Sunteți pe pagina 1din 23

GIMNASTICA

1. Enumeraţi obiectivele formării bazelor generale ale mişcării:


 asigurarea suportului fizic şi psihic pentru desfăşurarea diferitelor activităţi;
 realizarea încălzirii generale a organismului;
 dezvoltare fizică armonioasă (armonie între indicii somatici şi funcţionali);
 formarea şi menţinerea reflexului de postură (ţinuta corect a corpului);
 prevenirea instalării deficienţelor fizice;
 dezvoltarea aptitudinilor condiţionale (V.R.F) şi coordinative (îndemânare);
 formarea priceperii de a alterna încordarea cu relaxarea;
 îmbunătăţirea tonicităţii, troficităţii şi elasticităţii musculare şi mobilităţii articulare;
 formarea bazelor generale ale mişcării;
 educarea simţului estetic, a controlului şi acţiunii gesturilor.
 Realizarea acestor obiective duce în final la optimizarea stării de sănătate a
populaţiei.
 Bazele generale sunt atribute ale mișcărilor, care la nivel optim asigură executarea
acestora în conformitate cu cerințele specifice oricărei mișcări voluntare elaborate.
Acestea sunt:
 Direcția precisă – este atributul pozițiilor sau mișcărilor segmentelor și ale întregului
corp ce asigură relația spațială a acestora cu repere exterioare lor.
Se face referire la precizia direcției atât când este vorba despre acțiuni statice
(poziții: înainte, sus, lateral etc), cât și la cele dinamice (mișcări: ridicări, coborâri,
rotări, balansări etc).
 Amplitudinea – grad maxim de libertate permis unor segmente articulate.
Amplitudinea asigură deschiderea necesară execuției corecte și estetice, ea având
două accepțiuni: (1) referitoare la unghiuri (ca atribut al supleței musculare și
mobilității articulare); (2) referitoare la traiectorie (atribut forței care determină
înălțimea și lungimea traiectoriei).
Efectele amplitudinii asupra mișcărilor: contribuie la dezvoltarea forței și
elasticității musculare; localizează efortul; condiționează eficiența și precizia
mișcărilor; asigură corectitudinea tehnică; asigură execuție estetică.
 Gradul de încordare și relaxare – reprezintă nivelul tonusului muscular în timpul
realizării unor poziții sau mișcări ale segmentelor și ale întregului corp, determinând
consumul de energie.
Un anumit grad de încordare produce o anumită mișcare. Încordarea grupelor
musculare care determină mișcarea produc relaxarea altora care nu participă la
realizarea ei.
Efectele gradului de încordare și relaxare: dezvoltă capacitatea de rezistență;
dezvoltă capacitatea de autocontrol; determină corectitudinea tehnică; determină
economie de energie; asigură eficiență crescută.
 Reperele temporale (viteza de execuție, repetiție, deplasare, reacție, ritm și
tempou) – sunt atribute ale mișcărilor aflate în corelație cu timpul care determină
durata acestora.
Ritmul de execuție a acțiunilor motrice este succesiunea temporală repetată a
părților lor componente.
Tempoul este frecvența acțiunilor motrice pe unitatea de timp (exemplu: lento,
adagio, allegro, presto, etc. ce au corespondență în mișcări lente, moderate și rapide).
 Structura coordinativă – este atributul mișcării ce solicită capacitatea sistemului
neuromuscular de coordonare a segmentelor în timp, spațiu, cu viteze și grade diferite
de încordare.
O structură coordinativă presupune efectuarea de mișcări simetrice și asimetrice,
în același plan sau în planuri diferite cu două sau mai multe segmente cu viteze și
tempouri diferite.
 Ținuta specifică – este atributul care reprezintă armonizarea cinetică și de postură în
executarea mișcărilor.
Referindu-ne la ținută afirmăm că se desprind două sensuri ale acesteia: (1) ținuta
corpului (postura); (2) ținuta mișcărilor (specifică diferitelor ramuri de sport care
solicită precizie, plasticitate și expresivitate în executarea mișcărilor – patinaj artistic,
gimnastică, dans, schi artistic, sărituri de la trambulină, înot sincron, sărituri în apă,
etc.)
!!!! Efectele cunoașterii bazelor generale ale mișcării: corelarea lor în procesul de formare a
deprinderilor motrice; evitarea apariției greșelilor; evitarea apariției accidentelor; scurtarea
timpului de instruire.

