Sunteți pe pagina 1din 19

LICEUL TEHNOLOGIC ,,COSTACHE CONACHI” PECHEA

PROIECT
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională
nivel 3

ÎNDRUMĂTOR,
Prof. RADU MONA

CANDIDAT,
Elev: PROFIR NICOLETA PETRICA
Clasa a XI-a E

Pechea-Galaţi
2016

1
LICEUL TEHNOLOGIC ,,COSTACHE CONACHI” PECHEA

Învăţământ profesional de 3 ani


Profil: tehnic
Domeniul pregătirii de bază: industrie textilă şi pielărie
Calificarea profesională: confecţioner produse textile
Nivel 3

TITLUL PROIECTULUI:

,,Deservirea maşinii simple de cusut”

2
CUPRINS:

Argument

Cap. I Noţiuni introductive


Cap. II Organele de lucru ale maşinii simple de cusut
Cap. III Operaţii de pregătire a maşinii simple de cusut
pentru coasere
Cap. IV Defecte de coasere la maşina simplă de cusut
Cap.V Întreţinerea maşinii simple de cusut
Cap. VI Măsuri de protecţia muncii
Bibliografie

Argument

3
Maşinile de cusut moderne se deosebesc foarte mult de cele acţionate manual,
folosite pe vremuri de bunicile noastre pentru realizarea cusăturilor drepte.
Datorita tehnologiei, acum putem alege diferite tipuri de cusături.
Cu toate ca modelele de maşini existente diferă între ele, toate funcţionează în acelaşi
mod.
Un croitor modern are nevoie de o maşină simplă de cusut şi de una overlock.
Cu ajutorul acestora se pot realiza cusături rezistente şi se poate reda un aspect îngrijit
produsului finit.

Utilajele din industria confecţiilor sunt în general utilaje cu dimensiuni reduse


care efectuează operatii cu grad ridicat de fineţe, care necesită deservire şi întreţinere
pe masură.

Proiectul meu de absolvire este format din şase capitole prezentate de astfel in
cuprins.
Am ales aceasta tema: ,,Deservirea maşinii simple de cusut”, pentru a-mi
demonstra competenţele tehnice practice şi teoretice pe care le-am dobândit în anii de
studiu în domeniul confecţiilor textile.
În timpul orelor de specialitate, prin succesiunea modulelor studiate, mi-am
însuşit cunostinţele care să mă ajute să deservesc maşina simplă de cusut în vederea
confecţionării diferitelor articole de îmbrăcăminte.

Consider că aceste cunoştinte pe care le voi prezenta în ceea ce priveşte maşina


simplă de cusut sunt necesare atât mie cât şi celor care vor să lucreze în domeniul
industriei textile şi pielărie.

Cap. I Noţiuni introductive

4
Masina simplă de cusut este utilajul de bază din industria confectţiilor.

Cu excepţia unor cusături speciale maşina simplă de cusut reprezinta utilajul


principal folosit la majoritatea operaţiilor de coasere.

Caracteristici tehnice

- maşina de cusut tighel simplu este acţionată de un motor electric cu P=0,4kw, care
asigurã o vitezã de coasere ce diferă în funcţie de tipul constructiv al maşinii.
- turaţia n=2800 rot/min
- viteza de coasere de pânâ la vc = 5500 împunsãturi /min.
- maşina funcţionează cu 2 fire ( un fir la ac şi un fir la suveică ) realizând cusătura
tighel simplu.

- cusãtura realizată are pasul reglabil (0 - 6mm) în funcţie de necesităţile tehnologice;

Utilizarea cusăturii:

- încheiat detaliile

5
- îndoirea – tivirea produselor

- bordarea marginilor

- ornamentare

Cusătura tighel simplu

Este alcătuită din două fire care se depun pe ambele feţe ale materialelor cusute.
Îmbinarea detaliilor se face prin puncte de coasere

Aceasta cusătură poate fi aplicată la coaserea ţesăturilor şi a tricoturilor a căror


grosime nu depăşeşte 7 mm.

Are aspect identic si dimensiuni egale pe ambele feţe ale materialului cusut.

Distanta dintre două puncte de coasere se numeşte pas tighel şi poate fi variabil
ca lungime.

Consumul de aţă pentru 1 metru de cusatură este de 2,5 metri.

Se foloseşte la operaţii de încheiat si fixat.

Punctele de legatură a firelor se formează pe mijlocul grosimii straturilor cusute.

