mucoase, prelungind n acest mod timpul
de contact al medicamentului cu mucoasa cavitii bucale.
Soluiile pentru regiunea gingivodentar (soluiile stomatologice)
sunt nite lichide care conin preparate antiseptice, anestezice, uleiuri
volatile, dizolvate n soluii apoase, alcoolice sau glicerolate i destinate
tratamentului unor afeciuni gingivale.
Soluiile dentifrice - lichide utilizate pentru curarea i albirea
dinilor. In ultimul timp, aceste soluii sunt mai puin utilizate i cedeaz
locul pulberilor pentru dini, dar mai ales pastelor de dini.

87
Aplicarea soluiilor pentru uz extern
Badijonarea (din fr. badigeomer) este ungerea unei suprafee afectate
a corpului cu o soluie medicamentoas, cu ajutorul unei pensule. Si
nonim - pensulare.
Spltura - curarea sau dezinfectarea unei caviti naturale din
organism cu ajutorul unei soluii.
Gargara - cltirea gurii i a gtului (faringelui) cu un lichid dezin
fectant. Sinonim - gargarism.
Pansamentul - (din fr. pansement) - aplicarea unor medicamente
pe plag, cu scopul protejrii acesteia de infecie i acoperirea cu tifon
i vat sau aplicarea unui erveel mbibat cu o soluie medicamentoas,
de cele mai dese ori, o substan dezifectant.
Compresa (din fr. compesse i lat. comprimere - a presa) - apli
carea unei buci de pnz sau tifon, mbibat cu o soluie medicamentoas
pe regiunea afectat. Compresele reci sunt numite i prinie.
Clisma (clister) - administrarea unei soluii sau suspensii pe cale
rectal. Poate avea aciune local (antiinflamatoare, antispastic, antipa-
razitar) sau rezorbtiv (medicamentoas, nutritiv). Clismele se admi
nistreaz cu irigatorul. Att clismele medicamentoase, ct i cele diag
nostice sunt ntotdeauna administrate dup o clism evacuatorie. Clisma
evacuatorie se realizeaz cu ap fiart i rcit (36 grade), n care se pot
dizolva glicerol 10%, spun 4%, sau mucilagiu 20%, ntr-un volum de
5001500 ml. Clisma medicamentoas are un volum de 100-150 ml, n
cazuri rare clismele pot conine substane nutritive (glucoz, aminoacizi,
hidrolizate de proteine, vitamine), atunci cnd administrarea oral nu
este posibil.
Splaturile vaginale se fac cu soluii att cu scop igienic, ct i pentru
tratamentul mucoasei vaginale. Soluiile pentru splturi conin: antisep
tice, dezodorizante, astringente, antimicotice, epitelizante. Acestea se di
zolv n ap distilat sau n soluii izotonice de NaCl .a.
Splaturile uretrale se fac cu soluii lichide care conin diferite
substane (permanganat de potasiu 0,1%, protargol 1%, rivanol 0,5% etc.)
dizolvate n ap distilat. Acestea se fac pentru introducerea n uretr,
cu scop terapeutic, cu ajutorul unor sonde speciale, a diferitor substane
medicamentoase.
Ionoforeza (ion+gr. Pherein - a purta, a duce), numit i electro-
forez, cataforez sau iontoforez - metod de administrare a substan-

88
elor medicamentoase ionizate, n care ionii sunt propulsai n direcia
esuturilor prin fore electrice.
Bile terapeutice se fac cu soluii foarte diluate de substane medi
camentoase sau soluii antiseptice i de curare. Bile terapeutice pot
avea efecte calmante, antiinflamatoare, precum i efecte specifice substan
elor care intr n componena lor (efect antiparazitar, antiseboreic, anti-
eczematos, emolient etc.).
Exemple de bi:
Baie cu tre sau amidon - efect calmant n cazurile de derma
toz pruriginoas;
Baie cu infuzie de mueel - efect antiinflamator, antipruriginos;
Baie cu sulf - efect antimicotic i antiseboreic;
Baie carbogazoas - efect vasodilatator periferic pentru patolo
gii cardiovasculare;
Baie cu permanganat de potasiu - efect antiseptic pentru erupii
exudative, veziculoase etc.

Soluii pentru uz intern


(Solutiones ad usum internum s. Solutiones pro usu interna)
Soluiile pentru uz intern sunt o form medicamentoasa dozat,
deoarece la prescripia acestora se ine cont de doza substanei active care
trebuie introdus n organism. Intensitatea
aciunii acestei substane depinde de doz.
Asemenea soluii se administreaz cu lin
gura sau cu dozatoare speciale. Lingurile
utilizate pentru dozarea soluiilor de uz in
tern sunt: cea de mas, de desert i lingu
ria de ceai. Volumul respectiv al acestora
Fig. 6.
este de 1 5; 10 i 5 ml (jig. 6).
De cele mai multe ori, soluiile li se administreaz adulilor cu
lingura (numit n continuare lingur), iar copiilor cu lingura de ceai
numit n continuare linguri).
Pentru a prescrie n reete soluii pentru uz intern, trebuie s cunoa
tem doza substanei medicamentoase i s decidem cu ce fel de lingur
va fi ea administrat. Doza substanei prescrise o gsim n ndreptarele de
specialitate. Volumul unei linguri trebuie deci s conin aceast doz.
Soluiile pentru uz intern se prepar, de obicei, pe baz de ap.

89
Concentraia soluiilor pentru uz intern se calculeaz dup cum
urmeaz:
D (doza _ _
se dizolv n 15(10 sau 5) ml (volumul unei linguri)
C (concentraia soluiei %) 100 ml
. 100xd 100xd
p.
De unde C =-
15
, iar pentru lingurie C=- 5
.

Concentraia, exprimat n procente, arat cte grame de substan


activ conin 100 ml soluie.
Exemplu. S se prescrie iodur de potasiu. Doza pentru o priz este
de trei decigrame (0,3).
Concentraia soluiei este egal cu 2%.
c=100x03
15
30
= 15 = 2%
Cantitatea soluiei prescrise trebuie s-i ajung pacientului pentru
34 zile. Dac el urmeaz s ia cte o lingur de 3 ori pe zi, pentru 4 zile, el
va avea nevoie de 12 linguri, deci 12 x 1 5 ml = 1 80 ml
Metoda I (oficinal)
Rp.: Sol. iodur de potasiu 2% - 1 80 ml
D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
Metoda a 11-a (magistral)
Pentru a prescrie soluia dup metoda a doua, se iau 12 doze de
substan activ i se dizolv n 12 linguri de ap.
Rp.: Iodur de potasiu 3,6 (0,3 * 12)
Ap purificat ad 1 80 ml ( 1 5 ml x 1 2)
M.D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi. Se va administra
timp de 4 zile.
Exerciii. S se prescrie n soluii pentru uz intern urmtoarele
substane (dozele sunt indicate pentru o priz). Cte o lingur de 2 ori
pe zi. Se va administra timp de 4 zile.
Pentru aduli
1 . Clorur de calciu - apte sute cincizeci de miligrame.
2. Acetat de potasiu - un gram i jumtate.
3. Clorur de amoniu - trei sute aptezeci i cinci de miligrame.
4. Tiosulfat de sodiu - trei grame.
5. Clorur de colin - un gram.
Pentru copii
1. Clorur de calciu - douzeci i cinci de centigrame.
2. Clorur de carnitin - un gram.
90
2. SUSPENSII (Suspensiones)
(Lat. Suspensio, -onis; rus. )

Suspensia este un sistem format dintr-


o substan solid insolubil (faza dispersat
sau substana activ), particulele minuscule
ale creia sunt dispersate ntr-un lichid
(faza dispersat sau excipientul) (Jig. 7).
Suspensiile medicamentoase au ca exci
pient apa distilat. Cu ct dimensiunile par
ticulelor sunt mai mici (0 0,1-1 mcm n
diametru), cu att suspensia este mai sta Fig. 7.
bil i mai uniform. Exist substane insolubile care se umecteaz uor.
Ele se numesc hidrofile. Altele resping apa. Acestea sunt soluiile hidro-
fobe. Pentru a prepara suspensii, n cazul substanelor hidrofobe este ne
voie de stabilizatori speciali n calitate de adjuvani. Deoarece particulele
solide se sedimenteaz cu timpul, suspensiile se vor agita nainte de utili
zare, pentru a le uniformiza. Exist suspensii pentru uz extern, pentru uz
intern i pentru uz parenteral.

Suspensii pentu uz extern


(Suspensiones ud usuni externum s. Suspensiones pro usu externo)
Suspensiile pentru uz extern se utilizeaz rar i doar pentru irigaii
sau tratamentul unor boli de piele.
Prescrierea. S se prescrie 100 ml suspensie de 10% de oxid de
zinc. Se agit nainte de ntrebuinare.
Metoda oficinal
Rp.: Susp. oxid de zinc 10% - 100 ml
D.S. Extern. Se agit nainte de utilizare.
Metoda magistral
Rp.: Oxid de zinc 10,0
Ap purificat ad 100 ml
M. f. susp.
D.S. Extern. Se agit nainte de utilizare.
Exerci(ii. Prescriei sub form de suspensii pentru uz extern sulfat
de zinc i acetat de plumb n doze egale, cte douzeci i cinci de centi-
grame. Volumul total - 180 ml. Pentru splturi uretrale.

91
Suspensii oflcinale (denumiri comerciale)
I . Suspensie Novocindol 100 ml. Extern.

Suspensii pentru uz intern


(iSuspensiones ud usum internum s. Suspensiones pro usu interno)
Suspensiile pentru uz intern se administreaz pe cale bucal, cu lin
gura. Ele pot fi preparate n farmacii, dup ordonana medicului (magis
trale, extemporale) sau de industria farmaceutic (oficinale).

Suspensii magistrale
Exemplu. S se prescrie oxid de magneziu: doza pentru o priz este
de dou grame i jumtate, 150 ml.
Rp.: Oxid de magneziu 25,0
Ap purificat ad 1 50 ml
M. f. susp.
D.S. Intern, cte o lingur la fiecare 10 minute, n caz de in
toxicaii cu acizi. Se agit nainte de administrare.
Exercifii. S se prescrie suspensie pentru uz intern:
1 . Subnitrat de bismut - trei decigrame. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
2. Crbune medicinal - cinci grame. Cte o lingur la fiecare 2 ore.
3. Sulfat de bariu - 100 g. nainte de examenul radiologie.
4. Pirantel 5% - 15 ml. Pentru o priz.
Exerciii. S se prescrie suspensie pentru uz parenteral:
1. Insulin izofan 5 ml (40 Ul/ml). Se va administra cte 1 ml subcu
tanat.
2. Metilprednizolon 4% - 2 ml. Se va administra 2 ml intraarticular
o dat la 4 sptmni.

3. PICTURI (Guttae)
(Lat.Gutta, -ae: rus. )
Se numesc picturi soluiile sau suspensiile care se administreaz
sau se dozeaz cu pictura. Exist picturi pentru uz extern i picturi
pentru uz intern.

92
Picturi pentru uz extern
( Gutuie ad usum externum s. Guttae pro usu externo)
Picturile pentru uz extern se utilizeaz n oftalmologie, otorinola-
ringologie i stomatologie i se numesc respectiv picturi oftalmice (sau
colire), nazale, otice, dentare. Acestea se instileaz n sacul conjuncti
val, meatul nazal, conductul auditiv sau n canalele gingivale afectate de
patologii. Cuvntul instilaie provine din latinescul stilla pictur,
i corespunde cuvntului picurare din limba romn, adic adminis
trare topic cu pictura pe mucoase. Aciunea picturilor depinde de
concentraia substanei active.
Picturi oftalmice (colire, oculoguttae)
Picturile pentru ochi (oftalmice sau colir) sunt forme farmaceutice
sterile sub fonn de soluii sau suspensii, destinate pentru tratamentul,
profilaxia i diagnosticul patologiilor oftalmice. Exist i sub form de
pulberi sterile care se dizolv sau se disperseaz nainte de utilizare ntr-
un vehicul steril. Nivelul actual de dezvoltare al industriei chimice per
mite obinerea de substane hidrosolubile. Acestea sunt aproape n exclu-
zivitate soluii apoase, rareori suspensii ultrafine. Picturile oftalmice
trebuie s fie stabile i sterile, s conin substane conservante ce
servesc drept adjuvant i le feresc de contaminarea cu microorganisme
(acid sorbic 0,01% etc.). Picturile oftalmice se ambaleaz n recipiente
multidoz sau unidoz din sticl sau din plastic, sterile i prevzute cu
sisteme de picurare adecvate.
n calitate de vehicul pentru colire se utilizeaz apa injectabil
(. pro injectionibus) sau uleiul de floarea soarelui neutralizat. n
farmacii, picturile oftalmice se prepar la cerere i se ambaleaz n
flacoane, prevzute cu picurtor. Apa injectabil este proaspt fiart,
rcit i steril.
Exemple:
1. S se prescrie sub form de colir 10 ml soluie apoas de 0,1%
atropin sulfat.
Metoda I
Rp.: Sol. oftalmic atropin sulfat 0,1% - 10 ml
D.S. Instilaii conjunctivale, cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a 11-a
Rp.: Sol. oftalmic atropin sulfat 1:1000- 10 ml
D.S. Instilaii conjunctivale, cte o pictur de 3 ori pe zi.

93
Metoda Ill-
Rp.: Sol. oftalmic atropin sulfat 0,01 - 10 ml
D.S. Instilaii conjunctivele, cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a IV-a
Rp.: Atropin sulfat 0,01
Ap injectabil ad 10 ml
M.D.S. Instilaii conjunctivele, cte o pictur de 3 ori pe zi.
Not. Cobrele produse de industria farmaceutic se prescriu numai prin metoda
oficinal (abreviat).
S se prescrie n colir 10 ml suspensie de 0,1% dexametazon.
Metoda I
Rp.: Susp. oftalmic dexametazon 0,1% - 10 ml
D.S. Instilaii conjunctivale, cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a Il-a
Rp.: Susp. oftalmic dexametazon 1:1000- 10 ml
D.S. Instilaii conjunctivale, cte o pictur de 3 ori pe zi.
Not. Suspensiile oftalmice sunt exclusiv oficinale, se produc de industria far
maceutic i, deci, nu se prescriu dup metoda magistral.
Exerciii. Prescriei urmtoarele substane sub form de colir:
1. Neostigmin 0,5% - 5 ml. Instilaii conjunctivale, cte o pic
tur de 4 ori pe zi;
2. Pilocarpin clorhidrat 1% - 10 ml. Instilaii conjunctivale, cte
o pictur de 3 ori pe zi;
3. Colargol 2% - 10 ml. Instilaii conjunctivale, cte o pictur
de 3 ori pe zi;
4. Sulfatiazol 10% - 10 ml. Instilaii conjunctivale, cte o pictur
de 3 ori pe zi;
5. Sulfacetamid 30% - 10 ml. Instilaii conjunctivale, cte o pic
tur de 3 ori pe zi;
6. Scopolamin bromhidrat 0,25% - 10 ml. Instilaii conjunctivale,
cte o pictur de 3 ori pe zi;
7. Dexametazon-oftan 0,1% - 5 ml. Instilaii conjunctivale, cte o
pictur de 3 ori pe zi;
8. Optimol 0,25% - 5 ml. Instilaii conjunctivale, cte o pictur
de 3 ori pe zi;

94
9. Prednisolon 0,3% - 5 ml. Inst laii conjunctivale, cte o pictur .
de 3 ori pe zi;
10. Clonidin clorhidrat 0,125% - 1,5 ml. Instilaii conjunctivale,
cte o pictur de 3 ori pe zi.
Picturi nazale sau picturi pentru nas ( rhinoguttae ), sunt for
me farmaceutice lichide, sub form de soluii, emulsii sau suspensii,
destinate administrrii pe mucoasa nazal cu scop decongestionant, n
caz de rinite. Picturile nazale se prepar prin dizolvarea, emulsionarea
sau dispersarea substanelor active n soluii apoase izotonice sau n ulei
de floarea-soarelui neutralizat i completarea pn la masa prevzut.
Se prescriu la fel ca i picturile oftalmice.
Avantaje
Administrarea picturilor nazale prezint urmtoarele avantaje:
- aciune rapid;
- aplicare uoar i rapid;
- biodisponibilitate nalt;
- posibilitatea preparrii pe cale industrial utilizndu-se tehnologii
avansate;
- posibilitatea obinerii unor soluii cu aciune prelungit datorit
utilizrii unor excipieni adecvai (excipieni cu viscozitate ridicat).
Dezavantaje
- interval scurt de contact cu mucoasa nazal;
- aciune sistemic nedorit (n cazul trecerii substanei active n
circulaia general);
- posibile iritaii locale.
Clasificare
Picturile nazale se clasific dup mai multe criterii:
a. Dup modul de formulare:
- magistrale;
- oficinale;
- industriale (tipizate).
b. Dup gradul de dispersie:
- soluii;
- emulsii;
-- suspensii.
c. Dup modul de dozare:
- unidoz;
- multidoz.
95
d. Dup durata efectului terapeutic:
- aciune imediat;
- aciune prelungit.
e. Dup natura solventului:
- soluii apoase;
- soluii uleioase;
- soluii vscoase (hidrofile).
f. Dup modul de administrare:
- picurri;
- splturi;
- pulverizri;
- inhalaii.
g. Dup aciunea terapeutic:
- local (antiinflamatoare, vasoconstrictoare, antiinfecioase);
- sistemic (parasimpatolitice, hormoni, vaccinuri).
Exerciii. Prescriei urmtoarele substane n picturi nazale:
1. Tetracain clorhidrat 1% - 10 ml. Pentru anestezia de suprafa
a mucoasei nazale.
2. Efedrin clorhidrat 2% - 5 ml. Instilaii nazale. Cte 2 picturi
n fiecare meat nazal, de 3 ori pe zi.
3. Xilometazolin 0,1% - 10 ml. Cte 2 picturi n fiecare meat
nazal, de 3 ori pe zi.
4. Nafazolin 0,05% - 10 ml. Cte 2 picturi n fiecare meat nazal,
de 3 ori pe zi.
5. Desmopresin diacetat - 5 ml. Cte 2 picturi n fiecare meat
nazal, de 3 ori pe zi.
6. Mentol sub form de soluie uleioas (cu ulei de vaselin) 1% -
10 ml. Instilaii nazale. Cte 2 picturi n fiecare meat nazal, de
3 ori pe zi.
Picturile otice (otogultae) sunt forme farmaceutice lichide sub form
de soluii, emulsii sau suspensii, destinate pentru tratamentul patologii-
lor bacteriene, micotice sau alergice ale canalului auditiv extern i ale
timpanului. Picturile otice pot fi apoase, alcoolice, glicerolice sau uleioase.
Se prepar prin dizolvare, emulsionare sau suspendare n ap, prin
dizolvare n ulei vegetal sau n ali solveni.

96
n calitate de vehicul, pentru soluiile otice se utilizeaz:
- apa purificat (Aq. purificata)-,
- alcoolul etilic ( Spiritus aethylicus)-,
~ glicerolul (Glycerinum);
- uleiurile grase ( Olea pinguia, Oleum Persicorum, Ol. Amygda-
larum etc.).
Avantaje
Administrarea preparatelor otice prezint urmtoarele avantaje:
- aciune rapid i direct datorit administrrii topice;
- administrare uoar, elegant, netraumatizant;
diversitatea de forme (soluii, emulsii, unguente etc.).
Dezavantaje
- formele utilizate trebuie nclzite la temperatura corpului;
- nu totdeauna se poate asigura un contact prelungit cu mucoasa
conductului auditiv;
- soluiile apoase nu sunt totdeauna eficiente;
- uneori soluiile pot transporta infecia n zonele nvecinate (sinu
suri);
- uneori soluiile nu sunt miscibile cu secreiile auriculare i men
in o umiditate ridicat, factor care favorizeaz apariia infecii
lor microbiene sau fungice.
n general, soluiile apoase sunt indicate n afeciuni nesupurative,
iar soluiile uleioase se vor evita pe ct posibil.
Clasificare
Formele otice se clasific dup mai multe criterii:
a. Dup modul de formulare:
- forme otice magistrale;
- forme otice tipizate sau industriale.
b. Dup gradul de dispersie:
- soluii;
- emulsii;
- suspensii.
c. Dup modul de condiionare:
- unidoz;
-multidoz.
d. Dup modul de administrare:
- picurri;
97
- splturi;
- pulverizri.
e. Dup natura solventului:
- soluii apoase;
- soluii uleioase;
- soluii glicerinate (sau alt vehicul vscos hidrofil).
f. Dup durata efectului:
- aciune imediat (soluii apoase);
- aciune prelungit (soluii uleioase, emulsii, suspensii).
g. Dup aciunea terapeutic:
- anti inflamatoare;
antiinfecioase;
- cicatrizante;
- fluidifiante ale secreiilor;
- dezodorizante;
- sicative etc.
Exemple:
1. S se prescrie 5 ml soluie otic apoas de 5% fenol.
Metoda I
Rp.: Sol. fenol 5% - 5 ml
D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a 11-a
Rp.: Sol. fenol 0,25- 5 ml
D.S, Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a IlI-a
Rp.: Fenol 0,25
Ap purificat ad 5 ml.
M.D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
2. S se prescrie 5 ml soluie otic alcoolic de 2% resorcin.
Metoda I (concentraia exprimat n procente)
Rp.: Sol. alcoolic resorcin 2% - 5 ml
D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a 11-a (concentraia exprimat n raportul mas-volum)
Rp.: Sol. alcoolic resorcin 0,1- 5 ml
D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.

98
Metoda Ill- (magistral)
Rp.: Resorcin 0,1
Alcool etilic ad 5 ml
M.D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
3. S se prescrie 10 ml soluie otic glicerolic de 10% Borax.
Metoda I (concentraia exprimat n procente)
Rp.: Sol. glicerolic borax 10%- 10,0
D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a 11-a (concentraia exprimat n raportul mas-volum)
Rp.: Sol. glicerolic borax 1,0 - 10,0
D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a Ill- (magistral)
Rp.: Borax 1,0
Glicerol ad 10,0
M.D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
4. S se prescrie 10 ml soluie otic uleioas de 10% camfor.
Metoda I (concentraia exprimat n procente)
Rp.: Sol. uleios camfor 10% - 10 ml
D.S. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori pe zi.
Metoda a 11-a (concentraia exprimat in raportul mas-volum)
Rp.: Sol. uleioas camfor 1,0 - 10 ml
D.S. Picturi otice.
Metoda a Ill- (desfurat)
Rp.: Camfor 1,0
Ulei de piersici ad 10ml
M.D.S. Picturi otice.
Exerciii. Prescriei n picturi otice urmtoarele substane:
Soluii apoase:
1. Nitrofural 1:5000 - 10 ml. Intraauricular. Cte o pictur de
3 ori pe zi.
2. Sulfacetamid 20% - 5 ml. Intraauricular. Cte o pictur de
3 ori pe zi.
3. Protargol 3% - 10 ml. Intraauricular. Cte o pictur de 3 ori
pe zi.
4. Nitrat de argint 5% - 5 ml. Intraauricular. Cte o pictur de
3 ori pe zi.

99
Soluii alcoolice (s se foloseasc alcool de 70%):
1. Acid boric 5% - 10 ml. Intraauricular. Cte o pictur de
3 ori pe zi.
2. Acid salicilic 2% - 5 ml. Intraauricular. Cte o pictur de
3 ori pe zi.
Picturile dentare se utilizeaz pentru instilaii n bursele gingivale
patologice ca antiseptice (aciune antibacterian, antiprotozoic, anti-
fungic). Se prescriu ca i cele otice.
Exercifii. Prescriei n picturi dentare urmtoarele substane.
Soluii apoase:
1. Tricomonacid 1% 10 ml. Pentru instilaii gingivale de 3 ori pe
zi.
2. Sangviritrin 1% - lOml. Pentru instilaii gingivale dimineaa.
Soluii alcoolice:
1. Usninat de sodiu 1% - 30 ml. Pentru instilaii gingivale de 3 ori
pe zi.
2. Salvin 1% - 10 ml. Pentru instilaii gingivale de 3 ori pe zi.
3. Sangviritrin 0,2% - 10 ml. Pentni instilaii gingivale de 3 ori
pe zi.

Picturi pentru uz intern


( Guttae ad usum internum s. Guttae pro usu interno)
Picturele pentru uz intern reprezint soluii apoase ale unor
substane puternic active sau toxice, care se dozeaz cu pictura. Acea
st metod de dozare este foarte precis. Dimensiunile picturii depind
de natura excipientului i de diametrului picurtorului. Masa picturii
unui lichid, care se scurge ncet dintr-un picurtor, depinde de diametrul
orificiului acestuia i de tensiunea superficial a lichidului. Un picurtor
cu diametru standard, dreneaz picturi, masa crora depinde de tensiu
nea superficial a lichidului, cu alte cuvinte de coeziunea intermolecu-
lar. La temperatura de 20C, pictura de ap purificat se desprinde de
picurtorul standard, atunci cnd atinge masa de 0,05 g. Prin urmare, un
1
gram de ap purificat conine 20 picturi (
0,05
= 20) . Numrul optim
de picturi pentru administrare intern este de 20, cu masa de 1 g sau 1 ml,
ns acesta poate varia ntre 5 i 40 picturi la fiecare priz. n exerci
iile de mai jos se vor lua 20 picturi la fiecare priz; prin urmare, 1 ml
100
de soluie. Acest volum de lichid trebuie s conin o doz de substan
activ.
Exemplu. S se prescrie atropin sulfat n doza pentru o dat de
0,0005 g sub form de picturi perorale.
Metoda I (concentraia exprimat n procente)
Pentru a calcula concentraia substanei active n procente:
Doza substanei de 0,0005 g se va dizolva n 20 picturi (= 1 ml)
de ap purificat.
Cte procente de atropin ar conine 100 ml soluie?
Se calculeaz:
D (doza 1 ml (20 picturi)
C(concetraia, %) 100 ml
100x0
Unde C= = lOOxD
1
C= 100 x 0,0005 = 0,05%
Deci, se prescrie:
Rp.: Sol. atropin sulfat 0,05% - 10 ml
D.S. Intern. Cte 20 picturi de 3 ori pe zi.
Metoda a Il-a (concentraia exprima n proporie)
Proporia ne arat ce volum de soluie, msurat n mililitri, conine
I g de substan activ.
0,0005 g 1 ml (20 picturi)
1g x ml,
de unde x = - =
0,0005
2000 ml

Proporia este de 1 :2000


Rp.: Sol. atropin sulfat 1 :2000 - 10 ml
D.S. Intern. Cte 20 picturi de 3 ori pe zi.
Metoda a Ill- (raport mas-volum )
Raportul mas-volum indic cantitatea de substan activ expri
mat n grame, pe care o conine volumul prescris de soluie.
0,0005 g 1 ml (20 picturi)
xg 10 ml
de unde x = 10 x 0,0005 = 0,005
101
Raportul este de 0,005: 1 0 ml.
Rp.: Sol. atropin sulfat 0,005 - 10 ml
D.S. Intern. Cte 20 picturi de 3 ori pe zi.

Metoda IV-a (magistral)


n cazul acestei metode, se iau N doze de substan activ i tot
attea sau cte 20 picturi, de ap purificat la flecare doz.
Rp.: Atropin sulfat 0,005
Ap purificat ad 10 ml
M.D.S. Intern. Cte 20 de picturi de 3 ori pe zi.
Printre metodele descrise cea mai simpl este i cea mai utilizat:
cea care indic concentraia soluiei n procente. Dup acumularea unei
anumite experiene de prescriere a picturilor, putei ncerca s calculai
concentraiile dozei pentru o priz nu n 20 picturi de ap purificat, ci
n 5, 10, 15, 30, 40 de picturi pentru o priz. n acest caz, vei observa:
concentraiile se vor modifica n funcie de numrul picturilor n care
se va dizolva doza preparatului.
Exercifii. Prescriei urmtoarele preparate sub form de picturi pen
tru uz intern:
1. Iodur de potasiu, doza pentru o priz - 0,03 g. Intern. Cte
10 picturi dimineaa.
2. Nitrat de argint, doza pentru o priz 0,005 g. Intern. Cte 20 de
picturi de 3 ori pe zi.
3. Carnitin clorur 20% - 100 ml. Calculai numrul picturilor
care conin doza de 0,1 g. De 3 ori pe zi.
4. Codein fosfat, doza pentru o priz - 0,015 g, n volum de 10 ml.
Intern. De 3 ori pe zi.
5. Lanatozid C 0,05% - 10 ml. Doza pentru o dat - 0,00025 g.
Calculai numrul picturilor pentru o priz.

4. FORME PARENTERALE {Parenteralia)


(Lat. injectio, -onis; rus. , )

Formele parenterale sunt nite produse sterile care se administreaz


prin injectare sau perfuzare. Se clasific n: injecii ( injectabilia), per
fuzii ( infundibilia) i pulberi parenterale {pulveres purenterales). For
mele pentru uz parenteral se prepar prin metode care le asigur steri
litatea i evit prezena unor contaminante i pirogene sau creterea i
102
multiplicarea microorganismelor. Numeroase preparate pentru uz paren
teral conin adjuvante pentru asigurarea izotonicitii, pH-ului optim,
solubilitii i conservrii principiului activ, antisepsiei. Aceti compui
nu trebuie s modifice aciunea substanei medicamentoase sau s
produc efecte toxice sau iritante.
Injeciile sau preparatele injectabile (injectabilia). Formele desti
nate injeciilor sunt soluii, emulsii, suspensii sterile sau pulberi sterile
care se dizolv sau se suspend ntr-un solvent steril nainte de utilizare.
Ele pot fi preparate manual (magistrale) sau prin metode industriale
(specialiti). Soluiile injectabile pot fi apoase sau uleioase. Soluiile
injectabile apoase se prepar cu ap injectabil {Aqua pro injectione),
iar soluiile injectabile uleioase - cu ulei injectabil {Oleum pro injec
tione), care se deosebesc de apa distilat simpl sau de uleiul obinuit
prin apirogenitate (nu conine corpi bacterieni i nu mresc temperatura
corporal). Injeciile se introduc cu ajutorul seringii gradate n miliiitri,
de aceea preparatele se dozeaz anume n aceste uniti de volum. Solu
iile injectabile apoase pot fi administrate pe orice cale: subcutanat, in
tramuscular, intravenos etc. Soluiile injectabile uleioase se administrea
z preponderent pe cale intramuscular, lundu-se toate msurile de pre
cauie, pentru ca acul seringii s nu ptrund ntr-un vas sangvin, deoa
rece uleiurile provoac embolia sau obstruarea vasului. Aceleai msuri
de precauie se vor lua i pentru administrarea emulsiilor i suspensiilor
injectabile. Suspensiile injectabile se administreaz sub piele, n muchi, n
articulaie etc.
Pentru injectare se folosesc diverse forme medicamentoase: injec
iile subcutanate sunt de obicei soluii apoase, intramusculare - soluii

apoase i uleioase, precum i suspensii, intravenoase soluii apoase.
Soluiile i suspensiile injectabile se mai prepar i ex tempore. n
aceste cazuri, substanele medicamentoase injectabile se prescriu i se
elibereaz n fiole sau flacoane sub form uscat (pulbere, mas liofili
zat) i se dizolv sau se dilueaz nainte de utilizare.
n marea majoritate a cazurilor, doza pentru o priz a substanei
active se dizolv ntr-un ml de excipient, ns, poate fi dizolvat i n 2,
5, 10, 20 i 50 ml i mai mult.
Soluiile apoase se introduc: sub piele, n muchi, n ven, n
articulaie etc. n ven, soluiile injectabile se administreaz sub form
de:

103
a) Bolus (de la grecescul bolos - ghem) - injectare intravenoas
rapid n timp de 3-6 min; cantitatea medicamentului injectat se deter
min n miligrame de substan sau n mililitri de soluie de o anumit
concentraie;
b) Perfuzie - de obicei, intravenoas (uneori intraarterial sau in-
tracoronarian), cu o anumit vitez. Doza se determin n mod cantita
tiv (de exemplu, n ml/min, mcg/min, mcg/kg/min) sau, mai puin reco
mandat, n picturi de soluie pe minut. Pentru o perfuzie ndelungat
mai precis, lucru care, n unele cazuri, este absolut obligatoriu (de ex.
administrarea intravenoas a nitroprusiatului de sodiu), se utilizeaz se
ringi dozate speciale sau sisteme pentru perfuzia microcantitilor de
medicamente cu tuburi comunicative prevzute pentru a preveni pierde
rile de preparate n sisteme n urma adsorbiei lor pe pereii tuburilor (de
ex. n cazul nitroglicerinei);
c) Combinat (asociat, mixt) - pentru a asigura rapid o concen
traie terapeutic permanent a preparatului n snge, la nceput, prepa
ratul se injecteaz n ven n bolus i imediat se iniiaz perfuzia intra
venoas de meninere sau administrare intramuscular a aceluiai pre
parat la anumite intervale de timp.
Formele medicamentoase injectabile trebuie s fie sterile, stabile,
apirogene. Soluiile trebuie s fie izotonice i lipsite de impuriti meca
nice. Soluiile apoase injectate sub piele sau n muchi trebuie s fie
izotonice i s aib un pH de aproximativ 7,4. Soluiile hipotonice vor fi
izotonizate. Soluiile hiperosmotice, introduse n esuturile moi, provoa
c deschiderea acestora, nsoit de dureri, i poate fi cauza necrotizrii
lor n locul administrrii. Pe cale intravenoas se introduc numai soluii
le izotonice i hipertonice. Cele hipotonice provoac hemoliza hematiilor.
Izotonizarea soluiilor se face cu ajutorul clorurii de sodiu sau, mai
simplu, prin dizolvarea substanei active n soluie salin izotonic. De
exemplu, soluia de 0,25% de procain este hipotonic, de aceea
procaina este dizolvat n soluie de 0,9% de clorur sodic.
Sterilitatea formelor medicamentoase se asigur fie prin sterilizare,
fie prin prepararea n condiii aseptice.
Preparatele injectabile magistrale se pregtesc n mod manual n
farmacii, preponderent n farmaciile spitaliceti, unde se ambaleaz n
flacoane cu capacitatea de 5-1000 ml, nchise ermetic. Acestea sunt ste
rilizate i i pstreaz termenul de valabilitate cteva zile; odat ce au
fost deschise - 24 ore. Prescrierea sub form de injecii a acestor forme
104
medicamentoase, care se prepar la farmacie (de obicei, n soluii), ne- *
cesit indicarea n reete a sterilizrii obligatorii a medicamentului. n
reet, dup denumirea medicamentului se scrie Steri lisetur! (S se
sterilizeze!).
Calculul concentraiei. S dizolvm doza pentru o priz de substan
activ ntr-un 1 ml de vehicul. Concentraia soluiei obinute, exprimat
n procente, va fi urmtoarea:
D (doza) 1 ml
C (concentraia soluiei %) 100 ml
De unde C =
1
= 1 00 x D
Exemplu. S se prescrie, sub form de injecii, atropin sulfat, doza
pentru o priz fiind de 0,001 g.
Concentraia soluiei va fi de 100 x 0,001 = 0,1%. S prescriem 10 ml
soluie injectabil.
Metoda I (concentraia exprimat n procente)
Rp.: Sol. atropin sulfat 0,1% - 10 ml
Steri lisetur!
D.S. Subcutanat, cte 1 mililitru.
Metoda a Il-a (concentraia exprimat n proporie)
Reamintim c proporia arat volumul soluiei, n care este dizolvat
1 g de substan activ.
0,001 g 1 ml
1g x ml
De unde x = 0,001
i = 1 000 ml
Concentraia este de 1 : 1000 - 10 ml

Rp.: Sol. atropin sulfat 1 : 1000 - 10 ml


Sterilisetur!
D.S. Subcutanat, cte 1 mililitru.
Metoda Ill- (concentraia exprimat n raport mas-volum)
Rp.: Sol. atropin sulfat 0,01 - 10 ml.
Sterilisetur!
D.S. Cte 1 ml subcutanat.
105
Metoda a IV-a (magistral)
Rp.: Atropin sulfat 0,01
Ap injectabil ad 10 ml
M. Sterilisetur!
D.S. Subcutanat, cte 1 mililitru.
Exerciii. Prescriei sub form de injecii:
1. Procain 0,25% - 500 ml.
2. Iodura sodic 10% - 50 ml. Cte 10 ml intravenos.
3. Nucleinat sodic 5% - 25 ml. Cte 5 ml intramuscular.
4. Salicilat sodic 10%- 50 ml. Cte 10 ml intravenos.
Dac medicamentul const din cteva ingrediente, atunci, dup
enumerarea acestora se va scrie M. Sterilisetur! Apoi urmeaz D.S. i
signatura.
Exemplu: S se prescrie 200 ml soluie steril de 0,25% procain n
soluie de 0,6% clorur de sodiu. Pentru anestezie prin infiltrare.
Rp.: Procain 0,5
Sol. clorur de sodiu 0,6% - 200 ml
M. Sterilisetur!
D.S. Pentru anestezie prin infiltrare.
Dezavantajele injeciilor
1. Soluiile injectabile preparate la farmacii i pierd uor sterilita
tea, dup dezermetizare. Din aceste considerente, acestea se vor utiliza
numai n instituiile medicale, unde, din acelai flacon, se poate prelua,
de mai multe ori, cantiti diferite de preparat, pentru a fi administrat
mai multor pacieni, ceea ce permite consumarea rapid i complet a
acestuia.
2. Prepararea injeciilor n condiiile farmaciei este costisitoare.
3. Injeciile nu pot fi eliberate imediat (dizolvarea, filtrarea i
sterilizarea necesit timp) i, deci, nu pot fi utilizate n caz de urgen.
Specialitile injectabile se prepar la ora actual, aproape exclusiv,
pe cale industrial, n condiii anumite i sunt ambalate n: fiole, fla
coane, seringi preumplute, cartue pentru seringi speciale (dozatoare).
Fiolele, numite i ampule, sunt confecionate din sticl neutr in
color sau colorat, cu volumul de pn la 50 ml, nchise ermetic prin
sudare n flacr (pentru meninerea stabilitii i sterilitii), sau din
polimeri speciali, dac au un volum mai mare (n 100-500 ml). n fiole
se livreaz soluii, suspensii sau pulberi liofilizate, care se dilueaz ex
106
tempore. Apa, folosit pentru prepararea soluiilor injectabile, trebuie
s fie proaspt purificat i apirogen.
Flacoanele folosite pentru soluiile injectabile sunt nite recipiente
din sticl, nchise, cu capacitate variat. Acestea se nchid cu dopuri din
plastic special sau din elastiomere. Garnitura metalic, fixat pe aceste
flacoane permite introducerea acului seringii. Ele trebuie s asigure etan
eitatea, s mpiedice ptrunderea agenilor contaminani, s permit in
trarea acului seringii fr a opune rezisten i fr a se rupe. Dup scoa
terea acului din dopul de cauciuc, orificiul format trebuie nchis ermetic.
In flacoane se ambaleaz pulberi liofilizate, soluii sau suspensii injecta
bile sterile. Flacoanele pot conine una sau mai multe doze de medica
ment. Flacoanele nu au o denumire latin, de aceea nu se specific n
reete.
De obicei, fiolele i flacoanele conin o singur doz (pentru aduli)
de medicament.
Fiind forme medicamentoase oficinale, fiolele i flacoanele se pre
scriu printr-o singur metod (abreviat); dozele necesare sunt indicate
n ghidurile de specialitate.
La prescrierea soluiilor sau suspensiilor n fiole, se va indica mai
nti, forma medicamentoas: soluie , suspensie , apoi genul
soluiei - uleioas, alcoolic (dac este nevoie), denumirea substanei
medicamentoase, concentraia soluiei sau suspensiei n procente i
_
cantitatea. Dup aceasta urmeaz D.t.d. N in ampullis (Elibereaz
asemenea doze n numr de n fiole), S. i signatura.
Pe fiole este nscris denumirea, concentraia i volumul soluiei.
Literele sunt scrise cu diferite culori, n funcie de natura produsului sau
de calea de administrare: medicamentele active i foarte active (trecute
n categoria separanda i venena) se scriu cu rou; administrarea
intramuscular sau subcutanat este semnalat prin culoarea albastr;
administrarea exclusiv intravenoas - prin culoarea verde. Culoarea
neagr este folosit la preparatele de uz veterinar. Pe fiolele brune se
scrie cu vopsea galben sau alb. Dezavantajul fiolelor fabricate din
sticl brun const n faptul c soluia nu se vede tocmai bine n inte
rior, ceea ce nu permite s se constate vreun eventual nceput de alte
rare, colorare, opalescen etc.
Seringile preumplute sunt sterile i gata pentru ntrebuinare. Car
tuele, spre deosebire de flacoane, se folosesc pentru introducerea n
seringi speciale. Unele sunt bicamerale. Unul din compartimente con-
107
ine principiul activ, iar cellalt - solventul. nainte de ntrebuinare,
solventul se trece n camera cu substana activ pentru a o dizolva.
Exemple:
1. S se prescrie 10 fiole de 1 ml de soluie apoas 0,1% atropin
sulfat. Se recomand pentru administrarea subcutanat cte I ml.
Rp.: Sol atropin sulfat 0,1% - 1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Subcutanat, cte 1 ml.
2. S se prescrie 6 fiole de 1 ml soluie uleioas de 1% nandrolon
fenilpropionat.
Rp.: Sol. uleioas nandrolon fenilpropionat 1% - 1 ml
D.t.d. N. 6 in amp.
S. Intramuscular, cte 1 ml.
3. S se prescrie 6 fiole de 1 ml soluie alcoolic 0,1% de prostenon.
S se perfuzeze soluia intravenos, diluat de 500 ori.
Rp.: Sol. alcoolic prostenon 0,1% - 1 ml
D.t.d. N. 6 in amp.
S. Coninutul unei fiole s se dilueze n 500 ml de soluie sali
n izotona injectabil i s se perfuzeze intravenos.
4. S se prescrie 6 fiole de 1 ml suspensie apoas 2,5% cortizon
acetat.
Rp.: Susp. cortizon acetat 2,5% - 1 ml
D.t.d. N. 6 in amp.
S. Intramuscular, cte 1 ml.
Calcularea dozei pentru administrare
1. Gentamicina sulfat se recomand n proporie de 0,4 mg/per kg
al mesei corporale de 3 ori pe zi, intramuscular. Ct soluie trebuie s i
se introduc pacientului cu masa corporal de 60 kg, dac dispunem de
acest preparat n fiole a cte 1 ml soluie de 4%?
Doza va fi de 0,4 x 60 = 24 mg sau 0,024 g
Concentraia soluiei de 4% ne demonstreaz c 100 ml soluie
conine 4 g de gentamicin sulfat. Atunci:
4g 1 00 ml
0,024 g x ml
0,024x100 2A
undex = = 0,6 ml
4 4
108
2. S se administreze intravenos 7500 U heparin. Forma de li
vrare: flacoane a cte 5 ml (5000 U/ml).
5000 U 1 ml
7500 U x ml
. 7500
unde x =-= 1 ,5 ml
.
5000
Perfuziile sau preparate perfuzabite (infundibulia). Preparatele per-
fuzabile sunt definite n farmacopee ca fiind soluii apoase, rareori emulsii
(ulei n ap) izotonice i apirogene sterile, ambalate n recipiente de
sticl, nchise cu dop de cauciuc sau n recipiente din plastic de 100, 250,
500 i 1000 ml. Emulsiile perfuzabile trebuie s aib aspect omogen, iar
diametrul particulelor s nu depeasc I micron. Perfuziile se adminis
treaz intravenos (uneori intraarterial sau intracoronarian) n volum de
100 ml sau mai mare, cu ajutorul unui dispozitiv de perfuzare. Adminis
trarea perfuziilor se face pictur cu pictur, pe o durat de timp de la
aproximativ 30 minute pn la cteva ore, n funcie de volumul soluiei.
Spre deosebire de preparatele injectabile, preparatele perfuzate
creeaz n sngele pacientului o concentraie relativ constant a substan
ei active pentru toat perioada perfuziei, ceea ce exclude efectele adverse
posibile ale acesteia. Preparatele perfuzabile sunt din ce n ce mai ntre
bate: perfuzia se folosete pentru rehidratarea organismului, nlocuirea
(substituia) plasmei, nutriia parenteral, oprirea hemoragiilor etc. In
aceste scopuri se administreaz perfuzii cu electrolii (clorur de sodiu
de 0,9%, soluie perfuzabil Ringer, clorur de potasiu), perfuzii cu
substane energetice (glucoz, fructoz, sorbitol), perfuzii pentru comba
terea fenomenelor de acidoz (bicarbonat de sodiu), sau de alcaloz
(clorur de amoniu), perfuzii cu soluii coloidale, substituente de plas
m (dextran 40, dextran 70).
Exemple
1. Sa se prescrie 5 flacoane a cte 500 ml de soluie de 0,9%
clorur de sodiu pentru perfuzii intravenoase.
Rp.: Sol. clorur de sodiu 0,9% - 500 ml
D.t.d.N. 5
S. Perfuzabil. Cte 500 ml intravenos, o dat pe zi, cu viteza
100 picturi/min.

109
I
2. S se prescrie 5 fiole a cte 3 ml de amiodaron - concentrat
pentru perfuzii intravenoase.
Rp.: Amiodarona 3 ml
D.t.d. N 5 in amp.
S. Perfuzabil. Coninutul fiolei se dilueaz cu 250 ml de ser
fiziologic injectabil i se administreaz intravenos: cu viteza
de 50 picturi /min.
3. S se prescrie 6 flacoane a cte 500 ml de Intrai ipid, emulsie
perfuzabil.
Rp.: Emuls. intralipid 20% - 500 ml
D.t.d. N. 5
S. Perfuzabil. Cte 500 ml intravenos, o data pe zi, cu viteza
de 100 ml/or.
4. S se prescrie 6 flacoane a cte 500 ml lipofundin, emulsie
nutritiv pentru perfuzii intravenoase.
Rp.: Emuls. Lipofundin 500 ml
D.t.d. N. 6
S. Pentru perfuzii intravenoase, cte 500 ml (3-5 ore), o dat
pe zi.
Pulberi parenterale. Pulberile parenterale sunt substane instabile
sub form de soluii. Se prepar n laboratoarele farmaceutice datorit
unor tehnologii avansate, n condiii aseptice, prin liofilizare (soluiile
se evapor n condiii de vid, la temperaturi foarte sczute). Sunt amba
late n fiole sau flacoane.
La prescrierea n fiole a unei substane uscate (pulberi, mase liofi

urmeaz D.t.d. N _
lizate) se va indica denumirea substanei i cantitatea ei ntr-o fiol. Apoi
in ampullis (Elibereaz asemenea doze n numr
de n fiole), i S. - signatura. In signatur se va indica ordinea
dizolvrii (dilurii) substanei, calea de administrare a soluiei (suspen
siei), timpul injectrilor. Nu se indic sterilizarea substanei.
Exemple:
I. S se prescrie 10 fiole cu acid etacrinic. Doza - 5 centigrame. S
se administreze intramuscular cte 0,05 g o dat pe zi, coninutul fiolei
dizolvndu-se n prealabil ntr-un ml de soluie de clorur.
Rp.: Acid etacrinic 0,05
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Intravenos. Coninutul fiolei se va dizolva ntr-un ml de
soluie de clorur sodic i se va administra de dou ori pe zi.
110
2. S se prescrie 7 fiole cu urofolitropin. Doza - 75 UI. Se va ad-
ministra intramuscular cte o doz o dat pe zi, coninutul fiolei dizol-
vndu-se n prealabil ntr-un ml de solvent.
Rp.: Urofolitropin 75 UI
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Intramuscular. Coninutul fiolei se va dizolva ntr-un ml de
solvent i se va administra o dat pe zi.
La prescrierea flacoanelor, n reet se respect aceleai reguli ca i
Ia prescrierea preparatelor n fiole, cu o singur excepie: dup D.t.d. N.
nu se va scrie cuvntul flacon.
Exemple
I. S se prescrie 10 flacoane de benzatin-benzilpenicilin a cte
600 000 UA.
Rp.: Benzatin-benzilpenicilin 600 000 UA
D.t.d. N. 10
S. Intramuscular. Coninutul flaconului se va dizolva cu 2 ml
ap injectabil i se va administra o dat pe sptmn.
2. S se prescrie 1 5 flacoane de cefazolin sodic a cte 1 000 mg.
Rp.: Cefazolin sodic 1,0
D.t.d. N. 15
S. Intramuscular. Coninutul flaconului se va dizolva cu 2 ml de
ap injectabil steril i se va administra cte lg de 3 ori pe zi.

Preparate injectabile cu denumiri speciale


(denumiri comerciale, nume depuse)
Soluiile oficinale ale unor compui chimici poart denumiri spe
ciale. De ex., soluia citizin clorhidrat 0,15% se numete Cititon. n loc
de prescripia complicat:
Rp.: Sol. citizin clorhidrat 0,15% - 1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Cte 1 ml intravenos.
Se poate scrie:
Rp.: Cititon 1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Cte 1 ml intravenos.

UI
_
n toate aceste cazuri, dup Rp.: se va meniona doar denumirea
preparatului i cantitatea sa. Apoi urmeaz D.t.d. N. in amp., i
signatura (S.).
Exemplu:
S se prescrie 10 fiole a cte 1 ml de niketamid - soluie de 25%
de dietilamid a acidului nicotinic. Se va administra subcutanat cte I ml
de 2 ori pe zi.
Rp.: Niketamid 1 ml
D.t.d.N. 10 in amp.
S. Se va administra subcutanat cte 1 ml de 2 ori pe zi.
n fiole se vor prescrie i unele preparate neogalenice:
Rp.: Digalen-neo 1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Se va administra subcutanat cte 1 ml o dat pe zi.
Preparate organice lichide:
Rp.: Pituitrin 1 ml (5 UA)
D.t.d. N. 12 in amp.
S. Se va administra subcutanat cte 1 ml o dat pe zi.
Seringi preumplute:
a) Seringi-tuburi sau autoinjectoare
O serie de soluii injectabile, care administreaz n cazuri de
urgen (intoxicaii grave, oc etc.), sunt livrate n tuburi speciale de
polietilen, dotate cu ace sterile i gata de utilizare. Echipele de salvare
sunt dotate anume cu acest tip de seringi-tuburi. Seringele-tuburi sunt
destinate pentru o singur injecie i nu se prescriu, deoarece nu sunt
comercializate.
Exemple:
1. Atropin sulfat 0,1% - bl ml. Subcutanat. O sering pe zi.
2. Trimeperidina 2% -1 ml. Subcutanat. ntr-o priz.
3. Morfin clorhidrat 1%- 1 ml. Intravenos.
4. Cafein benzoat de sodiu 10% i 20% - I ml. Subcutanat.
5. Niketamid 1 ml. Subcutanat.
b) Seringi-fiote - o form extrem de convenabil prin faptul c pot
fi administrate imediat, ceea ce exclude pericolul transmiterii infeciilor.
Exemplu: Depostat2 ml, Clexan 0,2 ml.

112
Rp.: Clexan 0,2 ml
D.t.d. N. 2
S. Subcutanat. Cte 0,2 ml n regiunea abdominal, la nivelul
centurii, o dat pe zi.
A. Prescriei n fiole:
a) soluii apoase:
1 . Carbazocrom de 0,025% - 1 ml, nr.6. Intramuscular. Cte 1 ml
de 2 ori pe zi.
2. Aceclidin de 0,2% - 1 ml, nr.6. Subcutanat. Cte 1 ml de 3 ori
pe zi.
3. Indigocarmin de 0,4% - 5 ml, nr.6. Intravenos, 5 ml lent.
4. Metilergometrin de 0,2% - 1 ml, nr.6. Intramuscular. Cte 1 ml
de 2 ori pe zi.
5. Adenozintrifosfat de sodiu de 1% - 1 ml, nr.6. Intramuscular.
Cte 1 ml pe zi.
6. Oxibutirat sodic de 20% - 1 ml, nr.6. Intravenos. Cte 1 ml pe zi.
7. Pentagastrin de 0,025% - 2 ml, nr.6. Subcutanat. Cte 2 ml pe
zi.
8. Platifi I in hidrotartrat de 0,2% - 1 ml, nr.6. Intramuscular.
Cte 1 ml de 2 ori pe zi.
9. Neostigmin de 0,05% - 1 ml, nr.6. Subcutanat. Cte 1 ml pe zi.
10. Trimeperidin de 2%- 1 ml, nr.6. Intravenos. Cte 1 ml pe zi.
b) soluii uleioase:
1. Crizanol de 5% -2 ml, nr.6. Intramuscular. Cte 2 ml pe zi.
2. Medrosteron propionat de 5% - 1 ml, nr. 6. Intramuscular.
Cte 1 ml pe zi.
3. Nandrolon fenilpropionat de 2,5% - 1 ml. Intramuscular.
Cte 1 ml pe sptmn.
4. Progesteron de 1% - 1 ml, nr.6. Intramuscular. Cte 1 ml pe zi.
5. Drostanolon de 35% - 1 ml, nr. 6. Intramuscular o dat pe
sptmn.
6. Dezoxicorton acetat de 0,5% - 1 ml, nr. 6. Intramuscular.
7. Silabolin de 2,5% - 1 ml, nr. 6. Intramuscular o dat pe
sptmn,
c) soluii alcoolice:
1. Gramicidin de 2% - 5 ml. Se va dilua n 500 ml ap. Pentru
splaturi.
113
2. Clorofilipt de 0,25% - 2 ml. Se va dilua n 38 ml de soluie
clorur sodic injectabil. Se va administra intravenos de 4 ori
pe zi.
d) suspensii apoase:
1. Triamcinolon de 4% - 1 ml, nr.6. Cte 1 ml intramuscular o
dat n 2 sptmni.
2. Dezoxicorton trimetilacetat de 2,5% - 1 ml, nr.6. Cte I ml
intramuscular o dat la 2 sptmni.
3. Tetracosactid de 0,1% - 1 ml, nr.6. Cte 1 ml intramuscular
de 2 ori pe sptmn.
e) soluii compuse cu denumiri comerciale (nume depuse ):
1. Baralgin 5 ml, nr.6. Cte 5 ml intravenos lent n caz de
colici.
2. Doxafen 1 ml, nr.6. Cte 1 ml intramuscular ca antivomitiv
dup radioterapie.
3. Duplex 1 ml, nr. 6. Cte 1 ml subcutanat o dat pe zi.
4. Eseniale 5 ml, nr.20. Cte 5 ml intramuscular o dat pe zi.
5. Solcoseril 2 ml, nr.10. Cte 2 ml intramuscular o dat pe zi.
f) pulberi liofilizate:
1. Aloxim 0,075. Se va dilua n ntr-un ml ap injectabil. Cte
1 ml intramuscular, nr. 10.
2. Nitroprusiat de sodiu 0,03. Se va dizolva n 5 ml solvent
alturat. Soluia obinut se va dilua n 500 ml soluie salin
izoton injectabil i se va perfuza intravenos n caz de criz
hipertensiv, nr.4.
3. Dibrospidiu clorid 0,1. Se va dizolva ntr-un ml de ap injecta
bil. Cte 1 ml intramuscular o dat pe zi, nr.6.
4. Fotretamin 0,01; 0,02. Se va dizolva ntr-un ml de apa injecta
bil. Cte 1 ml intramuscular o dat pe zi, nr.6.
5. Prednisolon hemisuccinat 0,025. Se va dizolva n 500 ml de so
luie clorur sodic. Pentru perfuzii intravenoase, nr.6.
B. Prescriei n flacoane:
a) pulberi liofilizate hidrosolubile :
1. Cefotaxim 1,0. Se va administra intramuscular de 2 ori pe zi
cte 1 g, nr. 1 0.
2. Oxacilin sodic 0,25. Se va administra intramuscular cte
0,25 de 4 ori pe zi, nr.20.
1 14
3. Gentamicin sulfat 0,08. Se va administra intramuscular cte '

80 mg de 2 ori pe zi, nr. 1 0.


4. Tobramicin 0,05. Cte 5 mg/kg de 2 ori pe zi intramuscular,
nr. 10.
b) pulberi liofilizate insolubile (pentru suspensii):
I. Benzatin-benzilpenicilin 1 200 000 UA. Se va dilua n 5 ml
de solvent alturat. Cte 1 200 000 UA intramuscular o dat
la 2 sptmni (pentru profilaxia reumatismului) , nr.2.
2. Procain-benzilpenicilin. Cte 600 000 UA intramuscular o
dat pe zi, nr.5.
c) suspensii:
1. Suspensie insulin-long 5 ml (200 UI). Cte 40 UI subcutanat
o dat pe zi, nr.2.
C. Prescriei n fiole pentru perfuzii intravenoase:
1 . Acid aminocapronic de 5% - 1 00 ml, nr.5. Intravenos, n per
fuzie.

2. Albumin de 5% 1 00 ml, nr.5. Intravenos, n perfuzie.
3. Metronidazol de 0,5% -100 ml, nr.5. Intravenos, n perfuzie.
4. Poliamin de 400 ml, nr.5. Intravenos, n perfuzie.
5. Polifer de 400 ml. Se vor administra 1200 ml, nr.6. Intrave
nos, n perfuzie.
6. Reogluman de 400 ml, nr.5. Intravenos, n perfuzie.
7. Para-aminosalicilat de sodiu de 3% - 250 i 500 ml, nr.5. In
travenos, n perfuzie.

5. SOLUII EXTRACTIVE
Soluiile extractive sunt forme farmaceutice lichide ce se obin prin
extragerea din plantele medicinale sau, mai rar, din produse animale, i
diluate cu solveni, de obicei, cu ap purificat, alcool etilic sau ulei
vegetal.
Soluiile extractive se clasific dup tipul de solvent:
a) apoase;
b) alcoolice;
c) uleioase.
Preparatul vegetal conine numeroase substane, dintre care cel
puin una are aciune farmacologic. mpreun cu substana activ, din
drog n soluie trec i ali compui solubili, adesea lipsii de activitate
terapeutic. Acestea se numesc substane de balast.
115
5.1. Soluii extractive apoase
Soluiile extractive apoase se prepar din drogul vegetal prin dizol
varea, preponderent prin fierbere, a compuilor pe care i conin. Dup
modul de preparare (infuzarea, decocia, macerarea), soluiile extractive
apoase se mpart n infuzii, decocturi i mucilagii.
Modul de preparare:
a) Infuzia. La drogul mrunit se adaug cantitatea indicat de ap
la temperatura camerei, se nclzete la bain-marie timp de 1 5 min, se
las s se infuzeze 45 min i s se rceasc. n acest timp, principiile
active trec din plant n apa. Dup aceasta, infuzia se strecoar, drogul
rmas se stoarce, totul se filtreaz i volumul infuziei se completeaz cu
ap purificat. De regul, infuziile se prepar din prile fine ale plantei
(flori, frunze, herb) din care componenii activi biologic se extrag mai
uor. Mai rar se prepar infuzii din prile mai dure ale plantelor.
b) Decocturile. Spre deosebire de infuzare, decocia prevede fier
berea drogului vegetal timp de 30 min, apoi rcirea n decurs de 10 min
i filtrarea. n unele cazuri, decoctul se filtreaz fierbinte. Decocturile se
prepar din prile mai grosiere ale plantelor (rdcini, rizomi, coaj),
iar uneori din frunze (de ex.: frunzele de strugurii-ursului).
Infuziile i decocturile se prepar, de obicei, n farmacii chiar
nainte de a fi puse la dispoziia pacientului. Ele se descompun rapid,
din care motiv se vor prescrie numai pentru 3-4 zile, cu recomandarea
de a fi pstrate la un loc rcoros.
Infuziile i decocturile sunt destinate, n special, pentru uz intern i
rareori, pentru uz extern (gargarizare etc.). Daca sunt destinate pentru
uz intern, atunci vor fi dozate cu lingura, sau cu linguria, sau cu un
dozator.
Infuziile i decocturile se prescriu prin metoda prescurtat cu indi
carea cantitii materiei prime medicamentoase i a cantitii totale de
infuzie i de decoct. Dup denumirea formei medicamentoase - infuzie
sau decoct - se indic n mod obligator prile plantei (frunze, coaj,
rizomi cu rdcini etc.), denumirea plantei, cantitatea materiei prime n
grame i, prin liniu cantitatea total a infuziei. La prescrierea unei
infuzii sau a unui decoct se indic doza drogului vegetal pentru o priz.
Exist ns i concentraii standarde:
1 : 10 - din orice plante, cu excepia celor toxice i puternic active;
1:30- din rucu ( herba Adonidis vernalis), lcrimioar ( herba
Convallariae majalis), odolean sau valerian (radix etrhizoma
Valerianae), ergot (Secale cornutum), amreal (radix Polygalae);
116
1:400 - din diverse specii de degeel {folium Digitalis), linte lan-
ceolat ( herba Thermopsidis), ipec (radix Ipecacuanhae) i alte
plante toxice.

Prescrierea infuziilor
Exemplul 1
Medicul nu indic cantitatea de drog.
Rp.: Infuzie frunze de degeel 150 ml
D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
Deoarece frunzele de degeel sunt un drog toxic (tabelul A), farma
cistul va pregti infuzia n proporie de 1:400. Adic
1g 400 ml
xg 150ml
1x150
de unde: x=-= 0,37
400
Exemplul 2
S se prescrie 150 ml infuzie din frunze de degeel pentru o priz
de 0,05 g.
Rp.: Infuzie frunze de degeel ex. 0,5 - 150 ml.
D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
S-au luat 10 doze de drog vegetal (0,05 x 10 = 0,5) i 10 linguri de
ap (15 ml x 10= 150 ml).

Prescrierea decocturilor
Decocturile se prescriu ca i infuziile, cu o singur deosebire: cu
vntul Infuzie se nlocuiete cu Decoct.
Exemplu:
S se prescrie 150 ml decoct din rdcin de sorbestrea {radix
Sanguisorbae ), doza pentru o priz fiind de 0,5 g.
Rp.: Decoct rdcin de sorbestrea ex. 5,0 - 1 50 ml
D.S. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
Soluiile extractive apoase se pot prepara i prin dizolvarea unor
extracte speciale, preparate n mod industrial.
Exerciii
1) Prescriei infuzii din urmtoarele preparate vegetale, cu dozele
indicate pentru o priz:
117
a) Rdcin i rizom de odolean 0,5 g.
b) Mtase de porumb 0,75 g.
c) Iarb de troscot 1,0 g.
d) Flori de albstri 0,5 g.
e) Fructe de ienupr 0,7 g.
f) Rdcin de nalb mare 0,5 g.
g) Flori de mueel 0,75 g.
2) Prescriei decocturi din preparatele vegetale ce urmeaz:
a) Flori de imortel 0,6 g.
b) Frunze de merior 1,5 g.
c) Frunze de strugurii-ursului 0,75 g.
d) Fructe de afin 1,0 g.
e) Rizom de slipe 0,75 g.
c) Mucilagiile (Mucilagine) (Lat. Mucilagio, -nis; rus. ) se
obin prin dizolvarea substanelor mucilaginoase de provenien vegeta
l (de exemplu a gumei - un suc solidificat vizibil la fisurile tulpinilor i
ramurilor unor plante - de cais obinuit sau ale unor specii de salcm
etc.) sau prin extragerea substanelor mucilaginoase din materia prim
vegetal prin metoda de macerare (de exemplu mucilagiul din semine
de in, din rdcini de nalb mare). Soluia extractiv obinut fr ncl
zire se numete macerat. Mucilagiul se obine, de asemenea, din amido
nul oprit. Extragerea substanelor mucilaginoase din plante se face la
rece. Produsul mrunit se menine n cantitatea indicat de ap timp de 30
min la temperatura camerei, apoi se decanteaz i se filtreaz. Aseme
nea mucilagii se mai numesc latinete iafusa frigide parata.
Mucilagiile sunt soluiile coloidale apoase, vscoase i lipicioase ale
unor substane macromoleculare (amidon, pectin, metilceluloz etc.) i
se folosesc la prepararea altor forme medicamentoase (mixturi, clisnie),
pentru a neutraliza aciunea iritant a substanelor active asupra mucoa
sei tubului digestiv. Aciunea mucilagiilor se explic prin absorbia mo
leculelor principiului activ i prin acoperirea mucoasei cu un strat pro
tector, care protejeaz terminaiile nervoase senzitive din mucoasa tubu
lui digestiv de aciunea iritant.
Exemplu:
Rp.: Cloralhidrat 1,0
Mucilagiu de amidon
Ap purificat 25 ml
M.D.S. Pentru o clism.
118
Unele substane mucilaginoase au aciune farmacologic i se utili- .
zeaz n terapeutic. Asemenea substane se gsesc n unele plante me
dicinale i manifest un efect antiinflamator, cicatrizam, expectorant etc.
Plante bogate n materii mucilaginoase sunt: seminele de in ( semen
Lini), frunzele de ptlagin {folium Plantaginis ), rdcinile de nalb
mare {radix Althaeae) etc.
Mai adesea se utilizeaz mucilagiul din guma de cais {Mucilago
Gummi Armeniaca), mucilagiul de gum arabic {Mucilago Gummi ara
bici), mucilagiul de rdcini de nalb mare (Mucilago radicis Althaeae)
i mucilagiul de amidon ( Mucilago Amyli). Toate mucilagiile sunt ofici-
nale, de aceea concentraia acestora este determinat de productor i nu
se indic n reet. Se indic numai denumirea mucilagiului i cantitatea
acestuia.
Exemplu:
Rp.: Mucilagiu semine de in 150 ml
D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
Substanele mucilaginoase pot fi separate i folosite ca preparate
medicamentoase. Din rdcinile de nalb mare, de exemplu, se obine
extractul uscat ( Extractum Althaeae siccum) i mucaltina ( Mucaltinum),
care se procur sub form de comprimate a 0,05 g i se utilizeaz ca i
expectoram. Din frunzele de ptlagin s-au izolat substanele mucilagi
noase i se produc granule cu denumirea de plantaglucid (Plantaglucidum).
Acestea se utilizeaz n tratamentul gastritelor hipoacide i a ulcerului
gastric cu hipo- sau normaciditate etc.
Cu mucilagiile nu se vor administra concomitent preparate care
conin alcooli, acizi sau baze (HO), deoarece acestea modific consistena
celor dinti.
5.2. Soluii extractive acoo/ice (etanolice)
Soluiile extractive pe baz de alcool exist sub dou forme: fine
turi i extracte. Extragerea substanelor active se face prin macerare sau
percolare. Ele se prepar pe cale industrial din droguri vegetale i re
prezint forme medicamentoase oficinale. Modul de obinere al ambelor
forme este acelai, cu o diferen: fineturile rezult din drogul toxic sau
puternic activ i sunt mai diluate (respectiv 1:10 i 1:5), iar extractele
fluide provin din celelalte plante i sunt mai concentrate (1: 10). Pentru
macerare, produsul vegetal mrunit i lichidul extractiv se introduc
ntr-un vas, care se nchide bine i se las 10 zile la temperatura came-
119
rei. Se agit de 3-4 ori pe zi. Percolarea (lixivierea) const n trecerea
lent a lichidului extractiv fierbinte de sus n jos printr-un strat de pro
dus vegetal mrunit, care se gsete ntr-un vas numit percolator.
Tincturi (Tincturae)
(Lat. Tinctura, -ae; rus. )
Tincturile sunt forme farmaceutice lichide, pe baz de alcool, hidro-
alcoolice sau eteroalcoolice, obinute prin extracia produselor vegetale.
Pentru prepararea tincturilor se utilizeaz aproape exclusiv alcool
de 70% (n unele cazuri - de 40%) i mai ntotdeauna din drog uscat i
bine mrunit, iar unele tincturi se prepar din planta proaspt colectat,
n scopul sporirii randamentului extraciei i economisirii etanolului
(Tinctura Convallariae recens. Tinctura Valerianae recens).
Tincturile se administreaz intern n picturi i se dozeaz n
mililitri.
Spre deosebire de infuzii i decocturi, tinctura este o form medi
camentoas mai stabil. Tincturile se pstreaz timp ndelungat Ia tem
peratura camerei, n flacon bine obturat, la loc ferit de lumin.
La prescrierea tincturilor, n reet nu se indic partea plantei din
care se prepar, nici concentraia tincturii. Prescripia ncepe cu denumi
rea formei medicamentoase a tincturii, apoi se indic denumirea plantei
i cantitatea de tinctur. Tincturile se dozeaz n picturi - de la 5 la
30 la o priz, n funcie de activitatea tincturii. Cantitatea total de
tinctur prescris poate varia ntre 5 i 30 ml. De obicei, cantitatea de
mililitri este egal cu numrul de picturi ce se administreaz la o priz.
Prescrierea. S se prescrie tinctur de odolean (valerian). Cte
30 de picturi de 3 ori pe zi.
Rp.: Tinctur de odolean 30 ml
D.S. Intern. Cte 30 picturi de 3 ori pe zi.
Dac se prescriu concomitent mai multe tincturi (tinctura com
pus), acestea se indic n doze terapeutice egale.
Exemplu: S se prescrie tinctur de lcrimioare (Convallaria) i
odolean (valerian) n cantiti egale. Se administreaz cte 20 de pic
turi de 3 ori pe zi.
Rp.: Tinctur de lcrimioare
Tinctur de odolean l 0 ml
M.D.S. Intern. Cte 20 picturi de 3 ori pe zi.

120
Dac dozele tincturilor asociate difer, atunci o tinctur se indic n
cantiti mai mici de attea ori, cu ct doza ei unimomentan este mai
mic dect doza unimomentan a celeilaltei tincturi.
Exemplu: S se prescrie 20 ml de tinctur compus, care const din:
o parte de tinctur de strofant ( Strophanthus) i 3 pri de tinctur de
odolean. S se administreze cte 20 de picaturi de 3 ori pe zi.
Rp.: Tinctur de strofant 5 ml
Tinctur de odolean 15 ml
M.D.S. Cte 20 picturi de 3 ori pe zi.
Tincturile pot fi prescrise i n asociere cu alte substane medica
mentoase sub form de mixtur.
Exerciii. Prescriei urmtoarele tincturi n dozele indicate:
1. Tinctur de pelin alb, 25 ml. Cte 25 de picturi de 3 ori pe zi
nainte de mas.
2. Tinctur amar, 20 ml. Cte 20 de picturi nainte de mese.
3. Tinctur de mtrgun, 10 ml. Cte 5 picturi de 3 ori pe zi.
4. Tinctur de glbenele, 40 ml. Cte 20 de picturi de 3 ori pe zi.
5. Tinctur de pducel, 25 ml. Cte 25 de picturi de 3 ori pe zi.
6. Tinctur de suntoare, 25 ml. Cte 25 de picturi la 1 pahar de ap
pentru gargare.
7. Tinctur de talpa-gtei, 25 ml. Cte 25 de picturi de 3 ori pe zi.
8. Tinctur de izm bun, 15 ml. Cte 15 picturi la o priz.
9. Tinctur de bujor, 200 ml. Cte 40 de picturi de 3 ori pe zi.
10. Tinctur de lmi chinezesc, 50 ml. Cte 25 de picturi de 3 ori
pe zi.
Extractele (Extracta)
(Lat. Extractum, -i; rus. )
Extractele reprezint nite soluii extractive concentrate, obinute
prin concentrarea pn la un anumit grad a produselor extrase din dife
rite materii prime vegetale sau animale.
n funcie de consisten, exist extracte fluide, moi i uscate. Ex
tractele fluide (nomin. sing. - Extractum fluidum\ genitiv, sing. - Extracti
fluidi) reprezint lichide colorate; extractele moi (nomin. sing. - Extrac
tum spissum\ genitiv sing. - Extracti spissi) sunt mase vscoase cu con
inut de ap mai mic de 25%; extracte uscate (nomin. sing. - Extractum
siccum\ genitiv sing. - Extracti sicci) au aspect de mas pulverulent,
cu cel mult 5% de umiditate.
121
n calitate de extragent pentru obinerea extractelor fluide se folo
sete alcool etilic (de obicei de 70%), la obinerea extractelor moi - ap
(de regul, cu adaus de cloroform sau soluie de amoniac), alcool etilic,
eter. Extractele uscate se prepar prin uscarea extractelor moi.
Toate extractele sunt oficinale i se prepar n mod industrial. De
aceea, la prescripia extractelor nu se indic nici natura materiei prime,
nici concentraia extractelor.
a) Extracte fluide (Extracta fluida) (Lat. Extractum, -i, fluidum, -i;
rus. ). Extractele fluide se deosebesc de tincturi
numai prin proporiile componenilor. Concentraia principiilor active
din extractul fluid coincide cu cea din drogul vegetal i anume este de
1:1. Extractele fluide se administreaz n picturi; n unele cazuri doza
este indicat n lingurie.
Prescrierea. Dup denumirea formei medicamentoase - Extract,
urmeaz n mod obligatoriu, indicaia despre natura extractului - fluid,
moale sau uscat. Apoi se indic denumirea plantei i cantitatea extrac
tului. Urmeaz D.S. i signatura:
Ex.: S se prescrie 15 ml de extract fluid de traista-ciobanului. Cte
20 de picturi de 3 ori pe zi.
Rp.: Extract fluid de traista ciobanului 15 ml
D.S. Intern. Cte 1 5 picturi de 3 ori pe zi.
Exerciii
Prescriei extracte fluide din urmtoarele droguri vegetale n dozele
indicate:
1. Aloe, 100 ml. Cte o linguri de 3 ori pe zi.
2. Pducel, 25 ml. Cte 20 de picturi de 3 ori pe zi.
3. Eleuterococ, 50 ml. Cte 20 de picturi de 3 ori pe zi.
4. Talpa-gtei, 25 ml. Cte 20 de picturi de 3 ori pe zi.
5. Stege turceasc, 40 ml. Cte 30 de picturi de 3 ori pe zi.
6. Pasiflor, 25 ml. Cte 40 de picturi de 3 ori/pe/zi.
7. Piperul blii, 25 ml. Cte 50 de picturi de 3 ori pe zi.
8. Sorbestrea, 30 ml. Cte 50 de picturi de 3 ori pe zi.
9. Mtase de porumb, 25 ml. Cte 30 de picturi de 3 ori pe zi.
10. Clin, 25 ml. Cte 25 de picturi de 3 ori pe zi.
Din extractele fluide se prepar, prin evaporare, pe cale industrial,
extractele moi i uscate. Ele sunt mai concentrate i se prescriu n
capsule, pulberi, comprimate, supozitoare, pilule.

122
b) Extractele moi ( Extracta spissa) conin pn Ia 25% (n medie '
20%) de ap i reprezint o mas viscoas dens. Unele dintre ele se
utilizeaz n tratamentul diferitor boli:
Extract moale de mtrgun, supozitoare rectale.
Extract moale de odolean n comprimate drajefiate a cte 0,02 g ca
preparat sedativ.
Alte extracte moi se pot folosi, i se foloseau pe vremuri, pentru
prepararea masei pilulare i, deci, a pilulelor.
Extract moale de lemn dulce.
Extract moale de ppdie.
c) Extractele uscate ( Extracta sicca) conin doar 5-6% de ap i
au consisten solid, fiind uor pulverizabile. Ele se prescriu sub di
verse forme medicamentoase: pulberi, comprimate, pilule, supozitoare
rectale i vaginale.
Extractul uscat de rucu de primvar este inclus n componena
comprimatelor drajefiate Adonis-brom.
Exerciii
S se prescrie extractele uscate n dozele indicate.
1 . Extract uscat de nalb mare - comprimate a cte 0,05 g.
2. Extract uscat de mtrgun - comprimate a cte 0,015 g (cu bi
carbonat de sodiu 0,25 g).
3. Extract uscat de flori de imortel - granulate n pachete a cte
10 g. Cte 1 g de 3 ori pe zi.
4. Extract uscat de revent - pulberi a cte I g.
5. Extract uscat de roib - comprimate a cte 0,25 g.
6. Extract uscat de linte lanceolat - comprimate a cte 0,05 g.
Mo. La prescrierea extractelor moi i uscate se admite omiterea determinan
telor moale - spissum sau uscat - siccum.
Exemplu:
Rp.: Extract de linte lanceolat 0,05
D.t.d.N. 12 n tabl.
S. Intern. Cte un comprimat de 3 ori pe zi.
5.3. Soluii extractive uleioase
Soluiile extractive uleioase, numite uleiuri medicinale (Olea medi
cala), se prepar prin extragerea substanelor active (macerarea) din pro
dusele vegetale mrunite sau din cele animale. Se adaug un ulei lichid
(de ex. untdelemn) sau un solvent volatil miscibil cu uleiul. Uleiurile
123
vegetale extrag uor alcatoizii, vitaminele liposolubile, uleiurile eseniale i
alte substane.
Se utilizeaz urmtoarele uleiuri medicinale (soluii extractive
uleioase):
Extract de ctin alb (Oleum Hippophaes)
Extract de mselri (Oleum Hyoscyami)
Extract de laur sau ciumfaie ( Oleum Stramonii)
Extract de mce (Extraction Rosae oleosum)
Extract de suntoare (Oleum Hyperici).
Se elibereaz n flacoane sau capsule.
Prescrierea. S se prescrie 100 ml ulei de ctin alb (Hippophas).
Rp.: Ulei de ctin alb 100 ml
D. S. Intern. Cte o linguri de 3 ori pe zi.

5.4. Soluii extractive maxim purificate (neogalenice)


Soluiile extractive pe baz de alcool se mai numesc preparate
galenice1. Ele conin, pe lng principiile active, numeroase substane
de balast (pigmeni vegetali etc.), care adesea sunt inutile.
Soluiile extractive maxim purificate (neogalenice) sunt extracte
hidroalcoolice sau cloroformoalcoolice din materie prim vegetal, care
conin suma substanelor active ale materiei prime vegetale n stare re
lativ pur. Din aceast cauz, ele se administreaz nu numai intern, dar
i parenteral. Se prepar n mod industrial. Fiecare preparat neogalenic
are denumirea sa. Preparatele neogalenice exist n fiole (pentru injecii)
i n flacoane (pentru uz intern), sub form de soluii apoase buvabile
sau injectabile, sau sub form de pulberi.
Preparate care conin glicozide cardiace:
~ Cordigit (din degeel rou), comprimate a cte 0,0008, supozi
toare a cte 0,0012;
- Digalen-Neo (degeel ruginiu L.), flacoane a cte 15 ml, doza
10-15 picturi;
- Corglicon (din lcrimioar L.), fiole 0,06% - 1 ml.

'De la Claudius Galenus, medic grec, nscut la Pergamo (anii 131-20 1 ). Din preparatele
galenice mai fac parte alcoolii i siropurile.
124
Preparate care conin alcaloizi:
- Ergotal (din cornul secrii L.), comprimate a cte 0,001, fiole
0,05%- 1 ml;
- Raunatin (din rauwolfia serpentina Benth.), comprimate a cte
0,002.
Preparate care conin glicozide triterpenice:
- Saparal (din aralie), comprimate a cate 0,05.
Preparate care conin compui fenolici:
- Avisan (din ammi visnaga L.), comprimate a cte 0,05;
- Beroxan (din pastinaca sativa L), comprimate a cte 0,02 g,
flacoane cu soluie de 0,5% - 50 ml;
- Flamin (din imortel), comprimate a cte 0,05 g;
- Licviriton (din lemn dulce), comprimate a cte 0,1 g;
- Psoralen (din psoralea drupacea bge.), comprimate a cte 0,0 1 g,
soluie alcoolic de 0,1% n alcool de 70%, pentru uz extern;
- Silibor (din armurariu), comprimate drajefiate a cte 0,04 g i
altele.
La prescrierea acestor preparate se indic doar denumirea lor i
cantitatea, deoarece ele sunt oficinale.
Exemplu:
S se prescrie 15 ml adonizid. Se vor recomanda cte 15 picturi
de 3 ori pe zi.
Rp.: Adonizid 15 ml
D.S. Intern. Cte 15 picturi de 3 ori pe zi.

6. EMULSII (Emulsa)
(Lat. Emulsum, -i; rus. )

Emulsiile sunt sisteme disperse, formate din dou lichide insolubile


unul n altul i care formeaz dou faze nemiscibile, una fiind dispersat
n alta. n scopuri terapeutice se utilizeaz emulsii de dou tipuri: ulei n
ap (U/A) i ap n ulei (A/U). Primul tip de emulsii este rspndit pe
larg n natur, un exemplu fiind laptele, (verbul latin emulgere nseamn
a mulge)- Laptele const din picturi minuscule de grsime, nconju
rate de molecule de cazein, ce formeaz mpreun miceliile hidrofile
dispersate n ap. Asemenea emulsii se mai numesc adevrate. Din ele
fac parte i emulsiile seminale, obinute prin triturarea cu ap a unor
semine.
125
Exist ns i pseudoemulsii, n care picturile microscopice de ulei
nu sunt dispersate n ap (o asemenea dispersie ar fi instabil), ci ntr-o
soluie apoas vscoas, format prin dizolvarea n ap a unor substane
macromoleculare. Asemenea compui se numesc pseudoemulgatori.
Acetia menin starea dispersat a uleiului datorit viscozitii nalte.
Emulsiile de tip U/A se administreaz pe cale bucal i se mai nu
mesc emulsii pentru uz intern (emulsii buvabile). De menionat c emul
siile pentru uz intern sunt instabile; prin urmare, ele se vor prepara e.x
tempore i pstra la rece sau se vor stabiliza prin adaos de antiseptice.
Ct despre emulsiile de tip A/U, acestea se utilizeaz n calitate de exci-
pieni pentru prepararea linimentelor i unguentelor, deci pentru uz
extern.
Mai jos vom analiza doar emulsiile pentru uz intern (Emu/sa ad usum
internum), care se subdivid, dup cum s-a mai spus, n: emulsii seminale
sau adevrate i emulsii uleioase sau pseudoemulsii.

a) Emulsii seminale (Emulsa sen ) (Lat. Emulsum, -i; semi


nale, -is; rus. ). Emulsiile seminale se prepar din
seminele unor plante, cum ar fi amigdalele dulci, inul, macul, dovleacul
etc. Aceste semine conin uleiuri i substane mucilaginoase de origine
proteic, ce posed proprieti de emulgator. Din acest motiv, la prepa
rarea emulsiilor seminale nu se adaug emulgatori specifici. Seminele
curate se tritureaz n ap pentru obinerea unui lichid asemntor cu
laptele. Concentraia emulsiilor seminale (raportul dintre cantitatea de
semine la cantitatea total de emulsie) este de 1:10. Prin urmare, la o
parte de semine se iau 10 pri de ap. Aadar, dintr-un gram de semine
se obin 10 ml de emulsie. Emulsia astfel obinut se filtreaz prin tifon
dublu, reziduul se arunc, iar lichidul lptos se folosete ca vehicul pentru
unele substane medicamentoase i anume pentru a le masca gustul
neplcut. In cazul seminelor de dovleac ( semen Cucurbitae ), reziduul
nu se separ la emulsie, deoarece anume el conine principiul activ
(antihelmintic). Unii cosmetologi recomandat emulsia din seminele de
dovleac, separat de reziduu, pentru ngrijirea pielii feei, creia aceasta i
red prospeime.
Prescrierea. S se prescrie 150 ml emulsie seminal din semine de
in. S se administreze cte o lingur de 3 ori pe zi.

126
Metoda I (magistral)
Rp.: Semine de in 15,0
Ap purificat 150 ml
M.f. emulsum
D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
Metoda a Il-a (oficinal)
Rp.: Emulsie de semine de in 150 ml
D.S. Cte o lingur de 3 ori pe zi.

b) Emulsii uleioase (Emulsa oleosa). Emulsiile uleioase se prepar


din uleiurile lichide: uleiul de ricin (Oleum Ricini), de migdale (Oleum
Amygdalarum), untur de pete (Oleum jecoris Aselli) etc.
Dup cum s-a menionat, aa-zisele emulsii uleioase sunt pseudo-
emulsii, deoarece picturile de ulei se menin dispersate datorit visco-
zitii nalte a amestecului de emulgator (pseudoemulgator) i ap.
n calitate de emulgatori se folosesc substane proteice, cum ar fi
gelatoza (Gelatosa), unele polizaharide:
- guma (cleiul) de cais (Gummi Armeniacae vulgaris)-,
- guma tragacant (Gummi Tragacanthae);
amidonul (Amylum);
- metilceluloz ( Metylcelulosa) etc.
Pentru a emulga 10 ml de ulei, se ia urmtoarea cantitate de emul
gator:
- gelatoz 5,0 g;
- gum de cais 3,0;
- tragacant 0,5.
Glbenuul de ou ( vitellum ovi) este i el un emulgator bun; un gl
benu servete pentru emulgarea a 15 ml de ulei.
Pentru o emulsionare calitativ se iau 2 pri de ulei, o parte de
emulgator i 1 7 pri de ap. Dac cantitatea de ulei nu este indicat n
reet, atunci din 10,0 ml de ulei se obine, de regul, 100 ml de emulsie.
Dac este nevoie de 200 ml de emulsie, atunci se iau 20 ml de ulei,
10 g de gelatoz i 170 ml de ap.
Prepararea. Uleiul se amestec cu emulgatorul i puin ap pn
la obinerea unui lichid asemntor cu smntn. Apoi se adaug ap
pn la masa cuvenit i emulsia obinut se filtreaz prin tifon dublu.
Exist 2 metode de prescriere a emulsiilor: magistral i oficinal.

127
Metoda magistral (desfurata) de prescripie indic uleiul, emulgato-
rul i apa n cantitile respective. Dup acestea va urma M f. emulsum
( Misce ut fiat emulsum - amestec pentru a obine emulsie), ceea ce indic
procesul specific de preparare a emulsiei. Urmeaz apoi indicaiile D.S.
Exemplu: S se prescrie emulsie uleioas din 10 g ulei de ricin.
Metoda I (magistral)
Rp.: Ulei de ricin 10,0
Gelatoz 5,0
Ap purificat ad 100 ml
M.f. emulsum
D.S. Intern. Pentru o priz.
Conform metodei oficinale (prescurtate) de prescripie, dup de
numirea formei medicamentoase urmeaz denumirea uleiului, cantitatea
acestuia i prin liniu - cantitatea total de emulsie.
Metoda a 11-a (oficinal)
Rp.: Emulsie untur de pete 30 ml - 200 ml
D.S. Intern. Pentru o priz.
Daca raporturile ingredientelor emulsiei sunt standarde (2:1:17),
atunci concentraia ei poate s nu fie indicat (se indic numai cantitatea
emulsiei):
Rp.: Emulsie ulei de ricin 100,0
D.S. Intern. Pentru o priz.
Uleiul de ricin, foarte neplcut la gust s-a prescris deci sub form
de emulsie, menit s mascheze gustul.
Dup cum s-a mai spus, emulsiile se utilizeaz ca vehicul pentru
substanele medicamentoase. n emulsii pot fi incluse diverse substane
medicamentoase. Acestea se incorporeaz n emulsie, n care, fie c se
dizolv, fie c rmn n suspensie. Obinem o mixtur (poiune). n aceste
cazuri, n forma prescurtat de prescripie a emulsiilor, substanele su
plimentare se indic dup emulsie, iar n forma desfurat a prescrip
iei - dup toi componenii emulsiei.
Exemplu:
Se prescrie 200 ml de emulsie de ulei de migdale (Oleum Amygda-
larum) cu adaos de 0,2 g codein fosfat (Codeini phosphas). S se ad
ministreze cte o lingur de 3 ori pe zi.
Metoda prescurtat de prescripie:
Rp.: Emulsie ulei de migdale 200 ml Codein fosfat 0,2
M.D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
128
Metoda desfurat de prescripie
Rp.: Ulei de migdale 20 ml
Gum de cais 10,0
Ap purificat ad 200 ml
Codein fosfat 0,2
M.f. emulsum
D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.

7. SIROPURI (Siropi)
(Lat Siropus, -i; rus. )
Siropurile sunt soluii concentrate (circa 64%) de zahr n ap, n
sucuri vegetale fermentate sau n amestecurile acestora cu tincturi, ex
tracte sau substane medicamentoase. Sunt destinate administrrii inter
ne. Se utilizeaz pentru mascarea gustului neplcut al principiilor acti
ve, cu preponderen n pediatrie.
Exemplu: Siropul de nalb mare const din 2 pri de extract uscat
din rdcin de nalb mare i 98 de pri de sirop de zahr.
Siropurile sunt sau substane corective sau preparate medicamen
toase.
n calitate de vehicul i corective se folosesc:
- siropul de zahr sau siropul simplu (Sirupus Sacchari; Sirupus
simplex ) cu un coninut de zahr de 64%;
- siropul de viine (Sirupus Cerasi);
- siropul de zmeur (Sirupus Rubi idae).
Siropurile aromatizate (de portocale, de lmie etc.) se utilizeaz
drept corective pentru a masca gustul i mirosul dezagreabil al unor me
dicamente.
Exemplu de reet:
Rp.: Infuzie rdcin de nalb mare 3,0 - 180 ml
Sirop de viine ad 200 ml
M.D. S. Intern. Cte o linguri de 5 ori pe zi.
Exemple de siropuri medicamentoase:
- de nalb mare;
- de revent;
- de lemn dulce;
- de mce;
- de cruin.
129
Exemple de reete:
Rp.: Infuzie rdcin de nalb mare 3,0 - 100 ml
Sirop de nalb mare 20 ml
M.D. S. Intern. Cte o linguri de 3 ori pe zi.
Rp.: Sirop de mce 200 ml
D.S. Intern. Cte o linguri de 3 ori pe zi (cu ap).
Unele siropuri se produc sub denumiri comerciale (nume depuse):
- Pertusin (Pertussinum)
- Colosas (Cholossassum)
- Bronholitin (Broncholytinum)
Exemplu de reet:
Rp.: Sirop Pertusin 100 ml
D.S. Intern. Cte o linguri de 3 ori pe zi.
O serie de substane medicamentoase destinate copiilor se prepar
sub form de siropuri, de exemplu: ospen, bactrim, oxibutirat sodic,
valproat sodic.
Siropurile sunt ambalate n flacoane pline de cel mult 1000 ml. bine
nchise. Se pstreaz la loc rcoros.
Poiunile sunt forme farmaceutice apoase moderat zaharate, pentru
uz intern, care conin preponderent substane medicamentoase dizolvate
sau suspendate n ap sau ntr-o soluie extractiv apoas. Se utilizeaz
ca i corectiv, sirop simplu sau sirop aromatizat, n concentraie de circa
20% (g/g).
Zahrul diluat din componena poiunii reprezint, spre deosebire
de sirop, un mediu nutritiv favorabil pentru dezvoltarea microorganis
melor. Din aceast cauz, poiunile se prescriu doar pentru 2-3 zile.
n funcie de solubilitatea substanelor, poiunile pot fi soluii sau
suspensii medicamentoase. n cazul n care se formeaz suspensii, pentru
meninerea stabilitii acestora, se adaug muci lag de gum arabic.
Sunt prevzute doua forme ale acestui preparat: mucilag de gum
arabic de 30% i mucilag de gum arabic diluat (Julep gumos, poiune
gumoas).
Limonadele sunt soluii apoase ndulcite, efervescente, care conin
bioxid de carbon ce provine, de obicei, din neutralizarea unui acid (lactic,
citric, tartric) cu bicarbonat de sodiu, de potasiu sau cu carbonat bazic
de magneziu. Presiunea bioxidului de carbon n sticla nchis poate s
130
ajung pn la 3 atmosfere, de aceea se recomand utilizarea sticlelor cu
perei groi, rezisteni la presiune; dopul acestora trebuie s fie legat.
Soluiile efervescente, ca limonada gazoas sau poiunea Riviere sunt
antivomitive, iar soluia de magneziu (limonada de Roge) are aciune
purgativ.

