Sunteți pe pagina 1din 5

PROTECTIA CONSUMATORULUI

Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii în calitatea lor de consumatori,
asigurând cadrul necesar accesului neîngradit la produse si servicii, informării lor complete despre
caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale
persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea și luarea
deciziilor care îi interesează în calitate de consumatori.
Protecția consumatorilor reprezintă un ansamblu de dispoziții legale de natură publică sau
privată care asigură respevctarea drepturilor și intereselor consumatorilor.
Consumatorul este considerat orice subiect economic al cărui comportament este îndreptat
spre satisfacerea nevoilor și trebuințelor individuale sau ale microgrupului din care face parte.

In legislatia din tara noastra, consumatorul este definit ca “ persoana fizica” ce dobandeste,
utilizeaza sau consuma ca destinatar final produse obtinute de la agentii economici sau care
beneficiaza de servicii prestate de acestia.

Consumatorul are practic nevoie de anumite “condimente” protectioniste: un sistem


reglementativ care sa asigure protectie genarala si in domeniile periferice ale economicului si
socialului, organisme care sa aplice aceste reglementari in mod ferm.

In acest fel, cea mai eficienta protectie va fi cea individuala, prin cunoasterea legilor si
solicitarea respectarii lor.
1. DREPTURILE CONSUMATORULUI
Drepturile consumatorului într-o societate democratică sunt următoarele:
 De a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sa a li se presta un
serviciu, care ar putea prejudicia viata, sanatatea, ori a afecta drepturile si interesele lor
legitima;

 De a fi informati complet, concret si precis asupra caracteristicilor esentiale ale


produselor/ serviciilor, astfel incat decizia adoptata in legatura cu acestea sa corespunda
cat mai bine nevoilor lor; a fi educati in calitatea lor de consumatori;

 De a avea acces la pieta ce le asigura o gama variata de produse/ servicii de calitate;

 De a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor


si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege;

 De a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii intereselor


lor.

Cele mai frcvente incalcari ale drepturile consumatorilor sunt cauzate de: comercializarea de
produse cu abateri calitative sau care pot pune in pericol viata/sanatatea/ securitatea
consumatorilor, comercializarea de produse falsificate sau contrafacute, pastrarea si depozitarea
produselor destinate comercializarii in mentinerea calitatii lor, comercializarea produselor cu
elemente de idea altor valori ale caracteristicilorntificare incomplete, prezentarea prin publicitate,
in prospecte, cataloage, mass-media etc.,a altor valori ale caracteristicilor produselor/ serviciilor
decat cele reale.

Cadrul legal pentru protectia si apararea drepturilor consumatorilor in tara noastra este
completat si de numeroase legi si acte normative care reglementeaza acest domeniu.
2. INSTITUTIILE CARE APARA DREPTURILE CONSUMATORULUI
In Romania, protectia consumatorilor se realizeaza de catre urmatoarele organisme ale
administratiei publice, conform atributiilor si competentelor ce le revin potrivit legii:

 Oficiul pentru Protectia Consumatorilor;

 Inspectoratul de Sanatate Publica;

 Directia farmaceutica pentru Controlul de Stat al Medicamentelor si Cercetarii


Farmaceutice din Ministerul Sanatatii si Familiei;

 Agentia Natioanala Sanitar-Veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;

 Agentia pentru Protectia Mediului din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului;

 Garada Financiara, organ in subordinea Ministerului Finantelor;

 Inspectoratl General al Politiei din Ministerul Administratiei Publice si Internelor;

 Regia Autonoma a Registrului Auto Roman;

 Biroul Roman de Metrologie Legala;

 Institutul Roaman de Standardizare;

 Corpul de Control al Primariilor.

Fig. 3. OBLIGATIILE COMERCIANTILOR


3. SANCTIUNI PE TIPURI DE ABATERI
Încălcarea prevederilor legale referitoare la protecția consumatorilor atrage răspunderea
materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

TIPURI DE ABATERI :
A. Introducerea pe piață a unor produse necorespunzătoare:

- introducerea pe piață a produselor care nu respectă condițiile prescrise sau declarate;

- producerea, importul sau comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.

Sancțiuni:

- amendă contravențională de la 3000 la 30000 lei, iar produsele periculoase, falsificate sau
contrafăcute se confiscă de organele abilitate de lege și se distrug sau se valorifică, după caz,
conform prevederilor legale.

B. Afectarea stării de sănătate a populației

- comercializarea de produse/prestarea de servicii care, utilizate în condiții normale, pot


pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor;

- folosirea , în cadrul serviciilor prestate, a unor produse și proceduri nesigure sau netestate;

Sancțiuni:

- amendă contravențională de la 3000 la 30000 lei;

C. Nerespectarea drepturilor consumatorilor

- neremedierea deficiențelor apărute la produse sau servicii ori neînlocuirea produselor care
nu corespund în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate și care nu sunt imputabile
consumatorului;

- incălcarea de către furnizorii de servicii financiare, de servicii de intermediere imobiliară,


în cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, a regulilor prevăzute în art.9 al OG nr.
21/1992. (în relațiile cu consumatorii, agenții economici au obligația de a se comporta în
mod corect și de a nu folosi practici comerciale abuzive)

Sancțiuni:

- Amendă contravențională de la 1000 la 10000 lei;

- Amendă contravențională de la 2000 la 20000 lei.

4. ANPC
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este un organ de
specialitate al administrației publice centrale din România, cu personalitate juridică, aflat în
subordinea Guvernului. Până în anul 2001 a fost numit Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
(OPC)
În teritoriu, ANPC este reprezentată de Comisariatul Regional pentru Protecția
Consumatorilor (CRPC) și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC).