Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

CAPITOLUL I - Comportamentul de cumpãrare…………………………..…..5


1.1 Introducere………………………………………………….……….…..5
1.2 Particularitãţi ale comportamentului de cumpãrare………………….….6
1.2.1 Tipurile comportamentului de cumpãrare………..…..6
1.3 Teorii fundamentale şi modele globale ale comportamentului
consumatorului……………………………………………………………………..…..9
1.3.1 Modelul Marshallian………………………………….....9
1.3.2 Modelul Pavlovian…………………………….…...11
1.3.3 Modelul Freudian……………………………….…11
1.3.4 Modelul Veblenian………………………………..…..12
1.3.5 Modelul Hobbesian……………………………………14
1.4 Cumpãrarea produselor……………………………………………….….15
1.4.1 Conceptul de cumpãrare……………….……15
1.4.2 Obiectivele cumpãrarii………………………….…16
1.5 Consumatorul – element central de referinţã……………………17
1.6 Relaţiile dintre cumpãrator şi vânzãtor………………………….18

CAPITOLUL II - Piaţa produselor agroalimentare……………………………….…21


2.1 Introducere……………………………………………………………………….21
2.2 Criterii de segmentare a pieţei……………………………………………….…..23
2.3 Produsele agroalimentare…………………………………..……24
2.4 Legume, fructe şi produse derivate……………………………………...26
2.4.1 Legume şi fructe proaspete……………………………..…...26
2.4.2 Compoziţie chimicã şi caracteristici de calitate………………………………....26
2.4.3. Ambalarea şi preambalarea………………………………....31
2.4.4 Pãstrarea legumelor şi fructelor…………………………....32

2.5 Produse din legume şi fructe…………………………………………..…….32


2.5.1 Operaţiuni tehnologice preliminare industrializarii legumelor şi
fructelor…………………………………………………………………………………..32
2.5.2 Clasificarea produselor prelucrate din legume şi fructe………..34
2.6 Distribuţia produselor agroalimentare………………………………..……..36
2.6.1 Conceptul en gros şi en detail……………………………….…36
2.6.2 Clasificarea şi structura circuitelor de distribuţie…………..….38
2.7. Oferta de produse agroalimentare……………………………..…..40
2.8. Cererea de produse agroalimentare…………………………….….42
2.9. Relaţia dintre cerere şi oferta de produse agroalimentare…………43
Capitolul III - Organizarea cercetãrii…………………………………………….….46
3.1 Prezentarea generalã a administraţiei pieţei municipiului Urziceni……….46
3.1.1 Definiţia pieţei agroalimentare……………………………...….46
3.1.2 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei pieţei
agroalimentare………………………………………………………………………47
3.1.3 Proiect de modernizare a pieţei………………….……49
3.2 Stabilirea scopului, obiectivelor şi ipotezelor cercetãrii…………….…50
3.3 Proiectarea cercetãrii………………………………………………......52
3.3.1 Natura informaţiei în cercetarea de marketing…………....52
3.3.2 Definirea variabilelor cercetate………………………..….54
3.3.3 Eşantionul ………………………………………………..56
3.3.4 Locul şi momentul efectuarii cercetării…………………58
3.3.5 Chestionarul…………………………………………….58
3.3.6 Grila de corelaţie……………………………………64

CAPITOLUL IV -Prelucrarea informaţiilor…………………………………….66


4.1 Analiza şi interpretarea informaţiilor………………………..……….66
4.2 Testarea ipotezelor…………………………………………….…83
Concluzii…………………………………………………………..…..90
Bibliografie…………………………………………………………….92

S-ar putea să vă placă și