Sunteți pe pagina 1din 4

Economia comerțului și turismului - studii de caz, aplicații și cercetări

CUPRINS
Pag.
PREFAȚĂ…………………………………………………… 5
PARTEA I – ECONOMIA TURISMULUI
CAPITOLUL 1
INDICATORII CIRCULAȚIEI TURISTICE……………. 6
1.1. Noțiuni teoretice………………………………………… 7
1.2. Probleme rezolvate……………………………………… 28
1.3. Probleme propuse……………………………………….. 31

CAPITOLUL 2
SEZONALITATEA PIAȚEI TURISTICE……………… 32
2.1. Noțiuni teoretice………………………………………… 33
2.2.Probleme rezolvate……………………………………… 38
2.3.Probleme propuse……………………………………….. 43

CAPITOLUL 3
INDICATORII EFICIENȚEI ECONOMICE…………… 45
3.1.Noțiuni teoretice………………………………………… 46
3.2.Probleme rezolvate……………………………………… 49
3.3.Probleme propuse……………………………………….. 52

CAPITOLUL 4
STUDII DE CAZ ȘI CERCETĂRI………………………. 53
4.1.Turismul României în comerţul internaţional cu servicii…. 54
4.1.1. Introducere…………………………………….. 54
4.1.2. Comerțul internațional cu servicii pe plan
internațional………………………………………….. 56
4.1.3. Comerțul internațional cu servicii în România.. 59
4.1.4. Concluzii………………………………………. 61
4.2. Implicațiile turismul României în cadrul economiei…….. 63
4.2.1. Introducere……………………………………. 63
4.2.2. Analiza indicatorilor conform datelor oferite de
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor……… 63
4.2.3. Concluzii………………………………………. 70
4.3. Piața turistică a Greciei………………………………….. 72
1
Economia comerțului și turismului - studii de caz, aplicații și cercetări

4.3.1. Introducere…………………………………….. 72
4.3.2. Indicatori statistici…………………………….. 73
4.3.3. Concluzii……………………………………… 82
4.4. Turismul în județul Bacău……………………………….. 83
4.4.1. Introducere…………………………………….. 83
4.4.2. Analiza indicatorilor statistici…………………. 85
4.4.3.Concluzii………………………………………. 92
4.5. Analiza turismului balnear din România………………… 94
4.5.1.Introducere…………………………………….. 94
4.5.2. Potențialul turistic balnear în România………. 96
4.5.3. Concluzii……………………………………… 107

PARTEA a II a – ECONOMIA COMERȚULUI


CAPITOLUL 1
APLICAȚII REZOLVATE ȘI PROBLEME PROPUSE 109
1.Rata profitului……………………………………………. 110
2.Rata profitului……………………………………………. 114
3. Costul producției, cheltuieli……………………………… 116
4. Rata profitului……………………………………………. 117
5. Rata profitului……………………………………………. 118
6. Salariul……………………………………………………. 120
7. Salariul……………………………………………………. 121
8. Indicatorii circulației comerciale………………………… 122
9. Productivitatea muncii…………………………………… 124
10. Investiții…………………………………………………. 126
11.Calculul indicatorilor absoluți, relativi și medii în comerț… 128
12. Analiza evoluției cifrei de afaceri în comerțul cu
amănuntul al cărților…………………………………… 138
13.Determinarea sezonalității în comerțul cu amănuntul. Piața
bunurilor de folosință îndelungată………………………… 142
14.Analiza structurii pe țări a topului retailerilor mondiali…… 149
15. Calculul coeficienților de corelație parametrică (utilizând
formule)…………………………………………………. 155
16.Calculul coeficienților de corelație parametrică (utilizând
SPSS)…………………………………………………….. 158
17.Calculul coeficienților de corelație neparametrică (utilizând
formule)………………………………………………….. 169
2
Economia comerțului și turismului - studii de caz, aplicații și cercetări