2. Descrieţi terminologic corect 6 exerciţii diferite: libere, cu partener, cu obiecte


portative, la aparate speciale (P.I. timpi) pentru…… o grupă musculară….valorificate
în diverse situații de RR:
LIBERE- abdomen
1. P.I. – CULCAT DORSAL CU SPRIJIN PE ANTEBRAȚE
T. 1 ridicarea piciorului drept la 45 de grade
T.2 revenire
T.3 ridicarea piciorului stâng la 45 de grade
T.4 revenire
T.5 ridicarea ambelor picioare la 90 de grade
T. 6 revenire
T. 7 ridicarea ambelor picioare depărtate la 90 de grade
T. 8 revenire

2. P.I.: SPRIJIN CULCAT FACIAL PE ANTEBRAȚE

T. 1- indoirea piciorului drept

T. 2 – revenire

T. 3- indoirea piciorului stâng

T. 4-revenire

3 P. I. - DECUBIT DORSAL

T.1- Ridicarea picioarelor la 90 de grade


T.2-3 ridicarea trunchiului și a brațelor înainte și atingerea gambelor

T. 4 coborârea brațelor

T. 5 coborârea picioarelor

T. 6 ridicarea picioarelor la 90 de grade simultan cu ridicarea trunchiului și a brațelor înainte și


atingerea gambelor

T. 7 menținre

T.8 revenire

4 . P. I. - Așezat cu genunchii depărtați, îndoiți, cu tălpile pe sol și cu brațele îndoite și


mâinile la ceafă

T.1-3-5-7 aplecarea trunchiului înainte

T. 2-4-6-8 revenire

5 P. I.- Stând depărtat

T. 1 Îndoirea răsucită a trunchiului spre stânga cu atingearea piciorului stâng cu mâna dreapta

T. 2- revenire

T. 3 Îndoirea răscuită a trunchiului spre dreapta cu atingerea piciorului drept cu mâna stângă

T. 4 Revenire

6 P. I. - CULCAT DORSAL CU BRAȚELE SUS


T.1-3 Ridicare în așezat și menținere ( se încearcă să se mențină o postură cât mai corectă)
T. 4 Îndoirea trunchiului înainte cu atingerea vârfului picioarelor (dacă este posibil)
T.5-6 Arcuire
T.7 Revenire în așezat
T. 8 Revenire în poziția inițială
CU PARTENER- musculatura picioarelor
1. P. I. - STÂND SPATE ÎN SPATE, BRAȚELE SUS, DE MÂINI RECIPROC APUCAT
T1 Pas înainte cu piciorul stâng
T.2 Revenire
T.3 Pas înainte cu piciorul drept
T.4 Revenire
T. 5 Fandare oblic înainte cu piciorul stâng
T.6 Revenire
T. 7 Fandare oblic înainte cu piciorul drept
T.8 Revenire
2. P. I.- STÂND FAȚĂ ÎN FATĂ
T. 1-4 Sărituri verticale cu bătaia palmelor sus
T. 5-6 Săritura verticală cu bătaia palmei drepte sus
T. 7-8 Săritură verticală cu bătaia palmei stângi sus
3. P. I. : STÂND SPATE ÎN SPATE, DE MÂINI JOS APUCAT
T. 1-3 Fandare înainte cu piciorul drept și menținere
T. 4 Revenire
T. 5-7 Fandare înainte cu piciorul stâng și menținere
T. 8 Revenire
4. P. I. – STÂND SPATE ÎN SPATE
T. 1-4 Sărituri pe verticală
T. 5-8 săritură cu întoarcere față în față și bătaia palmelor sus
5 P. I. : STÂND FAŢĂ-N FAŢĂ, PICIORUL DREPT RIDICAT ÎNTINS ÎNAINTE,
APUCAT LA NIVELUL GLEZNELOR, CU MÂNA STÂNGĂ A PARTENERULUI, MÂNA
LIBERĂ PE ŞOLD:

T. 1-4. sărituri ca mingea pe loc, pe piciorul stâng


T.5-8. sărituri cu întoarcere 180º, spre dreapta 1-8. sărituri pe piciorul opus

6 P. I.- PARTENERUL A- STÂND DEPĂRTAT CĂLARE PE BANCA DE


GIMNASTICĂ, PARTENERUL B- STÂND PE BANCA DE GIMNASTICĂ

T.1 Partenerul A- săritură pe banca de gimnastică simultan cu partenerul B- săritură în depărtatat


cu coborâre de pe banca de gimnastică

T. 2 Săritură cu revenire în poziția inițială pentru ambii parteneri


Se execute 8x 2Timpi după care se inversează rolurile

CU OBIECTE PROTATIVE- Musculatura picioarelor


1. P.I.- STÂND, BASTONUL PE SOL, LATERAL ÎN FAȚA VÂRFURILOR
T. 1 Săritură înainte peste baston
T. 2 Săritură înapoi peste baston
T.3 Săritură oblic înainte peste baston
T. 4 Săritură oblic înapoi peste baston
T.5 Trecere în stând depărtat transversal peste baston prin săritură cu întoarcere spre stânga
T.6 Revenire prin săritură
T. 7 Trecere în stând depărtat transversal peste baston prin săritură cu întoarcere spre dreapta
T.8 Revenire prin săritură la poziția inițială
2. P. I.- STÂND CU BASTONUL ÎNAINTE-JOS, DE CAPETE APUCAT
T. 1 Fandare laterală stânga simultan cu îndoirea laterală a trunchiului spre stânga și cu
punctarea solului cu bastonul în dreptul piciorului drept
T.2-3 menținere
T.4 revenire
T. 5 Fandare laterală dreapta simultan cu îndoirea laterală a trunchiului spre dreapta și cu
punctarea solului cu bastonul în dreptul piciorului stâng
T. 6-7 menținere
TIMPUL 8 revenire
3. P. I.- STÂND CU BASTONUL VERTICAL ÎN FAȚĂ SPRIJINIT PE SOL , ȚINUT
CU MÂNA DREAPTĂ DE CAPĂTUL DE SUS ȘI CU BRAȚUL STÂNG RIDICAT
LATERAL LA 90 DE GRADE

T. 1-2 Ridicarea piciorul drept înainte și trecerea lui peste baston spre linia mediană a corpului
T.3-4 Ridicarea piciorului drept înainte și trecerea lui peste baston spre linia laterală a corpului
Pentru următorii 4 timpi se va schimba mâna de susținere a bastonului și piciorul de executare
(mână stânga, picior stâng)
4 P.I . STAND BRATELE JOS MINGEA IN AMBELE MAINI APUCAT
T.1 Indoirea picioarelor cu genunchii semi-indoiti ,bratele inainte , mingea in ambele maini
apucat

T.2 Indoirea picioarelor in ghemuit bratele sus

T. 3 Intinderea picioarelor pe varfuri

T.4 revenire

5 P. I: STAND BRATELE SUS, MINGEA IN AMBELE MAINI APUCAT

T. 1 Fandare laterala spre stanga cu indoirea trunchiului spre dreapta

T.2-3 Arcuire

T.4 Revenire

T.5 Fandare laterala spre stanga cu indoirea trunchiului spre stanga

T. 6-7 arcuire

T. 8 revenire

6 Poziție inițială – STÂND CU MINGEA MEDICINALĂ ȚINUTĂ ÎNTRE GLEZNE


TIMPUL 1-4 Sărituri cu deplasare înainte
TIMPUL 5-8 Sărituri cu deplasare înapoi
LA APARATE SPECIALE- musculatura extensoare
1. P. I SPRIJIN CULCAT FACIAL, VÂRFRILE PICIOARELOR ÎNTRE SIPCA A II-A ȘI
A 3-A

T.1 Îndoirea brațelor

T. 2-3 Menținere

T. 4- Revenire

2. P. I.– STÂND DEPĂRTAT ANTEPOSTERIOR DE BANCA DE GIMNASTICĂ


CU DREPT SPRE BANCA DE GIMNASTICĂ,
T.1 Îndoirea răsucită a trunchiului spre dreapta și apucarea băncii de gimnastică cu mâna dreaptă
de jos și cu mâna stângă de sus
T. 2 Trecere în stând depărtat cu brațele sus cu ridicarea băncii de gimnastică
T. 3-6 Menținere
T. 7 Îndoirea răsucită a trunchiului spre stânga și punerea bâncii de gimnastică pe sol
T. 8 Revenire în poziția inițială
Aceste exerciții se poate executa cu minim 2 participanți aflati la capetele băncii de
gimnastică iar numărul de participanți poate crește in funcție de lungimea băncii. Pentru un
număr mai mare de participanți, aceștia vor fi așezați în linie pe un rând la distanță de 1 pas, unul
de celălalt.
3. P. I.- ATÂRNAT FACIAL LA SCARA FIXĂ
T.1 Extensia piciorului stâng
T. 2 Revenire
T. 3 Extensia piciorului drept
T. 4 Revenire
T. 5 Extensia picioarelor
T. 6-7 Menținere
T. 8 Revenire
4. P. I. AŞEZAT CU SPATELE LA SCARA FIXĂ, GENUNCHII ÎNDOIŢI ŞI
DEPĂRTAŢI, BRAŢELE SUS, CU MÂINILE DE ŞIPCĂ APUCAT:

T.1-3. ridicare în pod, cu arcuire


T. 4 revenire

5. P. I. ATÂRNAT FACIAL DE ULTIMA ŞIPCĂ

T.1-2. ridicarea picioarelor şi extensia trunchiului


T. 3-4. depărtarea picioarelor
T.5-6. apropierea picioarelor
T.7-8. revenire

6. P.I.- CULCAT FACIAL LONGITUDINAL PE BANCĂ, VÂRFURILE


PICIOARELOR SPRIJINITE PE SOL, BRAŢELE ÎNTINSE SUS, SPRIJINITE PE
SOL
T.1. ridicarea trunchiului şi a picioarelor în extensie
T. 2-3. menţinere
T. 4. revenire
4. Prezentaţi conţinutul exerciţiilor de pregătire, educare, dezvoltare fizică generală:
 Individuale, în doi, în grup
 Fără obiecte (libere) sunt effectuate fără obiect, cu partener sau în grup
 Pot fi realizate în orice condiții
 Cu obiecye portative (bastoane, mingi medicinale, corzi, măciuci, gantere,
extensoare)
 La aparate speciale: scara fixă, banca de gimnastică, helcometru
 Exerciții applicative precum: mers- alergare, cățătare-escaladare, aruncare-
prindere, târâre, echilibru, transport greutăși, sărituri
 La aparate de gimnastică: podium-sol, cal cu mânere
 La instalații speciale

1. Prezentaţi 3 ramuri ale gimnasticii aplicate ce-şi pot aduce contribuţia în procesul de
recuperare-reeducare:
 Gimnastica medicală;
 Gimnastica pentru toți, gimnastica timpului liber (gimnastica vârstelor);
 Gimnastica igienică.
 Gimnastica activităților profesionale

2. Definiţi gimnastica:
 reprezintă un sistem organizat de ramuri cu strategii, tehnici şi mijloace specifice, de
mare eficienţă, cu o capacitate pluridirecţională de aplicativitate în domeniul culturii
fizice şi sportului;
 reprezintă o formă sistemică de exerciții fizice, desemnată în scopuri formative,
educaționale, terapeutice și competitive;
 reprezintă un mijloc de bază al educaţiei fizice, ce contribuie la dezvoltarea fizică
armonioasă a celor ce o practică, la formarea şi perfecţionarea priceperilor şi
deprinderilor motrice, a calităţilor fizice, de bază.
 Soluția armoniei, echilibrului între corp și minte
 O formă sistemică de exerciții fizice, desemnată în scopuri formative, educaționale,
terapeutice și competitive
 Sportul perfecțiunii și frumuseții mișcărilor
3. Prezentaţi 5 caracteristici ale gimnasticii:
 conține ramuri specializate, clasice, dar și noi;
 volum foarte mare de mijloace şi de posibilităţi de combinare ale acestora; practic
dispune de un număr nelimitat de exerciţii;
 adaptabilitate generală şi specifică, completă şi complexă;
 conținutul este sistematizat armonic;
 este într-un continuu proces de adaptare, creație, evoluție direcțională;
 bogăție în varietatea exercițiilor, preluate din mediul natural, modificate sau create;
 se armonizează cu factorii naturali (apă, aer, soare) pentru ridicarea eficienței.
 Poate dispune de aparatură de monitorizare

4. Prezentaţi 5 din avantajele generale oferite de gimnastică:


 Oferă reglaj complex, asupra parametrilor efortului;
 Oportunitate și viteză de intervenție;
 Posibilitatea abordării obiectivelor gradual, de la analitic la global, focalizat sau în
interacțiune;
 Un antrenament optimal al sistemului de control și reglare al actelor motrice simple şi
complexe;
 Posibilitatea realizării unor influenţe analitice, selective, parţiale, globale, ale tuturor
sistemelor corpului omenesc;
 Capacitate acţională complexă, pluridirecţională;
 Adaptare la orice exigenţe.

5. Prezentaţi 10 obiecte portative pe care le puteţi valorifica în RR:


 baston;
 minge medicinală;
 cerc;
 bandă elastică;
 minge de cauciuc;
 saculeți de nisip;
 gantere;
 coardă;
 placă de echilibru;
 forme geometrice de dimensiuni mici din lemn sau materiale plastice.