Tighelul simplu este caracterizat prin elasticitatea redusă care se datorează


modului de aşezare a firelor si a structurii de legatură a firelor de coasere.

Părţile componente ale maşinii simple de cusut

6
Masa de lucru
Corpul masinii
Suport care tine bobinele cu fir
Vizorul de ulei
Tamburul gradat pentru reglarea pasului
Maneta de actionare pentru coasere
Bobinatorul de fir
Motorul electric
Cuplaj
Pedala
Tija
Corpul mainii încorporeazã organele de lucru si mecanismele de functionare ale
masinii.
Sub masa de lucru este montat motorul electric.
Prin intermediul cuplajului, alcãtuit din douã discuri de frictiune, miscare de
rotatie va fi transmisã de la motor la arborele principal al masinii.
Pentru cuplarea motorului cu arborele principal va fi actionatã pedala de
actionare.
Decuplarea celor douã discuri se face automat, la eliberarea pedalei, de cãtre un
dispozitiv prevãzut

Cap. II Organele de lucru ale maşinii simple de cusut


7
1. Acul

Rol:Transportă firul superior prin straturile de material şi formează bucla de împletire

Mişcare: De translaţie pe verticală( ridicare – coborâre )

Montare: În tija suport , perpendicular pe placa acului, cu şanţul lung în partea stângă

2. Conducător de fir

Rol: Conduce firul superior şi îl tensio-nează


Mişcare: Mişcare complexă asemănă-toare cifrei 8

Montare: În braţul debitor al mecanis –mului

3. Apucătorul

Rol: Prinde bucla formată de ac şi o împleteşte cu firul de la suveică

Mişcare: Mişcare de rotaţie , dinspre muncitor înspre spatele maşinii

Montare: Pe un arbore intermediar care este paralel cu arborele principal al maşinii

4. Suveica

8
Rol: Poartă firul inferior şi îl tensionează
Mişcare: Nu efectuează mişcare în timpul coaserii

Montare: Într-o carcasă specială împreună cu apucătorul

5. Transportorul

Rol: Transportă materialul în timpul coaserii


Mişcare: Ridicare – înaintare – coborâre – retragere

Montare: În support

6. Picioruşul
Rol: Presează materialul în timpul coaserii
Mişcare: În timpul coaserii este fix

Montarea: În tija support

Cap. III Operaţii de pregătire a maşinii simple de cusut pentru coasere

9
1. Pregatirea pentru lucru
- se curata si se sterge de praf si scame corpul si masa de lucru

2. Montarea acului în tija suport

Acul este montat corect atunci când:

-este perpendicular pe placa acului


-şanţul lung este în partea stângă

2. Înfilarea maşinii

III Coaserea

10
-prin aşezarea unei bucăţi de material ( de preferinţă din acelaşi material din care se
realizează produsul) sub picioruşul de presare şi se execută coaserea prin acţionarea
pedalei- proba de coasere se vizionează pe ambele feţe analizindu-se:

-uniformitatea şi desimea paşilor

-aspectul estetic al cusăturii

IV – Reglarea cusăturii în funcţie de cele constatate se efectuează reglajele


necesare:
-reglarea pasului: mărirea sau micşorarea dimensiunii pasului se realizează prin
rotirea în sensul dorit a roţii
-reglarea tensionarii firelor :reglarea firului superior se face în cazul în care cusătura
este înşirată,cusătura este înşirată pe faţă,firul se detensionează prin rotirea şurubului
dispozitivului de tensionare,cusătura înşirată pe dos,firul se tensionează prin rotirea în
sens invers.
-reglarea firului inferior,se face prin înşurubare sau deşurubarea şurubului care fixează
peniţa,

-reglarea presiunii picioru;ului de presare,se realizează prin rotirea cheii în bucşa


filetată aflată la partea superioară a capului maşinii,rotirea spre dreapta creşte
presiunea.
-Alte reglări se fac atunci când apar defecte şi dereglări.