8. APE AROMATICE (Aquae aromaticae)


(Lat. Aqua aromatica; rus. )

Apele aromatice sunt soluii neutre sau slab acide, limpezi sau slab
opalescente, cu mirosul i gustul uleiului volatil incorporat. Apele aro
matice trebuie s conin n general 0,03% ulei volatil. Ele au un termen
de valabilitate de 6 luni deoarece sunt uor alterabile. Factorii care con
tribuie la alterarea apelor aromatice sunt: temperatura, lumina (factori
fizici); oxigenul etc. (factori chimici); microorganismele (factori biolo
gici).
Apele aromatice sunt soluii apoase de uleiuri volatile care se utili
zeaz ca vehicule pentru prepararea unor medicamente de uz intern. In
prezent, apele aromatice se gsesc din ce n ce mai rar n farmacii, n
schimb industria le utilizeaz pe scar foarte larg pentru aromatizarea
unor produse sau chiar, n unele cazuri, pentru efectul lor terapeutic.
Apele aromatice pot fi utilizate att ca i ingredient (component) al pre
paratelor pentru uz intern ct i al celor pentru uz extern (ape de gur,
creme etc.).
Pentru obinerea apelor aromatice este nevoie de urmtoarele mate
rii prime:
d) Produse vegetale. Pentru obinerea produselor de calitate este
nevoie ca drogul vegetal (frunze, flori) s fie utilizat imediat
dup recoltar'e, excepie fcnd scorioara, florile de tei i flo
rile de levnic, care se utilizeaz uscate;
e) Vehicul. Ca vehicul pentru aceast form se utilizeaz apa disti
lat. Raportul produs vegetal /solvent variaz n limitele 1/1 pn
la 1/5, n funcie de gradul de solubilitate al uleiului volatil, ct
i de coninutul de ulei volatil n produsul vegetal.
Prescrierea. S se prescrie 200 ml ap de fenicul (Aqua Foeniculi).
Cte o lingur de 3 ori pe zi n calitate de remediu carminativ.
Rp.: Ap de fenicul 200 ml
D. S. Intern. Cte o lingur 3 ori pe zi.
131
Exerciii
Prescriei urmtoarele ape aromatice:
1. Ap de izm buna 200 ml. Pentru gargar.
2. Ap de mce 1 50 ml. Vehicul.

9. SUCURI MEDICAMENTOASE (Sued)


(Lat. Succus, -i; rus. )
Pentru extragerea sucurilor medicamentoase, se utilizeaz plantele
medicinale proaspt colectate, care sunt strivite i presate. Sucul obinut
se nclzete pn la 66-78C, timp de 30 minute, pentru inactivarea
enzimelor i a altor substane proteice, dup ce se rcorete i se centri-
fugheaz pentru ndeprtarea precipitatului. Se adaug 1/5 de volum de
alcool etilic de 95% i 0,3-0,5% de clorbutanolhidrat sau 0,15% de me-
tabisulfit de sodiu.
Sucurile medicamentoase se folosesc per se (independent) ca reme
dii terapeutice (suc de ptlagin, suc de aloe) sau intr n componena unor
preparate (de exemplu, sucul de mixandre slbatice n componena cardio-
valenului). Sucurile medicamentoase sunt ambalate n flacoane sau cap
sule. Pentru uz intern, se dozeaz cu lingura, linguria sau cu pictura.
Prescrierea. S se prescrie 100 ml suc de calanhoe pentru tratamentul
ulcerului trofic.
Rp.: Suc de calanhoe 100 ml
D.S. Extern. Pansament pentru ulcer trofic.
Exerciii
Prescriei urmtoarele sucuri medicamentoase:
1. Suc de ptlagin 250 ml. Cte o lingur de 3 ori pe zi n cazuri
de gastrit anacid.
2. Suc de aloe 100 ml. Cte o linguri de 3 ori pe zi n cazuri de
enterocolit.

10. MIXTURI (Mixturae)


(Lat Mixtura, -ae; rus. )
Mixturile sunt forme medicamentoase lichide compuse. Ele se obin

- dizolvarea a dou sau a mai multor substane solide n lichide


(ap distilat, alcool, glicerin, uleiuri vegetale etc.);
132
I - dintr-o soluie extractiv apoas;
- dintr-o ap aromatic;
- amestecul a dou sau mai multe forme medicamentoase lichide
diferite (soluii, infuzii, decocturi, tincturi, extracte etc).
Mixturile conin 3 i mai multe ingrediente. Ele pot fi transparente,
tulburi i cu precipitat. Acestea din urm se agit nainte de utilizare.
Asemenea mixturi se numesc Mixturae agitandae (mixturi care trebuie
agitate). De cele mai dese ori, mixturile se administreaz intern i mai
rar, extern. Se prescriu, de obicei, n versiunea desfurat, adic, n re
et se enumer toi componenii mixturii i cantitile lor. Apoi urmea
z M.D.S.
Denumirea formei medicamentoase, adic cuvntul Mixtur, nu se
indic n reet. Mixturile se prescriu i n versiunea semiprescurtat. n
aceste cazuri, o parte din ingrediente, adic soluiile, infuziile, decoctu-
rile, emulsiile, mucilagiile etc., se scriu sub form prescurtat, iar cele
lalte ingrediente se enumer desfurat. Mixturile pentru uz intern, se
prescriu inndu-se cont de doza substanelor medicamentoase pentru o
priz i de numrul prizelor.
Exemple:
I. S se prescrie 150 ml mixtur, care s conin cte 0,25 g bro-
mur de potasiu i 0,15 g iodur de potasiu la o priz. Se va administra
cte o lingur de 3 ori pe zi.
Forma magistral
Rp.: Bromur de potasiu 2,5
Iodur de potasiu 1,5
Ap purificat ad 1 50 ml
M.D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
Forma oficinal sau semiprescurtat
Rp.: Bromur de potasiu 2,5
Sol. iodur de potasiu 1 %- 150 ml
M.D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi.
II. Soluie extractiv apoas, n care se dizolv substane medica
mentoase. S se prescrie mixtur pentru 10 prize compus din infuzie de
iarb de ruscu de primvar ( herba Adonidis Vernalis) 1 :30 cu adaos
de bromur de sodiu (Natrii bromidum) cte 0,5 g de codein fosfat (Co
de ini phosphas) a cte 0,015 g la o priz. Se va administra cte 1 lingura
de 3 ori pe zi.
133
Rp.: Infuzie iarb rucu de primvar ex 5,0 - 150 ml
Bromur de sodiu 5,0
Codein fosfat 0,15
M.D.S. Intern. Cte o lingur de 3 ori pe zi (Mixtura Behterev).
III. Amestec a dou forme medicamentoase lichide (infuzie + tinctur):
Rp.: Infuzie rdcin de odolean ex. 20,0 - 200 ml
Tinctur talpa-gtei 20 ml
M D. S. Intern. Cte o linguri de 3 ori pe zi.

11. ALTE FORME MEDICAMENTOASE LICHIDE


Din acestea fac parte alcoolii, spunurile, elixirele, oeturile, vinu
rile medicinale etc.
Alcolii sunt numesc soluiile alcoolice utilizate pentru friciuni.
Exemple:
1 . Alcool camforat (Spiritus camphoratus, Sol. Camphorae spiri-
tuosa de 10%), flacoane a cte 40 i 80 ml.
2. Alcool formic ( Spiritus formicicus. Sol. Acidiformici spirituosa
de 1,4%), flacoane a 50 ml.
3. Alcool formic compus (Spiritus saponatus compositus ) etc.
Prescrierea. S se prescrie un flacon (40 ml) de alcool camforat.
Pentru friciuni.
Rp.: Alcool camforat 40 ml.
D.S. Extern. Pentru friciuni.
Spunurile sunt forme farmaceutice de consistent moale sau so
lid, constituite din sruri ale acizilor grai superiori (de exemplu, ale
acizilor: stearic, palmitic, oleic, linoleic i arahidonic) n amestec cu hi-
droxid de sodiu, de potasiu, de amoniu, trietanolamin etc. Ele servesc
ca excipieni n anumite preparate de uz extern sau, datorit propriet
ilor tensioactive, ca emulgatori. Utilizate pe larg n trecut, astzi se mai
gsete pe pia spunul de potasiu (verde sau moale, Sapo widis), ce se
obine din ulei de in amestecat cu hidroxid de potasiu. Spunul verde se
utilizeaz pentru curarea pielii sau pentru prepararea alcoolului saponat.
Prescrierea. S se prescrie 50 g de spun verde pentru uz extern.
Rp.: Spun verde 50,0
D.S. Pentru uz extern.

134
amponul este un produs lichid pentru curarea, protejarea scal
pului i a prului, i pentru tratamentul unor afeiuni ale scalpului (mi-
coze, pediculoze, etc.). amponurile pot conine extracte vegetale. Aciu
nea sinergic a componenilor contribuie la scderea producerii de se
bum la nivelul glandelor sebacee, ceea ce deschide orificiile secretorii.
Astfel se reduce i apoi se oprete formarea mtreii. amponurile eli
min peliculele aderente de pe firul de par, calmeaz epiderma inflama
t, pruritu! i eritemul scalpului. Spunurile au proprieti cicatrizante i
protejeaz epiderma susceptibil s se infecteze. Pe lng faptul c hi-
drateaz i cicatrizeaz extractele naturale, protejeaz epiderma sensi
bil.
Loiunile conin substane antiseptice (resorcinol etc.), antiparazi-
tare (sulf), tonifiante (ulei de ricin), dizolvate ntr-un vehicul (ap sau
alcool diluat), i se utilizeaz ca preparate cosmetice pentru umectarea
sau splarea pielii (capului, feei), a prului i a minilor. n unele ca
zuri ns se utilizeaz ca preparate medicamentoase pentru splarea sau
ngrijirea plgilor, precum i n calitate de antipruriginoase locale.
Exemplu: formidron 50 ml.
Colodiu - soluie obinut prin dizolvarea nitrocelulozei ntr-un
amestec de eter i etanol, i care, prin evaporare, formeaz o pelicul
aderent flexibil (film) pe locul de aplicare.
Elixirele sunt preparate farmaceutice de uz intern care conin un
ulei volatil dizolvat n alcool i un edulcorant. Elixirele pot avea o con
centraie alcoolic de maxim 20 i o concentraie de zahr de maxim
20%. Uleiul volatil se dizolv n alcool, iar soluia obinut se amestec
cu sirop simplu sau cu glicerol. Elixirele se dozeaz n picturi.
Exemplu: S se prescrie un flacon (25 ml) de elixir pectoral.
Rp.: Elixir pectoral 25 ml
D.S. Intern. Cte 30 picturi de 3 ori pe zi.
Oelurile sunt forme farmaceutice care au ca solvent oetul. Acestea
posed aproape toate caracteristicele vinului: concentraia de acid acetic
trebuie s fie cuprins ntre 6 i 9 g/%. Este utilizat preponderent oetul
aromatic (oficinal), cu aciune revulsiv, care conine ulei de lmie, de
levnic, de ment, de tim i de camfor.

135
Vinurile medicinale sunt forme farmaceutice care au ca solvent vinul.
Acesta are aceleai proprieti, dizolvante ca i apa, dar alcoolul i acidul
tartric mresc capacitatea de dizolvare. Vinul care se utilizeaz la prepa
rarea medicamentelor trebuie s aib un coninut alcoolic de 12-16%. Un
exemplu de vin medicinal este vinul tonic, dar i unele balsamuri.
Burete cutanat - burete impregnat cu o substan activ, pentru uz
cutanat. De obicei, buretele sunt hemostatice.

FORME MEDICAMENTOASE GAZOASE


AEROSOLI (aerosola, nebulogena, spray)
(Lat. Aerosolum, -i; rus. )

Aerosolii sunt dispersii n aer ale unor picturi foarte fine cu dia
metrul mediu de 50 pm. Dispersia se obine cu ajutorul unor dispozitive
speciale:
- recipiente presurizate de condiionare i preparare;
dispozitive de preparare a unor aerosoli lichizi (nebulizatoare);
- dispozitive de aerosolizare a unor pulberi.
Componenii unui aerosol medicamentos sunt: propulsorul, recipi
entul, valva i actuatorul (butonul pentru eliberarea medicamentului) pre
cum i concentratul, soluia, suspensia sau pulberea medicamentoas.
Dispozitivele de aerosolizare cu valv dozatoare ( MDI = metered -
dose inhalers ) sunt cele mai utilizate. Acestea elibereaz o doz de
substan medicamentoas cu efect bronhodilatator sau antiinflamator.
Aerosolul conine aproximativ 200 de doze unitare.
Dezavantajele sistemului MDI:
- eficacitatea terapeutic depinde de coordonarea ntre eliberarea
pufului i a inhalrii greu de realizat pentru unii pacieni (copii, b
trni, etc.);
- propulsorul este o hidrocarbur clorofluorurat, freonul, care a
fost acuzat de distrugerea stratului de ozon. Se prevede nlocuirea freo-
nului cu hidrocarburi fluorurate;
- substana medicamentoas este suspendat ntr-un solvent (aci
dul oleic) responsabil de apariia bronhospasmului i a tusei;
- faptul c principiul activ este preponderent n contact cu cavi
tatea bucal i orofaringele poate duce la apariia candidozei orofarin-
giene, provocate de corticoizii inhalatori.
136
Tehnica corect de utilizare a MDI cuprinde:
- agitarea obligatorie a recipientului nainte de utilizare;
- plasarea recipientul ntre buze;
- nclinarea uoar a capului spre spate;
- sincronizarea ntre inspirul profund i eliberarea pufului (n
caz contrar majoritatea particulelor de medicament rmn n
gur);
- meninerea apneei postinspir de peste 1 0 secunde, apoi se respi
r ncet.
Dispozitivul de expansiune (SPACER) ataat la flaconul presurizat
dozator, are rolul de a seleciona pentru inhalare doar particulele mai
mici capabile s ajung n alveolele pulmonare; de aceea, nu mai este
necesar coordonarea eliberrii pufului cu inspirul.
Dispozitivele pentru inhalarea oral a pulberilor (siteme de tipul:
spinhaler, rotahaler, diskhaler) permit evitarea problemei coordonrii
inspirului cu eliberarea pufului.
Aerosolii sunt destinai pentru tratamentul unor afeciuni ale cilor
respiratorii (aerosoli de inhalaie) sau pentru aplicarea pe mucoase (na
zal, vaginal, rectal) sau pe tegument, cu scop de diagnostic, hemosta
tic sau de pansament, cu formarea unei pelicule protectoare.
Aerosolii nebulizai sunt utilizai din ce n ce mai mult n tratarea
unor afeciuni ca astmul bronic, BPCO, mucoviscidoza etc.
Prescrierea. S se prescrie:
I. Flacoane presurizate dozate
Rp.: Aerosol Orciprenalin N. 1
D. S. Cte o inhalaie n caz de acces de astm bronic.
Exerciii. Prescriei flacoane presurizate dozate pentru inhalaii n
cazurile de astm bronic:
1. Salbutamol;
2. Ipratropiu bromid;
3. Berodual;
4. Fenoterol hidrobromid;
5. Beclometazon dipropionat.
II. Flacoane presurizate pentru pulverizri locale.
Rp.: Aerosol vinisol N. I
D.S. Pentru pulverizri cutanate.

137
Exerciii. Prescriei flacoane presurizate pentru pulverizri locale:
1. Levovinisol - pentru pulverizarea rnilor infectate.
2. Livian - pentru pulverizarea arsurilor termice cutanate.
3. Lifiisol - pentru pulverizarea postoperatorie a suturilor.
4. Oxiciclosol - pentru pulverizarea arsurilor mici.
5. Inhalipt - pentru pulverizarea faringelui.
6. Hiposol - pentru pulverizri vaginale.
Cu ajutorul unor inhalatoare speciale instalate n instituiile cura
tive, substanele medicamentoase (de exemplu, antibioticele) se trans
form n aerosoli prin dispersare cu vapori de ap sau aer comprimat.
Pentru uz extern, n dermatologie, chirurgie, ginecologie, se utilizea
z preparate aerosolice sub form de soluii, linimente, spum, pelicul
plastic etc. De exemplu, n tratamentul arsurilor i rnilor infectate se
utilizeaz Legrasol, Livian, Levcvinizol (care conin antibiotice,
antiseptice etc). n scopul profilaxiei bolilor cutanate supurative i
pentru combustii se folosete preparatul Neotisol care conine neomi-
cin, etilceluloz, ulei de ricin i alcool i care se transform n pelicul.
n cazurile bolilor inflamatorii ale cavitii bucale se utilizeaz aerosolii
Proposol, Tantum verde, Kamilosan mundsprei.
Unele substane medicamentoase se administreaz prin inhalaii:
acestea se dizolv n ap fierbinte de circa 70C, pacientul respir cu
aburii ferbini sau inhaleaz soluiile pulverizate de inhalatoare speciale,
staionare sau portative, sau care se elimin din inhalatoarele portabile.
Exemplu: S se prescrie 25 ml soluie de 0,5% de izoprenalin
hoprenalinum) pentru inhalaii cte 0,1 ml.
Rp.: Sol. izoprenalin de 0,5% - 25 ml
D.S. Pentru inhalaii.
Exerciii. Prescriei soluii pentru inhalaii:
1. Acetilcistein 20% -5 ml (n fiole). Cte 5 ml la o inhalaie.
2. Tripsin cristalin n soluie 0,5%. S se inhaleze cte 2 ml.
Soluia se prepar ex tempore: se dizolv 10 mg de tripsin cristalin n
2 ml soluie salin izoton.
3. Solutan 50 ml. Pentru inhalaii cte 1 ml.
Anumite substane se inhaleaz n stare solid, sub form de pulbe
re micronizat (redus n particule cu diametrul mai mic de 1 micron),
pentru interesarea eficient a bronhiilor i canalelor alveolare. Pentru

138
inhalarea acestor pulberi, acestea se disperseaz cu ajutorul unor turbine
minuscule (spinhaler), propulsate de aerul inspirat.
Exemplu:
Rp.: Cromoglicat disodic 0,02
D.t.d. N. 20 n caps.
S. Se va inhala cte o capsul de 3 ori pe zi prin spinhaler.

PREPARATE ORGANICE
Preparatele organice sunt extracte lichide oficinale din organele i
esuturile animalelor sacrificate sau hidrolizate. Aceste preparate sunt
ambalate n fiole sau flacoane i administrate pe cale parenteral. La
aceste preparate se refer:
1 . Insulina - extract pancreatic;
2. Paratireoidin - extract din glandele paratiroide ale animalelor;
3. Pituitrin - extract din lobul posterior al hipofizei (neurohipo-
fizei) animalelor sacrificate etc. Astfel de preparate sunt supuse
standardizrii biologice i se dozeaz n uniti de aciune (UA).
Exemple:
1 . Extract de placent, fiole cte 1 ml.
2. Prefizon - extract adenohipofizar, fiole cte 1 ml (25 U).
3. Sirepar - extract hepatic, flacoane cte 1 0 ml.
4. Splenin - extract de splin, fiole cte 1 ml.
5. Timalin - extract de timus, flacoane cu pulbere liofilizat cte
0,01 g.
6. Cerebrolizin - hidrolizat de mduv osoas, fiole de 5% - 1 ml.
7. Solcoseril - extract din snge de viel, fiole cte 2 ml.