6. Prezentaţi 4 indicaţii metodice privind valorificarea exerciţiilor portative:


 obiectele portative selecționate trebuie să fie adaptate cu vârsta și abilitățile colectivului;
 în selecția exercițiilor se va ține cont de spațiul de lucru și spațiul de protecție necesar;
 executanții nu trebuie să folosească obiectele portative în alte scopuri față de cele
comandate;
 întotdeauna informaţiile metodice trebuie să preceadă acţiunile programate şi să le
însoţească concis şi eficient pe tot parcursul derulării lor;
 nivelul responsabilităţii individuale faţă de sine, de partener şi faţă de grup trebuie
cultivat şi promovat;
 în timpul lecțiilor, conducătorul programului se poziționează în așa fel încât să observe și
să fie observat de întregul colectiv.

7. Prezentaţi conţinutul gimnasticii aplicative:


 Gimnastică școlară, gimnastica diferitelor discipline sportive, gimnastică medical,
gimnastica activităților profesionale, gimnastica igienică, gimnastica pentru toți,
gimnastica vârstelor, gimnastică de întreținere, gimnastică distractivă și recreativă,
gimnastica spectacol, întrecere și artă
Exerciții aplicative:
 mers, alergare, aruncare, prindere, sărituri (nespecifice gimnasticii) libere sau cu sprijin;
 cățărare, escaladare, târâre, echilibru, ridicare și transport de greutăți (specifice
gimnasticii), tracțiunie -împingere
8. Prezentaţi cerinţele terminologiei în gimnastică:
Din punct de vedere calitativ, terminologia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 să fie unitară, precisă, clară, concisă;
 să respecte particularitățile de limbă;
 să fie structural-logică
 să fie stiințifică, dar accesibilă
 să aibă echivalent pentru termeni convenționali cu circulație internațională;
 să fie adaptabilă,
 să ofere cele mai bune și eficiente modalități de comunicare;
 să aibă sonoritate adecvată.

9. Prezentaţi elementele de referinţă cronologică pentru scrierea exerciţiilor:


 descrierea completă a poziției inițiale;
 timpul/timpii de execuție;
 denumirea mișcării sau mișcărilor care trebuie realizate în acea unitate de timp;
 segmentul sau segmentele, obiectul sau obiectele, care execută mișcarea sau mișcările;
 direcțiile segmentului/segmentelor;
 poziția finală a segmentului/segmentelor, obiectului/obiectelor.

10. Prezentaţi o schemă logică şi 3 argumente în susţinerea ei, privind valorificarea


superioară a mijloacelor gimnasticii în RR:

Bazele generale ale mișcării

Poziții Mișcări

Exerciții cu obiective
portative

Coordonare
Argumente:
 Orice menținere a unei poziții poate reprezenta un exercițiu
 Orice modificare intenționată, rațională, orientate spre un anumit scop a unei poziții
reprezintă un exercițiu
 Toate schemele logistice facilitează și eficientizează procesul operational de
recuperare-reeducare
 Prin intermediul exercițiilor gimnice se fundamentează analitic, general și specific
schemele de mișcare
11. Prezentaţi modificarea unei poziţii ce să susţină un criteriu de gradare a educării-
reeducării echilibrului/controlului motor:
Condiția de echilibru este ca proiecția centrului de greutate trebuie să se găsească în
interiorul suprafeței de susținere, iar echilibrul este cu atât mai mare cu cât baza de susținere
este mai mare sau cu cât centrul general de greutate al corpului este mai aproape de punctele
de sprijin
În acest semn putem modifica starea de echilibru prin schimbarea numărului punctelor de
sprijin sau prin schimbarea înălțimii centrului de greutate
 Stând -» stând pe piciorul drept pe vârf cu celălalt picior îndoit susținut înapoi
Stând -» pe genunchi

12. Prezentaţi conţinutul operaţional al asigurării:


 Organizare;
 Amenajare;
 Disciplină acțională;
 Asistență;
 Autoasigurare;
 Ajutor direct sau indirect.

13. Care sunt poziţiile fundamentale din gimnastică:


 Stând;
 Pe genunchi;
 Așezat;
 Culcat;
 Sprijin;
 Atârnat.