18.Calculul coeficienților de corelație neparametrică (utilizând


SPSS)…………………………………………………….. 172
19. Testarea ipotezelor statistice. Testul  bivariat (utilizând
2

formule)………………………………………………….. 177
20. Testarea ipotezelor statistice. Testul 2 bivariat (utilizând
SPSS)…………………………………………………….. 181

CAPITOLUL 2 - STUDII DE CAZ 190


1. H & M (Euromonitor International)…………………… 191
2. Cum se poziționează diferit magazinele Zara pe piețele pe
care funcționează (Euromonitor International)…………. 193
3. Internetul – un înlocuitor pentru magazine (Euromonitor
International)…………………………………………… 196
4. Importanța merchandising-ului în comerțul cu amănuntul 198
5. coradrive.ro lansează serviciul de livrare la domiciliu … 202
6. Piața globală de e-commerce va avea o rată anuală de
creștere de 17% până în 2018…………………………….. 205
7. Leclerc va implementa conceptul Drive pentru
hypermarketurile franceze……………………………… 209
8. În Marea Britanie producătorii vor să vândă direct online.. 211
9. Cât se poate economisi cumpărând online?.................. 213

CAPITOLUL 3 – CERCETĂRI 217


1. Analiza cererii de produse ecologice agroalimentare
românești………………………………………………… 218
1.1.Scopul și obiectivele cercetării………………….. 218
1.2. Ipotezele cercetării……………………………… 219
1.3. Metodologia cercetării………………………….. 220
1.4. Prezentarea rezultatelor………………………… 222
1.5. Concluzii și propuneri………………………….. 234
2. Impactul magazinelor angro de tip cash & carry. Studiu de
caz Metro România………………………………………. 238
2.1. Introducere……………………………………… 238
2.2. Magazinele de tip ”cash & carry” – considerente
teoretice……………………………………………… 239
2.3. Impactul magazinelor de tip ”cash & carry”
asupra consumatorului final…………………………. 239
3
Economia comerțului și turismului - studii de caz, aplicații și cercetări

2.3.1. Taxele la raft…………………………. 239


2.3.2. Importanța mărcilor proprii………….. 241
2.4. Studiu de caz: Metro Cash & Carry Tîrgu Mureș.. 242
2.4.1. Scurt istoric………………………….. 242
2.4.2. Misiunea concernului Metro Group….. 246
2.4.3.Obiectivele concernului Metro Group… 248
2.4.4. Unitatea Metro Tîrgu Mureș…………. 249
2.4.5. Analiza SWOT………………………. 255
2.5. Concluzii……………………………………….. 258
3. Studiu privind utilizarea comerțului electronic cu
amănuntul în România comparativ cu
străinătatea……………………………………………… 260
3.1.Introducere……………………………………… 260
3.2.Vânzarea cu amănuntul în comerțul electronic.. 261
3.3.Descrierea eșantionului………………………… 262
3.4.Prezentarea rezultatelor cercetării..…………….. 265
3.5.Concluzii și propuneri………………………….. 276
4. Impactul serviciilor de divertisment. Studiu de caz: Cinema
City Tîrgu Mureș…………………………………………. 277
4.1.Introducere……………………………………… 277
4.2.Serviciile din industria divertismentului în
România. Industria cinematografică………………. 278
4.3.Cinema City Holdings – prezentare…………… 279
4.4. Servicii conexe ale cinematografului: Snack-barul 281
4.5. Impactul serviciilor de divertisment în Tîrgu
Mureș……………………………………………….. 282
4.6. Concluzii………………………………………. 292
BIBLIOGRAFIE 293
ANEXE……………………………………………………… 300
ECONOMIA COMERȚULUI
Anexa nr. 1 – Valori teoretice pentru statistica 2……………… 300
Anexa nr. 2 - Selecție de date utilizate pentru aplicația nr. 20... 301
Anexa nr. 3 - Chestionarul pentru cercetarea nr. 1…………… 309
Anexa nr. 4 – Chestionarul pentru cercetarea nr. 3…………. 312
LISTĂ TABELE……………………………………………… 318
LISTĂ FIGURI……………………………………………….. 322
BIOS AUTORI

S-ar putea să vă placă și