FORME FARMACEUTICE
CU SISTEME MODIFICATE DE ELIBERARE l TRANSPORT
AL SUBSTANELOR MEDICAMENTOASE (SM)

Elaborarea noilor sisteme de eliberare i a noilor substane sau


mecanisme de transport al medicamentelor are o importan practic
major. Apariia acestora a permis soluionarea problemelor de baz ale
practicii medicale, precum i mrirea eficacitii terapeutice, a toleranei
i a inofensivitii terapiei medicamentoase.
139
Formele farmaceutice cu eliberare modificat (FFEM) sunt un
grup de sisteme medicamentoase, ce posed un mecanism cu caracter
modificat de eliberare a SM. Modificarea mecanismelor de eliberare
atrage dup sine modificarea farmacocineticii SM i a parametrilor efi
cacitii i toleranei acestora, ceea ce corespunde cu necesitile clinice,
printre care una dintre cele mai importante este sporirea complianei.
FFEM sunt o realizare nsemnat i extrem de util pentru adminis
trarea:
- SM cu o perioad de semivia foarte scurt, care cer o adminis
trare nictimeral multipl;
- SM cu o perioad de semivia foarte lung, pentru prevenirea
formrii concentraiilor plasmatice pragale majore;
- preparatelor cu un indice terapeutic foarte mic, pentru prevenirea
apariiei concentraiilor toxice i a efectelor adverse dozo-depen-
dente.
Dup rapiditatea procesului de eliberare a SM, FFEM se mpart n:
- forme farmaceutice cu eliberare controlat sau strict monitorizat;
- forme farmaceutice cu eliberare latent sau prelungit.
Elaborarea noilor sisteme i substane de transport al SM a con
tribuit la creterea eficacitii terapeutice, a toleranei fa de preparate
i a inofensivitii terapiei medicamentoase. Controlul asupra procesului
de transport al SM, permite:
manipularea efectului terapeutic;
- evitarea supradozrii sau a eficienei joase a preparatelor;
majorarea duratei efectului SM;
- i n acelai timp, scderea frecvenei administrrilor i a riscului
apariiei efectelor adverse.
Un sistem ideal de transport al SM este unul inert, biocompatibil,
rezistent, confortabil pentru pacient, inofensiv, uor de utilizat i de
sterilizat, producerea cruia trebuie s rmn accesibil.
Formele farmaceutice cu eliberare modificat sau conjugate cu
substane i sisteme de transport sunt astzi aplicate pe larg n diverse
domenii ale medicinii:
- cardiologie (utilizarea antagonitilor de calciu, a nitrailor, anti-
aritmicelor, tromboliticelor);
- endocrinologie (utilizarea preparatelor cu insulin, a hormonilor);
- oncologie (administrarea preparatelor antineoplazice);
- oftalmologie etc.
140
Cunoaterea de ctre medici a principiilor i particularitilor de
aciune ale formelor farmaceutice contemporane i ale sistemelor spe
cializate de transport al acestora, permite optimizarea i individualizarea
farmacoterapiei din punct de vedere al cronoterapiei, scderea toxicitii
SM, ameliorarea complianei i o utilizare mai comod a acestora.

Caracteristica formelor farmaceutice modificate


de eliberare i transport a preparatelor medicamentoase
Metodele ce stau la baza modificrii proceselor de eliberare i
transport a substanelor medicamentoase se mpart n procese:
- fizice (utilizarea substanelor auxiliare care vor modifica solubi-
litatea, absorbia, distribuia i eliminarea substanelor medica
mentoase; vor contribui la implicarea forelor fizice, prin difu
ziune sau osmoz, a forelor hidrodinamice, aerodinamice, electro
mecanice, magnetice, a ultrasunetului etc.);
- chimice (formarea srurilor, complexelor, adugarea sau schim
bul grupelor chimice funcionale n molecula SM, conjugarea cu
substana transportatoare; elaborarea promedicamentelor);
- tehnologice (elaborarea matricelor, nveliurilor uni- sau pluri-
stratificate, rezervoarelor, microsferelor, liposomilor, nanoparti-
culelor; microgranularea i microcapsularea; unirea particulelor
SM cu vitez diferit de eliberare; imobilizarea, adsorbirea, de
presia n matrice sau pe transportori; elaborarea sistemelor tera
peutice).
Pe lng acestea, actualmente, pentru elaborarea sistemelor de tran
sport al SM se utilizeaz sisteme i utilaje tehnice performante supli
mentare (pompe i utilaje dozatoare, microinjectoare, sisteme portative
automate pentru administrare, sisteme microelectromecanice, micro-
cipuri etc.).

I. Caracteristica formelor farmaceutice


cu eliberare modificat a substanelor medicamentoase
Formele medicamentoase cu eliberare modificat (FFEM) se pot
clasifica din punct de vedere:
1. al procesului tehnologic de elaborare;
2. al mecanismului i cineticii eliberrii;
3. al caracterului rezervoarelor utilizate;
4. al efectului terapeutic.

141
Conform procesului tehnologic de elaborare, se deosebesc 3 tipuri de
forme medicamentoase cu eliberare modificat:
- sisteme monolite (matriciale);
- sisteme rezervor (membranice);
- sisteme pomp (osmotice).
Eliberarea SM se produce datorit difuziunii controlate a forei
osmotice sau magnetice.
Sisteme monolite. Baza sistemelor monolite o constituie matricea,
care posed o serie de proprieti fizico-chimice: poate fi solubil sau
insolubil, posed capacitatea de a crete n volum, poate fi supus bio-
degradrii i/sau formrii bioeroziunilor. Dup proprietile fizice i
chimice matricea poate fi: hidrofil, hidrofob sau mixt, neutr sau
polielectrolitic.
n calitate de matrice sunt folosite substane inerte (diverse ma
teriale din polimeri, complexoni) proprietile crora determin gradul
de permeabilitate al SM, cu alte cuvinte, matricea este o reea tridimen
sional n care este distribuit substana medicamentoas.
Substanele medicamentoase pot fi unite cu matricea n mod fizic
sau chimic, ceea ce determin mecanismul i cinetica eliberrii acestora.
SM unite fizic pot fi dizolvate sau dispersate n matrice. n acest caz,
difuzia este mecanismul de baz al eliberrii SM. Acest mecanism de
eliberare nu asigur o cinetic de ordinul 0.
Pentru a obine, o cinetic de ordinul zero, intervin mecanisme
suplimentare, de tipul biodegradrii (de ex.: hidroliza matricei), dar se
mai utilizeaz i sisteme mixte de eliberare a substanelor active (SA),
cum ar fi asocierea sistemului matricial cu cel de tip rezervor, controlat
prin turgescena acestuia.
Legtura chimic dintre substana activ i matrice se efectueaz
prin metoda cross-link, cu formarea complexului polimer-bioactiv.
Acesta poate transporta SA, modificnd eliberarea i distribuia sau
poate realiza depozite n locul administrrii. Activitatea acestor sisteme
depinde de solubilitatea lor. Complexul polimer-bioactiv solubil asigur
i transportul SA ctre locul de aciune (extracelular sau intracelular) i
majoreaz durata aciunii acestora care se obine prin micorarea vitezei
de trecere prin barierele biologice, a degradrii i eliminrii lente. Com
plexul polimer-bioactiv insolubil poate avea o durat de aciune i mai
lung. Dup injectarea sau implantarea SA, are loc eliberarea foarte
lent a acestora din legtura chimic cu matricea. Dup eliberarea
142
substanei active, polimerul poate fi supus biodegradrii, eliminrii prin
ficat i/sau rinichi sau n alt mod.
Selectarea matricei depinde de modul de utilizare al formei medi
camentoase. Matricele hidrosolubile se folosesc pentru elaborarea for
melor medicamentoase destinate utilizrii perorale. Cele dizolvabile
prin biodegradarea matricei - pentru formele medicamentoase destinate
administrrii subcutane sau prin implantare. Matricele insolubile ser
vesc doar pentru elaborarea formelor medicamentoase ce se introduc n
organism prin implantare.
Aciunea acestor sisteme dureaz de Ia zeci pn la sute de zile.
Sistemele rezervor. Sistemele rezervor sunt alctuite din doi com
poneni: nveliul (membran), care formeaz rezervorul, i nucleul n
care se gsete SA. Eliberarea SA depinde de proprietile membranei.
Mecanismele eliberrii constau n biodegradare sau n difuziunea SA
prin porii membranei, care se formeaz dup dilatarea ei. Dac grosi
mea membranei nu se modific, atunci procesul de eliberare a SA este
determinat de cinetica de ordinul 0 pe o durat de 80% de timp. Dac
n rezultatul biodegradrii membranei grosimea acesteia se reduce, atunci
crete inevitabil viteza eliberrii SA.
Datorit proprietilor membranei, sunt posibile diferite tipuri de
eliberare a SA: eliberare latent, programat, intit (de ex.: membrane
cu dizolvare n intestin), prin membranele polistratificate care permit
eliberarea intermitent (pulsatil).
In sistemele de rezervor, substanele active pot avea form de mi-
croparticule multiple (pelete), care se introduc n matrice sau capsule.
Acest tip de sistem poart numele de spansul.
Sistemele pomp. Aceste sisteme au la baz distribuirea i elibe
rarea SA cu ajutorul forelor osmotice, pentru obinerea unei cinetici de
ordinul 0 pe perioada absorbiei SA din tubul digestiv. Particularitatea
aciunii acestor sisteme este stabilitatea n tubul digestiv, indiferent de
variaiile pH-ului, ale presiunii, ale efectului de amestecare cu coninu
tul tubului digestiv.
Exist 2 tipuri de sisteme pomp:
1 . osmotic generatoare;
2. osmotic elementar.
Componenii de baz ai pompei generatoare sunt: mecanismul cu
rezervor intern constituit dintr-o membran impermeabil, care conine
soluia sau suspensia SM i un rezervor extern constituit dintr-o mem-
143
bran semipermeabii, care conine o substan osmotic. Mecanismul


de aciune a pompelor osmotice const n urmtoarele procese:
iniial, n rezervorului extern ce conine substana osmotic, n
cepe s ptrund (cu o vitez anumit) apa din mediul nconju
rtor prin membrana semipermeabii, contribuind la dilatarea
rezervorului extern i creterea din acest motiv a presiunii asupra
rezervorului intern care conine substana medicamentoas;
- n consecin, un flux stabil al substanei medicamentoase trece
prin orificiul rezervorului. Viteza fluxului este determinat de
diametrul orificiului i este constant' pn la eliberarea total a
substanei medicamentoase din rezervorul intern.
Dac este necesar o eliberare foarte lent a SA, se folosesc modu
latoare, care corijeaz intensitatea fluxului de SA ce se ndreapt spre
orificiu.
Pompele generatoare pot fi de diferite dimensiuni: de la cea a unei
comprimate pn la civa centimetri n lungime. Durata de aciune a
acestor pompe poate fi de la cteva zile pn la cteva luni (pentru for
mele de pompe destinate implantrii).
Pompele elementare sau simple sunt folosite pentru formele de
administrare peroral a substanelor medicamentoase.

II. Caracteristica substanelor


i a sistemelor de transport al medicamentelor
Necesitatea de a mri eficacitatea i inofensivitatea farmacoterapiei
a atras dup sine elaborarea sistemelor de transport cu eliberare intit,
aa zisele sisteme de transport cu int specific de eliberare a medicamen
telor. Sistemele de transport cu eliberare intit asigur interaciunea spe
cific a substanelor medicamentoase cu inta farmacologic n concen
traii, care nu vor manifesta efecte adverse toxice.
Funciile de baz ale sistemelor de transport cu eliberare intit:
- transportul substanelor medicamentoase ctre compartimentele
specifice (anatomice, farmacodinamice, farmacocinetice);
- transportul substanelor medicamentoase ctre locurile de aciune
anterior inaccesibile;
- sporirea biodisponibilitii substanelor instabile i rapid degra-
dabile (de ex.: de structur peptidic, hormoni etc.);
- prevenirea distribuirii nedorite i metabolizrii precoce a substan
elor medicamentoase;
144
- protejarea organismului de efectele adverse nedorite, legate de
distribuia larg a SM;
- asigurarea controlului vitezei de eliberare i a aciunii SM la
nivelul intei farmacologice.

IO
importan deosebit n aceast direcie de studiu este utilizarea:
- particulelor purttoare a substanelor medicamentoase, fabricate
din materiale naturale sau sintetice;
- a tehnologiilor bioingineriei i n special a nanotehnologiei.
[Astzi sunt utilizate pe scar larg sistemele transportoare de
SM pentru tratamentul afeciunilor oncologice i cardio-vascu-
lare, al diabetului zaharat, al bolilor Parkinson i Altzheimer;
- a preparatelor antimicrobiene i anti inflamatoare, acizilor nu
cleici, a preparatelor cu aciune la nivel de gene i vaccinurilor.
Datorit nanotehnologiilor, eliberarea SM se face azi la nivel celu
lar i chiar subcelular. Tot graie acestora, dimensiunile particulelor trans
portoare devin din ce n ce mai mici, acestea se exprim n milimetri
pentru macroparticule (>1 mm), n micrometri pn la 0,1100, pentru
microparticule i n nanometri 1-100, pentru nanoparticule.
Tabelul 4
Particulele transportoare i dimensiunile lor
Particulele Dimensiunile (nm)
Microcapsule 500 - 100000
Emulsii 1000 - 100000
Microemulsii 200 - 30000
Microsfere 200 - 30000
Liposomi polistratificai 200 - 3500
Liposomi monostratificai 25 - 200
Nanocapsule 50 - 200
Nanosfere, nanoparticule monolite 10 - 200
Nanoemulsii 20 - 100
Lipoproteine de densitate joas 20 - 25
Micelii 5-50
Dendrimeri 2-10
Ciclodextrine Mai mici de 1 nm

Dup structur, sistemele transportoare se mpart n:


- particule de tip vezicular (liposomii, niosomii, etosomii, trans-
fersomii),
145
- microparticule de tip solid (microcapsule, nanocapsule, micro-
sfere, nanosfere, microemulsii),
- microparticule de tip macromolecular (dendrimeri, ciclodextrine,
micelii, cristale lichide).
De regul, n structura microparticulelor, deosebim nucleul i mem
brana. Membrana particulelor transportoare este poroas (diametrul pori
lor prin care are loc eliberarea substanelor medicamentoase variaz ntre
20 nm i 0,4 mkm) i semipermeabil, ceea ce permite difuzia substan
elor medicamentoase. Componena chimic a particulelor transportoare
poate fi de origine lipidic, proteic, glucidic, polimeric natural sau
sintetic. n componena particulelor pot fi incluse i substane stabiliza
toare sau transportoare specific direcionate spre organele int, esutu
rile i celulele int (substane bioadezive, polietilenglicol, diveri liganzi).
Transportul direcionat al substanelor medicamentoase se realizea
z prin 2 mecanisme: pasiv i activ.
Mecanismul pasiv de deplasare direcionat a particulelor transpor
toare ctre inta farmacologic nu este altul dect mecanismul fiziolo
gic, care asigur transportul i distribuia SM ctre organele i esuturile
afectate n felul urmtor:
- cumularea n fagocite n cazul administrrii intravasculare;
- penetrarea n sistemul limfatic n cazul administrrii intratecale
(intramuscular sau subcutanat);
- cumularea n esutul tumoral datorit vascularizrii mai intense;
- penetrarea prin peretele capilar afectat n focarul patologic sau
n cazul administrrii n camerele organice.
Mecanismul activ de deplasare direcionat a particulelor trans
portoare ctre inta farmacologic este asigurat prin poziionarea pe
suprafaa particulelor a substanelor care posed un tropism nalt fa de
focarul patologic (liganzi). Datorit acestora, particulele transportoare
duc cu sine substanele medicamentoase direct ctre inta determinat.
Un al treilea mecanism const n crearea anumitor condiii, care
vor controla eliberarea substanelor medicamentoase din microparticule
n focarul patologic (dependena de pH, temperatur sau de ali factori
externi ca lumina, undele radio, undele ultrasunet).

146
Tabelul 5 <

Mecanismele i factorii ce determin eliberarea


substanelor medicamentoase din sistemele transportoare
Mecanismele de eliberare
- difuziunea simpl;
- difuziunea ionic de schimb prin membrana semipermiabil a transpor
torului;
- splarea SA de pe suprafaa eroziv a transportorului sau bioeroziunea
matricei transportorului;
- eliberarea SA n rezultatul dezintegrrii sau degradrii (distrugerii)
transportorului.
Proprietile transportorului

_
- componena chimic a transportorului, ionizarea, dizolvarea;
- dimensiunile, forma, densitatea (rigiditatea);
- mecanismul i condiiile de eliberare (nivelul pH-ului n mediu, tempe-
ratura .a.).
Proprietile substanelor medicamentoase
- modul de includere a substanei active n particula transportoare;
- masa molecular a substanei medicamentoase;
-
-
proprietile fizice i chimice ale substanei medicamentoase;
_
concentraia substanei medicamentoase n particula transportoare.

Utilizarea particulelor transportoare asigur ameliorarea biodispo-


nibilitii substanelor medicamentoase, permite utilizarea dozelor mi
nime, contribuie la creterea eficacitii terapeutice, a toleranei i a in-
ofensivitii SA i amelioreaz compliana.

147
Tabelai 6
Utilizarea terapeutic a particulelor
transportoare n farmacoterapia diverselor afeciuni
Afeciunea Indicaia terapeutic Particulele transportoare
Tumori - creterea eficacitii - nanoparticule
- diminuarea toxicitii - liposomi
- controlul biodistribuiei - micelii
- ameliorarea penetrrii - nanoparticule pegelate
intracelulare. - liposomi pegelai
- micelii pegelate
- nanoparticule ligande.
Infecii - creterea eficacitii - nanoparticule
- diminuarea toxicitii - liposomi
- controlul biodistribuiei - nanoparticule pegelate
- ameliorarea penetrrii intra - liposomi pegelai
celulare - nanoparticule cu
- intensificarea absorbiei prin antigeni.
mucoase
- protecia contra degradrii.
Afeciuni - protecia contra degradrii - nanoparticule
endocrine (pentru peptide, proteine) - liposomi.
- intensificarea absorbiei prin
mucoase
- asigurarea eliberrii prelun
gite sau controlate.
Afeciuni - controlul biodistribuiei direc- - nanoparticule pegelate
autoimune ionate ctre sistemul imu- - liposomi pegelai.
nitar sau celulele inflamatorii
- asigurarea eliberrii prelun
gite sau controlate.
Sindromul - asigurarea eliberrii prelun - liposomi
algic gite sau controlate - liposomi liganzi
- majorarea biodiponibilitii - particule ligande
n SNC. - lipide solide
- nanoparticule.
Terapia - protecia contra degradrii - nanosfere cationice
genic - transportul ADN-ului - polimeri cationici
- ameliorarea penetrrii intra - lipide cationice
celulare (n nucleul celular). - nanocapsule.
Caracteristica particulelor transportoare
1. Liposomii i varietile lor sunt microparticule de tip rezervor.
Acetea sunt nite microcapsule mono- sau pluristratificate lipidice, n
interiorul crora se afl o camer hidric. Pe suprafaa lor, liposomii pot
s mai conin substane active (polietilenglicoli, chitozan, liganzi etc.)
care le vor modifica proprietile farmacocinetice.
Liposomii n nticrosfere {fig. 8) sunt
un sistem nou de transport, care asociaz
baze polimerice i lipidice. Sistemul repre
zint un liposom incapsulat ntr-o micro-
sfer din polimer biodegradabil i pstreaz
toate proprietile liposomilor. Eliberarea
liposomilor din microsfere are loc cu vitez
controlat chiar i dup o anumit perioa
d de laten. Aceast perioad este mo
dulat de modificarea dimensiunilor liposomilor i a dimensiunilor po
rilor, care se formeaz n polimerul microsferei.
Niosomii sunt nite vezicule formate dintr-un strat dublu de sur-
fractant amfifil neionizat, n interiorul cruia se afl camera hidric desti
nat substanei medicamentoase. Dimensiunile niosomilor pot varia ntre
la 200 i 800 nm. Componena chimic a niosomilor include surfactantul
i colesterolul n proporie de 1:1. Proprietile niosomilor depind de
tipul i de cantitatea surfactantului: concentraiile nalte de surfactant fa
vorizeaz descompunerea particulelor i formarea miceliului i a agre
gatelor. Niosomii au aceleai proprieti ca i liposomii, se elimin pe
aceleai ci i au aceleai mecanisme de transport direcionat al substan
elor medicamentoase la int. Niosomii au doar un tropism mai pronun
at fa de hepatocitele ficatului. Niosomii servesc drept transportori pentru
preparatele antitumorale, antimicrobiene i pentru vaccinuri. Modul de
administrare cel mai frecvent este cel intravenos, dar se administreaz i
pe cale intraperitoneal, peroral i transdermal.
Etosomii sunt nite vezicule pline cu fosfolipide, etanol i ap.
Fosfolipidele menin forma, iar etanolul asigur elasticitatea i deforma
rea particulelor. Etosomii pot fi utilizai ca sisteme de transport siste-
mice sau topice. Ei convin cel mai bine pentru formele transdermale de
transport, deoarece alcoolul prezent contribuie Ia dezorganizarea lipide
lor stratului comos al pielii i faciliteaz n mod esenial ptrunderea
particulelor de SM n straturile profunde ale dermei. n consecin
149
crete penetrabilitatea SM. Astfel se obine efectul eliberrii lente dato
rit cumulrii etosomilor n straturile pielii, care prelungete aciunea
terapeutic a substanelor medicamentoase.
Transfersomii sunt o varietate a liposomilor constituii din dublu
strat. Acetea posed elasticitate i o mare capacitate de deformare care
le permite s ptrund n porii membranari fr a fi distrui i s asigure
transportul substanelor medicamentoase. Mecanismul de eliberare a
SM are loc n direcia gradientului de concentrare; SM lipofile sunt
eliberate mai lent din cauza contopirii membranei lipidice a veziculelor
cu membrana celular. Transfersomii servesc drept sisteme de transport
pentru formele transdermale ale substanelor medicamentoase.
2. Microparticulele i nanoparticulelc
(Jg. 9) sunt sisteme de transport solide. Con
form structurii acestora, exist microsfere i
microcapsule. Micro- i nanosferele sunt
nite particule din polimeri naturali sau sin
tetici, care joac rol de matrice. Aceasta
poate fi n stare solid sau amorfa i poate s
formeze pori prin care se va dispersa substana
medicamentoas. Micro- sau nanocapsulele
posed un nucleu i o capsul; nucleul poate fi solid sau lichid. n nano-
i microparticule, SM pot fi dispersate, absorbite sau incapsulate, fiind
protejate de influena factorilor externi. Mecanismul de eliberare a SM
are loc prin difuziune sau biodegradare cu formarea eroziunilor i a po
rilor. Dintre toi transportatorii, dimensiunile cele mai mari le au micro
particulele solide. Ele servesc pentru elaborarea formelor parenterale de
transport direcionat cu eliberare lent a SM. Microparticulele sunt uti
lizate pentru formarea sistemelor de transport al preparatelor antitumo-
rale, al antibioticelor, hormonilor de origine peptidic, al ADN-ului, al
vaccinurilor pentru intensificarea activitii sistemului imunitar. Micro
particulele pot fi deasemenea utilizate pentru elaborarea formelor pero
rate (transportul SM n diverse segmente ale tubului digestiv) i a for
melor transdermale. Nanoparticulele mai servesc pentru formele topice
ale preparatelor oftalmice i pentru cele transbucale, pulmonare i na
zale de administrare a SM.
3. Emulsiile i microemulsiile sunt forme medicamentoase consti
tuite din dou medii insolubile (de ex.: ulei i ap), ce se obin prin tehno
logii speciale, n prezena substanelor amfifile surfactant asemntoare.
150
Formele existente astzi i fabricate pe baz de lipide sunt: emulsiile,
microemulsiile, miceliile, microemulsiile bazofile. Proprietile de baz
ale emulsiilor i microemulsiilor sunt: tensiunea superficial ultrajoas,
suprafaa mare de contact i dizolvarea uoar n ap i n lipide (amfi-
filitate). Pentru prepararea microemulsiilor, se utilizeaz galactolipidele
(lipide membranare) - nite acizi grai esterificai cu incluziuni de ga-
lactoz care, spre deosebire de fosfolipide, sunt mai stabile, nu posed
sarcin, au proprieti asemntoare surfactantului i sunt uor dispersa-
bile n picturi cu cel mai mic diametru.
Microemulsiile sunt folosite pentru elaborarea formelor medica
mentoase parenterale, perorale, transdermale, oftalmice, pentru substan
ele hidrosolubile i insolubile n ap, pentru majorarea solubilitii
acestora, a absorbiei i distribuiei. Sistemele Seif Micro Emulsifying
Drug Delivery Systems (SMEDDS) sunt elaborate pe baza tehnologiilor
de preparare a microemulsiilor. SMEDDS este o microemulsie fr ap
preparat pe baz de surfactant, cosurfactant i faz lipidic. Aceasta
permite evitarea degradrii SM sensibile la ap. Preparatele antitu-
morale, imunosupresive, steroizii i antiinflamatoarele nesteroidiene sau
preparatele antimicrobiene sunt preparate sub form de microemulsii.
4. Miceliul - nanoparticule specifice, formate spontan din copo-
limeri amfifili n mediu hidric n prezena surfactantului. Structura mi-
celiului include nucleul (format din fragmente ale moleculelor de poli
meri hidrofobi) care, servete drept nanorezervor de SM i coroana
(membrana), format din filamente de polimeri hidrofili impregnai n
mediul hidric. Amfifilitatea miceliului permite ncrcarea acestuia cu
SM hidrofobe, slab dizolvabile n ap, dar care ptrund uor prin membra
nele celulare. Datorit coroanei hidrofile a miceliului, crete timpul de
circulare a nanoparticulelor. Miceliul condensat cu anticorpi monoclo-
nali, destinat pentru transportul dirccionat al acestora, poart numele de
imunomicelii. Miceliul se utilizeaz n calitate de transportor pentru for
mele injectabile de SM, slab dizolvabile n ap sau hidrofobe, ca antitu-
moralele, amfotericina B, dihidrotestosteronul.
5. Dendrimerii (ftg. 10) sunt nite macromolecule polimerice cu
structur stelat sau nalt ramificat, cu o arhitectonic sferic simetric.
Baza dendrimerilor o constituie dendronii - molecule polimerice bifur
cate, unite prin pedicul comun cu nucleul central care formeaz o ca
mer (Jig. 10). Ramurile libere terminale pot fi modificate funcional.

151
Dendrimerii pot fi interpretai ca miceliu rigid i utilizai n calitate de
transportori pentru substanele slab dizolvabile sau instabile.
NH3*
N..
. 'v'
>/ I
rT'
|- V NHj*

10-(SiTCHi)jNH3*C04 J0<3i(CHJ,NHj*Cr

6. Ciclodcxtrinele sunt nite transportori macromoleculari. n com


ponena lor intr oligozaharide ciclice cu incluziuni de grupe glucopira-
nozice. Exist ciclodextrine naturale (a-, 0-, y-ciclodextrine) i sintetice
care se obin prin metoda de degradare fermentativ a amidonului cu aju
torul glucoiltransferazei. Ciclodextrinele posed o cavitate intern lipo-
fil i o suprafa extern hidrofil. Din punct de vedere chimic, acestea
sunt stabile n mediul bazic, iar n mediul acid, sunt supuse degradrii.
Se folosesc pentru elaborarea formelor medicamentoase cu eliberare ime
diat, prelungit, modificat i direcionat a substanelor medicamen
toase i n calitate de transportori de SM n formele medicamentoase
nazale, oftalmice, transdermale, perorale, transbucale i rectale. Ele contri
buie la majorarea penetrabilitii mucoaselor i a pielii, la ameliorarea
absorbiei i a biodisponibilitii unui ir de SM: a glucocorticoizilor,
anti inflamatoarelor nesteroidiene, antibioticelor, preparatelor antivirale
152
i antifungice, a hormonilor i peptidelor. Ciclodextrinele contribuie la
diminuarea toxicitii (citostaticelor i a altor preparate cu toxicitate
nalt) i la ameliorarea toleranei terapiei cu aceste preparate.
Tabelul 5
Forme medicamentoase preparate pe baz de ciclodextrinc
Denumirea Substana Tipul Forma
comercial medicamentoas ciclodcxtrinclor medicamentoas
Nicorette nicotin a-ciclodextrine sublingual
Nimedex nimesulid P-ciclodextrine perorai
Glymesason dexametazon p-ciclodextrine transdermal
Propulsid cisaprid derivat de P- rectal
ciclodextrine
Indocid indometacin derivat de p- y-ciclodextrine
ciclodextrine
Voltaren diclofenac y-ciclodextrine y-ciclodextrine

7. Nanoparticulele din baza de substane neorganice i metale


sau nanomcmbranele (particule din ceramic, din aur, nanocristale)
sunt varieti ale nanoparticulelor sferice cu diametrul de 100 nm, nu
cleul crora este fcut dintr-un material dielectric (cuar), iar membrana
ultrasubire - din diverse metale (aluminiu, titan, aur, semiconductori).
Nanoparticulele din metale posed o proprietate optic comun unic:
ele sunt capabile de a transforma energia din esuturi n lumin vizibil
i unde infraroii ale spectrului electromagnetic. De aceea, acestea ser
vesc pentru diagnosticul tumorilor (tomografia optic) i pentru transportul
direcionat al preparatelor antitumorale.
8. Fullcrenclc (fig. 11) sunt nite nanosfere cu
diametrul aproximativ de 1 nm. Acestea constau din
=C\
/\'
60 de atomi de hidrogen. SM sunt introduse n inte I f
riorul fullerenelor sau n structura acestora i asi
gur transportul direcionat al preparatelor antitu
morale. Fig. 11.
9. Nanotubii sunt nite nanoparticule deosebite din hidrogen sub
form de unul sau mai muli cilindri din grafit.
10. Nanoparticulele din ceramic au cuar n componena lor i
fac parte din particulele bionedegradabile; la suprafa, ele au pori prin
care se elimin substanele medicamentoase.
153
11. Nanocristalii ( quantum dots) sunt un fel de nanoparticule
semiconductoare, care posed proprieti electrizante i fluorescente i
asigur transportul direcionat al SM.
12. Hidrogelii sunt un tip de transportori aparte, care reprezint o
reea tridimensional, format din lanuri de polimeri hidrofiii unii prin
legturi chimice i fizice, insolubili n ap, dar care se pot dilata n mediu
hidric. Exist hidrogeluri hidrofobe i hidrofile. Acestea din urm absorb
cantiti mari de ap. Proprietatea unic a hidrogelilor este elasticitatea
care le permite s-i pstreze forma pn i dup turgescen. Hidrogelii
se fac din polimeri biocompatibili naturali (colagen, gelatin, chitozan,
alginat, dextrani, acid hialuronic) sau sintetici (derivai ai acizilor acrilic
sau metacrilic, pirolidon, metacrilat etc.) care asigur elasticitatea aces
tora. n calitate de transportori, hidrogelii au 2 funcii: asigur transpor
tul substanelor medicamentoase cu biodisponibilitate joas (de ex.
macromoleculele) i protejeaz celulele de degradare (de ex., protejeaz
substanele de natur peptidic contra degradrii i denaturrii pro-
teolitice). Hidrogelii mai pot modula viteza de eliberare a SM i asigur
transportul direcionat al acestora. Hidrogelii elibereaz SM prin
difuzie. Difuzia moleculelor SM are loc n rezultatul dilatrii hidrogelu-
lui. Dimensiunile reelei de polimeri devin mai mari dect dimensiunile
moleculelor SM i n consecin are loc difuzia. Modificnd viteza dila
trii hidrogelului, se poate modifica viteza de eliberare a SM. Hidrogelii
se utilizeaz pentru elaborarea unor sisteme de transport cu diferite ci
de administrare: pentru implantare, administrare peroral, transdermal,
oftalmic, intranazal etc. Modificnd proprietile fizice i chimice ale
polimerilor din hidrogeli, se poate mri sensibilitatea acestora fa de
anumii stimuli, ca pH-ul sau temperatura. Hidrogelii sensibili la pH se
utilizeaz pentru elaborarea formelor medicamentoase perorale, deoarece
tubul digestiv conine o gam variat de pH-uri care permit modularea
caracterului i locului eliberrii SM. Hidrogelii cu chitozan sau acid
acrilic posed n plus i proprieti bioadezive i tocmai de asta servesc
pentru elaborarea formelor medicamentoase cu absorbie transbucal
sau din sacul conjunctival.

154
Tabelul ,
Tipurile sistemelor de transport
al substanelor medicamentoase i domeniile lor de utilizare
Sisteme de
Domeniul de utilizare
transport
Liposomii Elaborarea vaccinurilor, transportul specific ctre
esutul tumoral, transportul direcionat ctre ganglio
nii limfatici regionali, transportul direcionat cu aju
torul liganzilor, eliberarea lent din locul administr
rii (formarea depozitelor).
Niosomii Elaborarea vaccinurilor, transportul specific ctre
esutul tumoral, eliberarea lent din locul administrrii
(formarea depozitelor).
Nanoparticulele Elaborarea vaccinurilor, transportul specific ctre
esutul tumoral.
Microparticulele Elaborarea vaccinurilor, eliberarea lent din locul
administrrii (formarea depozitelor).
Ciclodextrinele Majorarea solubilitii SM lipofile n cazul adminis
trrii parenterale.
Emulsiile Majorarea solubilitii SM lipofile, transportul direc
ionat cu ajutorul antigenilor.
Conjugarea cu Transportul specific ctre esutul tumoral, majorarea
polimerii duratei de aciune a SM.
Sistemele Sistem de depozitare localizat pentru eliberarea
implantabile lent a SM (tratamentul tumorilor i infeciilor).

155
BIBLIOGRAFIE
1. Matcovschi C., Ghicavi V. i a. Manual de receptur. Chiinu: CEP
Medicina, 2003.
2. Farmacoterapia romn. Ediia a X-a. Bucureti, Editura Medical, 1998.
3. Ordinul MS RM Nr. 960 din 01 .10.2012. Cu privire la modul de prescriere
i eliberare a medicamentelor.
4. Tica O. S., Hertzog D., Popescu F. Caiet de lucrri practice de farmaco
logie. Craiova: Editura Medical Universitar, 2010.
5. Ghicavi V., Bacinschi N., Stratu E. Farmacologie. Coordonator al ediiei
IX-a, D. A. Harchevici. Chiinu: CEP Medicina 2008.
6. Nechifor M. i a. Farmacografie practic. Iai, Editura STEF, 2015.
7. Stroescu V. i a. ndreptar pentru scrierea medicamentelor. Bucureti:
Editura ALL, 1993.
8. . . . : , 2010.

156
CUPRINS
Prefa 3
PARTEA INTRODUCTIV 5
1. Receptura. Reeta 5
2. Medicamentul 15
2. 1. Componenta medicamentului 17
2.2. Pstrarea medicamentelor 19
3. Farmacopcea 20
4. Cuvinte i semne auxiliare n reete 22
5. Prescripia medicamentelor 25
6. Doza 26
7. Denumirea i nomenclatura medicamentelor 31
8. Forma medicamentoas sau farmaceutic 33
PARTEA SPECIAL 36
Forme medicamentoase solide 36
1. Pulberi 36
2. Pudre sau pulberi pentru uz extern 39
3. Granulate sau granule 42
4. Capsule 43
5. Comprimate sau tablete 46
6. Drajeuri 54
7. Pilule 56
8. Pelicule, filme sau plcue 57
9. Caramele 58
10. Creioane 59
1 1 . Brichete 59
12. Specii 60
13. Conuri dentare 60
Forme medicamentoase semisolide sau moi 61
1. Unguente 61
2. Paste 68
3. Supozitoare 69
4. Linimente 73
5. Emplastre sau plasturi 75
6. Cataplazme 77
7. Spunuri 77

157
Forme medicamentoase lichide 78
1. Soluii 79
2. Suspensii 91
3. Picturi 92
4. Forme parenterale 102
5. Soluii extractive 115
5.1. Soluii extractive apoase 116
5.2. Soluii extractive alcoolice (etanolice) 119
5.3. Soluii extractive uleioase 123
5.4. Soluii extractive maxim purificate 124
6. Emulsii . 125
7. Siropuri . 129
8. Ape aromatice 131
9. Sucuri medicamentoase 132
10. Mixturi 132
11. Alte forme medicamentoase lichide 134
Forme medicamentoase gazoase. Aerosoli 136
Preparate organice 139
Forme farmaceutice cu sisteme modificate de eliberare i tran
sport a substanelor medicamentoase 139
Bibliografie 156

158

S-ar putea să vă placă și