14. Prezentaţi 10 poziţii derivate ale poziţiei 1-stând, 2-pe genunchi, 3-așezat, 4-culcat, 5-
sprijin, 6-atârnat. (câte o singură poziţie principală):
1) STÂND:
 depărtat;
 pe vârfuri;
 ghemuit;
 cu genunchii semiîndoiți;
 încrucișat cu piciorul drept înainte;
 depărtat în plan sagital cu piciorul stâng înainte;
 fandat în plan frontal spre dreapta;
 fandat în plan sagital înainte cu piciorul stâng;
 fandat în plan sagital înapoi cu piciorul drept;
 pe piciorul stâng cu celălalt picior întins sprijinit lateral;
 pe vârfuri ghemuit;
 pe vârfuri cu genunchii ușor îndoiți;
 pe vârfuri depărtat în plan frontal cu piciorul drept înainte;
 pe vârfuri încrucișat cu piciorul drept înainte;
 pe piciorul drept pe vârf cu celălalt picior îndoit susținut înapoi.

2) PE GENUNCHI:
 pe călcâie așezat;
 cu genunchii apropiați și călcâiele depărtate;
 cu genunchii depărtați și călcâiele apropiate;
 cu genunchii și călcâiele depărtate;
 încrucișat cu dreptul înainte;
 pe genunchiul stâng cu celălalt picior îndoit sprijinit înainte;
 pe genunchiul drept cu celălalt picior îndoit susținut înapoi;
 pe genunchiul stâng cu celălalt picior întins sprijinit lateral;
 pe genunchiul drept cu celălalt picior întins susținut înainte;
 pe genunchiul stâng pe călcâi așezat cu celălalt picior întins sprijinit lateral.

3) AȘEZAT:
 cu picioarele întinse depărtat;
 cu picioarele întinse încrucișat cu piciorul drept deasupra;
 cu picioarele întinse pe coapsa stângă;
 cu picioarele întinse echer cu picioarele depărtate;
 cu picioarele îndoite depărtat;
 cu picioarele îndoite grupat;
 cu picioarele îndoite încrucișat cu piciorul stâng deasupra;
 cu picioarele îndoite pe coapsa dreaptă;
 cu picioarele îndoite echer cu picioarele apropiate;
 cu piciorul drept întins și celălalt îndoit depărtat;
 cu piciorul stâng întins și celălalt îndoit încrucișat;
 pe coapsa stângă cu piciorul stâng îndoit și dreptul întins;
 echer cu piciorul drept îndoit și stângul întins cu picioarele depărtate.

4) CULCAT:
 facial;
 facial cu picioarele întinse încrucișate cu stângul deasupra;
 facial cu piciorul drept întins și stângul îndoit depărtate;
 facial cu ambele picioare îndoite apropiate susținute;
 facial cu ambele picioare îndoite depărtate sprijinite;
 dorsal;
 dorsal cu picioarele depărtate;
 dorsal cu piciorul stâng întins și dreptul îndoit apropiate;
 dorsal cu ambele picioare îndoite apropiate sprijinite;
 dorsal cu ambele picioare îndoite depărtate susținute;
 costal dreapta/stânga;
 costal stânga cu picioarele întinse încrucișate cu dreptul deasupra;
 costal dreapta cu piciorul drept întins și stângul îndoit depărtate;
 costal stânga cu ambele picioare îndoite depărtate susținute;
 costal dreapta cu ambele picioare îndoite apropiate sprijinite.

5) SPRIJIN:
 pe verticală cu brațele întinse (la paralele egale) cu picioarele întinse depărtate echer;
 pe verticală cu brațele îndoite (la inele) cu picioarele întinse apropiate echer răsturnat;
 pe verticală pe brațe (paralele egale) cu ambele picioare îndoite depărtate;
 pe verticală lateral;
 pe verticală dorsal;
 pe verticală călare;
 pe verticală răsturnat cu sprijin pe omoplați;
 pe orizontală cu brațele întinse;
 pe orizontală cu brațele îndoite cu sprijin pe coate;
 stând cu picioarele întinse depărtate;
 ghemuit;
 pe genunchi pe coate;
 așezat sprijinit înapoi;
 culcat facial pe antebrațe;
 culcat dorsal cu brațele și picioarele întinse.

6) ATÂRNAT:
 pe verticală de mâini cu brațele întinse și picioarele apropiate;
 pe verticală de mâini îndoit;
 pe verticală de mâini răsturnat;
 pe verticală de mâini răsucit;
 pe verticală de o mână cu brațul îndoit;
 pe verticală de ambele vârfuri;
 pe verticală de genunchiul drept cu celălalt picior întins susținut lateral;
 pe verticală de spate;
 pe orizontală facial;
 pe orizontală dorsal;
 de mâini și de picioare („cuib”);
 culcat dorsal cu piciorele întinse apropiate;
 culcat facial cu brațele îndoite.