Cap. IV Defecte de coasere la maşina simplă de cusut

11
Dereglări şi Cauze care le produc Modul de remediere
defecţiuni

12
- cureaua de transmisie e prea lungă - întinderea sau slăbirea curelei pe roţi
sau prea strânsă pe roţi
- maşina nu este lubrefiată - lubrefierea maşinii

Maşina are mers - între apucător şi carcasă au pătruns - demontarea apucătorului şi curăţarea
scame sau capete de aţă de scame
greoi

- acul este montat greşit - corectarea poziţiei acului


- acul este stâmb sau uzat - înlocuirea acului
Ruperea acului la - acul este prea subţire faţă de - se pune un ac mai gros
maşină material
- materialul este prea gros şi dur - se trage moderat de material
- firul prezintă neregularităţi în - se pune un fir bine torsionat
tensionare
Ruperea firului - firul este prea gros faţă de ac - se înlocuieşte firul superior
- firul este blocat în maşină - dedlocarea maşinii de fir
superior - firul nu corespunde ca fineţe - se schimbă firul superior
- orificiul plăcuţei are asperităţi - recondiţionarea plăcuţei
Ruperea firului - firul inferior este supratensionat - detensionarea firului inferior
inferior - peniţa suveicii are asperităţi - şlefuirea sau înlocuirea peniţei
- bobina este supraîncărcată - se descarcă bobina de fir
- firul de la suveică este subtensionat - se srânge peniţa la suveică
- firul superior este prea tensionat - slăbirea firului de la ac
Înşirarea cusăturii - noduri blocate sub peniţă - curăţirea suveicii sub peniţă de noduri
pe faţă

Înşirarea cusăturii - firul de la ac este subtensionat - tensionarea firului de la ac


pe dos - firul suveicii este supratensionat - slăbirea firului de la suveică
- firul acului este blocat - deblocarea firului de la ac
Perforarea - acul are vârful uzat - ascuţirea sau înlocuirea acului
materialului de - acul este prea gros - înlocuirea acului
către ac - pasul cusăturii este prea des - reglarea pasului de cusătură

- acul nu formează bucla corectă - verificarea poziţiei acului


- apucătorul are cursă scurtă - reglarea cursei apucătorului
Scăpări de - cursa acului este prea sus sau prea - reglarea cursei acului
coasere jos
- apucătorul are vârful uzat - recondiţionarea apucătorului
Încreţirea - firele sunt supratensionate - detensionarea firelor de aţă
materialului - transportorul este uzat - recondiţionarea transportorului
- pasul tighelului este prea mare - reglarea pasului de tighel

Cap.V Întreţinerea maşinii simple de cusut

13
Maşina simplă de cusut reprezintă utilajul de bază în producţia de confecţii.Este
folosită la majoritatea operaţiilor din procesul confecţionării ca urmare a cusăturii
clasice pe care o realizează.
Asigurarea ciclului de funcţionare în condiţii normale este determinată de o
întreţinere corespunzătoare maşinii.
Curăţarea permanentă a maşinii de scame şi de praf este deosebit de importantă,
pentru a împiedica pătrunderea lor în organele maşinii şi provocarea de frânări în
mişcare sau chiar de gripări.
Maşina se unge cu ulei special: punctele de ungere sunt marcate pe carcasa
maşinii, astfel încât să fie uşor vizibile. Maşina simplă este prevăzută cu mecanism de
ungere centrală cu circuit continuu.
Durata de funcţionare a unei maşini este determinată de calităţile constructive şi
de execuţie ale acesteia, precum şi de condiţiile de exploatare şi întreţinere.
Procesul de reparare planificat al maşinii de cusut se caracterizează prin
înlocuirea de piese.Ţinând seama de volumul mic al organelor de coasere şi de
mişcarea lor rapidă în timpul funcţionării maşinii,ciclul de reparaţii planificate se
rezumă la revizia tehnică şi la reparaţia curentă de gradul 1, Rc1, în cadrul cărora se
execută toate lucrările de reparaţii. Piesele de schimb sunt procurate direct de la
fabrica constructoare.
Piesele componente care contribuie direct la formarea cusăturii având volum
mic, cu contururi precise, nu se pot recondiţiona la cotele exacte şi nici calitatea lor nu
asigură durabilitatea necesară.De aceea, se înlocuiesc cu piese originale.
În cadrul lucrărilor de recondiţionare, pot fi remediate piesele:graifere,conducătoare de
fir, bucşe.
Piesele care se înlocuiesc în cadrul reparaţiilor curentr sunt: picioruşul de
presare,transportorul,garniture graifer,cureaua de transmisie dinţată, dispozitivul de
tensionare a aţei,tija acului, manivela întinzător aţă,garniturile de etranşare de cauciuc.

