Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul cu Program Sportiv

Brăila

TESTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a VI-a
Varianta 1

Leul, lupul, vulpea şi câinele odat’,


Ca nişte buni vecini, s-au fost alcătuit,
Cu toţii întrunit,
Să umble la vânat:
Şi ce vor căpăta să-mpartă măsurat.
Se-ntâmplă dar, că vulpea-ntâi
Un cerb frumos au prins,
Şi adunând pe toţi ai săi,
Spre jertfă l-au întins.
— Acuma e treaba mea, băieţi,
Le zise leul lor.
Voi trebui numai să vedeţi
Cum eu împart uşor.
Şi despicând îndat’ pe cerb în patru părţi,
Au zis: „Aceste sunt frăţeştile bucăţi.
Şi iată: cea întâi e partea mea de frate;
A doua, pe drept ca unui leu se cade;
Ş-acea a treia tot mie se cuvine,
Precum voi ştiţi prea bine.
Iar de a patra, oricare s-ar atinge,
Pe loc îl voi învinge.”
(Leul la vânat de Alecu Donici)

1. Identifică măsura metrică a primelor două versuri. (8p.)


2. Identifică în text două cuvinte care conțin diftongi și unul care conține hiat.
(12p.)
3. Desparte în silabe cuvintele: alcătuit, jertfă, frățeștile, despicând. (8p.)
4. Scrie câte un sinonim și un antonim pentru cuvintele: să umble, ușor. (12p.)
5. Redactează o compunere de 100-300 de cuvinte, în care să prezinți
particularitățile textului narativ literar, prin referire la textul-suport. (50p.)
Liceul cu Program Sportiv
Brăila

TESTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a VI-a
Varianta 2
Lăsând a sa colivie,
În pădure vru să vie
Papagalu-a se plimba;
Şi îndată ce ajunse
Să judece el se puse
Păsările ce cânta.
Că deloc nu suie bine,
Că glasul ei prea lung ţine,
Filomelei tot zicea.
Şi aşa pe orişicare
Pasăre mică sau mare
El să tacă le făcea.
Dar odată supărate,
Păsările adunate,
Împotriva lui strigând,
Merseră ca să vorbească
Cu dânsul, şi să-l silească
Să cânte ceva, zicând:
„Cântă dar tu, împărate;
Fă această bunătate,
Un exemplu să ne dai:
Căci din a ta şuierare,
Socotim cu-ncredinţare
Că prea minunat glas ai.”
El atunci stă la-ndoială,
Şi prea cu multă sfială
Le răspunde c-un cuvânt:
„Domnilor! eu râz prea bine
De-alţii; iar cât pentru mine,
Deloc cântăreţ nu sânt.”
(Papagalul și celelalte păsări de Grigore Alexandrescu)

1. Identifică măsura metrică a primelor două versuri. (8p.)


2. Identifică în text două cuvinte care conțin diftongi și unul care conține hiat.
(12p.)
3. Desparte în silabe cuvintele: filomelei, împotriva, încredințare, îndoială. (8p.)
4. Scrie câte un sinonim și un antonim pentru cuvintele: suie, sfială. (12p.)
5. Redactează o compunere de 100-300 de cuvinte, în care să prezinți
particularitățile textului narativ literar, prin referire la textul-suport. (50p.)