15. Prezentaţi poziţiile braţelor îndoite și mâinilor (minim 10):


 brațe jos cu antebrațele înainte (brațe îndoite la 90°);
 brațe înainte cu antebrațele sus (brațe îndoite la 90°);
 brațe lateral cu antebrațele sus (brațe îndoite la 90°);
 brațe lateral cu antebrațele jos (brațe îndoite la 90°);
 brațe sus cu antebrațele înapoi (brațe îndoite la 90°);
 brațele îndoite complet cu mâinile pe șolduri;
 brațele îndoite complet cu mâinile la piept;
 brațele îndoite complet cu mâinile pe umeri;
 brațele îndoite complet cu mâinile la ceafă;
 brațele îndoite complet cu mâinile pe cap.

16. Prezentaţi poziţiile principale şi intermediare ale braţelor (minim 10):


 Poziții pe direcții principale:
 înainte;
 sus;
 lateral;
 jos.
 Poziții pe direcții intermediare:
 înainte jos;
 înainte sus:
 înapoi jos;
 lateral jos;
 lateral sus;
 oblic înainte jos;
 oblic înainte sus;
 oblic înapoi jos;
 diagonal în plan sagital;
 diagonal în plan frontal.

17. Prezentaţi poziţiile şi mişcările capului (minim 10):


 Poziții cap:
 aplecat înainte;
 aplecat lateral spre dreapta;
 aplecat lateral spre stânga;
 în extensie;
 răsucit spre dreapta;
 răsucit spre stânga.
 înclinat
 Mișcări cap:
 aplecare înainte;
 aplecare latrală spre stânga;
 aplecare lateral spre dreapta;
 extensie;
 răsucire spre dreapta;
 răsucire spre stânga;
 rotare spre dreapta;
 rotare spre stânga.

18. Prezentaţi poziţiile şi mişcările trunchiului (minim 10):


 Poziții trunchi:
 înclinat înainte;
 aplecat înainte;
 îndoit înainte;
 îndoit spre dreapta/spre stânga;
 răsucit dreapta/stânga,;
 îndoit răsucit stânga/dreapta;
 în extensie.
 Mișcări trunchi:
 înclinare înainte;
 aplecare înainte;
 îndoire înainte;
 îndoire spre dreapta/spre stânga;
 extensie;
 răsucire spre dreapta/spre stânga;
 îndoire răsucită dreapta/stânga;
 rotare în plan frontal;
 rotare în plan orizontal;
 balansare în plan frontal;
 balansare în plan sagital.

19. Prezentaţi poziţiile şi mişcările picioarelor (minim 10):


 Poziții picioare:
 Îndoite (ghemuit);
 întinse- apropiate, depărtate lateral/înapoi/înainte, încrucișate;
 ridicate- întinse sau îndoite;
 răsucite spre interior/spre exterior;
 semiîndoite.
 Mișcări:
 ridicare;
 coborâre;
 îndoire;
 întindere;
 ducere;
 rotare spre interior/spre exterior;
 rotare spre dreapta/ spre stânga;
 rotare spre înainte/spre înapoi;
 balansare în plan sagital;
 balansare în plan frontal;
 balansare în plan orizontal;
 răsucire spre interior/spre exterior;
 forfecare în plan orizontal;
 forfecare în plan vertical.

20. Prezentaţi 10 poziţii valorificate în protocolul tratării anumitor afecţiuni (afecțiune-


poziție):
 Hipercifoză toracală - atârnat de mâini;
 Gonartroză – așezat pe scaun;
 Atârnat cu spatele la scara fixă (SPA)
 Pe genunchi cu sprijin înainte pe palme (diastază abdominală)
 Așezat pe taburet cu genunchii îndoiți, tălpile pe sol și bastonul de ambele capete apucat
înainte (periartrită scapulo-humerală)
 Culcat dorsal cu genunchii indoiți, tălpile pe sol- discopatie lombară
 Culcat costal stânga cu genunchii îndoiți și o greutate de 0.5 kg în mâna dreaptă (luxație
antero-inferioară de umăr)
 Stând pe piciorul drept cu piciorul stâng întins înainte (entorsă de glenză, grad I)
 Așezat pe mingea de physioball cu picioarele îndoite, depărtate, tălpile pe sol, brațele
îndoite și mâinile pe șolduri (trimestrul I de sarcină)
 Culcat dorsal cu picioarele indoite și gambele pe mingea de physioball ( hernie de disc)
24. Prezentați 4 exerciții cu partener pentru flexibilitate/mobilitate

