Sunteți pe pagina 1din 1

RECUPERAREA CARDIOVASCULARĂ – ÎNTRE CONCEPTE ŞI PRACTICĂ

Bolile cardiovasculare (BCV) sunt principala cauză de deces, internare în spital şi handicap fizic la
nivelul populaţiei adulte şi vârstnice din Europa. Reprezintă cauza directă a mai mult de 4 milioane de
decese anuale la nivel european (dintre acestea 1,9 milioane înregistrându-se la nivelul Uniunii
Europene) - în anul 2000, BCV au reprezentat cauza a 43% dintre decesele înregistrate în rândul
populaţiei masculine) şi respectiv 55% din decesele din rândul femeilor.

Majoritatea covârşitoare a deceselor de cauză CV sunt strâns legate de procesul fiziopatologic


de aterotromboză, iar afectarea coronariană reprezintă cea mai frecventă cauză de decese CV, urmată
de accidentul vascular cerebral (AVC). În timp ce manifestările acute ale BCV contribuie la creşterea
mortalităţii, formele cronice ale bolii au un impact covârşitor atât asupra calităţii vieţii pacienţilor cât şi
asupra sistemelor de sănătate - cheltuielile efectuate de sistemele de sănătate din ţările europene
pentru BCV au fost de 168 milioane de Euro l

Începând cu 1970, rata totală a mortalităţii CV a scăzut progresiv atât în rândul adulţilor cât şi al
vârstnicilor din Europa de Vest. Date recent publicate subliniază faptul că tendinţa descrescătoare
înregistrată în anumite ţări din Europa Centrală este datorată schimbărilor stilului de viaţă, în principal
în ceea ce priveşte alimentaţia şi fumatul, similare celor petrecute cu ani în urmă în regiunile vestice ale
Europeia nivelul anului 2003.

Prevenţia bolilor cardiovasculare reprezintă astăzi, cu certitudine, principalul mijloc de reducere


a ratei de apariţie a manifestărilor şi complicaţiilor cardiovasculare, motiv pentru care este unul dintre
punctele centrale ale portofoliului Societăţii Europene de Cardiologie. Obiectivele principale ale
prevenţiei BCV sunt: reducerea incidenţei primului eveniment clinic CV şi a recurenţelor datorate bolii
coronariene, AVC ischemic sau bolii arteriale periferice, prevenirea handicapului determinat de un
eveniment cardiovascular acut, a morţii subite, cu scopul fi nal de prelungire a supravieţuirii dar şi a
creşterii calităţii vieţii.