Sunteți pe pagina 1din 4

1

UNIVERSITATEA „ PETRU MAIOR” TG. MUREŞ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI


ADMINISTRATIVE

MASTERAT CONSULTANŢĂ JURIDICĂ ŞI MANAGEMENT ÎN


AFACERI

REGLEMENTĂRI JURIDICE ALE UNIUNII EUROPENE


ÎN DOMENIUL SOCIAL

Îndrumător ştiinţific,
Conf. Univ.dr. Dragoş Chilea

Masterand
Szàsz Marika

IULIE 2006
2

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TG.MUREŞ LUCRARE DE DISERTAŢIE


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, Candidată: Szász (Szövėrfi) Gabriella
JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
MASTERAT
Specializarea : Consultanţă juridică şi Anul absolvirii: 2006
management în afaceri

Conducătorul ştiinţific : Conf. Univ. Dr. Dragoş Chilea

Viza facultăţii

a) Tema lucrării de licenţă :

REGLEMENTĂRI JURIDICE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL SOCIAL

b) Problemele principale tratate :

- Elemente de drept social european


- Principiile fundamentale ale dreptului comunitar al muncii
- Carta socială europeană
- Normele europene de securitate socială
- Armonizarea legislaţiei române cu acquis-ul comunitar

 
c) Bibliografia recomandată :

Andrei Popescu, Dreptul Social European, Ed. Fundaţiei România de mâine, 2006
Ovidiu Ţinca, Drept social comunitar, Ed. Lumina Lex,, Bucureşti, 2002
Andrei Popescu, Dreptul Internaţional al Muncii, Ed. Holding Reporter, 2002
Pierre Mathijsen, Compendiu de drept european, Ediţia a 7-a, Ed. Club Europa, 2002
Carta socială europeană, Scurt ghid, Counchil of Europe Publishing, 2000
Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, 2005
3
Ion Traian Ştefănescu, Dreptul Muncii. Elemente fundamentale, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 1994,
Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 2003
L. Mărinaş, Politica socială a Uniunii Europene, Ed. Luceafărul,Bucureşti,2002, p.391
L. Comănescu, Constituţia europeană şi rolul Uniunii Europene ca actor global în Revista Română de Drept
Comunitar, nr. 2/2004
Revista română de Dreptul muncii nr. 1/2005
Revista română de Dreptul muncii nr. 2/2005
Revista română de Dreptul muncii nr. 3/2005
Revista română de Dreptul muncii nr. 4/2005
Revista română de Dreptul muncii nr. 2/2004

d) Termene obligatorii de consultaţii :

- 5 mai 2006
- 18 mai 2006
- 30 mai 2006
- 16 iunie 2006

e) Locul şi durata practicii :

Judecătoria Tg. Mureş


Tribunalul Mureş
Curtea de Apel Mureş

Primit tema la data de :


- 25 aprilie 2006

Termen de predare :
30 iunie 2006

Semnătura şefului de catedră Semnătura conducătorului


4
Semnătura candidatului

Cuprins

I. ELEMENTE DE DREPT SOCIAL EUROPEAN........................................................


1. Consideraţii introductive...............................................................................................