Cap. VI Măsuri de protecţia muncii

14
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate
naţională,care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor
activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de


răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror măsuri de protecţie a muncii,
adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de


reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:

 Norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate a


muncii şi de igienă a muncii, cu aplicabilitate generală pentru orice activitate;
 Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a
muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi , detaliind prin
aceasta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

 Prezentele prevederi se vor aplica tuturor tipurilor de maşini de cusut;


 Înainte de începerea lucrului, operatorul are obligaţia de a verifica starea tehnică a
acesteia ;
 Este interzis angajaţilor să ţină piciorul pe pedala de punere în funcţiune a maşinii
în timpul introducerii firului de aţă pri mecanismul suveicii, prin mecanismul de
tensionare şi prin ac;
 În timpul fixării materialului de prelucrat sub picioruşul acului , este interzis să se
acţioneze cu piciorul pedala de punere în funcţiune a maşinii de cusut;
 În timpul lucrului , distanţa de la capul operatorului la maşina de cusut va fi de
minimum 30 cm. Femeile vor avea părul protejat împotriva antrenării de către
organele în mişcare ale maşinii;
 Este interzis a se lucra cu maşina de cusut atunci când acele sunt stâmbe sau fără
vârf;
 Pentru a se preveni ruperea ruperea acului în timpul lucrului, materialul va fi lăsat
să înainteze acţionat de transportor , fără a fi reţinut sau tensionat de către operator;
15
 Schimbarea acului, scoaterea suveicii pentru alimentarea cu aţă şi curăţirea maşinii
de cusut se vor efectua numai după ce electromotorul maşinii a fost scos de sub
tensiune;
 Este interzis a se lucra cu maşina de cusut fără iluminat local;
 Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a maşinilor de cusut se va
face numai prin prize fixe, fiind interzise legăturile provizorii sau folosirea de
cabluri electrice înnădite;
 Este interzis operatorilor să pună mâna pe volant în timpul funcţionării maşinii de
cusut; oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul pedalei;
 Răsturnarea capului de maşină de cusut în vederea curăţirii, ungerii sau în alte
scopuri , cât şi reducerea şi fixarea acestuia în masa de susţinere prin bolţurile
prevăzute în acest scop , se vor face simultan cu ambele mâini;
 Uneltele de mână ( foarfece, cuţite, etc.) vor fi aşezate în sertar cu partea ascuţită
spre înainte, astfel încât la scoaterea lor mâna operatorului să nu fie expusă la
înţepături sau tăieri;
 Deplasarea maşinilor de cusut se va face numai după ce ştecherul a fost scos din
priză;
 În timpul lucrului sunt interzise discuţiile, iar privirea angajatului trebuie să fie
îndreptată permanent asupra operaţiei pe care o execută;
 Cu maşinile de cusut simple este interzis a se lucra fără apărători la tija acului.

Orice loc de muncă din domeniul textile-pielărie prezintă zone/locuri


periculoase. Zona periculoasă este o zonă din interiorul sau exteriorul maşinii, în care
o persoană este expusă riscului de leziune.

16
Zone periculoase Risc de accidentare Măsuri de protecţie

Acul de cusut Prinderea scalpului. Este interzis să se acţioneze pedala de


Înţeparea degetelor. punere în funcţiune a maşinii, în timpul

17
introducerii firului de aţă prin mecanismul
de tensionare şi prin ac.
Schimbarea acului se va efectua numai
cu maşina oprită.
Băsmăluţă pe cap.
Volantul maşinii Prinderea scalpului. Ne trebuie să se pună mâna pe volant
Arsuri în palmă. în timpul funcţionării maşinii de cusut,
oprirea acestuia se va face numai cu
ajutorul pedalei.
Băsmăluţă pe cap
Picioruşul de fixare Strivirea degetelor În timpul fixării materialului de prelucrat
sub picioruşul de presare este interzis să
se acţioneze cu piciorul pedala de punere
în funcţiune a maşinii simple de cusut.
Mecanismul suveicii Înţeparea degetelor Este interzis să se acţioneze pedala de
punere în funcţiune a maşinii, în timpul
introducerii firului de aţă prin mecanismul
suveicii.

Bibliografie

18
Auxiliar Curricular ,,Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi”

Auxiliar Curricular ,,Proces de producţie în confecţii”

Standarde de pregătire profesională

Curriculum, calificarea ,, Confecţioner produse textile”

Modul IV: Prelucrarea reperelor produselor textile

Modul III: Documentaţia tehnică

Reviste de specialitatea

Pliante

19