Sunteți pe pagina 1din 1

Paşaportul întreprinderii

Denumirea întreprinderii SRL ”MOLBLAN-GRUP”


_______________________________________________________________

Adresa juridică: municipiul Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132

Pagina Web, adresa electronică:


Nr d/o Descrierea întreprinderii
1. Forma organizatorico – juridică: Societate cu raspundere limitată

2. Forma de proprietate_privată

3. Genul de activitate: comerț


4. Anul fondării : 29 aprilie 2002
5. Capital propriu: 418308 lei
6. Cifra de afaceri (volumul de vânzări): 362725 lei

7. Numărul de angajaţi: 4 persoane

Notă. De anexat la raport următoarele documente (în funcţie de acces la


documente şi natura practicii):
1. Statutul întreprinderii
2. Organigrama întreprinderii
3. Certificatul de înregistrare
4. Autorizaţii, licenţe
5. Bilanţul contabil pentru ultimii 2 – 3 ani
6. Raportul privind rezultatele financiare pentru ultimii 2 – 3 ani
7. Copia raportului statistic prezentat la Departamentul de Statistică
8. Copia documentelor conform programei practicii (contracte de
angajare, contracte de vînzare-cumpărare, contacte de colaborare cu
alţi agenţi, contracte de prestare a serviciilor turistice şi hoteliere,
certificat de calitate, acte, fişa de evidenţă a mărfurilor la depozit,
bonuri de consum, dispoziţii de eliberare a mărfurilor, dispoziţii de
plată, facturi, liste de inventariere s.a)
9. Planuri de afaceri/Business plan
10.Program de marketing.