Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru-Cocostârcul

1. Citeşte cu atenţie textul :

Pe marginea unui lac, pe ramura unei sălcii, o vrăbiuţă îşi ciugulea penele. Pe lac, un
cocostârc trecea maiestos ciugulind alene câte un peştişor sau mormoloc. Uitându-se la
vrăbiuţă, îi zise cu îngâmfare :
- Vai tu, pe cât eşti de mică pe atâta eşti şi de proastă !
- De ce zici aşa? Îl întrebă cu sfială vrăbiuţa.
- Stai pe creangă, şi-ţi ciuguleşti penele pe când aici în apă este o mulţime de hrană.
Dar de…cum să vii aici când tu nu eşti în stare…
- Fiecare cu ce poate, răspunse modestă vrăbiuţa. Eu nu pot să intru în apă aşa cum
nici tu nu poţi să stai pe crenguţa asta.
- Nu vorbi în van ! Cum poţi spune tu aşa o jignire? Ia să vezi!
Şi îşi luă zborul şi se aşeză pe crenguţa de lângă vrăbiuţă , care, sub greutatea
cocostârcului se frânse, iar acesta căzu şi se lovi de pământ , îşi frânse o aripă şi un
picior. O vulpe auzi văicărelile cocostârcului şi veni iute ştiind că-i rost de masă
îmbelşugată.

2. Răspunde la următoarele întrebări:

a) Care sunt personajele povestirii?

b) Unde se petrece acţiunea?

c) Unde se afla vrăbiuţa? Dar cocostârcul?

d) Cum o consideră cocostârcul pe vrăbiuţă? De ce?

e) Scrie enunţurile din care reies trăsăturile cocostârcului. Cum era cocostârcul ?
3. Scrie un titlu potrivit textului.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător:

ramura – jignire -
maiestos- se frânse -
proastă – văicărelile -
zici – iute -
sfială - îmbelşugată –

5. Scrie cuvinte cu sens opus :

mică –
proastă –
stai –
modestă –
intru –

6. Scrie enunţuri în care cuvântul ,, vii ,, să aibă mai multe înţelesuri.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Înlocuieşte cuvântul subliniat cu alt cuvânt potrivit :

- Nu vorbi în van !
______

8. Desenează personajul care te-a impresionat.

Mă numesc…………………………..