1. P. I. -STÂND DEPĂRTAT SPATE ÎN SPATE CU BRAȚELE SUS DE MÂINI


RECIPROC APUCAT
T. 1-2 Aplecarea trunchiului înainte (partenerul A) simultan cu extensia trunchiului pe spatele
partenerului (partenerul B)
T. 3-4 revenire
T. 5-6 Aplecarea trunchiului înainte (partenerul B) simultan cu extensia trunchiului pe spatele
partenerului (partenerul A)
T. 7- 8 revenire
2. P. I. –AȘEZAT DEPARTAT FAȚĂ ÎN FAȚĂ, TALPĂ ÎN TALPĂ, BRAȚELE
ÎNAINTE DE MÂINI RECIPROC APUCAT
T. 1 Trecere în culcat dorsal depărtat ( partenerul A) simultan cu îndoitrea trunchiului înainte
( partenerul B)
T. 2-3 arcuire
T. 4 revenire
T. 5 Trecere în culcat dorsal depărtat ( partenerul B) simultan cu îndoirea trunchiului înainte
( partenerul A)
T. 6-7 arcuire
T.8 revenire
3. P. I. –CULCAT FACIAL, FAȚĂ ÎN FAȚĂ, BRAȚELE SUS, DE MÂINI APUCAT
T. 1-2 Ridicarea picioarelor și a trunchiului în extensie
T. 3-4 Trecere în culcat dorsal cu brațele sus de mâini reciproc apucat prin rulare laterală spre
dreapta (partenerul A), spre stânga (partenerul B)
T.5-6 Întoarcere 180 de grade prin rulare laterală spre stânga (partenerul A) , spre dreapta
(partenerul B)
T. 7-8 revenire în poziția inițială
4. P. I.- STÂND SPATE ÎN SPATE, BRAȚELE SUS, DE MÂINI RECIPROC APUCAT
T. 1 Pas înainte cu piciorul stâng
T. 2 Revenire
T.3 Pas înainte cu piciorul drept
T.4 Revenire
T.5 Fandare oblic înainte cu piciorul stâng
T. 6 Revenire
T. 7 Fandare oblic înainte cu piciorul drept
T.8 Revenire
25. Prezentați 4 exerciții la scara fixă pentru flexibilitate/mobilitate

1. P. I.- ATÂRNAT FACIAL LA SCARA FIXĂ


T. 1 Extensia piciorului stâng
T.2 Revenire
T. 3 Extensia piciorului drept
T. 4 Revenire
T.5 Extensia picioarelor
T. 6-7 Menținere
T. 8 Revenire
2. P. I –ATÂRNAT CU BRAȚELE ÎNTINSE, DE ULTIMA ȘIPCĂ CU AMBELE MÂINI
APUCAT
T. 1 Îndoirea genunchiului drept și ducerea lui spre piept
T.2 Revenire
T. 3 Îndoirea genunchiului drept și ducerea lui spre piept
T. 4 Revenire
T.5 Trecere în atârnat cu genunchii îndoiți
T. 6 Trecere în atârnat echer
T.7 Menținere
T. 8 Revenire la poziția inițială
3. P. I.– STÂND LATERAL CU UMĂRUL DREPT LIPIT DE SCARA FIXĂ, CU MÂNA
DREAPTĂ DE ȘIPCA APUCAT LA NIVELUL COAPSEI, CU MÂNA STÂNGĂ LA
NIVELUL BĂRBIEI DE ȘIPCĂ APUCAT
T.1 Fandarea laterală cu piciorul drept cu îndoirea trunchiului spre stânga
T.2-3 Menținere
T. 4 Revenire
T.5 Fandare laterală cu piciorul stâng cu îndoirea trunchiului spre dreapta
T. 6-7 Menținere
T.8 Revenire
4. P. I.– STÂND CU SPATELE LA SCARA FIXĂ, LA NIVELUL SOLDURILOR CU
MÂINILE DE SIPCĂ APUCAT
T. 1 Trecere în stând cu genunchii semiîndoți
T. 2-3 Menținere
T.4 Trecere în stând ghemuit
T.5-6 Menținere
T.7 Revenire în stând cu genunchii semiîndoiți
T.8 Revenire în poziția inițială

S-ar putea să vă placă și